Janne Tienari & Eero Vaara Mikä on paras? Ratekia on sitä että tähtää ensin (vanha konsulttisanonta)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Janne Tienari & Eero Vaara Mikä on paras? Ratekia on sitä että tähtää ensin (vanha konsulttisanonta)"

Transkriptio

1 Janne Tienari & Eero Vaara Mikä on paras? Ratekia on sitä että tähtää ensin (vanha konsulttisanonta)

2 Janne Tienari & Eero Vaara Mikä on paras? Puheenvuoron teemat Strategia meta-diskurssina Strategiaopit ja työkalut: miten ne leviävät Oppien ja työkalujen omaksuminen organisaatioissa: kriittisiä huomioita Kysymyksiä (ja vastauksia)

3 Strategia meta-diskurssina Strategia voidaan ymmärtää meta-diskurssina, joka On levinnyt organisaatioihin 1960-luvulta lähtien ( mitä tehtiin ennen kuin meillä oli strategia? ) On tuonut uudenlaisia oppeja, työkaluja ja käytäntöjä päätöksentekoon ja johtamiseen Koostuu monenlaisista opeista, työkaluista ja käytännöistä diskursseista On ideologisesti latautunut Mahdollistaa monia asioita, mutta voi myös rajoittaa ajattelua ja toimintaa

4 Strategiaopit ja työkalut: miten ne leviävät Johtamistyön apuvälineet kasvavassa käytössä Toimintaympäristön monimutkaistuminen, nopeutuminen ja koventuminen Tarjolla laaja kirjo Väljistä viitekehyksistä (mm. strateginen suunnittelu; benchmarking) fokusoituneisiin työkaluihin (mm. balanced scorecard) Rationaalisuus ja edistyksellisyys (ks. esim. Eric Abrahamson)

5 Mitä nämä lyhenteet tarkoittavat? BSC TQM VBM KM BPR BI jne.jne. =Balanced Scorecard =Total Quality Management =Value Based Management =Knowledge Management =Business Process Re-engineering =Business Intelligence

6 Bain & Company s Management Tools Study:

7 Bain & Company s Management Tools Study 2005 Activity-Based Management Balanced Scorecard Benchmarking Business Process Reengineering Change Management Programs Core Competencies Customer Relationship Management Customer Segmentation Economic Value-Added Analysis Growth Strategies Knowledge Management Loyalty Management Mass Customization Mission and Vision Statements Offshoring Open-Market Innovation Outsourcing Price Optimization Models RFID Scenario and Contingency Planning Six Sigma Strategic Alliances Strategic Planning Supply Chain Management Total Quality Management

8 Bain & Company s Management Tools Study 2005 Yhteenvetoa 2004 kyselystä, top 10 Strategic planning (käytössä 79% yrityksistä) Customer relationship management (75%) Benchmarking (73%) Outsourcing (73%) Customer segmentation (72%) Mission and vision statements (72%) Core competences (65%) Strategic alliances (63%) Growth strategies (62%) Business process reengineering (61%) Total quality management (61%)

9 Bain & Company s Management Tools Study 2005 Keskeiset teemat 2004 kyselyssä Asiakkuuksien fokusointi keskiössä eri asiakkaista ei tiedetä tarpeeksi Tuotteiden ja palveluiden bulkkiutuminen innovointiin ei ole olemassa huipputyökalua Kustannusten leikkaaminen ulkoistaminen (outsourcing) vaihtoehdoksi IT aikuistuu? kirjavia kokemuksia ITperustaisista työkaluista

10 Vaatimus 1: nivoutuminen johtoryhmän perusnäkemykseen strategiasta Näkökulmia strategiaan (Henry Mintzberg) 1. Suunnitelma, joka on tiedostettu ja kontrolloitu ajatteluprosessi 2. Juoni, jota hyödynnetään kilpailutilanteessa 3. Toimintamalli, joka syntyy ajan kuluessa vakiintuneista, tietoisista ja tiedostamattomista käyttäytymismalleista 4. Markkina-asema, joka voidaan saavuttaa soveltamalla strategioita 5. Näkökulma, joka kumpuaa yhteisestä tietoisuudesta

11 Strategisen ajattelun perussuunnat (mukaillen: Timo Santalainen) Kilpailuareenoilla menestyminen: ulkoa sisään Hyperkilpailu; strategiat rapautuvat Kilpailun kohtaaminen: kovat panokset tai strategiatimantti Kilpailun väistäminen: kilpailuareenan laajentaminen ja uudet kilpailijat Kilpailun välttäminen: navigointi tuntemattomilla sinisillä vesillä Tunne ympäristösi Mitä tietoa tarvitaan? Miten liittyy resursseihin? Resursseille rakentaminen: sisältä ulos Tulevaisuuden luominen Dynaamisten strategisten resurssien tunnistaminen ja hyödyntäminen Strategiset kehitysprojektit: tiikerinhypyt Konsernin rooli ja strategiset resurssit Resurssistrategia prosessina Tunne itsesi Mitä tietoa tarvitaan? Miten liittyy kilpailuun?

12 Vaatimus 2: nivoutuminen yrityksen strategiatyöhön Eli kuinka strategiat muotoillaan, toimeenpannaan ja muutetaan Vaiheet ja tekniikat (analyysit, toimenpiteet, toteutus ja seuranta); inhimillinen päätöksentekoprosessi; visiointi ja luovuus Muodollinen prosessi; sosiaalinen prosessi Pitkäjänteisyys ja korjaavat toimenpiteet Ylin johto ja jaettu johtajuus Strateginen johtaminen?

13 Strategiaopit ja työkalut: miten ne leviävät Työkalujen avulla Kerätään informaatiota ja muokataan sitä tiedoksi Muokataan tiedosta suunnitelmia, toimenpiteitä ja toimintaa Mutta kuka tekee tulkinnat ja päätökset?

14 Strategiaopit ja työkalut: miten ne leviävät Ainoa ismi joka puoltaa paikkansa on pessimismi (George Orwell)

15 Suomen strategisen johtamisen seuran Strategiabarometri 2006 Toteuttaja Samuli Skurnik (Skurnik Consulting) Vastaajina strategia-ammattilaiset (n~123) Plussat Yrityksissä ymmärretään toimintaympäristön haasteet (toimintaympäristön muutos jatkuu ja nopeutuu) Yrityksissä osataan strategista suunnittelua Yritysten strateginen kilpailukyky on varsin hyvä Miinukset Henkilöstön osallistaminen strategiatyöhön Heikko viestiminen strategioista Puutteet strategisen ajattelun ja ymmärryksen tasossa

16 Suomen strategisen johtamisen seuran Strategiabarometri 2006 Strategisessa johtamisessa korostuvat Strategiaprosessin tärkeys ja paneutuminen aidot valinnat Pelkistäminen ja kommunikointi Liikkeenjohdon visionäärisyys Henkilöstön osallistaminen strategiaprosessiin Strategisessa johtamisessa eivät huolestuta Strategiaprosessien itseisarvoisuus Hidas toteutus Liiallinen teknokraattisuus

17 Suomalaisten yritysten strategiatyökalujen sovellukset Toteuttajina Ilkka Haapalinna ym. / HKKK Kyselytutkimus 5-8/2003 (263/500 yritystä), kolme kärjessä: 1. SWOT-analyysi (tai vastaava) 151/ Taulukkolaskenta 118/ Balanced Scorecard 104/263

18 Oppien ja työkalujen omaksuminen organisaatioissa: kriittisiä huomioita Mahdollistaminen: Edistävät uutta ajattelua Mobilisoivat sosiaalista toimintaa Osallistavat uudenlaisia ryhmiä Mahdollistavat kriittistä ajattelua Rajoittaminen: Rajoittavat luovuutta Uusintavat ongelmallisia käsityksiä strategiatyöstä ja strategiaprosesseista Rajoittavat osallistumista päätöksentekoon Vahvistavat elitismiä

19 Oppien ja työkalujen omaksuminen organisaatioissa: kriittisiä huomioita Mahdollistavan omaksumisen piirteitä Konkretisointi Itsensä toteuttaminen Dialogisaatio (Saku Mantere & Eero Vaara)

20 Konkretisointi Strategia ilman keinovalikoimaa ei ole mitään, vaan se on sitten niinku sanoin sanahelinää. - Rahoitusyhtiön kehityspäällikkö

21 Itsensä toteuttaminen Ensimmäisenä tietysti täytyy tietää mihin haluaa mennä. Mä olen käyttänyt, tää on hyvä tää Liisa ihmemaassa. Mä en tiedä oletko sä koskaan katsonut. Nähnyt, miten se kävelee siellä metsässä ja se on eksyksissä. Ja sit siellä puussa istuu tommonen kissa, Irvikissa ja sit tää Liisa kysyy siltä, että neuvo mulle oikea tie. Ja se kissa siellä virnistää, että oikee tiehän riippuu siitä, että mihin sä olet menossa ja mihin sä haluat päästä. - Teleyrityksen markkinointijohtaja

22 Dialogisaatio Että funtsataan tietyt kuviot kohdalleen ja samoin minä näen sen tässäkin työyhteisössä että itse minä tykkään enemmän käyttää sitten jos on kimpassa tehdään niin valmentamis-sanaa ja enempi olla valmentaja kuin joku piiskuri tai käskyri. - Valtion viraston tiiminvetäjä

23 Oppien ja työkalujen omaksuminen organisaatioissa: kriittisiä huomioita Ongelmallisen omaksumisen piirteitä Mystifiointi Teknologisaatio Kurittaminen (Saku Mantere & Eero Vaara)

24 Mystifiointi Se nyt mikä on tietysti mahdoton asia kouluttaa, on se kun strategiaa tehdään, niin ainahan sulla pitäisi olla kohtuullisen hyvin visiointikykyä siitä että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan ja se on tietysti aina haaste. Onko sinulla riittävä ymmärrys kokonaisuudesta ja siitä, että mihin meiän pitäisi valmistautua tulevaisuudessa. - Kansainvälisen yrityksen laatujohtaja

25 Teknologisaatio On kaikenlaista mittaria, mitä pitää keksiä. Ruvetaan seuraamaan hyppyprosentteja ja vaikuttavuutta ja kaikkea, että ne on hienoja asioita ja hyviä asioita ja se tuo jäntevyyttä meidän toimintaan, mutta sitten se inhimillinen tekijä sieltä sitten voi jäädä vähän liian vähälle. - Eläkevakuutusyhtiön tiiminvetäjä

26 Kuritus Rankaisija on myös mun rooli, että jos tavoitteisiin ja näihin ei päästä ja lipsutaan ja on lohdutettu, niin sitten täytyy tehdä myös johtopäätöksiä, että onko ihminen täsmälleen väärä siihen tai tartteeks se ihminen koulutusta tai muuta tukea. Jos hänelle kaikki on annettu, niin sit se ihminen vedetään pois muonavahvuudesta. - Tavaratalon johtaja

27 Vielä strategiaopeista ja työkaluista Opit ja työkalut on aina kehitetty jossakin, johonkin tarkoitukseen, ammattilaisten toimesta Otsikot ja yksinkertaistetut mallit todellisuudesta leviävät, sisällöt muuntuvat ja kääntyvät aina uusissa paikoissa, vai onko olemassa yksi tulosjohtaminen, yksi tuloskortti tai yksi SWOT? (Ks. esim. Eric Abrahamson; Matthias Kipping & Thomas Armbruester; Andrew Hargadon & Robert Sutton; Andreas Werr & Johan Berglund; Antti Ainamo & Janne Tienari) Opit ja työkalut tarjoavat Mittaamisen pohjat Aihiot toiminnalle Yhteisen kielen

28 Kysymyksiä (ja vastauksia) Siirtyvätkö käytännöt sellaisenaan yrityksestä toiseen? Eivät Ovatko yritysmaailmassa toimivat käytännöt hyviä myös julkisella sektorilla? Riippuu käytännöstä (vrt. opista / työkalusta / diskurssista) ja miten se otetaan käyttöön Voidaanko parhaista käytännöistä puhua? Riippuu kuka puhuu, arvioi, koska ja miten

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN

MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN I MIKA AHO ORGANISAATIOTEOREETTINEN KATSAUS YRITYKSEN SUORITUSKYVYN JOHTAMISEEN Harjoitustyö Tarkastaja: professori Tuomo Peltonen 31.1.2010 TETA-9500 Organisaatioteoria Op.nro. 199745 mika.p.aho@tut.fi

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään VÄITEKIRJA MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ ] VIESTINNÄLLE Maineenhallinnasta mahdollisuusviestintään Me väitämme VIESTINNÄN

Lisätiedot

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tuomo Kuusinen CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Kuusinen, Tuomo Oskari CRM-strategian

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

LASKENTATOIMI MUUTOKSESSA JA LIIKETOIMINTAOSAAMIS- HAASTEISSA

LASKENTATOIMI MUUTOKSESSA JA LIIKETOIMINTAOSAAMIS- HAASTEISSA Salme Näsi LASKENTATOIMI MUUTOKSESSA JA LIIKETOIMINTAOSAAMIS- HAASTEISSA Johdanto Riippumatta siitä, korostetaanko liiketoimintaosaamisen määrittelyssä kauppa- ja taloustieteiden käytäntöön suuntautuvaa

Lisätiedot

JORMA TUKIA. Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA. Leaders House Oy

JORMA TUKIA. Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA. Leaders House Oy JORMA TUKIA Kasvuyritys NÄKÖKULMIA JOH- TAMISEEN DIGI- AJASSA Leaders House Oy Kasvuyritys Esityksen tarkoituksena on ottaa esiin muutamia näkökulmia, joita voi olla hyödyllistä miettiä omaa liiketoimintatapaustaan

Lisätiedot

Digitalisoinnin johtaminen

Digitalisoinnin johtaminen Leaders House Oy Digitalisoinnin johtaminen Jorma Tukia Mistä on kysymys Teknologian kehitys haastaa liiketoimintamalleja. Tämä on kaikkien tiedossa. Kysymys on siitä, että emme ole nähneet mitään vielä,

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana

Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana Jäsenistön odotusten ja kattoyhdistyksen toiminnan vastaavuus strategisen suunnittelun lähtökohtana Tapaustutkimus Pääkaupunkiseudun elokuvatapahtumat CINEMAJA ry:stä Terhi Väänänen Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen

Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020. Petri Harsunen Strategisen suunnittelun ja palvelujen kehittämisen toimintamalli case Keplin strategia 2020 Petri Harsunen Opinnäytetyö Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Liikunta-alan kehittämisen ja johtamisen

Lisätiedot

Dynaaminen toiminnan suunnittelu

Dynaaminen toiminnan suunnittelu Dynaaminen toiminnan suunnittelu A. Ymmärrä toiminnan suunnittelua B. Omaksu uusi dynaamisempi ajattelutapa ja C. Toimi dynaamisemmin Toimintasuunnitelma voi olla muutakin kuin nippu paperia! Pvm: 19.

Lisätiedot

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ

JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 1 JULKAISU No 32 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN HAASTEET MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2010 4 Julkaisija

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

Sähköinen asiointi/kaupankäynti

Sähköinen asiointi/kaupankäynti Sähköinen asiointi/kaupankäynti Kun selailee mitä tahansa tietotekniikkalehteä tai weppisaittia ei voi olla törmäämättä seuraaviin sanoihin: eprocurement, ecommerce, ebusiness, esales, eprocess, econtent.

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI

ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA HÖGSKOLAN HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNISCHE UNIVERSITÄT HELSINKI UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE D HELSINKI Leenamaija Otala & Johanna Vainionmäki (toim.) Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Teaching Material 2006/01 Espoo 2006 ESIMERKKEJÄ OSAAMISEN JOHTAMISESTA SUOMALAISILLA

Lisätiedot