Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen."

Transkriptio

1 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE klo (5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla Norvestiasta osoitteesta Pohjoisesplanadi 27 C, Helsinki, Kaupthing Sofista osoitteesta Pohjoisesplanadi 37 A, Helsinki ja OMX way:stä osoitteesta Fabianinkatu 14, Helsinki, sekä yhtiön kotisivuilta ja pääjärjestäjän kotisivuilta Esite lähetetään erikseen kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat osakeannin täsmäytyspäivänä merkittyinä Norvestian osakasluetteloon. Osakeannin ehdot, jotka ovat kokonaisuudessaan myös tämän tiedotteen liitteenä, sisältyvät listalleottoesitteeseen. Helsinki 27. joulukuuta 2004 Norvestia Oyj Juha Kasanen toimitusjohtaja JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITE: OSAKEANNIN EHDOT Norvestian pidetty ylimääräinen yhtiökokous on valtuuttanut Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisella uusmerkinnällä enintään eurolla laskemalla liikkeeseen enintään uutta A-osaketta sekä enintään uutta B-osaketta nimellisarvoltaan 3,50 euroa Osakkeelta. Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä vähintään seitsemällä (7) eurolla ja enintään eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yhden (1) ja enintään A-osaketta sekä vähintään yhden (1) ja enintään B-osaketta tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta eurosta enintään euroon ja osakkeiden lukumäärä

2 vastaavasti osakkeesta enintään osakkeeseen, joista on A-osakkeita ja B-osakkeita. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat enintään 50 prosenttia Yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja enintään 50 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia. Merkintäoikeus ja merkintäsuhde Ensisijainen merkintä Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä (Täsmäytyspäivä) merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (APK) pitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa yhden vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen A-merkintäoikeuden jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa A-osaketta kohden ja/tai yhden vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen B-merkintäoikeuden jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa B-osaketta kohden. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta Merkintäoikeuden haltijalla on Merkintäaikana oikeus merkitä jokaisella kahdella (2) A-merkintäoikeudella yhden (1) A-osakkeen ja jokaisella kahdella (2) B-merkintäoikeudella yhden (1) B-osakkeen. Osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Yhtiön hallitus tulee hyväksymään kaikki Ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty Merkintäaikana, raukeavat arvottomina. Toissijainen merkintä Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka on käyttänyt Ensisijaista merkintäetuoikeuttaan osittain tai kokonaan, voi Toissijaisessa merkinnässä merkitä uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella. Mikäli osakkeenomistaja haluaa merkitä Osakkeita Toissijaisessa merkinnässä, hänen on Ensisijaista merkintäetuoikeuttaan käyttäessään ilmoitettava se määrä uusia Osakkeita, jonka hän sitoutuu merkitsemään Toissijaisessa merkinnässä. Toissijainen merkintäetuoikeus ei ole siirrettävissä. Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Hallituksen päättämien tahojen oikeus merkintään Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Osakkeet voidaan tarjota Yhtiön hallituksen päättämille tahoille, joiden on tehtävä merkintä viimeistään Osakeannin Pääjärjestäjä Kaupthing Sofi Oyj on sitoutunut hankkimaan merkitsijöitä kaikille niille Osakkeille, joita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella lukuun ottamatta niitä Osakkeita, jotka Kaupthing Bank ja Vakuutus-

3 osakeyhtiö Henki-Sampo sekä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva ovat sitoutuneet merkitsemään Merkintäoikeuksiensa perusteella vähintään omistusosuutensa mukaisessa suhteessa. Osakkeet tarjotaan Pääjärjestäjän hankkimille merkitsijöille Osakeannin ehtojen mukaiseen merkintähintaan. Pääjärjestäjä ei ole antanut merkintätakausta Osakkeista. Merkintähinta Osakkeen merkintähinta sekä Ensisijaisessa merkinnässä että Toissijaisessa merkinnässä on 5,00 euroa kultakin A-osakkeelta ja 5,00 euroa kultakin B-osakkeelta. Merkintähinta on sama Yhtiön hallituksen päättämille tahoille, joille Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Osakkeet voidaan tarjota. Täsmäytyspäivä Osakemerkintään oikeuttava Osakeannin Täsmäytyspäivä on Merkintäaika Merkintäaika alkaa ja päättyy klo 18. Hallituksen päättämien tahojen, joille Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Osakkeet voidaan tarjota, on tehtävä merkintä viimeistään Merkintäpaikat Merkintäpaikkana toimii Kaupthing Sofi Oyj, Pohjoisesplanadi 37 A, 6. krs., Helsinki. Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat tehneet Kaupthing Sofi Oyj:n kanssa sopimuksen asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä. Mikäli tilinhoitajayhteisö (esimerkiksi APK) ei ota vastaan merkintätoimeksiantoja, merkintätoimeksiannon vastaanottaa Kaupthing Sofi Oyj. Merkintätoimeksianto on annettava Merkintäaikana. Merkintätoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun merkintäpaikka on vastaanottanut merkintätoimeksiannon ja merkintämaksu on merkintäpaikan hallussa. Merkintöjen ja merkintäsitoumusten maksu Osakkeista Ensisijaisessa merkinnässä maksettava merkintähinta ja Toissijaisessa merkinnässä maksettava merkintämaksu on maksettava kokonaisuudessaan merkintätoimeksiantoa annettaessa merkintäpaikan tai merkitsijän oman tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Menettely ylimerkintätilanteessa (Toissijainen merkintä) Mikäli Toissijaisessa merkinnässä annetut merkintäsitoumukset ylittävät tarjolla olevan osakemäärän, uudet Osakkeet jaetaan niitä merkinneiden osakkeenomistajien kesken heidän Täsmäytyspäivän mukaisen

4 osakeomistuksensa suhteessa. Osakkeenomistaja saa kuitenkin Osakkeita enintään merkintätoimeksiantonsa mukaisen enimmäismäärän. Se määrä Osakkeita, johon osakkeenomistaja on oikeutettu, pyöristetään kokonaisiksi Osakkeiksi Yhtiön hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla. Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella annetut merkintäsitoumukset voidaan yllä esitetyn mukaisesti hyväksyä kokonaan tai osittain, tai ne voidaan hylätä. Saman osakkeenomistajan antamat useat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi ennen Osakkeiden jakoa. Merkintämaksujen palauttaminen (Toissijainen merkintä) Siltä osin kuin Toissijaiseen merkintään osallistunut osakkeenomistaja ei mahdollisesti saa merkitsemiään Osakkeita, osakkeenomistajalle palautetaan Toissijaisessa merkinnässä suoritettu merkintämaksu merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta Mikäli saman merkitsijän merkintäsitoumuksia on yhdistetty, mahdollinen merkintämaksu palautetaan vain yhdelle pankkitilille. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa. Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Ensisijaisessa merkinnässä merkityt A-osakkeet kirjataan osakemerkinnän jälkeen arvo-osuustileille Norvestia A Uudet (UM 2005) -lajisina arvo-osuuksina ja B-osakkeet Norvestia B Uudet (UM 2005) -lajisina arvo-osuuksina, jotka yhdistetään nykyisiin vastaaviin osakelajeihin, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta Toissijaisessa merkinnässä merkityt ja merkitsijöille vahvistetut Osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta Mikäli saman merkitsijän merkintäsitoumuksia on yhdistetty, Osakkeet kirjataan vain yhdelle merkitsijän ilmoittamalle arvo-osuustilille. Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättömät osakkeet Osakkeenomistajan, joka ei ole vielä vaihtanut osakekirjojaan arvoosuuksiksi, on ennen Osakeantiin osallistumista siirrettävä Norvestia A- ja/tai B-osakkeensa arvo-osuusjärjestelmään oman tilinhoitajayhteisönsä välityksellä. Osakkeenomistajan on tällöin luovutettava osakkeitaan koskevat osakekirjansa alkuperäisinä sekä esitettävä näistä tarvittaessa asianmukainen saantoselvitys. Osakkeenomistaja, jolla ei ole omaa tilinhoitajayhteisöä, saa Pääjärjestäjältä lisätietoja osakkeiden vaihdosta arvo-osuuksiksi. Osakasoikeudet Osakeannissa merkityt Osakkeet oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin päättyneeltä tilikaudelta lukien. Osakkeet tuottavat muut osakasoikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Informaatio

5 Osakeyhtiölain 4 luvun 7 :n 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävinä Yhtiössä, Pohjoisesplanadi 27 C, Helsinki. Sovellettava laki Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Muut seikat Osakepääoman korotukseen ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 19.11.2013-3.12.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009

FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI 4.6. 17.6.2009 Tämä ei ole listalleottoesite sijoittajia kehotetaan tutustumaan Finnlinesin laatimaan Perusesitteeseen sekä Tiivistelmään ja Arvopaperiliitteeseen (yhdessä Listalleottoesite ) FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Taaleritehdas Oyj:n ( Yhtiö ) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten,

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite.

CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015. Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. CITYCON OYJ:N OSAKEANTI 23.6. 7.7.2015 Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Hyvä Cityconin osakkeenomistaja, Allekirjoitimme 25.5.2015 sopimuksen Norjan toiseksi suurimman kauppakeskusten

Lisätiedot

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat

Osakkeiden merkitseminen Osakasoikeudet Merkintäoikeuksien kaupankäynti Optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen haltijat SIJOITUSPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAA Osakeanti lyhyesti Muistathan: Osakkeiden merkitseminen Cityconin osakkeenomistajana saat arvo-osuustilillesi automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Listautumisannissa SATO Oyj ( Yhtiö tai SATO ) tarjoaa yhteensä enintään 12 000 000 osaketta ( Osake ) institutionaalisille sijoittajille ( Instituutioanti ), yksityishenkilöille

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 15.5.2012 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 12.088.836 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011 powering your future. osakeanti 1. 15.4. I 1 Cramo vuokrausalaa uudistamassa Tarjoamme kone- ja laitevuokrausratkaisuja. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat työkalut, maanrakennuskoneet, nostinkalusto

Lisätiedot

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu

FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu YHTIÖTIEDOTE 1.6.2015 klo 9:30 FIT Biotech Oy:n listalleottoesite on julkaistu EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

Osakeanti. 5.273.182 osaketta

Osakeanti. 5.273.182 osaketta LISTALLEOTTOESITE 11.11.2003 Osakeanti 5.273.182 osaketta Atria Yhtymä Oyj:n ( Atria tai Yhtiö ) yhtiökokous on 11.11.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä

Lisätiedot

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1. Pörssitiedote 1.9.2015 klo 9.45 VALOE OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 YLIMERKITÄÄN. YHTIÖ ON PÄÄTTÄNYT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN ENIMMÄISMÄÄRÄN KOROTTAMISESTA JA MERKINTÄAJAN JATKAMISESTA 30.9.2015 ASTI.

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät.

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät. Cencorp Oyj Pörssitiedote 27.5.2013 klo 09.30 ETERA JA INGMAN MERKITSIVÄT CENCORPIN 2,1 MILJOONAN EURON VAIHTOVELKAKIRJALAINAN KOKONAISUUDESSAAN TEKESIN JA CENCORPIN VÄLISEN NOIN 3 MILJOONAN EURON LAINAN

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Pörssitiedote 29.5.2015 klo 14.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Valoen pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 5.000.000 euron

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot