Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta"

Transkriptio

1 Uutta oikeuskäytäntöä käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista ja luottamuksensuojasta

2 Esityksen sisältö: 1. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutusvoitot ja vähennyskelvottomat luovutustappiot 2. KHO:n ja KVL:n uusimmat julkaistut ratkaisut 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset 3.1 KHO 2012:73 ( T 2350) 3.2 KHO 2012:74 ( T 2352) 4. Laajan omistajapohjan yhtiöitä koskevia tapauksia 4.1 Keskusverolautakunta 2012/19 ( ) 4.2 KHO 2010:64 ( T 2683) 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa 5.1 KHO 2010:50 ( T 1914) 5.2 KHO 2012:74 ( T 2352) 5.3 KHO:2012:21 ( T 642) 2

3 1. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaat luovutusvoitot ja vähennyskelvottomat luovutustappiot Säännökset tulivat voimaan Keskeiset tulkintaongelmat Tulolähdejako EVL vai TVL Omaisuuslaji (käyttö-, vaihto-, rahoitus- tai sijoitusomaisuus) Keskeiset osakeluovutuksiin liittyvät säännökset EVL 6 1 momentin 1. kohta ja 6 b Verovapaan luovutuksen yleiset ja erityiset edellytykset EVL 1 elinkeinotoiminnan käsite EVL 12 käyttöomaisuuden määritelmä pysyvään käyttöön tarkoitettu omaisuus EVL 53 omaisuus kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, jos sitä yksinomaan tai pääasiallisesti käytetään elinkeinotoimintaa välittömästi tai välillisesti edistäviin tarkoituksiin Jos osakkeet eivät ole pääasiallisesti elinkeinotoiminnan käytössä, ne luetaan verotuksessa yhtiön henkilökohtaiseen tulolähteeseen (TVL) Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappiot ovat pääsääntöisesti vähennyskelvottomia, jos edellytykset verovapaalle luovutukselle ovat olemassa 3

4 Myyjäyhtiö X Oy (Oy, osk, sp, vak. yhtiö) EVL-tulolähde TVL-tulolähde omistanut 1v ajan väh. 10%:n osuuden Y Oy:n osakepääomasta yhtäjaksoisesti (evl 6.1 :n 1 kohta ja 6b ) käyttöomaisuusosake EVL 1 elinkeinotoiminta EVL 12 pysyvä käyttö elinkeinotoiminnassa EVL 53 osake pääasiallisesti evlkäytössä Kohdeyhtiö Y Oy ei osk., ay, ky ei as/kiint.oy kotimainen/eu-valtio verosopimusvaltio TVL-tulolähde: kaikki luovutukset veronalaisia (samoin MVL) EVL -toimintaa harjoittavalla yhtiöllä voi olla myös tvl-tulolähteeseen kuuluvia osakkeita, joiden luovutus ei voi olla verovapaa EVL-toimintaa harjoittava pääomasijoittaja ei voi tehdä verovapaita osakeluovutuksia, vaikka osakkeet eivät kuuluisi pääomasijoitustoimintaan. Toisaalta tappiolliset luovutukset ovat pääomasijoittajalle vähennyskelpoisia. Verovapaasti ei voida luovuttaa asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeita eikä sellaisen osakeyhtiön osakkeita, jonka toiminta tosiasiassa on pääasiallisesti kiinteistön omistamista ja hallintaa 4

5 2. KHO:n ja KVL:n uusimmat julkaistut ratkaisut 1. KHO 2012:73 ( T 2350) 2. KHO 2012:74 ( T 2352) 3. KVL 2012/19 ( ) 4. KHO 2010:50 ( T 1914) 5. KHO 2010:64 ( T 2683) Julkaistuja KHO:n päätöksiä on varsin vähän KHO myöntänyt niukasti valituslupia Wisa Keskitalon väitöskirja 2012: Osakeyhtiön verovapaat osakeluovutukset 5

6 2. KHO:n ja KVL:n uusimmat julkaistut ratkaisut Harvainomisteiset ja laajan omistajapohjan yhtiöt Oikeuskäytännön perusteella näyttää siltä, että laajan omistajapohjan yhtiöt saavuttavat EVL-statuksen helpommin ja sen omistamat osakkeet katsotaan herkemmin käyttöomaisuusosakkeiksi Osakeluovutusten verovapaussäännösten alkuperäisenä tavoitteena oli turvata suurille kansainvälisesti toimiville yhtiöille kilpailukykyinen verojärjestelmä. Laajan omistajapohjan yhtiössä omistus hajautunut - ei enemmistöosakasta Harvainomisteiset yhtiöt katsotaan helpommin luonnollisten henkilöiden osakeomistuksia hallinnoiviksi holdingyhtiöiksi, joita verotetaan tuloverolain mukaan, jos aitoa elinkeinotoimintaa yhtiössä ei ole Vaikka harvainomisteisella yhtiöllä on aitoa elinkeinotoimintaa, pitkäänkin omistetut osakkeet voivat olla TVL-tulolähteeseen kuuluvia, jos riittävää toiminnallista yhteyttä yhtiöiden välillä ei ole 6

