Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / / Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) Pekka Heikkinen, puh. (09) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä Kaupunginhallitus 1 merkitsee toukokuun kuukausiraportin tiedoksi 2 päättää siirtää omaisuuslajilta 91 aineettomat hyödykkeet e kustannuspaikalle Muut tekniset ja ja ympäristöpalvelut katu- ja viherpalveluiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän käyttöönottoon e kustannuspaikalle Kulttuurilautakunta kulttuuripalveluiden avustushakujärjestelmän kehittämiseen, e kustannuspaikalle Liikuntalautakunta liikuntapalveluiden avustushakujärjestelmän kehittämiseen, e kustannuspaikalle Kaupunginkirjasto kirjastojärjestelmän kehittämiseen, e kustannuspaikalle Sosiaali- ja terveystoimi, hankenumero 0852, palvelusetelien ja ostopalvelujen edellyttämän tietojärjestelmäratkaisun kehittämiseen, e kustannuspaikalle Muut tekniset ja ympäristöpalvelut huoltokirjajärjestelmän käyttöönottoon, e kustannuspaikalle Muut tekniset ja ympäristöpalvelut rakennuslautakunnan sähköisten työtapojen kehittämiseen, e kustannuspaikalle Muut tekniset ja ympäristöpalvelut pohjavesi- ja kallioperätietoja käsittelevän tietojärjestelmän kehittämiseen. 3 korottaa tehtäväalueen 948-HA kunnallistekniikan sopimusrakentaminen, määrärahaa 9,0 milj. euroa ja korottaa talousarviokohdan 413 katu- ja viherpalvelut tuloarviota 9,0 milj. euroa Päätös Liite Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti 2 Tuottavuusohjelma tiivistelmä

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 Selostus Toukokuun kuukausiraportti Toukokuun lopun tilanne on toimialojen ennusteiden mukaan heikentynyt ja toimintakate on muodostumassa 15 milj. euroa heikommaksi kuin huhtikuussa. Merkittävä osa katteen heikennyksestä johtuu tuottoarvioiden alenemisesta, vaikka tuotot tulevatkin ennusteen mukaan ylittämään muutetun talousarvion. Ulkoisten tuottojen ylitysennusteista merkittävä osa tulee aiheuttamaan edelleen vastaavan menojen ylityksen investointipuolella, joten kokonaisuuden kannalta tuottoylitykset eivät paranna kaupungin taloudellista tilannetta. Toimialojen ulkoisten menojen ylitysennusteet ovat n. 8 milj. euroa, mutta tilanne toimialojen välillä vaihtelee. Sosiaali- ja terveystoimessa ylityspaineet ovat n. 15 milj. euroa ja ylitysennuste on kasvanut kuukaudessa 3,5 milj. eurolla. Ylitysuhat kohdistuvat edelleen mm. toimeentulotukeen ja työmarkkinatukeen, katujen ylläpitoon ja lastensuojeluun sekä erikoissairaanhoitoon, jossa Espoo on budjetoinut 7 milj. euroa vähemmän kuin HUS:n budjetissa on vahvistettu. Ulkoisten menojen kasvu on 3,9 % edellisvuoteen verrattuna, mutta suhteessa negatiiviseen verotulokehitykseen, on taloudellinen tilanne kestämätön. Vuoden 2013 talousarvion verotuloarvio on yhteensä milj. euroa, mutta verotulojen kehityksessä ei ole tapahtunut muutosta parempaan ja verotulojen arvioidaan alittavan muutetun talousarvion 26,6 milj. eurolla. Toukokuun loppuun mennessä verotuloja on tilitetty yhteensä 571,8 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa (-0,4 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Kuluvan vuoden investointien kokonaismääräksi arvioidaan noin milj. euroa. Toimialojen ennusteiden toteutuessa vuosikate tulee olemaan ainoastaan 65 milj. euroa ja tilikauden tulos yli 42 milj. euroa alijäämäinen. Taso on erittäin alhainen ja poikkeaa yli 31 milj. euroa muutetusta talousarviosta. Investointitaso huomioiden vuosikatteen tulisi olla n. 180 milj. euroa. Taloudellisen tilanteen johdosta toimialojen tulee pidättäytyä lisäylityksistä ja pyrkiä kaikin tavoin parantamaan toimintakatteen tasoa, jotta vuosikate ja tilikauden tulos saataisiin kohtuullisemmalle tasolle. Huomioiden alkuvuoden kulukehitys ja kuluvan vuoden runsas talousarvio on toimialoilla edelleen mahdollisuus tuloksen parantamiseen. Tämä on myös edellytys vuoden 2014 realistiseen talousarviovalmisteluun.

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 Seurantaraportti I:n yhteydessä annetaan kuukausiraportteja kattavampi selostus toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio loppuvuoden toteutumisesta. ICT-määrärahojen kohdentaminen Talousarvion investointiosaan omaisuuslajille 91 on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon 5,5 miljoonaa euroa ICT-investointeihin. Määrärahat kohdennetaan tietohallinnon johtoryhmän päätöksillä projekteille toteutuskelpoisuuden perusteella. Määrärahan siirroista yleishallinnosta toimialoille päättää kaupunginhallitus. Tietohallinnon johtoryhmä on esittänyt määrärahan kohdentamista katu- ja viherpalveluiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän käyttöönottoon. Kokouksessa tietohallinnon johtoryhmä on esittänyt määrärahojen kohdentamista kulttuuri- ja liikuntapalveluiden avustushakujärjestelmien kehittämiseen, kirjastojärjestelmän kehittämiseen, palvelusetelien ja ostopalvelujen edellyttämän tietojärjestelmäratkaisun toteuttamiseen, huoltokirjajärjestelmän hankintaan, rakennuslautakunnan sähköisten työtapojen kehittämiseen sekä pohjavesi- ja kallioperätietoja käsittelevän tietojärjestelmän kehittämiseen. Katu- ja viherpalveluiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän avulla hallitaan katujen ja puistojen uudisrakentamisen sekä ylläpidon tilaajatuottajamallin mukainen tarjouspyyntö-tarjous-tilaus-lisätyötilaus-laskutusmaksatus -kokonaisprosessi. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden avustushakujärjestelmät mahdollistavat asiakkaille avustushakemusten tekemisen ajasta ja paikasta riippumattomasti ja hallinnolle hakemuskäsittelyn prosessien tehostamisen. Kirjaston Millenium-ympäristön järjestelmiä kehitetään seudullisena yhteistyönä. Palveluseteliprojektissa toteutetaan yhteistyössä Kouvolan, Oulun, Tampereen ja Turun kanssa hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi tietojärjestelmäratkaisu, joka mahdollistaa yksityisiltä palveluntuottajilta joko palvelusetelillä tai ostopalveluna hankittavien palvelujen järjestämisprosessin sähköistämisen ja osittaisen automatisoinnin. Yhteistyöhankkeelle on myönnetty valtionavustusta sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmasta 60% kokonaiskustannuksista. Huoltokirjajärjestelmällä hallinnoidaan kaupungin kiinteistömassan teknisiä huoltotoimenpiteitä, kunnossapitoa, kiinteistönhoitoa sekä PTS:a. Rakennuslautakunnan sähköisiä työskentelytapoja kehitetään toteuttamalla lupajärjestelmän ja päätöksentekojärjestelmän välille automaattiset yhteydet. Tekla Civil järjestelmän kehittämisen tuloksena tallentuvat automaattisesti mitatut pohjavesihavainnot suoraan pohjavesirekisteriin ja kallioperästä vuosien kuluessa kerätyt havainnot saadaan yhteiseen tietokantaan.

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 Tiedoksi Kunnallistekniikan määrärahojen ja tuloarvion muutokset Talousarvion sitovuusmäärärahojen mukaan kaupunginhallitus voi lisätä tehtäväalueen 948-HA kunnallistekniikan sopimusrakentaminen, määrärahaa, mikäli toiminnasta aiheutuvat tulot ylittyvät vastaavasti. Tekninen lautakunta on päättänyt esittää, että kunnallistekniikan sopimusrakentamisen (HA-948) määrärahaa lisätään 9,0 milj. euroa toimintasuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttamiseen.

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sivu 1 / 56 Kokoustiedot Aika 26.08.2013 maanantai klo 15:30-18:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sivu 1 / 36. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Riitta-Liisa Kammonen

Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sivu 1 / 36. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Riitta-Liisa Kammonen Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 25.11.2013 maanantai klo 15:30-15:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 26.11.2012 Sivu 1 / 82 Kokoustiedot Aika 26.11.2012 maanantai klo 15:30-16:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Kokoustiedot Aika 08.12.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 99. Kaupunginhallituksen kokoushuone Asemakuja 2 C 4. krs

Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 99. Kaupunginhallituksen kokoushuone Asemakuja 2 C 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 99 Kokoustiedot Aika 25.03.2013 maanantai klo 15:35-17:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Asemakuja 2 C 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44

Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 09.12.2013 Sivu 1 / 44 Kokoustiedot Aika 09.12.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 251. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 251. Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 251 Vuoden 2015 Seurantaraportti I ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 08.09.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 70. Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 70 Espoo Logistiikka -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Outi Toivonen, puh. 043 825 4836 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA

LAUSUNTO 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 27.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE VUODEN 2013 LOKAKUUN KUUKAUSIRAPORTISTA Tarkastuslautakunnan lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 25.11.2013 kokouksen

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoon talous on vakaalla pohjalla, kaupungin haasteena on kuitenkin menojen kasvaminen verorahoitusta ja toimintatuottoja nopeammin. Väestönkasvu ja väestörakenteen muutokset jatkuvat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Kaupunginhallitus 03.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Kaupunginhallitus 03.02.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.02.2014 Sivu 1 / 1 604/02.05.03/2014 29 Pääomalainan myöntäminen Kuntien Tiera Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Tuori, puh. 050 544 7642 Matti Franck, puh. 043 824 5389 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40. Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.06.2014 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman,

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87

Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 87 Kokoustiedot Aika 20.05.2013 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 1 / 1 493/02.02.02/2011 3 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön 2010-2013 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2011 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2011

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76

Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 18.05.2015 Sivu 1 / 76 Kokoustiedot Aika 18.05.2015 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 344. Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 344. Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 Kaupunginhallitus 299 28.10.2013 344 Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 24. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 24. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 15.10.2012 Sivu 1 / 24 Kokoustiedot Aika 15.10.2012 maanantai klo 14:15-14:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Kaupunginhallitus 25.8.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Kaupunginhallitus 25.8. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 13.10.2014 Kokoustiedot Aika 13.10.2014 Maanantai klo 18.00-19.42 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet

Lisätiedot