Viestintäalan yritysten myyntitoiminta sähköisissä kanavissa Projektin tulosten tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäalan yritysten myyntitoiminta sähköisissä kanavissa Projektin tulosten tiivistelmä"

Transkriptio

1 Viestintäalan yritysten myyntitoiminta sähköisissä kanavissa Projektin tulosten tiivistelmä Stratmark ry:n e-sales-työryhmä Viestintäalan tutkimussäätiölle Helsinki

2 Sähköinen myynti on jo saavuttanut merkittävän aseman yritysten myynnissä Sähköinen B2C myynti kasvoi 21.1% vuonna 2012 ja sen kokonaisarvo ylitti biljoonan dollarin rajan.[1] Maailmassa yli miljardi kuluttajaa ostaa verkosta vuonna [1] Verkkokauppa kasvaa USA:ssa 370 miljardiin dollariin vuoteen 2017 mennessä (CAGR 10%), eli muodostaa silloin10% kaikesta vähittäiskauppamyynnistä. Euroopassa verkkokauppa kasvaa 191miljardiin euroon vuoteen 2017 mennessä (CAGR 10,5%). [2] USA:ssa 56% kuluttajista vertaa tuotteiden hintoja netissä tutustuttuaan niihin ensin ns. kivijalkakaupoissa. Ilmiötä kutsutaan showroomingiksi. [3] Vuonna 2012 suoritetun tutkimuksen mukaan (N=7579), 50% eurooppalaisista kuluttajista etsii tietoa netistä tietokoneellaan ennen ostopäätöstä ja 21% älypuhelimellaan (vrt. 41% ja 12% v. 2010). [4] Suomessa vuotiaista 86%, vuotiaista 94%, vuotiaista 87% ja vuotiaista 78% on joskus ostanut tai tilannut verkosta. Verkkokaupan osuus yksityisestä kulutuksesta on noin 7%. [5] [1] emarketer, 01/2013 [2] Forrester Research, 03/ Taustatilastoja ja tutkimusta [3] Accenture, 10/2012 [4] McKinsey - iconsumers: Life Online, 01/2013 [5] Tilastokeskus - Tieto- ja viestintätekniikan käyttö tutkimus, 11/2012

3 E-myynti häviää kuitenkin vielä toistaiseksi perinteiselle myynnille usealla alueella Asiakaskohtaisuus ja aktiivisuus Asiakkaan edesvastuu Asiakasta lähestytään proaktiivisesti Asiakkaalle voidaan räätälöidysti ehdottaa tuotteita ja esittää tarjouksia Asiakkaalle voidaan esittää taktisesti eri vaihtoehtoja ja reagoida asiakkaan vasteeseen Asiakkaalta voidaan edellyttää joko myöntävää tai kieltävää vastausta Asiakasta voidaan pyytää tekemään asioita Asiakkaan päätöksenteolle voidaan asettaa aikarajoja Emootiot Asiakkaan kieltäytymisestä myyjälle tulee paha mieli, mikä vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen Myyjää sympatisoidaan ja häntä halutaan kannattaa Ostamalla myyjälle tehdään palvelus ja oletetaan vastapalvelusta Ostaminen on nautinto Kuunteleminen ja suostutteleminen 3

4 Lisäksi e-myynnin yleinen ymmärrys ei ole Suomessa tai kansainvälisesti vielä vahvalla pohjalla Tutkimuksellisia ja käytännön ymmärryksen puutteita Suurin osa netissä tekemisestä on e-commercea ja e-marketingina ei kunnolla e- salesia! Sähköisen myynnin rooli nähdään Suomessa usein marginaalisena ja mekaanisena Sähköiseen myyntityöhön ja myynnin organisointiin liittyviä prosesseja ja johtamismalleja ei ole tutkittu Suomessa kovinkaan paljon Suomessa ei ole vahvaa sähköisen myynnin prosesseihin ja johtamiseen liittyvää akateemisen kompetenssin keskittymää Sosiaalisen median hyötyjä ja haittoja ei tiedosteta riittävästi Sosiaalisen median myynnillistä näkökulmaa ei ole tieteellisesti tutkittu juuri lainkaan Sähköisen myynnin tutkimukselle on siis tilausta sekä kansallisesti että kansainvälisesti 4

5 E-myynnin fokusalueet voidaan jakaa kolmeen eri teemaan 1. E-myynti ja kanavaoptimointi 2. Myyminen sosiaalisen median kautta ja avulla 3. Toimialan sopeutuminen sähköistymisen trendiin (e-intensification) Teemat edustavat sekä akateemisen tutkimuksen että yrityselämän näkökulmasta kiinnostavimpia sähköisen myynnin tutkimuksellisuuteen liittyviä aihealueita 5

6 1. E-myyntistrategian osa-alueet tiedetään, mutta niiden menestyksekästä hallintaa ei ole riittävästi tutkittu Konkreettiset e-myyntistrategian tehtävät ovat 1. Alentaa kustannuksia siirtämällä asiakkaita / tehtäviä uuteen kanavaan ilman että ostot vähenevät 2. Hankkia kokonaan uusia asiakkaita ja tulovirtoja e-kanavassa Sähköisen kanavan myynnillistäminen Sähköisen kanavan mahdollistamat uudet liiketoimintamallit 3. Optimoida asiakashallinta kanavien yhteistyöllä Kanavakohtaiset prosessit Kanavien väliset prosessit (esim. asiakkaiden tukeminen useamman myyntikanavan käytössä, datan integrointi ja hyödynnettävyys kaikissa myyntikanavissa) Myyntitoiminnan organisointi ja insentiivit 6

7 2. Sosiaalisen median vaikutuksia tunnetaan osin, mutta tapoja hyödyntää sitä myynnissä ei kunnolla tunneta Sosiaalisen median vaikutus yrityksiin Sosiaalisen median vuorovaikutukselliset teknologiat toimivat sekä sähköisen myynnin kanavana että kuluttajien ostopäätöksiin vaikuttavana tekijänä Sosiaalisessa mediassa kuluttajat ovat järjestäytyneitä (vahva kuluttajien välinen vuorovaikutus sekä selkeästi määritelty yhteistoiminnan fokus), jolloin kuluttajien vaikutusvalta korostuu asettaen haasteita ja mahdollisuuksia myymiselle Sosiaalisessa mediassa kuluttajien mielipiteillä on yrityslähtöistä (myynnillistä) viestintää korkeampi painoarvo ja uskottavuus Sosiaalisessa mediassa ostopäätöksiin vaikuttava informaatio on helposti käyttäjien saatavilla ja jaettavissa 7

8 3. Internet on aiheuttanut useanlaisia muutoksia esim. media-alalla tapoja sopeutua vasta etsitään Rakenteelliset ja institutionaaliset muutokset Internetin yleistynyt käyttö on muuttanut tapoja myydä ja jakaa sisältöä, musiikki ja matkailu ovat edelläkävijätoimialat Erilaisten yhteisöjen jäsenet (yleisöt) ovat tekemisissä keskenään jakaen tietoa sisällöistä ja muuttaen samalla käsityksiä sekä tarjonnasta että identiteeteistä Muutokset yleisön preferensseissä ja ostokäyttäytymisessä vaikuttavat yritysten menestykseen merkittävästi Sähköiset myyntikanavat ovat antaneet pienemmille yrityksille ja yrittäjille mahdollisuuden tuottaa ja jakaa sisältöjä, ja saavuttaa suuren yleisön. Applikaatiot ja pelit ovat kanavakehityksessä edelläkävijöitä Samalla tuotantoyhtiöiden, maahantuojien, tukkujen ja jakelijoiden rooli ja merkitys sähköisten palvelujen tuotannossa, markkinoinnissa ja myymisessä on muuttunut. Asiat eivät välttämättä yksinkertaistu tai ketjut lyhene, internet-maksaminen on hyvä esimerkki siitä, miten toimijoiden määrä ketjussa voi lisääntyä, toteutus muuttua monimutkaisemmaksi ja koko järjestelmä kallistua. 8

9 Poimintoja viestintäalan e-myynnin suunnista 1. B2B-e-myynti: mm. digitaalisen informaation hyödyntäminen e-myyntityössä 2. B2C-e-myynti: mm. myyminen kuluttaja-asiakkaille sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen. 9

10 Poimintoja viestintäalan e-myynnin suunnista 1. B2B-e-myynti: mm. digitaalisen informaation hyödyntäminen e-myyntityössä Esimerkki 1: Tietokantojen hyödyntäminen sähköisessä myymisessä Yrityksillä on runsaasti erilaisia tietokantoja, joista voidaan jalostaa tehokkuustekijöitä sähköiseen myymiseen Useita erilaisia ns. myyntiin liittyviä lokitietoja voidaan aktiivisesti soveltaa suostuttelevalla tavalla sähköisissä myyntikanavissa, kuten verkossa Esimerkiksi jonkin suositun tuotteen tai palvelun myynti- ja/tai verkkoselailudata voidaan reaaliaikaisesti tuoda verkkoon muiden asiakkaiden tarkasteltavaksi ja näin viestiä, että tuote tai palvelu on suosittu ja haluttu Yritysten olemassa olevat big data resurssit tarjoavat runsaasti luovia tapoja sähköisen myymisen tehostamiseen 10

11 Poimintoja viestintäalan e-myynnin suunnista 1. B2B-e-myynti: mm. digitaalisen informaation hyödyntäminen e-myyntityössä Esimerkki 2: Digitaalisuuden tuoman trendin hyödyntäminen painoalalla Digitaalisuus antaa mahdollisuuden e-myynnin kehittämiseen perinteisellä painoalalla tämä suodatti osasta alan yrityksiä kasvuyrityksiä, jotka itse asiassa hyötyivät alan kurimuksesta E-myynti tuo mukanaan kohdennettavuuden ja mitattavuuden kulttuurin, jonka avulla yhdenkään tuoteryhmän ei tarvitse olla tappiollinen, vaan se voidaan siinä tapauksessa lopettaa vastapainoksi tarvitaan jatkuvasti tuote- ja liiketoimintaideoita Hyötyjen todentamisesta on tullut keskeinen osa painoalaa ja sen liiketoimintamalleja ja hinnoittelua, myynti liikkuu voimakkaasti kohti arvoperustaisia argumentteja Digitaalisuuden rakentaminen keskeiseksi osaksi liiketoimintaa vaatii omistajilta oman ajankäytön voimakasta uudistamista tai omistajan vaihdoksen 11

12 Poimintoja viestintäalan e-myynnin suunnista 1. B2B-e-myynti: mm. digitaalisen informaation hyödyntäminen e-myyntityössä Esimerkki 3: Yritystapahtumien varausjärjestelmän avaaminen myyväksi mediaksi Yritystapahtumien saralla teknologia on perinteisesti kehitetty palvelemaan myyvän tahon myyntiprosessia nykyään teknologiset ratkaisut e-myynnin saralla lähtevät pääosin asiakkaiden tarpeista ja teknologian tarkoituksena on palvella ostajien ostoprosessia Yrityksille suunnattavien tilaisuuksien ja tapahtumien myymisessä myyjän aktiivinen läsnäolo jo ostoprosessin alkuvaiheissa on usein pakollista (ja kustannuksiltaan raskasta), koska teknologia ei mahdollista asiakkaan omatoimista palvelukartoitusta asiakkaille ei ole mahdollistettu sitä, että he voisivat tutustua omatoimisesti tarjolla oleviin palveluihin, niiden hintoihin sekä vapaana oleviin ajankohtiin ennalta käsin Varausjärjestelmän avaaminen asiakkaiden suuntaan mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat täysipainoisesti kartoittaa potentiaalisia yritystapahtumia ja saada ennen myyjäkontaktia tarkat aikataulutiedot sekä hinta-arviot etu on myös myyvälle taholle ilmeinen, koska henkilökohtaiseen myyntiprosessiin tulee valveutuneempia asiakkaita, joilla on jo tapahtumien kannalta oleelliset perustiedot 12

13 Poimintoja viestintäalan e-myynnin suunnista 2. B2C-e-myynti: mm. myyminen kuluttaja-asiakkaille sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen. Esimerkki 1: Maksa-mitä-haluat-hinnoittelumalli verkkosivustolla tapahtuvassa myynnissä Maksa-mitä-haluat-hinnoittelu herättää kuluttajissa halun tukea yritystä, minkä vuoksi selkeästi suurin osa asiakkaista maksaa enemmän kuin nolla Netin anonymiteetti haaste anonymiteetin vähentäminen yhteisöllisyydellä mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti asiakkaiden tekemiin maksuihin Vaikka keskimaksut jäävät usein normaalihinnan alapuolelle, kasvanut asiakaskunta kompensoi tätä mahdollista saavuttaa normaalia suurempi kokonaismyynti Normaalihinnan mielikuvan korottaminen vaikuttaa positiivisesti maksuihin Parhaat sovellusalueet tuotteissa, joiden muuttuva kustannus on hyvin pieni ja joiden varasto on hyvin suuri hinnoittelumalli sopii erinomaisesti digitaaliseen kustantamiseen 13

14 Poimintoja viestintäalan e-myynnin suunnista 2. B2C-e-myynti: mm. myyminen kuluttaja-asiakkaille sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen. Esimerkki 2: Verkkokauppojen myynnillistäminen ja henkilökohtaistaminen Älykkäät algoritmit tulevat voimakkaasti osaksi verkkokauppoja, ja mainostoimistoilla on ratkaiseva rooli niiden implementoinnissa Algoritmit mahdollistavat sisällön räätälöinnin reaaliaikaisesti eri käyttäjäryhmille sen perusteella, millaiselle digitaaliselle myynnille kukin asiakas on altis Algoritmeja voidaan käyttää verkkokauppojen myyntiargumenttien lisäksi myös banner-mainoksissa ja sähköposteissa niiden osuvuuden lisäämiseen Tyypillinen verkkokaupan click-through-prosentin kasvu on +25%, sähköposteissa avaaminen lisääntyy viiden oppimiskierroksen jälkeen tyypillisesti n. +100% 14

15 Poimintoja viestintäalan e-myynnin suunnista 2. B2C-e-myynti: mm. myyminen kuluttaja-asiakkaille sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen. Esimerkki 3: Facebook-selailukäyttäytymisen hyödyntäminen kohdennetummassa myyntityössä Suoramyynti Facebookin (ja vastaavien yhteisöjen) kautta lisääntymässä tulevaisuudessa Yrityksille tärkeää tunnistaa ne jäsenet, jotka ovat potentiaalisia ostajia Jäsenillä erilaisia käyttömotiiveja: hedonistia (kokemuksellisia) ja utilitaristisia (käytännöllisiä) Motiivit heijastuvat Facebookin käytössä Hedonistiset käyttäjät tuottavat yhteisöön sisältöä ja osallistuvat keskusteluihin Utilitaristiset käyttäjät selailevat yhteisön sisältöä, mutta eivät osallistu keskusteluihin Utilitaristiset selailijat potentiaalisia ostajia, mutta hedonististen osallistujien kontribuutio tärkeää, jotta utilitaristeilla on jotain selailtavaa! 15

16 Poimintoja viestintäalan e-myynnin suunnista 2. B2C-e-myynti: mm. myyminen kuluttaja-asiakkaille sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen. Esimerkki 4: Suostuttelutekniikoiden hyödyntäminen tehokkaassa sähköisessä myymisessä Tehokas offline-myyminen perustuu adaptiivisuuteen ja myyjän kykyyn suostutella asiakasta sama tehokkuuden ajattelutapa on rantautunut myös sähköisiin myyntikanaviin B2C-e-myynti nojaa yhä enenevissä määrin systemaattiseen suostuttelemiseen, ei siis pelkästään neutraaliin tuoteominaisuuksien listaukseen Tehokkaita ja käytettyjä suostuttelutekniikoita sähköisessä myymisessä ovat sosiaalinen yksimielisyys (social proof), auktoriteetti (authority) sekä niukkuus (scarcity) Jalostetummassa sähköisessä myymisessä suostuttelutekniikoita sovelletaan adaptiivisesti eli toisin sanoen itseoppivat algoritmit pystyvät analysoimaan reaaliaikaisesti, mitä suostuttelutekniikkaa tulisi kunkin verkko-ostajan kohdalla soveltaa kaupan todennäköisyyden kasvattamiseksi 16

17 Lisätietoja mm. Can We Get From Liking to Buying: Behavioral Differences in Hedonic and Utilitarian Facebook Usage Forthcoming in Electronic Commerce Research and Applications. Petri Parvinen, Essi Pöyry, Tuuli Malmivaara. Artikkeli liittyy tunne- ja järkiostajien erilaiseen ostokäyttäytymiseen, kun Facebookista tehdään myyntikanava. Hedonic and Utilitarian Online Search for Electronic Word-of-Mouth. To be submitted to Electronic Commerce Research and Applications. Petri Parvinen, Essi Pöyry, Jari Salo. Artikkeli liittyy erilaisiin verkkotietolähteiden selailukäyttäytymisten ymmärtämiseen The Three Processes of Social Influence in Company-controlled Social Networking Sites: How Do Different Social Influence Routes Affect Consumer Behavior in SNS Context? Petri Parvinen, Jerry Lindholm. Artikkeli liittyy e-myyntipsykologian kehittämiseen sosiaalisen median yhteisöissä. Theory vs. data driven learning in future e-commerce. HICSS To be submitted to Journal of Interactive Marketing. Petri Parvinen, Essi Pöyry and Maurits Kaptein. Artikkeli liittyy online-mainosten ja sähköpostien optimointiin tietokantaperusteisesti. Nice to Know You: Familiarity and Influence in Social Networks. HICSS Petri Parvinen, Maurits Kaptein, Clifford Nass, Panos Markopoulos. Artikkeli liittyy tuttuuden hyödyntämiseen sosiaalisissa verkostoissa tapahtuvassa mainonnassa. Myyntipsykologia-kirja (Docendo), ilmestyy 2013, kolmosluku käsittelee e-myyntipsykologia. Viestintäalan yritysesimerkkejä mukana. 17

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ YAMK MIRVA TAPANINEN 2013 SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa

Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa Uudet yhteisölliset digitaaliset palvelut pk-yritysten toiminnan tehostamisessa Selvityshankkeen loppuraportti Hämeenlinna 3.5.2012 Sisällysluettelo Selvityshankkeen tavoitteet...3 Uudet digitaaliset palvelut

Lisätiedot

Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa

Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Timo Kiviniemi 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Markkinointiviestintä murroksessa Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Julkaisuja 36/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

Viestintäalan muutostekijöitä

Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön 2 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali

T R E N D I R A P O R T T I 1 2 0 1 2 Hiljainen signaali T R E N D I R A P O R T T I 1 2012 Hiljainen signaali MISTÄ ON KYSE? Hiljainen signaali -trendiraportti käsittelee digitaalista murrosta ja sen moninaisia seurauksia yritysten, kuluttajien ja median arkeen.

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet

Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Puronen, Helena 2011 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Hyvän verkkokaupan ominaisuudet Helena Puronen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus

YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus YMPÄRISTÖTEKIJÖIDEN KÄYTTÖ KODINTEKNIIKKA-ALAN YRITYSTEN MARKKINOINNISSA ITÄKESKUKSEN ALUEELLA Kvalitatiivinen tutkimus Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Yritysten ympäristöjohtaminen Pro gradu -työ

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti

Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti Yhteisölliset palvelut media-alalla Tutkimushankkeen loppuraportti Hanna-Kaisa Ellonen, Lisbeth Tonteri ja Marjo Kivistö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Esipuhe Tämä loppuraportti

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa

Applikaatio- talouden tilanne ja kehitys Suomessa Applikaatiotalouden tilanne ja kehitys Suomessa Julkaisuja 7/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ

EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta TUDI / Toimitusketjun johtaminen Diplomityö Antti Räsänen EPÄSUORAN KYSYNTÄTIEDON HYÖDYNTÄMINEN VERKKOKAUPAN TUOTEVALIKOIMA- JA HINNOITTELUPÄÄTÖKSISSÄ

Lisätiedot