Varfariini vai ASA aivohalvauksen estoon eteisvärinässä?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varfariini vai ASA aivohalvauksen estoon eteisvärinässä?"

Transkriptio

1 TEEMA TROMBOOSI LUKU 1 Varfariini vai ASA aivohalvauksen estoon eteisvärinässä? MATTI HALINEN littää ASAn ja muiden verihiutaleiden tarttuvuutta estävän lääkityksen lievän aivohalvauksia estävän tehon. Tiivistelmä Antikoagulaatiohoito vähentää eteisvärinäpotilaan aivohalvauksen vaaraa. Valinta varfariinin ja ASAn välillä riippuu siitä, kuinka suuri aivohalvauksen vaara kullakin potilaalla on. Tämä yksilöllinen vaara arvioidaan kliinisten tietojen perusteella. ASA on hyvä valinta pienen aivohalvauksen vaaran potilaille, ASA tai varfariini keskisuuren vaaran potilaille ja varfariini suuren vaaran potilaille. Valtimo- ja laskimotukosten ero Valtimosairauksiin liittyvä trombissa on runsaasti verihiutaleita (valkoinen tulppa), jonka ilmaantumista estetään vaikuttamalla verihiutaleiden tarttuvuuteen esimerkiksi ASAa käyttäen. Aivan kuin laskimotukoksissa on värisevään eteiseen ilmaantuvassa trombissa runsaasti fibriiniä (punainen tulppa) ja antikoagulaatiohoito estää tällaisten hyytymien muodostumista. Eteiskorvakkeesta lähteneet verenhyytymät eivät aiheuta kaikkia eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksia. Osassa on syynä valtimoista lähtenyt tromboosi. Se se- Varfariinia käytetään liian harvoin vai sittenkin liian usein? VIITE 1 Tutkimusten mukaan varfariinia käytetään liian vähän eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen estolääkkeenä. Go (1) työtovereineen totesi tekemässään yli potilasta käsittäneessä Go AS, Hylek EM, Borowsky LH ym. Warfarin use among ambulatory patients with non-valvular atrial fibrillation: the Anticoagulation and risk factors in atrial fibrillation (ATRIA) study. Ann Intern poikkileik- Med 1999; 131: kaustutkimuksessa, että ambulatorisista eteisvärinäpotilaista vain 59 % sai antikoagulaatiohoitoa VIITE 2 huolimatta siitä, että heillä ei ollut vasta-aihetta tälle hoidolle. Varfariinia sai vain 35% yli 85-vuotiaista potilaista. Toisaalta varfariinia käytetään myös pienen emboliavaaran potilaille, Wyse DG. Bleeding while starting anticoagulation for thromboembolism prophylasix in elderly patients with atrial fibrillation. From bad to worse. Circulation 2007; 115: joille siitä on vähän hyötyä, mutta jotka altistuvat verenvuodolle. Wysen (2) arvion mukaan 39 % 72 potilaasta, joille varfariini aloitettiin eteisvärinän vuoksi, kuului tähän ylihoidettujen ryhmään. Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi

2 Aivohalvauksen vaara eteisvärinässä Aivohalvauksen vaaran suuruus vaihtelee 20 -kertaisesti eteisvärinäpotilaan riskitekijöiden mukaan. Pienen riskin potilailla antikoagulaatioon liittyvä verenvuodon vaara on suurempi kuin aivohalvauksen estovaikutuksesta saatava hyöty. Antikoagulaatiohoidosta päättäminen edellyttää sekä aivohalvauksen vaaran että verenvuodon vaaran pohtimista. Kontrolloiduissa tutkimuksissa VIITE 3 olleet potilaat: Hartin ja kumppaneiden Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. tekemän meta-analyysin Meta.analysis: Antithrombotic mukaan satunnaistetuissa therapy to prevent stroke in pateintw who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007: 16; eteisvärinän estotutki- muksissa on ollut 3003 lume- tai kontrollipotilasta (3). Aivohalvaus ilmaantui,1 %:lle heistä seurantavuotta kohden. Sekundaaripreventiossa aikaisemmin aivohalvauk sen tai TIAn sairastaneista aivohalvaus ilmaantui 13 %:lle seurantavuotta kohden. Aivohalvauksen vaara riskipisteytyksellä arvioituna Aivohalvauksen kliinisistä, helposti todettavista vaaratekijöistä on muodostettu riskipisteytys: - sydämen vajaatoiminta = 1 p - hypertensio = 1 p - ikä = 1 p - diabetes = 1 p - aikaisemmin sairastettu aivohalvaus tai ohimennyt iskeeminen aivoverenkierron häiriö (TIA) = 2 p Edellä mainittujen englanninkielisistä nimistä tulee akronyymi CHADS 2 () (Congestive heart failure, Hypertension, Age 75 v, Diabetes, Stroke = 2). Riskipisteiden summa ja aivohalvauksen ilmaantumisen vaara ilmenee alla olevasta taulukosta. VIITE Gage EF, Watermand D, Shannon W ym. Validation of classification schemes for predicting stroke: results from the national registry of atrial fibrillation. JAMA 2001; 285: : VIITE 5 Muita aivohalvauksen vaaraan vaikuttavia tekijöitä Hylek EM, Skates SJ, Sheehan MA, Singer DE. An Analysis of the Lowest Effective Intensity Tupakointi (5) nelinkertaistaa of Prophylactic Anticoagulation aivohalvauk sen for Patients with Nonrheumatic vaaran tupakoimattomaan verrattuna, ja se oli Hylekin Atrial Fibrillation. N Engl J Med 1996; 335:50 56 ym. tekemässä tutki- muksessa voimakkaampi vaaratekijä kun hypertensio. VIITE 6 Ultraäänitutkimuk- sessa todettu suuri vasen eteinen tai hiippaläpän renkaan kalkkeutuminen lisää myös aivohalvauksen ilmaantumisen vaaraa. Aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla potilailla on todettu perindopriilihoidon Chapman N, Huxley R, Anderson C ym.: Effects of perindopril-based blood pressure-lowering on the risk of recurrent stroke according to stroke subtype and medical history. The PROGRESS trial. Stroke 200; 35: (6) vähentävän erityisesti verenvuodosta johtuvan aivohalvauksen vaaraa riippumatta verenpainetasosta ennen hoitoa. Riskipisteiden määrä Aivohalvauksia / 100 potilasvuotta 95 % luottamusvälit 0 1,9 1,2 3,0 1 2,8 2,0 3,8 2,0 3,1 5,1 3 5,9,6 7,3 8,5 6,3 11,1 5 12,5 8,2 7,5 6 18,2 10,5 27, Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi 5

3 Varfariini lume Varfariinin aivohalvauksia estävää tehoa on verrattu lumeeseen kuudessa satunnaistetussa tutkimuksessa, joissa oli potilasta. Varfariiniryhmässä oli n. 60 % pienempi aivohalvauksen vaara kuin kontrolliryhmässä. Primaaripreventiotutkimuksissa absoluuttinen riskin vähenemä oli 2,7 % vuotta kohden ja yhden aivohalvauksen estämiseksi piti hoitaa vuoden ajan 37 potilasta varfariinilla. Yhden tutkimuksen kaikki VIITE 7 potilaat olivat sairastaneet Lip GYH ja Lim HS. Atrial fibrillation and stroke prevensen (sekundaaripreventio) aikaisemmin aivohalvauktion. Lancet Neurol 2007; 6: (7). Tässä tutkimuksessa vastaavat luvut olivat , % ja 12 potilasta. Verihiutaleiden tarttuvuuden esto lume Verihiutaleiden tarttuvuuden aivohalvauksia estävää tehoa on tutkittu kahdeksassa satunnaistetussa tutkimuksessa, joissa oli 876 potilasta. Seitsemässä tutkimuksessa lääkkeenä oli asetyylisalisyylihappo (ASA), joka vähensi aivohalvauksen vaaraa 22 %. Absoluuttinen riskin vähenemä oli 0,8 % vuotta kohden ja yhden aivohalvauksen estämiseksi piti hoitaa vuoden ajan 125 potilasta ASAlla primaaripreventiossa. Sekundaaripreventiossa vastaavat luvut olivat 2,5 % ja 0 (7). Varfariini verihiutaleiden tarttuvuuden estolääkitys Varfariinin tehoa on verrattu ASAan kahdeksassa satunnaistetussa tutkimuksessa (3) 3 67 potilaan aineistossa. Varfariinilla hoidetuista 2, %:lle ja ASAlla hoidetuista 3,8 %:lle ilmaantui vuodessa aivohalvaus. Varfariinilla on hoidettava vuoden ajan 73 potilasta ASAan verrattuna, jotta yksi hyötyisi. Kiinteää, pientä vakioannosta varfariinia yhdistettynä ASAan on verrattu INR-arvon mukaan ohjattuun varfariinihoitoon kahdessa satunnaistetussa tutkimuksessa (kts Hart, Pearce ja Aguilar 2007). Pieniannoksista varfariinia saaneista ilmaantui 3, %:lle aivohalvaus vuodessa verrattuna 2,1 %:in INR:n mukaan annosteltua varfariinia saaneille. Pieniannoksisen varfariinin ja ASAn yhdistelmähoito on heikompitehoinen INR:n mukaan ohjattuun varfariinihoitoon aivohal vauksien estossa (7). Poikkeuksena on asenokumarolin (oraalinen K-vitamiinin estäjä) ja trifusaalin (tulehduskipulääke) yhdistelmä, jolla saatu suotuisa tulos VIITE 8 yhdessä satunnaistetussa tutkimuksessa NASPEAF (National study for primary prevention of embolism in non-rheumatic atrial fibrillation) (8). Kumpikaan viimemainituista lääkkeistä ei ole Suomessa käytettävissä, eikä yhden tutkimuksen NASPEAF investigators. Comparative effects of antiplatelet, anticoagulant, or combined therapy in patients with calcular and non-valvular atrial fibrillation;: a randomized multicenter study. J Am Coll Cardiol 200; : tuloksia voi soveltaa käytäntöön. Kuudessa 1990-luvulla julkaistussa tutkimuksessa varfariinin tehoa selvittäneessä VIITE 9 tutkimuksessa potilaiden keski-ikä oli 69 vuotta. Yli 75-vuotiaiden on tiedetty vuotavan useam min kuin nuorempien, eikä antikoagulaation hyötyä ole hyvin tunnettu tässä ikäluokassa. Mant ym (9) satunnaistivat 973 potilasta avoimeen ASA- (75 mg/vrk) tai varfariinihoitoon (INR tavoite 2,5, hyväksytyt rajat 2 3) Aged Study, BAFTA): a randomised controlled trial Mant J, Richard Hobbs FDR, Fletcher K, Roalfe A, Fitzmaurice D, Lip GYH, Murray E, on behalf of the BAFTA Warfarin versus aspirin for stroke prevention in an elderly community population with atrial fi brillation (the Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the investigators and the Midland Research Practices brittiläisessä avoterveydenhuollossa Network (MidReC). Lancet (BAFTA-tutkimus). 2007; 370: Varfariinia saanei- den kuolleisuus oli 8,0 % vuodessa, ASAa saaneiden 8, %. Aivohal vauksia ilmaantui vastaavasti 1,6 %:lle ja 3, %:lle vuodessa (P=0,03). Yhdessä klopidogreelia ja ASAa varfariiniin (INR 2 3) verranneessa tutkimuksessa (10) varfariini osoittautui VIITE 10 aivohalvauk sien es- tovaikutuksen suh teen The ACTIVE Writing Group on merkitsevästi pa remmaksi kuin klopidogreelin ja ASAn yhteiskäyttö. Tähän ACTIVE W -tutkimukseen behalf of the ACTIVE Investigators. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial fi brillation in the Atrial fi valikoiduilla brillation Clopidogrel Trial with potilailla oli vähintään yksi riskitekijä aivohalvauksen vaaran suhteen. Ryhmien välillä ei ollut kuolleisuudessa Irbesartan for prevention of Vascular Events (ACTIVE W): a randomised controlled trial. Lancet 2006; 367: eroa (3,8 % kum- massakin ryhmässä). Va- 6 Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi

4 VIITE 11 kavia verenvuotoja oli yhtä paljon, 2,2 % vuodess varfariinia Dentali F, Douketis JD, Lim W, Crowther M. Combined aspirin-oral anticoagulant therapy compared with oral anticoagulant therapy alone among patients saaneilla ja 2, % klopidogreeli-asa -hoitoa saaneilla. Dentali ym. (11) tekivät meta-analyysin ASAn with cardiovascular dise- ja oraalisen antikoa- ase. Arch Int Med 2007; 167: gulaatiohoidon tehosta pelkkään antikoagulaatioon verrattuna. Kymmenessä analyysiin hyväksytyssä tutkimuksessa oli 180 potilasta. Valtimotukoksen vaara oli ASA-varfariinilla hoidetuilla tekoläppäpotilailla pienempi kuin vain varfariinia saaneilla (Odds ratio (OR) 0,27, 95 % luottamusvälit 0,15 0.9). Eteisvärinä- ja sepelvaltimotautipotilailla ASAn lisääminen varfariiniin ei vähentänyt valtimotukosten vaaraa, mutta verenvuotojen riski lisääntyi (OR 1,, 95 % luottamusvälit 1,00 2,02). Verenvuodon vaara verihiutaleiden estolääkityksen ja antikoagulaatiohoidon aikana ASA-hoitoa pidetään tavallisesti vähemmän vaarallisena verenvuotojen suhten kuin varfariinia. Eri väestöotoksissa vuotojen määrä ASA-hoidon aikana voi kuitenkin olla samaa luokkaa kuin varfariinia käytettäessä. Mant ym. (9) satunnaistivat 973 yli 75-vuotiaita potilaita ASA tai varfariinihoitoon. He saivat avoimesti joko ASAa (75 mg/vrk) tai varfariinia (INR tavoite 2,5, hyväksytyt rajat 2 3) brittiläisessä avoterveydenhuollossa (BAFTA-tutkimus). Vakavia kallon ulkopuolisia verenvuotoja ilmaantui 1, %/v varfariinia saaneilla ja 1,6 %/v ASAa saaneilla. On merkittävää, että varfariiniryhmässä ei vakavia vuotoja sattunut enempää kuin ASA-ryhmässä, huolimatta siitä, että tutkimuksen VIITE 12 potilaiden keski-ikä oli 81 Reynolds MW, Fahrbach K, vuotta. Hauch O ym. Warfarin anticoagulation and outcoomes in tuissa kontrolloiduissa tut luvulla julkais- patients with atrial fibrillation. kimuksissa havaittiin suuria verenvuotoja 1, %:lla A systemetaic review and meta-analysis. Chest 200; 126: potilaista vuodessa oraalisen antikoagulaatiohoi ; : don aikana (12). Vuotoriski on kuitenkin edellä mainitusta BAFTA-tutkimuksesta poiketen tavallisesti käytännössä suurempi, esim. yli 80-vuotiailla VIITE 13 niitä on 3 %:lla vuodessa (13). Vakavan verenvuodon vaara voi käytännössä olla iäkkäillä potilailla erittäin suuri. Hylek ym (1) analysoivat Fihn SD, Callahan CM, Martin DC ym. The risk for and severity of bleeding complications in elderly patients treated with warfarin. The National Massachusetts Consortium of Anticoagula- General Hospitalissa, mitä tapahtui potilaille, joille tion Clinics. Ann Intern Med 1996, 12: aloitettiin oraalinen antikoagulaatiohoito eteisvärinän vuoksi. Tammikuusta 2001 kesäkuuhun 2003 aloitettujen potilaiden VIITE 1 tapahtumat tutkit- tiin. Seurattujen potilasvuosien määrä, suurten verenvuotojen ja hoidon keskeytyksien ilmaantuminen 100 potilasvuotta kohden ilmenee alla olevasta taulukosta jaoteltuna potilaiden iän, INR-arvojen Hylek EM,. Evans-Molina C, Shea C, Henault LE, Reagan S. Major hemorrhage and tolerability of warfarin in the fist year of therapy among elderly patients with atrial fibrillation. Circulation 2007; 115: ja aivohalvauksen vaarapisteytyksen suhteen (CHADS 2 ) (). Verenvuodon vaara on tämän tutkimuksen mukaan suuri. On huomattava, että 0 % potilaista käytti ASAa kesimäärin 81 mg vuorokaudessa. Kaksitoista 26 verenvuodosta (6 %) sattui ASA-hoidon aikana. Yli 80-vuotiaiden verenvuodon vaara oli erittäin suuri ja jos INR oli yli, tässä tutkimuksessa potilaalle sattui laskennallisesti vuodessa yli kaksi vakavaa verenvuotoepisodia. ASA-hoidon aikana vakavien kallonulkopuolisten vuotojen absoluuttinen vaara lisääntyy 0,2 % hoitovuotta kohden, 500 potilasta kohti vuoden hoidossa ilmaantuu siten yksi haittatapahtuma (Number Needed to Harm) (3). Suositukset Eteisvärinäpotilaan embolisten komplikaatioiden vaaran vähentämiseksi valittava hoito riippuu emboliariskin suuruudesta ja vuotokomplikaation ennustetusta suuruudesta. Näiden perusteella hoitava lääkäri valitsee joko ASAn, varfariinin tai ei mitään veren hyytyvyyteen ja verihiutaleiden tarttuvuuteen vaikuttavaa lääkettä. Eteisvärinäpotilas ei saa tupakoida, koska se aiheuttaa suuren aivohalvauksen vaaran. Hypertensio on hoidettava hyvin. Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi 7

5 Riskitekijä Seurattuja Suuria verenvuotoja Hoidon keskeytyksiä potilasvuosia / 100 potilasvuotta /100 potilasvuotta Ikä 80 v ,1 < 80 v. 253,8 INR <2 97, ,78 3,1, , ,26 INR <,0 80 v. 99 9,11 < 80 v , INR,0 80 v < 80 v. 6 5 CHADS 2 -pisteytys ,12 15, ,28 17, ,0 12, ,5 32, ,2 35,12 Suuren riskin potilaat (aivohalvauksen vaara yli % vuodessa) hoidetaan varfariinilla, tavoitteen INR 2 3. Nämä potilaat määritellään seuraavasti (15): aikaisempi tromboembolia VIITE 15 (aivohal- vaus, TIA, systeemiembolia) Turpie AGG. New oral anticoagulants in atrial fibrillation. Eur Heart J doi: reumaattinenmitraalistenoosi /eurheartr/ehm575 useampi kuin yksi seuraavista vaaratekijöistä: ikä 75 v tai yli, hypertensio, sydämen vajaatoiminta, heikentynyt vasemman kammio pumppauskyky, tai diabetes Keskisuuren vaaran potilaita (aivohalvauksen vaara yli 2 % vuodessa) koskevat ratkaisut ovat yksilöllisiä, varfariini tai ASA. Nämä potilaat määritellään seuraavasti (15): yksi seuraavista vaaratekijöistä: (ikä 75 v tai yli, hypertensio, sydämen vajaatoiminta, heikentynyt vasemman kammion pumppauskyky, tai diabetes Kun embolian vaara on pieni, suositellaan ASAa, eikä antikoagulaatiota varfariinia käyttäen tulisi käyttää. Nämä potilaat määritellään seuraavasti (15): ei edellä mainittuja vaaratekijöitä (itsenäinen VIITE 16 eteisvärinä) Jos potilaalla on sekä eteisvärinä että sepelvaltimotauti ratkaistaan ASAn tai varfariini käyttö eteisvärinään liittyvän aivohalvauksen vaaran mukaan. Varfariini tehoaa ASAn veroisesti sydäninfarktin jälkeisessä sekundaaripreventiossa. ASAn ja varfariinin yhteiskäyttöä ei suositella eteisvärinässä aivohalvauksien estoon eikä sepelvaltimotautia sairastaville sekundaaripreventioon. Sen sijaan tekoläppäpotilaille tätä The ACTIVE Writing Group on behalf of the ACTIVE Investigators. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial fibrillation in the Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Vascular Events (ACTIVE W): a randomised controlled trial. Lancet 2006; 367: Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi

6 yhdistelmää voi käyttää, jos tromboosin vaara on suuri ja jos verenvuodon vaara arvioidaan pienemmäksi kuin tromboosin vaara. Sekä ASAn että varfariiniin liittyy selkeästi verenvuodon lisääntynyt vaara. On perin ongelmallista, että tämä vaara näyttää olevan suhteessa eteisvärinään liittyvään aivohalvauksen vaaraan. Iäkkäiden potilaiden, erityisesti naisten hoito on tässä suhteessa pulmallista. Hoidon huolellinen kontrollointi, yhteisvaikutusten huomioiminen lääkemuutosten yhteydessä ja verenpaineen hyvä hoito vähentävät verenvuotojen vaaraa. Hyvin toteutuva antikoagulaatiohoito estää oikeissa käyttöaiheissa komp- likaatioita. Mutta, kun INR-arvo ei pysy hoitoalueella, on hoidosta vain haittaa. Antikoagulaatiohoito on silloin syytä lopettaa, lääkärin on muistettava non nocere! Matti Halinen dosentti, tulosalueen johtaja, Konservatiivisten alojen tulosalue Kuopion yliopistollinen sairaala Pl Kuopio Tutkittu Tutkimusten Potilaiden Aivohalvauksien Riskin RR 95 % Absol. riskin NNT (vuosi yhdistelmä lkm lkm ilmaantuminen pienentymä luottamus- pienentymä hoidettava/ % /v (%) (RR) välit (%) (%) yksi hyötyvä) Hoito- Kontrolliryhmä ryhmä Varfariini lume Varfariini Lume - Prim. ja sekund ,2 6,0 63, ,8 27 prev. tutkimukset - Sek. prev. tutkim ,9 12,3 68, , 12 Prim. prev. tutkim ,7,6 62,1 7 2,9 35 ASA lume / kontolli ASA Lume - ASA lume / ,2 6,3 17, ,1 90 kontrollit - Sek. preventio ,2 12,5 19,0-3,1 36 2, 3 - Prim preventio ,8 3,8 23,5-3,3 5 0,9 109 Varfariini Varfariini Trombotrombosyyttien (INR 2 3) syyttien esto estolääke Varfariini , 3,8 36, , 73 (INR 2 3) ASA kaikki - sekund. prev ,9 10,9 63, , prim prev ,2 2,8 20,6-7,8 2 0,6 176 Varfariini ,7 6,3 57, ,6 28 (INR 2 3) varfarini (INR <2) + verihiutale-esto varfariini , 2, 58,1 2,9 80,6 1,0 100 ASA + clopidogrel (ACTIVE W) Taulukko. Eteisvärinäpotilaiden aivohalvauksen eston teho vertaillen oraalista angikoagulaatiohoitoa lumeeseen tai kontrolleihin, ASAn tehoa lumeeseen tai kontrolleihin, tai edellisten yhdistelmiä. Taulukon luvut on laskettu Hart, Pearce ja Aguilarin (3) tekemän meta-analyysin taulukkojen 2, 3 ja perusteella, sekä ACTIVE W tutkimuksen (16) tuloksien perusteella. Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi 9

7 have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007: 16; N u m b e r o f s t r o k e s / p a t y Varfariini vs kontrolli tai lume Aivohalvauksien ilmaantumien NNT 27 NNT 12 2, 2 6, 0 3, 9 12, 3 1, 7 W a r f a r i n C ont r o l NNT 35, 6 Kaavio 2. 0Aivohalvauksien ilmaantuminen 100 potilasta kohden vuoden P r i m + sec p r e v S ec p r e v P r i m p r e v aikana satunnaistetuissa tutkimuksissa asetyylisalisyylihappoa (ASA) ja kontrollipotilailla tai lumetta saaneilla. Ero ryhmien välillä ei ole Hart, Pearse & Auilar Ann Intern Med 2007; 16: tilastollisesti merkitsevä. Lähde (5) Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta.analysis: Kaavio 1. Aivohalvauksien Antithrombotic ilmaantuminen 100 potilasta therapy kohden to vuoden prevent aikana satunnaistetuissa stroke in pateints tutkimuksissa who varfariinia nonvalvular saaneilla ja kontrollipotilailla atrial tai fibrillation. lumetta saaneilla. Ann Sekä primaaripreventiossa Intern Med 2007: että sekundaaripreventiossa 16; have ero on tilastollisesti merkitsevä. Lähde Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta.analysis: Antithrombotic therapy to prevent stroke in pateints who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007: 16; N u m b e r o f s t r o k e s / p a t y ASA vs kontrolli tai lume Aivohalvauksien ilmaantuminen 5, 2 6, 3 10, 2 12, 5 2, 8 A S A C o n t r o l NNT 90 NNT 3 NNT 109 3, 8 0 P r i m + s e c p r e v S ec p r e v P r i m p r e v Hart, Pearse & Auilar Ann Intern Med 2007; 16: Kaavio 2. Aivohalvauksien ilmaantuminen 100 potilasta kohden vuoden aikana satunnaistetuissa tutkimuksissa asetyylisalisyylihappoa (ASA) ja kontrollipotilailla tai lumetta saaneilla. Lähde Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta.analysis: Antithrombotic therapy to prevent stroke in pateints who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007: 16; Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi

8 Lähde (5) Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta.analysis: Antithrombotic therapy to prevent stroke in pateints who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007: 16; N u m b e r o f s t r o k e s / p a t y Varfariini vs ASA Aivohalvauksien ilmaantuminen 10, 9 6 yylihappoa (ASA) saaneilla 3, 9 sekä varfariinia tai 3, 8 2, 8 2, 2, W a r f a r i n A S A Kaavio. Aivohalvauksien ilmaantuminen 100 potilasta kohden vuoden aikana NNT 73 NNT satunnaistetuissa 15 tutkimuksissa NNT 176 varfariinia tai pieniannoksesta varfariinia ja asetyylisalis klopidogreeli- ASA hoitoa saaneilla. Ero ryhmien välillä on merkitsevä kummassakin ryhmässä. Lähde [5] Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta.analysis: Antithrombotic therapy to prevent stroke in pateints who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007: 16; ja P r i m + s e c p r e v S ec p r e v P r i m p r e v [10] The ACTIVE Writing Group on behalf of the ACTIVE Investigators. Clopidogrel Hart, plus Pearse aspirin & Auilar Ann Intern versus Med 2007; oral 16: anticoagulation for atrial fi brillation in the Atrial fi brillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Kaavio 3. Aivohalvauksien ilmaantuminen 100 potilasta kohden vuoden aikana satunnaistetuissa tutkimuksissa varfariinia tai asetyylisalisyylihappoa Vascular Events (ASA) saaneilla. (ACTIVE Ero ryhmien W): välillä a randomised on merkitsevä sekundaaripreventiossa controlled trial. mutta ei primaaripreventiossa. Lancet Lähde 2006; Hart RG, Pearce 367: LA, Aguilar MI. Meta.analysis: Antithrombotic therapy to prevent stroke in pateints who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007: 16; Varfariini vs pieni-annoksinen varfariini + ASA Aivohalvauksien ilmaantuminen N u m b e r o f s t r o k e s / p a t y , 7 6, 3 NNT 28 NNT 100 1, W a r f a r i n W a r f lo w d + A S A C l o p i d o g r + A S A 2, W a r f v s w a r f + A S A W a r f a r vs C l opi dog r + A S A Hart, Pearse & Auilar Ann Intern Med 2007; 16: and ACTIVE W writing gr. Lancet 2006; 367: Kaavio. Aivohalvauksien ilmaantuminen 100 potilasta kohden vuoden aikana satunnaistetuissa tutkimuksissa varfariinia tai pieniannoksesta varfariinia ja asetyylisalisyylihappoa (ASA) saaneilla sekä varfariinia tai klopidogreeli-asa hoitoa saaneilla. Ero ryhmien välillä on merkitsevä kummassakin ryhmässä. Lähde Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta.analysis: Antithrombotic therapy to prevent stroke in pateints who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007: 16; ja The ACTIVE Writing Group on behalf of the ACTIVE Investigators. Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrial fi brillation in the Atrial fi brillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Vascular Events (ACTIVE W): a randomised controlled trial. Lancet 2006; 367: n Sydänääni 2008 n 19:2A Teemanumero n Tromboosi 11

Geriatripäivät 2013 Turku

Geriatripäivät 2013 Turku Eteisvärinäpotilaan antikoagulanttihoidon nykysuositukset Geriatripäivät 2013 Turku Matti Erkko OYL/Kardiologi TKS sydänpkl Normaali sinusrytmi ja eteisvärinä 2 2 Eteisvärinä on yleinen Eteisvärinä aiheuttaa

Lisätiedot

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy

Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Eteisvärinä ja aivoinfarktin ehkäisy Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 / 9.12.2013 Kirsi Rantanen Neurologian erikoislääkäri, neurologian klinikka, HUS Aivoinfarkti Verisuonitukoksesta

Lisätiedot

Ikä ja antikoagulanttihoito. Matti O. Halinen

Ikä ja antikoagulanttihoito. Matti O. Halinen Näin hoidan Matti O. Halinen Pitkäkestoisen antikoagulanttihoidon tavallisimpia käyttöaiheita ovat eteisvärinä sekä laskimoveritulpan ja tekoläppäleikkauksen jälkitila. Verenvuodon vaara on iäkkäiden potilaiden

Lisätiedot

Aivohalvauksen ehkäisy eteisvärinäpotilailla. Juhani Airaksinen Sydänpurjehdus 2011

Aivohalvauksen ehkäisy eteisvärinäpotilailla. Juhani Airaksinen Sydänpurjehdus 2011 Aivohalvauksen ehkäisy eteisvärinäpotilailla Juhani Airaksinen Sydänpurjehdus 2011 Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan usein nimellä flimmeri ruots. Förmaksflimmer lat. Fibrillatio atriorum engl. Atrial fibrillation

Lisätiedot

Eteisvärinäpotilaan aivoinfarktin vaaran ja antikoagulaatiohoidon hyödyn arviointi

Eteisvärinäpotilaan aivoinfarktin vaaran ja antikoagulaatiohoidon hyödyn arviointi Matti Halinen KATSAUS Eteisvärinäpotilaan aivoinfarktin vaaran ja antikoagulaatiohoidon hyödyn arviointi Eteisvärinäpotilaiden aivoinfarktin riskin kirjo ulottuu 0,5 %:sta yli 10 %:iin vuodessa. Aivoinfarktin

Lisätiedot

Eteisvärinäpotilaan tukosja vuotoriskin arviointi

Eteisvärinäpotilaan tukosja vuotoriskin arviointi Katsaus tieteessä Mikko Savontaus dosentti, kardiologian erikoislääkäri TYKS, sydänkeskus mikko.savontaus@tyks.fi Eteisvärinäpotilaan tukosja vuotoriskin arviointi Eteisvärinäpotilaan aivohalvausriskin

Lisätiedot

Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt. Jarkko Karihuhta 9.10.2014

Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt. Jarkko Karihuhta 9.10.2014 Toimenpiteeseen tulevan potilaan antikoagulaatiohoito ja veren hyytymishäiriöt Jarkko Karihuhta 9.10.2014 Hemostaasi Verenhyytymisjärjestelmässä Verihiutaleet Reagoivat verisuonen sisäpinnan endoteelivaurioon

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoito eteisvärinässä

Antikoagulaatiohoito eteisvärinässä Näin hoidan Matti Halinen Antikoagulaatiohoito eteisvärinässä Eteisvärinään liittyy lisääntynyt aivohalvauksen vaara, olipa eteisvärinä pysyvä tai uusiutuva. Aivohalvauksen vaaran suhteen potilaiden kirjo

Lisätiedot

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä

Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Antikoagulaation tauotus ja siltahoito toimenpiteiden yhteydessä Siltahoidolla (bridging therapy) tarkoitetaan varfariinin tilalla käytettävää pre-ja postoperatiivista hepariinihoitoa. Toimenpiteen vaatima

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku

Iäkkään verenpaineen hoito. Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Iäkkään verenpaineen hoito Antti Jula Geriatripäivät 2012, 26.1.2012 Turku Verenpaine ja aivohalvauskuolleisuus Prospective Studies Collaboration, Lancet 2002;360:1903-13 Verenpaine ja sepelvaltimotautikuolleisuus

Lisätiedot

Eteisvärinäpotilaan revaskularisaatio toimenpiteen valinta ja antikoagulaatio

Eteisvärinäpotilaan revaskularisaatio toimenpiteen valinta ja antikoagulaatio TEEMA TROMBOOSI LUKU 2 Eteisvärinäpotilaan revaskularisaatio toimenpiteen valinta ja antikoagulaatio JUHANI AIRAKSINEN Tiivistelmä Pitkäaikaista antikoagulaatiota tarvitsevia eteisvärinäpotilaita on runsas

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

Uutta antikoagulaatiosta: onko marevan mennyttä? Anne Pinomäki, LL Osastonlääkäri Hyytymishäiriöyksikkö BioChem 24.3.2011

Uutta antikoagulaatiosta: onko marevan mennyttä? Anne Pinomäki, LL Osastonlääkäri Hyytymishäiriöyksikkö BioChem 24.3.2011 Uutta antikoagulaatiosta: onko marevan mennyttä? Anne Pinomäki, LL Osastonlääkäri Hyytymishäiriöyksikkö BioChem 24.3.2011 Johdanto Yli 2 % väestöstä antikoagulaatiohoidon piirissä Useamman viime vuoden

Lisätiedot

Miksi on tärkeää tunnistaa eteisvärinä. Tunne pulssisi. Mikko Syvänne 9.10.2012 MS 7.10.2012 1

Miksi on tärkeää tunnistaa eteisvärinä. Tunne pulssisi. Mikko Syvänne 9.10.2012 MS 7.10.2012 1 Miksi on tärkeää tunnistaa eteisvärinä Tunne pulssisi Mikko Syvänne 9.10.2012 7.10.2012 1 Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan usein nimellä flimmeri ruots. Förmaksflimmer lat. Fibrillatio atriorum engl. Atrial

Lisätiedot

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet

Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet Tunne pulssisi -ammattilaisten koulutus 1.10.2013 Mikko Syvänne Dosentti, kardiologian erikoislääkäri Ylilääkäri, Suomen Sydänliitto Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Edoksabaani

Uutta lääkkeistä: Edoksabaani Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 4/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Edoksabaani Taru Kuittinen / Kirjoitettu 20.10.2015 / Julkaistu 20.1.2016 Lixiana 15 mg, 30 mg, 60 mg tabletti, kalvopäällysteinen,

Lisätiedot

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen

Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Sekundaaripreventio aivohalvauksen jälkeen Juhani Sivenius Kuopion yliopisto, neurologian klinikka, KYS, Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus Neuron Aivoinfarktipotilaan seuraava päätetapahtuma on todennäköisesti

Lisätiedot

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Eteisvärinän verenohennushoidon uusia näkökulmia Keskustan ja Eteläinen Lähiklinikka 16. ja 17.11.2015 Lahden terveyskeskus Kari Korhonen lääkintöneuvos LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoidon aiheet ja toteutus eteisvärinässä

Antikoagulaatiohoidon aiheet ja toteutus eteisvärinässä Pekka Raatikainen AJANKOHTAISTA LÄÄKÄRIN KÄSIKIRJASTA Antikoagulaatiohoidon aiheet ja toteutus eteisvärinässä Keskeistä Antikoagulaatiohoito on ainoa Kohtauksittaisessa eteisvärinässä aivohalvauksen vaara

Lisätiedot

Tulehduskipulääkkeet tänään

Tulehduskipulääkkeet tänään Tulehduskipulääkkeet tänään Klaus Olkkola Helsingin yliopisto ja HYKS Tulehduskipulääkkeiden vaikutukset Kipua lievi6ävä eli analgee8nen vaikutus Kuume6a alentava eli an:pyree8nen vaikutus Tulehdusta lievi6ävä

Lisätiedot

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä?

Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Miten pidetään sydäninfarktin sairastanut hengissä? Yleislääkäreiden kevätkokous, 13.05.2016 Veikko Salomaa, tutkimusprofessori Sidonnaisuudet: ei ole 14.5.2016 Esityksen nimi / Tekijä 1 Korkea riski Sydäninfarktin

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoidon toteutuminen Oulun kaupungin avoterveydenhuollossa

Antikoagulaatiohoidon toteutuminen Oulun kaupungin avoterveydenhuollossa Katsaus tieteessä Riikka-Leena Leskelä TkT Nordic Healthcare Group riikka-leena.leskela@nhg.fi Matti Schmidt KTM Nordic Healthcare Group Päivi Hirsso LT, yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri,

Lisätiedot

Epäsuora vertailu ja verkostometa-analyysit uudet työkalut lääkkeiden suhteellisen tehon ja vaikuttavuuden arviointiin

Epäsuora vertailu ja verkostometa-analyysit uudet työkalut lääkkeiden suhteellisen tehon ja vaikuttavuuden arviointiin Piia Peura, Christian Asseburg, Juha Turunen, Timo Purmonen ja Janne Martikainen Epäsuora vertailu ja verkostometa-analyysit uudet työkalut lääkkeiden suhteellisen tehon ja vaikuttavuuden arviointiin 900

Lisätiedot

Uusien antikoagulanttien käyttö erityistilanteissa

Uusien antikoagulanttien käyttö erityistilanteissa LUKU 9 Uusien antikoagulanttien käyttö erityistilanteissa Mika Lehto Ilkka Tierala Tiivistelmä Tällä hetkellä käytössämme on kolme ns. uutta antikoagulanttia ( new oral anticoagulant NOAC ): apiksabaani,

Lisätiedot

Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja. Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011

Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja. Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011 Vanhojen ja uusien antikoagulanttien etuja ja haittoja Riitta Lassila Hyytymishäiriöyksikkö, hematologia ja HUSLAB 7.10.2011 Antitromboottiset lääkkeet Verihiutaleiden estäjät ja Antikoagulantit Asetyylisalisyylihappo

Lisätiedot

Sydänpotilaan antikoagulaatiohoidon ongelmatilanteita avoterveydenhuollossa

Sydänpotilaan antikoagulaatiohoidon ongelmatilanteita avoterveydenhuollossa TEEMA TROMBOOSI LUKU 5 Sydänpotilaan antikoagulaatiohoidon ongelmatilanteita avoterveydenhuollossa PIRJO MUSTONEN Tiivistelmä Varfariinin terapeuttinen alue on kapea ja lisäksi potilaiden tarvitsema ylläpitoannos

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan eteisvärinä

Sepelvaltimotautipotilaan eteisvärinä LUKU 4 Sepelvaltimotautipotilaan eteisvärinä TUOMAS KIVINIEMI KARI KERVINEN MIKA LEHTO Tiivistelmä: Sepelvaltimotaudin sekundaaripreventioon kuuluu verihiutaleiden estäjä, tavallisimmin ASA. Toisaalta

Lisätiedot

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator

Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle. Anne Levaste, Clinical Nurse Educator Huomioitavia asioita annettaessa lääkeohjausta sepelvaltimotautikohtaus potilaalle Anne Levaste, Clinical Nurse Educator 860703.0118/15FI 1 I24.0 Sydäninfarktiin johtamaton äkillinen sepelvaltimotukos

Lisätiedot

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy

Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy Eteisvärinän antikoagulaatiohoito muutoksen myllerryksessä: Muuttuvatko kokonaiskustannus ja vaikuttavuus maksajan mukana? Erkki Soini, ESiOR Oy 1 Kuka: Erkki Soini Toimitusjohtaja, terveystaloustieteilijä,

Lisätiedot

Antikoagulaatiohoidon edistysaskelia ja huolenaiheita

Antikoagulaatiohoidon edistysaskelia ja huolenaiheita Antikoagulaatiohoidon edistysaskelia ja huolenaiheita Elina Armstrong ja Riitta Lassila Varfariinin rinnalle on viimeisen kahden vuoden aikana tullut uusia oraalisia antikoagulantteja. Nämä vaikuttavat

Lisätiedot

ETEISVÄRINÄ JA AIVOINFARKTIN EHKÄISY. Juha Huhtakangas LT, neurologian el OYS neurologian klinikka

ETEISVÄRINÄ JA AIVOINFARKTIN EHKÄISY. Juha Huhtakangas LT, neurologian el OYS neurologian klinikka ETEISVÄRINÄ JA AIVOINFARKTIN EHKÄISY Juha Huhtakangas LT, neurologian el OYS neurologian klinikka AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖ Kolmanneksi yleisin kuoleman syy (syövän ja sydänkohtauksen jälkeen) Yleisin aikuisten

Lisätiedot

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia

Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Ravitsemus näkyy riskitekijöissä FINRISKI 2012 tuloksia Erkki Vartiainen, LKT, professori, ylijohtaja 7.10.2013 1 Jyrkkä lasku sepelvaltimotautikuolleisuudessa Pohjois-Karjala ja koko Suomi 35 64-vuotiaat

Lisätiedot

ANTIKOAGULANTTIHOITOA SAAVIEN ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN SEURANTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA

ANTIKOAGULANTTIHOITOA SAAVIEN ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN SEURANTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA ANTIKOAGULANTTIHOITOA SAAVIEN ETEISVÄRINÄPOTILAIDEN SEURANTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA Hannele Alatalo Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Tutkimusryhmä EPAK Joulukuu/2009

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Tromboosiprofylaksian. nykytilanne. Hannu Miettinen KYS - Kuopio 10.4.2015

Tromboosiprofylaksian. nykytilanne. Hannu Miettinen KYS - Kuopio 10.4.2015 Tromboosiprofylaksian nykytilanne Hannu Miettinen KYS - Kuopio 10.4.2015 Tromboosiprofylaksia Vähentää laskimotukoksen aiheuttamia komplikaatioita Ei saa aiheuttaa komplikaatioita Laskimotukos ja keuhkoveritulppa

Lisätiedot

Tekoläppiin liittyvän tromboemboliavaaran

Tekoläppiin liittyvän tromboemboliavaaran Näin hoidan Matti O. Halinen ja Riitta Lassila Tekoläppiä on käytetty jo 4 vuoden ajan. Ne aiheuttavat merkittävän altistuksen tromboembolisille komplikaatioille. Mekaanisen läpän pinnalle muodostuu ohut

Lisätiedot

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito

Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen. TPA Tampere: antikoagulanttihoito Ohjeistus antikoagulanttihoidon seurantaan ja annosmuutosten toteuttamiseen 1 Perustieto Tietää, miksi verenohennushoitoa käytetään Käytettävät lääkkeet Verenohennushoidon komplikaatiot ja niiden hoito

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta?

Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Aivoverenkiertohäiriöt ja verenpaine- mitä uutta? Kirsi Rantanen Neurologi, vs oyl Mei neu ppkl, HUS SVPY sihteeri 10.9.2015 1 SVPY syysristeily 4.-6.9.2015 Verenpaine ja AVH-sairaudet 70%:lla AVH-potilaista

Lisätiedot

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle?

Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Uudet diabeteslääkkeet - hyvästä vai pahasta sydämelle? Timo Strandberg Geriatrian professori, LKT, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, Helsingin ja Oulun yliopistot, Hyks Tyypin 2 diabetes ja riskit

Lisätiedot

Voidaanko aivoverenkierron häiriöitä estää sydämen katetritoimenpiteillä?

Voidaanko aivoverenkierron häiriöitä estää sydämen katetritoimenpiteillä? Heikki Ukkonen, Juha Lund ja Antti Saraste TEEMA: TOIMENPIDEKARDIOLOGIA Voidaanko aivoverenkierron häiriöitä estää sydämen katetritoimenpiteillä? Suurin osa eteisvärinän aiheuttamista aivoinfarkteista

Lisätiedot

Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito

Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito LUKU 2 Pienet ei-kardiologiset toimenpiteet ja pitkäaikainen antikoagulaatiohoito MIKA LEHTO AINO LEPÄNTALO Tiivistelmä Antikoaguloidun potilaan toimenpiteeseen valmistautuessa on arvioitava sekä toimenpiteeseen

Lisätiedot

Eteisvärinän hoito Suomessa FinFib-tutkimus

Eteisvärinän hoito Suomessa FinFib-tutkimus ALKUPERÄISTUTKIMUS TIETEESSÄ MIKA LEHTO LKT, kardiologi HYKS, kardiologian klinikka PEKKA RAATIKAINEN professori (ma) TAYS, Sydänkeskus Oy ja Tampereen yliopisto HEIKKI MÄKYNEN dosentti, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Ruokatorven kautta tehtävä sydämen kaikukuvaus eteisvärinän rytminsiirrossa

Ruokatorven kautta tehtävä sydämen kaikukuvaus eteisvärinän rytminsiirrossa Alkuperäistutkimus Ruokatorven kautta tehtävä sydämen kaikukuvaus eteisvärinän rytminsiirrossa Elise Saarela, Virpi Koskela, Marjatta Strandberg, K.E. Juhani Airaksinen, Matti Niemelä ja M.J. Pekka Raatikainen

Lisätiedot

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon

Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon Mikko Syvänne Ylilääkäri Suomen Sydänliitto ry Sydänliiton terveysneuvonta perustuu riskinarvioon 1 Yleiset tavoitteet 2 Prospective Studies Collaboration, Lancet 2007 3 Prospective Studies Collaboration,

Lisätiedot

Uutta eteisvärinän hoidosta

Uutta eteisvärinän hoidosta TYKS 2013 Potilaskeskeisesti toimien talouden realiteetit ymmärtäen Sydänpurjehdus 7.10.2014 Uutta eteisvärinän hoidosta Juhani Airaksinen Kardiologian professori Toimialuejohtaja Sydänkeskus, TYKS VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta

Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Mitä uudet intensiivihoitotutkimukset kertovat meille hyperglykemian hoidosta Leena Moilanen, dosentti Sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri Sisätautien klinikka KYS Valtakunnallinen diabetespäivä

Lisätiedot

Eteisvärinäpotilaan aivoinfarkti ja varfariinihoidon toteutuminen

Eteisvärinäpotilaan aivoinfarkti ja varfariinihoidon toteutuminen Paula Tiili, Mika Lehto, Atte Meretoja, Tuomo Nieminen, Sami Pakarinen, Turgut Tatlisumak ja Jukka Putaala Eteisvärinäpotilaan aivoinfarkti ja varfariinihoidon toteutuminen TAUSTA: Varfariinihoito on tehokas

Lisätiedot

Sydänperäinen aivoembolisaatio

Sydänperäinen aivoembolisaatio Katsaus MATTI HALINEN, PEKKA JÄKÄLÄ, PETRI SIPOLA, TERO TAPIOLA, PIRJO MUSTONEN JA JORMA KOKKONEN Sydänperäinen aivoembolisaatio Sydänperäinen embolisaatio aiheuttaa viidenneksen aivohalvauksista. Veri

Lisätiedot

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen

Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen Tärkeä lääketurvatiedote terveydenhuollon ammattilaisille. RAS-villityyppistatuksen (KRAS- ja NRAS-statuksen eksoneissa 2, 3 ja 4) varmistaminen on tärkeää ennen Erbitux (setuksimabi) -hoidon aloittamista

Lisätiedot

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ

MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ MUUTOKSET VALTIMOTAUTIEN ESIINTYVYYDESSÄ Yleislääkäripäivät 2017 Veikko Salomaa, LKT Tutkimusprofessori 23.11.2017 Yleislääkäripäivät 2017 / Veikko Salomaa 1 SIDONNAISUUDET Kongressimatka, Novo Nordisk

Lisätiedot

ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA. 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila

ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA. 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila ANTIKOAGULAATIOHOIDON SAVOTTA 8.2.2008 Hyytymishäiriöt Hematologia-HUSLAB Riitta Lassila TAUSTAA -Suomessa yli 2% väestöstä on antikoagulaatiohoidon piirissä, yli 120 000 varfariinireseptiä - Useamman

Lisätiedot

ohjeita eteisvärinän pitkäaikaishoitoon.

ohjeita eteisvärinän pitkäaikaishoitoon. Katsaus tieteessä Heikki Mäkynen dosentti, osastonylilääkäri TAYS Sydänkeskus Oy heikki.makynen@uta.fi M.J. Pekka Raatikainen dosentti, apulaisylilääkäri TAYS Sydänkeskus Oy Eteisvärinän pitkäaikaishoito

Lisätiedot

Mitä lääkehoitojen kokonaisarviointien vaikuttavuudesta tiedetään? - Sic!

Mitä lääkehoitojen kokonaisarviointien vaikuttavuudesta tiedetään? - Sic! Page 1 of 6 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 TEEMAT Mitä lääkehoitojen kokonaisarviointien vaikuttavuudesta tiedetään? Saija Leikola / Kirjoitettu 29.6.2012 / Julkaistu 7.9.2012 Lääkehoidon kokonaisarvioinnin

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Monipillerissäkö tulevaisuus? Timo Strandberg. Helsingin yliopisto, Hyks. LKT, professori

Monipillerissäkö tulevaisuus? Timo Strandberg. Helsingin yliopisto, Hyks. LKT, professori Monipillerissäkö tulevaisuus? 24.11.2017 Timo Strandberg LKT, professori Helsingin yliopisto, Hyks Yhteistyö Erilaista yhteistyötä (tutkimus, koulutus, konsultointi) useiden tähän esitykseen liittyvien

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes

Käypä hoito -indikaattorit, diabetes 1 Käypä hoito -indikaattorit, diabetes Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat useaan suositukseen: Diabetes (2013), Diabeettinen nefropatia (2007), Diabeettinen retinopatia (2014), Diabeetikon

Lisätiedot

AKUUTIN ETEISVÄRINÄN JÄLKEISET TROMBOEMBOLISET KOMPLIKAATIOT

AKUUTIN ETEISVÄRINÄN JÄLKEISET TROMBOEMBOLISET KOMPLIKAATIOT AKUUTIN ETEISVÄRINÄN JÄLKEISET TROMBOEMBOLISET KOMPLIKAATIOT Tiina Rautiainen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/kardiologia Helmikuu

Lisätiedot

Eteisvärinäpotilaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen käyttö komplikaation jälkeen

Eteisvärinäpotilaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen käyttö komplikaation jälkeen Tieteessä alkuperäistutkimus Miika Linna dosentti Aalto-yliopisto, Institute of Healthcare Engineering, Management and Architecture Jaana Keto tieteellinen asiantuntija Bristol-Myers Squibb Finland, sydän-

Lisätiedot

Lääkehoito valtimonkovettumistaudin sekundaaripreventiossa. Raimo Kettunen

Lääkehoito valtimonkovettumistaudin sekundaaripreventiossa. Raimo Kettunen Katsaus Lääkehoito valtimonkovettumistaudin sekundaaripreventiossa Raimo Kettunen Sepelvaltimotautia sairastavat ovat valtimonkovettumistaudin sekundaariprevention tutkituin kohderyhmä. Myös iskeemisen

Lisätiedot

Tietoa eteisvärinästä.

Tietoa eteisvärinästä. Tietoa eteisvärinästä www.älähyydy.fi 1 Mitä on eteisvärinä? Oikein hoidettuna eteisvärinä ei estä täysipainoista ja mukavaa elämää. ETEISVÄRINÄ on tavallisin pitkäkestoinen sydämen rytmihäiriö. Eteisvärinässä

Lisätiedot

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen

Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Onko eteisvärinä elintapasairaus? Suomen Verenpaineyhdistyksen syysristeily 2015 Päivi Korhonen Men Women NEJM 1997; 337:1360-69 Two new epidemics of cardiovascular disease are emerging: heart failure

Lisätiedot

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto

Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Mitä ylipaino ja metabolinen oireyhtymä tekevät verenkiertoelimistön säätelylle? SVPY:n syyskokous 5.9.2015 Pauliina Kangas, EL Tampereen yliopisto Taustaa q Metabolinen oireyhtymä (MBO, MetS) on etenkin

Lisätiedot

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota

Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Verenpaine valtimotautien riskitekijänä-mihin hoidossa tulee kiinnittää huomiota Ilkka Kantola Hoyl, dosentti. Sisätautien el TYKS sisätautien klinikka Hypertension and Target-Organ Sequelae Eyes Retinopathy

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja [nro/vuosi]

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja [nro/vuosi] Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja [nro/vuosi] 1 1 1 1 1 1 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti)

Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Kohonnut verenpaine (verenpainetauti) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Verenpaine on koholla, kun yläarvo on 140 tai ala-arvo yli 90 tai kumpikin luku on korkeampi. Kohonnut

Lisätiedot

Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla

Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla HYKS Oper ty, ATEK Hyytymiseen vaikuttavien lääkkeiden tauottaminen ennen elektiivistä toimenpidettä pehmytkudoskirurgian poliklinikoilla Laatineet: Edward Munsterhjelm, Tuula Kurki, Juha Virolainen, Elina

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 4/2012 DABIGATRAANIN HOIDOLLINEN JA TALOUDELLINEN ARVO ETEISVÄRINÄPOTILAAN ANTIKOAGULAATIOHOITONA AIVOHALVAUSTEN JA SYSTEEMISTEN VERITULPPIEN EHKÄISYSSÄ

Lisätiedot

Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti?

Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti? Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti? Antti Haavisto antti.haavisto@phsotey.fi Päijät-Hämeen keskussairaala 26.4.2012 Preoperatiiviset tutkimukset Lab päiväkirurgiassa Onko mahdollista vähentää

Lisätiedot

ETEISVÄRINÄPOTILAAN ANTIKOAGULAATIOHOITO

ETEISVÄRINÄPOTILAAN ANTIKOAGULAATIOHOITO ETEISVÄRINÄPOTILAAN ANTIKOAGULAATIOHOITO Ville Lind Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos / Neurologia Marraskuu 2016 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä

Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys päivystyksessä Yleistä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat erittäin yleisiä Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet ovat yleensä potilaalle tarpeen Päivystysaikana

Lisätiedot

Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimenpiteiden yhteydessä

Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimenpiteiden yhteydessä Pirjo Mustonen, Matti Halinen, John Melin, Paula Mustonen, Tomi Niemi, Marja Puurunen ja Riitta Lassila KATSAUS Sydänpotilaan antitromboottinen lääkitys leikkausten ja pientoimenpiteiden yhteydessä Suuri

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

CYP2C9- ja VKORC1-geenitestit apuna oraalisen antikoagulanttihoidon toteuttamisessa

CYP2C9- ja VKORC1-geenitestit apuna oraalisen antikoagulanttihoidon toteuttamisessa Farmakogenetiikka Janne Backman, Lotta Joutsi-Korhonen, Pertti Neuvonen ja Riitta Lassila CYP2C9- ja VKORC1-geenitestit apuna oraalisen antikoagulanttihoidon toteuttamisessa Varfariinin käyttöä hankaloittavat

Lisätiedot

Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura. Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet MS 2011 1

Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura. Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet MS 2011 1 Suomen Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura Eteisvärinä ja sen yleiset hoitoperiaatteet 1 Mikä on eteisvärinä? Tunnetaan usein nimellä flimmeri lat. Fibrillatio atriorum engl. Atrial fibrillation

Lisätiedot

LIITE EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET

LIITE EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET LIITE EMEAN ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET 1 EMEA:N ESITTÄMÄT TIETEELLISET JOHTOPÄÄTÖKSET RESCUPASEN TIETEELLISEN ARVIOINNIN YLEINEN TIIVISTELMÄ - Laatuun liittyvät kysymykset Tuotteen laatu katsotaan

Lisätiedot

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio

arviointiraportin ensimmäisten osa-alueiden julkinen kommentointiversio 0 0 0 0 Dabigatraanin hoidollinen ja taloudellinen arvo eteisvärinäpotilaan antikoagulaatiohoitona aivohalvausten ja systeemisten veritulppien ehkäisyssä varfariiniin verrattuna arviointiraportin ensimmäisten

Lisätiedot

ANTIKOAGULAATIOHOIDON KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET KUOPION JA LOHJAN KAUPUNGEISSA 5.5.2015

ANTIKOAGULAATIOHOIDON KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET KUOPION JA LOHJAN KAUPUNGEISSA 5.5.2015 ANTIKOAGULAATIOHOIDON KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET KUOPION JA LOHJAN KAUPUNGEISSA 5.5.2015 Antikoagulaatiohoidon kehittäminen Kuopiossa 1/20 SISÄLTÖ TEKIJÄT... 2 TIIVISTELMÄ... 3 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO

Lisätiedot

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry Suomen Potilasturvallisuusyhdistys SPTY ry 24.10.2017 Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry Perustettu v. 2010 Perustehtävä: edistää potilasturvallisuutta ja potilasturvallisuuden tutkimusta Suomessa Toimintaa

Lisätiedot

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic!

Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 1/2012 TEEMAT Myös itsehoitolääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Annikka Kalliokoski / Julkaistu 4.4.2012 Itsehoitovalmisteet voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia muiden

Lisätiedot

ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE

ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE ARGATROBAANI (NOVASTAN ) INFUUSIO - OHJE Argatrobaani (Novastan ) on suora trombiinin estäjä, joka sitoutuu palautuvasti trombiiniin. Argatrobaani pystyy estämään sekä vapaan että hyytymiin kiinnittyneen

Lisätiedot

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen

Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla. Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen Hemostaasiongelmia päivystyspotilaalla Sisätautilääkäripäivät 27.11.2009 LT Pirjo Mustonen 1 1 Esitelmän sisältö varfariinia käyttävä potilas, jolla on aivoverenvuoto maksan vajaatoimintapotilas, joka

Lisätiedot

Kabergoliini ja sydän

Kabergoliini ja sydän Kabergoliini ja sydän Mirja Tiikkainen LT, Sisätautien el, endokrinologian sl HUS, Endokrinologia ENDOPÄIVÄT 30.-31.10.2008 Biomedicum, Helsinki 15.8.2008 PROLAKTINOOMAN HOIDOSSA KÄYTETTÄVÄT DOPAMIINIAGONISTIT

Lisätiedot

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen?

Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? Mitä maksaa mielenterveyden tukeminen entä tukematta jättäminen? 12.2.2015 Tutkija Minna Pietilä Eloisa ikä -ohjelma Vanhustyön keskusliitto 1 Mielenterveyden edistämisen, ongelmien ehkäisyn ja varhaisen

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta

Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta Alueellisen hoito-ohjeen implementointi Rohto-pajoissa parantaa antikoagulaatiohoidon kirjaamista ja potilasturvallisuutta Puhakka J, Helsingin tk, tkl Suvanto I, Helsingin tk, oh Sipilä R, Rohto-keskus

Lisätiedot

INFOA UUSISTA ANTITROMBOOTTISISTA LÄÄKKEISTÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄ 2014 12.12.2014 MEIRA LÄÄVERI EHL SUU- JA LEUKAKIR TYKS

INFOA UUSISTA ANTITROMBOOTTISISTA LÄÄKKEISTÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄ 2014 12.12.2014 MEIRA LÄÄVERI EHL SUU- JA LEUKAKIR TYKS INFOA UUSISTA ANTITROMBOOTTISISTA LÄÄKKEISTÄ SUUN TERVEYDENHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄ 2014 12.12.2014 MEIRA LÄÄVERI EHL SUU- JA LEUKAKIR TYKS Efient Brilique Ei Suomessa Pradaxa Xarelto Eliquis YHTEISET RISKIT

Lisätiedot

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4).

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: Yksi 5 mg:n kalvopäällysteinen tabletti sisältää 102,86 mg laktoosia (ks. kohta 4.4). Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen

Propyyliheksedriini. Eventin. Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany. Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen Liite I 3 Aine: Propyyliheksedriini Tämä päätös Huomioitava ennen lääkkeen Lääkevalmisteen ottamista kauppanimi Saksa Knoll AG Postfach 210805 Ludwigshafen DE 67008 Germany Eventin 4 Aine Fenbutratsaatti

Lisätiedot

NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa. Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka

NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa. Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka NeuPSIG:n uusi suositus neuropaattisen kivun hoidossa Maija Haanpää Ylilääkäri, Etera Kipukonsultti, HYKS, neurokir. klinikka Company AbbVie Allergan Sidonnaisuudet x x Luentopalkkio Konsultointipalkkio

Lisätiedot

Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion

Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion Tupakoinnin vieroituksen vaikutus leikkaustuloksiin Henry Blomster LL, KNK-erikoislääkäri 20.03.2014 Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Kuopion yliopistollinen sairaala 1 Tupakointi Tuottaa valtiolle

Lisätiedot

Mikä on valtimotauti?

Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin ABC Sisältö Mikä on valtimotauti? Valtimotaudin taustatekijät Valtimon ahtautuminen Valtimotauti kehittyy vähitellen Missä ahtaumia esiintyy? Valtimotauti voi yllättää äkillisesti Diabeteksen

Lisätiedot

Suorien antikoagulanttien käyttö eteisvärinässä

Suorien antikoagulanttien käyttö eteisvärinässä Mika Lehto, Pirjo Mustonen ja Ilkka Tierala NÄIN HOIDAN Suorien antikoagulanttien käyttö eteisvärinässä Eteisvärinään liittyy suurentunut aivohalvauksen riski, ja suurin osa eteisvärinäpotilaista tarvitsee

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot

Voivatko kaikki potilaat olla LEIKO -potilaita. Heikki Vääräniemi KSKS, Jyväskylä

Voivatko kaikki potilaat olla LEIKO -potilaita. Heikki Vääräniemi KSKS, Jyväskylä Voivatko kaikki potilaat olla LEIKO -potilaita Heikki Vääräniemi KSKS, Jyväskylä Leikopotilas ja preoperatiivinen anestesiapoliklinikka Heikki Vääräniemi KSKS, Jyväskylä The impact of a consultant anaesthetist

Lisätiedot