Perusmyyjästä supermyyjäksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusmyyjästä supermyyjäksi"

Transkriptio

1

2 Perusmyyjästä supermyyjäksi Sisällysluettelo ESIPUHE 1. Myynnin syvin olemus 1.1. Ihmisen ymmärrys ostamisen taustalla 1.2. Tunteiden ja järjen paradigma 1.3. Tunne vs. järkiostamisessa 1.4. Ihmisen ymmärrys kauppaamisen taustalla 1.5. Tarpeet ostamisen taustalla 1.6. Tykkääminen ja halu ratkaisevat 2. Myynnin tulostekijät 2.1. Myynti myyjän tekemänä 2.2. Jaksaminen ratkaisee 2.3. Systematiikka myynnin taustalla 3. Myyjän ydintehtävät 3.1. Ostamisen käynnistys 3.2. Ostohalun nostatus 3.3. Oston esteiden poisto 4. Myynti erilaisissa asiakastilanteissa 4.1. Ostotilanteiden vaikutus myyntiin 4.2. Myyjän ja ostajan voimatasapaino 4.3. Myyntiin vaikuttavat suhdetekijät 4.4. Myynnin suunnat 5. Myyjän tuloksellisuuden taustatekijät 5.1. Vaikutelmaviestintä 5.2 Lukupää 5.3. Nuotitus 5.4. Tipuaskel politiikka 5.5. Kauppaamisen kolmijalan toimivuuden varmistus 6. Myymisen perusvaiheet 6.1. Valmisteluvaihe

3 6.2. Myyntikäynnin toteutusvaihe 6.3. Tarjousvaihe 6.4. Kaupan päättämisvaihe 6.5. Jälkihoito 7. Myynnin suunnittelu ja seuranta 7.1. Myynninsuunnittelu 7.2. Myynnin seuranta 8. Perusmyyjän tie supermyyjäksi 8.1. Asiansa taitaja 8.2. Myynnin taitaja 8.3. Myyjätyyppisyys Lähteet

4 1. MYYNNIN SYVIN OLEMUS Myynnistä puhuttaessa puhutaan yleensä väärästä asiasta: myynnin suorittamisesta. Perimmältään myynnissä ei kuitenkaan ole kyse suorittamisesta, vaan tuloksen aikaansaamisesta. Käytännössä se merkitsee loppujen lopuksi onnistumisesta asiakkaan ostamaan saamisessa. Silloinhan ei enää tarvitse myydä, kun asiakas jo osti. Tätä myynnin suorittamis- vs. tulosperusteista näkökulmaa voi kuvata seuraavalla kuviolla: Suorittamismyynnin tekemiskulma: Myynnin tuloskulma: Myyminen Ostaminen Myydä tuote Saada ihminen ostamaan Kuvio 1-1: Myynnin tekemis- vs. tuloskulmainen tarkastelutapa Keskeinen ero näiden näkökulmien välillä on siinä, että tekemisperusteisessa myynnissä uskotaan määrälliseen tekemiseen, tuoteargumenttien kautta tapahtuvaan myyntiin ja siihen, että hyvä myynnin suorittaminen tuo (lähes automaattisesti) hyvän myyntituloksen. Oleellinen kysymys kuitenkin on, että myynnissä ei koskaan ole hyvää teknistä myynnin suorittamista; on vain onnistunut tai epäonnistunut myynnin lopputulos. Siinä on myynnin syvin olemus ja myös tämän kirjan näkökulmapohjainen johtoajatus. Näitä kahta myynnin eri näkökulmaa voi kuvata seuraavalla kuviolla: Näkökulma Myynnin suorittamisnäkökulma Myynnin tulosnäkökulma Tarkasteltava asia Myymisen asiaperusta Tuotetekijät Asiakkaan ilmitulleet toiveet Myynnin toimintamalli Myyjän etukäteen päättämä Asiakaskohtaisesti rakentuva Myyjän toiminnan merkityksellisyys Pieni Erittäin suuri Myyjän dominoivuus Vaikuttaa suurelta Vaikuttaa pieneltä Myyjän keskeinen toimielin Puhe/suu Kuulo/korva Hyvä myyntitoteutus Moitteeton myyntisuoritus Onnistunut kauppa/ toteutunut tavoite Kuvio 1-2: Suoritus- ja tulosnäkökulmaisen myynnin avainelementit

5 Oleellista näissä kahdessa näkökulmassa on se, että suorittamisperusteisessa myynnissä ollaan toimimassa tuotteen kautta ja etukäteen määritetyn toimintamallin mukaan. Tulosperusteinen myynti on puolestaan vahvasti asiakas- ja tilannekohtaisesti operoituva ja siten vaihtelee tapauskohtaisesti sangen paljon. Voi väittää sen vaativan myyjältä paljon enemmän tilannetajua kuin mitä mekanistinen tekniikkaperusteinen myynti. Juuri tästä tekniikkapohjaisesta suorittavasta myynnistä pyritään tämän kirjan sisällöissä pääsemään eroon. Filosofia, jonka mukaan ei silloin tarvitse myydä, kun asiakas jo osti, lähtee liikkeelle siitä, että myyjä ymmärtää asiakkaan ostamisen ja ostokäyttäytymisen perustan. Tämä merkitsee kolmen asian ja siihen liittyvien taustojen ymmärtämistä. Myyjän tulee tietää 1. millainen on ihminen. Oleellista nimittäin on se, että yksikään organisaatio ei koskaan osta mitään, ei se ole koskaan ostanut, eikä tule koskaan mitään ostamaankaan. Ihminen ostaa. Se, että hän ostaa organisaation tarpeisiin, ei muuta sitä perustaa, että ihminen ostaa aina itsensä ja omien mieltymystensä ja vaikuttimiensa kautta. 2. mitkä ovat tarveperustat, jotka ostamisen taustalla ovat. Ne muodostavat tietynkaltaisen rakenteen, joka ohjaa oston toteuttamista. Nämä tarverakenteet myyjän on tiedettävä, jotta hän osaa vetää kussakin tilanteessa oikeasta narusta. 3. minkälainen on ostoprosessi ja missä ostoprosessin vaiheessa milloinkin mennään. Tämä liittyy siihen, että myyjän tulee osata kulkea ostoprosessin mukaan ja tahtiin sekä kuljettaa sitä eteenpäin niin, että saa kaupan aikaiseksi. Ensikauppa on väylä tulokselliseen asiakassuhteeseen, joka on yrityksen tulosmyynnin selkäranka. Seuraavassa käydään näitä kolmea ostamisen taustatekijää läpi myymisen näkökulmasta niiden rakenteiden kautta, jotka vaikuttavat myynnin toteutukseen.

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö

Onnistu myynnissä. Sisällysluettelo. Alkusanat. 1. Myynnin sisältö Onnistu myynnissä Sisällysluettelo Alkusanat 1. Myynnin sisältö Myyntiä myyntiviestinnällä Myynnin perusmuodot Yrityksiin suuntautuva edustajamyynti Ovelta ovelle myynti Kotiesittelymyynti Verkostomarkkinointi

Lisätiedot

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe

Markkinoinnin ABC. Sisällysluettelo. Esipuhe Markkinoinnin ABC Sisällysluettelo Esipuhe 1. Johdanto 2. Markkinoinnillisuus yritystoiminnassa 3. Segmentointi markkinoinnin peruskivenä 4. Imago ratkaisijana 5. Hinnoittelu 6. Markkinointikanavat 7.

Lisätiedot

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Markkinointi ja myynti Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Timo Rope Tammikuu 2012 2 3 MOTTO: Jos et ihmistä ymmärrä, niin markkinoinnille ei ole

Lisätiedot

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta

Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Tuotekehitys Kertomus kolmannesta ydinkokonaisuudesta Kertomuksen laatija: Laura Leskinen Tuotekehitys - Kannattavasti prosessina OIVA - Matkailuyrittäjien koulutusohjelman kolmannen ydinkokonaisuuden

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Miten määritän markkinoinnin hyödyt

Miten määritän markkinoinnin hyödyt Miten määritän markkinoinnin hyödyt Sisällysluettelo Esipuhe 1 Hyötyajattelu markkinoinnissa 2 Todennäköisyysajattelu markkinoinnin päätöksenteossa 2.1 Epävarmuuteen vaikuttavat tekijät 2.2 Todennäköisyyden

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Ostajan opas: mainostoimistopalvelut

Ostajan opas: mainostoimistopalvelut 1 Ostajan opas: mainostoimistopalvelut Mistä lähteä liikkeelle? Harkitse ensin, mitä kannattaa tehdä itse, ja mihin ulkopuolista yhteistyötahoa kannattaa käyttää. Mikäli organisaatiossanne on vahvaa markkinoinnillista

Lisätiedot

Asiakkuuksien johtaminen

Asiakkuuksien johtaminen Asiakkuuksien johtaminen Delfoi Akatemia 2006 Päättötyö Heli Luukko SISÄLTÖ 1 Johdanto 2 Tuotesuuntautumisesta asiakassuuntautuneeseen toimintaan 3 Mitä asiakkuuksien johtamisella tarkoitetaan? 4 Asiakkuuksien

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ

JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET PERHEYRITYKSESSÄ Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Jouko Havunen & Jan Sten 2011 1. JOHTAJUUDEN JA OMISTAJUUDEN MUUTOKSET

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Kim Alen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Opas markkinoinnin muuttamisesta myynnin tueksi

Opas markkinoinnin muuttamisesta myynnin tueksi Opas markkinoinnin muuttamisesta myynnin tueksi Lähtötilanne Useissa suomalaisyrityksissä markkinoinnin ja myynnin yhteispeliä voi parantaa ja tehostaa suurestikin. Tilanne on karrikoidusti se, että myynti

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä

B-to-b asiakkaiden markkinointiviestintä Case: Paikallislehti Keski-Häme Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Outi Karppinen TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä Outi Karppinen

Lisätiedot

B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy

B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy B2b myynnin ongelmakohdat ja ratkaisut Case Helsinki Sales Academy Jauhiainen, Sirkku 2009 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Liiketalouden koulutusohjelma Pääaine: Markkinointi

Lisätiedot

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy Myyntivoimaa.fi Myynnin koulutusmateriaali Myyntivoima Partnerit Oy SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 1.1 Myyntivoimaa.fi myynnin koulutusmateriaalin tarkoitus 3 1.2 B to B myynti 3 1.3 Oppimisen portaat 3 1.4 Aktiivinen

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

KYSYNTÄ KASVUUN! CONTACT SCORING NOSTAA MARKKINOINNIN TULOKSENTEKIJÄKSI. Timo Kruskopf Tero Rantaruikka ID BBN

KYSYNTÄ KASVUUN! CONTACT SCORING NOSTAA MARKKINOINNIN TULOKSENTEKIJÄKSI. Timo Kruskopf Tero Rantaruikka ID BBN CONTACT SCORING KYSYNTÄ KASVUUN! CONTACT SCORING NOSTAA MARKKINOINNIN TULOKSENTEKIJÄKSI. Timo Kruskopf Tero Rantaruikka ID BBN IDBBN Läntinen Rantakatu 3, FI-20100 Turku, Finland Tel. +358 2 8145 0600

Lisätiedot

facebook mainonta Miten tavoitat 2 miljoonaa suomalaista 10 minuutissa Jari Juslén Akatemia 24/7

facebook mainonta Miten tavoitat 2 miljoonaa suomalaista 10 minuutissa Jari Juslén Akatemia 24/7 Tämä kirja muuttaa käsityksesi markkinoinnista sosiaalisessa mediassa Jari Juslén facebook mainonta Miten tavoitat 2 miljoonaa suomalaista 10 minuutissa Akatemia 24/7 Alkusanat 3 Alkusanat Parhaimmat kiitokseni

Lisätiedot

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper

Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin. perusteet. White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet White paper Vaikuttavan sähköpostimarkkinoinnin perusteet Sähköpostimarkkinoinnin maailma pursuaa tärkeitä neuvoja niin toimitettavuudesta kuin mobiilioptimoinnistakin,

Lisätiedot

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone!

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Kirjoittanut: Ville-Matti Hakanpää 2011 1 1. Lupaus Miten salibandyn juniorijoukkue saadaan tekemään töitä tehokkaasti harjoituksesta

Lisätiedot

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA

SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA SUORAMARKKINOINNIN VAIKUTUS YRITYSTEN VÄLISISSÄ ASIAKASSUHTEISSA TIETOTEKNIIKAN VÄHITTÄISKAUPASSA Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Tomi Äikää 2009 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN TEHDAS -MALLI MITEN HYÖDYNNÄT ASIAKASTUOTANNON AJATTELUA MARKKINOINNIN JA MYYNNIN KEHITTÄMISESSÄ

ASIAKKUUKSIEN TEHDAS -MALLI MITEN HYÖDYNNÄT ASIAKASTUOTANNON AJATTELUA MARKKINOINNIN JA MYYNNIN KEHITTÄMISESSÄ ASIAKKUUKSIEN TEHDAS -MALLI MITEN HYÖDYNNÄT ASIAKASTUOTANNON AJATTELUA MARKKINOINNIN JA MYYNNIN KEHITTÄMISESSÄ Tiivistelmä Ostaminen on rajussa muutoksessa ja yritykset kamppailevat sopeutuakseen toiset

Lisätiedot