DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562"

Transkriptio

1 DigiOpit - verraten hyvää Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija Koulutuskeskus Salpaus hakee avustusta virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Koulutuskeskus Salpaus hakee rahoitusta myös DigiOpit verraten hyvää hankeverkoston koordinointiin. Verkostoon kuuluu yhdeksän oppilaitosta Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto Ekami, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto SamiEdu, Ylä-Savon ammattiopisto Ysao, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Savon ammatti- ja aikuisopisto Sakky, Porvoo International College Point College, Porvoon ammattiopisto Amisto, Lahden diakonian instituutti Dila ja Koulutuskeskus Salpaus. Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän ylläpitämä Koulutuskeskus Salpaus -oppilaitos (jatkossa Salpaus) on monialainen ammatti- ja aikuisopisto, joka järjestää ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille ja toimii tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Oppilaitos toimii kuudella eri paikkakunnalla ja yhdeksässä eri toimipisteessä. Vuosittain Salpauksessa opiskelee noin nuorta ja aikuista opiskelijaa, joista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa, aikuiskoulutuksen opinnoissa, oppisopimuksessa 1360 ja lukiokoulutuksessa 160. Opettajia ja muuta henkilökuntaa Salpauksessa on noin 900. Kytkentä koulutuksen järjestäjän strategiaan Salpauksen hankehakemus pohjautuu erityisesti seuraaviin strategia-asiakirjoihin ja niissä asetettujen tavoitteiden edistämiseen: Tieto- ja viestintätekniikan ohjelma pedagogiikan tukena 2015 ( ) -ohjelmassa yhtenä painopisteenä on digitaalisuus käden taitojen oppimisen tukena ja sitä toteuttavana toimenpiteenä virtuaaliympäristöjen opetuskäyttö ja vertaisoppimisen mahdollistaminen verkossa. Toisena painopisteenä on tieto- ja viestintätekniikka yksilöllisten opintopolkujen tukena, jossa toimenpiteinä ovat mobiiliohjauksen ja oppimisprosessin digitaalisen dokumentoinnin käyttöönotto kaikissa tutkinnoissa. Salpauksen strategiassa vuoden 2015 painopisteenä on uuden teknologian ja sosiaalisen median hyödyntäminen opetuksen, ohjauksen ja johtamisen välineenä. Lisäksi painopisteenä on vahvistaa yhdessä oppimista ja varmistaa osaamista, sekä uudistaa johtamis- ja toimintakulttuuria. Toimenpiteiksi määritellään oppimisen hyvien käytänteiden käyttöönotto ja työskentelytapojen uudistaminen, osaamiseen kehittämisessä erityisesti malli. Salpauksen pedagogisessa strategiassa (2012) tieto- ja viestintäteknologian laaja-alainen hyödyntäminen oppimisen edistäjänä ja työelämäyhteistyössä nähdään keskeisenä asiana ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisessä. Tieto- ja viestintätekniikan roolia korostetaan joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamisessa, sekä opetuksen ja ohjauksen laadun kehittämisessä. Strategiassa kuvataan Salpauksen ylläpitämät ja tukemat verkko-oppimisympäristöt ja -palvelut, joista (2012) uutena eportfolio-palvelu Kyvyt.fi. DigiOpit verraten hyvää Salpaus / 7

2 Nykytilan kuvaus tieto- ja viestintätekniikan käytöstä oppilaitoksessa Keväällä 2015 arvioitiin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön nykytilaa niin työvälineiden ja palveluiden, laitteiston ja tilojen, tukipalveluiden kuin sosiaalisen median opetuskäytön osalta. Työvälineiden valikoima todettiin laajaksi. Eniten käytetään perinteistä Elsa Moodle-oppimisalustaa mutta sen rinnalla suosiota ovat kasvattaneet sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook ja blogit, jotka entisestään lisäävät vaihtoehtojen määrää. MS Office365 on tuonut viime aikoina tarjolle monia uusia työvälineitä. Lisäksi Salpauksessa pilotoidaan SmartFeet-pelisovellusta (2015), Mestari-hankkeessa (OPH) suunnitellaan oppimisen arvioinnin ja seurannan mobiilisovellusta, TOM 2+1 hankkeessa (OKM) rakennetaan 3D-oppimisympäristöä yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen. Nykytilan kartoituksessa nousi selkeä tarve yhteisille linjauksille ja käyttösuosituksille opettajan valintojen tueksi. Tietohallinto ylläpitää laadukasta ja ajantasaista infraa ja tarjoaa kattavat it-tukipalvelut. Se ylläpitää keskitetysti ennalta sovittuja laitteita ja sovelluksia, jonka lisäksi yksiköt voivat hankkia mm. tablettilaitteita ja erikoissovelluksia. Atk-luokkien lisäksi osassa toimipisteitä on erikoisluokkia, sekä kannettavien ja tablettitietokoneiden latausvaunuja. Opiskelijatietokoneita löytyy monista eri toimipisteistä ja tietokeskuksista. Käytössä on myös virtuaaliluokka. Salpauksen Oppimisen kehittämispalvelut ( alkaen) kokoaa ensi kertaa yhteisiin työtiloihin sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön, pedagogisen kehittämisen, kansainvälisyyden ja kehittämishankkeiden asiantuntijat. Kolme suunnittelijoista työskentelee erityisesti opetusteknologian asiantuntijoina ja tukihenkilöinä. Sähköpostituen lisäksi opettajille tarjotaan lähi- ja etäohjausta. Erityisesti Lync-etäohjauksen käyttöä on pyritty lisäämään ohjausvälineenä. Useilla aloilla toimii lähitukena verkko-opetuksen mentoriksi nimetty opettaja. Tilannekatsauksen lisäksi laadittiin ehdotukset tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön linjauksista, joista päätetään yhdessä alojen esimiesten kanssa kevään 2015 aikana. Ehdotuksia ovat (työssä)oppimispäiväkirja ja eportfolio, (työssä)oppimisen ohjaus ja arviointi verkossa sisältäen mobiili- ja etäohjauksen, pelillisyyden hyödyntäminen opetuksessa ja kokonaan verkossa toteutettava opetus sisältäen opetustallenteet (Flipped Classroom). 1 Hankkeen tavoitteet Tavoitteena on tukea Salpauksen strategisia tavoitteita ja linjauksia tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä. Hankkeessa nostetaan vertailtavaksi ja mallinnettavaksi hankeverkoston oppilaitoksissa jo pilotoituja ja kehitteillä olevia hyviä käytäntöjä. Hyviä käytäntöjä mallinnetaan ja tuotteistetaan tutkivan oppimisen periaatteita soveltaen tukien samalla niiden levittämistä ja juurruttamista opetuksen arkeen. Hyviä käytäntöjä voidaan myös pilotoida kehittämistyöhön mukaan lähtevillä uusilla osaamisaloilla hankkeen aikana. Tavoitteena on järjestää Salpauksessa kolme työpajaa ja verkoston oppilaitoksissa kolme yhteistä roadshow ta, joissa hyviä käytäntöjä levitetään hankeverkoston opetus- ja ohjaushenkilöstölle, sekä opiskelijoille. Osallistujia osallistetaan oppimistehtävillä ja ohjataan opitun soveltamiseen omaehtoisesti ja hankkeessa. Koordinoijana Salpaus suunnittelee, ohjaa ja ohjeistaa hankeverkoston vertaiskehittämistä ja sen päätavoitteen, roadshow n toteuttamista. DigiOpit verraten hyvää Salpaus / 7

3 Salpauksen hankkeen tavoitteena on erityisesti seuraavien digitaalisten oppimisratkaisujen tai opetus- ja ohjauskäytäntöjen kehittäminen, mallintaminen ja levittäminen: 1. Työssäoppimisen mobiiliohjaus, jossa keskeisenä on digitaalinen työssäoppimispäiväkirja ja työssäoppimisen arviointi verkossa. Pyrkimyksenä on levittää työssäoppimisen mobiiliohjausosaaminen koko oppilaitokseen, yhtenä strategiassa määriteltynä toimenpiteenä, jolla tuetaan yksilöllisten opintopolkujen toteutumista. 2. Pelillisyyden soveltaminen ja oppimispelien rakentaminen ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi, vertaisoppimisen tukeminen. Pyrkimyksenä on mallintaa aloilla - sosiaali- ja terveysala, humanistinen ja kasvatusala, kauneudenhoitoala - SmartFeet-pilotin (2015) aikana tehtyjä kokeiluja ja levittää osaamista koko oppilaitokseen. 3. Yksilöllisiä opintopolkuja tukevan verkko- ja monimuoto-toteutuksen mallintaminen, jossa sovelletaan tutkivan oppimisen ja käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) periaatteita. Pyrkimyksenä on lisätä hanketoimijoiden osaamista opetustallenteiden ja digitaalisen osallistavan oppimateriaalin tekemisessä muun muassa hankkeen työpajojen rakentamisessa. Videoiden tekoa on jo kokeiltu esimerkiksi ToPo-hankkeessa ( ) aloilla Sosiaali- ja terveysalan, hiusalan ja yhteisten tutkinnon osien ja kielten opettajan kanssa. 2 Hankkeen kuvaus Hankkeessa edelleen kehitettävät ja levitettävät digitaaliset oppimisratkaisut ja opetuksen / ohjauksen toimintamallit valitaan tukemaan Salpauksen pedagogisen strategian (2012), keväällä 2015 valmistuvan oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman yhteisen osan, sekä Tieto- ja viestintätekniikan ohjelma pedagogiikan tukena strategisen ohjelman painopisteiden toteutumista. Hankkeella tuetaan oppilaitoksen strategisista tavoitteista johdettujen osaamisalakohtaisten toimintasuunnitelmien tavoitteiden toteuttamista. Hankkeessa toteutetaan opettajien kanssa yhteistyössä lähi- ja etäosallistuttavia työpajoja, jotka ovat avoimia sekä opetus- ja ohjaushenkilöstölle, että opiskelijoille. Opettajat ovat mukana tutkivan oppimisen periaatteita hyödyntävien työpajojen rakentamisessa ja niihin liittyvän digitaalisen oppimateriaalin tuottamisessa. Opettajat ovat luomassa vertaiskehittämisen ja -oppimisen asiantuntijaverkostoa sekä oppilaitoksen sisällä, että hankeverkoston koulutuksen järjestäjien välille. Salpaus suunnittelee, ohjaa ja ohjeistaa vertaiskehittämisen toteuttamista. Verkostossa suunnitellaan Salpauksen johdolla yhteinen roadshow, joka toteutetaan kevään ja syksyn 2016 aikana kolmesti. Roadshow n sisältönä ovat verkostossa yhdessä valitut hyvät käytännöt, digitaaliset oppimisratkaisut tai opetuksen ja ohjauksen menetelmät, jotka hankkeen aikana mallinnetaan ja tuotteistetaan roadshow ssa levitettäviksi. Salpauksen opettajia osallistuu myös verkoston yhteisen roadshow n toteuttamiseen. Roadshow ja sen rakentaminen toimii hanketoimijoille vertaiskehittämisen oppimisympäristönä. Vertaiskehittämisessä, hyvien käytäntöjen mallintamisessa ja tuotteistamisessa, käytetään verkkotyövälineitä kuten yhteisöpalvelu, verkkokokoukset, sisällön tuottamiseen ja julkaisemiseen wiki ja blogi. Lähitapaamiset keskitetään verkoston kolmen roadshow n yhteyteen. DigiOpit verraten hyvää Salpaus / 7

4 Salpauksen työpajat Luodaan Salpauksen opettajista ja asiantuntijoista vertaiskehittämisen verkosto, joka oppii hyödyntämään työskentelyssään verkkoa strategisia tavoitteita tukevien hyvien käytäntöjen edelleen kehittämiseen ja mallintamiseen levitettäväksi työpajoissa, jotka järjestetään hankkeen aikana. Tehtävät Tekijät Tunnit Ajankohta Kustannukset 1 Hankkeen aloitus - hyvien käytäntöjen kartoittaminen - hanketoimijoiden valinta - työskentelyn organisointi 2 Työpaja-mallin suunnittelu - tutkiva oppiminen, digitaaliset oppimateriaalit, visualisointi, osallistaminen, ohjaus Projektipäällikkö 10 h Alojen esimiehet 4-6 opettajaa 30 h 4-6 opettajaa 50 h 40 h 8-10/ e 90 h 11-12/ e 3 Työpaja I 2-3 opettajaa 50 h 90 h 11/2015-1/ e 4 Työpaja II - asiantuntijapalvelut, pelillisyys (Mauri Laakso) 5 Työpaja III 6 Työpajoista ja/tai roadshow sta noussut kehittäminen aloilla - alojen opettajien suunnitelmien ohjaus ja toteuttaminen 2-3 opettajaa 50 h Suunnittelija (t) 20 h 2-3 opettajaa 50 h Projektipäällikkö 10 h 6-8 opettajaa 100 h 90 h 12/2015-3/ e 90 h 1-5/ e 110 h 1-10/ e Yhteensä 510 h e DigiOpit verraten hyvää Salpaus / 7

5 Hankeverkoston Roadshow Luodaan hankeverkoston (9) opettajista ja hanketoimijoista vertaiskehittämisen verkosto, joka oppii hyödyntämään verkkoa yhdessä valittujen hyvien käytäntöjen edelleen kehittämiseen ja mallintamiseen levitettäväksi koulutuskiertueilla (roadshow), jotka järjestetään hankkeen aikana (3). Tehtävät Tekijät Tunnit Ajankohta Kustannukset 1 Vertaiskehittämisen suunnittelu - Toimijoiden valinta, tavoitteet, työskentely 2 Vertaiskehittämiseen osallistuminen - verkkotyöskentely ja -kokoukset - lähitapaamiset 3 Roadshow-mallin suunnittelu - tutkiva oppiminen, digitaaliset oppimateriaalit, visualisointi, osallistaminen, ohjaus - asiantuntijapalvelut (Anne Rongas) 5 Roadshow I 6 Roadshow II 7 Roadshow III Suunnittelija(t) 10 h Alojen esimiehet 2-3 opettajaa 20 h 4-6 opettaja 40 h 2-3 opettajaa 20 h Projektipäällikkö 25 h Suunnittelija(t) 25 h 1-3 opettajaa 50 h Projektipäällikkö 10 h Suunnittelija(t) 10 h 1-3 opettajaa 10 h 1-3 opettajaa 20 h 50 h 9-10/ e 80 h e 60 h 11/ e 100 h / e 30 h / e 60 h / e Yhteensä 380 h e DigiOpit verraten hyvää Salpaus / 7

6 3 Hankkeen kohderyhmä Ensisijaisena kohderyhmänä on Salpauksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, sekä opiskelijat. Yhteisen Roadshow n ja vertaiskehittämisen kautta kohderyhmänä ovat hankeverkoston yhdeksän koulutuksen järjestäjän opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelijat. 4 Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää Hanke lisää tietämystä eri alojen ja oppilaitosten opettajien osaamisesta ja aloilla jo olevista digitaalisista oppimisratkaisuista ja opetus- ja ohjauskäytänteistä, sekä kehittää käytänteitä edelleen hankeverkoston oppilaitosten käyttöön. Koulutustapahtumien (roadshow t, työpajat) toteuttaminen lisää ymmärrystä ja osaamista verkko- ja etätyöskentelyn mahdollisuuksista sovellettaviksi myös opetukseen ja oppimiseen. Salpauksessa hankkeen tuloksena syntyy kolme hyvää käytäntöä - digitaalista oppimisratkaisua ja/tai opetus- ja ohjausmenetelmää - jotka on mallinnettu ja tuotteistettu siten, että niihin perehtyminen onnistuu itsenäisesti ja/tai ohjatusti digitaalista rikastettua ja vuorovaikutteista oppimateriaalia hyödyntäen. Malleihin liittyvät materiaaleja on pilotoitu hankkeen aikana esittely- ja perehdytysmateriaalina Salpauksen omissa työpajoissa ja verkoston yhteisissä roadshow-tilaisuuksissa. Seuraavat hankkeessa syntyvät mallinnetut ja tuotteistetut hyvät käytännöt julkaistaan verkkosivulla: 1. Hyvä käytäntö työssäoppimisen mobiiliohjaukseen, joka sisältää ammattitaitovaatimusten saavuttamista tukevan digitaalisen työssäoppimispäiväkirjan ja oppimisen arvioinnin verkossa ja/tai etänä (esim. videoneuvottelu). 2. Uusi hyvä käytäntö tutkivan oppimisen ja käänteisen opetuksen (Flipped Classroom) hyödyntämisestä verkko- ja monimuoto-toteutuksessa yksilöllisten opintopolkujen tukena. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen lisääminen opetustallenteiden ja digitaalisen oppimateriaalin tuottamisesta. 3. Uusi hyvä käytäntö pelillisyyden soveltamisesta ja oppimispelin rakentamisesta ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi ja vertaisoppimisen keinoin (SmartFeet, QR). 5 Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan? Hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta arvioidaan koulutuskiertueisiin (roadshow t ja työpajat) osallistuneiden ja siihen liittyvän verkko-osallistumisen määrällä. Hankkeeseen osallistuneilta pyydetään alkutilanteen arviointi ja lopussa palautetta, jossa arvioidaan tuloksia sekä opitun soveltamista käytäntöön. Lisäksi vaikuttavuutta voidaan arvioida Salpauksen Oppimisen kehittämispalvelujen kehittämisen kohteisiin liittyvillä toimeksiantojen määrällä, sekä opettajille suunnitteilla olevan tieto- ja viestintätekniikan osaamiskartoituksella - osaamisen arviointi ennen ja jälkeen hankkeen. Seurataan alakohtaisten toimintasuunnitelmissa asetettujen tavoitteiden kirjaamista toimintakertomukseen. DigiOpit verraten hyvää Salpaus / 7

7 6 Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään? Hankeverkoston tulokset kootaan ja levitetään Salpauksen koordinoimana verkkosivuilla. Koko hankeverkoston toimintaa esitellään Salpauksen koordinoimana julkisilla verkkosivuilla (wiki/blogi). Lisäksi sosiaalisen median palveluihin tehdään aika ajoin monimediaisia nostoja. Hankeverkoston yhteisessä Roadshow ssa (3) hanketuotoksia levitetään valtakunnallisesti. Hankekoordinaattori esittelee hanketta OPH:n hanketilaisuuksissa tarpeen mukaan. Salpauksessa hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti sisäisissä palavereissa: Oppimisen kehittämispalvelut (Åke), Teknologia oppimisen tukena (TEOT), Pedapajat (esimiehet). Verkko-oppimisen suunnittelijoiden kautta hyviä käytäntöjä levitetään opettajien ohjausten yhteydessä. Hanke osallistuu Salpauksen hanketorille (1-2 kertaa vuodessa) ja muihin hanketiedottamisen tapoihin. Projektipäällikkö pitää tilannetiedotuksin ajan tasalla hankkeessa mukana olevien osaamisalojen esimiehet, opettajille ja hankekoordinoijat. Salpauksen hankkeiden tiedotussuunnitelman mukaisesti hankkeesta uutisoidaan Salpauksen verkkosivuilla. Hankkeen kustannusarvio Henkilöstömenot Suunnittelu: e Neuvonta ja ohjaus: e Arviointi: e Raportointi: e Tiedotus, viestintä ja markkinointi: e Muut tehtävät: Mitkä? Henkilöstömenot yhteensä: e Muut menot Kokous- ja koulutusmenot: e Matkustuskulut: e Palvelujen ostot: e Laitehankinnat: e Materiaalimenot: Vuokrat: Muut menot yhteensä: e Hankkeen kokonaismenot yhteensä: e Lisätietoja: Palvelujen ostojen erittely ja perustelu: Asiantuntijapalvelut pelillisen työpajan suunnitteluun (Mauri Laakso). Asiantuntijapalvelut työpajojen osallistavan toteutuksen suunnitteluun (Anne Rongas). Laitehankintojen erittely (laite, määrä) ja perustelu: Tablettitietokoneiden leasing-vuokrat ja dataliittymät hanketoimijoille ja kehittämistyöhön osallistuville opettajille Hankkeen rahoitus Valtionavustus 75% e Koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuus 25% e DigiOpit verraten hyvää Salpaus / 7

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hanke Hankkeen 4 vaihe, syksy 2011 - lukuvuosi 2012 1. Hankkeen tavoitteet Koulutuksen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011

ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010. Tammikuu 2011 ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2010 Tammikuu 2011 Sisältö 1.0. ISOVERSTAAN STRATEGIAN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTIA... 3 1.1. ISOverstaan arviointiryhmän kokoonpano ja osallistuminen työskentelyyn

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja

Tarja Frisk. Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tarja Frisk Työpaikkaohjaajien koulutuksen käytännön ratkaisuja Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun ottamatta

Lisätiedot

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005

E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA. -projektin loppuraportti 20.1.2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 12/2005 E-OPPIMISEN HYÖDYNTÄMINEN EDUSKUNNASSA -projektin loppuraportti 20.1.2005 Tuula Nyström EDUSKUNNAN

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma

Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma Terveempi Pohjois-Suomi Omahoito ja Oulunkaari -hankkeen työsuunnitelma Oulunkaaren seutukunta 1.10.2009 Outi Kanste Oulunkaaren seutukunta 2006 OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Piisilta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS. Yleissivistävä koulutus

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS. Yleissivistävä koulutus KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN LAATUSUOSITUS Yleissivistävä koulutus Kansainvälisen toiminnan laadun kehittäminen pohjautuu ajatukseen kansainvälisyydestä osana suomalaisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot