TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu"

Transkriptio

1 Kauppakeskus Jumbon laajennushankkeessa on kerätty tietoa siitä, miten rungon rakennesuunnittelu ja tuotannonohjaus voivat tuotemallinnuksen avulla tukea toisiaan entistä paremmin. TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu 2 Ympäristöministeriö kannustaa kehitystoimintaan 3 Loppusuora alkaa Pro IT -hankkeessa 4 Tuotemallitietoa myös tuotannonohjaukseen 5 Yliopistorakennuksen olosuhteita simuloitiin mallintamalla 6 Monipuolista tuotemallintamista asuntokohteessa Vantaalla 9 Pro IT -tuoterakennekirjasto valmis käyttöön 10 PlusKodissa asukkailla enemmän vaikutusmahdollisuuksia PRO IT -NEWS Syyskuu 2004

2 Tuotemallitieto rakennusprosessissa Tuotemallintamisen kaltaista kehittämistä kaivataan lisää Laajapohjainen yhteistyöprojekti Pro IT -kehitysprojekti toteutetaan laajassa yhteistyössä rakentamisen prosessin eri osapuolten kesken, jotta kaikkien tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi. Projektia koordinoi Rakennusteollisuus RT yhteistyökumppaneinaan mm. Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Rakennustietosäätiö RTS Sato-Yhtymä Oyj Senaatti -kiinteistöt Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL Tekes Wood Focus Oy Ympäristöministeriö Rakennusteollisuuden yrityksistä ProIThankkeessa ovat mukana esimerkiksi: Rakennusyritykset pilotointi Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy Alfred A. Palmerg Ab Rakennus Oy Lemminkäinen Lujatalo Oy NCC Rakennus Oy Rakennusliike V. Mättölä Oy Skanska Oy Seicon Oy SRV Viitoset Oy YIT-Yhtymä Oyj Tuoteteollisuus tuotemallinnus Fenestra Oy Lemminkäinen Oy/betonituotteet Lohja Rudus Oy Ab Parma Oy Paroc Oy Rautaruukki Oyj Saint-Gobain Isover Oy Rakentamisen suunnittelun tämänhetkisenä painopisteenä on rakenneturvallisuuden kehittäminen. Siihen kuuluvat laadunvarmistus, riskienhallinta ja teknisen osaamisen korostaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa on tuotemallintamisella merkittävä rooli. Tuotemallitieto on täsmällisempää kuin perinteisten piirustusten avulla välitettävä tieto, mutta ennen kaikkea tuotemallintamiseen siirtyminen lisää rakennushankkeen osapuolten keskinäistä tiedonkulkua. Tällä on suora yhteys rakenneturvallisuuden parantamiseen, koska useimmissa tapauksissa turvallisuuden pettäminen johtuu tietokatkoksista. Rakenneturvallisuuden kehittämiseksi olisi myös rakennusvalvontaa tehostettava. Rakennusvalvonnan resurssit ovat pikemminkin pienenemässä kuin kasvamassa, joten kaikki tuottavuutta lisäävät toimet ovat tervetulleita. Keino resurssien tehokkaaseen käyttöön olisi rakennusvalvonnan asiakirjojen saaminen sähköiseen muotoon. Tuotemallintaminen auttaisi tässäkin. Ympäristöministeriö haluaa innostaa kuntia aloittamaan tarpeeksi laajapohjaisen hankkeen asiakirjojen sähköistämiseksi siksikin, että tämä helpottaisi huomattavasti asiointia rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. Tuotemallintaminen on esimerkki elvyttävästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta, joka tuo etuja koko rakennusalalle. Yksi tärkeimmistä liittyy alan imagoon nuorten keskuudessa: jos mielikuvia saadaan kääntymään korkean teknologian suuntaan, rakentamaan hakeutuu toivottavasti nuorten parhaimmistoa. Heidän valitessaan opiskelupaikkaa rakennusalan puolesta saattaa puhua myös se tosiasia, että kiinteistönpitoa ei voi ulkoistaa muualle, vaan työ tehdään tulevaisuudessakin paikallisesti Suomessa. Yritysten oma tutkimus- ja kehitystoiminta on välttämätöntä siksi, että se parantaa laatua ja tuottavuutta. Nämä taas auttavat pitämään alaa kuin alaa kilpailukykyisenä. Pro IT -kehityshanke on edistänyt juuri tällaista soveltavaa tutkimusta. Vaikka rakennusalalla onkin melko kiitettävästi panostettu soveltavaan tutkimukseen, perustutkimus ei ole kuitenkaan pysynyt tahdissa mukana. Yritysten tulisikin ymmärtää, että soveltavan tutkimuksen hyödyt juontavat juurensa aikaisemmin tehtyyn perustutkimukseen. Rakennusalan perustutkimusta rohkaistakseen ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry ja Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ovat mukana rahoittamassa Suomen Akatemian uutta KITARA-tutkimusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tukea tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä kone- ja rakennusalalla. Sen toivotaan synnyttävän uusia monitieteisiä ja kansainvälisiä tutkimusryhmiä ja yhteistyöverkostoja. Lisätietoja KITARA-ohjelmasta on sivulla 12. Lisätietoja Pro IT-projektista antaa projektipäällikkö Ilkka Romo puh. (09) , gsm HELENA SÄTERI kehittämisjohtaja ympäristöministeriö

3 Kauppakeskus Jumbon laajennusosan rakennesuunnittelussa testattiin Pro IT -projektin tuloksia. Loppusuora alkaa vauhti kiihtyy ILKKA ROMO projektipäällikkö Pro IT -hankkeessa on kuluneiden kahden vuoden aikana edistetty tuotemallintamista monella tavalla. On tehty mallinnusohjeita arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun, määritelty tuotemallipohjaisia menettelytapoja, parannettu tiedonsiirtoa ohjelmien välillä, luotu tuotekirjastoja, kokeiltu toimintamallia pilottikohteissa ja selvitetty tuotemallintamiseen liittyviä vastuu- ja oikeuskysymyksiä. Saavutukset ovat nyt selvästi nähtävissä: tuotemalliin perustuva määrälaskenta on yleistynyt, suunnitelmista on saatu havainnollisempia ja niiden tarkastaminen on mutkattomampaa. Ennen kaikkea tuotemallintamisesta on tullut laajasti tunnettu toimintatapa, jonka tulevaisuutta harva enää kyseenalaistaa. Pro IT -projektia on käytetty muuallakin kuin Suomessa esimerkkinä laajaan yhteistyöhön pohjautuvasta tiedonhallinnasta. Nyt ollaan vaiheessa, jossa työn tulokset ollaan ottamassa kattavasti käyttöön. Tätä helpottavat paitsi suunnitteluohjeet ja tuotekirjastot, myös erityisesti rakenne- ja taloteknisen suunnittelun nopeasti kehittyneet ohjelmistot. Nykyiset ohjelmistot tekevät mahdolliseksi esimerkiksi törmäystarkastelut, määräluetteloiden tulostamisen tuotemallista, aikataulusuunnittelun ja visualisoinnin. Ei ole liioiteltua sanoa, että mallien hyödyntämisessä rajat eivät ole vielä tulleet vastaan. Voimavarojen suuntaamista tiedonsiirron kehittämiseen, toimintamallien hiomiseen, tuotekirjastojen tietosisällön määrittelyyn ja ennen kaikkea koulutukseen tulee kuitenkin jatkaa. Pro IT -hankkeen tulosten pohjalta ollaankin luomassa koulutusohjelmaa, joka kattaa kaikki mallintamisen osaalueet ja tuo yhteen eri suunnittelijat ja tuotannonohjauksen. Yksi tärkeimmistä tavoitteista edellisten lisäksi on IFCstandardin käytön edistäminen. Siitä huolehtii osaltaan Rakennustietosäätiön perustama Suomen IAI Forum -päätoimikunta. Myös Pro IT -hanke tukee tulostensa soveltamista käytäntöön vielä vuoden 2005 aikana. Toivotamme edelleen uusia osallistujia innolla mukaan samalla kun kiitämme nykyisiä jo tehdystä työstä. 3

4 Esimerkkinä kauppakeskus Jumbon laajennus: Suunnittelutietoa tuotemallin kautta myös tuotannonohjaukseen Vantaalla sijaitsevaa Jumboa laajennetaan parhaillaan pääkaupunkiseudun toiseksi suurimmaksi kauppakeskukseksi. Rakennuksen uuden osan rungosta on tehty kattava tuotemalli. Hankkeen edetessä on karttunut tietoa muun muassa siitä, miten rakennesuunnittelu ja työmaaprosessin ohjaus voivat tuotemallin monikäyttöisyyden ansiosta tukea toisiaan entistä paremmin. Rakennus- ja taloteknisistä töistä vastaa projektinjohtourakkana Lemcon Oy. Tuotemallintamisesta voi muutamassa vuodessa tulla normaali käytäntö työmaan ohjauksessa ja suunnittelussa, arvioi projektipäällikkö Juha Höyhtyä Lemcon Oy:stä. Mittavassa neliömetrin Jumbo 2 -hankkeessa kokeillaan osin jo rakennesuunnittelussa syntyneen tuotemallin hyödyntämistä tuotannonohjauksen ja suunnittelun työkaluna. Kohteen rungon teräsosat ja termorankaelementit sekä AutoCAD-ohjelmistolla suunnitellut betoniosat mallinnetaan Tekla Structures-ohjelmistolla. Näin kaikki tärkeimmät rakennusosat saadaan samaan tuotemalliin. Tulevissa hankkeissa valmisosat voidaan toki suunnitella suoraan 3D-pohjaisella ohjelmistolla. Lemconin projektipäällikön Juha Höyhtyän mukaan tuotemallintamisesta voi tulla työmaan ohjauksessa ja suunnittelussa normaali käytäntö suurissa ja vaativissa rakennushankkeissa ehkä jo noin viiden vuoden kuluessa. Mallintamisen edut tulevat hänen mielestään parhaiten esille eri osapuolten välisen tiedonkulun parantamisessa sekä työmaan aikataulujen ja määrien hallinnassa. Kevyempi tuotemalli työmaille? Työmaata varten saattaa olla perusteltua tehdä yksityiskohtaisesta rakennemallista kevyempi tuotemalli. Siinä ei tarvitse olla joka ruuvia ja mutteria, vaan kuvaus rakennusosien tarkkuudella riittää, sanoo Höyhtyä. Hänen mielestään on kuitenkin muistettava, että mallin käytöstä, jakelusta ja varmistuksista on koko ajan oltava selvät sävelet rakennushankkeen osapuolten kesken. Lemconilla työmaan viikkosuunnittelu tehdään kolmen viikon jaksoissa. Aikataulut voidaan saada havainnollisemmiksi 3D-mallin avulla. Esimerkiksi suunnittelijan, teräsrungon toimittajan ja työmaan välillä voidaan tuotemallin avulla siirtää ajantasaista tietoa siitä, mitkä elementit on suunniteltu, mitkä esivalmistuksessa ja mitkä asennettu paikalleen. Projektipäällikkö Höyhtyän mukaan tuotemallinnuksen merkittävin lisäarvo tulevaisuudessa voikin tulla virhekustannusten ja perinteisen aikataulusähläyksen vähenemisestä. Suurissa ja aikataulultaan kireissä hankkeissa hyödyt ovat silloin rahallisestikin merkittäviä. 4 Pro IT News

5 Uutta varmuutta aikataulusuunnitteluun Jumbon laajennushankkeen teräsmateriaali- ja termoelementtitoimittajan Rautaruukin teknologiapäällikkö Juha Valtari uskoo, että tuotemallinnusta tullaan käyttämään jatkossa elementtituotannon ja koko rakennusprosessin aikataulusuunnittelussa selvästi nykyistä enemmän. Teräsrunkojärjestelmissä tuotemallintaminen on jo arkipäivää, mutta seuraava kiintoisa haaste Valtarin mukaan ovat julkisivujärjestelmät, joissa tuotemallinnusta ei ole vielä juurikaan käytetty. Elementtisuunnittelu, -valmistus, materiaalien toimitus ja työmaan tuotannonohjaus voidaan kytkeä samaan 4D-aikataulujärjestelmään tuotemallintamisen avulla. Tällä tavoin mallintamisesta saadaan irti paljon enemmän verrattuna siihen, että mallintamista käytetään esimerkiksi vain rakennuskohteen arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelussa, sanoo Valtari. Edellytykset tuotemalliin perustuvan aikataulujärjestelmän käytölle olivat Jumbon laajennushankkeessa olemassa. Kun elementit kerran ovat mallissa, jokaiselle niistä voidaan antaa omat aikamääreet. Järjestelmää ei kuitenkaan sovellettu täydessä mittakaavassa, sillä 4D-suunnittelun näkökulma tuli mukaan, kun hanke oli jo käynnissä. Valtari kertoo, että tästä huolimatta Jumbon tapauksesta on ollut mahdollista oppia melkoisesti tulevien hankkeiden aikataulusuunnittelua varten. Jumbon laajennusosan rungosta mallinnettiin teräsosat, termorankaelementit ja betoniosat. Jumbon uudessa osassa teräsrunkomateriaalin lisäksi julkisivun Nordicon-termorankaelementit ovat Rautaruukin tuotteita. Julkisivujärjestelmissä voidaan nykyisin käyttää hyvin monenlaisia materiaaleja ja termoelementit koostuvat yleensä monista eri osista, joten myös ne tarjoavat haasteita tuoteosatoimittajille, elementtisuunnittelijoille ja tuotemallinnukselle, sanoo Valtari. Yliopistorakennuksen olosuhteita simuloitiin tuotemallilla Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Joensuun yliopistolle useamman yksikön käyttöön tulevan Aurora 2 -rakennuksen. Hankkeessa, jossa tulevat käyttäjät ovat olleet alusta lähtien mukana suunnitteluprosessissa, hyödynnetään tuotemallintamista kaikilla suunnittelualoilla kustannuslaskenta mukaan lukien. Mallinnus on vastannut Pro IT -suunnitteluohjeiden periaatteita. Ensin tehtiin tuotemalli jo rakennetusta Aurora 1:stä vertailukohteeksi Aurora 2:lle muun muassa energiankulutuksen simuloimiseksi. Uuden rakennushankkeen alussa rakennuksen käyttäjät määrittelivät workshop-työskentelyn kautta tavoitteita uusille tiloilleen. Havainnollinen tuotemalli auttaa rakennuksen tulevia käyttäjiä ymmärtämään, miltä uudet työskentelytilat näyttävät ja helpottaa suunnitteluprosessiin osallistumista. Tulevat toimintayksiköt kuvattiin hankesuunnitteluvaiheessa värillisinä palikoina. Näin visualisoitiin yksiköiden sijaintia rakennuksessa ja löydettiin tilaryhmille sopiva keskinäinen järjestys. Aurora 2:n tuotemallin avulla simuloitiin myös ratkaisujen vaikutusta energiankulutukseen. Saatujen tulosten perusteella rakennuksen massoittelua muutettiin energia- ja kustannustehokkaammaksi. Investointipäätös perustui vähiten energiaa kuluttavaan vaihtoehtoon. Tuotemallikohteille oma investointiprosessi Noin 11 miljoonan euron Aurora 2 -yliopistorakennus on yksi kymmenestä hankkeesta, joissa Senaatti-kiinteistöt soveltaa uutta tuotemallipohjaista investointiprosessiaan. Hankkeiden joukossa on sekä korjaus- että uudisrakennuskohteita. Huomattiin, että tuotemallinnus tuo joitakin muutoksia investointiprosessiin. Tuotemallinnus tekee suunnittelusta läpinäkyvämpää kuin perinteiset menetelmät. Tieto on tarkkaa, keskitettyä ja havainnollistettavissa koko investointiprosessin ajan. Jo lähitulevaisuudessa tuotemallinnusta tulee voida hyödyntää kiinteistönpidossa ja käytön simuloinnissa rakennuksen koko elinkaaren ajan. Eri toimintayksiköiden sijaintia Joensuun yliopiston Aurora 2 -rakennuksessa visualisoitiin tuotemallissa erivärisinä palikoina. Teksti: AULI KARJALAINEN asiakaspäällikkö Senaatti-kiinteistöt 5

6 Pro IT -pilotissa on testattu tuotemallinnusta käytännössä Skanska Talonrakennuksen pienkerrostalokohde As. Oy Vantaan Mamselli on Pro IT -hankkeen pilottikohde. Siinä selvitetään suunnittelun ja tiedonsiirron käytäntöjä eri osapuolten välillä sekä kartoitetaan, mitä lisäarvoa tuotemallintamisen avulla saadaan koko rakentamisen ketjulle. Vantaan Kartanonkoskelle rakennettavan kohteen arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelu sekä tuotannonsuunnittelu tehtiin tuotemallinnuksen avulla. Rakennesuunnittelun teki Tekla Structures -ohjelmalla Finnmap Consulting Oy, joka on mallintanut kaikki Mamsellin kantavat rakenteet. Tuotemallintamista on hyödynnetty erityisesti paikalla valettujen rakenteiden ja tasojen raudoituksissa ja luetteloissa sekä osaluetteloissa ja paaluluetteloissa. Mamsellista kertyneiden kokemusten avulla on täydennetty Pro IT -projektissa jo aiemmin laadittua rakennesuunnittelun tuotemalliohjetta. Pilottikohteesta saatua palautetta käytetään tuotemallinnusprosessin jatkokehityksessä yleisemminkin. Tuotemallisuunnittelu kannattaa, jos se tuottaa lisäarvoa rakennusprosessille nimenomaan kokonaisuuksien eikä erillisten osien hallinnan kautta. Tärkeää on, että yhteisistä pelisäännöistä ja muiden suunnittelijoiden mallin hyödyntämisestä omien suunnitelmien pohjana sovitaan ennalta. Osapuolten on oltava selvillä muille toimitettavien mallien tarkkuudesta ja sisällöstä, Finnmap Consulting Oy:n kehityspäällikkö Juha Valjus korostaa. Esimerkkinä hän mainitsee ikkuna-aukkojen mallintamisen: muiden suunnittelijoiden on tiedettävä, onko arkkitehdin aukkomitoissa mukana toleranssi vai ei ja onko aukkomuoto oikea. Suunnittelijoilla omat tuotemallinsa Mamsellissa ei käytetty yhtä yhteistä tuotemallia, vaan suunnittelijat lähettivät yleisen suunnittelukäytännön mukaisesti omat lähtötietonsa muille osapuolille ja päivittivät muutokset kukin omaan malliinsa. Rakennesuunnittelun pohjana käytettiin enimmäkseen arkkitehdin mallista tehtyjä 3D-malleja. Tulevissa rakennuskohteissa voidaan eri suunnittelijoiden tuotemalleista koota yhteinen malli. Eri suunnittelijat saisivat lähtötietonsa tästä mallista. Edellytyksenä yhteisen tuotemallin käytölle on, että kaikkien eri alojen suunnitteluohjelmistot kykenevät lukemaan sitä. Yksi ratkaisu tähän on IFC-tiedonsiirto. Yhteisen tuotemallin käytön onnistumiseksi on kuitenkin ratkaistava vielä monia kysymyksiä. Rakennesuunnittelussa olisi esimerkiksi päätettävä, onko suunnittelijan raudoitustiedot tarpeellista viedä yhteiseen malliin vai riittääkö, jos ne ovat vain rakennesuunnittelijan mallissa. Lisäksi olisi selvitettävä, kuinka tarkasti rakenneosien yksityiskohdat on yhteisessä mallissa järkevää kuvata. Rakennesuunnittelun virheet vähenevät Mamsellin pilottikohteesta kertyneiden kokemusten perusteella voidaan parantaa tuotemallipohjaista suunnittelua ja suunnittelijoiden välistä yhteistyötä. Rakennesuunnitteluohjelmistoon yhdistetyllä statiikkaohjelmistolla saadaan selkeitä ja luotettavia rakennelaskelmia. Suunnitteluvirheitä voidaan vähentää. Lisäksi tuotemallista saadaan tietoa määrälaskentaan, tuotannonsuunnitteluun, kustannus- ja aikatauluhallintaan sekä rakennustuotteiden valmistukseen, Juha Valjus toteaa. Hän kuitenkin painottaa, että rakenteiden tuotemallisuunnittelu ei yksinään poista kaikkia virheitä. Suunnittelijoiden on oltava tehtäväänsä päteviä, ja heidän on tunnettava käyttämänsä ohjelmiston rajoitukset ja mahdollisuudet. Suunnittelija ei saa esimerkiksi uskoa, että integroitu statiikkaohjelma ratkaisee kaikki ongelmat oikein, vaan tulokset on aina tarkastettava jollakin likimääräismenettelyllä, Valjus sanoo. 6 Pro IT News

7 Kumppanien on hallittava mallintaminen Skanska Oy on laatinut tuotemalleja jo noin kolmestakymmenestä rakennuskohteestaan. Skanska pyrkii hyödyntämään mallintamista yhä kattavammin niin tiedonhallinnassa kuin asiakaspalvelussakin. Toimitusjohtaja Mauri Niemen mukaan pian onkin käsillä tilanne, jossa yhteistyökumppanit rakennushankkeisiin valitaan ensisijaisesti sen mukaan, millaiset valmiudet niillä on tuotemallintamiseen. Esimerkiksi tuotevalmistajien valinnassa painaa se, onko niillä omia toimivia tuotekirjastoja. Tiedonhallinta on rakennusprosessin ydin, sillä osapuolia on mukana paljon ja ne kaikki tuottavat ja välittävät tietoa. Vaikka sähköinen tiedonsiirto onkin parantunut, valtaosa rakennushankkeiden ongelmista aiheutuu yhä tiedonkulun pettämisestä. Tuotemallintaminen tuo tähän merkittäviä parannuksia, sanoo Mauri Niemi. Mallintamisen myötä siirrettävä tieto tarkentuu ja virheet vähenevät. Myös käytännönläheisyys lisääntyy, sillä tuotemallit ovat havainnollisempia kuin perinteiset rakennuspiirustukset. Niemi arvioi, että mitä suurempi osa rakentamisesta tehdään muualla kuin työmaalla, sitä tärkeämmäksi tiedonhallinta muuttuu. Tiedonhallinnalle on oleellista, että kulloinkin on käytettävissä se tieto ja vain se tieto, jota sillä hetkellä tarvitaan. Tuotemallitieto voi olla pohjana muillekin tavoitteille kuin tietovirtojen ohjailulle. Sitä voidaan syöttää esimerkiksi järjestelmiin, joiden avulla lasketaan rakennusten ympäristövaikutuksia. Tuotemallintaminen lyö itsensä läpi nopeammin kuin kuvitellaan. Kun mallintamisen infrastruktuuri eli ohjelmistot ja tiedonsiirron välineet sekä osaaminen ovat käytettävissä, tuotemallintaminen yleistyy nopeasti, sanoo Niemi. Niemen mukaan tuotemallintaminen parantaa asiakaspalvelua esimerkiksi siten, että asiakas voi seurata tilaamansa rakennuksen edistymistä mukavasti omalta päätteeltään. Tuotemallintaminen havainnollistaa asiakkaalle rakentamisen aikatauluja ja helpottaa muutosten hallintaa rakennusprosessin aikana. Näin asiakas pystyy osallistumaan rakennusprosessiin paljon tiiviimmin kuin on totuttu ajattelemaan. Asiakastyytyväisyyden näkökulmasta tuotemallintamisen rajoja ei ole vielä koeteltu. Mielikuvitus vain lentoon, rohkaisee Skanskan toimitusjohtaja Mauri Niemi. Arkkitehtisuunnittelu tehostui As. Oy Vantaan Mamsellin rakennesuunnittelussa käytettiin Tekla Structures -ohjelmaa (kuva yllä). Arkkitehtisuunnittelussa kohde mallinnettiin ArchiCADin ohjeistuksien mukaan. Vantaan Mamsellin suunnittelua on ohjannut arkkitehti Niklas Sucksdorff Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:stä. Tuotemallintamisen yhtenä tavoitteena on toimistossamme ollut suunnitteluprosessin tehostaminen. Tämä on tärkeää ennen kaikkea pienissä asuntokohteissa, joiden kannattavuus on perinteisesti ollut altis riskeille, kertoo Sucksdorff. Hänen mukaansa tuotemallinnuksen hyödyt pienissä asuntohankkeissa korostuvat, kun kerran mallinnettuja asuntotyyppejä voidaan käyttää toistuvasti uudelleen. Arkkitehtimallinnus tehtiin siten, että luonnosvaiheessa kerrostalo piirrettiin käsin vaadittavilta osin. Luonnosten perusteella hanketta vietiin eteenpäin tilaajan kanssa niin pitkälle, että oleellisia muutoksia ei ollut odotettavissa. Luonnossuunnittelun jälkeen kohde mallinnettiin toimiston sisäistä suunnittelutapaa ja ArchiCAD:in ohjeistuksia noudattaen. Lisäksi seurattiin osittain Pro IT:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n mallinnusohjeita. Alussa tuotemallitiedostosta muokattiin myyntipohjat, 3Dkuvat ja esittelyaineistot asuntomarkkinointia varten. Mallia hyödynnettiin lupakuvien laadinnassa noin 70-prosenttisesti. Tuotemallia käytettiin piirustusten runkona ja pohjana, ja työpohjista 85 prosenttia ja osapiirustuksista lähes puolet pystyttiin tuottamaan mallista. Lähes kaikki ikkunakaaviot tulostettiin suoraan mallista. Tämä onnistui myös 70 prosentissa kalustekaavioista ja osassa ovikaavioista. 7

8 NavisWorks-ohjelma sopii törmäystarkasteluihin NavisWorks-ohjelmalla saadaan tuotemallista muun muassa pysty- ja vaakaleikkauksia. Pro IT -pilottikohteessa As. Oy Vantaan Mamsellissa on tehty tuotemallit arkkitehti-, rakenne- ja LVI-suunnittelussa. Malleja ja niiden yhteensopivuutta tarkastellaan NavisWorks -ohjelmalla. Sillä voidaan tutkia malleja monin tavoin: ottaa niistä leikkauksia pysty- ja vaakasuunnassa tehdä virtuaalinen tutustumiskierros läpi mallin huonetilojen tallentaa eri näkymiä ja simuloida aikataulun avulla rakentamisen vaiheittaista etenemistä yhdistää eri tuotemalleja ja suorittaa niiden törmäystarkasteluja. NavisWorks -ohjelmassa on paljon muitakin ominaisuuksia. Tuotemallien tarkastelu voidaan vaikkapa nauhoittaa ja tallentaa esimerkiksi avi-muodossa. Silloin tarkasteluprosessia voidaan katsella esimerkiksi RealPlayer tai Quick Time Player -ohjelmilla. Jos tuotemallitiedosto on enemmän kuin pelkkä 3D-malli ja sisältää tuoterakenne- ja tuoteosatietoa, NavisWorks -ohjelma pystyy tulkitsemaan myös tätä tietoa. Valittu osa näkyy eri värillä ja osan tiedot erillisissä tietokentissä. Kun luodaan eri suunnittelumalleja, on tärkeää, että ne sijaitsevat tietokoneavaruudessa samassa kohdassa suhteessa x, y ja z -koordinaatistoon. Jos näin ei ole, mallien keskinäinen vertailu on vaikeaa eikä törmäystarkastelua ole mahdollista tehdä. Lisätietoja: Talotekniikan tuotemalli auttaa tarjouslaskennassa As. Oy Mamsellin LVI-tuotemallinnuksesta vastasi Insinööritoimisto Karlsson, Karves & Co Oy. LVI-suunnittelija Sture Karlsson ei pidä siirtymistä perinteisestä talotekniikkasuunnittelusta tuotemallimaailmaan kovin vaikeana. Esimerkiksi MagiCAD-ohjelman avulla tapahtuvalta suunnittelulta vaaditaan tosin enemmän tarkkuutta, jotta kaikki putkistot ja kanavistot tulevat oikein mukaan kolmiulotteisina. Saadaan aikaan tarkempi ja parempi lopputulos, kun joudutaan hyvin yksityiskohtaisesti miettimään risteilyjä, törmäystarkasteluja sekä rakennusosien yhteensopivuutta kuten sitä, millaiset liitostavat sopivat tuotekirjastosta valittuihin tuoteosiin, sanoo Karlsson. Suurimpana tuotemallintamisesta koituvana hyötynä hän kuitenkin pitää mallista saatavia materiaalilistoja, joiden avulla voidaan vähentää tarjouslaskennan työtä: Yksi suunnittelija saattaa joutua näkemään vähän enemmän vaivaa mallintaessaan, mutta monta tarjouslaskijaa pääsee paljon helpommalla. LVI-tuotemallia voidaan katsella tarpeen mukaan kaksitai kolmiulotteisena. Suunnitelmasta voidaan myös helposti tulostaa halutuista kohdista leikkauksia ja detaljikuvia mittatietoineen työmaata varten. Jatkossa voitaneen myös LVItekniikan vaatimat reikätiedot saada tuotettua suunnitteluohjelmistoja kehittämällä, ennakoi Karlsson. Tuotemalli tuo LVI-suunnitteluun lisää tarkkuutta. 8 Pro IT News

9 Pro IT -tuoterakennekirjasto valmis käyttöön Heti Pro IT -hankkeen alussa pidettiin yleisen tuoterakennekirjaston luomista hyvin tärkeänä. Kirjasto on nyt saatavilla pdf-muodossa, mutta se siirretään mahdollisimman pian eri ohjelmistojen omiin valikkoihin. Pro IT -tuoterakennekirjasto on nykyisiä yrityskohtaisia rakennetyyppikansioita korvaava valikoima hyviä suunnitteluratkaisuja. Se sisältää yleisimmin käytettyjä rakennetyyppejä, joihin liittyviä tuotetietoja eri suunnitteluohjelmistot voivat lukea. Näin kirjastoa voidaan hyödyntää rakennuksen tuotemallintamisessa. Kirjaston kaikki rakennetyypit on varustettu tunnuksilla, joiden avulla tuoterakenteet voidaan tunnistaa yksiselitteisesti. Tunnukset mahdollistavat myös luotettavan ja nopean määrä- ja kustannuslaskennan. Tuotekirjasto perustuu kehitteillä olevaan TALO nimikkeistöön, jonka käytön odotetaan myös yleistyvän nimenomaan eri tuotekirjastojen avulla. Kehitystyö jatkuu rakennustuotteita mukaan Pro IT -kirjaston tietosisältöä ja teknisiä ratkaisuja aiotaan edelleen jatkuvasti kehittää. Sitä kartutetaan kattamaan myös joukko erilaisia rakennustuotteita, kuten ikkunoita, ovia ja kiintokalusteita. Monilla kalustevalmistajilla on olemassa omia Internet-tuotekirjastojaan, joista suunnittelijat voivat ladata tietoa käytössään olevaan CAD-ohjelmaan. Näissä kirjastoissa tuoteosat on kuvattu tavallisesti ainakin pohjapiirroksissa tarvittavilla symboleilla. Tuoteosaobjektit voivat olla myös kolmiulotteisia sekä sisältää vaihtelevia määriä tietoa tuoteosien ominaisuuksista osan käyttötarkoituksesta ja suunnitteluohjelmistosta riippuen. Joskus osa tuotetiedosta on sijoitettu erillisiin tietokantoihin. Tuoteobjekteissa voi olla ominaisuuksia, joilla valitaan esimerkiksi tuotteen materiaaleja tai osavahvuuksia, ja näin niiden käyttö nopeuttaa suunnittelua. Tuotekirjastot muistuttavat hieman perinteisten piirustusten tekemiseen käytettyjä eri mittakaavoissa olleita kaavioita. Kirjastoissa on usein valmiina huomattava määrä suunnittelussa tarvittavaa tietoa, joka ennen piti hakea eri käsikirjoista ja tuote-esitteistä. Joissakin tapauksissa on koettu, että tämän suuren tietomäärän esiintyminen aikaisin varsinkin suunnittelun alkuvaiheessa voi häiritä suunnittelijaa. Kun tieto jäsennetään oikein ja tallennetaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan, tämäkin ongelma voidaan kuitenkin hallita. Tuoterakennekirjastoon voi tutustua Pro IT -hankkeen Internetsivuilla osoitteessa 9

10 PlusKoti-konseptissa sarjaräätälöidään asuntoja Helsingin Arabianrantaan on vuoden 2005 alussa valmistumassa 80 kerrostaloasuntoa, joiden lopulliseen olemukseen ostajilla on ollut normaalia enemmän vaikutusvaltaa. Sato-Rakennuttajat Oy:n, Arkkitehtitoimisto Esko Kahri & Co:n ja Tocoman Groupin kehittämä PlusKoti-konsepti perustuu sarjaräätälöintiin. Tuotemallintamisen avulla konsepti mukautuu ostajien tarpeisiin ja tekee samalla rakennustuotannon sujuvammaksi. PlusKoti-asunnon ostajilla on tarjolla samaan perusasuntoon erilaisia pohjaratkaisuja, joista he voivat valita itselleen sopivan. Pinta-alassakin on joustovaraa neljästä kymmeneen neliömetriä ostajan toiveista riippuen. Tavallisesti uuden asunnon ostaja saa päättää itse kotinsa pintamateriaaleista, kuten lattioista, laatoituksista ja kaapistojen ovista. Suurempia muutostöitä, kuten seinien siirtoja tai poistoja, voi toki aina teettää, mutta niiden hinta saattaa saada ihmiset kohottamaan kulmakarvojaan. Helpompaa ja kustannuksiltaan kohtuullisempaa onkin, että pohjaratkaisuja on luotu etukäteen enemmän kuin yksi ainoa. Sarjaräätälöinnin avulla asukkaiden erilaiset mieltymykset voidaan toteuttaa taloudellisesti järkevällä tavalla, kertoo johtaja Jouko Kuusela Satosta. Tuotemallintamista käytetään monella tavoin Tuotemallintamista on hyödynnetty suunnittelussa ja asiakaspalvelussa monella tavoin. Kahrin arkkitehtitoimisto käyttää sitä arkkitehtisuunnittelussa ja laatii erilaisia kaluste-, varuste- ja pohjaratkaisuja samoihin perusasuntoihin. Mallintaminen auttaa paitsi asuntokohteiden suunnittelussa, myös ennakkomarkkinoinnissa: mallien perusteella tehdään 3D-visualisointeja, joiden avulla asunnonhankkijoille havainnollistetaan, millaisilta eri vaihtoehdot näyttävät käytännössä. Tocoman puolestaan pitää yllä tuotemallitiedon tyyssijaa eli palvelinta, jonne tietoa tallentavat ja josta sitä hankkivat niin arkkitehti, määräasiantuntija kuin rakennustyömaan johtokin. Kaikki osapuolet pysyvät näin hankkeen etenemisestä ajan tasalla. Tocomanin määrälaskenta perustuu arkkitehdin palvelimelle syöttämiin suunnitelmiin, ja määrälaskentaan puolestaan perustuvat työmaan materiaalihankinnat. Tulevilla asukkailla on myös palvelimelle omat Internet-tunnukset, joilla he pääsevät käsiksi tarvitsemaansa tietoon kustannuksista ja vaihtoehdoista sekä voivat esimerkiksi kätevästi tulostaa koosteen oman asuntonsa tiedoista. Parempaa asiakastuntemusta Espoon Saunalahteen tuotetaan PlusKoti-konseptilla viitisenkymmentä sarjaräätälöityä kerrostaloasuntoa. Internet-palvelusta halutaan luoda tehokas apuväline myyjien ja ostajien välisiin kontakteihin. Jouko Kuuselan mukaan asiakkaiden odotukset palvelua kohtaan ovat suuret. Ostajat haluavat tietää yhä tarkemmin tulevan kotinsa ominaisuuksista. Esimerkiksi kolmiulotteisia visualisointeja on pyydetty PlusKoti-sivuille lisää, sillä ne kertovat asunnoista toisella tavalla kuin pohjapiirrokset, sanoo Kuusela. Valtaosa ostajista on ollut tyytyväinen pohjaratkaisu- ja pinta-alavalikoimaan, mutta jotkut ovat toivoneet sen olevan vielä nykyistä laajempi. Arabianrannan kohteessa tehdäänkin yhteenveto siitä, mitä mieltä ostajat ovat olleet PlusKodista. Lisäksi kartoitetaan, kuinka paljon muutoksia asuntojen perusvarustustasoon on tehty ja minkä tyyppiset asiakkaat niitä ovat eniten tilanneet. Kerättyjen tietojen perusteella konseptia pyritään edelleen kehittämään. Asuntojen menekki on Arabianrannassa ollut erinomainen. Olemme tietoisempia asiakkaiden tarpeista kuin ennen, mikä on tärkeää kilpailukyvylle, Kuusela summaa. Seuraavaksi PlusKoti-konseptia käytetään Espoon Saunalahteen rakennettavassa Asunto-osakeyhtiö Espoon Merikummelissa. 10 Pro IT News

11 PlusKodissa tuleva asukas voi valita useista pohjaratkaisuista mieleisensä. Tocoman vähentää määrätiedon kitkaa Tuotemallintamisen myötä määrä- ja kustannuslaskenta on huomattavasti tarkempaa kuin perinteisillä menetelmillä, Esko Enkovaara korostaa. Tocoman tuottaa jäsenneltyä tietoa rakennusprosessin eri osapuolten tarpeisiin. Tocoman Groupin toimitusjohtaja Esko Enkovaaran mielestä on hieno saavutus, että eri suunnittelijoiden tuotemallit voidaan yhdistää ja että käytössä on kansainvälinen IFC-standardi, joiden avulla eri suunnitteluohjelmistot ymmärtävät toistensa tietoa. Enkovaaran mukaan suunnittelutuotemallit eivät kuitenkaan vielä sisällä tietoa siitä, miten rakenteet toteutetaan. Esimerkiksi työmaaprosessin eri työvaiheet ja niiden kesto tai ajoittaminen toisiinsa nähden eivät ole suoraan johdettavissa suunnittelutuotemallista. Mallin tieto täytyy ryhmitellä oikealla tavalla, jotta siitä tulisi kulloiseenkin tuotannon käyttötarkoitukseen sopivaa. Tocoman johtaa tuotantotietoa suunnittelutiedosta. Asiakkaat puolestaan käyttävät tuotantotietoa esimerkiksi tarjouslaskelmiinsa. Tocoman on Enkovaaran mukaan rakennushankkeen määrätiedon yhteensovittaja. Se kerää suunnittelutiedon arkkitehdeiltä sekä rakenne- ja LVI-suunnittelijoilta ja kytkee sen omaan asiantuntemukseensa määrä- ja kustannuslaskennasta, tuottaa jäsenneltyä tietoa tuotannon koko toimitusketjua varten ja mahdollistaa tiedon täsmällisen jakelun eri tuotanto-osapuolille palvelimiensa kautta. Samoja määrälaskelmia tuotetaan nykyisin monta kertaa eri tarpeisiin: hankintaa, työmaalogistiikkaa ja aikataululaskentaa varten. Tocomanin tuotantomallipalvelin on tärkeä parannus tähän. Koska palvelin tekee mahdolliseksi tiedon varastoinnin, päivittämisen ja siirtämisen eri tuotanto-osapuolten välillä, kerran luodut määrälaskelmat elävät ja pysyvät ajan tasalla sekä palvelevat kaikkia niitä tarvitsevia. Tocoman laatii osasta arkkitehdeilta saamistaan 2D-viivapiirroksista itse tuotantomallit, joiden perusteella se voi tehdä asiakkaiden tilaamat laskelmat. Esimerkiksi asuinkerrostalon mallintaminen onnistuu parissa päivässä, vaativampiin kohteisiin kuluu noin viikko. Jotkin arkkitehtitoimistot toimittavat Tocomanille piirustukset valmiiksi 3D-tuotemallina, mutta monet eivät tähän vielä pysty. Tocoman on Pohjoismaiden suurin rakennustalouteen erikoistunut insinööritoimisto. Vuonna 1989 perustettu yritys myy muun muassa määrä- ja kustannushallinnan ohjelmistotuotteita. Tocoman ei kuitenkaan ole pelkkä ohjelmistotalo, vaan on alusta lähtien voimakkaasti suuntautunut uuteen informaatioteknologiaan perustuvien palvelukonseptien luomiseen. Sen toimialueisiin kuuluvat myös määrä- ja kustannuskonsultointi sekä tuotemallipalvelimet, joiden avulla rakennusprosessin eri osapuolet voivat siirtää määrätietoa toisilleen. 11

12 Enterprixe on mallintanut muun muassa Hirvensalmen S-marketin. Enterprixe-palvelin tuotemallitiedon tukikohtana Internet-pohjainen Enterprixe 3D-tuotemallipalvelin tarjoaa uusia mahdollisuuksia jouduttaa rakennushankkeen eri osapuolten yhteistyötä ja tiedonkulkua. Tuotemallitiedostot ovat usein suuria ja raskaita, joten niiden lähettäminen vaikkapa sähköpostilla on hidasta. Enterprixe-järjestelmässä käyttäjät työskentelevät yhteisessä, jaetussa tuotemallissa. Mallin osat, kuten betonipilarit, palkit tai laatat jaetaan osallistujien välillä siten, että yksi käyttäjä kerrallaan työstää kutakin tuoteosaa. Muutokset voidaan haluttuna ajankohtana julkaista muidenkin osapuolten nähtäville. Lisätietoja: Rakennushankkeelle voidaan perustaa Enterprixen tuotemallipalvelimelle tietokanta, johon annetaan käyttöoikeudet kaikille hankkeessa mukana oleville. Näin tiedon käsittely nopeutuu ja vanhentuneista tiedoista johtuvat virheet vähenevät. Rakennuksen tuotetietokantaa voidaan pitää yllä ja päivittää rakennuksen elinkaaren alusta loppuun. Rakennuksen omistaja voi hyödyntää mallitietoa esimerkiksi korjausten ja ylläpidon suunnittelussa, rakennuksen käyttäjä taas esimerkiksi markkinoinnissa. Enterprixe- järjestelmä kattaa 3D:n lisäksi myös 4D:n, sillä sen toiminnot mahdollistavat rakennuksen tuoteosien kytkemisen tuotantoaikatauluihin. Suomen Akatemia vahvistaa kone- ja rakennusalojen perustutkimusta Suomen Akatemia aloittaa vuonna 2005 Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan -tutkimusohjelman. Neljä vuotta kestävän KITARA-ohjelman tavoitteena on lisätä kone- ja rakennusalojen perustutkimusosaamista hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa näillä aloilla. Ohjelman avulla halutaan myös tukea uusien monitieteisten tutkimusryhmien ja kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen syntymistä. Ohjelma luo erityisesti Kokemukset tuotemallintamisen pilottihankkeista yksiin kansiin Pro IT -projektin puolesta ollaan tekemässä yhteenvetoraporttia kolmen tuotemallinnusta hyödyntävän pilottihankkeen käytännön kokemuksista. Raporttiin on kerätty kuvauksia suunnitteluprosessista sekä tuotemallinnuksen hyödyistä ja kehittämistarpeista eri osapuolten näkökulmista. kone- ja rakennusaloille perustutkimuskulttuuria ja houkuttelevaa imagoa sekä tukee tutkijankoulutusta. Ohjelmaan valittavilta hankkeilta edellytetään kone- tai rakennusalojen sekä tietotekniikan alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Lisätietoja: Pilottikohteet ovat As. Oy Vantaan Mamselli, As. Oy Lumikukka ja kauppakeskus Jumbon laajennusosa. Raportti julkaistaan syyskuun lopussa ja on saatavilla osoitteesta Rakennusteollisuuden Viestintäkeskus Oy / Libris Oy 2004 Lisätietoja Pro IT -projektista antaa Ilkka Romo, projektipäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry puh. (09) , gsm ,

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa 1 Tuotemallin hyödyt rakentamisessa Tuomas Särkilahti ProIT-seminaari 29.9.2004, FinnBuild Skanskan tavoitteet mallintamisessa 2 kehittää, testata ja ottaa käyttöön tuotemallintamiseen perustuva prosessi

Lisätiedot

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 Ilkka Romo, Projektin tavoite Kansallinen tuotemallintamiseen perustuva tiedonhallintatapa, joka liittää yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa,

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Tuotemallintaminen työkaluna rakennusliikkeen näkökulma

Tuotemallintaminen työkaluna rakennusliikkeen näkökulma Tuotemallintaminen työkaluna rakennusliikkeen näkökulma Tuomas Särkilahti, Tekniikan lisensiaatti Johtaja, Skanska Talonrakennus Oy tuomas.sarkilahti@skanska.fi Tuotemallintaminen muuttaa rakentamisen

Lisätiedot

Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari

Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari 14.11.2005 Pro IT -projektin tulokset ja yhteinen mallinnuskäytäntö Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry Esityksen sisältö Lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA

TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA Erikoistyö Toni Teittinen 194839 2 SISÄLLYS Sisällys... 2 1. Johdanto... 3 2. Dokumentteihin perustuva määrälaskenta... 4 3. Tietomallipohjainen määrälaskenta...

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Betonipäivät 2014 Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Ilkka Romo Skanska Oy 1 Tietomallintaminen Skanskassa Skanska mallinnuttaa suunnittelijoilla pääsääntöisesti kaikki omat projektikehityshankkeensa

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Skanska Oy:n tavoitteet tuotemallintamiselle

Skanska Oy:n tavoitteet tuotemallintamiselle 1 Skanska Oy:n tavoitteet tuotemallintamiselle Tuomas Särkilahti ProIT-seminaari 19.1.2004 Skanska Oy:n virtuaalimalli 2 Tausta Skanska Oy:n strategia ja teknologia strategia Skanskan aiemmat kehityshankkeet

Lisätiedot

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.)

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tekla Structures vuosineljänneksen kohde Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tausta Asiakkaamme tekevät paljon Tekla Structuresilla kohteita Tavalliset Tekla projektit eivät tule ihmisten tietoisuuteen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere WinWind Oy Normet Oy Tuotteita joiden suunnittelussa hyödynnetään digitaalista tuoteprosessia

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma TkkSali600 Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Arkkitehtitoimisto A-konsultit perustettu 1961 (nimellä Adlercreutz & Aschan) Siirtyminen cad-ohjelmien käyttöön

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sisältö 1)

Lisätiedot

Kuva: YIT TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu

Kuva: YIT TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu Kuva: YIT TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu 3 Pro IT -projektin tilanne ja jatkotoimenpiteet 4 Tuotemallipohjainen rakennusprosessi kuvattu systemaattisesti 6 IFC-tuotemallipalvelin nopeuttaa ja varmentaa tiedonsiirtoa

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Tuotemallipohjainen suunnittelu- toteutusylläpitoprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Rakennusteollisuus RT ry / 23.9.2002 Rakentamisen nykypäivä

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu Heathrown lentokentän poikkeuksellisen vaativan viidennen terminaalin teräsrungot on suunniteltu Tekla Structures -rakennemallinnusohjelmistolla. TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu 2 Uusi teknologia muuttaa myös

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TUOTEMALLIN JA 4D:N HYÖDYNTÄMISESTÄ PILOTTIHANKKEISSA

KOKEMUKSIA TUOTEMALLIN JA 4D:N HYÖDYNTÄMISESTÄ PILOTTIHANKKEISSA KOKEMUKSIA TUOTEMALLIN JA 4D:N HYÖDYNTÄMISESTÄ PILOTTIHANKKEISSA As Oy Vantaan Mamselli As Oy Lumikukka Jumbo 2 Laatinut Kristiina Sulankivi VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 07.10.2004 VTT RAKENNUS-

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Vt 25 parantaminen

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY PRO IT - Tuotemallitieto rakennusprosessissa -seminaari Tuotemallipohjainen suunnittelu Kansallismuseon Auditorio, 19.5.2003 TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Miksi? Miten? Mitä? Mitä sitten? Kari Karstila Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com www.eurostep.com Pro IT-seminaari, 2004-01 01-1919 PROSESSIMALLINTAMISEN

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Kehityshankkeen organisointi Johtoryhmä Espoo, Helsinki, Tampere, Vantaa puolustus-, ympäristö- sekä kauppa-

Lisätiedot

RYM Oy. Built Environment Innovations

RYM Oy. Built Environment Innovations RYM Oy Built Environment Innovations Tutkimuslaitokset ja yliopistot Rakennettu ympäristö RYM Oy Teollisuus Energia ja ympäristö CLEEN Oy Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy Metsäteollisuus Metsäklusteri

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 1 24.5.2010 Tietomallintamisen kehityspolku Senaatti-kiinteistöissä BIM - kehityshankkeet

Lisätiedot

Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL,

Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL, ? Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL, Tekes, TRY, Take Oy Esko Enkovaara, ToCoMan Oy Aarni Heikkonen, Rissa&Järvinen Oy Timo Taiponen, ToCoMan Oy Johdanto Tarkoitus arvioida

Lisätiedot

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla V i r A p Virtual Apartment s Service e-business @ VirAps Jarmo Suominen Arkkitehti SaFa / Projektipäällikkö UIAH e-business mahdollisuudet rakennusalalla VIRAPS on internetissä toimiva palvelu jonka avulla

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY

SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN YHTEISTYÖ CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY Fira pähkinänkuoressa Fira Oy perustettu 2002, pääkonttori Vantaalla rakennusalan innovatiivinen kasvuyritys fokus: teollisuusrakennukset,

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Vt 25 parantaminen välillä Meltola-Mustio RS, pilotin esittely Lauri Harjula,

Lisätiedot

Skanska Etelä-Suomi Oy

Skanska Etelä-Suomi Oy RAKENNUSURAKOITSIJA JA SUUNNITTELIJA RAKENNUSPALVELUJEN TUOTTAJANA IT- VERKOTTUNEESSA YMPÄRISTÖSSÄ Vastaa talonrakennustoiminnasta pääkaupunki seudulla Uudenmaalla ja Lahden talousalueella Liikevaihto

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 TOKA -projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, (myös rakennuksen

Lisätiedot

Ohjelman tavoitteena on

Ohjelman tavoitteena on Vera ohjelman tavoitteet ja tilanne: kaksi ensimmäistä vuotta Arto.Kiviniemi@vtt.fi Vuosiseminaari 19.11.1998 Arto Kiviniemi 06/12/2002-1 Ohjelman tavoitteena on edistää tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen

Lisätiedot

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ?

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? Uudenlainen tapa koota huippu-osaamista ja t&k-resursseja yritysten ja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kohteisiin Keskittymien toimintamalli: Yritykset,

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä

Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä Avoin kaikille Rakennusten elinkaarimittarit: Elinkaaren hiilijalanjälki annetuista energia- ja materiaalitiedoista EN-15978-standardin

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Henry Salo Fira Oy Esityksen sisältö Fira pähkinänkuoressa Fira Oy Historiamme Palvelurakentamisen konseptimme Tietomallin käyttö palvelurakentamisessa

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi Pro IT Kick-off seminaari, 2002-09-23 Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com IFC JA TUOTETIEDON ELINKAAREN HALLINNAN PROSESSI Sisältö: Rakentamisen

Lisätiedot

NCC kaikkialla Pohjoismaissa

NCC kaikkialla Pohjoismaissa NCC kaikkialla Pohjoismaissa Noin 21.000 NCC:läistä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Suomessa. Konsernin liikevaihto 5,3 miljardia euroa. Liikevaihto Suomessa n. 800 miljoonaa euroa NCC Constuction

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

1. Käytettiinkö projektissa yrityksen omia komponentteja (custom componentit, pluginit, makrot)? a. Kyllä b. Ei Minkä tyyppisiä komponentteja

1. Käytettiinkö projektissa yrityksen omia komponentteja (custom componentit, pluginit, makrot)? a. Kyllä b. Ei Minkä tyyppisiä komponentteja 1. Yhteystiedot Yritys / Yritykset Tietoja projektin ilmoittajista Kilpailuun osallistuvat yritykset ja niiden tehtävät hankkeessa Ilmoituksen jättäjän yhteystiedot Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen 1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus RT tuotetieto Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus 7.6.2017 12.6.2017 1 Ohjelma Tilaisuuden avaus Matti Rautiola, yliasiamies,

Lisätiedot

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Infra FINBIM -visio Vuonna 2014 suuret infran haltijat tilaavat vain mallipohjaista palvelua,

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Tietomalli korjausrakentamisessa

Tietomalli korjausrakentamisessa Tietomalli korjausrakentamisessa Rakennusfoorumi Rakennustietosäätiö RTS 6.5.2008 Kari Ristolainen, projektipäällikkö, arkkitehti SAFA, Senaatti-kiinteistöt Rakennusten laadunvarmistus tietomallien avulla

Lisätiedot

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere 23.11.2010 1. Finnish Wood Research Oy 2. RunkoPES 3. Miten RunkoPES luodaan 4. Miten RunkoPES kehitys etenee

Lisätiedot

Julkiset rakennukset puusta

Julkiset rakennukset puusta Julkiset rakennukset puusta RATKAISUJA RAKENTAMISEEN PUU KERROSTALOISSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Rakentamisen ekologinen jalanjälki kasvaa, ellei asialle tehdä mitään

Lisätiedot

PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS

PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS Kristiina Sulankivi 19.1.2004 Tuotemallitieto rakennusprosessissa 19.1.2004, Kristiina Sulankivi 1 JULKINEN OHJAUS Viranomaisvaatimusten hallinta

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

LEAN CONSTRUCTION MUUTTAA RAKENNUSALAN RAKENTEITA JA KULTTUURIA - Constin LCIFIN2 kehityshanke

LEAN CONSTRUCTION MUUTTAA RAKENNUSALAN RAKENTEITA JA KULTTUURIA - Constin LCIFIN2 kehityshanke LEAN CONSTRUCTION MUUTTAA RAKENNUSALAN RAKENTEITA JA KULTTUURIA - Constin LCIFIN2 kehityshanke Rakennettu ympäristö tulosseminaari 3.10.2014 Juha Salminen TkT, Kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Kumppanisi

Lisätiedot

TIETOVERKOTTUNUT RAKENTAMISPROSESSI -TUTKIMUSOHJELMA. RAKENTAMISEN TIETOTEKNIIKKAKYSELY Rakennustuoteteollisuus

TIETOVERKOTTUNUT RAKENTAMISPROSESSI -TUTKIMUSOHJELMA. RAKENTAMISEN TIETOTEKNIIKKAKYSELY Rakennustuoteteollisuus TIETOVERKOTTUNUT RAKENTAMISPROSESSI -TUTKIMUSOHJELMA Tutkimusohjelman valmistelu: Rakennustuoteteollisuus RAKENTAMISEN Rakennustuoteteollisuus Kyselyn tarkoitus: Tutkimusohjelman valmistelua varten selvittää

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus.

Säätiön tarkoitus. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on rakennetun ympäristön parantaminen tukemalla taiteellisesti korkeatasoisten ympäristöjen, ympäristötaideteosten ja ympäristötaidehankkeiden suunnittelua ja toteuttamista,

Lisätiedot

Marko Rajala Simo Freese Hannu Penttilä

Marko Rajala Simo Freese Hannu Penttilä Arvorakennusten korjaushankkeet ja tuotemallintaminen Marko Rajala Simo Freese Hannu Penttilä TKK arkkitehtiosasto ArkIT-informaatiotekniikka 15.1.2007 taustat ja tilannekatsaus johtopäätökset jatkotoimet

Lisätiedot

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 22.1.2014 Tiina Perttula 2 Toiminnanohjaus Ongelmia nykyisessä tavassa Sama informaatio on useissa kuvissa Pituusleikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset Geotekniset

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

NCC Rakennus Oy:n asuntokohde Helsingin Talinlehdossa valittiin tuotemallitiedon monipuolisen käytön areenaksi.

NCC Rakennus Oy:n asuntokohde Helsingin Talinlehdossa valittiin tuotemallitiedon monipuolisen käytön areenaksi. NCC Rakennus Oy:n asuntokohde Helsingin Talinlehdossa valittiin tuotemallitiedon monipuolisen käytön areenaksi. TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu 3 Mallintaminen lisää tehoa koko rakennusprosessiin 6 Suomen osaamiselle

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe. Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe. Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Puupäivä Wanhassa Satamassa 27.11.2011 Tutkittua tietoa - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Kysely olemassa olevista puukerrostaloista

Lisätiedot

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Kysely tehtiin huhtikuussa 2013. Kyselyn toteuttivat Rakennustietosäätiö RTS ja Suomen buildingsmart yhteistyössä RIBA Enterprises Ltd:n kanssa.

Lisätiedot

TUOTEMALLI- PILOTIT 2005

TUOTEMALLI- PILOTIT 2005 Marraskuu 2005 TUOTEMALLI- PILOTIT 2005 As Oy Vantaan Ankkahovi Talin kohde Fallpakan pysäköinti Oy Eurospar Mäntsälä 1 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Alkusanat Rakennusteollisuus RT:n koordinoimassa

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO

RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO 2 Sisällys SISÄLLYS... 2 1 RYHTIWEB HUOLTOKIRJA... 3 2 RYHTIWEB HUOLTOKIRJAN LAATIMINEN... 3 2.1 LAITTEISTO JA OHJELMISTOVAATIMUKSET... 3 2.2 UUDEN

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan

RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden. julkiseen hankintaan RT-ohjeet suunnittelu- ja konsultointipalveluiden julkiseen hankintaan Fiksun julkisen rakentamisen kuntakiertue Jyväskylä 11.12.2017 Jaana Matilainen> Jyväskylä> 11.12.2017 1 RT-ohjeet suunnittelu- ja

Lisätiedot

Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe

Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Puupäivä Wanhassa Satamassa 27.11.2011 Tutkittua tietoa suomalaisten puukerrostalojen asukastyytyväisyydestä - puukerrostalossa asuu tyytyväinen perhe Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Kuntalaisten palaute haltuun

Kuntalaisten palaute haltuun Kuntalaisten palaute haltuun Tekla Palaute Kuntamarkkinat, Katariina Nyman Tekla Oyj Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä infra- ja energiatoimialoilla Perustettu 1966 Listattu

Lisätiedot

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Seminaariesitelmä 28.5.-13 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö tietomallivaatimukset ja ohjeistus miten tietomallihanke toimii? tilaajan rooli tietomallihankkeessa

Lisätiedot

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä seminaari 6.3.2013 Kimmo Laatunen Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten

Lisätiedot

Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen

Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen 1 20.12.2016 Sampo Oksama, Trimble Trimble Connectin uudet työkalut Tuote Julkaistua tietoa pystytään katselemaan, kommentoimaan tietomallipohjaisesti

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan OPS2015-2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus 2015-2019 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Rakennusinsinöörin perusosaaminen 84 op. Ammatillinen osaaminen 60

Lisätiedot

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja.

www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. www.uudiskohde.fi Uusien asuntojen osaaja. Uudiskohteiden asiantuntija palveluksessanne. Uudiskohde on palveluna ainutlaatuinen. Välittäjämme ovat keskittyneet nimenomaan uudiskohteiden myyntiin, mistä

Lisätiedot

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter

Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä. Maria Vinter Siltatiedon tarkkuustason määrittäminen Taitorakennerekisterissä Maria Vinter 2 Taustaa Diplomityö: Tietomallinnuksen hyödyntäminen siltojen ylläpidossa, valmis 09/2017 https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/opin_2017-03_tietomallinnuksen_hyodyntaminen_web.pdf

Lisätiedot

Facade Concept VALMIS JULKISIVUKONSEPTI

Facade Concept VALMIS JULKISIVUKONSEPTI Facade Concept VALMIS JULKISIVUKONSEPTI Radiolinja, Espoo. Normek Fasad -julkisivukonsepti on toimisto-, liike- ja teollisuusrakentamiseen kehitetty palvelukokonaisuus, joka on käytettävissä myös asuin-

Lisätiedot