7 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset 3.1 KHO 2012:73 ( T 2350) A Oy oli vuonna luovuttanut vuonna 2006 omistamansa 49% B Oy:n osakkeista saaden noin euron luovutusvoiton H 100% H:n puoliso C A Oy oli ollut vuonna 1998 perustamassa B Oy:tä, jolle A Oy myi oman liiketoimintansa elektronisten piirien valmistamisen. Myös K Oy:n ja E Oy:n toiminta liitettiin B osakeyhtiöön samassa yhteydessä A Oy K Oy C 49% 42% 9% B Oy A Oy:n kaikki osakkeet omisti yksin henkilö H (tyypillinen harvainyhtiö) 7

8 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset A Oy:n ja B Oy:n välinen toiminnallinen ja hallinnollinen yhteys 1. A Oy sai rojaltituloja B:ltä euroa 6 vuoden aikana osakkuussopimuksen perusteella (B Oy sai A Oy:n tietotaidon, asiakassopimukset ja asiakasrakenteen) 2. A Oy antoi 3 vuodeksi koneet ja laitteet vastikkeetta B Oy:n käyttöön, mutta myi koneet markalla B Oy:lle joulukuussa A Oy hankki toimitilat ja vuokrasi ne B Oy:lle. A Oy vuokrasi B oy:n työntekijöille asuinhuoneistoja. Vuokratulot verotettiin TVL-tulolähteessä 4. A Oy vuokrasi vuosina B Oy:lle henkilöautoja. Ilmeisesti nämäkin vuokrat on verotettu TVL-tulolähteessä 5. A Oy antoi B Oy:lle lainoja sekä takasi B Oy:n lainoja. A Oy huolehti B Oy:n rahoituksesta 8 vuoden ajan 6. A Oy:n ainoa osakkeenomistaja toimi B Oy:n toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä (hallinnollinen yhteys) 1-5 toiminnallinen yhteys ja 6. hallinnollinen yhteys 8

9 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset KHO:n ratkaisu Edellä mainitut seikat kokonaisuutena huomioon ottaen, Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oy oli elinkeinotoimintaa harjoittava yhtiö ja että B Oy:n osakkeet olivat edellä kuvatun toiminnallisen ja hallinnollisen yhteyden vuoksi A Oy:n käyttöomaisuusosakkeita (äänestys 4-1). Yhtiön saama euron luovutusvoitto oli siten EVL 6b :n nojalla verovapaata tuloa. 9

10 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset Johtopäätöksiä KHO korosti kokonaisarviointia, kun tarkastellaan A Oy:n omistamien B Oy:n osakkeiden tulolähdettä ja omaisuuslajia. Tämä korostanee kunkin tapauksen yksilöllisten tekijöiden huomioimista. A Oy:n ja B Oy:n välinen toiminnallinen yhteys muodostui useista erilaisista toiminnoista. Toiminnallinen yhteys oli merkittävä ja se oli jatkunut pitkään eli noin 8 vuotta ( ). Kokonaisarvioinnissa huomioitiin myös A Oy:llä TVL-tulolähteessä verotetut ja B Oy:ltä saadut vuokratulot KHO huomioi myös hallinnollisen yhteyden kohdeyhtiön hallitustyöskentelyssä ja toimitusjohtajan tehtävien hoidossa Hallinnollista yhteyttä ei tarvittane, jos toiminnallinen yhteys on riittävän vahva (Seppo Penttilä, Vero-opintopäivät 2012 s.120) Harvainyhtiötilanteissa pelkkä hallinnollinen yhteys ei muodosta riittävää sidettä, jotta osakkeet olisivat liike-/ käyttöomaisuutta Äänestyspäätös heikentää tapauksen arvoa. Yksi hallintoneuvos katsoi A Oy:n TVLyhtiöksi. Hallinto-oikeus katsoi, että B Oy:n osakkeet olivat A Oy:n TVL-tulolähteen varallisuutta. 10

11 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset Yksityiskohtia KHO:n pitkän päätöksen perusteluissa KHO oli viitannut mm. hallituksen esitykseen 176/2008 elinkeinoverolain muuttamiseksi, jossa on käsitelty käyttöomaisuuden määritelmää (s.6) seuraavasti Käyttöomaisuutta ovat EVL 12 :n mukaan elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitetut hyödykkeet, kuten maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet ja kalusto. Käyttöomaisuuden kriteeriksi on asetettu, että hyödykkeen tulee palvella käyttöarvollaan verovelvollisen elinkeinotoimintaa. Pitkäaikaisista sijoituksista käyttöomaisuus eroaa siten, että käyttöomaisuuden hankintameno kohdistuu verovelvollisen varsinaiseen suoritetuotantoon ja on sen kannalta välttämätön Arvopapereiden on katsottava kuuluvan käyttöomaisuuteen muun muassa silloin, kun verovelvollinen on hankkinut ne lisätäkseen, turvatakseen tai helpottaakseen suoritteidensa menekkiä taikka tehdäkseen tuotannontekijän hankkimisen edulliseksi tai varmemmaksi. Käyttöomaisuudeksi on yleensä katsottu muun muassa tytäryhtiöosakkeet silloinkin, kun tytäryhtiö toimii eri toimialalla. Jos arvopaperit eivät liity verovelvollisen elinkeinotoimintaan, ne luetaan verotuksessa henkilökohtaiseen tulolähteeseen. He 176/2008 ei mainitse strategisia eikä omistusyhteysyritysten osakkeita toisin kuten HE 92/2004 käyttöomaisuuden määritelmän yhteydessä 11

12 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset Tyypillisiä käyttöomaisuusosakkeita ovat esimerkiksi Myynti-, markkinointi-, alihankinta tai raaka-aineen toimittajana olevan yhtiön osakkeet, jotka emoyhtiö on hankkinut turvatakseen myynnin tai oman valmistustoiminnan sujumisen. Aitoa EVL-toimintaa harjoittavan harvainyhtiön kokonaan omistaman tytäryhtiön osakkeet eivät automaattisesti ole käyttöomaisuusosakkeita, ellei yhtiöiden välillä ole riittävää toiminnallista yhteyttä. 12

13 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset 3.2 KHO 2012:74 ( T 2352) KHO:n ratkaisu A Oy:n ja C Oy:n välillä ei katsottu vallitsevan B:n hallitus- ja konsulttityöskentelyn perusteella sellaista toiminnallista yhteyttä, jonka perusteella A Oy:n myymät C Oy:n osakkeet olisivat olleet A Oy:n käyttöomaisuutta, vaan ne olivat A Oy:n liiketoimintaan kuulumatonta omaisuutta (TVLtulolähde). C Oy:n osakkeista vuonna 2007 saatu luovutusvoitto euroa oli veronalaista tuloa. B P X Hall. jäsen 51% 24% 24% A Oy C Oy 12,6% Kommentti: Riittävä toiminnallinen yhteys A oy:n ja C oy:n ei muodostunut pelkästään osakeomistuksen, hallituksen jäsenyyden ja vähäisten 8000 euron konsultointitulojen perusteella Keskinäisen liiketoiminnan, vuokrauksen ja vastaavien tekijöiden riittävällä volyymillä ja aitoudella on merkitystä toiminnallisen yhteyden muodostumiseen. Tässä ratkaisussa toiminnallisen yhteyden määrällä ja laadulla on selvä ero verrattuna KHO:n ratkaisuun 2012:73 13

14 3. KHO:n harvainyhtiöitä koskevat uusimmat tapaukset Tarkempia tietoja tapauksesta A Oy harjoitti arvopaperikauppaa ja liikkeenjohdon konsultointia Arvopaperikaupan liikevaihto oli noin euroa C Oy harjoitti ohjelmistotuotantoa ja siihen liittyvää palvelutoimintaa A Oy:n ja C Oy:n välinen toiminnallinen ja hallinnollinen yhteys A Oy laskutti konsultoinnista C Oy:tä noin euroa v.2007 A Oy:n pääosakas ja hallituksen pj. oli C Oy:n hallituksen jäsen KHO:n pitkän päätöksen perusteluja Elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden omistamista ja hallintaa ei sinänsä voida katsoa omistajayhtiön elinkeinotoiminnaksi. Jotta osakkeet voisivat kuulua elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen, osakkeilla tulee lähtökohtaisesti olla toiminnallinen yhteys omistajansa elinkeinotoimintaan. Kysymyksessä olevassa asiassa on ilmeistä, että luovutetut C Oy:n osakkeet eivät ole liittyneet A Oy:n harjoittamaan arvopaperikauppaan siten, että osakkeita olisi tällä perusteella pidettävä käyttöomaisuutena. 14

15 4. Laajan omistajapohjan yhtiöitä koskevia tapauksia 4.1 Keskusverolautakunta 2012/19 ( ) A Oy Emoyhtiö viestintäalan konsernissa Osakkeenomistajia kymmeniä tuhansia, mutta suurinkin osakas omisti vain 7 % A:n osakkeista 4 tytäryhtiötä ja 5 osakkuusyhtiötä A oy siirsi operatiivisen liiketoiminnan liiketoimintasiirrolla (evl 52d ) B Oy:lle v.2007 Vuokrasi B Oy:lle neljää kiinteistöä A Oy:n tytäryhtiöt C Oy ja D Oy tuottivat B Oy:lle mm. suunnittelu- ja kehityspalveluja n omistajaa A Oy 30% B Oy 2 työntekijää: TJ & Talouspääll. Tytäryhtiöt C Oy D Oy Päätös KVL katsoi, että A Oy:n omistamat B Oy:n osakkeet olivat käyttöomaisuutta, kun huomioidaan A Oy:n omistama viestintäalan yrityskokonaisuus. Osakkeiden luovutukseen voitiin soveltaa EVL 6 ja 6b :n säännöksiä Johtopäätökset: A Oy:n ja B Oy:n välillä ei ollut muuta suoraa toiminnallista yhteyttä kuin toimitilojen vuokraus KVL otti huomioon myös A tytäryhtiöiden C ja D Oy:n sekä B Oy:n välisen liiketoiminnan Laajassa konsernissa huomioidaan myös tytäryhtiöiden ja kohdeyhtiön välinen keskinäinen liiketoiminta arvioitaessa kohdeyhtiön osakkeiden käyttöomaisuusluonnetta. 15

16 4. Laajan omistajapohjan yhtiöitä koskevia tapauksia 4.2 KHO 2010:64 ( T 2683) KHO:n päätös Kun otettiin huomioon G Oy:n toiminta aktiivisena osakkaana pörssiyhtiö A Oyj:ssä, edustus A Oyj:n hallituksessa sekä G Oy:n perustamisesta annettu selvitys, G Oy:tä oli pidettävä verotuksessa elinkeinotoimintaa harjoittavana yhtiönä. Asiassa saadun selvityksen mukaan G Oy:n luovuttamien A Oyj:n osakkeiden oli katsottava verovuonna kuuluneen yhtiön EVL 12 :n mukaiseen käyttöomaisuuteen. Asia palautettiin Verohallinnolle EVL 6 b :n soveltamisedellytysten tutkimiseksi. Äänestys verovuosi hlöä G Oy A Oyj 36,7% Avaintyöntekijät Johtopäätökset Tapauksessa liiketoimintayhteys G Oy:n ja A Oyj:n välillä rajoittui hallinnolliseen yhteyteen. Tapauksen soveltamisalue jäänee suppeaksi. G Oy oli kuitenkin laajan omistajapohjan yhtiö. Myyty kohdeyhtiö oli pörssiyhtiö. KHO pitkässä päätöksessä mainitsee kokonaisarvioinnin, johon on voinut vaikuttaa myös yhtiön verokohtelu säännönmukaisessa verotuksessa (luottamuksensuoja?) G Oy:tä oli verotettu sekavasti - välillä TVL ja loppuajan EVL-yhtiönä Pörssiyhtiön osakkeet voisivat periaatteessa olla myös vaihto-omaisuutta, mutta tässä tapauksessa osakkeet oli alun perin hankittu pitkäaikaiseen omistukseen 1990-luvun puolivälissä ennen listautumista Oikeuskirjallisuudessa ratkaisua on pidetty erityistapauksena, jonka soveltamisalue on suppea 16 16

17 4. Laajan omistajapohjan yhtiöitä koskevia tapauksia Tapauksen yksityiskohtia G Oy Osakkeenomistajina ja perustajina olivat 44 pörssiyhtiö A Oyj:n avaintyöntekijää. Toimialana oli omistaa ja hallita sekä käydä kauppaa osakkeilla, arvo-osuuksilla ja muilla sijoitusinstrumenteilla Omisti enimmillään 36,7 % A Oyj:n osakkeista. Osakkeet oli hankittu pitkäaikaiseen ja pysyvään omistukseen 1990-luvun puolivälissä A Oyj A Oyj harjoitti rakennuskonevuokraamotoimintaa. Liiketoiminta oli ostettu MBOkaupalla A Oyj:lle 90-luvun puolivälissä. A Oyj listautui pörssiin vuonna 1998 Alkuvaiheessa mukana myös muutama pääomasijoittaja G Oy:n tosiasiallinen toiminta Yhtiöllä ei ollut yhtään palkattua työntekijää Tulona vain osinko- ja korkotuottoja A Oyj:stä Kaksi G Oy:n edustajaa oli A Oyj:n hallituksessa G Oy oli osakassopimuksessa sitoutunut yhtiön kehittämiseen 17

18 4. Laajan omistajapohjan yhtiöitä koskevia tapauksia G Oy:n verotus 1996 verotettiin EVL:n säännösten mukaan 1997 verotettiin TVL:n mukaan verotettiin EVL:n mukaan, 2000 lähipiirilainojen korkotuotot TVL-tulolähde EVL TVL EVL EVL EVL EVL EVL EVL TVL KHO pitkän päätöksen perusteluissa toteaa, että edellä mainitut seikat kokonaisuutena huomioiden, G Oy:tä on pidettävä elinkeinotoimintaa harjoittavana yhtiönä ja sen omistamia A Oyj:n osakkeita on pidettävä käyttöomaisuutena. Kaksi oikeusneuvosta piti G Oy:tä TVL:n mukaan verotettavana holdingyhtiönä, jonka tarkoituksena on hallinnoida yksityishenkilöiden osakeomistuksia. Myös hallinto-oikeus piti yhtiötä TVL-yhtiönä. Eriävän mielipiteen jättäneet oikeusneuvokset antoivat kuitenkin G Oy:lle luottamuksensuojaa ja kumosivat siltä osin hallinto-oikeuden päätöksen. 18

19 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa VML 26.2 :n luottamuksensuojassa kolmen edellytyksen toteuduttava yhtä aikaa: 1. Asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä (ja) objektiivinen tulkinnanvaraisuus jos vakiintunut oikeus- ja verotuskäytäntö asia ei ole tulkinnanvarainen verottajan selvä virhe ei voi antaa luottamuksensuojaa 2. Verovelvollinen toiminut vilpittömässä mielessä (ja) toimii säännösten ja verohallinnon ohjeiden mukaisesti ei anna väärää, epäselvää tai puutteellista tietoa verotusta varten verovelvollisella selonottovelvollisuus säännöksistä ja ohjeista verovelvollisen toimittava huolellisen henkilön tavoin 3. Viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeistuksen mukaisesti ohjeistus, täyttöoppaat käytäntö muodostuu verotuksen yhteydessä tehdyistä päätöksistä ja ennakkotiedoista: nimenomainen kannanotto samanlaiseen asiaan, josta verotuksessa on kysymys Erityisistä syistä luottamuksensuojaa ei anneta, vaikka edellytykset täyttyvät peruste voi olla kansalaisten yhdenvertainen kohtelu VH:n ohje luottamuksensuoja verotusmenettelyssä VH:n ohje verotusmenettelyn muutoksista (s.33-36) 19

20 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa 5.1 KHO 2010:50 ( T 1914) KHO:n ratkaisu luottamuksensuojaan Asiassa ei ole ilmennyt, että myöskään veroviranomainen olisi antanut kirjallista tai suullista ohjetta siitä, että kysymyksessä olisi yhtiön käyttöomaisuusosakkeet tai että veroviranomainen olisi aikaisemmin tutkinut nimenomaisesti osakkeiden luonteen. Viranomaisen noudattamalla käytännöllä tarkoitetaan nimenomaista kannanottoa juuri sellaiseen asiaan, josta nyt on kysymys. Käytäntö muodostuu verotuksen yhteydessä tehdyistä päätöksistä ja annetuista ennakkotiedoista. Näin ollen yhtiö ei voi saada asiassa luottamuksensuojaa. Johtopäätös Luottamuksensuojan kolmesta edellytyksestä kaksi toteutui eli asian tulkinnanvaraisuus ja myös verovelvollisen vilpitön mieli. Kolmas edellytys ei toteutunut: ei ollut verotoimiston kannanottoa, ennakkotietoa tai ohjetta juuri siihen kysymykseen, joka oli esillä luovutusvoiton verotuksessa. A Oy:n omistamien B Oy:n osakkeiden käyttöomaisuusluonnetta ei oltu verotuksessa tutkittu. Verottajan olisi tullut aikaisemmin aktiivisesti tutkia osakkeiden käyttöomaisuusluonne Verottajan passiivisuus vain hyväksymällä A Oy:n veroilmoitus ei antanut luottamuksensuojaa. 20

21 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa Tarkempia tietoja tapauksesta Osakkeiden luovutusvoitto oli verotettu A Oy:n TVL-tulolähteen tulona vuonna Yhtiö katsoi, että kyse oli verovapaasta käyttöomaisuusosakkeen luovutusvoitosta, mutta myös KHO hylkäsi valituksen. Osakkeiden luovutukseen liittyi myös luottamuksensuoja, jota yhtiö vaati myönnettäväksi. A Oy:tä oli verotettu EVL-yhtiönä myös sen jälkeen, kun A Oy:n ja B Oy:n välinen liiketoiminnallinen yhteys vuonna 1999 oli päättynyt vuoteen 2004 saakka. A Oy:n mukaan sen omistamat B Oy:n osakkeet olivat käyttöomaisuutta, koska verotusta toimitettaessa asiaan ei oltu aikaisempina vuosina puututtu. Verotuksessa asia tutkittiin vasta osakkeiden luovutusvuonna Yhtiön mukaan sille tulee myöntää luottamuksensuojaa, koska uuden EVL 6b :n tulkinnasta oli osakkeiden luovutushetkellä ollut hyvin rajallisesti ohjeistusta ja osakkeiden tulkinta muuksi kuin käyttöomaisuudeksi oli vähintäänkin epäselvää ja tulkinnanvaraista. 21

22 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa 5.2 KHO 2012:74 ( T 2352) KHO hylkäsi vaatimuksen luottamuksensuojan myöntämisestä seuraavilla perusteluilla: Asiassa ei kuitenkaan ole ilmennyt, että veroviranomainen olisi antanut ohjetta siitä, että kysymyksessä olevat osakkeet olisivat yhtiön käyttöomaisuutta tai että veroviranomainen olisi aikaisemmin tutkinut osakkeiden luonteen. Viranomaisen noudattamalla käytännöllä tarkoitetaan nimenomaista kannanottoa juuri sellaiseen asiaan, josta on kysymys. Käytäntö muodostuu verotuksen yhteydessä tehdyistä päätöksistä ja annetuista ennakkotiedoista. Se, että yhtiön veroilmoituksessaan tekemään omaisuuslajisiirtoon ei ole asianomaisen vuoden verotuksessa puututtu, ei verotusmenettelystä annetun lain 26 :n 6 momentin mukaisen tutkimisvelvollisuuden laajuus huomioon ottaen yksinään muodosta sellaista viranomaisen noudattamaa käytäntöä, jonka nojalla verovelvolliselle syntyisi saman pykälän 2 momentissa tarkoitettu luottamuksensuoja. 22

23 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa Tarkempia tietoja tapauksesta Tapauksessa A Oy:n omistamista C Oy:n osakkeista saatu luovutusvoitto katsottiin A Oy:n TVL-tulolähteen veronalaiseksi luovutusvoitoksi vuonna Yhtiö vaati, että sille on annettava luottamuksensuojaa ja luovutusvoitto on katsottava verovapaaksi käyttöomaisuusosakkeen luovutusvoitoksi. Vaatimustaan yhtiö perusteli sillä, että verovuonna 2006 osakkeiden siirto vaihto-omaisuudesta pysyviin vastaaviin on hyväksytty verotuksessa. Verovelvollisen on voitava luottaa siihen, että veroviranomaiset tutkivat veroilmoituksessa esille tuodut asiat ja toimittavat verotuksen sen mukaisesti tai ilmoittavat aikomuksestaan poiketa veroilmoituksesta. Yhtiö viittasi VML 26.6 :n tutkimisvelvollisuuteen. Yhtiö vetosi myös siihen, että osakkeiden siirtyessä vaihto-omaisuudesta käyttöomaisuuteen niitä koskevat arvostussäännökset muuttuvat. Tällä on merkitystä osingon verottamisen pohjana olevan nettovarallisuuden kannalta. Nettovarallisuuden laskenta kuuluu yhtiön verotukseen, vaikka sillä ei olekaan vaikutusta yhtiön veron määrään. Nettovarallisuuslaskennalla on vaikutusta yhtiön osakkaiden osingon verotuksessa. Yhtiö katsoi toimineensa vilpittömässä mielessä ja olevansa oikeutettu luottamuksensuojaan, koska verottaja ei ole puuttunut C Oy:n osakkeiden kuulumiseen 23 elinkeinotoiminnan varoihin.

24 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa Tarkempia yksityiskohtia: Tässäkin tapauksessa verottajan passiivisuus ei antanut verovelvolliselle luottamuksensuojaa, vaikka yhtiö oli viitannut verotusmenettelylain 26 :n 6 momentin säännökseen verohallinnon tutkimisvelvollisuudesta VML 26.6 :n perusteella verohallinto voi valikoida ne asiat, jotka verotuksessa vuosittain tutkitaan. Verotusta toimittaessaan veroviranomaisen on tutkittava saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka asian laatu, laajuus, verovelvollisten yhdenmukainen kohtelu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen on perusteltua. VML 26.6 :n säännöksellä ei tässä tapauksessa ollut vaikutusta luottamuksensuojan myöntämiseen Oikeuskirjallisuudessa tutkimisvelvollisuutta ei ole pidetty suurena. Verovelvollinen ei voi ilmoitusvelvollisuuttaan täyttäessään odottaa, että Verohallinto vertailee verotusta toimittaessaan verovelvollisen aikaisempien vuosien veroilmoituksia avoinna olevaan verotukseen. 24

25 5. Oikeuskäytäntöä luottamuksensuojasta elinkeinoverotuksessa 5.3 KHO 2012:21 ( T 642) Henkilökohtaisen tulon verotus - Kotitalousvähennys - Asunto-osakeyhtiö - Kunnossapitovastuun jakautuminen - Vesijohdot Johtopäätökset: viranomaisen kanssa käydyt suulliset keskustelut eivät voi yleensä antaa luottamuksensuojaa ennakonpidätysprosentin summaarinen muuttaminen verovelvollisen pyynnöstä ei liene sellainen kannanotto, joka sitoisi veroviranomaista verotusta toimitettaessa Jos asia on huolellisesti ennakkoperinnässä tutkittu ja kaikki oleelliset seikat ovat olleet tiedossa, ja luottamuksensuojat kaikki yleiset edellytykset ovat olemassa, luottamuksensuoja voinee syntyä myös ennakkoperinnän päätösten perusteella Kho:n pitkän päätöksen luottamuksensuojaa koskeva osa Asiassa ei ole ilmennyt, että veroviranomainen olisi antanut kirjallista ohjetta, jonka mukaan asuntoosakeyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien putkien uudistamistyö oikeuttaisi asunto-osakeyhtiön osakkaat kotitalousvähennykseen. Viranomaisen noudattamalla käytännöllä tarkoitetaan nimenomaista kannanottoa juuri sellaiseen asiaan, josta nyt on kysymys. Suullisesti käydyt keskustelut eivät yleensä voi muodostaa veroviranomaista sitovaa kannanottoa. Myöskään ennakonpidätysprosentin muuttamista verovelvollisen pyynnöstä ei ole pidettävä kannanottona, joka sitoisi veroviranomaisia verotusta toimitettaessa. Näin ollen X ei voi saada asiassa luottamuksensuojaa. 25

26 Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä? 26

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta

Metsävähennys ja sen tulouttaminen. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla 12.10.2011 Kari Pilhjerta Metsävähennys ja sen tulouttaminen Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen - hankkeen seminaari Säätytalolla Kari Pilhjerta Sisältö Tilastotietoa metsävähennyksestä Metsävähennyksen tulouttaminen, eli

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Vastuunrajoitus Tämä esitys on yleisesitys. Sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin materiaalissa esitettyyn aiheeseen ja siitä laadittuun yksityiskohtaisempaan dokumentaatioon.

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Sijoittajan verotuksen perusteet

Sijoittajan verotuksen perusteet Sijoittajan verotuksen perusteet Tervetuloa webinaariin! Tavoitteena on, että opit sijoittajan verotuksen perusteet. On kuitenkin hyvä muistaa, että on olemassa muitakin huomioon otettavia yksityiskohtia,

Lisätiedot

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio

Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus. Palokuntalaisten opintopäivät 21.11.2009 Kuopio Palokuntien toiminta, varainhankinta ja verotus Palokuntalaisten opintopäivät Kuopio Esityksen rakenne Verotuksen perusteet ja käytännön tilanteita liittyen palokuntayhdistyksiin Yleishyödyllisyys Elinkeinotoiminta

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014

Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Verotuksen ajankohtaista vuodelle 2014 Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Verolait - keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2014 - muutokset verokorteissa ja työnantajamenettelyssä

Lisätiedot

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta

Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin omistusjärjestelyn verokohtelusta Ernst & Young Oy Elielinaukio 5 B 00100 Helsinki Finland Puhelin 0207 280 190 Faksi 0207 280 199 www.ey.com/fi Laatija: Seppo Heiniö Veroasiantuntija 17.12.2013 Lausunto Hirvensalon koulun ja Kaupunkiteatterin

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007

OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos OTK, ON täydennystentti 26.10.2007 FINANSSIOIKEUS Aineopinnot 1 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 5.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93

Työsuhdeoptio. Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos. Aikajakoperiaate: grant - vesting. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptio Ulkomaantyöskentelyn kertymäajan veromuutos Aikajakoperiaate: grant - vesting Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 2013:93 Työsuhdeoptioiden verotus muuttuu. Muutos koskee sinua, jos optioiden

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE)

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyt sekä tiedot luovutusvoittojen ja -tappioiden laskemiseksi 2016 (VSAPUUSE) YLEISTÄ 1 ARVOPAPERINVÄLITTÄJÄN tiedonantovelvollisuus (ilmoittajarooli

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEEN YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA MUISTIOSTA

LAUSUNTOPYYNTÖ LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEEN YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA MUISTIOSTA Valtiovarainministeriö Vero-osasto Erityisasiantuntija Sirpa Venesjärvi Hanke VM/2034/00.01.00.01/2016 LAUSUNTOPYYNTÖ LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEEN YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA MUISTIOSTA 29.6.2017 1

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO LAUSUNTO 18.8.2017 KESKUSKAUPPAKAMARI PERHEYRITYSTEN LIITTO SUOMEN YRITTÄJÄT Valtiovarainministeriö Vero-osasto Asia: VM123:00/2016 LAUSUNTO YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISTA

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Maatilan verotus 2015

Maatilan verotus 2015 Maatilan verotus 2015 04.02.2015 Elina Heliander Otsikko tähän Muistiinpanot Muistiinpanovelvollisuus, joka perustuu tositteisiin ja muihin muistiinpanoihin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto

Marjanpoimijoiden verotus. Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Marjanpoimijoiden verotus Marjanpoimintakauden 2015 pelisäännöt ja viranomaisyhteistyö 3.3.2015 Mariia Suominen Verohallinto Luonnon marjojen poimimisen verotus Tuloverolain (TVL) 89 :n mukaan luonnonvaraisten

Lisätiedot

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat Mäntsälän kunnan rakennejärjestelyn suunniteltu toteutus ja verotus 11.08.2014 / Mäntsälä Risto Walden, Kauppat.lisensiaatti risto@bilanssi.fi / 050-585 3655 Rakenteen lähtötilanne ja suunnitellut kaupat

Lisätiedot

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden

Elinkeinoverolaki käytännössä. Matti Kukkonen Risto Walden Elinkeinoverolaki käytännössä Matti Kukkonen Risto Walden Talentum Pro Helsinki 2015 3., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Pääomatuloverotuksen perusteet, sijoittamisen verotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi pääomatulojen (lähes) tasavero? Teoreettisia näkökulmia Ylimääräisiä tuloja, ei liity veronmaksukykyyn

Lisätiedot

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102 Veroinfo isännöitsijöille Kaisa Salonen, Verohallinto 102-lomakkeen tarkoitus Verotusmenettelystä annetun lain 17 :ssä on säädetty asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 170/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013 2015 ja laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 :n muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS

MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MAATILAN OMISTAJAN- VAIHDOS MIKÄ LOPPUTULOS HALUTAAN? Tilan toiminnan jatkuminen Kannattava yritystoiminta - Erot markkina-arvon ja tuottoarvon välillä Omistamisen järjestelyt Perillisten tasapuolinen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 * A JA B YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto) 10 päivänä toukokuuta 2007 * Asiassa C-102/05, jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Regeringsrätten (Ruotsi)

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa

Vantaan yrityskonttori Aviapolis. Toimimme osoitteessa Äyritie 20, Vantaa Vantaan yrityskonttori Aviapolis Toimimme osoitteessa Äyritie 20, 01510 Vantaa 1 Asiakasvastuullisilla on käytössä laaja verkosto: Nordea Rahoitus Sijoitusasiantuntijat Nordea Markets Vakuutusasiantuntijat

Lisätiedot

Verouutiset 2-2016. Veronkorotuksia törkeästä huolimattomuudesta mutta mikä on törkeää huolimattomuutta?

Verouutiset 2-2016. Veronkorotuksia törkeästä huolimattomuudesta mutta mikä on törkeää huolimattomuutta? Verouutiset 2-2016 Veronkorotuksia törkeästä huolimattomuudesta mutta mikä on törkeää huolimattomuutta? Veronkorotukset ovat puhuttaneet pitkään. Viime aikoina liian suuret veronkorotukset on tunnustettu

Lisätiedot

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta Lausunto 1 (5) SAK 12806 / 2017 Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 30.6.2017 VM123:00/2016 VM/2034/00.01.00.01/2016 Lausunto

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry

Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Sijoittajan tappiot Milloin tappion saa vähentää? Entä Talvivaara? Kati Malinen Lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Luovutustappion syntyminen Luovutustappio syntyy omaisuutta myytäessä, kun hankintameno

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 9 :n ja rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu. Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Sijoittajan perintö- ja lahjaverosuunnittelu Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy I veroluokan lahja- ja perintöveroasteikot Lahja: Verotettavan osuuden Veron määrä Veroprosentti

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle Asiantuntijalausunto: Professori Marjaana Helminen HE 59/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Yrityksen luovutus ja lopettaminen

Yrityksen luovutus ja lopettaminen Yrityksen luovutus ja lopettaminen 32E2220 Elinkeinoverotus AALTO- YLIOPISTO,KAUPPAKORKEAKOULU Dosentti Pauli K Mattila Sovellettava laki ja yritysmuoto Yrityksen luovutuksen veroseuraamukset riippuvat

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA

METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas2c METSÄTALOUDEN HARJOITTAJA verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/2c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUISTIINPANOT

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1

ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 15/0087/1 Antopäivä Diaarinumero 21.1.2015 00248/13/KO/8101 ASIA Henkilökohtaisen tulon verotusta koskeva valitus Verovelvollinen ( ), Valittaja Verovelvollinen Päätös,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti

Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA FINANSSIOIKEUS Julkisoikeuden laitos Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 30.9.2004 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy

Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Helsinki Oy SIIRTOHINNOITTELUA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET, SUUNNITTELU JA DOKUMENTOINTI OTM Silja Takalo-Eskola Helsinki Oy Toisiinsa etuyhteydessä olevien yritysten välisten liiketoimien hinnoittelua Kyse konsernin

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotus tuloksenlaskenta menon vähennyskelpoisuus ja jaksottaminen. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotus tuloksenlaskenta menon vähennyskelpoisuus ja jaksottaminen. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotus tuloksenlaskenta menon vähennyskelpoisuus ja jaksottaminen Apulaisprofessori Tomi Viitala Menon vähennyskelpoisuus EVL 7 :n mukaan vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa

Lisätiedot

Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö

Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö Siirtohinnoittelun dokumentoinnin ABC (yleisöäänestyksen voittanut aihe) Siirtohinnoitteluhankkeen asiakasinfo 24.10.2014 Miika Wires, ryhmäpäällikkö Esityksen aakkoset A B C Asiasisällöstä Best practices

Lisätiedot

Arvopapereiden myyntivoitto ja verosuunnittelun tyyppitilanteita

Arvopapereiden myyntivoitto ja verosuunnittelun tyyppitilanteita Arvopapereiden myyntivoitto ja verosuunnittelun tyyppitilanteita Sijoitusristeily 23-24.3.2007 KTT, OTL, VTM vero-oikeuden dosentti Timo Räbinä Tampereen yliopisto 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Luovutusvoittojen

Lisätiedot

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Tilannekatsaus Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.9.2014 sekä osuuskuntien että niiden jäsenten verotukseen

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Antti Jantunen HENKILÖYHTIÖ KONSERNIN VEROSUUNNITTELUSSA

TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos. Antti Jantunen HENKILÖYHTIÖ KONSERNIN VEROSUUNNITTELUSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Antti Jantunen HENKILÖYHTIÖ KONSERNIN VEROSUUNNITTELUSSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos JANTUNEN, ANTTI:

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus

Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Tilinpäätöksestä veroilmoitukseen käytännönläheinen taloushallinnon valmennuskokonaisuus Jaksot: 17.10.2011 Arvopapereiden käsittely kirjanpidossa ja verotuksessa 17.11.2011 Käyttöomaisuus kirjanpidossa

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta EV 179/1996 vp- HE 105/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 105/1996 vp

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ

ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ ELINKEINOTOIMINNAN VEROILMOITUS, YHTEISÖ (6B) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 7 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

LAUSUNTO MUISTIOSTA YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA

LAUSUNTO MUISTIOSTA YHTEISÖJEN TULOLÄHDEJAON POISTAMISESTA VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI 17.8.2017 Valtiovarainministeriö Vero-osasto E-mail Viite valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö 30.6.2017 VM123:00/2016 LAUSUNTO

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot