Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous 2.5.2013"

Transkriptio

1 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen seurantakokous

2 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen seuranta Aiesopimuskauden ensimmäinen seurantaraportti on koottu Seurattavat aihealueet ovat Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen Olemassa olevien kaavojen toteutuminen/täydennysrakentaminen Maankäytön suunnittelu Liikennepalvelut Liikenteen infrastruktuuri Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus tuli voimaan Sopimuskausi kattaa vuodet Ensimmäisessä seurantaraportissa tarkastellaan koko vuotta

3 Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen Helsingin seudulle valmistui vuonna 2012 aiempia vuosia enemmän asuntoja Seudulle valmistui yhteensä asuntoa (92 % keskimääräisestä vuositavoitteesta) Arvioiden mukaan vuonna 2013 valmistuu asuntoa (85 % keskimääräisestä vuositavoitteesta) Kahden vuoden keskiarvo vastaisi tuolloin 89 % toteutumaa

4 Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen Vuonna 2012 valmistuneesta asuntotuotannosta ARA-vuokra-asuntoja oli noin viidennes. ARAtuotannon osuus asumisoikeustuotanto mukaan lukien oli noin 28 %. Vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja oli tuotannosta noin viidennes ja vapaarahoitteisia omistusasuntoja noin puolet.

5 Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen ARA-vuokra-asuntoja valmistui (91 % tavoitteesta). Tavallisia vuokra-asuntoja oli siitä hieman yli puolet. Asumisoikeusasuntoja valmistui noin tuhat. ARA-tuotannon kokonaistoteutuma nousi 94 prosenttiin, kun siinä huomioidaan KUUMA-kuntien asumisoikeustuotanto ARA-vuokran suhteessa

6 Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen ja yhdyskuntarakenteen kehittyminen Aiesopimuksen ensisijaisilla kohdealueilla aloitettiin asunnon rakentaminen (76 % alkaneesta tuotannosta). Asemakaava-alueen ulkopuolelle sijoittui valmistuneesta tuotannosta noin 2 % (271 asuntoa), alkaneesta tuotannosta (1,7 %) ja 413 vuonna 2012 myönnettyä rakennuslupaa (3,8 %). Asemakaavaalueen ulkopuolella Ensisijaisten kohdealueiden ulkopuolella

7 Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, kaavoitus Helsingin seudulla tuotettiin vuonna 2012 asumiselle 1,065 miljoonaa kerrosneliömetriä uutta lainvoimaista kerrosalaa (88 % tavoitteesta). Se vastaa laskennallisesti noin uuden asunnon rakentamisen edellyttämää määrää. Ensisijaisille kohdealueille uudesta lainvoimaisesta kerrosalasta sijoittui 82 %

8 Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, kaavoitus Kuntien hyväksymissä asemakaavoissa uutta asumisen kerrosalaa oli 1,250 miljoonaa kerrosneliömetriä (104 % tavoitteesta). Se vastaa laskennallisesti lähes uuden asunnon rakentamisen edellyttämää määrää. Kohdealueille siitä sijoittui 90 %

9 Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, kaavavaranto Asumisen lainvoimainen kaavavaranto Helsingin seudulla vuoden 2012 lopussa oli laskennallisesti kaikkiaan 8,8 miljoonaa kerrosneliömetriä. Se vastaa teoreettisesti noin kuuden vuoden rakentamistarvetta

10 Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, kaavavaranto Laskennallinen kaavavaranto vastaa noin kuuden vuoden rakentamistarvetta sekä KUUMA-kunnissa että pääkaupunkiseudulla Pääkaupunkiseudun tyhjien tonttien varanto vastaa 3,7 vuoden rakentamistarvetta (noin kerrostaloasuntoa ja noin pientaloasuntoa). Pääkaupunkiseudun kaupunkien omistama varanto kokonaisuudessaan vastaisi noin kahden vuoden rakentamistarvetta ( asuntoa) ja tyhjien tonttien varanto noin 1,6 vuoden rakentamistarvetta ( asuntoa). Riittävyyttä on arvioitu suhteessa aiesopimuksen tavoitteisiin

11 Asuntotuotantotarpeeseen vastaaminen, kaavavaranto Kunnat, rakennuttajat ja sijoittajat ovat tyhjien kerrostalotonttien varannon suurimmat omistajaryhmät pääkaupunkiseudulla

12 Yhdyskuntarakenteen kehittyminen, liikennepalvelut Valmistuneesta asuntotuotannosta 70 % sijoittui kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä hyvin tai melko hyvin saavutettaville alueille

13 Yhdyskuntarakenteen kehittyminen, liikennepalvelut Vuonna 2012 rakennetuista uusista kerrostaloasunnoista 84 % ja pientaloasunnoista 28 % sijoittui alueille, joilla palvelut ja työpaikat ovat tyypillisesti saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai vähintään melko tiheällä joukkoliikenteellä

14 Yhdyskuntarakenteen kehittyminen, liikenteen infrastruktuuri Kaavoitus eteni ensisijaisilla kohdealueilla. Liikennehankkeet tukevat kohdealueiden toteutusta

15 Liikenteen infrastruktuuri Kehäradan ja Länsimetron sekä ajoneuvoliikenteen kehäväylien parantaminen ovat käynnissä. Suuret raideinvestoinnit vaikuttivat merkittävästi investointien rahoitustasoon Milj. euroa Hintataso 2011 *Vuosi 2012 ennakkotieto Helsingin seudun pääväylä- ja ratainvestoinnit

16 Liikennepalvelut Joukkoliikenteen palvelutason määrittely ohjaa joukkoliikenteen suunnittelua ja järjestämistä Helsingin seudun alueen toimivaltaiset viranomaiset Helsingin seudun liikenne, Hyvinkää ja Uudenmaan ELY-keskus ovat määritelleet joukkoliikenteen palvelutason joukkoliikennelain edellyttämällä tavalla. Määrittely ohjaa toimia joukkoliikenteen suunnittelussa ja järjestämisessä

17 Liikennepalvelut HSL-alueen kunnat panostavat voimakkaasti joukkoliikenteen rahoitukseen Kerava alkaen, Kirkkonummi alkaen, Sipoo alkaen. Kuvan joukkoliikenteen menoissa ei ole mukana infrastruktuurikustannuksia

18 Liikennepalvelut Joukkoliikenteen käyttökustannukset kasvoivat Hyvinkäällä Kaikille avoin joukkoliikenne (paikallisliikenne, kaupunki, seutu- ja työmatkaliput sekä palveluliikenne)

19 Liikennepalvelut Joukkoliikenteen rahoitus kasvoi muulla Helsingin seudulla HSL-alue ja Hyvinkää eivät mukana Lähde: Kunnan rahoitus ELY-keskuksen kuntien kuljetuskustannuskysely (avoin joukkoliikenne, valtion rahoitus on ELY-keskuksen myöntämä valtionavustus)

20 Liikennepalvelut Liityntäpysäköinnin toteutuksen kustannus- ja vastuunjakoneuvottelut käynnistyivät Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma hyväksyttiin HSL:n HLJ-toimikunnassa. HSL ja Liikennevirasto ovat käynnistäneet liityntäpysäköinnin toteutuksen kustannus- ja vastuunjakoneuvottelut alkuvuonna

21 Liikenteen infrastruktuuri KUHA-hankkeet saavat MAL-rahoitusta vuodesta 2014 alkaen KUHA-hankkeiden ohjelmointi on osa seudullista liikennejärjestelmäsuunnittelua. KUHA-hankkeiden ohjelmointi on osa seudullista liikennejärjestelmäsuunnittelua. HLJ-toimikunta hyväksyi syyskuussa 2012 KUHAtoteuttamisohjelman ja MAL-rahoituksella toteutettavien KUHA-hankkeiden ohjelman

22 Liikenteen infrastruktuuri KUHA-ohjelmointityössä valmisteltiin kaksi sisäkkäistä ohjelmaa 1) KUHA-toteuttamisohjelma HLJ-päätöksen mukainen rahoitustaso: 50 miljoonaa euroa vuodessa 9 toimenpidekokonaisuutta 2) MAL-rahoituksella toteutettavien KUHAhankkeiden ohjelmointi MAL-aiesopimuksen mukainen rahoitustaso: 15 miljoonaa euroa vuodessa Liikennepoliittisen selonteon painotukset: Toimenpiteet suunnataan niin, että ne parantavat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. 4 (+1) toimenpidekokonaisuutta

23 Liikenteen infrastruktuuri MAL-rahoituksella toteutettavan KUHA-hankeohjelman rahoitustaso on 15 miljoonaa euroa vuodessa Kustannukset toimenpidekokonaisuuksittain Valtion rahoituksen kohdentuminen KUU MAalue PKSalue

24 Liikenteen infrastruktuuri Liikennejärjestelmän toimivuuteen ja maankäytön kehittämiseen liittyvät infrahankkeet etenevät sekä tie- että rataverkolla

25 Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista valmistellaan monen tahon yhteistyönä

26 Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma valmistellaan tiiviissä vuorovaikutuksessa HLJ suunnitelman kanssa Helsingin seudun yhteistyökokous päätti käynnistää seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman valmistelun. Valmistelusta vastaa MAL-neuvottelukunta. Maankäyttösuunnitelma valmistellaan tiiviissä vuorovaikutuksessa HLJ suunnitelman kanssa. HLJ 2015:n valmistelusta vastaa HSL ja työtä ohjaa ja valvoo HLJ-toimikunta

27 Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen Tavoitteena on vuonna 2014 valmistuvat yhteen sovitetut suunnitelmat, jotka muodostavat hyvän pohjan seuraavalle MAL-aiesopimukselle

28 Lisätietoja: Erityisasiantuntija Pekka Normo, ympäristöministeriö aiesopimussihteeristön puheenjohtaja Puh

KUUMAT LIIKENNEHANKKEET

KUUMAT LIIKENNEHANKKEET KUUMAT LIIKENNEHANKKEET 1) MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISTÄ TUKEVAT TIE- JA KATUHANKKEET JÄÄMÄSSÄ KUHA-RAHOITUKSEN ULKOPUOLELLE Valtio rahoittaa MAL-aiesopimuksen mukaan KUHA-hankkeita eli pieniä kustannustehokkaita

Lisätiedot

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010 1 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA VALTION VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston 12.11.2009 hyväksymä selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016 Seurantaraportti 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2014 sekä rakentamisen aikasarjoja 215:12 Rakentaminen Helsingissä 214 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Eija Rauniomaa, 214 Uustuotanto ja laajennukset 214 2 213 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m 2 381 271 291 292

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2012-2015 valmistelu MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 Tikkurila Yleiskaava-arkkitehti Christina Hovi 14.9.2012 Christina Hovi 1 MAL-kokonaisuus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa)

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa) Kuulemistilaisuus 1 (5) Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa)

Lisätiedot

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma

Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 15.6.2011 WSP Finland Oy Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelma 1/155 Esipuhe Tämä työ sisältää Päijät-Hämeen joukkoliikennesuunnitelman, joka on laadittu Lahden

Lisätiedot

LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ ERITYISLAISTA

LAUSUNTO METROPOLIHALLINTOLAISTA SEKÄ SIIHEN LIITTYVISTÄ ERITYISLAISTA VIITE: VM093:00/2013 / 10.12.2014 KUUMA-kuntien metropolihallintolakilausuntoa valmisteleva työryhmä 5.12.2014 KUUMA-komissio 10.12.2014 ja 18.12.2014 KU-jory 12.12.2014 KUUMA-johtokunta 7.1.2015 LAUSUNTO

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015

JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015 JOUKKOLIIKENNESTRATEGIA ELI TARINA TUUSULAN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISESTÄ 17.2.2015 1 JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OVAT KUNNAN ARVOT, STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT, KEINOT NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi

Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi - terveiset Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Porin seuduille Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus Tampereella 11.4.2008 Rakennusneuvos Matti Vatilo / Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta) Kiinteistöryhmä Palveluverkkosuunnitelma 23.5.2007 1 (35) Väestö- ja palvelutarveanalyysi vuosille 2015 ja 2025 sekä selvitys palveluverkon kattavuudesta (169/2007, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta)

Lisätiedot

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS

LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS PTT raportteja 249 PTT Reports 249 LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS Suomi Ruotsi vertailua Pasi Holm Jyri Hietala Valtteri Härmälä Helsinki 2015 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

Talous- ja suunnittelukeskus

Talous- ja suunnittelukeskus Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja maankäytön suunnittelun päämäärät ja tavoitteet Asumisen ja maankäytön suunnittelun lähtökohtia Uutta kaupunkia Vuosina

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella 9 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ HEIKKI METSÄRANTA PEKKA MILD INNA BERG Priorisointi vaikuttavuuden perusteella AJATTELUMALLI LIIKENTEEN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN Heikki Metsäranta,

Lisätiedot

SRV:n tulos parani joka kvartaalilla

SRV:n tulos parani joka kvartaalilla SRV:n tulos parani joka kvartaalilla Tilinpäätös 1-12/2014 Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen, CFO 11.2.2015 1 Liiketoiminnalla kolme tukijalkaa Toimitilarakentaminen 63 %* Suomen liiketoiminta

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot