Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015"

Transkriptio

1 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu

2 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen aluejakoa on tihennetty Törnävän alueen sekä eteläisen Seinäjoen osalta Liikennetuotosten taso on pääosin säilytetty ennallaan, lukuun ottamatta alueita, joilla maankäyttöennusteet ovat muuttuneet. Muuttuneiden alueiden osalta liikennetuotokset on määritetty hyödyntäen Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa opasta (Suomen Ympäristö 27/2008). Liikennemallin liikenneverkkoon tehdyt muutokset Eteläisen Seinäjoen liikenneverkko on kuvattu työn lähtökohtina olevan yleiskaavakuvan mukaiseksi. Jalasjärventien nopeusrajoituksen on oletettu säilyvän nykyisellään lentoaseman ja Kivimäentien välisellä osuudella Vaihtoehdoissa 1, 2A ja 3 Törnäväntie on Hamarintien pohjoispuolella muutettu nykyistä hitaammaksi (nopeusrajoitus 50 km/h -> 30 km/h) Liikennemalliin on kuvattu Vapaudentien jatkeen tarkasteluvaihtoehdot Björkenheimintien siltaa ei ole oletettu parannetuksi ennustetilanteessa Routakallion eritasoliittymä on oletettu toteutetuksi ennustetilanteessa 2

3 Tarkastelualueen ja eteläisen Seinäjoen maankäyttö ja liikenneverkko Yllä olevassa kuvassa sinisellä rajatut maankäytön kehitysalueet on oletettu toteutuneiksi ainoastaan niissä katuverkkovaihtoehdoissa, jotka sisältävät Vapaudentien jatkeen Hamarintien eteläpuoleisen osuuden Eteläisen Seinäjoen liikenneverkko ja maankäyttö on kuvattu vasemmanpuoleisen kuvan mukaisena kaikkiin vaihtoehtoihin 3

4 Vapaudentien jatkeen katuverkkovaihtoehdot Alustavat katuverkkovaihtoehdot 1. Vapaudentien lyhyt jatke Vapaudentien jatke ulottuu Hamarintiehen saakka (ns. Sorsanpesän risteys) 2. Vapaudentien pitkä jatke A. Vapaudentien jatke ulottuu Ruukintiehen saakka B. Kuten vaihtoehto 2A, mutta ilman Vapaudentien jatkeen Hamarintien pohjoispuoleista osuutta. 3. Vapaudentien keskipitkä jatke Vapaudentien jatke liittyy Törnäväntiehen Hamarintien liittymän eteläpuolella (suunnilleen aikuiskoulutuskeskuksen pohjoispuolelta) Vaihtoehtojen 2 ja 3 osalta tutkitaan erikseen poikittaisten katuyhteyksien tarvetta Vaihtoehdossa 2 tutkitaan mm. katuyhteyden tarvetta Vapaudentien jatkeen ja Törnäväntien välille aikuiskoulutuskeskuksen kohdalla Katuverkkovaihtoehtoja vertailtaessa vertailuvaihtoehtona pidetään nykyistä tilannetta, jossa Vapaudentien jatketta ei ole toteutettu miltään osin 4

5 Nykytilanne KVL 2008 Käytettävissä ollut nykytilanteen ennuste on laadittu vuonna 2008 Eteläisen Seinäjoen tieja katuverkkoselvityksen yhteydessä Nykytilanteen ennusteessa Törnäväntien liikennemäärä Hamarintien pohjoispuolella on noin ajon/vrk. Raskaan liikenteen osuus on Hamarintiellä ja Törnäväntiellä oletettavasti melko suuri, koska valtatien 19 liikenne kulkee Seinäjoen keskustan läpi 5

6 Vertailuvaihtoehto KVL 2040 Vertailuvaihtoehdossa (tarkastelualueen osalta nykyisellä katuverkolla) Törnäväntie kuormittuu erittäin voimakkaasti Hamarintien ja Vuoritien välisellä osuudella (noin ajon/vrk) Eteläisen Seinäjoen liikenne hakeutuu Keskustan suuntaan pääasiassa Törnäväntietä sekä osittain Ruukintien tai Rautatiekadun ja Kivistöntien kautta kulkevia reittejä. Seinäjoen Eteläinen sisääntuloliikenne sekä läntisten asuinalueiden keskustan suuntaan hakeutuva liikenne kulkevat puolestaan pääosin Hamarintien ja Törnäväntien kautta kulkevaa reittiä Vertailuvaihtoehdossa Törnäväntien liikennemäärä on nykytilannetta suurempi, mutta raskaan liikenteen osuus lienee vähentynyt Itäisen ohikulkutien toteutumisen myötä 6

7 Vapaudentien jatkeen katuverkkovaihtoehdot VE 1 VE 2A VE 2B VE 3 - Vapaudentien jatke Hamarintielle - Vapaudentien jatke Ruukintielle - Poikittaisyhteystarpeen arviointi kohdista b-d - Yhteys Ruukintieltä ns. Sorsanpesän risteykseen - Poikittaisen yhteyden tarve kohdista b-d? - Vapaudentien jatke Törnäväntielle (kohtaan a tai b) 7

8 Vapaudentien jatke VE 1 KVL 2040 Verkollinen vaikutus (vertailuvaihtoehtoon verrattuna) 8

9 Vapaudentien jatke VE 1 Havaintoja Vapaudentien jatkeen liikennemäärä Hamarintien ja Vuoritien välisellä osuudella on noin ajon/vrk Liikenne Törnäväntien Hamarintien pohjoispuoleisella osuudella vähenee todella merkittävästi nopeustason laskemisen ja Vapaudentien jatkeen toteuttamisen myötä. Liikennemäärä Hamarintien ja Vuoritien välisellä osuudella on noin ajon/vrk Muut verkolliset vaikutukset jäävät vähäisiksi 9

10 Vapaudentien jatke VE 2A KVL 2040 Verkollinen vaikutus (vertailuvaihtoon verrattuna) 10

11 Vapaudentien jatke VE 2A Havaintoja Ruukintielle saakka ulottuva Vapaudentien jatke luo sujuvan reitin Ruukintien varren sekä muun eteläisen Seinäjoen maankäytölle keskustan suuntaan hakeuduttaessa Hamarintien ja Ruukintien välisen osuuden toteuttaminen parantaa yhteyksiä Seinäjoen länsiosista Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteykseen kaavaillulle kaupan tontille ja kytkee uuden yhteyden varteen kaavaillut asuinalueet katuverkkoon. Vapaudentien jatkeen Hamarintien ja Ruukintien välisen osuuden liikennemäärä on ennusteiden perusteella noin ajoneuvoa vuorokaudessa Hamarintien ja Ruukintien välisen osuuden toteuttaminen vähentää liikennettä Ruukintieltä (Vapaudentien jatkeen ja Vuorikadun väliseltä osuudelta) sekä Törnäväntieltä ja Palokärjentaipaleelta. Vapaudentien jatkeen toteuttaminen Ruukintielle saakka lisää hieman Vapaudentien jatkeen kuormitusta Hamarintien pohjoispuolella. Hamarintien ja Vuorikadun välillä 1+1- kaistaisen osuuden kapasiteetti alkaa olla ennustetilanteessa täysin käytössä (liikennemäärä noin ajon/vrk) 11

12 Vapaudentien jatke VE 2B KVL 2035 Verkollinen vaikutus (vertailuvaihtoon verrattuna) 12

13 Vapaudentien jatke VE 2B Havaintoja Uuden yhteyden toteuttaminen parantaa yhteyksiä Seinäjoen länsiosista Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteykseen kaavaillulle kaupan tontille ja kytkee uuden yhteyden varteen kaavaillut asuinalueet katuverkkoon. Ruukintien ja Hamarintien välisen uuden yhteyden kuormittuminen on melko vähäistä, yhteyttä käyttää noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Yhteyden toteuttaminen vähentää liikennettä Törnäväntieltä (Palokärjentaipaleen ja Hamarintien väliseltä osuudelta) sekä Palokärjentaipaleelta Ratkaisu ei olennaisesti kevennä kuormitusta muulla ympäröivällä katuverkolla Vaihtoehdon 2B mukainen ratkaisu ei kevennä liikennekuormitusta Törnäväntiellä Hamarintien pohjoispuolella 13

14 Vapaudentien jatke VE 3 KVL 2040 Verkollinen vaikutus (vertailuvaihtoehtoon verrattuna) 14

15 Vapaudentien jatke VE 3 Havaintoja Vapaudentien jatkeen eteläosa kytkee uudet asuinalueet katuverkkoon, mutta Ruukintien ja Palokärjentaipaleen risteyksen tuntumaan kaavaillun kaupan tontin yhteydet eivät parane. Vapaudentien jatkeen eteläosan (Hamarintien ja Törnäväntien välisen osuuden) liikennemäärä jää hyvin vähäiseksi (noin ajoneuvoon vuorokaudessa) Kytkemällä Vapaudentien jatkeen eteläosaan nykyisin Törnäväntiehen kytkeytyviä toimintoja (mm. Koulutuskeskus Sedu, Pruukin yhtenäiskoulu), mutta yhteyden toteuttamisella saavutettavat hyödyt jäänevät silti melko pieniksi. Vaihtoehdon 3 mukainen ratkaisu vastaa verkollisilta vaikutuksiltaan vaihtoehtoa 1 (Vapaudentien lyhyt jatke) 15

16 Poikittaisyhteydet Vapaudentien jatkeen ja Törnäväntien välillä Vapaudentien jatkeen eteläosan ja Törnäväntien välisen poikittaisyhteyden tarvetta arvioitiin neljässä vaihtoehdossa a) Ei poikittaisyhteyttä b) Poikittaisyhteys Törnäväntieltä Käentaipaleen pohjoispuolelta Vapaudentien jatkeelle c) Poikittaisyhteys Törnäväntieltä Käentaipaleen eteläpuolelta Vapaudentien jatkeelle d) Poikittaisyhteys Törnäväntien ja Vapaudentien jatkeen välille Rastaantaipaleen kohdalta Poikittaisilla yhteyksillä voidaan ensisijaisesti parantaa Törnävän alueen sisäisiä yhteyksiä. Poikittaisyhteydet eivät tarkasteluiden perusteella kuormitu kovinkaan voimakkaasti. Poikittaisyhteyksien kuormitus lisääntyisi, jos Törnäväntien nopeustasoa laskettaisiin Hamarintien ja poikittaisyhteyden välisellä osuudella. Poikittaisyhteydet eivät tarkasteluiden perusteella ole liikenteellisesti välttämättömiä Parhaaksi poikittaisyhteysvaihtoehdoksi arvioitiin vaihtoehto d. Kadunrakentamisen tarve on vähäisin Vapaudentien jatkeen eteläosan yhteyteen kaavaillun maankäytön kytkeminen katuverkkoon luontevaa Vaihtoehto d luo sujuvan yhteyden Rastaantaipaleen ja Palokärjentaipaleen välissä sijaitsevalta asuinalueelta Vapaudentien jatkeelle sekä aikuiskoulutuskeskukselta Vapaudentien jatkeen eteläpään kaupan tontille 16

17 Nykyisin Törnäväntiehen kytkeytyvien tonttien kytkentä Vapaudentien jatkeeseen Nykyisin Törnäväntiehen kytkeytyvät koulutuskeskus Sedun ja Pruukin yhtenäiskoulun tontit voidaan tarvittaessa kytkeä myös Vapaudentien jatkeen eteläosaan Yhteydet koulujen tonteilta mm. Seinäjoen kaakkoisosan nykyisille ja kehittyville asuinalueille paranevat 17

18 Verkollisten tarkasteluiden yhteenveto Vapaudentien jatkeen toteuttamisella tavoitteiksi voidaan asettaa Törnäväntien liikennekuormituksen vähentäminen Hamarintien pohjoispuolella sekä Törnävän alueen ja Seinäjoen kaakkoisosien maankäytön yhteyksien parantaminen mm. keskustan suuntaan. Törnäväntien pohjoisosan liikennekuormitusta saadaan tehokkaasti vähennettyä toteuttamalla Vapaudentien jatkeen Hamarintien pohjoispuoleinen osuus (toteutuu vaihtoehdoissa 1, 2A ja 3) Toteuttamalla vaihtoehto 2B, saadaan liikennekuormitusta kevennettyä hieman Palokärjentaipaleella sekä Törnäväntien Palokärjentaipaleen ja Hamarintien välisellä osuudella. Vaihtoehto 2B ei kevennä Törnäväntien kuormitusta Hamarintien pohjoispuolella. Vapaudentien jatkeen käytävään kaavaillun sekä Seinäjoen kaakkoisosien maankäytön yhteyksiä saadaan parannettua vaihtoehtojen 2A ja 2B mukaisilla ratkaisuilla. Vaihtoehdon 2A mukainen vaihtoehto tosin parantaa myös yhteyksiä keskustan suuntaan. Tarkasteluiden perusteella vaihtoehdon 2A voidaan todeta täyttävän asetetut tavoitteet parhaiten. Vaihtoehdon 2A osalta Törnävän alueen sisäisiä yhteyksiä voidaan parantaa toteuttamalla poikittaisyhteys Törnäväntien ja Vapaudentien jatkeen välille Rastaantaipaleen kohdalta (vaihtoehto d) sekä kytkeä koulutuskeskus Sedun ja Pruukin yhtenäiskoulun tontit myös Vapaudentien jatkeeseen. 18

19 Tavoitetilanne KVL 2040 KVL 2040 Verkollinen vaikutus (vertailuvaihtoehtoon verrattuna) Tavoitetilanne vastaa vaihtoehtoa 2A, minkä lisäksi Vapaudentien jatkeen ja Törnäväntien välille on toteutettu poikittaisyhteys Rastaantaipaleen kohdalta. Koulutuskeskus Sedun ja Pruukin yhtenäiskoulun tontit on kytketty Törnäväntien lisäksi myös Vapaudentien jatkeeseen. 19

20 Tavoitetilanne +, Vapaudentien jatkeen pohjoisosa 2+2-kaistainen Vapaudentien jatkeen pohjoisosa on 1+1-kaistaisena kuormittunut voimakkaasti. Jos Vapaudentien jatkeen pohjoisosa toteutetaan 2+2-kaistaisena, liikenteen sujuvuus paranee huomattavasti. Liikenteen sujuvoitumisen myötä Vapaudentien jatke houkuttelee puoleensa aiempaa enemmän liikennettä. 2+2-kaistaisena Vapaudentien jatkeen pohjoisosan liikennemäärä on ennustetilanteessa noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Vapaudentien jatkeen pohjoisosalle siirtyy sujuvoitumisen myötä liikennettä mm. Ruukintieltä ja Huhtalahtieltä. Vapaudentien jatkeen pohjoisosan liikennemäärä kasvaa noin ajon/vrk ja Vapaudentien jatkeen eteläosan liikennemäärä kasvaa noin ajon/vrk. 20

21 Tavoitetilanne +, Vapaudentien jatkeen pohjoisosa 2+2-kaistainen KVL 2040 Verkollinen vaikutus (tavoitetilanteeseen verrattuna) 21

22 Sorsanpesän liittymäalueen toimivuus Tavoitetilanteen liikenneverkko Hamarintien ja Törnäväntien sekä Hamarintien ja Vapaudentien jatkeen liittymistä laadittiin toimivuustarkastelut Synchro/SimTraffic ohjelmistolla. Tarkastelut laadittiin tavoitetilanteen liikenneverkkovaihtoehdossa, jossa Vapaudentien jatkeen pohjoisosa on 1+1-kaistainen. Liittymävirrat määritettiin iltahuipputunnin liikennetilanteeseen karkeasti vuorokausiliikenne-ennusteen perusteella. Iltahuipputunnin osuuden oletettiin olevan noin 10 % vuorokausiliikenteestä, minkä lisäksi suuntajakaumaa korjattiin hieman painottaen keskustan suunnasta poistuvaa liikennevirtaa. Molemmat tarkastellut liittymät on kuvattu valo-ohjattuina. Törnäväntien ja Vapaudentien jatkeen liittymien välinen osuus on kuvattu 2+2 -kaistaisena Hamarintien ja keskustan suunnan välisten suurten liikennevirtojen sujuvuuden maksimoimiseksi. Hamarintien ja Törnäväntien liittymä on tarkasteluissa 4-haarainen. Liittymään on asetettu kääntyviä lisäkaistoja Hamarintielle lännestä tulevalle haaralle sekä Törnäväntien etelästä tulevalle haaralle (nykyinen lisäkaista). Hamarintien ja Vapaudentien jatkeen liittymä on 3-haarainen ja liittymän sivusuunta on Vapaudentien jatkeen etelähaara. Keskustan suunnasta tulevalle haaralle on asetettu yksi lisäkaista (sekakaista vasemmalle kääntyville ja suoraan jatkaville). Edellä mainituilla liikennejärjestelyillä liittymät toimivat ennustetilanteen iltahuipputunnille arvioiduilla liikennemäärillä melko hyvin. Iltahuipputunnin aikana Törnäväntien liittymän palvelutaso oli luokkaa B ja Vapaudentien jatkeen liittymän palvelutaso luokkaa A. Toimivuustarkasteluiden perusteella liittymien jonoutuminen ja viivytykset on maltillisella ja siedettävällä tasolla. 22

23 Sorsanpesän liittymäalueen toimivuustarkasteluissa käytetyt liittymäjärjestelyt 23

24 Sorsanpesän liittymäalueen toimivuus ennustetilanteessa Jononpituudet 24

25 Yhteenveto Tavoiteverkon mukainen ratkaisu, jossa Vapaudentien jatke on 1+1-kaistainen, toimii hyvin lähitulevaisuudessa. Liikenne-ennusteen mukaisen maankäytön ja liikenteen kehityksen toteutuessa vuoden 2040 tienoilla Vapaudentien jatkeen pohjoisosan (Hamarintien ja Vuoritien välisen osuuden) kuormitus on 1+1-kaistaisena niin suuri, että liikenteen sujuvuus on vaarassa heiketä. Vapaudentien jatke voidaan toteuttaa lähtökohtaisesti 1+1-kaistaisena, mutta pitkällä aikavälillä on hyvä varautua Vapaudentien jatkeen pohjoisosan parantamiseen 2+2-kaistaiseksi. Vapaudentien jatkeen pohjoisosan liittymien (Sorsanpesän liittymäalue sekä Vuoritien liittymä) osalta tulee huolehtia riittävästä välityskyvystä Hamarintien ja Vapaudentien suuntaiselle liikenteelle. Sorsanpesän liittymäalueen liittymät saadaan tarkasteluiden perusteella toimimaan ennustetilanteessa tässä kalvosarjassa esitetyin liikennejärjestelyin. Liittymäjärjestelyt vaativat kuitenkin vielä tarkempaa jatkosuunnittelua mm. tilantarpeen huomioinnin osalta. Vapaudentien jatkeen ja Vuoritien liittymässä tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan johtamaan Vapaudentien suuntaista liikennettä kahta kaistaa liittymän läpi. Vapaudentie jatkuu Vuoritien pohjoispuolella 2+2-kaistaisena. Vuoritien liittymässä etelästä tultaessa toinen kaista voidaan aloittaa hieman liittymän eteläpuolelta ja vastaavasti pohjoisesta tultaessa toinen liittymän läpi menevä kaista voidaan päättää hieman liittymän eteläpuolelle Sekä Sorsanpesän että Vuoritien liittymäalueiden jatkosuunnittelun yhteydessä kannattaa suorittaa liikennelaskentoja liittymävirtaennusteiden tarkentamista varten. Vuoritien liittymän osalta referenssinä voidaan käyttää Vuoritien ja Törnäväntien liittymää. Vapaudentien pohjoisosan liikenteellistä sujuvuutta on arvioitu karkeasti vuorokausiliikenneennusteiden perusteella määritetyllä kapasiteetin käyttöasteella. Todellinen liikenteellinen sujuvuus on riippuvainen mm. liikenteen aikajakaumasta, josta ei tämän työn yhteydessä ollut käytettävissä tarkempaa tietoa. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa liikenteen aikajakaumaa voidaan tutkia Törnäväntien pohjoisosan liikennelaskentojen avulla, jotta liikenteellisestä sujuvuudesta voidaan antaa tarkempia arvioita. Vapaudentien jatkeen pohjoisosan parantamistarpeen ajankohtaa voidaan arvioida liikennelaskentojen perusteella tarkemmin myöhemmässä vaiheessa, kun Vapaudentien jatke on toteutettu 1+1-kaistaisena. 25

26 Seinäjoen eteläisen sisääntuloliikenteen reitinvalinta Liikennemallissa Seinäjoen eteläinen sisääntuloliikenne hakeutuu ennustetilanteessa Jalasjärventien/Hamarintien kautta kulkevalle reitille. Liikennemallitarkastelun perusteella liikenteen reitinvalinta ei muutu herkästi. Vaikka Jalasjärventien nopeusrajoitusta laskettiin liikennemallissa lentoaseman ja Kivimäentien välisellä osuudella (100 km/h 60 km/h), hakeutui eteläinen sisääntuloliikenne edelleen Jalasjärventien kautta kulkevalle reitille. Jos etelän suunnasta tuleva sisääntuloliikenne näyttää lähitulevaisuudessa päätyvän Törnäväntielle, voidaan reitinvalintaan pyrkiä vaikuttamaan ensisijaisesti opastusta parantamalla (mm. Rengonharjun eritasoliittymässä). 26

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys

Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys 28.11.2008 Eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys Suunnittelun vaiheet Vuonna 2005 alkoi eteläisen Seinäjoen tie- ja katuverkkoselvitys, jossa on

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut

Kauppajoupin liikenneselvitys. toimivuustarkastelut Kauppajoupin liikenneselvitys Liikenne-ennusteet ennusteet ja toimivuustarkastelut 06.05.2010 Yleistä liikenne-ennusteista ennusteista Liikenne-ennusteet laadittiin Seinäjoen liikennemallin tuloksia hyödyntäen

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

Lavolankadun liikenneselvitys: liikenteellinen toimivuustarkastelu

Lavolankadun liikenneselvitys: liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Jokinen Trafix Oy 14.12.2017 : liikenteellinen toimivuustarkastelu Trafix Oy 1 : liikenteellinen toimivuustarkastelu Tarkastelukohde Tarkastelun kohteena on Lappeenrannan Lavolankadun liikenteellinen

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS

SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Vastaanottaja Tuusulan kunta Asiakirjatyyppi PROJEKTIMUISTIO Päivämäärä 27.03.2014 SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS SULAN ALUEEN LIITTYMÄSELVITYS Tarkastus 02 Päivämäärä 27/3/2014 Laatija Tarkastajat Riku

Lisätiedot

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1).

Trafix Oy Kuva 1. Tarkastelussa käytetyt liikennejärjestelyt; yksikaistainen kiertoliittymä (VE1). Mutkakadun kiertoliittymän toimivuustarkastelu Toimivuustarkastelussa tutkittiin Mutkakadun ja Snellmaninkadun liittymän muuttamista kiertoliittymäksi ennusteen 2014 ja vuoden 2025 iltahuipputunnin liikennemäärillä.

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT FOCUS-ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lähtökohdat ja oletukset Liikenteellinen toimivuustarkastelu on laadittu Paramics-mikrosimulointiohjelmalla. Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1. Toimivuustarkasteluissa

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT

VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Ramboll Finland Oy PL 3, Piispanmäentie 5 02241 ESPOO Puh. 020 755 611 Fax 020 755 6202 www.ramboll.fi VANTAAN AKSELIN ALUEEN LIIKENNE- ENNUSTE JA TOIMIVUUSTARKASTELUT Päivämäärä 23.2.2011 SISÄLTÖ 2 1

Lisätiedot

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016

Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 Liikenteelliset vaikutukset PKi, TRa 1.4.2016 Poikkitien palvelualueen liikenneselvityksen päivitys, 2016 2 (14) 1.4.2016 SISÄLTÖ 1 MAANKÄYTTÖ...

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu

Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu Myyrmäen katuverkon toimivuustarkastelu 3.1.2018 Tarkastelumenetelmä ja liikenneverkko Simuloimalla tutkittiin Myyrmäen keskusta-alueen katuverkon liikenteen toimivuutta vuoden 2040 iltahuipputunnin ennustetilanteissa,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU

JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU JÄRVENPÄÄN KESKUSTAN KEHÄN TOIMIVUUSTARKASTELU LUONNOS 5.1.2012 1(8) 1 LÄHTÖKOHDAT Työn tarkoituksena on tutkia Järvenpäässä Helsingintielle rautatien länsipuolelle tehtävien katuverkon uudistamistoimenpiteiden

Lisätiedot

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS ELOVAINION KOHDAN LIIKENTEELLINEN SELVITYS LIIKENNE-ENNUSTE LÄHTÖKOHDAT Liikenteellisiä tarkasteluita varten laadittiin liikenne-ennuste Ylöjärven keskustan alueelta. Ennusteessa on otettu huomioon Ylöjärven

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010

Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Suupohjantien ja Kantatie 67:n liittymän n toimivuustarkastelut 18.6.2010.2010 Yleistä tarkasteluista Toimivuustarkastelut pohjautuvat nykytilanteen liikennelaskentaan tarkasteltavasta liittymästä sekä

Lisätiedot

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus

Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus 6.9.2013 1 (8) Vanhan Rauman katujärjestelyjen muutoksen liikenteellinen toimivuus Lähtökohdat Työssä on tarkasteltu Kuninkaankadun ja Kauppakadun katujärjestelyjen muutosten vaikutuksia Vanhan Rauman

Lisätiedot

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009

TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET LUONNOS 30.11.2009 TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEIS- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET TUURIN JA YMPÄRISTÖN YLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Tarkastus LUONNOS Päivämäärä 30.11.2009

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti

Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti Mäkelänkadun toimivuustarkastelut Aamuhuipputunti 2020 Iltahuipputunti 2020 (AHT) (IHT) Yleistä 2 Mäkelänkadun toimivuustarkasteluissa on käytetty nykyistä liikenneverkkoa täydennettynä Hämeentien eteläosan

Lisätiedot

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri

Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Rykmentinpuiston keskustan asemakaava-alueen keskeisten katuliittymien toimivuustarkastelut Katarina Wallin ja Olli Haveri Tarkastelumenetelmä Simuloimalla tutkittiin Tuusulan Rykmentinpuiston keskustan

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS

SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS SANTALAHDEN ASEMAKAAVA RANTAVÄYLÄN TOIMIVUUS 28.3.2013 TARKASTELUALUEEN NYKYISET VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT KAAVA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE Rakentuneella kaavaalueella 2 800 asukasta (sis. nykyiset asukkaat)

Lisätiedot

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu

Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mustolan asemakaavan liikenneselvitys Liikenteellinen toimivuustarkastelu Tarkastelussa Lappeenrannan Mustolan asemakaava-alueen liikenteellinen toimivuus ja liiketilan kasvun vaikutukset nykyisen ja vuoden

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys

Järvenpään keskustan osayleiskaavan liikenneselvitys Liikenne-ennusteen päivitys ja toimivuustarkastelut MTu / TRa / TSä v.2.0 31.12.2013 2 (31) 31.12.2013 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Järvenpään osayleiskaavatyö... 3 1.2 Maankäytön muutokset... 3 1.3

Lisätiedot

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013

Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys. Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän liikennekäytäväselvitys Tiivistelmä 28.2.2013 Pasilanväylän suunnittelun lähtökohdat ovat osittain muuttuneet Pasilanväylän yleissuunnitelma on valmistunut v. 1992. Pasilanväylän keskiosan

Lisätiedot

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu

Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Pohjoisväylän - Helsingintien liittymän toimivuustarkastelu Tarkasteluperiaatteet Tarkastelussa arvioidaan Terholan liikekiinteistön rakentamisen vaikutuksia Pohjoisväylän ja Hesingintien liittymän toimivuuteen.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Tarkastelumenetelmä ja tarkasteltavat vaihtoehdot Simuloimalla tutkittiin Espoon Sepänkylään toteutettavan erikoistavarakaupan vaikutuksia lähiympäristön

Lisätiedot

Lappeenrannan monitoimihalli

Lappeenrannan monitoimihalli LIITE 9 Lappeenrannan monitoimihalli Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 24.5.2018 Tarkastelualue Ve1 Lappeenrantaan suunnitellun monitoimihallin sijainti Lappeenkadun katetulla

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät

VT 19 Hankearviointi. Alustavat tulokset. Sito Parhaan ympäristön tekijät Alustavat tulokset Sito Parhaan ympäristön tekijät Lähtökohdat ja tarkastellut vaihtoehdot Tässä hankearvioinnissa on tarkasteltu valtatien 19 parantamista välillä Seinäjoki- Lapua ja siihen liittyviä

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen.

Liittymän toiminta nelihaaraisena valo-ohjaamattomana liittymänä Ristikkoavaimentien rakentamisen jälkeen. Porvoon kaupunki 7224 Loviisantien yritysalue Toimivuustarkastelu Tämä toimivuustarkastelu on laadittu Porvoon kaupungin toimeksiannosta. Tarkastelun kohteena on liikenteellinen toimivuus Loviisantie Porvoon

Lisätiedot

VAPAUDENTIEN JATKE YLEISSUUNNITELMA

VAPAUDENTIEN JATKE YLEISSUUNNITELMA VAPAUDENTIEN JATKE YLEISSUUNNITELMA YLEISÖTILAISUUS TILAISUUDEN AIKATAULU 17:00 17:30 17:40 17:50 18:00 18:15 19:15 19:30 Kahvit tarjolla Tilaisuuden avaus ja työn lähtökohdat, Kari Homi, kaupunkiympäristölautakunnan

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti

Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti Käppärä Musa -asemakaavan liikenteellinen tarkastelu, Pori Raportti TRa, TAa, ARä / Sito 1.7.2015 1.7.2015 1 (37) SISÄLTÖ 1 TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 SUUNNITTELUALUE JA LIIKENTEELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPPA-JOUPIN LIIKENNESELVITYKSEN TARKISTUS Seinäjoen kaupunki Sito Oy Strafica Oy 6.5.2010 Seinäjoen Kauppa-Joupin liikenneselvitys 2 ESIPUHE Tämä 6.5.2010 päivätty Kauppa-Joupin liikenneselvityksen

Lisätiedot

Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset. Aineisto / Sitowise

Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset. Aineisto / Sitowise Lentokonetehtaan liikenteelliset vaikutukset Aineisto / Sitowise 2 Härmälänrannan alueen kehittyminen Nykytila Asunnoista valmiina noin 40% (Pääosa Valmetinkadun itäpuolella) Työmaaliikenne Useita asuintaloja

Lisätiedot

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU

LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Liite 7 LAPPEEN KOULUN LAAJENNUKSEN LIIKENTEELLINEN TOIMIVUUSTARKASTELU Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 6.10.2016 Lappeen koulun laajennuksen liikenteellinen toimivuustarkastelu Johdanto Lappeenrannan kaupungin

Lisätiedot

Kivenlahden Metrokeskus

Kivenlahden Metrokeskus Kivenlahden Metrokeskus Liikenteellinen toimivuustarkastelu Mikko Yli-Kauhaluoma Trafix Oy 8.5.2018 Työn lähtökohdat Tässä työssä on tutkittu Kivenlahteen rakennettavan Metrokeskuksen liikenteellistä toimivuutta

Lisätiedot

Tesoman kauppakeskus, liikennetarkastelut. A-insinöörit Oy

Tesoman kauppakeskus, liikennetarkastelut. A-insinöörit Oy Tesoman kauppakeskus, liikennetarkastelut A-insinöörit Oy 3.4.2009 Tesoman kauppakeskus, pysäköinti Kauppakeskus n. 20 000 krs-m2, josta hypermarket 6 500 krsm2 Toiseen kerrokseen mahdollisesti kirjasto,

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot

LÄHTÖKOHDAT. Tehtävä. Taustaa. Kohteen tiedot Valtatien 4 ja Sorosentien (pt 18756) liittymän toimivuustarkastelu Valo-ohjauksen tarveselvitys VALTATIEN 4 JA SOROSENTIEN (PT 18756) TARKASTELU 2 Tehtävä Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut

Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Eskoon Tyrnäväntien liittymien toimivuustarkastelut Jussi Lassila 16.3.2016 Sito Parhaan ympäristön tekijät Tarkastellut vaihtoehdot Toimivuustarkastelut on tehty kahdelle tilanteelle Perusennuste 2030-2040

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys

Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys Amurin yleissuunnitelman liikenneselvitys Perustuu H&K laatimaan maankäytön yleissuunnitelmaan. Työssä tehtiin - liikenne-ennuste - toimivuustarkastelut simuloimalla - tarvittavien toimenpiteiden määrittelyn

Lisätiedot

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA

VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA VIIRINLAAKSON MATKA- JA KAUPPAKESKUS, KLAUKKALA TOIMIVUUSTARKASTELUT LIITE: LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT NYKYTILANTEESSA Sami Iikkanen, Jukka Räsänen 20.5.2014 LISÄTARKASTELUJEN TARKOITUS Lisätarkastelut

Lisätiedot

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II

SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1(5) 2.2.2012 MUISTIO SIIRIN ALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS II 1. Yleistä Tämä Siirin alueen toinen liikenteellinen selvitys liittyy Siiri II alueen asemakaavan laadintaan, jossa Iso-Harvoilantieltä alkavaa

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT Vastaanottaja Salon kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Maaliskuu, 2015 SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT kuva: Salon kaupunki SALON SEUTUTEIDEN ST224 JA ST110 LIITTYMÄTARKASTELUT

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Tuusulan liikennemallin päivitys sekä Tuusulan yleiskaavan liikenteelliset tarkastelut

Tuusulan liikennemallin päivitys sekä Tuusulan yleiskaavan liikenteelliset tarkastelut Tuusulan liikennemallin päivitys sekä Tuusulan yleiskaavan liikenteelliset tarkastelut 10.3.2015 1 Liikenne-ennusteet 2 Yleistä Tuusulan liikennemalli on seudulliseen liikennemalliin perustuva malli, joka

Lisätiedot

KÄRÄJÄTÖRMÄN POHJOISOSAN AK Liikenteen toimivuustarkastelut

KÄRÄJÄTÖRMÄN POHJOISOSAN AK Liikenteen toimivuustarkastelut KÄRÄJÄTÖRMÄN POHJOISOSN K 8678 Liikenteen toimivuustarkastelut 8.5.2018 TYÖN TVOITTT Tavoitteena on tutkia Käräjätörmän pohjoisosan asemakaavahankkeen vaikutuksia Myllypuronkadun toimivuuteen Lisäksi työssä

Lisätiedot

Itäharjun liikennemallitarkastelu. Lopputulokset

Itäharjun liikennemallitarkastelu. Lopputulokset Itäharjun liikennemallitarkastelu Lopputulokset 25.02.2019 Tarkastelun sisältö 1. Tarkistettiin seudullisen liikennemallin ennusteiden lähtökohdat erityisesti Itäharjun ja Tiedepuiston ympäristön osalta

Lisätiedot

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko

Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko 8.5.2008 Ruskontien toimivuustarkastelut välillä Ahvenisjärventie-Rusko Tampereen kaupunki Infrasuunnittelu, Länsi-Suomi PL 40 (Åkerlundinkatu 11 A) 101 TAMPERE Puhelin 020 444 11 Faksi 020 444 4201 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO

LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO LAPPEENRANNAN KESKUSTAN LÄNSIOSA LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT MUISTIO 23.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 2 LIIKENNEMÄÄRÄTIEDOT 3 3 LIIKENTEEN TOIMIVUUS 4 3.1 Nykytilanne...

Lisätiedot

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki

Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki Metsäkylän osayleiskaava, Ylöjärvi Liikenneselvitys Ylöjärven kaupunki SYYSKUU 2014 2 (23) Kuva 1. Suunnittelukohteen sijainti liikenneverkolla Ylöjärven keskustan länsipuolella valtatien 3 varressa. Kansikuva:

Lisätiedot

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE

LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE LIIKENNETARKASTELU KALEVANRINTEEN ENSIMMÄINEN RAKENNUSVAIHE 14.11.2013 SISÄLTÖ Nykyliikennemäärät ja liikenteen toimivuus Liikenne-ennuste Yön yli tilanteen toimivuus Herkkyystarkastelut NYKYTILANNE LIIKENNELASKENNAT

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Asemakaava 8489 liikennevaikutukset

Asemakaava 8489 liikennevaikutukset 12.1.2018 Asemakaava 8489 liikennevaikutukset Tampereen keskustan liikenneverkkosuunnitelma 2013 Keskustan liikenneverkkosuunnitelman (TAKLI) mukaisesti Teiskontie ja Kalevantie ovat pääkatuja, jotka toimivat

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä

Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Vt2 toimivuustarkastelut Ruskilantien ja Tervasmäentien liittymissä Nakkilan kunta 26.11.2015 Page 1 Sisältö Työn lähtökohdat Tarkastelut ja tulokset Johtopäätökset 26.11.2015 Page 2 Työn lähtökohdat FCG

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 21.3.2011 / VVe KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ KATUVERKKO Linnakankaan halkaisee alueellinen pääväylä Linnakaarto, joka johtaa Oulun Metsokankaalle. Alueen katuverkkoa täydentävät ajan kanssa

Lisätiedot

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT

NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT Vastaanottaja Tommi Jalkanen, Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Muistio Päivämäärä 5.5.2011 NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA LIIKENTEELLISET TOI- MIVUUSTARKASTELUT NOKIAN KESKUSTAN LIIKENNESUUNNITELMA

Lisätiedot

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut

Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Palomiehentien liikenteen toimivuustarkastelut 20.11.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Suunnitelman yleiskuvaus... 3 2. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 4 2.1. Tarkastelumenetelmä... 4 2.2.

Lisätiedot

Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu

Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu Haarajoki-keskusta -yhteysvälitarkastelu Järvenpään kaupunki / SW 2 Tarkastelualue Tarkasteltavat yhteysvaihtoehdot välillä Järvenpään keskusta Haarajoen alue: Laatukäytävätason pyörätie Yhdistetty jalankulku-

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO

KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO KARTANONRINTEEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELU SIPOO Muistio 16.3.2012 Laatija: Johanna Nyberg, Ramboll Finland Oy Tarkistanut: Ari Sirkiä, Ramboll Finland Oy 1. TYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1

Lisätiedot

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat

Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 8 Liitteet Liite 1. Lottelundin liitymävaihtoehtojen vertailu Liite 2. Valtateiden aluevarauskartat 30 Pohjoisväylä Lottelundin risteysalue Vanhan Veistämöntien ja Kaarlelankadun liittymiä on tutkittu

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT

5 TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT Ympäristövaikutusten arviointimenettely 31 5 Toimenpiteiden suunnittelulla tähdätään kohdassa 1.1 selostettujen liikenteellisten ja ympäristöllisten ongelmien poistamiseen. Suunnittelun ja vaikutusten

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut

Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut Raportti Peuraniityn kunnallistekninen yleissuunnitelma, Liikenteen toimivuustarkastelut 28.5.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tarkastelumenetelmä ja liikenne-ennuste... 3 1.1. Tarkastelumenetelmä... 3 1.2.

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut

Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut Kivenlahden eritasoliittymän tilavaraussuunnitelma Liikenne-ennusteet ja toimivuustarkastelut 05.01.2016 Liikenne-ennusteet Taustaa Liikenne-ennusteet perustuvat Länsimetron jatkeen alueen liikenneennusteet

Lisätiedot