Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla. Solution Perspective

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla. Solution Perspective"

Transkriptio

1 Vakuutusala kehittää liiketoimintaansa tekstiviestien avulla Solution Perspective

2 Tämän dokumentin sisältö on yhdistelty useasta lähteestä ja kuvaa yleistä kontekstia vakuutusyhtiöissä, ei yksittäistä yhtiötä. LEKAB Communication Systems Oy 2015

3 Tekstiviesti on nopea ja tehokas tapa kommunikoida Asiakasvuorovaikutus vakuutusalan avain menestykseen Vakuutusala on keskellä monia uusia haasteita ja mahdollisuuksia tarjoavaa kehitystä. Uudenlaiset säännökset vaativat liiketoiminnan muutoksia. Vakiintuneet vakuutusyhtiöt kohtaavat entistä suurempaa kilpailua pienempien, niche-toimijoiden taholta, ja myös yrityksiltä, jotka eivät perinteisesti ole tarjonneet vakuutuksia. Nämä uudet toimijat voivat löytää tiensä vakuutusmarkkinoille digitaalisten viestintäkanavien kautta, kun heidän taustalla on vahva kuluttajabrandi ja hyvä asiakasymmärrys. Kansainvälistyminen lisääntyy samanaikaisesti kun suuret yritykset laajenevat paikallismarkkinoidensa avaintoimijoiksi, ja tarjoten palveluitaan yhteispohjoismaisesti. Digitalisoituminen tarkoittaa nopeaa muutosta kuluttajakäyttäytymisessä ja lisäarvon luomisessa vakuutusalalla. Kuluttajat ja erityisesti vakuutusasiakkaat asettavat uusia vaatimuksia joustavuudelle, käytettävyydelle ja helppoudelle. He odottavat löytävänsä tietoa verkosta ja saavansa apua puhelimen välityksellä. Lisäksi he odottavat saavansa täyden hyödyn mobiilikanavien tarjoamista palveluista. Uusi ajattelutapa ja nopea toiminta on tullut vakuutusyhtiöille entistä tärkeämmäksi. Tuotekehitys nopeutuu, ja kohdennetuista tarjouksista tulee entistä tärkeämpi kilpailukeino. Läheinen vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on kehittymisen edellytys. Se tarkoittaa sekä asiakkaiden kohtaamista heidän valitsemillaan kanavilla että heidän seuraamistaan koko palvelutapahtuman ajan. Nopeaa ja tehokasta asiakaskommunikaatiota tekstiviesteillä Tekstiviesti (SMS) tarjoaa useita etuja niille, jotka haluavat viestiä nopeasti, helposti ja tehokkaasti vastaanottajan matkapuhelimeen, käteen tai laukkuun asti. Tekstiviesti on suhteellisen puh- 1 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

4 Kuva 1: Yhtiötasoinen SMS- palvelu tukee useita toimintoja ja palveluita yhtälailla sisäisessä kuin ulkoisessakin kommunikoinnissa. Kohdennetut kampanjat Ennaltaehkäisevät vinkit ja neuvot Interaktiiviset kampanjat Tarjoukset ja ehdotukset Muistutukset Tutkimukset Asiakassuuntautuneet palvelut SMS-alusta Sisäiset palvelut Helpommat vahinkoilmoitukset Hälytysten käsittely Kertakäyttösalasanat Tapaamisvahvistukset Liiketoimintatiedot Työvuoroon kutsut Sisäinen viestintä ja tiedon jakelu das (vähän spammia) viestintäkanava Pohjoismaissa, josta syystä useimmat lähetetyt tekstiviestit myös luetaan. Tekstiviestillä esitettyihin kysymyksiin saadaan usein vastaus nopeasti. Tekstiviestin saaja voi joustavasti päättää miten asian hoitaa asia: heti tai vasta kokouksen tai puhelun päätyttyä. Tekstiviesti ei ole uusi asia vakuutusyhtiöille, vaan sitä on viime vuosina jo käytetty laajalti. Usein kyse on ollut yritysten sisäisen tehokkuuden parantamisesta, esimerkiksi kertakäyttösalasanojen lähettämisestä käyttäjille tai IT- osaston hälytyksistä Nykyisin yhä useammat vakuutusyhtiöt näkevät tekstiviestin myös mahdollisuutena vahvistaa kilpailukykyä ja kehittää liiketoimintaansa. Koko yhtiön kattava tekstiviestipalvelu voidaan yhdistää helposti useimpiin vakuutusyhtiön käyttämiin järjestelmiin. Myös organisaation eri osat on helppo yhdistää tekstivies- 2 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

5 teillä toimiviin palveluihin. Tämä madaltaa uusien asiakaskokemuksia edistävien palvelujen käyttöönoton kynnystä koko elinkaaren ajan. Sen lisäksi, että tekstiviesti on väline sisäisen tehostamisen tukemiseen, se on nykyisin myös työväline uusien asiakkaiden löytämiseen, nykyisten asiakassuhteiden hoitamiseen ja vahvistamiseen, sekä palvelutarjonnan parantamiseen. Tekstiviesti uusien asiakkaiden hankinnan tukena Kun jokainen uusi asiakas on arvokas lisä yrityksen tulokselle, on uusasiakashankintaan investoinnilla suuri arvo. On olemassa monia tekstiviestien käyttömahdollisuuksia uusien asiakkaiden hankkimisessa ja myynnin kasvattamisessa. Vahvistukset ja muistutukset lisäävät tapaamisten toteutumista Vakuutusyhtiöt käyttävät paljon telemarkkinointia varatessaan yhteisen tapaamisen palveluneuvojalle ja uudelle mahdolliselle asiakkaalle. Jotta tämäntyyppinen markkinointi toimisi tehokkaasti, tulee sovittujen tapaamisten myös toteutua. Varausjärjestelmään yhdistetyllä tekstiviestipalvelulla varauksesta voidaan lähettää muistutus automaattisesti. Sama palvelu helpottaa tapaamisesta muistuttamista sitä edeltävänä päivänä. Muistutus matkapuhelimeen on tärkeä palvelu, joka tuottaa lisäarvoa vastaanottajalleen. Vahvistukset ja muistutukset vähentävät tapaamisen unohtamisriskiä ja lisäävät siten toteutuneita tapaamisia. Kun suunnitellun tapaamisen varaaminen on mahdollista sujuvasti ja helposti, lisääntyy myös tapaamisen toteutumismahdollisuus. Asiakasneuvojat ja myyjät voivat lähettää omia tekstiviestejään suoraan henkilökohtaisesti valitsemilleen ja yksittäisille henkilöille automaattisen liiketoimintajärjestelmän luoman viestinnän täydennykseksi. Muistutus tapaamisesta palveluneuvoja Seija Vakuutusneuvoja kanssa, 13:00, Tervetuloa Vakuutusyhtiöön, Valtakatu 32. Voit soittaa meille numeroon Haluamme muistuttaa, että sinulle on varattu neuvotteluaika Seija Vakuutusneuvoja kanssa klo 13:00. Lämpimästi tervetuloa Vakuutusyhtiöön, Valtakatu 32! 3 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

6 Interaktiiviset tekstiviestikampanjat aktivoivat kuluttajia Taistelussa uusista asiakkaista ei riitä, että tuotemerkki tunnetaan. On myös tärkeää tarjota potentiaalisille asiakkaille eri välinetä käyttäviä tapoja pitää yhteyttä. Tässä tapauksessa kuluttajalta vakuutusyhtiölle päin lähetettävät tekstiviestit tarjoavat useita mahdollisuuksia yrityksille. Ilmoitukset, ulkomainokset ja TV-mainokset kannustavat kuluttajia ottamaan yhteyttä mainittuun vakuutusyhtiöön internetin kautta tai puhelimitse hankkiakseen vakuutuksen tai saadakseen lisätietoja. Haaste on ilmoituksen huomaamisen, siitä kiinnostumisen ja yhteydenoton välisen askeleen pituus useimmille kuluttajille. Tekstiviestin lähetysmahdollisuuden tarjoaminen kiinnostuksen osoituksena pienentää yhteydenoton kynnystä. Tekstiviesti tekee osallistumisesta aikariippumatonta. Sen sijaan että pitäisi muistaa soittaa elokuvan loputtua tai bussissa istuessa, voi kuluttaja ilmaista kiinnostuksensa saada lisätietoja suoraan tekstiviestillä. Tekstiviestivastausten parissa työskentelevät markkinointihenkilöt havaitsevat usein suurta kasvua kampanjoidensa vaikuttavuudessa, kun tekstiviestit voidaan kohdentaa saavuttamaan vakavasti asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Erikseen varatut tekstiviestien kampanjakohtaiset lyhytvalintanumerot tekevät kampanjan vaikuttavuuden seurannan helpoksi. Toinen vaihtoehto on antaa kuluttajan itse merkitä tekstiviestinsä kampanjakoodilla tai avainsanalla. Tarjoukset ja ehdotukset nopeasti ja helposti matkapuhelimeen Tekstiviestejä voidaan käyttää tarjousten lähettämiseen ja hallintaan suoraan matkapuhelimen avulla esimerkiksi autovakuutuksiin liittyen. Useimpien uutta auton ostavien asiakkaiden on allekirjoitettava uusi vakuutus omakätisesti. Tämä vaihe monimutkaistaa yleistä ostokokemusta. Tapahtuma on yksinkertaisempi, jos asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus selata matkapuhelimella vakuutusyhtiön verkkosivua, jossa hän voi antaa uuden rekisterinumeronsa, puhelinnumeronsa ja saada niiden perusteella hintatarjouksen. Suoraan matkapuhelimeen tehtävä tarjous uudelle autonomistajalle hyväksytään viestiin vastaamalla. 4 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

7 Kaksisuuntaiset oikean viestin oikeaan vastaukseen yhdistävät tekstiviestit mahdollistavat vastauksen jäljittämisen, vaikka samalle vastaanottajalle olisi lähetetty useita viestejä. Tämä tekee prosessista erittäin luotettavan. Samaa periaatetta käytetään myös muun omaisuuden vakuuttamisessa. Tekstiviesti asiakaspalvelun ja lisämyynnin välineenä Mahdollisuus saada aina oikeaa tietoa oikeaan aikaan tekee tekstiviestistä tehokkaan välineen kehittää ja ylläpitää suhteita yrityksen nykyisten asiakkaiden kanssa. Aktiivinen keskustelu asiakkaiden kanssa tuottaa positiivisia asiakaskokemuksia, jotka parantavat lisä- ja ristiinmyynnin mahdollisuuksia samalla kun vakuutuksen jatkamisen todennäköisyys kasvaa vakuutuskauden lopun lähestyessä. Kun tekstiviestipalvelu on integroitu yrityksen CRMään, voidaan erityyppisille asiakkaille lähettää kohdennettuja tekstiviestejä sen perusteella, mitä tuotteita he ostavat, mitkä ovat heidän kiinnostuksensa kohteet ja missä vaiheessa asiakkuutta he ovat. Yhdistäminen liiketoimintajärjestelmän kanssa mahdollistaa automaattisesti lähettävät tekstiviestejä lähettävien sääntöjen määrittelyn. Näin voidaan lähettää halutun sisällön sisältäviä viestejä halutuille henkilöille tai ryhmille tarkasti määriteltyinä ajankohtina. Luo lisämyyntiä kohdennetuilla kampanjoilla Mahdollisuus integroida tekstiviestipalvelu yrityksen CRM-, myynninedistämis- tai muihin liiketoimintajärjestelmiin helpottaa tekstiviestikampanjoiden räätälöinnin kohdistumaan asiakaskunnan eri segmentteihin tai ryhmiin. Tällä tavoin kampanjatarjoukset, tapahtumakutsut ja tiedot tavoittavat sadattuhannet nykyiset asiakkaat mihin aikaan tahansa. Liiketoimintajärjestelmäyhteyden ansiosta lähettäminen voidaan automatisoida, mikä lisää sekä viestinnän tehokkuutta että parantaa sen tarkkuutta. 5 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

8 Tärkeistä asioista muistuttaminen Toinen seikka, joka tekee integroidusta ratkaisusta hyödyllisen, on mahdollisuus lähettää tietoa ja muistutuksia erilaisista asiakassuhteen tapahtumista. Vastaanottaja tulkitsee lyhyet, tekstiviestillä lähetettävät muistutukset usein hyväksi palveluksi. Viesti voi olla ilmoitus asiakkaalle e-laskun saapumisesta verkkopankkiin, tai vakuutuskauden päättymisilmoitus ja kysymys vakuutuksen jatkamisen tarpeesta. Jopa matkapuhelimeen tuleva maksumuistutus muuttuu useimpien vastaanottajien mielestä positiiviseksi palvelukseksi, jos se muotoillaan ystävällisesti. Hei! Emme ole saaneet viimeisimmän laskusi suoritusta, ja haluamme muistuttaa sen maksamisesta. Kysyttävää? Soita vain meille Yst. tev. Vakuutusyhtiö Suhteen syventäminen ja asiakastiedon kerääminen tutkimusten avulla Monet vakuutusyhtiöt käyttävät tekstiviestiä lähettääkseen nopeasti ja helposti yksittäisiä kysymyksiä ja helppokäyttöisiä lomakkeita nykyisille asiakkailleen. Kun tekstiviestipalvelu yhdistetään yrityksen CRMään, kysymys voidaan lähettää automaattisesti puhelun jälkeen, jolloin asiakas voi antaa suoraan palautetta tapahtumasta. Tekstiviesti on myös tehokas kanava saada vastaajia markkinointitutkimuksiin. Yksi tekstiviesti voi sisältää koko tutkimuksen tai linkin kattavampaan kyselyyn internet-sivulla. Tekstiviestipohjaisia kyselytutkimuksia hyödyntämällä vakuutusyhtiö voi saada asiakastietoa lisäävää palautetta asiakkaidensa tarpeista ja mieltymyksistä samalla kun se jatkaa asiakassuhteen kehittämistä. Asiakaskokemusta yksinkertaistavien ja parantavien palveluiden kehittämistä Sen lisäksi että tekstiviesti tarjoaa edullisen ja tehokkaan kanavan markkinoinnille ja tuotteiden myynnille, se tarjoaa monia mahdollisuuksia vakuutusyhtiöille, jotka haluavat kehittää palvelutarjontaansa. Yksinkertaisen, nopean ja täysin mobiilin tekstiviestikanavan käyttäminen palvelutason parantamiseen ja vakuutusten tarjonnan parantamiseen on edelleen kehityksen 6 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

9 alkumetreillä. Tämä tarkoittaa sitä, että tekstiviestipalveluihin investointi asiakaskokemuksen parantamiseksi tarjoaa alalla toimiville hyviä liiketoimintamahdollisuuksia. Minimoi vahinkojen määrä ennaltaehkäisevillä neuvoilla ja ohjeilla Kaikkien vakuutusyhtiöiden yhteinen haaste on pystyä auttamaan asiakkaitaan tehokkaasti ennaltaehkäisevillä ohjeilla ja toimenpiteillä, ja vähentää siten vahinkoja. Konkreettinen tekstiviestin käyttösovellus on tarjota säätietoja suoraan matkapuhelimeen. Ajantasaiset tiedot tulevista pakkaskausista, odotettavissa olevista sademääristä, lumimyrskyistä ja lumivyöryistä auttavat vastaanottajaa sovittamaan omaa toimintaansa niin, että riskit sekä henkilöille että omaisuudelle minimoidaan. Ennaltaehkäisevää apua tarjoavat tekstiviestipalvelut auttavat lisäämään asiakkaan kokemaa hyötyä ja asiakastyytyväisyyttä, ja auttavat vähentämään vahinkoja onnettomuustapauksissa. Tekstiviestihälytys auttaa apua tarvitsevia Onnettomuuden tai muun kiireellisen korvausvaatimuksen sattuessa tekstiviestillä voidaan helpottaa onnettomuudesta ilmoittamista ja nopeuttaa avun saantia. Mobiiliin paikannusjärjestelmään yhdistetty sovellus antaa auto- tai veneonnettomuuteen joutuneelle helpon ja nopean tavan lähettää paikkatiedon sisältävän ilmoituksen vakuutusyhtiöönsä. Yksinkertaistettu vahinkoilmoitus suoraan matkapuhelimesta Vahinkoilmoitusten tekeminen internetissä tarjoaa suurempaa joustavuutta vakuutusyhtiön asiakkaille. Monien vakuutuksenottajien haaste on saada nopeaa ja jatkuvaa tietoa asian tilasta sen jälkeen, kun se on rekisteröity. Tästä seuraa, että monet asiakkaat soittavat varmistaakseen, onko vahinkoilmoitus tosiaan saapunut, kysyäkseen sen tilasta ja milloin he voivat odottaa saavansa korvauksen. Käyttäjäkokemusta voidaan parantaa käyttämällä tekstiviestiä ilmoituksen rekisteröimisen vahvistamiseen vakuutusyhtiössä ja lähettämällä säännöllisiä ilmoituksia asian etenemisestä. Samalla yrityksen asiakaspalveluun tulevien puheluiden määrä vähenee, joka tarkoittaa suoria kustannussäästöjä. 7 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

10 On myös mahdollista tarjota palvelua, jossa kirjallista vahinkoilmoitusta täydennetään suoraan matkapuhelimella otettujen kuvien avulla jotka välitetään vakuutusyhtiöön multimediaviesteinä (MMS). Tekstiviestit tehostavat edelleen sisäistä työskentelyä Monet uudet tekstiviestin käyttöalueet pitävät tavoitteenaan auttaa vakuutusyhtiötä tulemaan lähemmäksi asiakkaitaan. Tekstiviestit ovat pitkään yksinkertaistaneet ja tehostaneet myös yrityksen sisäistä toimintaa. Kertakäyttösalasanat lähetetään liikkuville työntekijöille tekstiviestillä. Vakuutusyhtiöiden IT-osastot käyttävät tekstiviestipalveluja lähettääkseen ylläpitäjille hälytyksiä ja ennakoivaa tietoa sovelluksista ja IT-verkosta. Myös suurissa yrityksen laajuisissa tapahtumissa tekstiviesti on nopea ja suora kanava, joka on käytettävissä kaikkien osallistujien pitämiseen ajan tasalla tapahtumista ja ohjelmasta. Rahoitusala on jo kauan käyttänyt tekstiviestejä työtovereiden nopeaan ja helppoon tavoitettavuuteen ostoihin, fuusioihin ja emissioihin liittyvissä tiedoissa. Vakuutusyhtiöllä on kaikki mahdollisuudet laajentaa tekstiviestien sisäistä käyttöä kaikkien työntekijöidensä ajan tasalla pitämiseen erilaisissa muutoksissa markkinatiedoista aina säätilaan saakka. Yhteenvetona voidaan todeta, että tekstiviesti tarjoaa voimakkaan viestintäkanavan yritykselle, joka haluaa tehostaa viestintäänsä. Mahdollisuuksia on monia, ja ne vaihtelevat sisäisten prosessien parantamisesta ja tehostamisesta yrityksen asiakassuhteiden syventämiseen, joista tuloksena ovat lisääntyneet tuotot. 8 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

11 Tekstiviestin menestystekijöitä vakuutusalalla Yrityksillä, jotka haluavat lisätä panostustaan tekstiviestien viestintäkäytössä, on paljon saavutettavaa oppimalla muiden toimijoiden kokemuksista. Kolme menestystekijää ovat erityisen tärkeitä onnistuneissa toteutuksissa. 1. Onnistuneet toteutukset lähtevät vastaanottajasta Vastaanottajat arvostavat taitavasti toteutettuja tekstiviestipalveluja, koska niillä on tärkeä merkitys. Uusien tekstiviestipalvelujen kehittämisen tulee tästä syystä syntyä yhtiön asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ymmärtämisestä. Tekstiviestin käyttömahdollisuudet vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ovat moninaiset. Se, mitkä sovellukset ja mitkä tiedot ovat tärkeitä, vaihtelee asiakasryhmän mukaan. Tämä koskee myös sitä, kuinka usein on asiallista saada tekstiviestejä vakuutusyhtiöltään ja mihin aikaan päivästä ne toimivat parhaiten. Hyvän tarjouksen sisältävä kampanjalähetys, joka saapuu stressaantuneelle vanhemmalle aamuruuhkassa, on vaarassa unohtua nopeasti. Vastaanottajan matkapuhelimeen klo 3 aamulla saapuvaa muistutusta ei katsota kovin hyvällä, sisällöstä ja merkityksestä riippumatta. Näihin kokemuksiin eivät vaikuta vain yrityksen asiakaspalvelun tai myyntiosaston lähetykset, vaan kokonaiskuva yritykseltä tulevasta viestinnästä. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa kohderyhmäviestintään yrityksen eri yksiköiden kesken. 2. Liiketoiminta ja tekninen toteutus kulkevat käsi kädessä Läheinen yhteistyö yrityksen liiketoiminnan ja IT-osaston välillä on kriittinen menestystekijä, jotta tekstiviestiä viestintäkanavana käytettäessä saataisiin mahdollisimman suurta kasvua. Vaikka sisäisen tehostamisen toimia monta kertaa johdetaan IT -osastolta, tulee valtaosa uusista ideoista uusista palveluista ja läheisemmästä asiakasvuorovaikutuksesta yrityksen myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluosastoilta. Jotta tekstiviestipalvelu pystyy luomaan arvoa liiketoimintaprosesseissa, tarvitaan hyvä ja läheistä vuoropuhelua yritys- tai asiakaspalvelupuolen ja 9 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

12 IT-järjestelmien omistajien, eli uusien palvelujen toteuttajien välillä. Menestyvät organisaatiot eivät pidä liiketoiminnan kehittämistä ja IT-osastoa erillisinä toimijoina, vaan kahtena toisiaan täydentävänä osana liiketoiminnan kehittämisessä. Läheinen yhteistyö ei ainoastaan anna liiketoiminnan puolelle entistä parempaa käsitystä uusista teknologioista, vaan se on myös edellytys sille, että IT ymmärtää uusien vaatimusten ja odotusten takana olevat liiketoimintamahdollisuudet. 3. Liiketoiminta on paikallista, mutta tekniikka ei välttämättä ole Kansainvälisesti toimivat vakuutusyhtiöt tietävät, että liiketoimintaolosuhteet eroavat eri maissa. Tarjoukset ja liiketoimintamallit tulee tästä syystä mukauttaa erilaisille markkinoille. Onnistuneet toteutukset hyödyntävät synergioita, joita tekninen kehittäminen ja alustan kehittäminen käsi kädessä tarjoavat. Samalla ne antavat tilaa räätälöidä palvelukehitystä erilaisten maantieteellisten alueiden tai asiakassegmenttien tarpeisiin. Se puolestaan asettaa vaatimuksia tekniselle alustalle ja palvelujen toteutuksessa tarvittavalle yhteistyölle. Keskeistä on löytää ratkaisu, joka mahdollistaa useiden erilaisten vertikaalisten sovellusten ja markkinatukijärjestelmien horisontaalisen integraation. --- Vakuutusyhtiöt, jotka ottavat huomioon kaikki kolme tekijää: vastaanottajan asettamisen viestinnän keskiöön, liiketoiminnan ja IT:n välisen yhteistyön sekä paikalliset markkinavaihtelut tehokkaasti keskitettyjen synergiaetujen avulla tasapainottelun. Näissä onnistuvat menestyvät parhaiten tekstiviestipalveluissaan. 10 VAKUUTUSALA KEHITTÄÄ LIIKETOIMINTAANSA TEKSTIVIESTIEN AVULLA

13 Lekab vakuutusalan tekstiviestipalvelutoimittaja Olemme pitkään toiminut liiketoimintakriittisten tekstiviestipalvelujen toimittaja Pohjolan johtaville vakuutusyhtiöille. Olemme olleet Ruotsin markkinoilla 20 vuotta, ja tehneet jatkuvasti läheistä yhteistyötä monien suurimpien pankki- ja finanssisektorin asiakkaittemme kanssa. Nykyisin autamme lähes kaikkia Pohjoismaiden johtavia pankkeja ja vakuutusyhtiöitä käsittelemään liiketoimintansa haasteita ja kehittämään uusia liiketoimintamalleja tekstiviestien avulla. Monipuolinen tekstiviestialustamme voidaan integroida useimpiin liiketoimintajärjestelmiin ja -prosesseihin, joka mahdollista uusien sovellusten muodostamisen ja uusien synergioiden löytämisen. Räätälöimme ratkaisuja täyttämään jokaisen yrityksen nopean ja yksinkertaisen kommunikaation tarpeen, ja myötävaikutamme koko liiketoimintaketjuun suunnittelusta, määrittelystä ja integraatiosta toimintaan ja jatkuvaan seurantaan asti. Lue lisää osoitteesta Finland LEKAB Communication Systems Teknobulevardi Vantaa Tel: Fax: Sweden LEKAB Communication Systems Dalagatan Stockholm Tel: Fax:

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista

Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop tekee sähköisestä viestinnästä tehokasta, mitattavaa ja yksinkertaista Bishop on sähköinen viestintäratkaisu, jolla parannat viestintääsi ja voit seurata jokaisen yksittäisen kampanjan ja viestin

Lisätiedot

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla

Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla Tehokasta tiedonvälitystä rakennusalalla VERA-seminaari Oulussa 20.2.2002 Lasse Öhman, Lennart Söderström StreamServe Businesskommunikointi on arkipäivän liiketoimintaan liittyvät asiakirjat kuten laskut,

Lisätiedot

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE

DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 1 (6) DOCUMENT MANAGER FI/ NO/ SE PALVELUKUVAUS 2 (6) CONTENTS 1. DOCUMENT MANAGER... 3 2. DOCUMENT MANAGER - KUVAUS... 3 2.1 Tuotteet... 4 2.1.1 Data Management... 4 2.1.2 ipost Letter...

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen

Internetpalvelut. matkalla. 03.05.2012 Mikko Sairanen Internetpalvelut matkalla 03.05.2012 Mikko Sairanen Täyden palvelun mobiilitoimisto Suunnittelu Toteutus Tuki & ylläpito Jatkokehitys 2 Palvelut Mobiilisivustot ja sovellukset Tabletsovellukset Smart-TV

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään.

KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO. Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. KÄYTTÖTAPAUSLUETTELO Valitse Yammer sosiaaliseksi työtilaksi, niin yhteistyö, innovaatio ja sitoutuminen sujuvat itsestään. Yammer-käyttötapausluettelo Yammer on sosiaalinen työtila se helpottaa päivitysten

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

SUOMEN PARAS ASIAKKUUSINDEKSI MITEN SE SAAVUTETAAN? DATA JA TIETO PÄÄOMAKSI PAULIINA HANHINEN, S-PANKKI

SUOMEN PARAS ASIAKKUUSINDEKSI MITEN SE SAAVUTETAAN? DATA JA TIETO PÄÄOMAKSI PAULIINA HANHINEN, S-PANKKI SUOMEN PARAS ASIAKKUUSINDEKSI MITEN SE SAAVUTETAAN? DATA JA TIETO PÄÄOMAKSI PAULIINA HANHINEN, S-PANKKI TYÖHISTORIANI Tutkija Consumer Insight Manager Research Insight Manager Insight Manager Luvut: 31.12.2016

Lisätiedot

ValueFrame. Asiakkuudenhallinnan ABC

ValueFrame. Asiakkuudenhallinnan ABC CRM l PSA l PSA Pro ValueFrame Asiakkuudenhallinnan ABC Suuntaa menestykseen Pilvipalvelut Asiakkaan auttaminen ValueFrame Oy on asiantuntijapalveluyrityksille toiminnanohjausta ja asiakkuudenhallintaa

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Muistitko soittaa asiakkaallesi?

Muistitko soittaa asiakkaallesi? webcrm Finland 1 webcrm Finland Muistitko soittaa asiakkaallesi? Riippumatta siitä, oletko myyntipäällikkö, markkinoija vai työskenteletkö HR tehtävissä, voit käyttää CRM ratkaisua erilaisiin tarpeisiin.

Lisätiedot

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 Mobiili MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 AIHEITA Taustaa Keskeiset muutoksen tekijät Pilvipalvelut ja sovelluskauppa Mahdollisuudet myyntityössä Miksi myyntiaineistot ja asiakastapaamiset?

Lisätiedot

Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut

Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut Pekka Karppinen, liiketoimintajohtaja, Asiakasvuorovaikutuksen ratkaisut, Elisa Oyj Palveluiden muutos

Lisätiedot

Movikan CallMEDIA-palvelut

Movikan CallMEDIA-palvelut Movikan CallMEDIA-palvelut kuluttaja osaksi Median sisältöä Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut CallTV-palvelut Älykkäät Puhe- ja Viestipalvelut interaktiivista sisältöä medioille IVR-, SMS- ja älypuhelintekniikka

Lisätiedot

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T

apollo ajanvaraus- ja asiakashallintajärjestelmä GOLD M A R K E T GOLD ajanvaraukseen, asiakashallintaan ja markkinointiin. Dynaaminen Helppokäyttöinen Vaivattomasti ylläpidettävä Edullinen on ratkaisu Online-ajanvarauksella lisäetua palveluun MARKET:ssa asiakkaasi saavat

Lisätiedot

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä.

Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Toolbox Mikä Aimo? Aimo on monipuolinen verkossa toimiva mobiilijärjestelmä. Aimon työkaluja hyödyntämällä voidaan rakentaa mobiilipalveluja käytettäväksi tekstiviesteillä, multimediaviesteillä ja mobiiliwebin

Lisätiedot

Opus SMS tekstiviestipalvelu

Opus SMS tekstiviestipalvelu Opus SMS tekstiviestipalvelu Sivu 1 / 17 1. Yleistä toiminnosta Opus SMS tekstiviestipalvelun avulla voidaan Opus Dental potilashallintaohjelmasta Lähettää muistutuksia tekstiviestillä Lähettää tiedusteluita

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009

Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita 29.9.2009 Pysyvää kilpailuetua ja kestävämpiä asiakassuhteita asiakaskokemusta k k kehittämällä Sanna Aalto 29.9.2009 09/16/2009 Asiakaskokemus Asiakaskokemuksen perustana yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut

Lisätiedot

Leads WERDIA INSURANCE APPLICATIONS KERÄÄ YHTEEN JUURI OIKEAT KONTAKTIT -NOSTAA MYYNNIN UUDELLE TASOLLE

Leads WERDIA INSURANCE APPLICATIONS KERÄÄ YHTEEN JUURI OIKEAT KONTAKTIT -NOSTAA MYYNNIN UUDELLE TASOLLE Leads WERDIA INSURANCE APPLICATIONS KERÄÄ YHTEEN JUURI OIKEAT KONTAKTIT -NOSTAA MYYNNIN UUDELLE TASOLLE Leads - myyntiliidien määrän ja laadun kasvattamiseen ja soittolistojen hallinnointiin Werdia on

Lisätiedot

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Johdanto Tämä perinnän pikaopas on kirjoitettu kaikille yrityksille, jotka myyvät

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5)

ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) ATK Team Tomerat TARJOUS 1 (5) Herätys Yrityksemme ATK Team Tomerat Toiminnanohjausjärjestelmä TomeraERP Yrityksemme on perustettu vuonna 2000 ja siitä lähtien on yrityksessämme tuotettu toiminnanohjausjärjestelmiä

Lisätiedot

Asio Notification ( Asio N ) App

Asio Notification ( Asio N ) App Asio Notification ( Asio N ) App MATKAPUHELINSOVELLUS Asio N on matkapuhelimeen ladattava sovellus, jolla voi vastaanottaa organisaation viestejä matkapuhelin-ilmoituksina (push notification) Oppilaitokset,

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

V a l o a y ö h ö n. Innovoimaa

V a l o a y ö h ö n. Innovoimaa V a l o a y ö h ö n Innovoimaa Vain kissalla on yhdeksän elämää Pimeällä tapahtuneet liikenneonnettomuudet, joissa suuret rekka- ja kuljetusautot ovat olleet osallisina, ovat jättäneet oman jälkensä vakaviin

Lisätiedot

CRM - Lisätehoja lisäominaisuuksilla

CRM - Lisätehoja lisäominaisuuksilla CRM - Lisätehoja lisäominaisuuksilla ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Sami Ringvall, 30.11.2010 Sisältö 1 2 3 ValueFramen lisätoimintoja Web Leads ja sähköposti-integraatio käytännössä Yhteenveto

Lisätiedot

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move

Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move www.siemens.fi/paloturvallisuus Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move Yhdistä nykyinen paloilmoitusjärjestelmäsi Sintesoon. Se on palontorjunnan uusi ulottuvuus. Infrastructure & Cities

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi?

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? TUNTEMINEN AUTTAA mainoskampanjoissa suorapostituskampanjoissa puhelinmyynnissä henkilökohtaisessa myynnissä messuilla ja näyttelyissä parantaa ajankäyttöä tehostaa

Lisätiedot

poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by

poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by poweredbycisco. menestyvä yritys. innovaatioita. powered by 1 2 sinun tavoitteesi. poweredbycisco. Olet hankkinut asiakkaita, palkannut työntekijöitä, vastannut haasteisiin ja kehittänyt yritystäsi. Nyt

Lisätiedot

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen

kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen 4 kriittistä hetkeä ratkaisevat kenttähuoltokäynnin asiakaskokemuksen INTRO Huoltoteknikon asiakaskäynti ei ole pelkkää pakollisen työn suorittamista: kenttähuolloissa teknikko näyttäytyy asiakkaalle myös

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010

Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa. Ajankohta helmikuu 2010 Tutkimus verkkolaskutuksesta, automaatiosta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa Ajankohta helmikuu 2010 Seurantakysely verkkolaskutuksesta ja tietojen välityksestä toimittajaverkostossa 41 Yli

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä

Asiakkaan menestystarina. Vendelbo Cykler. webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä Asiakkaan menestystarina Vendelbo Cykler webcrm paransi vähittäiskauppiaan tehokkuutta ja asiakaskunnan pysyvyyttä CRM-JÄRJESTELMÄ PARANSI PYÖRÄLIIKKEEN TEHOKKUUT- TA JA ASIAKASKUNNAN PYSYVYYTTÄ Tanskalaisen

Lisätiedot

Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa

Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa Pikaopas kohti parempaa asiakkuudenhallintaa CRM yksi tärkeimpiä työvälineitäsi Asiakkuudenhallinnan järjestelmä on yksi tärkeimmistä kasvavan yrityksen työvälineistä. Lyhenne CRM tulee sanoista Customer

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ PUHELINMYYNNIN RAJOITUSPALVELU - PUHELIN- ROBINSON USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ Mikä Puhelintarjonnan rajoituspalvelu eli Robinson- palvelu on? Lain mukaan kuluttaja voi antaa puhelinmyyntiä koskevan kiellon

Lisätiedot

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa Asetukset perustiedoissa: SMS -palvelun aktivointi tehdään kohdassa Perustiedot/Yrityksen asetukset/sms Asetukset (ks. kuva yllä) SMS -palvelun aktivointi:

Lisätiedot

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen

Kasvun haasteita Venäjällä. strategia, myynti ja johtaminen Kasvun haasteita Venäjällä strategia, myynti ja johtaminen Yritysten toiminta Venäjän markkinoilla (1) Venäjän markkinoiden liiketoimintastrategia on selkeästi määritelty Venäjän liiketoimintastrategia

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Kuntosalit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja.

Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Liidit haltuun ja hallintaan. Automatic. Inbound liidi on ostopäätöksen tehnyt ostaja. Yrityksen myyntiprosessista tuli asiakkaan ostoprosessi Organisaatio 1980. Myynti kontaktoi asiakasta Outbound Inbound

Lisätiedot

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona?

Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kuinka tasa-arvoinen ruotsinsuomalainen nainen/mies on kotona? Kyselyä koskevia ohjeita Lähettäjä. Tämän kyselyn tekevät Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto ja Ruotsinsuomalaisten Naisten Foorumi. Rahoittajana

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Automaattinen Call Center - oikea ratkaisu yrityksen puhelinliikenteen hallintaan ja parempaan asiakaspalveluun

Automaattinen Call Center - oikea ratkaisu yrityksen puhelinliikenteen hallintaan ja parempaan asiakaspalveluun Automaattinen Call Center - oikea ratkaisu yrityksen puhelinliikenteen hallintaan ja parempaan asiakaspalveluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Puhelinliikenteen hallinnan haasteita ongelma Puhelinliikenteen

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Vine markkinoinnin automaatio Käyttöönotto 3kk starttipakettina LISÄÄ MYYNTIÄ MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA

Vine markkinoinnin automaatio Käyttöönotto 3kk starttipakettina LISÄÄ MYYNTIÄ MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA Vine markkinoinnin automaatio Käyttöönotto 3kk starttipakettina LISÄÄ MYYNTIÄ MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA Vine 3kk starttipaketti Saatte myyntivalmiita liidejä käyttämällä markkinoinnin automaatiota Autamme

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

TUO ORGANISAATIOSI KAIKKI TOIMINNOT VIDEOAIKAKAUDELLE

TUO ORGANISAATIOSI KAIKKI TOIMINNOT VIDEOAIKAKAUDELLE LAAJAT KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOULUTUS Sisäiseen ja ulkoiseen TUO ORGANISAATIOSI KAIKKI TOIMINNOT VIDEOAIKAKAUDELLE 2 3 4 5 MARKKINOINTI Markkinointi ja brändi tunnettavuuteen TAPAHTUMAT Julkistuksen ja

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI

Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Hotellit WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Hyvä mobiilikortin käyttäjä!

Hyvä mobiilikortin käyttäjä! Hyvä mobiilikortin käyttäjä! AKK-Motorsport ry:n jäsenkortti on tänä vuonna Lompakossa oleva mobiilikortti. Mobiilikortti toimii puhelimeen ladattavana Lompakko-sovelluksena, joka toimitetaan kaikille

Lisätiedot

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa

Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Helpoin tapa hoitaa yrityksesi näkyvyys. Markkinointipalvelusi verkossa Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. markkinointitoimet ovat nyt omassa hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen

Microsoft Dynamics CRM 4.0. Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM 4.0 Jani Liukkonen Microsoft Dynamics CRM kokonaisuus Täysi CRM toiminnallisuus ja joustavuus Vuorovaikutukset -Markkinointi Myynti -Asiakaspalvelu xrm -Prosessituki SOA -Joustava

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007

Kuluttajat postikorttien lähettäjinä 2007 Kuluttajat postikorttien lähettäjinä Kari Elkelä, Itella BI.. Itella BI --0 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tavoitteet Hankkia tietoa postikorttien lähettämistä edistävän tuotekehityksen, viestinnän

Lisätiedot

Adobe -määrälisensointi

Adobe -määrälisensointi Adobe -määrälisensointi VIP-jälleenmyyjäkonsolin käyttöopas Value Incentive Plan -ohjelmalle (VIP) Versio 3.1 syyskuu 12, 2013 Voimassa 15.8.2013 lähtien Sisältö Mikä on VIP-jälleenmyyjäkonsoli?... 4 Aloitus...

Lisätiedot

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015

REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ. Tero Lausala, 24.9.2015 REKRYTOINTI- JA VUOKRAPALVELUT MUUTOKSEN JA KASVUN YTIMESSÄ Tero Lausala, 24.9.2015 TYÖN MUUTOS JA MURROS TYÖPAIKOISTA TYÖTEHTÄVIIN: MONIMUOTOISET TAVAT TEHDÄ TYÖTÄ TYÖN TARJONNAN JA KYSYNNÄN KOHTAANTO-ONGELMA

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010

InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset. InFAcTo. Tavoitteet ja tulokset. Hämeenlinna, Marraskuu 2010 InFAcTo: Projektin tavoitteet ja tulokset InFAcTo Tavoitteet ja tulokset Hämeenlinna, Marraskuu 2010 1 Kehitys tarvitsee Matkailun strategiat Hämeessä ja Virossa painottavat uusien kestävien matkailutuotteiden

Lisätiedot

Vaivatonta mökin vuokrausta.

Vaivatonta mökin vuokrausta. Vaivatonta mökin vuokrausta. Tule mukaan Lomarenkaan iloisten omistajien joukkoon! Tarjoamme kattavan palvelukokonaisuuden, johon sisältyy kohteen: välitykseenottotarkastus ja luokittelu valokuvaus ja

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Eye tracking. analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi

Eye tracking. analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi Eye tracking analysoimalla viestintääsi voit lisätä myyntiäsi 1 2 Lisää myyntiä luomalla katseen vangitsevaa viestintää Näkevätkö asiakkaasi todellakin ne asiat, jotka haluat heidän laskussa, web sivuilla

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto

Palvelukuvaus. Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen. Pikayhteys Takaisinsoitto Palvelukuvaus Yleistä Käyttöönotto Verkkoyhteydenottokanavat Inboundien ohjaus Älypuhelinten hyödyntäminen Pikayhteys Takaisinsoitto Yleistä Markkinointiviestintä tähtää siihen, että potentiaalinen ostava

Lisätiedot

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick.

Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa. CEO, Teemu Neiglick. Big Datan hyödyntäminen yritysten markkinoinnin ja myynnin tehostamisessa: mitä ennakoiva analytiikka mahdollistaa CEO, Teemu Neiglick. Omnicom MediaGroup Finland: ToinenPHD, OMD Finland & Ainoa Resolution

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

AJANVARAUKSEN TEKEMINEN (YLEISEEN RESURSSIIN)

AJANVARAUKSEN TEKEMINEN (YLEISEEN RESURSSIIN) OHJE 1(10) AJANVARAUKSEN TEKEMINEN (YLEISEEN RESURSSIIN) Tavastiassa on muutama yleinen resurssi, joiden varauksen voi tehdä GroupWisen kalenteriin. Merkinnän tekeminen ei edellytä oman kalenterin käyttämistä.

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot