Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö"

Transkriptio

1

2 Onnistu myynnissä Sisällysluettelo Alkusanat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Myynnin perusmuodot Yrityksiin suuntautuva edustajamyynti Ovelta ovelle myynti Kotiesittelymyynti Verkostomarkkinointi Puhelinmyynti Toimipaikkamyynti 2. Myynnin pohjustustoimet Suoramainonta osana myyntiviestintää Kirje suoramainonnan ytimenä Esitteet myynnissä Jatkotoimenpidesystematiikka suoramainoslähetyksessä Mainoslähetyksien huomionnostattajat Sähköposti myyntityössä Puhelin myynnin pohjustajana 3. Henkilökohtainen myyntityö 4. Hyvä myyjä Myynnin perusvaiheistus Myynnin valmisteluvaihe Myyntikäynnin toteutusvaihe Tarjousvaihe Kaupan päättäminen Jälkihoito Ostaja myyjä suhteen voimatasapaino Myyntiin vaikuttavat tilannetekijät Myyjän käyttäytyminen Myyjän tuloskyvyn muodostajat Myyjän osaamisperustat Hyvän myyjän ominaisuudet Myyjän kyvykkyysperustat Myyjätyyppisyys 5. Myynnin organisointi ja johtaminen Myynnin johtaminen Myynnin suunnittelu Myynnin organisointi

3 Myyjien motivointi Myynnin seuranta 6. Onnistuneen myynnin avainkohdat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Jos ei myy, miten voi kuvitella, että joku ostaa. Jos joku ostaa, niin tällöin voisi ajatella, että voisi vielä muutakin myydä. Perusajatus on se, että myymisen kautta yritys pyörii. Ilman myyntiä ei ole asiakasta. Ilman myyntiä ei myöskään ole mitä tehdä ainakaan silloin, jos ajatellaan, että lähtökohtana ei ole tehdä tuotteita varastoon. Ihanneolotila yritykselle olisi se, että sitä tehdään, mikä on jo myyty, jolloin riskiä hukkatuotannosta ei olisi. Kaikilla aloilla (esim. kulutustavarat, elintarvikkeet, suuri osa palvelutuotteista) tämä ei ole mahdollista. Oleellista tässä asiassa on kuitenkin se, että myynti on se, joka maailmaa pyörittää. Sanalla myynti on kaksi merkitystä. Sillä on tavoitemerkitys jonkun tavoitellessa myyntiä. Toisaalta sillä on työmerkitys. Tällöin puhutaan yleensä henkilökohtaisesta myyntityöstä. Tarkasteltaessa myyntiä tavoitemerkityksen kautta tullaan siihen, että myynnin aikaansaamiseen tarvitaan yrityksessä paljon muitakin pohjustavia keinoja (esim. tunnettuusmainontaa, internetiä jne.), jotka tuovat perustan myynnin toteutukselle. Tällöin puhutaankin usein myyntiviestinnästä (tai kaupankäyntiviestinnästä) jolloin, myynti on osa eri viestintäkeinojen yhteisprosessointia. Esimerkinomaisesti myyntiviestintää voisi kuvata seuraavalla kuviolla: Myyntiviestintäkeinot Tehtävä Suoramainonta * kertoa asiasta = * herättää kiinnostus Puhelin * viedä ostoprosessia eteenpäin = * sopia tapaaminen Henkilökohtainen * esitellä asia myyntityö = * saada aikaan kaupat * luoda perusta asiakassuhteeseen Kuvio1-1: Myyntiviestinnän keinojen prosessointi Kuvio kertoo sen, kuinka myynnin toimivuuteen tulee nivoa myyntiä pohjustamaan myös muita viestinnänkeinoja, koska pelkällä myynnillä myynnin tekeminen ei koskaan ole tuloksellisinta. Tässä kirjassa lähtökohtana ei ole tarkastella muita markkinoinnin viestintäkeinoja kuin niitä, jotka elimellisesti liittyvät myynnissä onnistumiseen. Näiltäkin osin tarkastelu on rajattu niin, että siinä on mukana vain myyntiin ja sen onnistumiseen vaikuttavat tekijät. Oleellista edellisen kuvion mukaan on se, että yritystoiminnassa kaupankäyntiprosessiin liittyy myös muita keinoja kuin henkilökohtainen myyntityö. Myös se on huomattava, että yhdellä viestintäkeinolla ei toista keinoa voi korvata. Niinpä myynnissä onnistumiseksi on osattava tehdä kaupankäyntiprosessiin liittyvät pohjustavatkin keinot, eikä vain rajauduttava pelkkään henkilökohtaiseen myyntityöhön.

4 Monesti sanasta myynti tulee vain kapea-alainen henkilökohtaiseen myyntityöhön rajautuva vaikutelma. Tässä myynnin työperusteisessa käsitteessä helposti rajaudutaan vain myyjän henkilökohtaisiin tekemisiin, vaikka jopa myyntityössäkin on paljon taustarakenteita, jotka myynnissä onnistumiseen vaikuttavat. Yrityksen näkökulmasta keskeisiä on esim. myynnin johtaminen, taitavien myyjien rekrytointi ja myyntiin liittyvät taustavälineet, joita myyntityössä voi hyödyntää. Myynnin johtamista ja myyjien rekrytointia ei tässä kirjassa käsitellä, koska näkökulmana on lähinnä myynnin tekemisessä onnistuminen. Sen sijaan taustavälineet (esitteet, tutkimustulokset yms.), joita voi myynnissä käyttää ovat erittäin keskeisiä myynnin tekemistyössä ja siten myös tässä kirjasisällössä myynnillisestä näkökulmasta oleellisia tarkastella. Tehdessäsi myyntiviestintää nivo siihen mukaan myös myyntiä pohjustavia viestintäkeinoja. Näin saat henkilökohtaiselle myyntityölle hyvän astinlaudan. Myynnin perusmuodot Myynti nähdään usein turhan kapea-alaisesti. Kyse ei ole vain siitä toiminnasta, jossa myyntiedustaja kauppaa tuotteitaan henkilökohtaisen myyntityön avulla. Liike-elämässä toteutettava myyntityökin voidaan jakaa kolmeen erilaiseen myynnin lajiin. Ne ovat: 1. Toimipaikkamyynti, josta käytetään myös nimitystä tiskimyynti. Tämä nimitys kertoo käsitteellä tarkoitettavan myyntiä toimipaikassa (kauppa, ravintola, hotelli jne.). Oleellista on, että myyjällä on toimipaikassa tuotteet, joita ostamaan tulevat asiakkaat palvellaan niin, että myynnistä tulee mahdollisimman suuri. Toimipaikkamyynnin eräs avainkäsite on palvelumyynti. Palvelumyynti tarkoittaa toimipaikan palveluhenkilöstön toimintaa, jossa palvelun myötä myydään yrityksen tuotteita. Palvelumyyntiin liittyy käsite lisämyynti. Sen avulla yritetään varmistaa, ettei asiakkaalta epähuomiossa jäänyt hankkimatta jotain sellaista, mitä yrityksestä samalla ostokerralla voisi hankkia. Juuri lisämyynti- ja palvelumyynti -ajattelun malli on toimipaikkamyynnin myynnillisen menestyksen avaintekijöitä. 2. Neuvottelumyynti, josta käytetään myös nimitystä asiantuntijamyynti. Jälkimmäinen nimitys kertoo neuvottelumyynnin yleisimmän sovelluskentän. Sitä tekevät erityisesti organisaatiossa asiantuntija-asemassa olevat henkilöt pyrkiessään asiakasneuvottelussa tai muissa palavereissa vakuuttamaan asiakkaansa oman ehdotuksensa/tuotteensa ylivoimaisuudesta. Neuvottelumyynti pohjautuu erityisesti asiantuntemukselle ja sen avulla aikaansaatavalle vakuuttavuudelle. Tällaista myyntiä tekevä henkilö ei yleensä toimi perinteisen myyntityön keinoin, vaan pikemminkin testi- ja tutkimustuloksia hyödyntäen ja niiden tuomaa asiantuntija-asemaa esille tuoden. Asiantuntijamyyntiin saattaa sisältyä tuote- tai esitysdemonstraatio, jonka avulla konkretisoidaan ja vaikutetaan oman esityksen toimivuus.

5 Perinteinen neuvottelumyyntitilanne on kuitenkin palaveri, jossa asiantuntemusroolia hyödyntäen pyritään myynnillisesti tavoiteltavaan lopputulokseen. Yleensä ajatellaan neuvottelumyynnin kytkeytyvän erityisesti yrityksen asiantuntijahenkilöstön ja asiakkaan väliseen neuvottelutilanteeseen. Selvästi eniten neuvottelumyyntiä käytetään kuitenkin organisaation sisäisissä palavereissa, jossa kukin pyrkii myymään vakuuttavasti omaa asiaansa. 3. Edustajamyynti, josta käytetään myös nimitystä salkkumyynti, on nimensä mukaisesti sitä, että edustaja "ottaa salkkunsa ja lähtee myyntikäynnille asiakkaan luo". Edustajamyyntiä voidaan myös nimittää tosimyynniksi. Tämä tarkoittaa sitä, että - toisin kuin toimipaikka- ja neuvottelumyynnissä - myyjä joutuu itse metsästämään asiakkaansa ja hankkimaan audienssin, jotta yleensä päästään myyntitilanteeseen. Niinpä edustajamyynti on näistä kaikkein eniten aktiivimyyntiä, jonka perusajatuksen mukaisesti myyjä tekee sellaista kauppaa (= hankkii asiakkaan ja myy tuotteen), jota ei syntyisi ilman myyjän aktiivista otetta. Edustajamyyntiä käyttävät monet teollisuusyritykset. Tällöin myynnistä käytetään usein nimitystä kenttämyynti kuvaten sitä tilannetta, jossa jokaisella myyjällä on oma kenttänsä (myyntialueensa/vastuuasiakasryhmänsä), jonka hän hoitaa itsenäisesti asetettujen myyntitavoitteiden toteutumiseksi. Näistä myyntilajeista yleensä vain viimeisin tulkitaan yleisessä keskustelussa myyntityöksi. Tämä on sikäli ymmärrettävää, että se on ollut näkyvin myynnin laji. Oleellista kuitenkin on huomata, että myynnillinen ote on olemassa joka puolella liike-elämässä eikä vain myyntitoiminnon sisällä. Tärkeintä on tiedostaa myös ei myynniltä näyttävät tilanteet myyntitilanteiksi silloin, kun joku asia tulisi saada kaupatuksi. Vain tämän tiedostamisen kautta toimintaan saadaan kauppaamista palveleva toimiva myynnillinen ote.

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe Markkinoinnin ABC Sisällysluettelo Esipuhe 1. Johdanto 2. Markkinoinnillisuus yritystoiminnassa 3. Segmentointi markkinoinnin peruskivenä 4. Imago ratkaisijana 5. Hinnoittelu 6. Markkinointikanavat 7.

Lisätiedot

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Markkinointi ja myynti Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Timo Rope Tammikuu 2012 2 3 MOTTO: Jos et ihmistä ymmärrä, niin markkinoinnille ei ole

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas

Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Yrityksen Facebookmarkkinointiopas Sami Vesamo - Voimatiimi Voimatiimi.fi Sivu 1 Sisällysluettelo Alkusanat... 3 Miksi yrityksen kannattaa markkinoida Facebookissa?... 4 Mikä on Facebook?... 4 Menestyvän

Lisätiedot

Interaktiivinen markkinointi

Interaktiivinen markkinointi Uskomus nro 4 MYYNTI KÄVISI PAREMMIN JOS MARKKINOITAISIIN ENEMMÄN Satunnainen myyjä arvioi oikeaksi keskimäärin: 3,26 JOHTO Brandimarkkinointi Interaktiivinen markkinointi Henkilökohtainen myyntityö sisäinen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

MIHIN SUUNTAAN B-T-B-MYYNTI ON MENOSSA?

MIHIN SUUNTAAN B-T-B-MYYNTI ON MENOSSA? MIHIN SUUNTAAN B-T-B-MYYNTI ON MENOSSA? Kokemuksia & ajatuksia myynnin muutoksesta syyskuussa 2014 Mercuri International White Paper Page 1 (6) Myynnin kustannukset suurennuslasin alla Viimeiset pari vuotta

Lisätiedot

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas

Pilviohjelmistot. Pienyrityksen opas 2 Pilviohjelmistot Pienyrityksen opas Teksti ja taitto: Tuomas Mäkilä Kiitokset: Lotta Kujanpää, N. Tapani Saarinen ja Kalle Luhtinen / Turku Science Park Oy, Antero Järvi / The SyncMachine.com Opas on

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

Kuvastojen muuttuva maailma

Kuvastojen muuttuva maailma Kuvaston tekijä. Kuvasto, katalooki, tuoteluettelo rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ne ovat tärkeitä markkinoinnin ja myynnin tukimateriaaleja monelle teollisuuden ja kaupan yritykselle niin kuluttaja-

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Kim Alen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Näytteilleasettajaksi ruokatapahtumaan Opas pienyrityksille

Näytteilleasettajaksi ruokatapahtumaan Opas pienyrityksille Näytteilleasettajaksi ruokatapahtumaan Opas pienyrityksille Tekijä: Ristomatti Piesala 1 SISÄLTÖ Alkusanat... 2 1. Nykyaikainen ruokatapahtuma... 3 1.1 Osallistuminen ruokatapahtumaan... 3 1.2 Käyttäjälähtöisyys

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot