Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja"

Transkriptio

1 Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

2 Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan kehittäminen yhteisymmärrys-kieli oikeiden ongelmien ratkaiseminen myyntiargumentit hyvä idea - miten hyvin myyväksi tuotteeksi oikeat kehityskohteet ominaisuuksien oikea painotus asiakastyytyväisyyden parantaminen kilpailutilanteiden seuraaminen

3 Tuote- ja liiketoiminnan kehittämisen menestyksen tulo oikeat tuotteet ja niiden kehityskohteet oikea kehityspanostus oikea aika oikea tehokas toteutus

4 Merkitys tehdään sekä tuotteiden että palveluiden analysoinniksi ja kehittämiseksi (oman toiminnan kehittäminen) menestystekijä palvelut yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen oleellista toimittajan roolin aktivoimiseksi asiakastyytyväisyys yhteistyön merkitys

5 Asiakastarpeiden tärkeys yrityksessä miten tärkeä asiakas on? kuinka paljon käytät aikaa asiakastarpeiden ja -tyytyväisyyden selvittämiseen? asiakastarpeiden selvittäminen ei saa olla vain muiden asioiden hoitamisen yhteydessä tehtävä harrastus ei myöskään pienessä yrityksessä (erityisen tärkeää) selvityksen keinot ja ongelmat poikkeavat osittain isojen ja pienten yritysten välillä

6 Asiakastarvekartoitus tuottaa tietoa sekä välittömiin toimenpiteisiin että pidempiaikaisiin kehitysprojekteihin tulee olla systemaattista, tietoista toimintaa ei toisella kädellä hoidettavaa toimintaa, jota tehdään, jos on aikaa

7 Ongelmia asiakastarpeiden selvittämisessä omat ongelmat ketkä ovat asiakkaita? puhutaan eri kieltä piilotarpeita ja itsestään selvyyksiä voi jäädä pois kilpailevien tuotteiden vertaileminen hankalaa viestintä yrityksen sisällä tulevien vaatimusten ja tarpeiden ennustaminen kuluttavaa ja aikaa vievää toimintaa? Investoinnin takaisinmaksuaika vaikea määritellä

8 Asiakas ei osaa kuvata kaikkia tarpeitaan tai vaatimuksia ei tiedä vaatimukset muuttuvat kertoo näennäisiä tarpeita tai painottaa vaatimuksia eri tavalla ei halua kertoa kaikkea oleellista tietoa hankala tavoittaa ja saada yhteisiin palavereihin

9 Toimintatapoja ja edellytyksiä vuorovaikutteinen säännöllinen yhteistyö tuotekehityksellä suorat yhteydet yhteiset kehitysprojektit asiakkaan huolellinen kuuntelu selvitetään taustat asiakkaan näkökulma heikot signaalit ei tulkita liian hätäisesti; kuuntelun ja tulkinnan erottaminen useat eri tietolähteet kumuloitavuus, dokumentointi ja tarkentuvuus tietoinen systemaattinen toiminta, vaihe vaiheelta

10 Miten asiakastarpeet voidaan huomioida ja sisällyttää kehitystoimintaan? mitä tarve tarkoittaa? ketkä ovat asiakkaita? kuka selvittää? asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen miten selvitetään?

11 Asiakastarpeiden selvittämisen ulottuvuudet, ulkoiset tekijät asiakastyypit ja asiakkaan asema yritysasiakas - kuluttaja välittäjä - loppukäyttäjä lukumäärä / yksi hallitseva - paljon tasa-arvoisia yrityksen toimintaperiaatteet, tavoitteet ja kilpailukeinot kilpailijat tuote investointihyödyke - osa toiseen tuotteeseen -kulutustavara suhteellinen hinta asiakkaalle ja yritykselle monimutkaisuus - teknisyys

12 Sisäiset tekijät mitä varten selvitystä tehdään tuotekehitystä varten - busineksen kehittämistä tai analysointia varten palvelun parantamista varten - myyntiä varten kuka tekee omin voimin - ulkopuolinen toimisto yhteistyö yrityksen sisällä johdon sitoutuminen olemassa olevaa tietoa miten tehdään jatkuvasti - kertaluonteisesti menetelmät aikataulu

13 Asiakastarvekartoitus prosessina asiakkaan tarpeita ja kilpailutilannetta koskevaa tietoa kerätään ja käsitellään siten että kehitettävälle tuotteelle voidaan asettaa tavoitteet voidaan ennustaa niiden vaikuttavuutta voidaan varmistaa tavoitteiden saavuttaminen yhteistyössä asiakkaan ja yrityksen eri toimintojen kanssa yksinkertainen, pelkistetty ja yleistetty vaihemalli yhteydet strategiseen suunnitteluun ja tuotekehitykseen

14 Ennen asiakastarvekartoituksen aloittamista tulee selvittää keitä ovat asiakkaat keitä ovat kilpailijat yrityksen kilpailukeinot mitä varten selvitystä tehdään minkä verran aikaa on käytettävissä mitä tietoa on jo olemassa mitä tietolähteitä käytetään mitä työkaluja käytetään ja mitä ne edellyttävät

15 Prosessi 1. Määritetään lähtötilanne 2. Kerätään tiedonjyväsiä asiakkaan tarpeista 3. Jäsennetään ja analysoidaan asiakastarvetietoja 4. Kerätään tietoa yrityksen kilpailutilanteesta 5. Asetetaan tuotetta koskevat tavoitteet 6. Ohjataan tavoitteiden saavuttamiseen

16 asiakastarvekartoitus työvälineet auttavat selvittämään asiakastarpeet ja ohjaamaan kehitystoimintaa niiden pohjalta sekä kohdentamaan kehityspanosta tukevat yhteistyötä asiakkaan kanssa ja yrityksen eri toimintojen välillä tarkoitettu erityisesti liiketoimintaketjuissa käytettäväksi tehty helppokäyttöisiksi; sovellettu kehitystoimintaan, yksityiskohtaiset ohjeet Auttaa ymmärtämään omaa liiketoimintaa

17 Työvälineiden tarve ja kehittäminen tarvitaan lisää systemaattisuutta ja toimintaohjeita hankalat markkinointitutkimuksen menetelmät eivät sovellu yhteistyön tukeminen ja viestinnän kehittäminen kilpailutilanteen huomioiminen

18 Työkalut Asiakkaiden kartoittaminen AVAIN - Arvokkaimmat Vaatimukset Asiakkaan Itse Nimeämänä Kyselytutkimus Ketju - tekniikka asiakasketjun vaatimusten esittämiseksi Tulkintataulukko - taulukko asiakkaan sanojen analysoimiseksi Kilpailija- ja tavoiteanalyysi - työkalu kilpailutilanteen ja kehittämistavoitteiden selvittämiseksi QFD - Quality Function Deployment - matriisi tuoteominaisuuksien selvittämiseksi Pugh - konseptien kehittämisen ja arvioinnin apuväline Ongelmalähteiden kartoitus - ryhmätyötekniikka tuotteen epäonnistumiskohteiden löytämiseksi Tuotteen kilpailukyvyn ennustaminen

19 Työkalujen mahdollisuuksia, hyötyjä asiakas saadaan työkalujen avulla mukaan käytännön kehitystoimintaan kehitystoiminnan kohdentaminen ja osumatarkkuus - tehdään alusta saakka oikeita asioita tulevan asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi asiakastarvetiedon järjestelmällinen kartuttaminen asiakkaiden syvällinen ymmärtäminen kilpailijaseuranta tehostuu

20 Työkalujen rajoituksia työkalut eivät korvaa asiantuntemusta vaan korostavat sitä ja helpottavat sen hyödyntämistä ja välittämistä ryhmässä - tukeminen ei optimointi käyttöönotto edellyttää riittävää panostusta ja johdon sitoutumista ei välittömiä aikasäästöjä - kehittämisen kokonaisaika voi lyhentyä merkittävästi

21 Kokonaisuus

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN

RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN KEHITTÄMINEN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 71 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 71 Espoo 2007 TKK-RTA-S71 RAKENTAMISEN PALAUTESYSTEMATIIKAN

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM - järjestelmää.

Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM - järjestelmää. Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM - järjestelmää. Ylijärvi, Andreas 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Asiakkuuksien hallinnan kehittäminen ilman CRM -järjestelmää. Ylijärvi,

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ

ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ ARVOA LUOVA TYÖYMPÄRISTÖ SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Toimitilajohtamisesta työympäristöjohtamiseen...4 3. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys työympäristöjohtamisessa...8 4. Lähtökohtana

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI

LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI LAATUJÄRJESTELMÄN AVULLA VIHREÄMMÄKSI Laatu Laadulla tarkoitetaan kaikkia tuotteen (tavaran tai palvelun) piirteitä tai ominaisuuksia, joilla tuote täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Kun tuote on

Lisätiedot

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta

Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Asiakkaiden odotuksia käännöspalveluiden myyntiprosesseilta Case: Maris Multilingual LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Kansainvälisen kaupan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2015 Sini Olkanen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech

Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Kotka Tero Flinkman ja Toni Virtanen Asiakaslähtöisyyden ja verkostoitumisen merkitys yrityksen menestykselle Case: Lobistech Opinnäytetyö 2005 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ

TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ OPPIMATERIAALEJA 74 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Riitta Windahl & Veikko Välimaa TUOTEKEHITYSPROJEKTI AMK-YRITYSYHTEISTYÖNÄ Opas tekijöille ja toimeksiantajille TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007

Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Selvitys palveluiden kaupallistamisesta 2007 Palvelumyynti - uskallusta luvata? Palveluiden myynti vaatii aivan erilaista osaamista kuin perinteinen tuotemyynti. Tuotteet voivat olla hyvin samankaltaisia,

Lisätiedot

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA

SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA SAATAVUUDENHALLINTA PALVELUTUOTAN- NOSSA Niko Pylkkänen LuK-tutkielma Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Syyskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian ja

Lisätiedot

PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli

PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli Marjanen, Hannu 2014 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava PK-yrityksen asiakkuusjohtamisen toimintamalli Hannu Marjanen Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen,

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Quality Tools. Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut. Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi 2015 Quality Tools Tehokkaat laatujohtamisen ja -tekniikan työkalut Sibeliustalo, Lahti Kuvaaja: Sami Lettojärvi Kaikki valmennukset myös yrityskohtaisina toteutuksina - 2 - AJANKOHTAISTA Vuosi 2015 on

Lisätiedot

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN

HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma Kansainvälinen liiketoiminta HUOLTOLIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN 07.01.2015 Tekijä: Mikael Väisänen Ohjaaja: Katrina Lintukangas Sisällysluettelo

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen

53500 Lappeenranta Prof. Sanna-Katriina Asikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi UUDEN LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖN MÄÄRITTÄMINEN TEOLLISES- SA YRITYKSESSÄ KANSAINVÄLISEN MARKKINOINTITUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 AUTOMAATIO Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 Sirra Toivonen, Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto VTT Automaatio, PL 1306, 33101 TAMPERE, Finland Puh.

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Asiakkuus rakentamisessa Tomi Ventovuori, diplomi-insinööri Tutkija, TKK Rakentamistalous tomi.ventovuori@hut.fi

Asiakkuus rakentamisessa Tomi Ventovuori, diplomi-insinööri Tutkija, TKK Rakentamistalous tomi.ventovuori@hut.fi Tomi Ventovuori, diplomi-insinööri Tutkija, TKK Rakentamistalous tomi.ventovuori@hut.fi 604 Asiakkuusajattelusta ja asiakkuuden hallinnasta on syntynyt tärkeä perusta yritysten liiketoiminnalle lähes kaikilla

Lisätiedot

VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5

VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5 VTT AUTOMAATIO VTT Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tietotuki -työraportti 12 Tulevaisuuden käyttöliittymien kehittäminen ja sen tekniikat -työraportti 5 Tuotekehityksen riskienhallinta Matti Vuori &

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot