Arvopapereiden myyntivoitto ja verosuunnittelun tyyppitilanteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvopapereiden myyntivoitto ja verosuunnittelun tyyppitilanteita"

Transkriptio

1 Arvopapereiden myyntivoitto ja verosuunnittelun tyyppitilanteita Sijoitusristeily KTT, OTL, VTM vero-oikeuden dosentti Timo Räbinä Tampereen yliopisto 1

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Luovutusvoittojen määrä 2. Arvopapereiden myyntivoitto ja höyhensarjan verosuunnittelu 3. Arvopapereiden myyntivoitto ja keskiraskaan sarjan verosuunnittelu 4. Arvopapereiden myyntivoitto ja raskaan sarjan verosuunnittelu 5. Ajankohtaista verotusmenettelystä 6. Kirjallisuutta 2

3 LUOVUTUSVOITTOJEN MÄÄRÄ Pörssivaihto mrd TVL:n mukaan verotettavien luovutusvoittojen määrä verovuosina (mrd ) Helsingin pörssin vaihto ja luovutusvoitot pörssivaihto kaikki luovutusvoitot arvopapereiden luovutusvoitot Luovutusvoitot mdr kaikki luovutusvoitot vv = 3,4 mrd, josta ap-luovutusvoitot = 2,2 mrd 3

4 Arvopapereiden myyntivoitto ja höyhensarjan verosuunnittelu 4

5 Höyhensarjan verosuunnittelun keinovalikoimassa ainakin: 1. Omistusajan laskenta: hyödynnä hankintameno-olettama alle 10 vuotta omistetut arvopaperit 20 % yli 10 vuotta omistetut arvopaperit 40 % omistusajan laskennan jatkuvuustilanteet; mm. yritysjärjestelyt ja annit 2. Vanhojen rahastoantien ilmainen hankintameno-olettama 3. Luovutusvoittojen ja luovutustappioiden jaksottaminen kolmen vuoden säännön mukaisesti varmista luovutustappion vähentäminen 4. Vähäisten luovutusten verovapaus realisoi edes tämä verovapaa myyntivoitto 5. Sijoitustoiminnan yleiskulut vs. luovutusvoitosta tehtävät vähennykset 5

6 Osakkeen hankintameno ja osakeannit tilanne ennen vuotta 2005 toteutetuissa osakeanneissa: hankintameno osakeannissa, jossa osakkeen merkintä tapahtuu aikaisemman osakeomistuksen perusteella (TVL 47.3 ) aikaisemmin omistettujen osakkeiden hankintamenoa ei oteta huomioon näiden perusteella merkityn osakkeen (tmv) hankintamenoa laskettaessa merkityn osakkeen hankinta-ajankohta määräytyy merkinnän perusteena olleen osakkeen hankinta-ajankohdan perusteella rahastoannissa (ilmaisanti, esim. 4:1 a 0 ) saadulla osakkeella ei ole hankintamenoa vähennetään hankintameno-olettama, jonka suuruus määräytyy merkinnän perusteena olevien osakkeiden hankinta-ajan mukaan; ei alenna aikaisemmin omistetun osakkeen hankintamenoa syntyy ilmaista hankintamenoa uusmerkinnässä (sekaemissio, esim. 4:1 a 10 ) merkityn osakkeen hankintameno on osakkeen merkintähinta ja hankinta-ajaksi katsotaan merkinnän perusteena olevien osakkeiden hankinta-aika sääntely koskee tilannetta, jossa osakkeiden merkintä tapahtuu osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella (osakkeenomistajat säilyttävät aikaisemman suhteellisen omistusosuutensa) jos osakkeenomistaja merkitsee osakkeita yli merkintäoikeutensa, kyse on tältä osin normaalista uusmerkinnästä 6

7 sääntely osakeannissa, joka on toteutettu tai sen jälkeen: verovelvollisen aikaisemmin omistamien osakkeiden tai osuuksien hankintamenoa ei oteta huomioon näiden perusteella merkityn optiolainan, optio-oikeuden, vaihtovelkakirjan tai merkintäoikeuden hankintamenoa laskettaessa verovelvollisen aikaisemmin omistaman osakkeen tai osuuden hankintameno sekä sen perusteella merkityn osakkeen tai osuuden hankintameno jaetaan sekä aikaisemmin omistetun että sen perusteella merkityn osakkeen tai osuuden hankintamenoksi hankintamenon määrittely samaan tapaan kuin splitissä hankinta-aika (hankintameno-olettaman suuruus) määräytyy edelleen alkuperäisen osakkeen hankinta-ajan mukaisesti koskee edelleenkin vain anteja, joissa osakkeiden merkintä tapahtuu merkintäetuoikeuden perusteella (osakkeenomistajien suhteellisuus osuus säilyy entisellään) jos osakkeen omistaja merkitsee osakkeita yli merkintäoikeutensa, kyse on tältä osin normaalista uusmerkinnästä 7

8 osakeanti ennen osake hankittu , 100 rahastoanti , 1:1 luovutus hintaan 60 /kpl osakeanti jälkeen osake hankittu , 100 rahastoanti ; 1:1 luovutus hintaan 60 /kpl luovutusvoiton laskenta: luovutusvoiton laskenta: vanha osake: = tappio 40 uusi osake: % = voitto 48 luovutusvoitto 8 vanhan osakkeen hm + uuden osakkeen hm = 100 / 2 kpl = 50 /kpl voitto: = 10 /kpl eli luovutusvoitto yhteensä 20 8

9 Sijoitustoiminnan yleiskulut missä vähennetään? esimerkiksi ammattikirjallisuus, kurssikulut, kotitietokoneen hankintakulut, laajakaistayhteyden kuukausimaksut jne jos toiminta vähäistä ja passiivista omistamista kulut vähennyskelvottomia elantomenoja jos sijoitustoiminta vähäistä laajempaa ja aktiivista sijoitustoimintaan kohdistuva kuluosuus vähennetään pääomatulon hankkimisesta johtuneena menona eikä kuluja siis kohdisteta (tarvitse kohdistaa) esimerkiksi yksittäiseen myyntivoittoon TVL 54.2 / pääomatuloista tehtävä vähennykset: Verovelvollinen voi vähentää myös arvopapereiden, arvo-osuuksien ja muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot siltä osin, kuin ne verovuonna ylittävät 50 euron suuruisen omavastuuosuuden. Omavastuuosuuden katsotaan kattavan omaisuuden hoidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot myös siltä osin, kuin omaisuus tai sen tuottama tulo ei ole veronalaista. pankkien perimät hoitopalkkiokulut, tallelokeroiden vuokrat jne. pankit ym. antavat verohallinnolle tiedon sähköisesti esitäytetylle veroilmoitukselle 50 euron ylittävältä osalta 9

10 Arvopapereiden myyntivoitto ja keskiraskaan sarjan verosuunnittelu 10

11 Keskiraskaan sarjan verosuunnittelun keinovalikoimassa ainakin: 1. Fifo-periaate: erilliset arvo-osuustilit 2. Säästöhenki- ja eläkevakuutusten hyödyntäminen: sijoitussidonnaiset vakuutukset 3. Alaikäisen myyntivoitot ja vapaaehtoinen eläkevakuutus 4. Luovutustappioiden realisointi ja samojen osakkeiden hankinta myöhemmin KHO 2004:8 asettaa reunaehdot 11

12 Fifo-periaate TVL 47.4 : Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat osuudet tiettyyn omaisuuteen, sijoitusrahasto-osuudet ja yhteissijoitusyrityksen osuudet katsotaan luovutetuiksi, jollei verovelvollinen muuta näytä, siinä järjestyksessä kuin ne on saatu. first in, first out -periaate kaksi oikeudellista kysymystä: milloin arvo-osuudet katsotaan saaduiksi = saamisjärjestys minkälaista näyttöä verovelvollisen tulee esittää poiketakseen fifo-periaatteesta = näyttövaatimus näyttövaatimus: käytännössä voi osoittaa muun luovutusjärjestyksen vain pitämällä arvo-osuudet niiden saantohetkestä alkaen eri arvo-osuustileillä (KHO T 2469) jos arvo-osuudet kerran ovat sekoittuneet samalla arvo-osuustilillä noudatetaan tiukasti fifo-periaatetta (jälkikäteinen tilikikkailu ei auta) 12

13 omistusajan laskennan alkuajankohta hankintameno-olettamaa varten (TVL 46.1 ) määräytyy eräissä tilanteissa eri tavalla kuin fifo-periaatteen mukainen saamisajankohta (TVL 47.4 ) voi olla veroloukku, voi mahdollistaa verosuunnittelun KHO T 2468 (kaikissa vaiheissa saman yhtiön osakkeita): isä kuoli kp. hankki itse hankki kp:n jako lahja äidiltä myi osan kuolinpesästä perintönä osituksen ja perinnönjaon seurauksena saadut osakkeet katsottiin saaduiksi TVL 47.4 :n fifo-periaatetta sovellettaessa perinnönjaon hetkellä eli (saamisajankohta) fifo- periaatteen mukaisesti katsottiin myydyiksi itse hankittuja osakkeita hm-olettama 20 % (alle 10 vuotta omistettu) omistusaikaa (hankintameno-olettamaa) laskettaessa kuolinpesästä jaossa saatujen omistusajan alkuajankohdaksi katsotaan hm-olettama olisi ollut tuolloin 50 % 13

14 Yksityishenkilön ottaman säästöhenki- ja eläkevakuutuksen veroedut pähkinänkuoressa 1. Tuloverotus EV: vakuutukseen sijoitetun pääoman verovähennyskelpoisuus ja eläketulon oletettu lankeaminen lempeämpään veromaastoon (progressiovaikutus) POT vähennys, POT tulo: periaatteessa ei etua ulkomaille muutto eläköityessä EV: vähennysoikeuden perhekohtaisuuden piirteet EV ja SHV: vakuutuksen tuottaman juoksevan vuotuisen tuoton verovapaus (lykkäysvaikutus) EV ja SHV: sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa rahastovaihtojen luovutusvoiton verovapaus (sijoitustappio luovutustappiona vähennyskelvoton) (lykkäysvaikutus) 2. Perintö- ja lahjaverotus EV ja SHV: lähiomaisille maksettavien vakuutussuoritusten vapaaosat 14

15 Vapaaehtoinen eläkevakuutus: pääomatuloverojärjestelmään siirtyminen mahdollistaa uusien verovelvollisryhmien mukaantulon vähennyksestä hyötyvät nyt myös sellaiset verovelvolliset, jotka saavat pelkkiä pääomatuloja esimerkiksi alaikäiset lapset, joilla vuokra-, osinko- tai voitto-osuustuloja, puun myyntituloja, henkivakuutustuottaja taikka myyntivoittoja Arvelan työryhmä ehdotti vähennysoikeuteen 18 vuoden vähimmäisikärajaa ei tullut lakiin ainakin osa vakuutusyhtiöistä myöntää eläkevakuutuksen jopa alle kouluikäisille (osalla raja 18 vuotta) pääomatuloja tuottavan perhevarallisuuden hajauttaminen lapsille tarkoituksenmukaista (holhousoikeudellinen sääntely) mahdollistaa :n pääomatulon, mm. myyntivoiton, verovapauden vuodessa (= tulon sijoittaminen eläkevakuutukseen) lähdeverollisten korkotulojen asema heikkenee 15

16 Arvopapereiden myyntivoitto ja raskaan sarjan verosuunnittelu 16

17 Raskaan sarjan verosuunnittelun keinovalikoimassa ainakin: 1. Luovutusvoittojen ja luovutustappioiden kohdistaminen samalle henkilölle perhepiirissä vastikkeettomia luovutuksia/saantoja käyttäen lahjaverokustannus, TVL 47.1 :n 1 vuoden sääntö 2. Vastikkeettomien saantojen hankintamenoa koskevan erityissääntelyn hyödyntäminen perhepiirissä saantoperusteen valinta : perintösaanto, lahjasaanto, ositussaanto erityisesti jäämistöositus 3. Sukupolvenvaihdosluovutusten verovapaussääntelyn hyödyntäminen TVL 48.1,3 : verovapaus koskee myös mm. TVL:n mukaan verotettavan henkilöyhtiön tai osakeyhtiön (mm. sijoitusyhtiö) myynnistä syntynyttä voitto PerVL 55 :n sääntely ja KHO 2006:100 17

18 Raskaan sarjan verosuunnittelun keinovalikoima 4. Yhtiömuotojen ja rakenteiden hyväksikäyttäminen verosuunnittelussa harkittava tarkoin hyötyjen realisoiminen edellyttää sijoitustoiminnalta laajuutta mm. TVL / EVL- verotuksen erot 5. Kansainväliset tilanteet oikeusjärjestysten erojen ja verosopimusmääräysten hyödyntäminen Suomen luovutusvoittojen veropohja kansainvälisesti vertaillen laaja ulkomaille muutettaessa: myynti ennen vai jälkeen muuton? perinnönjako kuolinpesässä, jossa osakkaina on eri maissa asuvia verovelvollisia: myynti ennen jakoa vai sen jälkeen? 18

19 Ajankohtaista verotusmenettelystä: arvo-osuuksien ja sijoitusrahasto-osuuksien myyntivoitot valmiiksi laskettuina esitäytetylle veroilmoitukselle 19

20 VML 17.1 : rahastoyhtiö on velvollinen toimittamaan tiedot verovelvollisen omistamista rahasto-osuuksista ja verovelvolliselta lunastetuista rahastoosuuksista lunastus- ja merkintähintatietoineen ja sivukuluineen näiden tietojen perusteella verohallinto voi laskea luovutusvoiton/tappion määrän valtaosassa tilanteita poikkeuksena esim. perintönä tai lahjan taikka yksityisten välisinä luovutuksina saatujen rahasto-osuuksien lunastukset verovuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa voiton/tappion määrä tultaneen laskemaan esitäytetylle veroilmoitukselle jo valmiiksi huomaa: ilmoittamisvelvollisuus säilyy edelleen esitäytetyssä veroilmoituksessa olevat puutteet/virheet ilmoitettava veronkorotuksen uhalla Arvo-osuusjärjestelmässä olevien arvo-osuuksien osalta otettaneen vaiheittain käyttöön sama menettely kokeiluluonteisesti jo verovuodelta 2006?? (ei esitäytetylle veroilmoitukselle vielä mitään) jatkossa 2007/2008 esitäytetylle veroilmoitukselle? 20

21 Kirjallisuutta, lisätietoa Nykänen, Pekka: Julkisesti noteerattujen arvopapereiden luovutusvoitot henkilöverotuksessa. Edita 2004 Räbinä, Timo Nykänen, Pekka: Yksityishenkilöiden luovutusvoittojen verotus. Talentum 2006 Räbinä, Timo: Säästöhenki- ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset yksityishenkilön varallisuuden siirron ja verosuunnittelun välineinä I ja II. Verotus 3 ja 4/2006 Räbinä, Timo: Arvo-osuusjärjestelmässä olevien osakkeiden luovutusjärjestyksestä oikeustapauskommentti ratkaisusta KHO T 2468 (tulossa huhtikuussa ilmestyvässä Verotus 2/2007) Verohallitus: Henkilöverotuksen käsikirja. Verovuosi Edita 21

22 Teoksen sisällys: 1. Johdanto 2. Luovutusvoittoverotuksen perusperiaatteet 3. Vastikkeeton saanto ja luovutusvoiton verotus 4. Arvopapereiden luovutusvoitot 5. Johdannaissopimusten luovutusvoitot 6. Henkilöyhtiön yhtiöosuuden luovutusvoitto 7. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen luovutusvoitot 8. Verovapaat ja osittain verovapaat luovutusvoitot 9. Luovutustappiot 10. Kansainvälinen luovutusvoiton verotus noin 400 sivua myyjä: Talentum, hinta: 68 22

Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta. Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto

Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta. Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto Ajankohtaista sijoittajan verotuksesta ja verosuunnittelusta Arvopaperin Rahapäivä, 20.9.2011 Yliopistonlehtori Timo Räbinä Tampereen yliopisto 1 Yksityishenkilön sijoitustoiminta ja verolainsäädännön

Lisätiedot

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta

Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta www.porssisaatio.fi Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Lukijalle... 3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 5 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2013

Sijoittajan vero-opas 2013 Sijoittajan vero-opas 2013 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta Sisällys Lukijalle...3 Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet...4 Veroilmoituksen täydentäminen...6

Lisätiedot

Sijoittajan vero-opas 2012

Sijoittajan vero-opas 2012 Sijoittajan vero-opas 2012 Vero-opas sisältää tietoa yksityishenkilöiden pääomatulojen verotuksesta. Sisällys Yksityishenkilöiden verotuksen pääpiirteet... 4 Veroilmoituksen täydentäminen... 6 Sijoitusten

Lisätiedot

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi

Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Verotustyöpaja 21.4.2010 Rovaniemi Yrittäjäpolvenvaihdos hanke Katja Ehrola Konsultti, KTM Talenom Kompassi Yrityskauppojen neuvonantaja Omistusjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset Rahoitusjärjestelyt, lainaneuvotteluista

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA

SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA SUOMEN PANKIN KESKUSTELUALOITTEITA 26/91 Camilla Gustavsson - Risto Herrala 16.12~1991 RAHOITUSVAATEIDEN VEROTUS FINLANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF :FINLAND DISCUSSION PAPERS Suomen Pankki PL 160,

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt

Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Yrityskaupan verotus ja rakenteelliset järjestelyt Asiantuntijan rooli omistajanvaihdoksessa 15.04.2013 / Kokkola Risto Walden, kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Esi-isien temppeleissä

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS

YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Juho Annola YRITYKSEN SUKUPOLVENVAIHDOS Pro gradu Marraskuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Laskentatoimen yksikkö Tekijä

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013

Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 1 Markku Kovalainen johtava veroasiantuntija, OTL Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto 11.12.2013 PI-Johtamiskoulu Veropäivät 11.-12.12.2013 Helsinki Ajankohtaista maatilan verotuksesta 1_2013 Oikeuskäytäntöä,

Lisätiedot

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille

IGNIS Global Funds SICAV. Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV Tärkeää tietoa suomalaisille sijoittajille IGNIS Global Funds SICAV on 28.10.2010 Luxemburgissa perustettu Luxemburgin 20.12.2002 yhteissijoitusyrityksistä antaman (ja 28.10.2010

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Jouni Vuontisjärvi OSAKEYHTIÖN YRITYSJÄRJESTELYT VEROTUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta

VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta PTT raportteja 246 PTT Reports 246 VOISIKO SUOMI SEURATA RUOTSIN JA NORJAN ESIMERKKIÄ? Näkökohtia perintö- ja lahjaverosta sekä luovutusvoittoverosta Pasi Holm Leena Kerkelä Helsinki 2014 Pellervon taloustutkimus

Lisätiedot

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15

Sisällysluettelo... 1. Pääkirjoitus... 2. Asiantuntijakirjoituksia... 3. Hallituksen esitykset... 15 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Pääkirjoitus... 2 Asiantuntijakirjoituksia... 3 Yritysten uudet sukupolvenvaihdoksen huojennussäännöt... 3 Keskusverolautakunnan kannanotto työntekijöiden osakeomistukseen...

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas

Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti. Kevät 2010. Ulkosuomalaisen uusi. veroilmoitusopas Ulkomailla asuvan suomalaisen lehti XPATRIUM Kevät 2010 Ulkosuomalaisen uusi veroilmoitusopas Veroilmoituksen täyttäjän opas Ulkomailla asuvan veroilmoitus vuodelta 2009 TEKSTI MARJA NUMMELA, EEVA KAJANDER

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI

ABCD. Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi. KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI KPMG Oy Ab PL 1037 00101 HELSINKI Käyntiosoite: Mannerheimintie 20 B 00100 HELSINKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3031 www.kpmg.fi KOLMANNEN SEKTORIN HYVINVOINTIPALVELUIDEN TUOTTAMISEN JURIDISIA JA

Lisätiedot

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät

Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Maa- ja elintarviketalous 32 Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Talous Maa- ja elintarviketalous 32 79 s., 2 liitettä Monialaisten maatilojen tuloverojärjestelmät Sami Ovaska Maa-

Lisätiedot

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede:

Vero-oikeus. 1. Yleistä vero-oikeutta. Tietolähteet. www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi. Oikeustiede: Vero-oikeus 1. Yleistä vero-oikeutta Tietolähteet www.vero.fi www.finlex.fi www.edilex.fi www.kho.fi Oikeustiede: Käsitteet samat, eroja eri oikeuksissa n. 1 % - keskusverolautakunta, KVL:n päätökset (lain

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu ANSIO- JA PÄÄOMATULOT HENKILÖSTÖN PALKITSEMISESSA SEKÄ YRITTÄJÄN JA SIJOITTAJAN VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUKSINA OIKEUSKÄYTÄNNÖN VALOSSA. Laskentatoimen pro gradu

Lisätiedot

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Aluksi Ammattitaitelijaa verotetaan joko tuloverolain (TVL) tai elinkeinoverolain (EVL) mukaan. Nämä taiteilijan vero-ohjeet on ensisijaisesti suunnattu

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 SAMPO TAVOITE 2010 1(5) Ratkaisurahastot - SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 31.10.2007 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varainsiirtoverolakia siten, että asuntoosakeyhtiön ja keskinäisen

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot