Kuva: YIT TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuva: YIT TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu"

Transkriptio

1 Kuva: YIT TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu 3 Pro IT -projektin tilanne ja jatkotoimenpiteet 4 Tuotemallipohjainen rakennusprosessi kuvattu systemaattisesti 6 IFC-tuotemallipalvelin nopeuttaa ja varmentaa tiedonsiirtoa 8 Tuotekirjastojen kehittäminen etenee 9 Arkkitehdin mallintamisohjeita täsmennetty 10 YIT:llä useita työkaluja mallintamiseen 12 Asiakasvaatimusten hallintaa kehitetään Tietotekniikka pk-yritysten liiketoiminnan tueksi PRO IT -NEWS MAALISKUU 2004

2 Tuotemallitieto rakennusprosessissa Tuotemallitiedosta on monenlaista hyötyä käytännössä Laajapohjainen yhteistyöprojekti Pro IT -kehitysprojekti toteutetaan laajassa yhteistyössä rakentamisen prosessin eri osapuolten kesken, jotta kaikkien tarpeet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduiksi. Projektia koordinoi Rakennusteollisuus RT yhteistyökumppaneinaan mm. Arkkitehtitoimistojen liitto ATL Rakennustietosäätiö RTS Sato-Yhtymä Oyj Senaatti -kiinteistöt Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL Tekes Wood Focus Oy Ympäristöministeriö Rakennusteollisuuden yrityksistä ProIThankkeessa ovat mukana esimerkiksi: Rakennusyritykset pilotointi Rakennusosakeyhtiö Hartela Oy Alfred A. Palmerg Ab Rakennus Oy Lemminkäinen Lujatalo Oy NCC Rakennus Oy Rakennusliike V. Mättölä Oy Skanska Oy Seicon Oy SRV Viitoset Oy YIT-Yhtymä Oyj Tuoteteollisuus tuotemallinnus Fenestra Oy Lemminkäinen Oy/betonituotteet Lohja Rudus Oy Ab Parma Oy Paroc Oy Rautaruukki Oyj Saint-Gobain Isover Oy Pro IT -projekti on rakennusteollisuuden ja sen yhteistyökumppanien yhteinen voimanponnistus materiaali- ja tuotetiedon sekä rakentamis- ja ylläpitoprosessin tarvitsemien tietojen yhteensovittamiseksi. Tiedonhallinnan työkaluksi on otettu muilla teollisuuden aloilla pitkälle kehitetty tuotemallinnus ja tiedonsiirron standardiksi rakennusalaa varten kehitetty kansainvälinen IFC-standardi. Tavoitteena on, että tietoa voidaan siirtää arkkitehtisuunnittelusta rakenne- ja lvis-suunnitteluun sekä tuotevalmistukseen riippumatta siitä, mitä ohjelmistoa käytetään ja mikä suunnittelutoimisto on kysymyksessä. Suomalainen teollisuus on ollut itsekin aktiivinen standardin kehittäjä, esimerkiksi betoniteollisuus on valmistellut betonielementti-ifc-laajennuksen. Pro IT -projekti ohjeistaa kansallisella tasolla tuotemallintamista sekä tuotemallien tietosisältöä. Päämääränä on, että vakioidun tuotemallin rakenteen ja tietosisällön avulla voidaan tehostaa ja nopeuttaa sekä rakennushankkeen suunnittelua että ohjausta. Konkreettisinta välitöntä hyötyä tuottaa se, että tuotemallista voidaan tulostaa määräluetteloita kustannuslaskennan, tuotannonsuunnittelun ja hankinnan käyttöön. Kolmiulotteisen tuotemallin avulla tapahtuva visualisointi palvelee myös asiakkaiden päätöksentekoa. Tuotemallintamisessa käytettävä tuotetieto avaa tuoteteollisuudelle useita hyödyntämismahdollisuuksia. Tuotekirjastosta valitun tuotekuvauksen käyttäminen osana suunnitelmaa varmistaa teknistaloudellisesti hyvän ratkaisun, siirtää täsmällisesti tuotetiedon valmistukseen ja toimii myös markkinointityökaluna. Kansainväliselle tuoteteollisuudelle kirjastot voivat avata Internetin kautta uusia markkinoita hakupalveluiden kehittyessä. Tuotetiedolla on tärkeä rooli myös rakennuksen elinkaaren aikana käyttö- ja huolto-ohjetiedon välittäjänä. Rakennusteollisuus on erittäin tyytyväinen projektin saamaan vastaanottoon suunnittelijoiden, rakennuttajien ja muiden yhteistyökumppanien keskuudessa. Yhteistyössä on kehitetty prosessia, määritelty suunnitteluohjeita ja luotu tuotekirjastoja. Yhdessä tullaan tarkastelemaan myös uuteen toimintatapaan liittyviä vastuita ja velvoitteita. Kaikki tämä tähtää parempaan tuottavuuteen ja laatuun sekä rakentamisen kilpailukyvyn parantamiseen. Se on myös kaikkien osapuolten yhteinen etu. Rakennusteollisuus pitää Pro IT -hanketta yhtenä tärkeimmistä yhteistyöhankkeista tiedon käsittelyn ja mallintamisen alueella, sillä se tarjoaa kaikille rakennusprosessin osapuolille merkittäviä hyötyjä. Toivomme, että hyvin edennyt työ saa joukkoomme lisää yrityksiä, sillä nyt syntyvillä tuloksilla on kansainvälisestikin uraauurtava merkitys. Missään muualla ei toimeen ole pystytty tarttumaan näin kokonaisvaltaisesti. Hyvää yhteistyötä kannustaen Lisätietoja Pro IT-projektista antaa projektipäällikkö Ilkka Romo puh. (09) , gsm LAURI RATIA puheenjohtaja Rakennusteollisuus RT ry

3 Pro IT -seminaari keräsi salin täydeltä kuulijoita Pro IT -tulosseminaari pidettiin Kansallismuseon tiloissa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui yli 200 kuulijaa, jotka edustivat rakentamisprosessin monia eri osapuolia. Etenkin mallintamisen keskeisiä toteuttajia, arkkitehtejä ja muita suunnittelijoita oli ilahduttavan runsaasti paikalla. Seminaarissa käytiin läpi Pro IT -projektin tilannetta ja tuloksia. Mallintamisen ohjeistus on täsmentynyt. Arkkitehti Seppo Niemiojan tekemästä Arkkitehdin tuotemallisuunnittelu -julkaisusta on otettu uusi painos, jonka ohjeistus on tarkempi ja sisältää yhteisesti sovittuja tietomäärittelyjä. Seuraavaksi ohjeistus ulotetaan rakennesuunnitteluun; työstä vastaa Markku Varis Finnmap Consulting Oy:stä. Myös lvi-suunnittelun tietotarpeet ja tiedonsiirto otetaan esille kevään kuluessa. Ks. sivu 9. Suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessin mallintaminen on viety päätökseen. Kokonaisajatus tavoiteprosessissa on kuvattu VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan johdolla. Eurostepsys Oy:n vetämän workshoptyöskentelyn tuloksena saatiin aikaan systemaattinen kuvaus tuotemallipohjaisesta prosessista ja sen tietovirroista. Työhön osallistui kymmeniä yritysten ja järjestöjen edustajia. Prosessin kehittämisen tavoitteena on uuden ja entistä tuottavamman toimintatavan löytäminen tuotemalliteknologian avulla. Ks. sivu 4. Tuotekirjastojen tietosisällön määrittelyissä on edetty, ja toimivia tuotekirjastoja syntyy kevään aikana. Pro IT vastaa lähinnä yleisistä tuoterakennekuvauksista ja eri tuotetyyppien tietosisällöstä, kun taas yritykset vastaavat sovellutusten tekemisestä. Ks. sivu 8. Testaus ja pilotointi alkaa Skanska Oy:n Vantaan Kartanonkoskelle suunnittelemassa asuntokohteessa. Hankkeessa testataan suunnitteluohjeita, tuotekirjastojen käyttöä sekä tiedonsiirtoa arkkitehdin mallista rakennusliikkeen määrälaskentaan, rakennesuunnitteluun sekä lvis-suunnitteluun. Ks. sivu 12. Tuotemallintamiseen liittyvät vastuu- ja omistusoikeuskysymykset ovat nousseet esille Pro IT -kehitystyön kuluessa. Niitä ryhtyvät ratkomaan laajasti eri osapuolia edustavat yritykset ja järjestöt. Vuoden 2004 loppuun jatkuva projekti on edennyt monella tavalla, mutta tehtäväkenttää riittää. Mallinnusohjeet vaativat kehittämistä, tuotekirjastoja on julkaistava, elinkaaritiedon käyttö on tehtävä helpommaksi ja tiedonsiirron tarpeita on määriteltävä. Ohjelmistoteollisuudelta odotetaan uusia ohjelmia, joiden avulla mallinnusta voidaan tehdä käytännössä. Erityisesti IFC:n ja tuotemallipalvelimien kehitys on viime aikoina ollut joka tapauksessa niin lupaavaa, että tiedonsiirron kehittämisen edellytykset näyttävät täyttyvän. On siis lupa odottaa hyviä tuloksia. ILKKA ROMO projektipäällikkö 3

4 Tuotemallipohjaisen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessin osat (kaaviota yksinkertaistettu). Tuotemallipohjainen rakennusprosessi kuvattu systemaattisesti Pro IT -hanke pyrkii edistämään tuotemallipohjaisen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessin käyttöönottoa. Prosessissa tuetaan osapuolien välistä tiedonsiirtoa ja tiedon yhteiskäyttöä läpi rakennuksen tietojen elinkaaren. Tavoitteena on rakennusprosessi, jossa tuotemallitietoa tuotetaan, siirretään ja hyödynnetään helppokäyttöisessä, digitaalisessa muodossa tietokonesovellusten ja osapuolien kesken. Prosessimallinnustyö aloitettiin jakamalla rakennusprosessi osiin. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan johdolla syntyi prosessikartta, jossa rakennusprosessi on jaettu kahdeksaan osaan ja karkeasti neljään eri vaiheeseen. Lisätietoja ja Pro IT News lokakuu Prosessikartan pohjalta tehtiin Eurostepsys Oy:n vetämänä rakennusprosessin systemaattinen kuvaus. Se kokoaa eri osapuolien yhteisen näkemyksen rakennusprosessista, sen osista ja tiedonsiirrosta. Tämä syventävä prosessimallinnus tapahtui workshop-työskentelynä, jossa olivat mukana rakentamisen eri osapuolet, mm. kiinteistönomistajat, suunnittelijat, rakennusliikkeet, tuoteosateollisuus ja viranomaistahot. Tuotemallipohjainen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessi on kuvattu systemaattisella menetelmällä (ns. IDEF0), jolla prosessi on jaettu osiin. Ne ovat yhteensopivia kaavioita, jotka muodostavat hierarkisen kokonaisuuden. Kaaviot esittävät kunkin osan toiminnot, niiden väliset tietovirrat, käytettävät sovellukset ja mukaan liittyvät osapuolet. Prosessimalli kattaa rakennushankkeen ja rakennuksen elinkaaren aina alustavasta suunnittelusta rakennuksen käyttöön ja kiinteistönpitoon. Prosessimalli on pyritty tekemään mahdollisimman yleisesluonteiseksi siten, että se ei kuvaisi rakennushankkeiden yhtä toteutustapaa, vaan sitä voitaisiin soveltaa erilaisiin toteutusmuotoihin. Se pyrkii kattamaan niin uudis- kuin korjausrakentamishankkeet. 4 Pro IT News

5 Rakennusprosessimallia voidaan hyödyntää monin tavoin Prosessimallia voidaan käyttää pohjana tavoitteiden ja niiden kehittämistarpeiden viestimisessä rakennusprosessin osapuolelta toiselle. Se toimii viitemallina tehtäessä yksityiskohtaiempaa prosessimallinnustyötä, jossa prosessikuvausta esimerkiksi tarkennetaan erityisesti tietyn yrityksen näkökulmasta. Prosessimalli myös tunnistaa tärkeimpiä tiedonsiirron tarpeita prosessin eri osien ja osapuolien välillä. Rakennusprosessin eri osien prosessimalli on välitulos, josta työtä jatketaan täsmentämällä kehittämiskohteita ja osapuolten tehtäviä ja vastuita sekä kuvaamalla yksityiskohtaisesti tiedonsiirtoa. Tietoa siirretään ennen kaikkea rakennuksen suunnittelusta muille osapuolille lähtötiedoiksi rakennuksen suunnittelusta rakennusliikkeelle määrä- ja kustannuslaskentaan rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta sen käyttöön ja kiinteistönpitoon. Vuoden 2004 aikana määritellään joitakin tärkeimpiä tiedonsiirron kysymyksiä. Ne täydentävät muuta ProIT:n tuotemallintamisen ja tuotekirjastojen ohjeistusta. Lisätietoja: KARI KARSTILA, Eurostepsys Oy Tuotemallintamisesta etua sekä asiakkaalle että toteuttajalle Skanska Oyj on tuotemallintamisen uranuurtajia Suomen rakennusteollisuudessa. Yhtiöllä on käytössä mallintamiseen perustuva Rasti-tiedonhallintajärjestelmä, joka on linkki tuotemallin ja Skanskan muiden tietojärjestelmien välillä. Skanskan omaa virtuaalista tuotemallia on hyödynnetty jo yli 20 asuntorakennushankkeessa. Tavoitteena on, että ensi vuonna virtuaalimallia käytetään 60 prosentissa Skanskan Etelä- Suomen asuntohankkeista. Johtaja Tuomas Särkilahden mukaan tuotemallintaminen tuo lukuisia etuja sekä asiakkaille että rakennusliikkeelle. Visualisointi toimii päätöksenteon tukena eri vaihtoehtojen vertailussa ja esimerkiksi elinkaaritaloudellisuuden tai ympäristömyötäisyyden analysoinnissa. Se täydentää elinkaaren aikaista huolto- ja käyttötietoa ja toimii tilahallinnan virtuaalisena pohjana. Rakennusliikkeen näkökulmasta malli auttaa laskentaa ja projektin hallintaa tuottamalla määrä-, sijainti- ja aikataulutietoa sekä helpottaa kalusteiden valintaa ja virheiden poistamista törmäystarkasteluiden avulla. Kokonaisuutena mallintaminen tehostaa rutiineja, tukee päätöksentekoa, varmistaa suunnittelun ja toteutuksen laatua sekä tuo suunnittelijoiden ja tuoteosatoimittajien osaamisen paremmin esille, Tuomas Särkilahti summasi tuotemallintamisen hyötyjä Pro IT -tulosseminaarissa. Kehitämme yhteistyötä tiedonsiirrossa kumppanien kanssa. Uusien järjestelmien käyttöönotto edellyttää myös mittavaa koulutusta, johtaja Tuomas Särkilahti Skanskasta kertoi. Sähköiset asiakirjat helpottaisivat asiointia rakennusvalvonnassa Espoon kaupunki pitää tärkeänä, että rakennuslupien hakeminen ja muu asiointi rakennusvalvonnan kanssa tehtäisiin mahdolliseksi myös sähköisessä muodossa. Asiakirjat voitaisiin allekirjoittaa, lähettää ja tallentaa Internetin välityksellä. Lupahakemusten käsittely nopeutuisi, ja vaativampia rakennushankkeita varten voitaisiin luoda ns. projektipankkeja. Ne sisältäisivät kaikki tietyn hankkeen asiakirjat, joiden vertaileminen olisi nykyistä vaivattomampaa. Toteutetuista hankkeista kertyneitä tietoja pystyttäisiin myös hyödyntämään uusien hankkeiden valmistelussa, Espoon kaupungin rakennusvalvontapäällikkö Esko Rautiola sanoo. Rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin kehittäminen edellyttää, että mukaan lähtee rakennusliikkeitä eri viranomaisten lisäksi. Yritykset voisivat kehittää omaa tietotaitoaan ja virtaviivaistaa asiakirjaliikennettään. Sähköistä asiointia olisi kokeiltava ensin pilottikohteissa, joiksi sopivat Rautiolan mukaan hyvin keskikokoiset toimitilarakennukset. Jotta sähköisessä muodossa olevat asiakirjat voisivat korvata nykyiset paperikopiot, olisi arkistolakia muutettava. Samoin olisi pidettävä huolta siitä, että asiakirjojen tiedostomuodot eivät kävisi vanhanaikaisiksi tietotekniikan kehittyessä, vaan asiakirjat olisivat luettavissa vielä kymmenien vuosien kuluttua niiden arkistoimisesta, muistuttaa Rautiola. 5

6 IFC-tuotemallipalvelin nopeuttaa ja varmentaa tiedonsiirtoa Pro IT -tulosseminaarissa nähtiin, miten IFC-tuotemallipalvelinta käytetään suunnittelutiedon koordinoinnissa. Esityksen alusti ArchiCAD-ohjelman toimittajana tunnetun unkarilaisen Grahpisoftin IFC-kehityksestä vastaava johtaja John Mitchell. Hän piti IFC-standardia hyvin merkittävänä ja nopeasti kehittyvänä välineenä rakennusprosessin eri toimijoiden yhteisessä tiedonsiirrossa. IFC-demonstraatio eteni seuraavasti: Grahpisoftin edustaja otti ArchiCAD:ia käyttäen Internetin kautta yhteyden Oslossa sijaitsevaan EPM Technologyn IFC-rajapinnan kautta toimivaan tuotemallipalvelimeen. Sen avulla voidaan siirtää osamalli, mistä esimerkkinä haettiin rakennuksesta kaksi erillistä kerrosta. Esitys jatkui Insinööritoimisto Olof Granlundin osuudella, jossa tuotemalli analysoitiin ja mitoitettiin energiantarpeen ja sisäilmaolosuhteiden osalta RIUSKAohjelmalla. Tiedot siirrettiin IFC-palvelimelle, josta norjalaisen talotekniikkasuunnitteluun erikoistuneen Data Design Systemin ohjelmisto haki tiedot ja teki mitoituksen mukaista suunnittelua. Seuraavaksi Tekla esitti, kuinka rakenteita mallinnetaan arkkitehdin tuotemallin pohjalta. Esitys osoitti vakuuttavasti, kuinka IFC-palvelin mahdollistaa eri osapuolten pääsyn yhteiseen tietovarastoon ja kullekin tarkoituksenmukaisen tiedon siirtämisen. Lopuksi näytettiin vielä mallin käyttöä elinkaarihallinnan ja palvelujen apuvälineenä. Esityksen perusteella voidaan odottaa vielä kehitysvaiheessa olevan palvelinteknologian etenevän lähiaikoina kohti käyttöönottoa. EPM Technology As:n edustaja Jorulv Rangnes esitteli IFCpalvelimen toimintaa sekä suunnitelmien tarkastamisen kehitysprojekteja Singaporen ja Norjan rakennusvalvontaviranomaisten kanssa. IFC-demonstraatiota esittelivät oikealta lukien John Mitchell Graphisoftilta, Björn Stangeland Data Design Systemistä, András Haidekker Graphisoftilta ja Lassi Lifländer Teklasta. Insinööritoimisto Olof Granlund Oy näytti Reijo Hännisen johdolla, kuinka tuotemallin energiatarve ja sisäilmaolosuhteeet analysoidaan ja mitoitetaan. 6 Pro IT News

7 Esimerkki IFC-tuotemallipalvelimen käytöstä rakennushankkeen eri osapuolten välisessä tiedonsiirrossa Arkkitehtisuunnittelu ArchiCAD Talotekninen ja sähkösuunnittelu Data Design System EDM- TUOTEMALLIPALVELIN Rakennesuunnittelu Tekla Structures Energiatehokkuus Riuska Tuotemallin käyttäminen rakennettavuuden parantamisessa oli teemana San Franciscosta saapuneen Mieczyslaw Boryslawskin esityksessä. Boryslawski perusti 15 vuotta sitten rakennusten mallintamiseen keskittyvän yrityksen View By View. Se on viime aikoina saanut merkittäviä tehtäviä rakennusvaiheen suunnitelmien ja mallin kehittämisessä. Boryslawskin esitys perustui elokuvien tuottajana tunnetun Lucas Studioiden uuden Letterman Digital Art Center -kompleksin mallintamiseen. Periaatteena on muodostaa arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmista kolmiulotteinen malli ja integroida se yhdeksi malliksi, jolloin suunnitelmat voidaan tarkastaa ja sovittaa yhteen. Päätyökaluna mallintamisessa on käytetty ArchiCAD -ohjelmaa, ja malli esitettiin Navis-ohjelman avulla. Suunnittelijoilla oli yhteys integroituun malliin, joka toimi yhteisenä ja ajantasaisena ratkaisuna ja helpotti muutosten hallintaa. Boryslawskin kokemusten perusteella perinteisessä 2Dsuunnitteluprosessissa yhteensovitus on hyvin vaikeaa ja virheitä syntyy väistämättä. Tuotemallintamista hyödyntävässä esimerkkikohteessa aikataulu on sen sijaan useita kuukausia edellä suunniteltua, muutoksia ei ole tarvinnut tehdä ja kustannussäästöt ovat olleet merkittäviä, useita miljoonia dollareita. Mieczyslaw Boryslawski piti Lucas Studioiden esimerkkihanketta varsin poikkeuksellisena Yhdysvalloissa. Yhteiskäyttöisten ohjelmistojen ja tuotemallipalvelimien avulla mallien yhteensovitus on jatkossa nykyistä helpompaa, hän uskoi. 7

8 Ensimmät Pro IT -tuotekirjastot valmistuvat keväällä Pro IT -projekti pyrkii yhdenmukaistamaan tuoterakenteiden tietosisällön ja esitystavan siten, että eri osapuolet voivat hyödyntää niitä: suunnittelijat suunnittelussa ja vaatimusten hallinnassa, rakentajat määrä- ja kustannuslaskennassa sekä ylläpitäjät käyttö- ja huoltovaiheessa. Tätä varten tarvitaan sekä tietojen määrittämistä rakennusosakorttien avulla että 3-D -suunnittelussa käytettäviä tuotekirjastoja. Rakennusosakortteja ja niihin perustuvia tuotekirjastoja syntyy jo kevään 2004 aikana. Tavoitteena on luoda alan yhteinen Pro IT -rakennekirjasto, jossa on yleisimmin käytetyt rakennetyypit. Tuoterakenteiden lisäksi kuvataan yleisimmin tarvittavien tuotteiden, kuten portaiden, ikkunoiden, ovien ja kalusteiden vaatimukset. Näiden pohjalta yritykset voivat luoda omia tuotekirjastojaan, jotka ovat yhteensopivia Pro IT -määrittelyjen kanssa. Rakennusosien tietosisältöä ja niiden käyttöä on tarkennettu samalla kuin mallinnusohjeitakin. Pelkkä tiedon määritteleminen ei ole tarkoituksenmukaista, vaan tiedon on oltava käyttökelpoista ja paikkansapitävää. Yhteisistä tunnuksista sekä niiden muodostamistavasta on laadittu ehdotus sekä rakennusosia että tiloja varten. Rakennusosien ja tilojen mallintamista on tutkittu eri tapauksissa, jotta tunnistamisen lisäksi myös rakenteesta tai tilasta saatava mittatieto riittäisi esimerkiksi rakennusosa-arvion laatimiseen. Liittymärakenteen kuvaaminen osana rakennetta mahdollistaa kustannusarvion tarkentamisen, mutta edellyttää samalla rajapintojen ja liittymämittojen määrittelyä entistä tarkemmin. Perusmäärityksistä on edetty käytännön testaukseen aluksi muutamaan valittuun rakennusosaan rajatuissa tapauksissa. Tärkeämpi tavoite on, että toimintatapaa ja rakennetta voidaan soveltaa erilaisiin tapauksiin. Rakennetyyppien, kuten seinien, laattojen ja välipohjien tyyppikuvauksista koostetaan parhaillaan kirjastoa. Siihen kuuluvat ensisijaisesti asuntorakentamisessa käytettävät rakenteet, mutta samoilla periaatteilla kyetään jatkossa kuvaamaan myös muita tai täysin uusia rakenteita. Määriteltyjen tyyppirakenteiden tarkoituksena on luoda aloituspohjat hankekohtaisten rakenteiden kuvauksille. Näin helpotetaan suunnittelun alkuvaihetta CAD-ohjelmistoissa. Kuvaukset on myös tarkoitettu käytettäväksi oppimateriaalina tutustuttaessa tuotemalleihin sekä niiden mitta-, määrä- ja rakennetietoihin. Lisätietoja: LAURI MELVASALO, Laurimark Oy, Fenestralta tulossa uusi tuotekirjasto Suomen suurin ikkunatoimittaja Fenestra Oy tekee uutta tuotekirjastoa, jossa otetaan entistä paremmin huomioon rakennuksen ikkunasuunnittelun kulku. Kun arkkitehti suunnittelee ikkunoita, hän ei useinkaan heti alussa halua määritellä niiden rakenteita tarkasti, vaan lähtee mieluummin liikkeelle muista ominaisuuksista. Uudesta tuotekirjastosta arkkitehti valitsee ikkunoiden ominaisuudet järjestyksessä, joka noudattelee lähemmin hänen suunnitteluprosessiaan, Fenestra Oy:n järjestelmäsuunnittelija Jari Sääksi kertoo. Fenestra Oy:llä on ollut oma tuotekirjasto vuodesta 2001 lähtien. Tuotekirjasto koostuu ikkunaobjekteista, joissa on tietoa esimerkiksi ikkunoiden materiaaleista, rakenteesta, lasivaihtoehdoista ja väreistä. Suunnittelijat hyötyvät tuotevalmistajan tekemästä tuotekirjastosta muun muassa siksi, että ne perustuvat aina todellisiin, saatavilla oleviin rakennusosatuotteisiin. Fenestra Oy:n tuotekirjastossa on esimerkiksi ennalta määritellyt tuotteiden minimi- ja maksimimitat, jotka auttavat suunnittelijaa toimiviin ratkaisuihin, Sääksi toteaa. Rakennushankkeissa tehdään paljon päällekkäistä työtä, jolloin myös virheiden mahdollisuus kasvaa, kun tietoa siirretään edestakaisin perinteisin menetelmin. Uusi tuotekirjasto on askel kohti tavoitetta, jossa hankkeiden suunnittelijat, tilaajat, toteuttajat ja tuotetoimittajat verkostoituvat tiiviimmin ja välittävät toisilleen tietoa aina tarjousten tekemisestä rakennuksen ylläpito- ja huoltovaiheeseen asti sähköisessä muodossa. 8 Pro IT News

9 Tuotemallintaminen tehostaa suunnittelijan työtä Arkkitehti Niklas Sucksdorff esitteli Pro IT -tulosseminaarissa Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:n Tekesin tuen avulla kehittämää tuotemallintamismenettelyä, jolla pyritään tehostamaan suunnittelun ajankäyttöä. Suurimmat säästöt saavutetaan perinteisesti paljon työtä vaativassa pääpiirustusvaiheessa, koska mallia voidaan hyödyntää piirustusten tuottamisessa. Myös esimerkiksi ikkunakaavioiden ja luetteloiden tuottaminen tehostuu. Kokemuksemme ovat hyvät, ja otamme mallinnuksen toimistossa kokonaisvaltaisesti käyttöön tämän vuoden kuluessa, Niklas Sucksdorff totesi. Hän vastaa myös Pro IT-Skanska - pilottikohteen suunnittelusta, jossa käytetään uusia mallinnusohjeita. Pro IT -virtuaalitalo on toteutettu ArchiCAD:llä ja talletettu myös IFC-versiona. Lisäksi mallinnus on tehty IFC:tä tukevilla Allplan ja Autodesk Architecture Desktop (ADT) -ohjelmilla. Lisätietoja Allplan-malleista: Lisätietoja ADT-malleista: Tomi Henttinen, Studio HEMA Oy, Arkkitehdin mallintamisohjeita täsmennetty Arkkitehdin tuotemallisuunnittelu Yleiset ohjeet ja perusteita -julkaisusta on ilmestynyt uusi täydennetty ja päivitetty painos. Se löytyy pdf-muodossa Pro IT - projektin Internetsivuilta osoitteesta Luvussa 4 Mallinnuksen vaiheet suunnittelussa on täsmennetty eri mallinnusvaiheiden tietosisältöä ja niiden käyttöä. Luvun 5 Mallintamistapa, tarkkuus ja tietosisältö tekstiä on täydennetty ja havainnollistettu kuvin. Erityisesti on korostettu, että mallintamisessa on käytettävä kullekin tuoteosalle ja -rakenteelle ohjelmassa tarkoitettua työkalua ja että tuoterakenteet määritellään suunnitteluohjelmistoissa ohjelman edellyttämällä tavalla. Ohjelmistokohtaisissa suunnitteluohjeissa tarkennetaan ProIT:n julkaisemaa arkkitehdin mallintamisohjetta. Luvussa 6 Rakennusosat ja liittymärakenteet on otettu omaksi pääotsakkeeksi ja sekä sen tekstiä ja kuvia on täydennetty. Erityisesti on korostettu sitä, että tuotemallin tulisi pysyä tiedostokooltaan kohtuullisena: kaikkia rakennusosia ei kannata mallintaa 1:1, vaan hankalimmat detaljikohteet kannattaa esittää erillisinä detaljipiirustuksina. Luvun 7 Tuotemalliperusteisen suunnittelun yhteiset määrittelyt -osaa on täydennetty. Tähän kohtaan oleellisesti liittyvät liitteet julkaistaan kevään aikana. ArchiCadtuotemalliohje Pro IT -tuotemallinnusohjeen pohjalta kehitetyn ArchiCAD-tuotemallinnusohjeen tavoitteena on kuvata tuotemallipohjaisen suunnittelun toimintatapoja ja periaatteita sekä antaa käytännön ohjeita ArchiCAD:illa tapahtuvalle tuotemallipohjaiselle suunnittelulle. Kyseessä ei ole yksi ainut tapa tehdä asioita, vaan esimerkki, jonka avulla on mahdollista tuottaa rakennuksen tuotemalli. Archi- CAD-tuotemallia voidaan hyödyntää paitsi suunnittelussa myös määrälaskennassa, markkinointiaineiston tuottamisessa, erilaisissa taloteknisissä analyyseissa sekä kiinteistöhallinnassa. Ohjetta kehitetään edelleen ja se täydentyy koko ajan. ArchiCAD-tuotemalliohjeen voi ladata verkkosivuilta Lisätietoja: SEPPO NIEMIOJA, arkkitehti SAFA Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy, Lisätietoja: M.A.D. Oy, JUN KOJIMA, 9

10 YIT on kehittänyt useita työkaluja tuotemallintamiseen YIT:ssä on tuotemallintamista käytetty rakennustuotannossa vuodesta 1999 lähtien. Arkkitehdin tuottama tai itse luotu 3D-tuotemalli sisältää myynti-, suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoprosessissa tarvittavat määrä- ja tuotetiedot. Tuotemallipohjaiseen projektinhallintaan on kehitetty useita keskenään integroituja sovelluksia ja työkaluja, jotka hyödyntävät yhteistä tietokantaa. Yhteen paikkaan talletettuja tietoja käytetään kustannuslaskennassa, aikataulusuunnittelussa, kustannusten hallinnassa, hankinnassa ja kohteen visualisoinnissa. Tuotemallintamisen avulla kyetään parantamaan tuottavuutta ja nopeuttamaan prosesseja. Mallintaminen tehostaa toimintoja, kuten kustannuslaskentaa ja aikataulusuunnittelua, sekä parantaa tiedon laatua. Suunnitelmamuutosten hinta- ja aikatauluvaikutukset pystytään arvioimaan entistä nopeammin ja asiakasta paremmin palvelevalla tavalla. Erityisen käyttökelpoinen tuotemallinnus on uusissa urakkamuodoissa (esimerkiksi Design & Build), jotka vaativat joustavampaa muutostenhallintaa sekä suunnittelu- ja tuotantotiedon yhteensovittamista, toteaa YIT Rakennus Oy:n kehitys- ja markkinointijohtaja Tom Sandvik. COVE (Cost & Value Engineering) -työkalu yhdistää suunnittelijan tuotemallin ja YIT:n tuotanto- ja kustannustietokannat, jotka sisältävät mm. ajan tasalla olevat kustannustiedot, hyväksytyt rakennetyypit ja menekkitiedot. Lähtötietona toimii ArchiCAD-malli tai IFC-malli. COVE mahdollistaa suunnitteluvaihtoehtojen ja muutosten vertailun asiakkaan päätöksenteon tueksi. Se tunnistaa mallissa olevat mahdolliset ristiriidat ja tuottaa erilaisia tunnuslukuja. Monimutkaisen hankkeen havainnollistamista asiakkaalle voidaan parantaa, kun aikataulu visualisoidaan 3D-näkymässä animaationa. Aikataulutiedot yhdistetään tuotemalliin tapahtuu käytännössä ajoittamalla hankkeen tehtävät aikatauluohjelmassa ja liittämällä ne osaksi tuotemallia. Menetelmää voidaan hyödyntää tuotanto- ja aikatauluriskien hallinnassa. Tarmo on tuotemallitietoa hyödyntävä kustannuslaskentaohjelma. Kustannus- ja tarjouslaskelmat muodostuvat ohjelmassa samoista tekijöistä. Tarmo antaa myös lähtötiedot tuotannonsuunnitteluun ja toimitushallintaan. Tämä kokonaisuus nopeuttaa merkittävästi määrälaskentaa ja helpottaa muutosten hallintaa. Hankinnat ja aliurakat voidaan suunnitella tehokkaammin, sillä määrät siirtyvät hankintasovellukseen lähtötiedoiksi myös sijainnin perusteella. Tuotemallintaminen parantaa asiakaspalvelua, koska kohde voidaan visualisoinnin avulla havainnollistaa entistä paremmin asiakkaalle. Virtuaalimallissa on mahdollista liikkua reaaliajassa. Syvyysvaikutelma saadaan aikaan esittämällä stereokuva valkokankaalle. Menetelmää on käytetty esimerkiksi silloin, kun rakenteilla olevalta alueelta asuntoa ostaville on haluttu näyttää, millaiselle alueelle he ovat muuttamassa tai mitä näkyy kunkin parvekkeelta. Yhteiset pelisäännöt välttämättömiä Teknologiset valmiudet tuotemallien hyödyntämiseen ovat olemassa. Suurimmat haasteet liittyvätkin käyttöönottoon, osaamiseen ja totuttujen toimintatapojen muuttamiseen. YIT:lle on tärkeää, että suunnittelijat omaksuvat mallintamisen ja tuottavat tuotemalleja prosessin lähtötiedoiksi. Mallintaminen tulee olemaan yksi peruste, kun suunnittelutoimeksiannoista kilpaillaan, Tom Sandvik korostaa. Tuotemallien laaja käyttö edellyttää koko alan pelisääntöjen kehittämistä. Pro IT -suunnitteluohjeistuksen toivotaan yhtenäistävän mallinnustapoja ja helpottavan mallien käyttöä. YIT:llä on ollut omat yrityskohtaiset ohjeet käytössä muutaman vuoden ajan. 10 Pro IT News

11 Parantaa tehokkuutta ja houkuttelee uusia kykyjä YIT Rakennuksen Oulun alueyksikössä on tuotemallinnettu kuutisenkymmentä kohdetta, lähinnä omaa asuntotuotantoa ja toimitilarakentamista. Kehitysinsinööri Juha Tikkakosken mukaan muutosten hallinta ja muunneltavuus ovat tärkeimpiä etuja. Tuotemallintamisen ansiosta olemme pystyneet kustannuslaskennassa reagoimaan reaaliajassa suunnitelmien muutoksiin. Jos laskenta olisi tehty perinteisin menetelmin, laskelmat olisivat menneet muutosten myötä aina uusiksi. Mallintamisen avulla 1-2 henkilöä on kyennyt hoitamaan kustannuslaskennan, vaikka tuotanto lisääntyy koko ajan, vuodesta 1997 lähtien kustannuslaskennassa mukana ollut Tikkakoski kertoo. Merkittävänä hyötynä tulevaisuudessa hän näkee myös sen, että tuotemallintaminen houkuttelee kustannuslaskentaan uutta, tietotekniikasta kiinnostunutta työvoimaa. Jos pitäisi ryhtyä laskemaan uudestaan käsipelillä, minäkin lopettaisin nämä hommat kokonaan, hän naurahtaa. Tuotemallintaminen sopii nykyisin parhaiten sellaisiin kohteisiin, joissa suunnittelu on omissa käsissämme. Suunnittelijoiden keskuudessa on vielä aika paljon epätietoisuutta siitä, mistä mallintamisessa todella on kysymys. Mallinnetun tiedon siirtämisessä työmaakäytäntöön on myös vielä paljon kehitettävää. Ajan mittaan se varmasti parantaa aikataulu- ja sijaintitietojen hallintaa, Tikkakoski uskoo. Tuotemallintamista on hyödynnetty mm. tässä YIT Rakennus Oy:n Oulun alueyksikön 12-kerroksisessa asuinkerrostalossa, joka valmistuu elo-syyskuussa. Älykäs ja avoin tuotetietorekisteri kehitteillä Rakennusalan Tuotetieto Oy on luomassa rakennus- ja kiinteistöalan tuotteille uutta, Internet-pohjaiseen tiedonvälitykseen perustuvaa älykästä tietokantaa. Kiinnostuksensa kehitystyöhön ovat osoittaneet mm. Tekes, Pro IT (Rakennusteollisuus RT), Rakennus- ja sisustustarvikekauppa Ra- Si sekä Wood Focus. Tuotteet kuvataan tekstimuotoisesti, detaljipiirroksin, valokuvin ja 3D-objektein. Tuotetta haettaessa määritellään tuote ja tallennetaan sen tilaus- ja suunnittelutiedot jatkotarpeita varten. Erillisiä kalustokaavioita tai tilausluetteloita ei enää tarvita. Tuotteet haetaan tuoteryhmäpohjaisten hakukriteeren perusteella. Haku tehdään sanahakuna (koodihakuna) kuten selaimilla tai täyttämällä tuoteryhmäkohtainen hakulomake tai ominaisuuksien perusteella. Hakukriteerinä voi käyttää esimerkiksi RASI-koodia, EAN-koodia tai Talo nimikkeistön termejä. Tuotekuvauksien lisäksi tuotesivuilla on asennus-, huolto- ja käyttöohjetietoja, jotka auttavat elinkaariedullisuutta määriteltäessä. Sivuilta on linkit säädöstietoihin sekä tietysti myös valmistajan kotisivuille. Lisätietoja: ANTTI PIRHONEN Rakennusalan Tuotetieto Oy Uusi integroitu 3D -ratkaisu teräs- ja betonirakentamiseen Tekla Oyj tuo markkinoille uuden, koko rakennesuunnitteluketjun työtä merkittävästi tehostavan tuotteen. Tekla Structures on älykäs ja joustava työkalu sekä teräs- että betonirakenteiden suunnitteluun. Lisäksi se tarjoaa rakennesuunnittelun projektiyhteistyölle ja tiedonhallinnalle uusia, innovatiivisia mahdollisuuksia. Ohjelmiston toimitukset asiakkaille alkavat huhtikuussa. Tekla Structures on alallaan ensimmäinen täysin integroitu 3D-ratkaisu, jonka avulla rakennesuunnittelun kaikki työvaiheet voidaan toteuttaa yhdessä ja samassa ympäristössä ja tuotemallissa. Uusi tuote mahdollistaa reaaliaikaisten kolmiulotteisten rakennemallien luomisen riippumatta niiden monimutkaisuudesta tai materiaaleista. Tekla Structures -tuotteeseen on mallintamisen lisäksi yhdistetty lujuuslaskenta- ja mitoitusohjelmistot sekä projektinhallintaominaisuuksia. Uutta ohjelmistoa käytetään Pro IT-Skanska -pilottikohteessa, jossa kehitetään rakennesuunnittelun mallinnusohjeita. Lisätietoja: LASSI LIFLÄNDER Tekla Oyj,

12 Asiakasvaatimusten hallintaa kehitetään Asiakasvaatimusten hallintaa rakennusprosessissa kehittävä Arto Kiviniemen kaksivuotinen tutkimusprojekti on puolivälissä. Merkittävä virstanpylväs oli pidetty General Qualification Examination, jossa tähän mennessä tehty työ hyväksyttiin virallisesti Stanfordin yliopistossa tehtävän väitöskirjan ensimmäisenä vaiheena. Ensimmäinen vaihe keskittyi asiakasvaatimuksiin ja arkkitehtisuunnitteluun. Sen yhtenä osana implementoitiin myös tietokantapohjainen vaatimustenhallinnan prototyyppi. Keskeinen innovaatio tutkimuksessa on ollut vaatimusmallin tilatyyppien ja -instanssien suhde rakennuksen tuotemallin tiloihin ja tiloja rajaaviin rakennusosiin sekä niitä palveleviin järjestelmiin. Ehdotettu hierarkinen rakenne helpottaa vaatimusmallin päivittämistä asiakasvaatimusten kehittyessä suunnittelun mukana. Tutkimuksen toisessa vaiheessa malli laajennetaan kattamaan sekä rakennuksen että prosessin muita osia. Tietotekniikka pk-yritysten liiketoiminnan tueksi Tekes on ottanut käyttöön erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun uuden rahoituspalvelun pk-ict-klinikan. Se on tarkoitettu edistämään tietotekniikan hyödyntämistä pk-yrityksessä ja yrityksen kilpailukyvyn parantamista tietotekniikan avulla. Pk-yrityksen on täytettävä seuraavat tunnusmerkit: enintään 250 työntekijää, liikevaihto enintään 40 miljoonaa euroa, suurten yritysten omistusosuus alle 25 prosenttia. Lisätietoja: Rahoitustuotteen avulla voidaan tehdä esimerkiksi tietotekniikan hyödyntämissuunnitelma tai ICT-projektisuunnitelma. Tietotekniikan varsinaisen käyttöönoton kustannuksia projektiin ei voi sisällyttää. Rahoitus hoidetaan Tekesin valmistelurahoituksen avulla. Projektin koko voi olla enintään euroa. Tekesin tuki on enintään 70 prosenttia eli euroa, ja se on tarkoitettu pääosin ulkopuolisen ohjelmistoriippumattoman asiantuntijan palkkioksi. Omaa työtä yritys voi projektissa laskuttaa enintään 2000 euroa (+henkilösivukulut). MERKITSE KALENTERIISI! Pro IT -seminaari Helsingin messukeskuksessa Seuraava Pro IT -seminaari järjestetään Helsingin Messukeskuksessa FinnBuild-messujen yhteydessä. Seminaarissa esitellään, kuinka tuotemallipohjainen tiedonsiirto rakennushankkeen eri osapuolten välillä tapahtuu Vantaan Kartanonkoskelle rakennettavassa pilottikohteessa. Kohteen toteuttamisesta vastaa Skanska Talonrakennus Oy. Sen yhteistyökumppaneita tuotemallintamisessa ovat mm. Fenestra, Finnmap ja Parma. Rakennusteollisuuden Viestintäkeskus Oy / Libris Oy 2004 Lisätietoja Pro IT -projektista antaa Ilkka Romo, projektipäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry puh. (09) , gsm , Ajantasatietoa Pro IT-projektista

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 Ilkka Romo, Projektin tavoite Kansallinen tuotemallintamiseen perustuva tiedonhallintatapa, joka liittää yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa,

Lisätiedot

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen

Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Tuotemallipohjaisen toimintaprosessin mallintaminen Miksi? Miten? Mitä? Mitä sitten? Kari Karstila Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com www.eurostep.com Pro IT-seminaari, 2004-01 01-1919 PROSESSIMALLINTAMISEN

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa

Tuotemallin hyödyt rakentamisessa 1 Tuotemallin hyödyt rakentamisessa Tuomas Särkilahti ProIT-seminaari 29.9.2004, FinnBuild Skanskan tavoitteet mallintamisessa 2 kehittää, testata ja ottaa käyttöön tuotemallintamiseen perustuva prosessi

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Tuotemallipohjainen suunnittelu- toteutusylläpitoprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Rakennusteollisuus RT ry / 23.9.2002 Rakentamisen nykypäivä

Lisätiedot

Skanska Oy:n tavoitteet tuotemallintamiselle

Skanska Oy:n tavoitteet tuotemallintamiselle 1 Skanska Oy:n tavoitteet tuotemallintamiselle Tuomas Särkilahti ProIT-seminaari 19.1.2004 Skanska Oy:n virtuaalimalli 2 Tausta Skanska Oy:n strategia ja teknologia strategia Skanskan aiemmat kehityshankkeet

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Ohjelman tavoitteena on

Ohjelman tavoitteena on Vera ohjelman tavoitteet ja tilanne: kaksi ensimmäistä vuotta Arto.Kiviniemi@vtt.fi Vuosiseminaari 19.11.1998 Arto Kiviniemi 06/12/2002-1 Ohjelman tavoitteena on edistää tietotekniikan ja erityisesti tietoverkkojen

Lisätiedot

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi Pro IT Kick-off seminaari, 2002-09-23 Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com IFC JA TUOTETIEDON ELINKAAREN HALLINNAN PROSESSI Sisältö: Rakentamisen

Lisätiedot

Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari

Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari 14.11.2005 Pro IT -projektin tulokset ja yhteinen mallinnuskäytäntö Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry Esityksen sisältö Lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Betonipäivät 2014 Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Ilkka Romo Skanska Oy 1 Tietomallintaminen Skanskassa Skanska mallinnuttaa suunnittelijoilla pääsääntöisesti kaikki omat projektikehityshankkeensa

Lisätiedot

RYM Oy. Built Environment Innovations

RYM Oy. Built Environment Innovations RYM Oy Built Environment Innovations Tutkimuslaitokset ja yliopistot Rakennettu ympäristö RYM Oy Teollisuus Energia ja ympäristö CLEEN Oy Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy Metsäteollisuus Metsäklusteri

Lisätiedot

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY PRO IT - Tuotemallitieto rakennusprosessissa -seminaari Tuotemallipohjainen suunnittelu Kansallismuseon Auditorio, 19.5.2003 TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Vt 25 parantaminen

Lisätiedot

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma TkkSali600 Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Arkkitehtitoimisto A-konsultit perustettu 1961 (nimellä Adlercreutz & Aschan) Siirtyminen cad-ohjelmien käyttöön

Lisätiedot

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012

TOKA -projekti. Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille. Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 TOKA -projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa. Infotilaisuus 7.6.2012 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, (myös rakennuksen

Lisätiedot

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ?

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? Uudenlainen tapa koota huippu-osaamista ja t&k-resursseja yritysten ja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kohteisiin Keskittymien toimintamalli: Yritykset,

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu Kauppakeskus Jumbon laajennushankkeessa on kerätty tietoa siitä, miten rungon rakennesuunnittelu ja tuotannonohjaus voivat tuotemallinnuksen avulla tukea toisiaan entistä paremmin. TÄSSÄ NUMEROSSA MM.

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen 1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction

Lisätiedot

Tuotemallintaminen työkaluna rakennusliikkeen näkökulma

Tuotemallintaminen työkaluna rakennusliikkeen näkökulma Tuotemallintaminen työkaluna rakennusliikkeen näkökulma Tuomas Särkilahti, Tekniikan lisensiaatti Johtaja, Skanska Talonrakennus Oy tuomas.sarkilahti@skanska.fi Tuotemallintaminen muuttaa rakentamisen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Vt 25 parantaminen välillä Meltola-Mustio RS, pilotin esittely Lauri Harjula,

Lisätiedot

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos

Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella. Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Rakennesuunnittelu digitalisaation aikakaudella Mikko Malaska Professori Rakennustekniikan laitos Mikko Malaska DI 1996, TkT 2001, Chartered Structural Engineer (CEng) 2004 1.8.2015 Professori, Rakenteiden

Lisätiedot

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Kehityshankkeen organisointi Johtoryhmä Espoo, Helsinki, Tampere, Vantaa puolustus-, ympäristö- sekä kauppa-

Lisätiedot

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere

Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu. Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere Koneenrakennuksen ja talonrakennuksen digitaalisten tuoteprosessien vertailu Seminaariesitelmä 30.3.2011, Tampere WinWind Oy Normet Oy Tuotteita joiden suunnittelussa hyödynnetään digitaalista tuoteprosessia

Lisätiedot

Marko Rajala Simo Freese Hannu Penttilä

Marko Rajala Simo Freese Hannu Penttilä Arvorakennusten korjaushankkeet ja tuotemallintaminen Marko Rajala Simo Freese Hannu Penttilä TKK arkkitehtiosasto ArkIT-informaatiotekniikka 15.1.2007 taustat ja tilannekatsaus johtopäätökset jatkotoimet

Lisätiedot

TUOTEMALLINTAMISEN VAIHEISTUS, TIEDONSIIRTO, DEMONSTRAARIO

TUOTEMALLINTAMISEN VAIHEISTUS, TIEDONSIIRTO, DEMONSTRAARIO Rakeusteollisuus TUOTEMALLINTAMISEN VAIHEISTUS, TIEDONSIIRTO, DEMONSTRAARIO Tuotemallitieto rakeusprosessissa - Pro IT Eurostepsys oy kari.karstila@eurostep.com www.eurostep.com ProIT_Semiaari_KKa_2003-05-19.ppt

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA

TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA TIETOMALLIPOHJAINEN MÄÄRÄ- JA KUSTANNUSLASKENTA Erikoistyö Toni Teittinen 194839 2 SISÄLLYS Sisällys... 2 1. Johdanto... 3 2. Dokumentteihin perustuva määrälaskenta... 4 3. Tietomallipohjainen määrälaskenta...

Lisätiedot

SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI

SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI 20.11.2001 1 SPADEX OSAPUOLET YIT Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy A-insinöörit Oy Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Solibri,, Inc. CADEX Oy, projektin alkuvaiheessa CAD-Q

Lisätiedot

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 1 24.5.2010 Tietomallintamisen kehityspolku Senaatti-kiinteistöissä BIM - kehityshankkeet

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallinnusohjeet Yleinen osa Versio 1.1 18.02.2009 1. YLEISTÄ Projektien mallinnuksen tavoitteena on, että tietomallien sisältämä tieto on hyödynnettävissä rakennushankkeen kaikissa

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

Tutkimusraportti - tulokset

Tutkimusraportti - tulokset Department of Structural Engineering and Building Technology Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen (INPRO): Tutkimusraportti - tulokset INFRA 2010 loppuseminaari 5.11.2008 Ari-Pekka

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJEITA 3-5 TUOTEKIRJASTOT

SUUNNITTELUOHJEITA 3-5 TUOTEKIRJASTOT SUUNNITTELUOHJEITA kehitetään ja pilotoidaan sivut 3-5 TUOTEKIRJASTOT helpottamaan suunnittelua sivu 6 Tuotemallinnusta hyödyntävä PROSESSI sivut 8-9 Pro IT Virtuaalirakennus on virtuaalinen testikohde,

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemalliohje

ArchiCAD-tuotemalliohje ArchiMAD-lehden liite syksy 2003 ArchiCAD-tuotemalliohje 1 TUOTEMALLINTAMISEN PERIAATTEET... 2 1.1 Mikä on tuotemalli ja tuotemallintaminen?... 2 1.2 Erilaisten mallinnusohjeiden hierarkia... 2 1.3 Ohjeen

Lisätiedot

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.)

Tekla Structures vuosineljänneksen kohde. Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tekla Structures vuosineljänneksen kohde Antti Hämäläinen Account Manager (M.Sc.) Tausta Asiakkaamme tekevät paljon Tekla Structuresilla kohteita Tavalliset Tekla projektit eivät tule ihmisten tietoisuuteen

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

Rakentamisen tietomallit käyttöön Etelä-Karjalassa

Rakentamisen tietomallit käyttöön Etelä-Karjalassa Rakentamisen tietomallit käyttöön Etelä-Karjalassa Peruskysymykset Mitä tarkoittaa käytännössä rakennuksen tietomalli BIM? Miten tietomalleja on käytetty ja miltä tulevaisuus näyttää? Tietomallintamisen

Lisätiedot

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille

Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Jukka Riikonen Tietomallipohjainen liiketoiminta RYM-SHOK 2.10.2009 Tietomallipohjaisten prosessien haasteet ja mahdollisuudet omistajille Viiteympäristö Rakennusinvestoinnit joista yli 1 M :n hankkeisiin

Lisätiedot

NCC kaikkialla Pohjoismaissa

NCC kaikkialla Pohjoismaissa NCC kaikkialla Pohjoismaissa Noin 21.000 NCC:läistä Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Suomessa. Konsernin liikevaihto 5,3 miljardia euroa. Liikevaihto Suomessa n. 800 miljoonaa euroa NCC Constuction

Lisätiedot

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa

Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa Tietomallin hyödyntäminen asiakkaan investoinnin suunnittelussa buildingsmart Finland ja Rakennustieto Tuotetiedon hallinta rakennusprojektin vaatimusten hallinnasta suunnitteluun 13.11.2014 Lauri Kaunisvirta

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

Vera ohjelman tavoitteet ja sisältö. Ohjelman lähtökohdat

Vera ohjelman tavoitteet ja sisältö. Ohjelman lähtökohdat Vera ohjelman tavoitteet ja sisältö Arto.Kiviniemi@vtt.fi Heureka 30.9.1997 Arto Kiviniemi 09/10/2002-1 Ohjelman lähtökohdat Tietotekniikalla hyödyntämispotentiaalia tietotaso ja valmius ottaa käyttöön

Lisätiedot

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus RT tuotetieto Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus 7.6.2017 12.6.2017 1 Ohjelma Tilaisuuden avaus Matti Rautiola, yliasiamies,

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS

PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS PROSESSIN KEHITTÄMINEN. ESIMERKKINÄKÖKULMA: JULKINEN OHJAUS Kristiina Sulankivi 19.1.2004 Tuotemallitieto rakennusprosessissa 19.1.2004, Kristiina Sulankivi 1 JULKINEN OHJAUS Viranomaisvaatimusten hallinta

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu Heathrown lentokentän poikkeuksellisen vaativan viidennen terminaalin teräsrungot on suunniteltu Tekla Structures -rakennemallinnusohjelmistolla. TÄSSÄ NUMEROSSA MM. Sivu 2 Uusi teknologia muuttaa myös

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TUOTEMALLIN JA 4D:N HYÖDYNTÄMISESTÄ PILOTTIHANKKEISSA

KOKEMUKSIA TUOTEMALLIN JA 4D:N HYÖDYNTÄMISESTÄ PILOTTIHANKKEISSA KOKEMUKSIA TUOTEMALLIN JA 4D:N HYÖDYNTÄMISESTÄ PILOTTIHANKKEISSA As Oy Vantaan Mamselli As Oy Lumikukka Jumbo 2 Laatinut Kristiina Sulankivi VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 07.10.2004 VTT RAKENNUS-

Lisätiedot

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset

Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Tietomallintamisen (BIM) käyttö Suomessa Kyselyn tulokset Kysely tehtiin huhtikuussa 2013. Kyselyn toteuttivat Rakennustietosäätiö RTS ja Suomen buildingsmart yhteistyössä RIBA Enterprises Ltd:n kanssa.

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakennusprosessi

Tietoverkottunut rakennusprosessi Tietoverkottunut rakennusprosessi Tilaisuuden avaus Ari Kaikkonen, TE-keskus/Teknologiayksikkö, Seinäjoki Miksi ohjelma käynnistettiin? Vera ohjelman tavoitteet, sisältö ja hyödyt Käynnissä olevien projektien

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Aiheena monimutkaisten ohjelmistovaltaisten järjestelmien testauksen automatisointi Mistä on kyse? ITEA2-puiteohjelman projekti: 2011-2014

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sisältö 1)

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere

Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere Teollisen puuelementtirakentamisen avoin standardi RunkoPES ECO2 rakentamisen foorumi, Tampere 23.11.2010 1. Finnish Wood Research Oy 2. RunkoPES 3. Miten RunkoPES luodaan 4. Miten RunkoPES kehitys etenee

Lisätiedot

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla

V i r A p. Virtual Apartment s Service. e-business mahdollisuudet rakennusalalla V i r A p Virtual Apartment s Service e-business @ VirAps Jarmo Suominen Arkkitehti SaFa / Projektipäällikkö UIAH e-business mahdollisuudet rakennusalalla VIRAPS on internetissä toimiva palvelu jonka avulla

Lisätiedot

Asiakas: VPL arkkitehdit Oy Kuvaus: Arkkitehdin tietomallinnuksen opastaminen; IFC tiedonsiirron ohjeistus ja testaus.

Asiakas: VPL arkkitehdit Oy Kuvaus: Arkkitehdin tietomallinnuksen opastaminen; IFC tiedonsiirron ohjeistus ja testaus. Gravicon Oy Gravicon Oy (ent. Studio HEMA Oy) on vuodesta 1990 toiminut rakennusalan IT-konsultointiin ja erityisesti tietomallintamiseen erikoistunut konsulttitoimisto. Toimisto on toiminut tietomallikonsulttina

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa.

Netel -yritysesittely. Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. Netel -yritysesittely Netel on tietoliikenne- ja sähkönsiirtoverkkojen rakentaja ja ylläpitäjä pohjoismaissa. 2017 Netel lyhyesti Mitä teemme Netel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää tietoliikenne- sekä

Lisätiedot

Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL,

Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL, ? Tietotekniikan hyödyt Rakennustietosäätiö, Rakli, RTK, RTT, SKOL, Tekes, TRY, Take Oy Esko Enkovaara, ToCoMan Oy Aarni Heikkonen, Rissa&Järvinen Oy Timo Taiponen, ToCoMan Oy Johdanto Tarkoitus arvioida

Lisätiedot

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA

KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA KAUPPATIEDONSIIRRON VÄLINEET RAKENNUSALAN VERKOSTOTALOUDESSA CM-Systems Oy tutkimuksen tausta ja tavoite tulos ja kehitetty ratkaisu ohjelmiston kuvaus projektinhallintaan erikoistunut ohjelmisto- ja konsulttiyritys,

Lisätiedot

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012

TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto. Olli Korander RTT Tuottavuuselvitys 10.8.2012 TUOTTAVUUS Kivirakentamisen elinehto Aiheita RTT tuottavuusselvitys Tuottavuuden osa-alueet Laatu osana tuottavuutta Väittämiä tuottavuudesta Toimenpide-ehdotuksia Tavoite ja menetelmä RTT tuottavuusselvitys

Lisätiedot

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ,

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, 2.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Yleistä Nämä tietomallivaatimukset, -bonukset ja -sanktiot koskevat Isoisänsiltaa

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJA KORJAUSRAKENTAMISEEN Laserkeilauksen tilaaminen ja hyödyt kiinteistön omistajalle

LÄHTÖTIETOJA KORJAUSRAKENTAMISEEN Laserkeilauksen tilaaminen ja hyödyt kiinteistön omistajalle LÄHTÖTIETOJA KORJAUSRAKENTAMISEEN Laserkeilauksen tilaaminen ja hyödyt kiinteistön omistajalle Juho Malmi 11.5.2017 SENAATIN TOIMINTAMALLI Laserkeilauksia on tehty korjaushankkeissa ainakin vuodesta 2005

Lisätiedot

Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä

Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä Aktivoidaan huomioimaan ympäristönäkökulma ja tuodaan esille parhaita käytäntöjä Avoin kaikille Rakennusten elinkaarimittarit: Elinkaaren hiilijalanjälki annetuista energia- ja materiaalitiedoista EN-15978-standardin

Lisätiedot

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT seminaari INTELLIGENT ENERGY ANAGEENT seminaari Tervetuloa BuildingEQ projektin esittely Toimitusjohtaja Reijo Hänninen Olof Granlund Oy Helsinki, HTC Center, Tammasaarenkatu 5 Ke 22.4.2009 1 Seminaariohjelma 09.00

Lisätiedot

Tekesin teknologiaohjelmat

Tekesin teknologiaohjelmat Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä uutta teknologiaosaamista. Ohjelmilla edistetään tietyn teknologia-alueen, teollisuusalan tai jopa

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

SteelBase. SteelBase. Vera

SteelBase. SteelBase. Vera SteelBase TERÄSRAKENNEPROJEKTIN OLIOPOHJAINEN TIEDONSIIRTO- JA TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ SteelBase on CIMsteel-standardin CIS1.0 LPM4DEP4 osajoukko Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi-teknologiaohjelma

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011

Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM. 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 Kansalliset tietomallivaatimukset - COBIM 13.10.2011 Kari Ristolainen - alkup. Juha Valjus / Finnmap / 06.10.2011 AIEMPIA OHJEITA JA VAATIMUKSIA 2004-2005 2007 Jne 2 COBIM 2011, VERTAILUKOHTIA JA LÄHTÖTIETOJA

Lisätiedot

Vera ohjelman tavoitteet ja sisältö

Vera ohjelman tavoitteet ja sisältö Vera ohjelman tavoitteet ja sisältö Arto.Kiviniemi@vtt.fi Arto Kiviniemi 07/12/2002-1 Ohjelman osa-alueet alueet Rakennusprosessi rakennusprosessia kokonaisvaltaisesti palveleva tietotekniikka Tietoverkot

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta

Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Tietomallintaminen tilaajanäkökulmasta Seminaariesitelmä 28.5.-13 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö tietomallivaatimukset ja ohjeistus miten tietomallihanke toimii? tilaajan rooli tietomallihankkeessa

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma LIITE A 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot