Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta"

Transkriptio

1 Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta

2 Esityksen sisältö: 1. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutusvoitot ja vähennyskelvottomat luovutustappiot 2. KHO:n ja KVL:n uusimmat julkaistut ratkaisut 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset 3.1 KHO 2012:73 ( T 2350) 3.2 KHO 2012:74 ( T 2352) 4. Laajan omistajapohjan yhtiöitä koskevia tapauksia 4.1 Keskusverolautakunta 2012/19 ( ) 4.2 KHO 2010:64 ( T 2683) 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa 5.1 KHO 2010:50 ( T 1914) 5.2 KHO 2012:74 ( T 2352) 5.3 KHO:2012:21 ( T 642) 2

3 1. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutusvoitot ja vähennyskelvottomat luovutustappiot Säännökset tulivat voimaan Keskeiset tulkintaongelmat Tulolähdejako EVL vai TVL Omaisuuslaji (käyttö-, vaihto-, rahoitus- tai sijoitusomaisuus) Keskeiset osakeluovutuksiin liittyvät säännökset EVL 6 1 momentin 1. kohta ja 6 b Verovapaan luovutuksen yleiset ja erityiset edellytykset EVL 1 elinkeinotoiminnan käsite EVL 12 käyttöomaisuuden määritelmä pysyvään käyttöön tarkoitettu omaisuus EVL 53 omaisuus kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, jos sitä yksinomaan tai pääasiallisesti käytetään elinkeinotoimintaa välittömästi tai välillisesti edistäviin tarkoituksiin Jos osakkeet eivät ole pääasiallisesti elinkeinotoiminnan käytössä, ne luetaan verotuksessa yhtiön henkilökohtaiseen tulolähteeseen (TVL) Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot ovat pääsääntöisesti vähennyskelvottomia, jos edellytykset verovapaalle luovutukselle ovat olemassa 3

4 Myyjäyhtiö X Oy (Oy, osk, sp, vak. yhtiö) EVL-tulolähde TVL-tulolähde omistanut 1v ajan väh. 10%:n osuuden Y Oy:n osakepääomasta yhtäjaksoisesti (evl 6.1 :n 1 kohta ja 6b ) käyttöomaisuusosake EVL 1 elinkeinotoiminta EVL 12 pysyvä käyttö elinkeinotoiminnassa EVL 53 osake pääasiallisesti evlkäytössä Kohdeyhtiö Y Oy ei osk., ay, ky ei as/kiint.oy kotimainen/eu-valtio verosopimusvaltio TVL-tulolähde: kaikki luovutukset veronalaisia (samoin MVL) EVL -toimintaa harjoittavalla yhtiöllä voi olla myös tvl-tulolähteeseen kuuluvia osakkeita, joiden luovutus ei voi olla verovapaa EVL-toimintaa harjoittava pääomasijoittaja ei voi tehdä verovapaita osakeluovutuksia, vaikka osakkeet eivät kuuluisi pääomasijoitustoimintaan. Toisaalta tappiolliset luovutukset ovat pääomasijoittajalle vähennyskelpoisia. Verovapaasti ei voida luovuttaa asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeita eikä sellaisen osakeyhtiön osakkeita, jonka toiminta tosiasiassa on pääasiallisesti kiinteistön omistamista ja hallintaa 4

5 2. KHO:n ja KVL:n uusimmat julkaistut ratkaisut 1. KHO 2012:73 ( T 2350) 2. KHO 2012:74 ( T 2352) 3. KVL 2012/19 ( ) 4. KHO 2010:50 ( T 1914) 5. KHO 2010:64 ( T 2683) Julkaistuja KHO:n päätöksiä on varsin vähän KHO myöntänyt niukasti valituslupia Wisa Keskitalon väitöskirja 2012: Osakeyhtiön verovapaat osakeluovutukset 5

6 2. KHO:n ja KVL:n uusimmat julkaistut ratkaisut Harvainomisteiset ja laajan omistajapohjan yhtiöt Oikeuskäytännön perusteella näyttää siltä, että laajan omistajapohjan yhtiöt saavuttavat EVL-statuksen helpommin ja sen omistamat osakkeet katsotaan herkemmin käyttöomaisuusosakkeiksi Osakeluovutusten verovapaussäännösten alkuperäisenä tavoitteena oli turvata suurille kansainvälisesti toimiville yhtiöille kilpailukykyinen verojärjestelmä. Laajan omistajapohjan yhtiössä omistus hajautunut - ei enemmistöosakasta Harvainomisteiset yhtiöt katsotaan helpommin luonnollisten henkilöiden osakeomistuksia hallinnoiviksi holdingyhtiöiksi, joita verotetaan tuloverolain mukaan, jos aitoa elinkeinotoimintaa yhtiössä ei ole Vaikka harvainomisteisella yhtiöllä on aitoa elinkeinotoimintaa, pitkäänkin omistetut osakkeet voivat olla TVL-tulolähteeseen kuuluvia, jos riittävää toiminnallista yhteyttä yhtiöiden välillä ei ole 6

7 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset 3.1 KHO 2012:73 ( T 2350) A Oy oli vuonna luovuttanut vuonna 2006 omistamansa 49% B Oy:n osakkeista saaden noin euron luovutusvoiton H 100% H:n puoliso C A Oy oli ollut vuonna 1998 perustamassa B Oy:tä, jolle A Oy myi oman liiketoimintansa elektronisten piirien valmistamisen. Myös K Oy:n ja E Oy:n toiminta liitettiin B osakeyhtiöön samassa yhteydessä A Oy K Oy C 49% 42% 9% B Oy A Oy:n kaikki osakkeet omisti yksin henkilö H (tyypillinen harvainyhtiö) 7

8 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset A Oy:n ja B Oy:n välinen toiminnallinen ja hallinnollinen yhteys 1. A Oy sai rojaltituloja B:ltä euroa 6 vuoden aikana osakkuussopimuksen perusteella (B Oy sai A Oy:n tietotaidon, asiakassopimukset ja asiakasrakenteen) 2. A Oy antoi 3 vuodeksi koneet ja laitteet vastikkeetta B Oy:n käyttöön, mutta myi koneet markalla B Oy:lle joulukuussa A Oy hankki toimitilat ja vuokrasi ne B Oy:lle. A Oy vuokrasi B oy:n työntekijöille asuinhuoneistoja. Vuokratulot verotettiin TVL-tulolähteessä 4. A Oy vuokrasi vuosina B Oy:lle henkilöautoja. Ilmeisesti nämäkin vuokrat on verotettu TVL-tulolähteessä 5. A Oy antoi B Oy:lle lainoja sekä takasi B Oy:n lainoja. A Oy huolehti B Oy:n rahoituksesta 8 vuoden ajan 6. A Oy:n ainoa osakkeenomistaja toimi B Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä (hallinnollinen yhteys) 1-5 toiminnallinen yhteys ja 6. hallinnollinen yhteys 8

9 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset KHO:n ratkaisu Edellä mainitut seikat kokonaisuutena huomioon ottaen, Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oy oli elinkeinotoimintaa harjoittava yhtiö ja että B Oy:n osakkeet olivat edellä kuvatun toiminnallisen ja hallinnollisen yhteyden vuoksi A Oy:n käyttöomaisuusosakkeita (äänestys 4-1). Yhtiön saama euron luovutusvoitto oli siten EVL 6b :n nojalla verovapaata tuloa. 9

10 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset Johtopäätöksiä KHO korosti kokonaisarviointia, kun tarkastellaan A Oy:n omistamien B Oy:n osakkeiden tulolähdettä ja omaisuuslajia. Tämä korostanee kunkin tapauksen yksilöllisten tekijöiden huomioimista. A Oy:n ja B Oy:n välinen toiminnallinen yhteys muodostui useista erilaisista toiminnoista. Toiminnallinen yhteys oli merkittävä ja se oli jatkunut pitkään eli noin 8 vuotta ( ). Kokonaisarvioinnissa huomioitiin myös A Oy:llä TVL-tulolähteessä verotetut ja B Oy:ltä saadut vuokratulot KHO huomioi myös hallinnollisen yhteyden kohdeyhtiön hallitustyöskentelyssä ja toimitusjohtajan tehtävien hoidossa Hallinnollista yhteyttä ei tarvittane, jos toiminnallinen yhteys on riittävän vahva (Seppo Penttilä, Vero-opintopäivät 2012 s.120) Harvainyhtiötilanteissa pelkkä hallinnollinen yhteys ei muodosta riittävää sidettä, jotta osakkeet olisivat liike-/ käyttöomaisuutta Äänestyspäätös heikentää tapauksen arvoa. Yksi hallintoneuvos katsoi A Oy:n TVLyhtiöksi. Hallinto-oikeus katsoi, että B Oy:n osakkeet olivat A Oy:n TVL-tulolähteen varallisuutta. 10

11 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset Yksityiskohtia KHO:n pitkän päätöksen perusteluissa KHO oli viitannut mm. hallituksen esitykseen 176/2008 elinkeinoverolain muuttamiseksi, jossa on käsitelty käyttöomaisuuden määritelmää (s.6) seuraavasti Käyttöomaisuutta ovat EVL 12 :n mukaan elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitetut hyödykkeet, kuten maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet ja kalusto. Käyttöomaisuuden kriteeriksi on asetettu, että hyödykkeen tulee palvella käyttöarvollaan verovelvollisen elinkeinotoimintaa. Pitkäaikaisista sijoituksista käyttöomaisuus eroaa siten, että käyttöomaisuuden hankintameno kohdistuu verovelvollisen varsinaiseen suoritetuotantoon ja on sen kannalta välttämätön Arvopapereiden on katsottava kuuluvan käyttöomaisuuteen muun muassa silloin, kun verovelvollinen on hankkinut ne lisätäkseen, turvatakseen tai helpottaakseen suoritteidensa menekkiä taikka tehdäkseen tuotannontekijän hankkimisen edulliseksi tai varmemmaksi. Käyttöomaisuudeksi on yleensä katsottu muun muassa tytäryhtiöosakkeet silloinkin, kun tytäryhtiö toimii eri toimialalla. Jos arvopaperit eivät liity verovelvollisen elinkeinotoimintaan, ne luetaan verotuksessa henkilökohtaiseen tulolähteeseen. He 176/2008 ei mainitse strategisia eikä omistusyhteysyritysten osakkeita toisin kuten HE 92/2004 käyttöomaisuuden määritelmän yhteydessä 11

12 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset Tyypillisiä käyttöomaisuusosakkeita ovat esimerkiksi Myynti-, markkinointi-, alihankinta tai raaka-aineen toimittajana olevan yhtiön osakkeet, jotka emoyhtiö on hankkinut turvatakseen myynnin tai oman valmistustoiminnan sujumisen. Aitoa EVL-toimintaa harjoittavan harvainyhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön osakkeet eivät automaattisesti ole käyttöomaisuusosakkeita, ellei yhtiöiden välillä ole riittävää toiminnallista yhteyttä. 12

13 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset 3.2 KHO 2012:74 ( T 2352) KHO:n ratkaisu A Oy:n ja C Oy:n välillä ei katsottu vallitsevan B:n hallitus- ja konsulttityöskentelyn perusteella sellaista toiminnallista yhteyttä, jonka perusteella A Oy:n myymät C Oy:n osakkeet olisivat olleet A Oy:n käyttöomaisuutta, vaan ne olivat A Oy:n liiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta (TVLtulolähde). C Oy:n osakkeista vuonna 2007 saatu luovutusvoitto euroa oli veronalaista tuloa. B P X Hall. jäsen 51% 24% 24% A Oy C Oy 12,6% Kommentti: Riittävä toiminnallinen yhteys A oy:n ja C oy:n ei muodostunut pelkästään osakeomistuksen, hallituksen jäsenyyden ja vähäisten 8000 euron konsultointitulojen perusteella Keskinäisen liiketoiminnan, vuokrauksen ja vastaavien tekijöiden riittävällä volyymillä ja aitoudella on merkitystä toiminnallisen yhteyden muodostumiseen. Tässä ratkaisussa toiminnallisen yhteyden määrällä ja laadulla on selvä ero verrattuna KHO:n ratkaisuun 2012:73 13

14 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset Tarkempia tietoja tapauksesta A Oy harjoitti arvopaperikauppaa ja liikkeenjohdon konsultointia Arvopaperikaupan liikevaihto oli noin euroa C Oy harjoitti ohjelmistotuotantoa ja siihen liittyvää palvelutoimintaa A Oy:n ja C Oy:n välinen toiminnallinen ja hallinnollinen yhteys A Oy laskutti konsultoinnista C Oy:tä noin euroa v.2007 A Oy:n pääosakas ja hallituksen pj. oli C Oy:n hallituksen jäsen KHO:n pitkän päätöksen perusteluja Elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden omistamista ja hallintaa ei sinänsä voida katsoa omistajayhtiön elinkeinotoiminnaksi. Jotta osakkeet voisivat kuulua elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen, osakkeilla tulee lähtökohtaisesti olla toiminnallinen yhteys omistajansa elinkeinotoimintaan. Kysymyksessä olevassa asiassa on ilmeistä, että luovutetut C Oy:n osakkeet eivät ole liittyneet A Oy:n harjoittamaan arvopaperikauppaan siten, että osakkeita olisi tällä perusteella pidettävä käyttöomaisuutena. 14

15 4. Laajan omistajapohjan yhtiöitä koskevia tapauksia 4.1 Keskusverolautakunta 2012/19 ( ) A Oy Emoyhtiö viestintäalan konsernissa Osakkeenomistajia kymmeniä tuhansia, mutta suurinkin osakas omisti vain 7 % A:n osakkeista 4 tytäryhtiötä ja 5 osakkuusyhtiötä A oy siirsi operatiivisen liiketoiminnan liiketoimintasiirrolla (evl 52d ) B Oy:lle v.2007 Vuokrasi B Oy:lle neljää kiinteistöä A Oy:n tytäryhtiöt C Oy ja D Oy tuottivat B Oy:lle mm. suunnittelu- ja kehityspalveluja n omistajaa A Oy 30% B Oy 2 työntekijää: TJ & Talouspääll. Tytäryhtiöt C Oy D Oy Päätös KVL katsoi, että A Oy:n omistamat B Oy:n osakkeet olivat käyttöomaisuutta, kun huomioidaan A Oy:n omistama viestintäalan yrityskokonaisuus. Osakkeiden luovutukseen voitiin soveltaa EVL 6 ja 6b :n säännöksiä Johtopäätökset: A Oy:n ja B Oy:n välillä ei ollut muuta suoraa toiminnallista yhteyttä kuin toimitilojen vuokraus KVL otti huomioon myös A tytäryhtiöiden C ja D Oy:n sekä B Oy:n välisen liiketoiminnan Laajassa konsernissa huomioidaan myös tytäryhtiöiden ja kohdeyhtiön välinen keskinäinen liiketoiminta arvioitaessa kohdeyhtiön osakkeiden käyttöomaisuusluonnetta. 15

16 4. Laajan omistajapohjan yhtiöitä koskevia tapauksia 4.2 KHO 2010:64 ( T 2683) KHO:n päätös Kun otettiin huomioon G Oy:n toiminta aktiivisena osakkaana pörssiyhtiö A Oyj:ssä, edustus A Oyj:n hallituksessa sekä G Oy:n perustamisesta annettu selvitys, G Oy:tä oli pidettävä verotuksessa elinkeinotoimintaa harjoittavana yhtiönä. Asiassa saadun selvityksen mukaan G Oy:n luovuttamien A Oyj:n osakkeiden oli katsottava verovuonna kuuluneen yhtiön EVL 12 :n mukaiseen käyttöomaisuuteen. Asia palautettiin Verohallinnolle EVL 6 b :n soveltamisedellytysten tutkimiseksi. Äänestys verovuosi hlöä G Oy A Oyj 36,7% Avaintyöntekijät Johtopäätökset Tapauksessa liiketoimintayhteys G Oy:n ja A Oyj:n välillä rajoittui hallinnolliseen yhteyteen. Tapauksen soveltamisalue jäänee suppeaksi. G Oy oli kuitenkin laajan omistajapohjan yhtiö. Myyty kohdeyhtiö oli pörssiyhtiö. KHO pitkässä päätöksessä mainitsee kokonaisarvioinnin, johon on voinut vaikuttaa myös yhtiön verokohtelu säännönmukaisessa verotuksessa (luottamuksensuoja?) G Oy:tä oli verotettu sekavasti - välillä TVL ja loppuajan EVL-yhtiönä Pörssiyhtiön osakkeet voisivat periaatteessa olla myös vaihto-omaisuutta, mutta tässä tapauksessa osakkeet oli alun perin hankittu pitkäaikaiseen omistukseen 1990-luvun puolivälissä ennen listautumista Oikeuskirjallisuudessa ratkaisua on pidetty erityistapauksena, jonka soveltamisalue on suppea 16 16

17 4. Laajan omistajapohjan yhtiöitä koskevia tapauksia Tapauksen yksityiskohtia G Oy Osakkeenomistajina ja perustajina olivat 44 pörssiyhtiö A Oyj:n avaintyöntekijää. Toimialana oli omistaa ja hallita sekä käydä kauppaa osakkeilla, arvo-osuuksilla ja muilla sijoitusinstrumenteilla Omisti enimmillään 36,7 % A Oyj:n osakkeista. Osakkeet oli hankittu pitkäaikaiseen ja pysyvään omistukseen 1990-luvun puolivälissä A Oyj A Oyj harjoitti rakennuskonevuokraamotoimintaa. Liiketoiminta oli ostettu MBOkaupalla A Oyj:lle 90-luvun puolivälissä. A Oyj listautui pörssiin vuonna 1998 Alkuvaiheessa mukana myös muutama pääomasijoittaja G Oy:n tosiasiallinen toiminta Yhtiöllä ei ollut yhtään palkattua työntekijää Tulona vain osinko- ja korkotuottoja A Oyj:stä Kaksi G Oy:n edustajaa oli A Oyj:n hallituksessa G Oy oli osakassopimuksessa sitoutunut yhtiön kehittämiseen 17

18 4. Laajan omistajapohjan yhtiöitä koskevia tapauksia G Oy:n verotus 1996 verotettiin EVL:n säännösten mukaan 1997 verotettiin TVL:n mukaan verotettiin EVL:n mukaan, 2000 lähipiirilainojen korkotuotot TVL-tulolähde EVL TVL EVL EVL EVL EVL EVL EVL TVL KHO pitkän päätöksen perusteluissa toteaa, että edellä mainitut seikat kokonaisuutena huomioiden, G Oy:tä on pidettävä elinkeinotoimintaa harjoittavana yhtiönä ja sen omistamia A Oyj:n osakkeita on pidettävä käyttöomaisuutena. Kaksi oikeusneuvosta piti G Oy:tä TVL:n mukaan verotettavana holdingyhtiönä, jonka tarkoituksena on hallinnoida yksityishenkilöiden osakeomistuksia. Myös hallinto-oikeus piti yhtiötä TVL-yhtiönä. Eriävän mielipiteen jättäneet oikeusneuvokset antoivat kuitenkin G Oy:lle luottamuksensuojaa ja kumosivat siltä osin hallinto-oikeuden päätöksen. 18

19 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa VML 26.2 :n luottamuksensuojassa kolmen edellytyksen toteuduttava yhtä aikaa: 1. Asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä (ja) objektiivinen tulkinnanvaraisuus jos vakiintunut oikeus- ja verotuskäytäntö asia ei ole tulkinnanvarainen verottajan selvä virhe ei voi antaa luottamuksensuojaa 2. Verovelvollinen toiminut vilpittömässä mielessä (ja) toimii säännösten ja verohallinnon ohjeiden mukaisesti ei anna väärää, epäselvää tai puutteellista tietoa verotusta varten verovelvollisella selonottovelvollisuus säännöksistä ja ohjeista verovelvollisen toimittava huolellisen henkilön tavoin 3. Viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeistuksen mukaisesti ohjeistus, täyttöoppaat käytäntö muodostuu verotuksen yhteydessä tehdyistä päätöksistä ja ennakkotiedoista: nimenomainen kannanotto samanlaiseen asiaan, josta verotuksessa on kysymys Erityisistä syistä luottamuksensuojaa ei anneta, vaikka edellytykset täyttyvät peruste voi olla kansalaisten yhdenvertainen kohtelu VH:n ohje luottamuksensuoja verotusmenettelyssä VH:n ohje verotusmenettelyn muutoksista (s.33-36) 19

20 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa 5.1 KHO 2010:50 ( T 1914) KHO:n ratkaisu luottamuksensuojaan Asiassa ei ole ilmennyt, että myöskään veroviranomainen olisi antanut kirjallista tai suullista ohjetta siitä, että kysymyksessä olisi yhtiön käyttöomaisuusosakkeet tai että veroviranomainen olisi aikaisemmin tutkinut nimenomaisesti osakkeiden luonteen. Viranomaisen noudattamalla käytännöllä tarkoitetaan nimenomaista kannanottoa juuri sellaiseen asiaan, josta nyt on kysymys. Käytäntö muodostuu verotuksen yhteydessä tehdyistä päätöksistä ja annetuista ennakkotiedoista. Näin ollen yhtiö ei voi saada asiassa luottamuksensuojaa. Johtopäätös Luottamuksensuojan kolmesta edellytyksestä kaksi toteutui eli asian tulkinnanvaraisuus ja myös verovelvollisen vilpitön mieli. Kolmas edellytys ei toteutunut: ei ollut verotoimiston kannanottoa, ennakkotietoa tai ohjetta juuri siihen kysymykseen, joka oli esillä luovutusvoiton verotuksessa. A Oy:n omistamien B Oy:n osakkeiden käyttöomaisuusluonnetta ei oltu verotuksessa tutkittu. Verottajan olisi tullut aikaisemmin aktiivisesti tutkia osakkeiden käyttöomaisuusluonne Verottajan passiivisuus vain hyväksymällä A Oy:n veroilmoitus ei antanut luottamuksensuojaa. 20

21 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa Tarkempia tietoja tapauksesta Osakkeiden luovutusvoitto oli verotettu A Oy:n TVL-tulolähteen tulona vuonna Yhtiö katsoi, että kyse oli verovapaasta käyttöomaisuusosakkeen luovutusvoitosta, mutta myös KHO hylkäsi valituksen. Osakkeiden luovutukseen liittyi myös luottamuksensuoja, jota yhtiö vaati myönnettäväksi. A Oy:tä oli verotettu EVL-yhtiönä myös sen jälkeen, kun A Oy:n ja B Oy:n välinen liiketoiminnallinen yhteys vuonna 1999 oli päättynyt vuoteen 2004 saakka. A Oy:n mukaan sen omistamat B Oy:n osakkeet olivat käyttöomaisuutta, koska verotusta toimitettaessa asiaan ei oltu aikaisempina vuosina puututtu. Verotuksessa asia tutkittiin vasta osakkeiden luovutusvuonna Yhtiön mukaan sille tulee myöntää luottamuksensuojaa, koska uuden EVL 6b :n tulkinnasta oli osakkeiden luovutushetkellä ollut hyvin rajallisesti ohjeistusta ja osakkeiden tulkinta muuksi kuin käyttöomaisuudeksi oli vähintäänkin epäselvää ja tulkinnanvaraista. 21

22 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa 5.2 KHO 2012:74 ( T 2352) KHO hylkäsi vaatimuksen luottamuksensuojan myöntämisestä seuraavilla perusteluilla: Asiassa ei kuitenkaan ole ilmennyt, että veroviranomainen olisi antanut ohjetta siitä, että kysymyksessä olevat osakkeet olisivat yhtiön käyttöomaisuutta tai että veroviranomainen olisi aikaisemmin tutkinut osakkeiden luonteen. Viranomaisen noudattamalla käytännöllä tarkoitetaan nimenomaista kannanottoa juuri sellaiseen asiaan, josta on kysymys. Käytäntö muodostuu verotuksen yhteydessä tehdyistä päätöksistä ja annetuista ennakkotiedoista. Se, että yhtiön veroilmoituksessaan tekemään omaisuuslajisiirtoon ei ole asianomaisen vuoden verotuksessa puututtu, ei verotusmenettelystä annetun lain 26 :n 6 momentin mukaisen tutkimisvelvollisuuden laajuus huomioon ottaen yksinään muodosta sellaista viranomaisen noudattamaa käytäntöä, jonka nojalla verovelvolliselle syntyisi saman pykälän 2 momentissa tarkoitettu luottamuksensuoja. 22

23 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa Tarkempia tietoja tapauksesta Tapauksessa A Oy:n omistamista C Oy:n osakkeista saatu luovutusvoitto katsottiin A Oy:n TVL-tulolähteen veronalaiseksi luovutusvoitoksi vuonna Yhtiö vaati, että sille on annettava luottamuksensuojaa ja luovutusvoitto on katsottava verovapaaksi käyttöomaisuusosakkeen luovutusvoitoksi. Vaatimustaan yhtiö perusteli sillä, että verovuonna 2006 osakkeiden siirto vaihto-omaisuudesta pysyviin vastaaviin on hyväksytty verotuksessa. Verovelvollisen on voitava luottaa siihen, että veroviranomaiset tutkivat veroilmoituksessa esille tuodut asiat ja toimittavat verotuksen sen mukaisesti tai ilmoittavat aikomuksestaan poiketa veroilmoituksesta. Yhtiö viittasi VML 26.6 :n tutkimisvelvollisuuteen. Yhtiö vetosi myös siihen, että osakkeiden siirtyessä vaihto-omaisuudesta käyttöomaisuuteen niitä koskevat arvostussäännökset muuttuvat. Tällä on merkitystä osingon verottamisen pohjana olevan nettovarallisuuden kannalta. Nettovarallisuuden laskenta kuuluu yhtiön verotukseen, vaikka sillä ei olekaan vaikutusta yhtiön veron määrään. Nettovarallisuuslaskennalla on vaikutusta yhtiön osakkaiden osingon verotuksessa. Yhtiö katsoi toimineensa vilpittömässä mielessä ja olevansa oikeutettu luottamuksensuojaan, koska verottaja ei ole puuttunut C Oy:n osakkeiden kuulumiseen 23 elinkeinotoiminnan varoihin.

24 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa Tarkempia yksityiskohtia: Tässäkin tapauksessa verottajan passiivisuus ei antanut verovelvolliselle luottamuksensuojaa, vaikka yhtiö oli viitannut verotusmenettelylain 26 :n 6 momentin säännökseen verohallinnon tutkimisvelvollisuudesta VML 26.6 :n perusteella verohallinto voi valikoida ne asiat, jotka verotuksessa vuosittain tutkitaan. Verotusta toimittaessaan veroviranomaisen on tutkittava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen on perusteltua. VML 26.6 :n säännöksellä ei tässä tapauksessa ollut vaikutusta luottamuksensuojan myöntämiseen Oikeuskirjallisuudessa tutkimisvelvollisuutta ei ole pidetty suurena. Verovelvollinen ei voi ilmoitusvelvollisuuttaan täyttäessään odottaa, että Verohallinto vertailee verotusta toimittaessaan verovelvollisen aikaisempien vuosien veroilmoituksia avoinna olevaan verotukseen. 24

25 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa 5.3 KHO 2012:21 ( T 642) Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Asunto-osakeyhtiö - Kunnossapitovastuun jakautuminen - Vesijohdot Johtopäätökset: viranomaisen kanssa käydyt suulliset keskustelut eivät voi yleensä antaa luottamuksensuojaa ennakonpidätysprosentin summaarinen muuttaminen verovelvollisen pyynnöstä ei liene sellainen kannanotto, joka sitoisi veroviranomaista verotusta toimitettaessa Jos asia on huolellisesti ennakkoperinnässä tutkittu ja kaikki oleelliset seikat ovat olleet tiedossa, ja luottamuksensuojat kaikki yleiset edellytykset ovat olemassa, luottamuksensuoja voinee syntyä myös ennakkoperinnän päätösten perusteella Kho:n pitkän päätöksen luottamuksensuojaa koskeva osa Asiassa ei ole ilmennyt, että veroviranomainen olisi antanut kirjallista ohjetta, jonka mukaan asuntoosakeyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien putkien uudistamistyö oikeuttaisi asunto-osakeyhtiön osakkaat kotitalousvähennykseen. Viranomaisen noudattamalla käytännöllä tarkoitetaan nimenomaista kannanottoa juuri sellaiseen asiaan, josta nyt on kysymys. Suullisesti käydyt keskustelut eivät yleensä voi muodostaa veroviranomaista sitovaa kannanottoa. Myöskään ennakonpidätysprosentin muuttamista verovelvollisen pyynnöstä ei ole pidettävä kannanottona, joka sitoisi veroviranomaisia verotusta toimitettaessa. Näin ollen X ei voi saada asiassa luottamuksensuojaa. 25

26 Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä? 26

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptio Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos Aikajakoperiaate: grant - vesting Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptioiden verotus muuttuu. Muutos koskee sinua, jos optioiden

Lisätiedot

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) YLEISTÄ 1 ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄN tiedonantovelvollisuus (ilmoittajarooli

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 * A JA B YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 * Asiassa C-102/05, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Regeringsrätten (Ruotsi)

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 Antopäivä Diaarinumero 21.1.2015 00248/13/KO/8101 ASIA Henkilökohtaisen tulon verotusta koskeva valitus Verovelvollinen ( ), Valittaja Verovelvollinen Päätös,

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 9 :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Verouutiset 2-2016. Veronkorotuksia törkeästä huolimattomuudesta mutta mikä on törkeää huolimattomuutta?

Verouutiset 2-2016. Veronkorotuksia törkeästä huolimattomuudesta mutta mikä on törkeää huolimattomuutta? Verouutiset 2-2016 Veronkorotuksia törkeästä huolimattomuudesta mutta mikä on törkeää huolimattomuutta? Veronkorotukset ovat puhuttaneet pitkään. Viime aikoina liian suuret veronkorotukset on tunnustettu

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102 Veroinfo isännöitsijöille Kaisa Salonen, Verohallinto 102-lomakkeen tarkoitus Verotusmenettelystä annetun lain 17 :ssä on säädetty asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Tilannekatsaus Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.9.2014 sekä osuuskuntien että niiden jäsenten verotukseen

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Hevosalan yritysten tuloverotuksesta Liisa Rantala 9.4.2008 Uudenmaan verovirasto, Lohja

Hevosalan yritysten tuloverotuksesta Liisa Rantala 9.4.2008 Uudenmaan verovirasto, Lohja Hevosalan yritysten tuloverotuksesta Liisa Rantala 9.4.2008 Uudenmaan verovirasto, Lohja Uudenmaan verotoimisto/lr 1 Verotuslakeja TVL tuloverolaki MVL maatilatalouden tuloverolaki EVL laki elinkeinotulon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1254/2014 Verohallinnon päätös. ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1254/2014 Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista Annettu Helsingissä 18 joulukuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Antti Jantunen HENKILÖYHTIÖ KONSERNIN VEROSUUNNITTELUSSA

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Antti Jantunen HENKILÖYHTIÖ KONSERNIN VEROSUUNNITTELUSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Antti Jantunen HENKILÖYHTIÖ KONSERNIN VEROSUUNNITTELUSSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos JANTUNEN, ANTTI:

Lisätiedot

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Jaksot: 17.10.2011 Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa 17.11.2011 Käyttöomaisuus kirjanpidossa

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö

Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö Esityksen aakkoset A B C Asiasisällöstä Best practices

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 4 MUUTOKSET

Lisätiedot

MAATALOUDENHARJOITTAJA

MAATALOUDENHARJOITTAJA 2 Veroilmoituksen täyttöopas MAATALOUDENHARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Arvopapereiden myyntivoitto ja verosuunnittelun tyyppitilanteita

Arvopapereiden myyntivoitto ja verosuunnittelun tyyppitilanteita Arvopapereiden myyntivoitto ja verosuunnittelun tyyppitilanteita Sijoitusristeily 23-24.3.2007 KTT, OTL, VTM vero-oikeuden dosentti Timo Räbinä Tampereen yliopisto 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Luovutusvoittojen

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 Veroilmoituksen täyttöopas 6 YHTEISETUUS verovuosi 2013 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet www.vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN TIEDOISSA

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

HS Vero. h a n n e s. s n e l l m a n

HS Vero. h a n n e s. s n e l l m a n Hannes Snellman vero 2/09 newsletter h a n n e s s n e l l m a n HS Vero HS Veron tarkoituksena on tiedottaa lyhyesti erityisesti transaktioihin liittyvistä kiinnostavista veromuutoksista ja oikeustapauksista.

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 502. Laki

SISÄLLYS. N:o 502. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 1998 N:o 502 507 SISÄLLYS N:o Sivu 502 Laki Meksikon kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa

Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa 1 (8) EVO/Minna Tanska 4.6.2014 SAK:n ja Temen ohje: Matkakustannusten korvaukset teatteri- ja mediatyöntekijän verotuksessa Tämä ohje perustuu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen verovapaista

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 %

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 21,84 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa,

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus

Säätiöt ja verotus. Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus. 20.9.2007 Finlandia talo Helsinki-Sali 1 20.9.2007. Säätiöpäivä Ilkka Lahti / Verohalitus Säätiöt ja verotus Ylitarkastaja Ilkka Lahti Verohallitus Finlandia talo Helsinki-Sali 1 Sisältö Peruskäsitteet Jaettavien apurahojen määrä ja vaikutus yleishyödyllisyyteen Yritystoimintaa lähellä olevat

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess

YRITYSJÄRJESTELYT. RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Hämeenlinna 4.4.2007 Asianajaja, varatuomari Kaija Kess YRITYSJÄRJESTELYT RJESTELYT Yritysmuodon muutokset Yrityskaupat Yritysmuodon muutokset Yleensä osa yritysjärjestelykokonaisuutta

Lisätiedot

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa:

Toimitettaessa verotusta vuodelta 2004 voidaan todeta, että yhtiön kirjanpidon mukainen voitto on 250 000 i. Lisäksi todetaan seuraavaa: OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 2.12.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Ulkoasiainministeriön ilmoitus

SISÄLLYS. N:o 1. Ulkoasiainministeriön ilmoitus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2006 N:o 1 5 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Ulkoasiainministeriön ilmoitus ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Johanna Yli Hietanen OSAKEYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROTUS

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Johanna Yli Hietanen OSAKEYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROTUS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Johanna Yli Hietanen OSAKEYHTIÖN KÄYTTÖOMAISUUSOSAKKEIDEN LUOVUTUSTEN VEROTUS Pro gradu tutkielma Vero oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon

ennakkoveroa/muutosta ennakkoveroon VEROKORTTIHAKEMUS JA ENNAKKOVEROHAKEMUS 2016 Henkilöasiakas, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, maatalouden harjoittaja ja yhtymän osakas hakee verokorttia ja/tai ennakkoveroa tällä lomakkeella. Rajoitetusti

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS

KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS KASVATUSTOIMINNAN VEROTUS JA TALOUS Varatuomari, veroasiantuntija Marja Blomqvist SPL Kasvattajapäivät 17.11.2012 Forssa Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjanpito 3. Yleistä verotuksesta 4. Tuloverotus 5. Arvonlisäverotus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta

Lisätiedot

Maatalouden veroilmoitus 2013

Maatalouden veroilmoitus 2013 Maatalouden veroilmoitus 2013 2-lomakkeen täyttäminen Lähdeaineistona Verohallinnon yhtenäistämisohjeet vuodelle 2013, maatalouden veroilmoituksen täyttöohjeet ja Verohallinnon sisäiset koulutusaineistot.

Lisätiedot

Taiteilija ja verotus. Taneli Lallukka 27.11.2009

Taiteilija ja verotus. Taneli Lallukka 27.11.2009 Taiteilija ja verotus Taneli Lallukka 27.11.2009 Taiteen harjoittamisen toimintamuodot Taiteilija voi harjoittaa toimintaansa erilaisissa muodoissa Työsuhteessa Freelancerina Yrittäjänä Taiteilijalla voi

Lisätiedot