Palveluntuottajaverkoston ja palveluseteleiden sähköinen hallinta KOKO Hyvinvointifoorumi Lohja LUOTTAMUKSELLINEN Copyright Nexamed Oy.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluntuottajaverkoston ja palveluseteleiden sähköinen hallinta KOKO Hyvinvointifoorumi Lohja 12.4.2012. LUOTTAMUKSELLINEN Copyright Nexamed Oy."

Transkriptio

1 Palveluntuottajaverkoston ja palveluseteleiden sähköinen hallinta KOKO Hyvinvointifoorumi Lohja

2 Agenda Esittelyt SoTe palveluiden tuotteistaminen Nexamed epalvelutori -ohjelmistoratkaisu palveluverkoston ja palveluseteleiden sähköiseen hallintaan Case Tampereen ekotitori ja esimerkkejä käyttöliittymistä ja käyttötilanteista Kysymyksiä ja loppukeskustelua

3 Nexamed Oy on hyvinvointi- ja julkisen sektorin alueella toimiva asiantuntijakumppani. Sähköistämme hankinta- ja palveluprosesseja edistyksellisten ohjelmistojemme avulla. Säästämme asiakkaidemme aikaa ja rahaa. Arvostuksemme perustuu asiakkaillemme tuomiimme todellisiin mitattaviin hyötyihin sekä laajaan asiantuntijaverkostoon, jonka avulla toteutetaan sopiva kokonaisuus. Aidon kumppanuuden ja loppuun asti vietyjen muutosten kautta saavutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa asetetut tavoitteet. Oma ohjelmistomme on ylivoimainen ratkaisu hyvinvointi- ja julkisen sektorin logistiikan hallintaan. Tuotteemme ovat SOA:n ja yleisten standardien mukaisia ja ne tehostavat johtamista sekä tukiprosessien hallintaa. Asiakkaitamme ovat sekä yksityiset terveyspalveluja tuottavat yritykset (mm. Suomen Terveystalo ja Oral Hammaslääkärit oyj) sekä julkinen sektori (esim. PPSHP ja Tampereen kaupunki).

4 SoTe Palveluiden tuotteistaminen

5 Miksi palvelut kannattaa tuotteistaa huolella? Edellytys ja lähtökohta kun siirrytään sähköiseen toimintamalliin Palveluverkoston sähköinen hallinnointi vapauttaa aikaa hallinnointityöstä Tuotteistus ottaa myös kantaa sopimusteknisiin asioihin => mahdollisuus toteuttaa myös sopimusasiat nykyaikaisella sähköisen asioinnin tavalla. Tehostaa hallinnointia ja säästää aikaa Palvelut, niiden vertaaminen, laskutuskäytännöt ym. samaan formaattiin Kun palvelut on tuotteistettu huolella, siitä on todettu käytännössä olevan paljon hyötyä kunnille! Lisää läpinäkyvyyttä Palvelun tuottajien hinnat ja laatukriteerit ja pisteet kaikkien nähtävillä Palvelujen tuotteistaminen on olennainen osa epalvelutori -palvelun käyttöönottoa Onneksi SoTe palveluiden tuotteistamiseen on yleensä panostettu, joten tiedot saadaan järjestelmään usein helposti

6 Miten palvelut tuotteistetaan? Tuotteistaminen tarkoittaa palvelujen määrittelyä, täsmentämistä, spesifioimista ja profiloimista. Tuotteistaminen tarkoittaa palvelun ominaisuuksien ja käyttötarkoituksen määrittelyä. Tuotteistuksella pyritään märittelemään, mitä palvelu kattaa eli edut, kenelle, miten, koska ja millä ehdoilla palvelu toimitetaan. Asiakkaan näkökulmasta palvelun tuotteistamisessa selvitetään: Mitä palvelu sisältää? Mitä laatukriteerejä palvelu sisältää? Mitä palvelu maksaa? Mitkä ovat maksuperusteet? Mikä on palvelun vaste-/toimitusaika? Tuotteistamisessa on huomioitava yksiselitteisyys, vertailukelpoisuus ja asiakaslähtöisyys. Tuotteistamisen perusteita ovat palvelun tarkoitus ja kohderyhmä, laajuus, vaativuus, toteutustapa ja palvelutarve. 6

7 Sote palvelujen tuotteistus Jokaiselle palvelulle on räätälöity erikseen palvelukuvaus ja määritelty laatukriteerit Palvelukuvaus sisältää palvelun sisällöllisen kuvauksen, palvelua koskevat tavoitteet ja vaatimukset sekä hinnoittelun kuvauksen, jossa kielletään mm palvelumaksut ja muut laskutuslisät sekä määritellään hinnoitteluperuste ja matkakulujen määräytymisperuste Akkreditointikriteerit / hyväksymiskriteerit edellyttävät Mm. seuraavien selvitysten toimittamista: selvitykset ennakonperintä- ja kaupparekisteriin kuulumisesta ja määritellyistä vakuutuksista, verovelkatodistus, palveluntuottamiseksi vaadittavat luvat ja ilmoitukset Muut vaatimukset mm: palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan Kunnallle, mikäli yrityksessä tapahtuu toiminnallisia tai taloudellisia merkittäviä muutoksia sekä vakavista poikkeamista, virheistä tai reklamaatioista, salassapitoasiat, palvelun tulee pohjautua asiakkaan kanssa kirjallisesti tehtyyn sopimukseen, sitoutuminen välttämättömiin henkilöstömääriin ja pätevyyksiin ja pätevyyden ylläpitoon, lääkehoitosuosituksen noudattaminen toiminnassa jne. Lisäksi tuottajat velvoitetaan sitoutumaan yleisiin vaatimuksiin, jotka koskevat kaikkia palveluita Mm. Palveluntuottajan tunnistettavuus (esim henkilökortti ja yhteystiedot), hinnasto, palveluntuotannon eettiset näkökulmat sekä palvelun laatutason seuranta Sekä yleisissä että palvelukohtaisissa kriteereissä / vaatimuksissa voi olla kuntakohtaisia eroja 7

8 Yksityisille suunnattujen palvelujen tuotteistaminen Kunta järjestäjänä Palveluiden kattavuus-, laatu ja toiminnalliset tavoitteet sekä oman palvelutuotannon roolin Viranomaispäätös hoito- ja palvelusuunnitelmasta Rahoittaa järjestämisvastuulleen kuuluvuat palvelut Palvelutarpeen arviointi (Palvelujen tuotteistaminen) HOPASU Asiakas ja omaiset Palveluiden tilaaja ja käyttäjä Osallistuu osan palveluiden rahoittamiseen SLA PALVELUNTUOTTAJA- VERKOSTOSTA VASTAAVA ORNANISAATIO Tuottajaverkoston kokoaminen, ohjaus, seuranta ja kehittäminen (Asiakaspalvelu) SLA Palvelusopimus Palveluntuottajat Palveluiden tuottaminen sovitulla laatutasolla Kaupungin oma tuotanto osana verkostoa Palvelutapahtumien raportointi (esim. hoitopalaute tai palveluseteleiden käytön raportointi) 8

9 Nexamed epalvelutori

10 epalvelutori sovellus yleistä Sähköinen markkinapaikka - palveluntuottajien hallintaan Kokoaa julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palveluiden tarjoajien tiedot samaan paikkaan Ratkaisu on suunniteltu palveluntuottajaverkoston hallintaan ja tuottajien tietojen julkaisemiseen sähköiseen markkinapaikkaan Soveltuu erityisesti palvelusetelituottajien tietojen hallintaan ja julkaisemiseen Järjestelmä myös välittää tietoa palvelusetelien käytöstä palvelun järjestämisvastuulliselle kunnalle Sisältää mm. palvelutuote- ja palveluntuottajarekisterit Tehostaa palveluverkoston hallintaa ja alentaa kustannuksia (sähköinen eprosessi) Monipuolinen ja joustava ohjelmistotuote, missä käyttäjillä on suuret vapausasteet Soveltuu kaiken tyyppisille palveluille Esim. pääkäyttäjät voivat tuotteistaa uusia palveluja vapaasti tai muuttaa nykyistä tuotteistusta Ylläpito ja muutoksien toteuttaminen ei vaadi kehitystyötä Ratkaisu on käytössä mm. Tampereella ekotitori liiketoiminnassa Rekisteröityneitä Palveluntuottajia 120

11 Sähköinen epalvelutori -prosessi 9. Laatu ym. palautteen antaminen ja palautteen käsittely 1. Palveluiden tuotteistaminen palvelutuoterekisteriin Cloud 2. Palveluntuottajien kriteeristön määrittely: - Vähimmäisvaatimukset - Laatuvaatimukset ja pisteet (ei pakollista) 8. Palvelusetelien käytön seuraaminen ja tilitykset palveluntuottajaille epalvelutori 3. Rekisteröinti Palveluntuottajaksi ja omien tietojen syöttäminen 7. Palveluseteleiden käytön kirjaaminen ja raportointi 4. Palveluntuottajaksi hyväksyminen (ja sopimuksen tekeminen tarvittaessa) 6. Palveluntuottajan tietojen hakeminen, etsiminen, vertailu ja palvelupyynnöt 5. Palvelusetelien luominen ja myöntäminen

12 epalvelutori ominaisuudet 1/2 Julkinen www. Portaali (epalvelutori markkinapaikka) Toimittajaportaaali Palveluntuottajien rekisteröinti, tietojen kerääminen ja tiedon välitys (esim. hyväksymistä) Rekisterit Palvelutuotteet Palveluntuottajat Palveluntuottajien kriteeristön määrittely Vähimmäisvaatimukset kuten luvat ym. Myös laatuvaatimuksia voidaan asettaa ja pisteyttää (laatuakkreditoinnit) Palveluntuottajien valinta ja hyväksynnät sähköisesti Palvelusopimusten hallinta sähköisesti Palvelusetelien hallinta Setelien luominen Setelien käytön kirjaaminen Raportointi ja seuranta Hakuominaisuudet Sähköpostin hyödyntäminen

13 epalvelutori ominaisuudet 2/2 Palautteet ja kyselyt Palautelomakkeiden suunnittelu ja hallinta Palautteiden toteutus Toimenpiteiden hallinta Palvelutapahtumien kirjaamista, tilastointia ja raportointia varten Esitteet Palveluesite Palvelutuottajaesite Roolipohjainen käyttäjähallinta, esim. Pääkäyttäjä Asiakaspalvelun käyttäjä Palveluntuottaja käyttäjä (Toimittajaportaali) Kansalaiset (Asiakasportaali)

14 epalvelutori Käyttäjänäkökulma Palveluiden tuotteistaminen Palveluntuottajien valinta Sopimukset Asiakkaat WWW. sivut epalvelutori -Portaali epalvelutori Palvelun ja tuottajien etsiminen Palveluntuottajavertailu Palvelupyynnöt Palautteen antaminen Palvelukirjausten lukeminen Raportointi ja seuranta Hoitopalaute Palvelusetelien käytön tilitys Palveluseteleiden luominen Palveluseteleiden hakeminen Palautteiden hallinta Kunnan palveluhenkilöt Palveluntuottaja rekisteri Palvelutuote rekisteri Palvelun tuottajat Palvelusetelituottajaksi hakeminen Omat tiedot ja ylläpito Palvelukirjaukset Vertailu muihin palveluntuottajiin Palautteeseen vastaaminen

15 Säästää aikaa ja rahaa epalvelutorin hyödyt Tosiaikaista tietoa palveluntuottajista ja setelien käytöstä Tehostaa palveluntuottajaverkoston hallinnointia. Esim. tietojen kerääminen, hyväksynnät, jopa sopimukset sähköisesti. Palveluntuottajien tietojen hakeminen helppoa Sähköinen prosessi on paremmin hallittavissa ja ohjattavissa Automaattiset muistutukset ja sähköpostiviestit pitävät huolen, että valvonta toimii sekä prosessin laatu myös paranee vähemmän virheitä ja sähläämistä Väline myös palveluiden tuotteistamiseen sähköiseen muotoon Palvelut, niiden vertaaminen, laskutuskäytännöt ym. samaan formaattiin Pakottaa pistämään palvelutuotteistuksen kuntoon Kun palvelut on tuotteistettu huolella, siitä on todettu käytännössä olevan paljon hyötyä kunnille! Lisää läpinäkyvyyttä Palvelun tuottajien hinnat ja laatukriteerit ja pisteet kaikkien nähtävillä Palautteen antaminen ja kyselyjen toteutus järjestelmän kautta Kustannustehokas ja nopea käyttöönotto SaaS palvelu ei vaadi investointeja Asiakkaalta, eikä siihen liity piilokustannuksia. Käyttöönotto on helppoa ja vaivatonta. Nopea takasinmaksuaika

16 epalvelutori lisäkalvot Esimerkkejä käyttöliittymistä ja käyttötilanteista

17 Esimerkkicase ekotitori (www.tampereenkotitori.fi) portaaliin tuotteistetut palvelut 1. Terveydenhoito / kotihoito 1. Kotilääkäripalvelu 2. Kotisairaanhoito 3. Kotipalvelu 2. Toimintakykyä tukevat palvelut 1. Naprapaatti 2. Kiropraktikko 3. Jalkojen hoito jalkaterapeutti 4. Fysioterapia 5. Ravitsemusterapeutti 6. Koulutettu hieroja 7. Toimintaterapia 8. Apuväliepalvelut 3. Tukipalvelut 1. Saattoapu harrasteisiin ja asioille 2. Kauppa- ja kuljetuspalvelut 3. Siivouspalvelu 4. Ateriapalvelut 5. Turvapalvelut Rekisteröityneitä palveluntuottajia yhteensä n Asumispalvelut 1. Lyhytaikaiset asumispalvelut 2. Päiväaikainen hoito poissa kotoa 5. Muut palvelut 1. Kauneudenhoito 1. Kampaaja, parturi 2. Kosmetologi 2. ATK- tukipalvelut 3. Kodinhoidolliset palvelut 4. Muu kotiapu 1. Remontti 1. Mm. asunnonmuutostyöt - esim. Kotiutustilanteessa 2. Huonekalujen kokoaminen 3. Ruohon leikkaus 4. Juhlien järjestely 5. Koulutus 6. Ompelu 7. Pesula 17

18 epalvelutori Esimerkki: Palvelun tuotteistamisen määrittely

19 epalvelutori Esimerkki: Valinta- ja laatukriteerien määrittely

20 Tietojen jättäminen Toimittajaportaaliin Palveluntuottajahaussa näkyminen edellyttää tietojen julkaisemista. Julkaisemalla palvelun tiedot tuottajan tiedoista tuottajahakuun näkyviin tulee tuottajan perustiedot sekä tieto tuotetuista palveluista. Tuottajan hyväksyminen tapahtuu tietojen julkaisemisen jälkeen edellyttäen, että kaikki vaaditut dokumentit ovat kunnossa. Palvelun tuottajan osalta voidaan julkaista tuottajahaussa tuottajan perustiedot sekä palvelu-, hinta-, laatu- ja sopimustiedot. 20

21 epalvelutori Esimerkki Palveluntuottajan näkymästä hintatietojen syöttäminen

22 epalvelutori Esimerkki Palveluntuottajan näkymästä Laatutietojen syöttäminen

23 epalvelutori Esimerkki: Palveluntuottajan näkymä Sopimustietojen syöttäminen ja hyväksyminen

24 Vaaditut liitteet ja laatuvaatimukset, esim. Kotipalvelu 24

25 Akkreditointiprosessi Tampereen Kotitorissa Asiakkaat Asiakasportaali (www.tampereenkotitori.fi) Palveluntuottajat Palveluntuottajien tiedot Palveluntuottaja rekisteröityy palveluun Palveluntuottaja kirjautuu portaaliin ja syöttää tietonsa kunkin tuottamansa palvelun osalta Palveluntuottaja sitoutuu tiettyihin hyviin käytäntöihin, joista myönnetään laatupisteitä (vapaaehtoinen) Palveluntuottaja allekirjoittaa sopimuksen, liittää vaaditut liitteet portaaliin sekä sitoutuu pakollisiin laatuvaatimuksiin Sähköpostiilmoitus Kotitoritiimille Sähköposti-ilmoitus palveluntuottajalle Palveluintegraattori (Mawell Care ja NHG) -Liitteiden ja tietojen tarkistus -Palveluntuottajan akkreditointi ekotitoripartneriksi -Liitetietojen ajantasaisuuden seuranta 25

26 Palveluntuottajien vertailunäkymä 26

27 Tuottajahaku -näkymä 27

28 Esimerkki palautteen hallinnasta Palautelomakkeita voidaan nimetä, hallita ja kohdistaa vapaasti

29 Esimerkki palautelomakkeesta

30 Palvelusetelin luominen

31 Palvelusetelihaku

32 Palveluseteleiden hallinta

33 Loppukeskustelua! Mitkä ovat palveluverkoston hallinnan suurimmat haasteenne? Voisiko tästä lähestymistavasta ja mallista olla apua? Kiitokset! YHTEYSTIEDOT: Veli-Matti Pietilä puh: Nexamed Oy Hiilikatu Helsinki

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa

Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Sitran selvityksiä 9 1 Sitran selvityksiä 9 Palvelusetelin käyttöönotto kunnissa Minna Tuominen-Thuesen KPMG Sitran selvityksiä 9 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Yleistä 4 2. Nykytila 5 2.1. Kokemuksia

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi

Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi Tulevaisuuden hyvinvointi käyttäjälähtöisyyttä ja vaikuttavuutta palveluihin Aalto-yliopisto 16.6.2014 Mari Patronen Palvelutori uusi toimintamalli

Lisätiedot

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti. Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti. Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso 2 Selvityksen tausta ja toteutus Selvityksen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry.

Hankintasopimuksen sopimusosapuolena ja hankintayksikkönä toimii Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry. TARJOUSPYYNTÖ ICT-ALAN KONSULTOINTI- JA/ASIANTUNTIJAPALVELUISTA Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pirkanmaan ebuusti - hankkeen kautta tarjottaviin yrityskohtaisiin

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ

MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ MYYNTILASKUTUSPROSESSIEN HOITAMISTA KOSKEVA TARJOUSPYY NTÖ Pyydämme tarjoustanne (jäljempänä toimittaja) Lohjan kaupungin (Tilaaja) myynti laskutusprosessin hoitamisesta, joka muodostuu seuraavista palveluista:

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot