SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE"

Transkriptio

1 SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

2 Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT MITEN PALVELU ALOITETAAN PALVELUSETELITUOTTAJAN KANSSA? ASIAKKAAN OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA YHTEYSTIEDOT... 6

3 Sivu 3 / 6 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA? Asiakkaat voivat saada Suonenjoen kaupungin kriteereiden mukaisia vanhusten hoito- ja hoivapalveluita sekä Suonenjoen kaupungin tuottamana että hankkimalla niitä palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta. Tällaisista tuottajista käytetään nimitystä yksityiset palvelusetelituottajat, jotka Suonenjoen kaupunki hyväksyy. Palvelusetelin käyttö on aina asiakkaan oikeus eli asiakas päättää, tuotetaanko palvelu hänelle palvelusetelillä yksityisen palveluntuottajan toimesta vai palvelutasoltaan rinnakkaisena kaupungin omana tuotantona. Palvelusetelillä hankittavan palvelun voi saada sellainen hakija, joka täyttää Suonenjoen kaupungin määrittelemät hoito- ja hoivapalveluja koskevat kriteerit. Kriteeristö ja palvelujen sisältö löytyvät osoitteesta Samalta sivulta löytyvät myös kaupungin hyväksymät yksityiset palvelusetelituottajat ja niiden yhteystiedot. Hoito- ja hoivapalveluita hakevan henkilön tuen tarve ja määrä arvioidaan yhdessä hakijan ja kaupungin palveluohjausyksikön sekä tarvittaessa hakijan edunvalvojan kanssa. Palveluohjausyksikkö laatii asiakkaalle hoito- ja palvelusuunnitelman, jonka perusteella määräytyy myös palvelusetelillä tuotettavan palvelun sisältö ja määrä. Suonenjoen kaupunki määrittelee palvelusetelien arvot ja sitoutuu maksamaan setelien arvoa vastaavan korvauksen yksityiselle palvelusetelituottajalle. Asiakas maksaa palveluseteliarvon ja tuottajan hinnan välisen erotuksen suoraan palvelusetelituottajalle. Palveluseteleiden asiakasmaksuosuuksista sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta saa lisätietoja palveluohjausyksiköstä. Palveluohjausyksikön yhteystiedot ovat tämän oppaan lopussa. Mikäli asiakas haluaa ostaa palvelusetelituottajalta lisäpalveluita, joita kaupungin myöntämä palveluseteli ei sisällä, asiakas maksaa ne itse. Tällaisista lisäpalveluista asiakkaalla on mahdollisuus kotitalousvähennykseen. Lisätietoja kotitalousvähennyksistä saa verohallinnon palvelunumerosta ja osoitteesta Kaupungilla on käytössä kuusi erilaista palveluseteliä, joista hakijalle valitaan tilanteeseen soveltuvin. Palvelusetelien käyttötarkoitukset on kuvattu luvussa 2. SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT Suonenjoen kaupungilla käytössä olevat palvelusetelit on tarkoitettu sekä tilapäisten että säännöllisten hoito- ja hoivapalvelujen tarpeeseen. Palvelusetelien hinnoitteluperusteet on koottu liitteeseen 1. Palveluseteleistä ja niiden hinnoitteluperusteista saa lisätietoa myös palveluohjausyksiköstä, jonka yhteystiedot ovat tämän oppaan lopussa. Kotihoidon tilapäistä palveluseteliä käytetään silloin, kun asiakkaan kunto tai terveydentila on tilapäisesti alentunut esimerkiksi sairauden johdosta tai kun kyse on tilanteesta, jossa apua tarvitaan hetkellisesti esimerkiksi sairaalasta kotiutumiseen tai haavan hoitoon. Säännölliseksi kotihoitopalvelujen tarve muuttuu silloin, kun asiakkaan tuen tarve on jatkuvaa ja se kohdistuu päivittäisiin arjen toimintoihin, joista asiakkaan on vaikea selviytyä itsenäisesti. Säännöllistä palvelua koskeva palveluseteli myönnetään aina määräajaksi kerrallaan, jolloin asiakkaan palvelusetelin tarve arvioidaan vähintään kolmen kuukauden välein.

4 Sivu 4 / 6 Näiden lisäksi kaupungilla on tarjottavana myös hoitoon ja hoivaan liittyviä palveluseteleitä asiakkaille, jotka kuuluvat joko tavallisen tai tehostetun yksityisen palveluasumisen piiriin. Näistä palveluseteleistä käytetään nimitystä palveluasumisen palveluseteli. Palveluasumisen palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen palveluasumisen hoito- ja hoivapalvelujen kustannukset palvelusetelin arvoon saakka. Asiakas maksaa itse hänelle jääneen omavastuuosuuden hoidosta ja hoivasta, vuokran, lääkkeet ja ateriat. Kaupunki voi myöntää palveluseteleitä myös omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseen ja sotaveteraanien kotipalveluun. Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus pitää kolme vapaapäivää kuukaudessa. Omaishoitaja voi hankkia kotiin annettavia palveluita, tai omaishoidon sijaispalvelua (mm. ulkoilu, siivous) tai lyhytaikaista hoitoa hoitokodissa (ns. vuorohoitoa). Siivoukseen voi palveluseteliä käyttää pääsääntöisesti 1 seteli/kuukausi tai yksilöllisen tarveharkinnan perusteella. Omaishoidon tuen käsittelijä palveluohjausyksiköstä arvioi palvelutarpeen. Palvelusetelin saaminen edellyttää aina omaishoitopäätöstä Valtion konttori myöntää rintamasotilas- tai vastaavan tunnuksen omaaville sotaveteraaneille kotona asumisen tukemiseksi määrärahan, joka myönnetään veteraaneille palvelusetelinä. Asiakas voi käyttää palvelusetelin siivoukseen ym. kodinhoitoon, ulkoiluun, ruoan valmistukseen ja henkilökohtaiseen avustamiseen.

5 Sivu 5 / 6 2. MITEN PALVELU ALOITETAAN PALVELUSETELITUOTTAJAN KANS SA? 1. Hakija tai hakijan edunvalvoja ottaa yhteyttä kaupungin palveluohjausyksikköön 2. Kaupungin palveluohjausyksikkö ja moniammatillinen tiimi arvioi hakijan palvelutarpeen 3. Hakija toimittaa siltä pyydetyt tulo- ja varallisuusselvitykset palveluohjausyksikölle Kaupungin palveluohjausyksikkö tekee päätöksen palvelutarpeesta 5. Kaupungin palveluohjausyksikkö lähettää asiakkaalle sekä päätöksen palvelusetelistä että palvelusetelin 4. Kaupungin palveluohjausyksikkö määrittelee palveluseteliarvon ja asiakasmaksuosuuden sekä laatii palvelu- ja hoitosuunnitelman 3a) Myönteinen päätös 3b) Kielteinen päätös 6. Asiakas valitsee haluamansa yksityisen tuottajan niistä palveluntuottajista, jotka kaupunki on hyväksynyt palvelusetelituottajiksi 7. Asiakas ottaa itsenäisesti yhteyttä valitsemaansa yksityiseen palvelusetelituottajaan, esittää tuottajalle palvelusetelipäätöksen, sopii käyntipäivät ja tekee kirjallisen sopimuksen palvelusetelituottajan kanssa. 3. ASIAKKAAN OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA Palveluseteli on henkilökohtainen ja sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle. Palvelusetelin käyttö edellyttää asiakkaalta tai hänen edunvalvojaltaan kykyä huolehtia itsenäisesti palvelujen hankinnasta. Asiakas tekee palvelusetelituottajan kanssa kirjallisen sopimuksen, joka sisältää palvelusetelin mukaiset palvelut niin sisällöllisesti kuin määrällisestikin. Tätä sopimussuhdetta koskevat normaalit kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja, joita ovat mm. oikeus hinnanalennukseen, kaupan purkuun ja vahingonkorvaukseen. Asiakas voi tehdä myös muistutuksen palvelusetelituottajan palvelusta. Tämän oppaan lopussa on yhteystietoja, joihin muistutukset ja kantelut voidaan osoittaa. Asiakas reklamoi eli ilmoittaa palveluun liittyvistä mahdollisista epäkohdista suoraan palvelusetelituottajalle, jonka pitää vastata asiakkaalle kolmen arkipäivän kuluessa. Palvelusetelituottajan yhteystiedot löytyvät joko sopimuksesta, jonka asiakas on laatinut tuottajan kanssa tai osoitteesta Asiakas ja palvelusetelituottaja sopivat keskenään hoidon keskeytyksestä.

6 Sivu 6 / 6 Asiakas voi myös vaihtaa palvelusetelituottajaa tai palata kaupungin tuottamien vastaavien palvelujen piiriin. Tässä tapauksessa asiakas irtisanoo tuottajan kanssa laatimansa sopimuksen sekä on myös yhteydessä kaupungin palveluohjausyksikköön. Palvelusetelillä ostettavat palvelut ovat asiakkaalle arvonlisäverottomia, koska kunnan myöntämistä koti- ja terveyspalveluista ei makseta arvonlisäveroa. Tuloverolain mukaan palveluseteleillä ostetuista palveluista ei voida myöntää asiakkaalle kotitalousvähennystä omavastuuosuudesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kotitalousvähennys voidaan myöntää vain niistä lisäpalveluista, jotka eivät sisälly asiakkaalle myönnettyyn palveluseteliin ja jotka asiakas maksaa itse. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaupungin palveluohjausyksikölle hänen hoidon tarpeeseensa ja tuloihinsa liittyvät oleelliset muutokset. Palveluohjausyksikkö arvioi uudelleen palvelun määrän ja sisällön. Asiakas voi hakea muutosta palvelusetelipäätökseen Suonenjoen kaupungin sosiaalilautakunnalta. Osoite, johon muutos lähetetään, on tämän oppaan lopussa. 4. YHTEYSTIEDOT

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

P A L V E L U S E T E L I O P A S

P A L V E L U S E T E L I O P A S P A L V E L U S E T E L I O P A S 1.4.2015 1 Sisällysluettelo 1) PALVELUSETELI... 3 2) ASIAKAS JA PALVELUSETELI... 3 3) PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAT PALVELUT... 4 3.1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 4 3.2.

Lisätiedot

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Palveluasumisen palveluseteli

Palveluasumisen palveluseteli Liite 1 1 (6) Tammikuu2013 Palveluasumisen palveluseteli Ohjeet palveluntuottajalle Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden.

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus

Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kouvolan kaupunki Hyväksytty Kotihoito ja vanhuspalvelut Perusturvalautakunta 16.11.2011 Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kotona asumista tukevat palvelut Vuohijärven seudulla Palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja

Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja Tilapäisen kotihoidon (kotipalvelu) palvelusetelin sääntökirja 1.5.2014 lukien Ikäihmisten lautakunta 23.04.2014 38 Sisältö 1 Palveluseteli... 3 2 Tilapäisen kotihoidon palvelukuvaus... 3 3 Asiakkaan asema

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA VAASAN KAUPUNKI 21.2.2012/CS 1 Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palvelun tuottajan velvoitteet 4 4

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE. Tuottajaksi hakeutuminen. Palvelusetelin hakeminen

LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE. Tuottajaksi hakeutuminen. Palvelusetelin hakeminen LIITE 1 TOIMINTAOHJE PALVELUSETELIYRITTÄJÄLLE Tuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki ehdot sekä kriteerit täyttävät

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN

MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN MAINIO OPAS IÄKKÄÄN PALVELUJEN HANKINTAAN ELÄKKEENSAAJAN ETUUDET PALVELUJEN HANKINTAAN Eläkkeensaajana sinun kannattaa hyödyntää yhteiskunnan tarjoamat tuet ja vähennykset palvelujen hankintaan. Avun tarve

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Palvelusetelin toimintaohje. 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Palvelusetelin toimintaohje 2013 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaali-

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 1 (12) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 2 (12) Johdanto Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot