DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: OMISTAJATYYPPI: 21

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21"

Transkriptio

1 DigiOpit - verraten hyvää Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: OMISTAJATYYPPI: 21 Laura Kuismala p Etelä-Savon ammattiopisto on monialainen toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Toimintaa toteutetaan kolmella paikkakunnalla Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla. Oppilaitoksessamme opiskelee vuosittain lähes 9000 henkilöä. Järjestämme monipuolisia koulutus- ja kehittämispalveluja nuorille, aikuisille, yrityksille ja organisaatioille. Tarjoamme opiskelijoillemme monipuoliset, erilaisiin elämän tilanteisiin sopivat yksilölliset oppimispolut ja myös kansainvälisiä oppimiskokemuksia. Kytkentä koulutuksen järjestäjän strategiaan Osaaminen, osaamisen kehittäminen ja osaamisen laadunvarmistus ovat pedagogisen toimintamme lähtökohtia. Monipuoliset opetuksen ja ohjauksen menetelmät mahdollistavat opiskelijoille yksilöllisten valintojen toteuttamisen ja yksilöllisen osaamisen saavuttamisen tutkinnon perusteiden mukaisesti. Oppilaitoksen pedagogisissa linjauksissa ja strategiassa mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan laajentamalla opettajien ja opiskelijoiden osaamista ja osaamisen hankkimisen menetelmiä virtuaalisten ja digitaalisen median tarjoamien oppimisympäristöjen laaja-alaisella hyödyntämisellä. Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ovat keskeinen osa henkilöstön osaamisen kehittämistä, ja se on huomioitu henkilöstön kehittämissuunnitelmassa. Tieto- ja viestintätekniikan kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä oppilaitoksen pedagogisten ja tietohallinnon asiantuntijoiden kanssa. Lähivuosina on myös panostettu laitehankintoihin (mm. mobiililaitteet), joiden käytön tehostaminen opetuksessa ja ohjauksessa ovat oleellisen tärkeitä strategian ja koulutuksen joustavuuden ja laadun toteutumisessa. Nykytilan kuvaus Opettajien valmiudet hyödyntää teknologiaa ja uudenlaista oppimista kaikessa työssä ja opetuksessa ovat hyvin vaihtelevat. Osa opettajista hyödyntää jo visuaalisuutta, monimediaisuutta, yhteistyötä ja jakamisen kulttuuria opetuksessaan. Osa koulutusaloista ja yksittäiset hyödyntävät opetustyössään myös sosiaalisen median ja pilvipalveluiden mahdollisuuksia. Yhtenäistä tietokantaa tai ohjeistusta käytössä olevista palveluista ei vielä ole. DigiOpit verraten hyvää Esesu / 5

2 Verkko-opinnoissa on koko oppilaitoksen käytössä Moodle, mutta sen käyttö ei ole systemaattista. Mobiilioppimista ja -ohjausta on kehitetty mm. Esedun uudet opetusteknologiat -hankkeessa (EAKR, päättynyt), jonka rahoituksella hankittiin oppilaitokseen mm. erilaisia mobiililaitteita sekä varusteltiin uudenlaisia Keidas-monitoimioppimistiloja. Myös OPH:n rahoittamassa Mobiilit ohjaajat -hankkeessa kehitettiin työssäoppimisen ohjaamiseen opetusteknologisia ratkaisuja oppijalähtöisesti (pilottialana sosiaali- ja terveys). Mobiililaitteilla ja sosiaalista mediaa hyödyntäen tuotiin lähemmäksi oppijoita. Esedussa on kehitetty viime vuosina vahvasti myös pelillisyyttä sekä simulaatio-oppimista. Uusissa opetussuunnitelmissa on huomioitu TUTKE2 toimeenpanon edellyttämä tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kehittäminen paitsi opetuksessa ja ohjauksessa, myös opetuksen sisällössä ja ammattitaitovaatimuksissa. Kaikki em. uudistukset edellyttävät kulttuurinmuutosta, niin oppilaitostasolla kuin opettajuudessakin. 1 Hankkeen tavoitteet Etelä-Savon ammattiopiston keskeisimpänä tavoitteena on tukea osaamisperusteisuuden ja opiskelun monimuotoisuuden ja joustavuuden toteutumista vahvistamalla virtuaalisia opetus- ja ohjauskäytäntöjä sekä virtuaalisten ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä. Esedun tavoitteet tarkennetaan seuraavasti: 1. Virtuaalisten oppimis- ja ohjauskäytäntöjen testaus/kartoitus, mallintaminen ja levittäminen. Vertaisoppiminen. Sisältää seuraavia toimenpiteitä: Opettajien osaamisen testaus ja kehittäminen liittyen mobiilioppimiseen ja - ohjaukseen. Teematyöpajat (5 kpl), joissa mallinnetaan ja levitetään testin pohjalta nousseita oppimis- ja ohjauskäytäntöjä ja luodaan vertaistukiverkostoja. Yksittäisenä nimettynä pilottialana on autoala Pieksämäen yksikössä, jossa kehitetään kokonaisvaltainen malli mobiililaitteiden hyödyntämiseen opetuksessa ja ohjauksessa. Virtuaalisen tutkivan/osallistavan oppimisen oppimisympäristön (Flinga) testaus ja pilotointi esim. kieltenopetuksessa ja liiketalousalalla. 2. Osaamisperusteisuutta tukevan digitaalisen oppimisympäristön (O365) käytön hyödyntäminen. Sisältää seuraavia toimenpiteitä: Digitaalisen oppimisympäristön hyödyntämisen pilotointi opiskelijan osaamisen kehittymisen tukemisessa. Esimerkkeinä eportfoliot ja blogit sekä oppimisen arviointitaulukon virtuaalinen jakaminen ja hyödyntäminen. 3. Hyvien käytäntöjen levittäminen ja niistä oppiminen hankeverkoston koulutuksen järjestäjien kesken. Digitaalisen oppimisympäristön (O365) hyödyntämisen vertaiskehittäminen DigiOpit verraten hyvää Esesu / 5

3 2 Hankkeen kuvaus Osallistuminen Roadshow-tapahtumiin ja verkostotapaamisiin Tehtävät Tekijät Tunnit Ajankohta Kustannukset Hankesuunnitelman tarkentaminen ja seuranta, toimijoiden rekrytointi ja kehittämistehtävien tarkennettu määrittäminen projektin aikana ja kuluessa Opettajien osaamisen kartoitus sekä pajojen suunnittelu ja toteutus Virtuaalioppimisympäristön (Flinga) testaus ja pilotointi Digitaalisen oppimisympäristön (O365) hyödyntäminen ja vertaiskehittäminen Verkostotapaamiset, roadshowt, arviointi, tiedottaminen, raportointi Yhteensä Projektikoordinaattori, tvt-suunnittelija Projektikoordinaattori, tvt-suunnittelija, 100 h Syksy e 150 h Lukuvuosi e 65 h Lukuvuosi e 100 h Koko hankeaika 4000 e 100 h Koko hankeaika 4000 e e 3 Hankkeen kohderyhmä Etelä-Savon ammattiopiston opetushenkilöstö, opiskelijat ja tukipalvelut (tietohallinto). 4 Mitkä ovat hankkeen avulla tavoiteltavat konkreettiset tulokset ja miten niitä aiotaan hyödyntää Osaavat, joilla on valmiudet suunnitella, ohjata ja opettaa mobiilisti sekä hyödyntää opetuksessa virtuaalisia oppimisympäristöjä huomioiden yksilölliset ja joustavat opintopolut sekä opiskelijalähtöisyys, osaamisperusteisuus, työelämälähtöisyys ja hyvän ohjauksen kriteerit. Työelämän toimintaympäristössä (O365) toimimaan ja omaa osaamistaan arvioimaan harjaantuneet opiskelijat, joille erilaisten DigiOpit verraten hyvää Esesu / 5

4 mobiilisovellusten ja virtuaaliympäristöjen käyttö ja hyödyntäminen oppimisessa ja työskentelyssä on tullut tutuksi. 5 Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan? Hankkeen etenemistä ja tuloksellisuutta arvioidaan yhdessä hanketoimijoiden kanssa. Toimintaa arvioidaan myös verkostokumppaneiden kanssa yhteisissä tapaamisissa. Lisäksi tehdään väli- ja loppuarvioinnit. 6 Miten hankkeesta tiedotetaan ja miten tulokset levitetään? Hankkeen kustannusarvio Hankkeesta tiedotetaan oppilaitoksen eri foorumeilla ja työryhmissä. Tiedottamista ja levittämistä toteutetaan myös hankeverkostossa sovittavalla tavalla. Henkilöstömenot Suunnittelu: Neuvonta ja ohjaus: Arviointi: Raportointi: Tiedotus, viestintä ja markkinointi: 600 Muut tehtävät: 3000 (Projekti- ja taloussihteeripalvelut) Henkilöstömenot yhteensä: Muut menot Kokous- ja koulutusmenot: 500 Matkustuskulut: Palvelujen ostot: Laitehankinnat: Materiaalimenot: Vuokrat: Muut menot yhteensä: Hankkeen kokonaismenot yhteensä: Lisätietoja Palvelujen ostojen erittely ja perustelu: Vuoden lisenssi Flinga-virtuaalinen oppimisympäristön käyttöön, yhtäaikaista taulua. Käyttölisenssin hinta noin 4 600, integrointi osaksi oppilaitoksen kirjautumispalvelua noin e. Tavoitteena on pilotoida Flingan mahdollisuuksia yhteisöllisen tiedonrakentelun ja oppimisen alustana. Laitehankintojen erittely (laite, määrä) ja perustelu: 2 kpl mobiililaitteita autoalan mobiilipilottiin. DigiOpit verraten hyvää Esesu / 5

5 Hankkeen rahoitus Valtionavustus 75%: Koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuus 25%: DigiOpit verraten hyvää Esesu / 5

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

DigiOpit -verraten hyvää

DigiOpit -verraten hyvää DigiOpit -verraten hyvää Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) Jonna Kokkonen, kehittämiskoordinaattori / laatupäällikkö jonna.kokkonen@samiedu.fi puh 044 5506341 Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 DigiOpit - verraten hyvää Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 Koulutuskeskus Salpaus hakee avustusta virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen

Lisätiedot

Hankehakemuksen liite 1 25.3.2014. Tutkiva oppiminen verkossa 2. Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma

Hankehakemuksen liite 1 25.3.2014. Tutkiva oppiminen verkossa 2. Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma Hankehakemuksen liite 1 Tutkiva oppiminen verkossa 2 Koulutuskeskus Salpauksen toimintasuunnitelma 1 Hankkeen tavoitteet Koulutuskeskus Salpaus on perustettu 1.1.2001 ja se muodostaa Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus*

Hankkeen tavoitteet* Hankkeen kuvaus* Painopisteet* Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet* 1.Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto 2.Pedagogiset mallit opiskelijaryhmän yksilöllisistä opintopoluista Hankkeen tavoitteet*

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto 1 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto ja Lapin matkailuopisto Laajennetun työssäoppimisen kokeilut hanke Hankkeen 4 vaihe, syksy 2011 - lukuvuosi 2012 1. Hankkeen tavoitteet Koulutuksen

Lisätiedot

Sivonen Matti sivistysjohtaja Ilanti Esa talouspäällikkö

Sivonen Matti sivistysjohtaja Ilanti Esa talouspäällikkö Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH hakulomake oppimisympäristöjen kehittäminen Hakijayhteisö Hakijaorganisaation nimi * Raision kaupunki Postiosoite * PL 100 Postinumero * Postitoimipaikka * 21201

Lisätiedot

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA 1 TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA -verkostohankkeen koordinaatiosuunnitelma Hankkeen vastuullinen toimija: Koulutuskeskus Salpaus Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Yhteyshenkilö: Koulutusjohtaja

Lisätiedot

HANKKEET, hallitus 8.4.2014. Projektin ID 5854

HANKKEET, hallitus 8.4.2014. Projektin ID 5854 Projektin ID 5854 Projektin nimi 3 D tulostus Oppimisympäristöjen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksikäyttäen. Jyväskylän koulutusyhtymä mukana useita kumppaneita. Kpedun osahankkeen tavoitteena

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI

TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI Luonnos 6.5.2014 TUTKE 2 TOIMEENPANON TUKIMATERIAALI OSA 1. Osaamisperusteisuus todeksi - TUTKE 2 toimeenpano OSA 2 Osaamisperusteinen koulutuksen järjestäminen askelmerkkejä siirtymisen tueksi 1 6.5.2014

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

OPISKELIJAN YKSILÖLLISEN OPINTOPOLUN VARMISTAMINEN - osaamisperusteista didaktiikkaa uudistuvan opettajuuden varmistajana

OPISKELIJAN YKSILÖLLISEN OPINTOPOLUN VARMISTAMINEN - osaamisperusteista didaktiikkaa uudistuvan opettajuuden varmistajana OPISKELIJAN YKSILÖLLISEN OPINTOPOLUN VARMISTAMINEN - osaamisperusteista didaktiikkaa uudistuvan opettajuuden varmistajana SISÄLTÖ 1. Lähtökohtia uudistuvalle opettajan työn suunnittelulle 2. työn suunnittelu

Lisätiedot

Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2016-2018. työversio 20.9.2015

Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2016-2018. työversio 20.9.2015 Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan strategia 2016-2018 työversio 20.9.2015 Prosessi verkossa: http://tvt-strategia-2016.wikispaces.com/ 1. Visio ja tavoitteet Tieto- ja viestintäteknologia

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2014

Osavuosikatsaus 3/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta...

Lisätiedot

Opetuksen TVT -strategia

Opetuksen TVT -strategia Opetuksen TVT -strategia Asiakasnäkökulma Verkko-opetustarjonta parantaa opiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin valintoihin ja tukee opintojen henkilökohtaistamista. Verkkoopetus vähentää

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2017. työversio 4.9.2012

Tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2017. työversio 4.9.2012 Tieto ja viestintätekniikan strategia 2013 2017 työversio 4.9.2012 Prosessi verkossa: http://enorssitvt.wikispaces.com/ Mikko Horila Jari Sjölund Ari Myllyviita Jani Kiviharju Pentti Mankinen Tuomo Tammi

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen Hakuryhmä Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen ilearn 2 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/yrkesakademin i Österbotten Kenneth Heimdahl kenneth.heimdahl@yrkeskademin.fi

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016. Eija Mäenpää 15.4.2013

Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016. Eija Mäenpää 15.4.2013 1(11) Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016 Eija Mäenpää 15.4.2013 2(11) 1. JOHDANTO Lukion perustehtävänä on antaa opiskelijoille tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ AVARTAMASSA

OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ AVARTAMASSA Tarja Frisk (toim.) OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ AVARTAMASSA Oivalluksia, ideoita ja esimerkkejä oppimisympäristöiksi ammatillisessa koulutuksessa Oppaat ja käsikirjat 2010:1 Oppaat ja käsikirjat 2010:1 ISBN 978-952-13-4465-7

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN ARVIOINTIKRITEERISTÖ AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN Tämä arviointikriteeristö on tarkoitettu oppimisympäristöjen laadun varmistuksen ja kehittämisen tueksi itsearviointia ja/tai vertaisarviointia

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot