Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla. Solution Perspective

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla. Solution Perspective"

Transkriptio

1 Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla Solution Perspective

2 Tämän dokumentin sisältö on yhdistelty useasta lähteestä ja kuvaa yleistä kontekstia vakuutusyhtiöissä, ei yksittäistä yhtiötä. LEKAB Communication Systems Oy 2015

3 Tekstiviesti on nopea ja tehokas tapa kommunikoida Asiakasvuorovaikutus vakuutusalan avain menestykseen Vakuutusala on keskellä monia uusia haasteita ja mahdollisuuksia tarjoavaa kehitystä. Uudenlaiset säännökset vaativat liiketoiminnan muutoksia. Vakiintuneet vakuutusyhtiöt kohtaavat entistä suurempaa kilpailua pienempien, niche-toimijoiden taholta, ja myös yrityksiltä, jotka eivät perinteisesti ole tarjonneet vakuutuksia. Nämä uudet toimijat voivat löytää tiensä vakuutusmarkkinoille digitaalisten viestintäkanavien kautta, kun heidän taustalla on vahva kuluttajabrandi ja hyvä asiakasymmärrys. Kansainvälistyminen lisääntyy samanaikaisesti kun suuret yritykset laajenevat paikallismarkkinoidensa avaintoimijoiksi, ja tarjoten palveluitaan yhteispohjoismaisesti. Digitalisoituminen tarkoittaa nopeaa muutosta kuluttajakäyttäytymisessä ja lisäarvon luomisessa vakuutusalalla. Kuluttajat ja erityisesti vakuutusasiakkaat asettavat uusia vaatimuksia joustavuudelle, käytettävyydelle ja helppoudelle. He odottavat löytävänsä tietoa verkosta ja saavansa apua puhelimen välityksellä. Lisäksi he odottavat saavansa täyden hyödyn mobiilikanavien tarjoamista palveluista. Uusi ajattelutapa ja nopea toiminta on tullut vakuutusyhtiöille entistä tärkeämmäksi. Tuotekehitys nopeutuu, ja kohdennetuista tarjouksista tulee entistä tärkeämpi kilpailukeino. Läheinen vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on kehittymisen edellytys. Se tarkoittaa sekä asiakkaiden kohtaamista heidän valitsemillaan kanavilla että heidän seuraamistaan koko palvelutapahtuman ajan. Nopeaa ja tehokasta asiakaskommunikaatiota tekstiviesteillä Tekstiviesti (SMS) tarjoaa useita etuja niille, jotka haluavat viestiä nopeasti, helposti ja tehokkaasti vastaanottajan matkapuhelimeen, käteen tai laukkuun asti. Tekstiviesti on suhteellisen puh- 1 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

4 Kuva 1: Yhtiötasoinen SMS- palvelu tukee useita toimintoja ja palveluita yhtälailla sisäisessä kuin ulkoisessakin kommunikoinnissa. Kohdennetut kampanjat Ennaltaehkäisevät vinkit ja neuvot Interaktiiviset kampanjat Tarjoukset ja ehdotukset Muistutukset Tutkimukset Asiakassuuntautuneet palvelut SMS-alusta Sisäiset palvelut Helpommat vahinkoilmoitukset Hälytysten käsittely Kertakäyttösalasanat Tapaamisvahvistukset Liiketoimintatiedot Työvuoroon kutsut Sisäinen viestintä ja tiedon jakelu das (vähän spammia) viestintäkanava Pohjoismaissa, josta syystä useimmat lähetetyt tekstiviestit myös luetaan. Tekstiviestillä esitettyihin kysymyksiin saadaan usein vastaus nopeasti. Tekstiviestin saaja voi joustavasti päättää miten asian hoitaa asia: heti tai vasta kokouksen tai puhelun päätyttyä. Tekstiviesti ei ole uusi asia vakuutusyhtiöille, vaan sitä on viime vuosina jo käytetty laajalti. Usein kyse on ollut yritysten sisäisen tehokkuuden parantamisesta, esimerkiksi kertakäyttösalasanojen lähettämisestä käyttäjille tai IT- osaston hälytyksistä Nykyisin yhä useammat vakuutusyhtiöt näkevät tekstiviestin myös mahdollisuutena vahvistaa kilpailukykyä ja kehittää liiketoimintaansa. Koko yhtiön kattava tekstiviestipalvelu voidaan yhdistää helposti useimpiin vakuutusyhtiön käyttämiin järjestelmiin. Myös organisaation eri osat on helppo yhdistää tekstivies- 2 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

5 teillä toimiviin palveluihin. Tämä madaltaa uusien asiakaskokemuksia edistävien palvelujen käyttöönoton kynnystä koko elinkaaren ajan. Sen lisäksi, että tekstiviesti on väline sisäisen tehostamisen tukemiseen, se on nykyisin myös työväline uusien asiakkaiden löytämiseen, nykyisten asiakassuhteiden hoitamiseen ja vahvistamiseen, sekä palvelutarjonnan parantamiseen. Tekstiviesti uusien asiakkaiden hankinnan tukena Kun jokainen uusi asiakas on arvokas lisä yrityksen tulokselle, on uusasiakashankintaan investoinnilla suuri arvo. On olemassa monia tekstiviestien käyttömahdollisuuksia uusien asiakkaiden hankkimisessa ja myynnin kasvattamisessa. Vahvistukset ja muistutukset lisäävät tapaamisten toteutumista Vakuutusyhtiöt käyttävät paljon telemarkkinointia varatessaan yhteisen tapaamisen palveluneuvojalle ja uudelle mahdolliselle asiakkaalle. Jotta tämäntyyppinen markkinointi toimisi tehokkaasti, tulee sovittujen tapaamisten myös toteutua. Varausjärjestelmään yhdistetyllä tekstiviestipalvelulla varauksesta voidaan lähettää muistutus automaattisesti. Sama palvelu helpottaa tapaamisesta muistuttamista sitä edeltävänä päivänä. Muistutus matkapuhelimeen on tärkeä palvelu, joka tuottaa lisäarvoa vastaanottajalleen. Vahvistukset ja muistutukset vähentävät tapaamisen unohtamisriskiä ja lisäävät siten toteutuneita tapaamisia. Kun suunnitellun tapaamisen varaaminen on mahdollista sujuvasti ja helposti, lisääntyy myös tapaamisen toteutumismahdollisuus. Asiakasneuvojat ja myyjät voivat lähettää omia tekstiviestejään suoraan henkilökohtaisesti valitsemilleen ja yksittäisille henkilöille automaattisen liiketoimintajärjestelmän luoman viestinnän täydennykseksi. Muistutus tapaamisesta palveluneuvoja Seija Vakuutusneuvoja kanssa, 13:00, Tervetuloa Vakuutusyhtiöön, Valtakatu 32. Voit soittaa meille numeroon Haluamme muistuttaa, että sinulle on varattu neuvotteluaika Seija Vakuutusneuvoja kanssa klo 13:00. Lämpimästi tervetuloa Vakuutusyhtiöön, Valtakatu 32! 3 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

6 Interaktiiviset tekstiviestikampanjat aktivoivat kuluttajia Taistelussa uusista asiakkaista ei riitä, että tuotemerkki tunnetaan. On myös tärkeää tarjota potentiaalisille asiakkaille eri välinetä käyttäviä tapoja pitää yhteyttä. Tässä tapauksessa kuluttajalta vakuutusyhtiölle päin lähetettävät tekstiviestit tarjoavat useita mahdollisuuksia yrityksille. Ilmoitukset, ulkomainokset ja TV-mainokset kannustavat kuluttajia ottamaan yhteyttä mainittuun vakuutusyhtiöön internetin kautta tai puhelimitse hankkiakseen vakuutuksen tai saadakseen lisätietoja. Haaste on ilmoituksen huomaamisen, siitä kiinnostumisen ja yhteydenoton välisen askeleen pituus useimmille kuluttajille. Tekstiviestin lähetysmahdollisuuden tarjoaminen kiinnostuksen osoituksena pienentää yhteydenoton kynnystä. Tekstiviesti tekee osallistumisesta aikariippumatonta. Sen sijaan että pitäisi muistaa soittaa elokuvan loputtua tai bussissa istuessa, voi kuluttaja ilmaista kiinnostuksensa saada lisätietoja suoraan tekstiviestillä. Tekstiviestivastausten parissa työskentelevät markkinointihenkilöt havaitsevat usein suurta kasvua kampanjoidensa vaikuttavuudessa, kun tekstiviestit voidaan kohdentaa saavuttamaan vakavasti asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Erikseen varatut tekstiviestien kampanjakohtaiset lyhytvalintanumerot tekevät kampanjan vaikuttavuuden seurannan helpoksi. Toinen vaihtoehto on antaa kuluttajan itse merkitä tekstiviestinsä kampanjakoodilla tai avainsanalla. Tarjoukset ja ehdotukset nopeasti ja helposti matkapuhelimeen Tekstiviestejä voidaan käyttää tarjousten lähettämiseen ja hallintaan suoraan matkapuhelimen avulla esimerkiksi autovakuutuksiin liittyen. Useimpien uutta auton ostavien asiakkaiden on allekirjoitettava uusi vakuutus omakätisesti. Tämä vaihe monimutkaistaa yleistä ostokokemusta. Tapahtuma on yksinkertaisempi, jos asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus selata matkapuhelimella vakuutusyhtiön verkkosivua, jossa hän voi antaa uuden rekisterinumeronsa, puhelinnumeronsa ja saada niiden perusteella hintatarjouksen. Suoraan matkapuhelimeen tehtävä tarjous uudelle autonomistajalle hyväksytään viestiin vastaamalla. 4 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

7 Kaksisuuntaiset oikean viestin oikeaan vastaukseen yhdistävät tekstiviestit mahdollistavat vastauksen jäljittämisen, vaikka samalle vastaanottajalle olisi lähetetty useita viestejä. Tämä tekee prosessista erittäin luotettavan. Samaa periaatetta käytetään myös muun omaisuuden vakuuttamisessa. Tekstiviesti asiakaspalvelun ja lisämyynnin välineenä Mahdollisuus saada aina oikeaa tietoa oikeaan aikaan tekee tekstiviestistä tehokkaan välineen kehittää ja ylläpitää suhteita yrityksen nykyisten asiakkaiden kanssa. Aktiivinen keskustelu asiakkaiden kanssa tuottaa positiivisia asiakaskokemuksia, jotka parantavat lisä- ja ristiinmyynnin mahdollisuuksia samalla kun vakuutuksen jatkamisen todennäköisyys kasvaa vakuutuskauden lopun lähestyessä. Kun tekstiviestipalvelu on integroitu yrityksen CRMään, voidaan erityyppisille asiakkaille lähettää kohdennettuja tekstiviestejä sen perusteella, mitä tuotteita he ostavat, mitkä ovat heidän kiinnostuksensa kohteet ja missä vaiheessa asiakkuutta he ovat. Yhdistäminen liiketoimintajärjestelmän kanssa mahdollistaa automaattisesti lähettävät tekstiviestejä lähettävien sääntöjen määrittelyn. Näin voidaan lähettää halutun sisällön sisältäviä viestejä halutuille henkilöille tai ryhmille tarkasti määriteltyinä ajankohtina. Luo lisämyyntiä kohdennetuilla kampanjoilla Mahdollisuus integroida tekstiviestipalvelu yrityksen CRM-, myynninedistämis- tai muihin liiketoimintajärjestelmiin helpottaa tekstiviestikampanjoiden räätälöinnin kohdistumaan asiakaskunnan eri segmentteihin tai ryhmiin. Tällä tavoin kampanjatarjoukset, tapahtumakutsut ja tiedot tavoittavat sadattuhannet nykyiset asiakkaat mihin aikaan tahansa. Liiketoimintajärjestelmäyhteyden ansiosta lähettäminen voidaan automatisoida, mikä lisää sekä viestinnän tehokkuutta että parantaa sen tarkkuutta. 5 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

8 Tärkeistä asioista muistuttaminen Toinen seikka, joka tekee integroidusta ratkaisusta hyödyllisen, on mahdollisuus lähettää tietoa ja muistutuksia erilaisista asiakassuhteen tapahtumista. Vastaanottaja tulkitsee lyhyet, tekstiviestillä lähetettävät muistutukset usein hyväksi palveluksi. Viesti voi olla ilmoitus asiakkaalle e-laskun saapumisesta verkkopankkiin, tai vakuutuskauden päättymisilmoitus ja kysymys vakuutuksen jatkamisen tarpeesta. Jopa matkapuhelimeen tuleva maksumuistutus muuttuu useimpien vastaanottajien mielestä positiiviseksi palvelukseksi, jos se muotoillaan ystävällisesti. Hei! Emme ole saaneet viimeisimmän laskusi suoritusta, ja haluamme muistuttaa sen maksamisesta. Kysyttävää? Soita vain meille Yst. tev. Vakuutusyhtiö Suhteen syventäminen ja asiakastiedon kerääminen tutkimusten avulla Monet vakuutusyhtiöt käyttävät tekstiviestiä lähettääkseen nopeasti ja helposti yksittäisiä kysymyksiä ja helppokäyttöisiä lomakkeita nykyisille asiakkailleen. Kun tekstiviestipalvelu yhdistetään yrityksen CRMään, kysymys voidaan lähettää automaattisesti puhelun jälkeen, jolloin asiakas voi antaa suoraan palautetta tapahtumasta. Tekstiviesti on myös tehokas kanava saada vastaajia markkinointitutkimuksiin. Yksi tekstiviesti voi sisältää koko tutkimuksen tai linkin kattavampaan kyselyyn internet-sivulla. Tekstiviestipohjaisia kyselytutkimuksia hyödyntämällä vakuutusyhtiö voi saada asiakastietoa lisäävää palautetta asiakkaidensa tarpeista ja mieltymyksistä samalla kun se jatkaa asiakassuhteen kehittämistä. Asiakaskokemusta yksinkertaistavien ja parantavien palveluiden kehittämistä Sen lisäksi että tekstiviesti tarjoaa edullisen ja tehokkaan kanavan markkinoinnille ja tuotteiden myynnille, se tarjoaa monia mahdollisuuksia vakuutusyhtiöille, jotka haluavat kehittää palvelutarjontaansa. Yksinkertaisen, nopean ja täysin mobiilin tekstiviestikanavan käyttäminen palvelutason parantamiseen ja vakuutusten tarjonnan parantamiseen on edelleen kehityksen 6 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

9 alkumetreillä. Tämä tarkoittaa sitä, että tekstiviestipalveluihin investointi asiakaskokemuksen parantamiseksi tarjoaa alalla toimiville hyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Minimoi vahinkojen määrä ennaltaehkäisevillä neuvoilla ja ohjeilla Kaikkien vakuutusyhtiöiden yhteinen haaste on pystyä auttamaan asiakkaitaan tehokkaasti ennaltaehkäisevillä ohjeilla ja toimenpiteillä, ja vähentää siten vahinkoja. Konkreettinen tekstiviestin käyttösovellus on tarjota säätietoja suoraan matkapuhelimeen. Ajantasaiset tiedot tulevista pakkaskausista, odotettavissa olevista sademääristä, lumimyrskyistä ja lumivyöryistä auttavat vastaanottajaa sovittamaan omaa toimintaansa niin, että riskit sekä henkilöille että omaisuudelle minimoidaan. Ennaltaehkäisevää apua tarjoavat tekstiviestipalvelut auttavat lisäämään asiakkaan kokemaa hyötyä ja asiakastyytyväisyyttä, ja auttavat vähentämään vahinkoja onnettomuustapauksissa. Tekstiviestihälytys auttaa apua tarvitsevia Onnettomuuden tai muun kiireellisen korvausvaatimuksen sattuessa tekstiviestillä voidaan helpottaa onnettomuudesta ilmoittamista ja nopeuttaa avun saantia. Mobiiliin paikannusjärjestelmään yhdistetty sovellus antaa auto- tai veneonnettomuuteen joutuneelle helpon ja nopean tavan lähettää paikkatiedon sisältävän ilmoituksen vakuutusyhtiöönsä. Yksinkertaistettu vahinkoilmoitus suoraan matkapuhelimesta Vahinkoilmoitusten tekeminen internetissä tarjoaa suurempaa joustavuutta vakuutusyhtiön asiakkaille. Monien vakuutuksenottajien haaste on saada nopeaa ja jatkuvaa tietoa asian tilasta sen jälkeen, kun se on rekisteröity. Tästä seuraa, että monet asiakkaat soittavat varmistaakseen, onko vahinkoilmoitus tosiaan saapunut, kysyäkseen sen tilasta ja milloin he voivat odottaa saavansa korvauksen. Käyttäjäkokemusta voidaan parantaa käyttämällä tekstiviestiä ilmoituksen rekisteröimisen vahvistamiseen vakuutusyhtiössä ja lähettämällä säännöllisiä ilmoituksia asian etenemisestä. Samalla yrityksen asiakaspalveluun tulevien puheluiden määrä vähenee, joka tarkoittaa suoria kustannussäästöjä. 7 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

10 On myös mahdollista tarjota palvelua, jossa kirjallista vahinkoilmoitusta täydennetään suoraan matkapuhelimella otettujen kuvien avulla jotka välitetään vakuutusyhtiöön multimediaviesteinä (MMS). Tekstiviestit tehostavat edelleen sisäistä työskentelyä Monet uudet tekstiviestin käyttöalueet pitävät tavoitteenaan auttaa vakuutusyhtiötä tulemaan lähemmäksi asiakkaitaan. Tekstiviestit ovat pitkään yksinkertaistaneet ja tehostaneet myös yrityksen sisäistä toimintaa. Kertakäyttösalasanat lähetetään liikkuville työntekijöille tekstiviestillä. Vakuutusyhtiöiden IT-osastot käyttävät tekstiviestipalveluja lähettääkseen ylläpitäjille hälytyksiä ja ennakoivaa tietoa sovelluksista ja IT-verkosta. Myös suurissa yrityksen laajuisissa tapahtumissa tekstiviesti on nopea ja suora kanava, joka on käytettävissä kaikkien osallistujien pitämiseen ajan tasalla tapahtumista ja ohjelmasta. Rahoitusala on jo kauan käyttänyt tekstiviestejä työtovereiden nopeaan ja helppoon tavoitettavuuteen ostoihin, fuusioihin ja emissioihin liittyvissä tiedoissa. Vakuutusyhtiöllä on kaikki mahdollisuudet laajentaa tekstiviestien sisäistä käyttöä kaikkien työntekijöidensä ajan tasalla pitämiseen erilaisissa muutoksissa markkinatiedoista aina säätilaan saakka. Yhteenvetona voidaan todeta, että tekstiviesti tarjoaa voimakkaan viestintäkanavan yritykselle, joka haluaa tehostaa viestintäänsä. Mahdollisuuksia on monia, ja ne vaihtelevat sisäisten prosessien parantamisesta ja tehostamisesta yrityksen asiakassuhteiden syventämiseen, joista tuloksena ovat lisääntyneet tuotot. 8 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

11 Tekstiviestin menestystekijöitä vakuutusalalla Yrityksillä, jotka haluavat lisätä panostustaan tekstiviestien viestintäkäytössä, on paljon saavutettavaa oppimalla muiden toimijoiden kokemuksista. Kolme menestystekijää ovat erityisen tärkeitä onnistuneissa toteutuksissa. 1. Onnistuneet toteutukset lähtevät vastaanottajasta Vastaanottajat arvostavat taitavasti toteutettuja tekstiviestipalveluja, koska niillä on tärkeä merkitys. Uusien tekstiviestipalvelujen kehittämisen tulee tästä syystä syntyä yhtiön asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ymmärtämisestä. Tekstiviestin käyttömahdollisuudet vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ovat moninaiset. Se, mitkä sovellukset ja mitkä tiedot ovat tärkeitä, vaihtelee asiakasryhmän mukaan. Tämä koskee myös sitä, kuinka usein on asiallista saada tekstiviestejä vakuutusyhtiöltään ja mihin aikaan päivästä ne toimivat parhaiten. Hyvän tarjouksen sisältävä kampanjalähetys, joka saapuu stressaantuneelle vanhemmalle aamuruuhkassa, on vaarassa unohtua nopeasti. Vastaanottajan matkapuhelimeen klo 3 aamulla saapuvaa muistutusta ei katsota kovin hyvällä, sisällöstä ja merkityksestä riippumatta. Näihin kokemuksiin eivät vaikuta vain yrityksen asiakaspalvelun tai myyntiosaston lähetykset, vaan kokonaiskuva yritykseltä tulevasta viestinnästä. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa kohderyhmäviestintään yrityksen eri yksiköiden kesken. 2. Liiketoiminta ja tekninen toteutus kulkevat käsi kädessä Läheinen yhteistyö yrityksen liiketoiminnan ja IT-osaston välillä on kriittinen menestystekijä, jotta tekstiviestiä viestintäkanavana käytettäessä saataisiin mahdollisimman suurta kasvua. Vaikka sisäisen tehostamisen toimia monta kertaa johdetaan IT -osastolta, tulee valtaosa uusista ideoista uusista palveluista ja läheisemmästä asiakasvuorovaikutuksesta yrityksen myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluosastoilta. Jotta tekstiviestipalvelu pystyy luomaan arvoa liiketoimintaprosesseissa, tarvitaan hyvä ja läheistä vuoropuhelua yritys- tai asiakaspalvelupuolen ja 9 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

12 IT-järjestelmien omistajien, eli uusien palvelujen toteuttajien välillä. Menestyvät organisaatiot eivät pidä liiketoiminnan kehittämistä ja IT-osastoa erillisinä toimijoina, vaan kahtena toisiaan täydentävänä osana liiketoiminnan kehittämisessä. Läheinen yhteistyö ei ainoastaan anna liiketoiminnan puolelle entistä parempaa käsitystä uusista teknologioista, vaan se on myös edellytys sille, että IT ymmärtää uusien vaatimusten ja odotusten takana olevat liiketoimintamahdollisuudet. 3. Liiketoiminta on paikallista, mutta tekniikka ei välttämättä ole Kansainvälisesti toimivat vakuutusyhtiöt tietävät, että liiketoimintaolosuhteet eroavat eri maissa. Tarjoukset ja liiketoimintamallit tulee tästä syystä mukauttaa erilaisille markkinoille. Onnistuneet toteutukset hyödyntävät synergioita, joita tekninen kehittäminen ja alustan kehittäminen käsi kädessä tarjoavat. Samalla ne antavat tilaa räätälöidä palvelukehitystä erilaisten maantieteellisten alueiden tai asiakassegmenttien tarpeisiin. Se puolestaan asettaa vaatimuksia tekniselle alustalle ja palvelujen toteutuksessa tarvittavalle yhteistyölle. Keskeistä on löytää ratkaisu, joka mahdollistaa useiden erilaisten vertikaalisten sovellusten ja markkinatukijärjestelmien horisontaalisen integraation. --- Vakuutusyhtiöt, jotka ottavat huomioon kaikki kolme tekijää: vastaanottajan asettamisen viestinnän keskiöön, liiketoiminnan ja IT:n välisen yhteistyön sekä paikalliset markkinavaihtelut tehokkaasti keskitettyjen synergiaetujen avulla tasapainottelun. Näissä onnistuvat menestyvät parhaiten tekstiviestipalveluissaan. 10 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

13 Lekab vakuutusalan tekstiviestipalvelutoimittaja Olemme pitkään toiminut liiketoimintakriittisten tekstiviestipalvelujen toimittaja Pohjolan johtaville vakuutusyhtiöille. Olemme olleet Ruotsin markkinoilla 20 vuotta, ja tehneet jatkuvasti läheistä yhteistyötä monien suurimpien pankki- ja finanssisektorin asiakkaittemme kanssa. Nykyisin autamme lähes kaikkia Pohjoismaiden johtavia pankkeja ja vakuutusyhtiöitä käsittelemään liiketoimintansa haasteita ja kehittämään uusia liiketoimintamalleja tekstiviestien avulla. Monipuolinen tekstiviestialustamme voidaan integroida useimpiin liiketoimintajärjestelmiin ja -prosesseihin, joka mahdollista uusien sovellusten muodostamisen ja uusien synergioiden löytämisen. Räätälöimme ratkaisuja täyttämään jokaisen yrityksen nopean ja yksinkertaisen kommunikaation tarpeen, ja myötävaikutamme koko liiketoimintaketjuun suunnittelusta, määrittelystä ja integraatiosta toimintaan ja jatkuvaan seurantaan asti. Lue lisää osoitteesta Finland LEKAB Communication Systems Teknobulevardi Vantaa Tel: Fax: Sweden LEKAB Communication Systems Dalagatan Stockholm Tel: Fax:

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla VERA-seminaari Oulussa 20.2.2002 Lasse Öhman, Lennart Söderström StreamServe Businesskommunikointi on arkipäivän liiketoimintaan liittyvät asiakirjat kuten laskut,

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä.

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Toolbox Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Aimon työkaluja hyödyntämällä voidaan rakentaa mobiilipalveluja käytettäväksi tekstiviesteillä, multimediaviesteillä ja mobiiliwebin

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa

Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa CRM yksi tärkeimpiä työvälineitäsi Asiakkuudenhallinnan järjestelmä on yksi tärkeimmistä kasvavan yrityksen työvälineistä. Lyhenne CRM tulee sanoista Customer

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN

Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN Epsonin kokousratkaisut TUO IHMISET, PAIKAT JA TIEDOT YHTEEN MUUTA ESITYKSET KESKUSTELUIKSI, IDEAT LUOMUKSIKSI JA TEHOKKUUS TUOTTAVUUDEKSI LUO, TEE YHTEISTYÖTÄ JA JAA Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Sirkkeli Yrityksemme ATK Team Tomerat Yrityksemme on perustettu vuonna 1979 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä asiakkaiden käyttöön.

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO

POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT MAKSULIIKENNE VERKKOKAUPPA VERKKOKOULUTUS MARKKINOINTIAUTOMAATIO SISÄLTÖMARKKINOINTI WWW-SIVUSTO VERKKOKURSSIKONE.FI NÄIN SE TOIMII POTENTTIAALISET ASIAKKAAT ASIAKASOPISKELIJAT JÄLLEENMYYJÄT $ $ $ $ MAKSULIIKENNE BIOACADEMY.FI MUKSUOPPIAKATEMIA.FI KOIRUUKSIENKLUBI.FI KIDSSKILSACADEMY.COM UUSI KOULUTUSTA

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP,

DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA JA ASIAKASKOKEMUS FRESHUP, 26.5.2016 1 Miksi asiakas valitsee juuri sinun tuotteesi? Mistä asiakas oikeastaan maksaa? ARVOKETJU Raaka-aineet Tuotteet Palvelut Kokemus 0,2 5,9

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016

Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Lomarengas Oy: henkilötietolain (523/1999) mukainen rekisteriseloste Päivitetty 12.02.2016 Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot Lomarengas Oy ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiöt (myöh. rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Avaa ovi työelämään! Work Pilots yhdistää työn tarjoajat ja tekijät keikkatöiden osalta. läheltä, helposti, nopeasti

Avaa ovi työelämään! Work Pilots yhdistää työn tarjoajat ja tekijät keikkatöiden osalta. läheltä, helposti, nopeasti Avaa ovi työelämään! Work Pilots yhdistää työn tarjoajat ja tekijät keikkatöiden osalta läheltä, helposti, nopeasti Työn ja tekijöiden kohtaaminen on vaikeaa Talous digitalisoituu ja teollinen tuotanto

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen

Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun paikannusominaisuuksilla

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä. Kiukkonen Erno

Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä. Kiukkonen Erno Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä 1 Kiukkonen Erno 07.06.2016 Pankit kahden rintaman välissä FINTECH Säätely lisääntyy Uudet toimijat tulevat markkinoille 2 Esimerkki pankkien

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet

CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet CRM ominaisuudet, käyttö ja uudet piirteet 1 CRM -kertaus Integroitu toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) Asiakkaan ostohistoria automaattisesti käytössä Uudet ja muuttuneet tiedot automaattisesti mukana

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Eye tracking. Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi

Eye tracking. Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Eye tracking Analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Lisää myyntiä luomalla katseen vangitsevaa viestintää Näkevätkö asiakkaasi todellakin ne asiat, jotka haluat heidän laskussa, web sivuilla

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN

DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN DIGITALISAATIO UUDISTAA SUHTEESI ASIAKKAASEEN Koodiviidakko Oy Samuli Tursas CEO, Founder Twitter: @samulitursas Wait,... Codejungle,... whaaat! Suomen suurin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ohjelmistopalveluihin

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus

Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus Terveysteknologia 2014 -infotilaisuus 22.10.2013 Faktaa & lukuja Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa 300 % enemmän kävijöitä osastolleen

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Tästä oppaasta saat vinkit tehokkaan B2B perintäprosessin suunnitteluun ja tietoa käytössä olevista perintäkeinoista Johdanto Tämä opas on tehty kaikille yrityksille,

Lisätiedot

Käytä mahdollisuuksia

Käytä mahdollisuuksia Käytä mahdollisuuksia Käytä mahdollisuuksia Tuotteemme päätyvät asiakkaille mitä erilaisempia teitä. Jälleenmyyjämmekin löytävät luoksemme mitä erilaisempia teitä. On tärkeää käyttää hyväkseen kaikki mahdollisuudet

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Mobiilikortin haltijana pääset hyödyntämään AKK-Motorsportin jäsenetuja, sovelluksen karttapalvelua sekä vastaanottamaan vaihtuvia tarjouksia ja jäsenetukampanjoita. Mobiilisovellus

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Kaupat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016

Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa. Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kilpailuetua digitalisaatiosta elintarviketeollisuudessa Digitalisaatioselvitys, toukokuu 2016 Kyselyn taustatiedot ja digitalisaation määritelmä ETL:n jäsenyritysten digitalisaation tilannetta kartoittava

Lisätiedot

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän

Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille. Turvallisuutta läpi elämän Agria Kissa Vakuutus kissanomistajille Turvallisuutta läpi elämän Astuu voimaan 1.6.2016 1 Agrian kissavakuutus antaa turvaa koko elämän ajan Agrian kissavakuutukset ovat kaikille kissoille; olivatpa ne

Lisätiedot

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa

Henkilöstöviisari. Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Henkilöstöviisari Digitaalinen ratkaisu jatkuvan vuorovaikutuksen luomiseen henkilöstön kanssa Mikä on Henkilöstöviisari? Pilvialustalle rakennettu organisaation inhimillisen pääoman johtamisen digitaalinen

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 Aktia panostaa kasvuun Näkymät ja suunnitelmat 2016 2 Suomen kasvu jatkossa heikkoa 0,6 0,9 3 Kilpailukyky on edelleen ongelma 4 Työllisyysaste

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus

VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT. Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus VALTION YHTEINEN VIESTINTÄRATKAISU MAHDOLLISTAA UUDET TOIMINTATAVAT Hankepäällikkö Raimo Kangaskoski, Valtiokonttori, Valtion IT-palvelukeskus Esityksen sisältö Herätys Ratkaisu Lopuksi Lisätietoja 2 Herätys

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA

HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA An ASSA ABLOY Group brand HYVINVOINNIN ETURINTAMASSA Abloy -ratkaisut terveydenhuoltoon Hyvän hoidon ehdoilla Toimivat, turvalliset puitteet nousevat kriittiseen rooliin ihmisten hyvinvoinnista huolehdittaessa.

Lisätiedot

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland

Ylivoimainen asiakaskokemus. Kari Korkiakoski Futurelab Finland Ylivoimainen asiakaskokemus Kari Korkiakoski Futurelab Finland Futurelab Finland on asiakaskokemuksen strategisen kehittämisen konsulttitoimisto Futurelabin missio on auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään

Lisätiedot

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen

Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Verkko-opetus arvon yhteistuotannon ympäristönä Ari-Matti Auvinen Aalto-yliopisto, HEMA-instituutti ama.auvinen@aalto.fi http://www.hema.aalto.fi Mistä arvontuotannossa on kysymys? arvontuotannon tutkimus

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005) Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 () Pöytäkirja Aika: klo 9.00-11.10. Paikka: AKE/Diesel Läsnä: Lauri Linna LVK / Asiantuntija Markku Kallio Lähivakuutus / Asiantuntija Eero Viitanen Pohjantähti

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot