Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla. Solution Perspective

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla. Solution Perspective"

Transkriptio

1 Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla Solution Perspective

2 Tämän dokumentin sisältö on yhdistelty useasta lähteestä ja kuvaa yleistä kontekstia vakuutusyhtiöissä, ei yksittäistä yhtiötä. LEKAB Communication Systems Oy 2015

3 Tekstiviesti on nopea ja tehokas tapa kommunikoida Asiakasvuorovaikutus vakuutusalan avain menestykseen Vakuutusala on keskellä monia uusia haasteita ja mahdollisuuksia tarjoavaa kehitystä. Uudenlaiset säännökset vaativat liiketoiminnan muutoksia. Vakiintuneet vakuutusyhtiöt kohtaavat entistä suurempaa kilpailua pienempien, niche-toimijoiden taholta, ja myös yrityksiltä, jotka eivät perinteisesti ole tarjonneet vakuutuksia. Nämä uudet toimijat voivat löytää tiensä vakuutusmarkkinoille digitaalisten viestintäkanavien kautta, kun heidän taustalla on vahva kuluttajabrandi ja hyvä asiakasymmärrys. Kansainvälistyminen lisääntyy samanaikaisesti kun suuret yritykset laajenevat paikallismarkkinoidensa avaintoimijoiksi, ja tarjoten palveluitaan yhteispohjoismaisesti. Digitalisoituminen tarkoittaa nopeaa muutosta kuluttajakäyttäytymisessä ja lisäarvon luomisessa vakuutusalalla. Kuluttajat ja erityisesti vakuutusasiakkaat asettavat uusia vaatimuksia joustavuudelle, käytettävyydelle ja helppoudelle. He odottavat löytävänsä tietoa verkosta ja saavansa apua puhelimen välityksellä. Lisäksi he odottavat saavansa täyden hyödyn mobiilikanavien tarjoamista palveluista. Uusi ajattelutapa ja nopea toiminta on tullut vakuutusyhtiöille entistä tärkeämmäksi. Tuotekehitys nopeutuu, ja kohdennetuista tarjouksista tulee entistä tärkeämpi kilpailukeino. Läheinen vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on kehittymisen edellytys. Se tarkoittaa sekä asiakkaiden kohtaamista heidän valitsemillaan kanavilla että heidän seuraamistaan koko palvelutapahtuman ajan. Nopeaa ja tehokasta asiakaskommunikaatiota tekstiviesteillä Tekstiviesti (SMS) tarjoaa useita etuja niille, jotka haluavat viestiä nopeasti, helposti ja tehokkaasti vastaanottajan matkapuhelimeen, käteen tai laukkuun asti. Tekstiviesti on suhteellisen puh- 1 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

4 Kuva 1: Yhtiötasoinen SMS- palvelu tukee useita toimintoja ja palveluita yhtälailla sisäisessä kuin ulkoisessakin kommunikoinnissa. Kohdennetut kampanjat Ennaltaehkäisevät vinkit ja neuvot Interaktiiviset kampanjat Tarjoukset ja ehdotukset Muistutukset Tutkimukset Asiakassuuntautuneet palvelut SMS-alusta Sisäiset palvelut Helpommat vahinkoilmoitukset Hälytysten käsittely Kertakäyttösalasanat Tapaamisvahvistukset Liiketoimintatiedot Työvuoroon kutsut Sisäinen viestintä ja tiedon jakelu das (vähän spammia) viestintäkanava Pohjoismaissa, josta syystä useimmat lähetetyt tekstiviestit myös luetaan. Tekstiviestillä esitettyihin kysymyksiin saadaan usein vastaus nopeasti. Tekstiviestin saaja voi joustavasti päättää miten asian hoitaa asia: heti tai vasta kokouksen tai puhelun päätyttyä. Tekstiviesti ei ole uusi asia vakuutusyhtiöille, vaan sitä on viime vuosina jo käytetty laajalti. Usein kyse on ollut yritysten sisäisen tehokkuuden parantamisesta, esimerkiksi kertakäyttösalasanojen lähettämisestä käyttäjille tai IT- osaston hälytyksistä Nykyisin yhä useammat vakuutusyhtiöt näkevät tekstiviestin myös mahdollisuutena vahvistaa kilpailukykyä ja kehittää liiketoimintaansa. Koko yhtiön kattava tekstiviestipalvelu voidaan yhdistää helposti useimpiin vakuutusyhtiön käyttämiin järjestelmiin. Myös organisaation eri osat on helppo yhdistää tekstivies- 2 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

5 teillä toimiviin palveluihin. Tämä madaltaa uusien asiakaskokemuksia edistävien palvelujen käyttöönoton kynnystä koko elinkaaren ajan. Sen lisäksi, että tekstiviesti on väline sisäisen tehostamisen tukemiseen, se on nykyisin myös työväline uusien asiakkaiden löytämiseen, nykyisten asiakassuhteiden hoitamiseen ja vahvistamiseen, sekä palvelutarjonnan parantamiseen. Tekstiviesti uusien asiakkaiden hankinnan tukena Kun jokainen uusi asiakas on arvokas lisä yrityksen tulokselle, on uusasiakashankintaan investoinnilla suuri arvo. On olemassa monia tekstiviestien käyttömahdollisuuksia uusien asiakkaiden hankkimisessa ja myynnin kasvattamisessa. Vahvistukset ja muistutukset lisäävät tapaamisten toteutumista Vakuutusyhtiöt käyttävät paljon telemarkkinointia varatessaan yhteisen tapaamisen palveluneuvojalle ja uudelle mahdolliselle asiakkaalle. Jotta tämäntyyppinen markkinointi toimisi tehokkaasti, tulee sovittujen tapaamisten myös toteutua. Varausjärjestelmään yhdistetyllä tekstiviestipalvelulla varauksesta voidaan lähettää muistutus automaattisesti. Sama palvelu helpottaa tapaamisesta muistuttamista sitä edeltävänä päivänä. Muistutus matkapuhelimeen on tärkeä palvelu, joka tuottaa lisäarvoa vastaanottajalleen. Vahvistukset ja muistutukset vähentävät tapaamisen unohtamisriskiä ja lisäävät siten toteutuneita tapaamisia. Kun suunnitellun tapaamisen varaaminen on mahdollista sujuvasti ja helposti, lisääntyy myös tapaamisen toteutumismahdollisuus. Asiakasneuvojat ja myyjät voivat lähettää omia tekstiviestejään suoraan henkilökohtaisesti valitsemilleen ja yksittäisille henkilöille automaattisen liiketoimintajärjestelmän luoman viestinnän täydennykseksi. Muistutus tapaamisesta palveluneuvoja Seija Vakuutusneuvoja kanssa, 13:00, Tervetuloa Vakuutusyhtiöön, Valtakatu 32. Voit soittaa meille numeroon Haluamme muistuttaa, että sinulle on varattu neuvotteluaika Seija Vakuutusneuvoja kanssa klo 13:00. Lämpimästi tervetuloa Vakuutusyhtiöön, Valtakatu 32! 3 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

6 Interaktiiviset tekstiviestikampanjat aktivoivat kuluttajia Taistelussa uusista asiakkaista ei riitä, että tuotemerkki tunnetaan. On myös tärkeää tarjota potentiaalisille asiakkaille eri välinetä käyttäviä tapoja pitää yhteyttä. Tässä tapauksessa kuluttajalta vakuutusyhtiölle päin lähetettävät tekstiviestit tarjoavat useita mahdollisuuksia yrityksille. Ilmoitukset, ulkomainokset ja TV-mainokset kannustavat kuluttajia ottamaan yhteyttä mainittuun vakuutusyhtiöön internetin kautta tai puhelimitse hankkiakseen vakuutuksen tai saadakseen lisätietoja. Haaste on ilmoituksen huomaamisen, siitä kiinnostumisen ja yhteydenoton välisen askeleen pituus useimmille kuluttajille. Tekstiviestin lähetysmahdollisuuden tarjoaminen kiinnostuksen osoituksena pienentää yhteydenoton kynnystä. Tekstiviesti tekee osallistumisesta aikariippumatonta. Sen sijaan että pitäisi muistaa soittaa elokuvan loputtua tai bussissa istuessa, voi kuluttaja ilmaista kiinnostuksensa saada lisätietoja suoraan tekstiviestillä. Tekstiviestivastausten parissa työskentelevät markkinointihenkilöt havaitsevat usein suurta kasvua kampanjoidensa vaikuttavuudessa, kun tekstiviestit voidaan kohdentaa saavuttamaan vakavasti asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Erikseen varatut tekstiviestien kampanjakohtaiset lyhytvalintanumerot tekevät kampanjan vaikuttavuuden seurannan helpoksi. Toinen vaihtoehto on antaa kuluttajan itse merkitä tekstiviestinsä kampanjakoodilla tai avainsanalla. Tarjoukset ja ehdotukset nopeasti ja helposti matkapuhelimeen Tekstiviestejä voidaan käyttää tarjousten lähettämiseen ja hallintaan suoraan matkapuhelimen avulla esimerkiksi autovakuutuksiin liittyen. Useimpien uutta auton ostavien asiakkaiden on allekirjoitettava uusi vakuutus omakätisesti. Tämä vaihe monimutkaistaa yleistä ostokokemusta. Tapahtuma on yksinkertaisempi, jos asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus selata matkapuhelimella vakuutusyhtiön verkkosivua, jossa hän voi antaa uuden rekisterinumeronsa, puhelinnumeronsa ja saada niiden perusteella hintatarjouksen. Suoraan matkapuhelimeen tehtävä tarjous uudelle autonomistajalle hyväksytään viestiin vastaamalla. 4 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

7 Kaksisuuntaiset oikean viestin oikeaan vastaukseen yhdistävät tekstiviestit mahdollistavat vastauksen jäljittämisen, vaikka samalle vastaanottajalle olisi lähetetty useita viestejä. Tämä tekee prosessista erittäin luotettavan. Samaa periaatetta käytetään myös muun omaisuuden vakuuttamisessa. Tekstiviesti asiakaspalvelun ja lisämyynnin välineenä Mahdollisuus saada aina oikeaa tietoa oikeaan aikaan tekee tekstiviestistä tehokkaan välineen kehittää ja ylläpitää suhteita yrityksen nykyisten asiakkaiden kanssa. Aktiivinen keskustelu asiakkaiden kanssa tuottaa positiivisia asiakaskokemuksia, jotka parantavat lisä- ja ristiinmyynnin mahdollisuuksia samalla kun vakuutuksen jatkamisen todennäköisyys kasvaa vakuutuskauden lopun lähestyessä. Kun tekstiviestipalvelu on integroitu yrityksen CRMään, voidaan erityyppisille asiakkaille lähettää kohdennettuja tekstiviestejä sen perusteella, mitä tuotteita he ostavat, mitkä ovat heidän kiinnostuksensa kohteet ja missä vaiheessa asiakkuutta he ovat. Yhdistäminen liiketoimintajärjestelmän kanssa mahdollistaa automaattisesti lähettävät tekstiviestejä lähettävien sääntöjen määrittelyn. Näin voidaan lähettää halutun sisällön sisältäviä viestejä halutuille henkilöille tai ryhmille tarkasti määriteltyinä ajankohtina. Luo lisämyyntiä kohdennetuilla kampanjoilla Mahdollisuus integroida tekstiviestipalvelu yrityksen CRM-, myynninedistämis- tai muihin liiketoimintajärjestelmiin helpottaa tekstiviestikampanjoiden räätälöinnin kohdistumaan asiakaskunnan eri segmentteihin tai ryhmiin. Tällä tavoin kampanjatarjoukset, tapahtumakutsut ja tiedot tavoittavat sadattuhannet nykyiset asiakkaat mihin aikaan tahansa. Liiketoimintajärjestelmäyhteyden ansiosta lähettäminen voidaan automatisoida, mikä lisää sekä viestinnän tehokkuutta että parantaa sen tarkkuutta. 5 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

8 Tärkeistä asioista muistuttaminen Toinen seikka, joka tekee integroidusta ratkaisusta hyödyllisen, on mahdollisuus lähettää tietoa ja muistutuksia erilaisista asiakassuhteen tapahtumista. Vastaanottaja tulkitsee lyhyet, tekstiviestillä lähetettävät muistutukset usein hyväksi palveluksi. Viesti voi olla ilmoitus asiakkaalle e-laskun saapumisesta verkkopankkiin, tai vakuutuskauden päättymisilmoitus ja kysymys vakuutuksen jatkamisen tarpeesta. Jopa matkapuhelimeen tuleva maksumuistutus muuttuu useimpien vastaanottajien mielestä positiiviseksi palvelukseksi, jos se muotoillaan ystävällisesti. Hei! Emme ole saaneet viimeisimmän laskusi suoritusta, ja haluamme muistuttaa sen maksamisesta. Kysyttävää? Soita vain meille Yst. tev. Vakuutusyhtiö Suhteen syventäminen ja asiakastiedon kerääminen tutkimusten avulla Monet vakuutusyhtiöt käyttävät tekstiviestiä lähettääkseen nopeasti ja helposti yksittäisiä kysymyksiä ja helppokäyttöisiä lomakkeita nykyisille asiakkailleen. Kun tekstiviestipalvelu yhdistetään yrityksen CRMään, kysymys voidaan lähettää automaattisesti puhelun jälkeen, jolloin asiakas voi antaa suoraan palautetta tapahtumasta. Tekstiviesti on myös tehokas kanava saada vastaajia markkinointitutkimuksiin. Yksi tekstiviesti voi sisältää koko tutkimuksen tai linkin kattavampaan kyselyyn internet-sivulla. Tekstiviestipohjaisia kyselytutkimuksia hyödyntämällä vakuutusyhtiö voi saada asiakastietoa lisäävää palautetta asiakkaidensa tarpeista ja mieltymyksistä samalla kun se jatkaa asiakassuhteen kehittämistä. Asiakaskokemusta yksinkertaistavien ja parantavien palveluiden kehittämistä Sen lisäksi että tekstiviesti tarjoaa edullisen ja tehokkaan kanavan markkinoinnille ja tuotteiden myynnille, se tarjoaa monia mahdollisuuksia vakuutusyhtiöille, jotka haluavat kehittää palvelutarjontaansa. Yksinkertaisen, nopean ja täysin mobiilin tekstiviestikanavan käyttäminen palvelutason parantamiseen ja vakuutusten tarjonnan parantamiseen on edelleen kehityksen 6 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

9 alkumetreillä. Tämä tarkoittaa sitä, että tekstiviestipalveluihin investointi asiakaskokemuksen parantamiseksi tarjoaa alalla toimiville hyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Minimoi vahinkojen määrä ennaltaehkäisevillä neuvoilla ja ohjeilla Kaikkien vakuutusyhtiöiden yhteinen haaste on pystyä auttamaan asiakkaitaan tehokkaasti ennaltaehkäisevillä ohjeilla ja toimenpiteillä, ja vähentää siten vahinkoja. Konkreettinen tekstiviestin käyttösovellus on tarjota säätietoja suoraan matkapuhelimeen. Ajantasaiset tiedot tulevista pakkaskausista, odotettavissa olevista sademääristä, lumimyrskyistä ja lumivyöryistä auttavat vastaanottajaa sovittamaan omaa toimintaansa niin, että riskit sekä henkilöille että omaisuudelle minimoidaan. Ennaltaehkäisevää apua tarjoavat tekstiviestipalvelut auttavat lisäämään asiakkaan kokemaa hyötyä ja asiakastyytyväisyyttä, ja auttavat vähentämään vahinkoja onnettomuustapauksissa. Tekstiviestihälytys auttaa apua tarvitsevia Onnettomuuden tai muun kiireellisen korvausvaatimuksen sattuessa tekstiviestillä voidaan helpottaa onnettomuudesta ilmoittamista ja nopeuttaa avun saantia. Mobiiliin paikannusjärjestelmään yhdistetty sovellus antaa auto- tai veneonnettomuuteen joutuneelle helpon ja nopean tavan lähettää paikkatiedon sisältävän ilmoituksen vakuutusyhtiöönsä. Yksinkertaistettu vahinkoilmoitus suoraan matkapuhelimesta Vahinkoilmoitusten tekeminen internetissä tarjoaa suurempaa joustavuutta vakuutusyhtiön asiakkaille. Monien vakuutuksenottajien haaste on saada nopeaa ja jatkuvaa tietoa asian tilasta sen jälkeen, kun se on rekisteröity. Tästä seuraa, että monet asiakkaat soittavat varmistaakseen, onko vahinkoilmoitus tosiaan saapunut, kysyäkseen sen tilasta ja milloin he voivat odottaa saavansa korvauksen. Käyttäjäkokemusta voidaan parantaa käyttämällä tekstiviestiä ilmoituksen rekisteröimisen vahvistamiseen vakuutusyhtiössä ja lähettämällä säännöllisiä ilmoituksia asian etenemisestä. Samalla yrityksen asiakaspalveluun tulevien puheluiden määrä vähenee, joka tarkoittaa suoria kustannussäästöjä. 7 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

10 On myös mahdollista tarjota palvelua, jossa kirjallista vahinkoilmoitusta täydennetään suoraan matkapuhelimella otettujen kuvien avulla jotka välitetään vakuutusyhtiöön multimediaviesteinä (MMS). Tekstiviestit tehostavat edelleen sisäistä työskentelyä Monet uudet tekstiviestin käyttöalueet pitävät tavoitteenaan auttaa vakuutusyhtiötä tulemaan lähemmäksi asiakkaitaan. Tekstiviestit ovat pitkään yksinkertaistaneet ja tehostaneet myös yrityksen sisäistä toimintaa. Kertakäyttösalasanat lähetetään liikkuville työntekijöille tekstiviestillä. Vakuutusyhtiöiden IT-osastot käyttävät tekstiviestipalveluja lähettääkseen ylläpitäjille hälytyksiä ja ennakoivaa tietoa sovelluksista ja IT-verkosta. Myös suurissa yrityksen laajuisissa tapahtumissa tekstiviesti on nopea ja suora kanava, joka on käytettävissä kaikkien osallistujien pitämiseen ajan tasalla tapahtumista ja ohjelmasta. Rahoitusala on jo kauan käyttänyt tekstiviestejä työtovereiden nopeaan ja helppoon tavoitettavuuteen ostoihin, fuusioihin ja emissioihin liittyvissä tiedoissa. Vakuutusyhtiöllä on kaikki mahdollisuudet laajentaa tekstiviestien sisäistä käyttöä kaikkien työntekijöidensä ajan tasalla pitämiseen erilaisissa muutoksissa markkinatiedoista aina säätilaan saakka. Yhteenvetona voidaan todeta, että tekstiviesti tarjoaa voimakkaan viestintäkanavan yritykselle, joka haluaa tehostaa viestintäänsä. Mahdollisuuksia on monia, ja ne vaihtelevat sisäisten prosessien parantamisesta ja tehostamisesta yrityksen asiakassuhteiden syventämiseen, joista tuloksena ovat lisääntyneet tuotot. 8 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

11 Tekstiviestin menestystekijöitä vakuutusalalla Yrityksillä, jotka haluavat lisätä panostustaan tekstiviestien viestintäkäytössä, on paljon saavutettavaa oppimalla muiden toimijoiden kokemuksista. Kolme menestystekijää ovat erityisen tärkeitä onnistuneissa toteutuksissa. 1. Onnistuneet toteutukset lähtevät vastaanottajasta Vastaanottajat arvostavat taitavasti toteutettuja tekstiviestipalveluja, koska niillä on tärkeä merkitys. Uusien tekstiviestipalvelujen kehittämisen tulee tästä syystä syntyä yhtiön asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ymmärtämisestä. Tekstiviestin käyttömahdollisuudet vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ovat moninaiset. Se, mitkä sovellukset ja mitkä tiedot ovat tärkeitä, vaihtelee asiakasryhmän mukaan. Tämä koskee myös sitä, kuinka usein on asiallista saada tekstiviestejä vakuutusyhtiöltään ja mihin aikaan päivästä ne toimivat parhaiten. Hyvän tarjouksen sisältävä kampanjalähetys, joka saapuu stressaantuneelle vanhemmalle aamuruuhkassa, on vaarassa unohtua nopeasti. Vastaanottajan matkapuhelimeen klo 3 aamulla saapuvaa muistutusta ei katsota kovin hyvällä, sisällöstä ja merkityksestä riippumatta. Näihin kokemuksiin eivät vaikuta vain yrityksen asiakaspalvelun tai myyntiosaston lähetykset, vaan kokonaiskuva yritykseltä tulevasta viestinnästä. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa kohderyhmäviestintään yrityksen eri yksiköiden kesken. 2. Liiketoiminta ja tekninen toteutus kulkevat käsi kädessä Läheinen yhteistyö yrityksen liiketoiminnan ja IT-osaston välillä on kriittinen menestystekijä, jotta tekstiviestiä viestintäkanavana käytettäessä saataisiin mahdollisimman suurta kasvua. Vaikka sisäisen tehostamisen toimia monta kertaa johdetaan IT -osastolta, tulee valtaosa uusista ideoista uusista palveluista ja läheisemmästä asiakasvuorovaikutuksesta yrityksen myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluosastoilta. Jotta tekstiviestipalvelu pystyy luomaan arvoa liiketoimintaprosesseissa, tarvitaan hyvä ja läheistä vuoropuhelua yritys- tai asiakaspalvelupuolen ja 9 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

12 IT-järjestelmien omistajien, eli uusien palvelujen toteuttajien välillä. Menestyvät organisaatiot eivät pidä liiketoiminnan kehittämistä ja IT-osastoa erillisinä toimijoina, vaan kahtena toisiaan täydentävänä osana liiketoiminnan kehittämisessä. Läheinen yhteistyö ei ainoastaan anna liiketoiminnan puolelle entistä parempaa käsitystä uusista teknologioista, vaan se on myös edellytys sille, että IT ymmärtää uusien vaatimusten ja odotusten takana olevat liiketoimintamahdollisuudet. 3. Liiketoiminta on paikallista, mutta tekniikka ei välttämättä ole Kansainvälisesti toimivat vakuutusyhtiöt tietävät, että liiketoimintaolosuhteet eroavat eri maissa. Tarjoukset ja liiketoimintamallit tulee tästä syystä mukauttaa erilaisille markkinoille. Onnistuneet toteutukset hyödyntävät synergioita, joita tekninen kehittäminen ja alustan kehittäminen käsi kädessä tarjoavat. Samalla ne antavat tilaa räätälöidä palvelukehitystä erilaisten maantieteellisten alueiden tai asiakassegmenttien tarpeisiin. Se puolestaan asettaa vaatimuksia tekniselle alustalle ja palvelujen toteutuksessa tarvittavalle yhteistyölle. Keskeistä on löytää ratkaisu, joka mahdollistaa useiden erilaisten vertikaalisten sovellusten ja markkinatukijärjestelmien horisontaalisen integraation. --- Vakuutusyhtiöt, jotka ottavat huomioon kaikki kolme tekijää: vastaanottajan asettamisen viestinnän keskiöön, liiketoiminnan ja IT:n välisen yhteistyön sekä paikalliset markkinavaihtelut tehokkaasti keskitettyjen synergiaetujen avulla tasapainottelun. Näissä onnistuvat menestyvät parhaiten tekstiviestipalveluissaan. 10 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

13 Lekab vakuutusalan tekstiviestipalvelutoimittaja Olemme pitkään toiminut liiketoimintakriittisten tekstiviestipalvelujen toimittaja Pohjolan johtaville vakuutusyhtiöille. Olemme olleet Ruotsin markkinoilla 20 vuotta, ja tehneet jatkuvasti läheistä yhteistyötä monien suurimpien pankki- ja finanssisektorin asiakkaittemme kanssa. Nykyisin autamme lähes kaikkia Pohjoismaiden johtavia pankkeja ja vakuutusyhtiöitä käsittelemään liiketoimintansa haasteita ja kehittämään uusia liiketoimintamalleja tekstiviestien avulla. Monipuolinen tekstiviestialustamme voidaan integroida useimpiin liiketoimintajärjestelmiin ja -prosesseihin, joka mahdollista uusien sovellusten muodostamisen ja uusien synergioiden löytämisen. Räätälöimme ratkaisuja täyttämään jokaisen yrityksen nopean ja yksinkertaisen kommunikaation tarpeen, ja myötävaikutamme koko liiketoimintaketjuun suunnittelusta, määrittelystä ja integraatiosta toimintaan ja jatkuvaan seurantaan asti. Lue lisää osoitteesta Finland LEKAB Communication Systems Teknobulevardi Vantaa Tel: Fax: Sweden LEKAB Communication Systems Dalagatan Stockholm Tel: Fax:

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava

ARTIKKELI. Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa CRM-aloitteissa on oltava Kahdeksan perusasiaa CRM:stä Johdon opas kahdeksaan perusasiaan, jotka kaikissa onnistuneissa Sisällys Johdanto... 2 Kahdeksan CRM-perusasiaa...2 CRM-perusasia 1: Nopea hyöty ratkaisusta... 3 Ryder nopeuttaa

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

Sähköpostimarkkinoinnin opas

Sähköpostimarkkinoinnin opas Sähköpostimarkkinoinnin opas www.sahkopostimarkkinointi.info Luku 1 Esipuhe Jari Salo Käsissäsi, tai ehkä näytölläsi, on jokaisen sähköpostimarkkinointia markkinoinnin työkaluna harkitsevan, tai jo sitä

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

ecrm:n JA VERKKOKAUPAN ROOLI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMISESSA

ecrm:n JA VERKKOKAUPAN ROOLI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMISESSA Hanna Karoliina Heikkinen ecrm:n JA VERKKOKAUPAN ROOLI ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN LUOMISESSA Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma 13.12.2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

Verkkokaupan opas. Opas aloittavalle verkkokauppiaalle

Verkkokaupan opas. Opas aloittavalle verkkokauppiaalle Verkkokaupan opas Opas aloittavalle verkkokauppiaalle Verkkokaupan perustaminen sisältää useita eri vaiheita ja useita kumppaneita. Tämä opas auttaa sinua löytämään verkkokaupallesi sopivia ratkaisuja.

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan

Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan On the move Amadeus Finlandin asiakaslehti SYYSKUU 2012 Amadeuksen online toi tehoja matkahallintaan TeliaSonera kannustaa yrityksiä pohtimaan matkahankintansa ohjaamista sivu 7 + Aalto-yliopiston soljuvat

Lisätiedot

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU!

DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! DÄCKDATA TEHOKAS RENGASHOTELLI HELPOSTI PÄIVITETTÄVÄT HINNASTOT AJANVARAUSJÄRJESTELMÄ SMS-PALVELUT RENGASMYYJÄN TYÖKALU! TERVETULOA! Perustaessani Compilatorin 20-vuotta sitten asetin alusta asti tavoitteekseni

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot