Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Hyväksytty Kotihoito ja vanhuspalvelut Perusturvalautakunta Tukipalvelusetelijärjestelmän kuvaus Kotona asumista tukevat palvelut Vuohijärven seudulla Palvelusetelikokeilu (8)

2 Sisällysluettelo 1. Tukipalveluseteli perusteet, myöntäminen, hakeminen 3 2. Päätös tukipalvelusetelin myöntämisestä 4 3. Asiakkaan asema palvelusetelin käyttäjänä 4 4. Tiedottaminen, palvelusetelituottajien luettelo 4 5. Seuranta- ja palautejärjestelmä 5 6. Palveluntuottajaksi hakeminen / ilmoittautuminen 5 7. Hyväksymiskriteerit palveluntuottajaksi 6 8. Laskutus 6 9. Kuluttajansuoja Lisätiedot Palveluseteliprosessi 8 2(8)

3 1. Tukipalveluseteli perusteet, myöntäminen, hakeminen Ikäihmisten palveluiden laatusuositusten mukaisesti Kouvolassa panostetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan. Kaupungin vanhuspalveluiden painopiste on palveluissa, jotka mahdollistavat asumisen omassa kodissa ja tutussa ympäristössä. Kotona asumisen tukeminen on kirjattu kaupunkistrategiaan, palvelustrategiaan sekä ikäpoliittiseen ohjelmaan. Kaupungilla ei ole kuitenkaan lakisääteistä velvollisuutta järjestää kotona asumista tukevia palveluja. Asiakkaalla ei siten ole ehdotonta oikeutta vaatia tukipalvelusetelipalveluja. Palveluseteli on kunnille yksi järjestämistapa kunnan oman toiminnan ja ostopalvelujen lisäksi (STVOL 733/ mom. 5 kohta). Kokeilun aikana tukipalveluseteli on käytössä Vuohijärven seudulla ajalla ja sitä myönnetään seuraaviin palveluihin: kauppa/asiointipalvelu siivouspalvelut kodin pienet korjaukset / asennukset lumityöt / pihan kunnostus polttopuiden pilkkominen ja/tai toimitus kotiin Palvelusetelillä asiakas voi ostaa työsuorituksen. Aineiden, tarvikkeiden ja materiaalien kustannuksista asiakas vastaa itse. Asiakkaan omavastuuosuuteen ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta eikä se ole verotuksessa kotitalousvähennykseen oikeuttava meno. Kotona asumista tukevia palveluja järjestetään palvelusetelillä, jonka arvo on 23 /tunti. Ylimenevän osan palvelun kustannuksista asiakas maksaa itse. Tukipalveluseteleitä voidaan myöntää kotona asuville, 65 v. täyttäneille Vuohijärven seudun asukkaille, jotka eivät kykene itsenäisesti huolehtimaan em. palveluista. Palveluseteli on talouskohtainen. Taloudella tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilön tai pariskunnan varsinaisena asuinpaikkana käyttämää asuntoa. Palvelujen ehdot määritellään kunnan ja palveluntuottajan välisessä sopimuksessa kokeilun ajaksi. Asiakkaan ostaessa palveluja palveluseteliyrittäjältä ehdot ovat em. sopimuksessa sovitun mukaiset. Tukipalveluseteleitä haetaan alkaen palveluhakemuslomakkeella. Lomakkeita on saatavissa: Kotihoidon ja vanhuspalvelujen toimistosta Tapiola-talo, Kauppalankatu 14, Kouvola soittamalla: pohjoisen alueen palveluohjaajalle tai sosiaalityöntekijälle puh puh (8)

4 Vuohijärven Siwasta Näkkimistöntie 6, Vuohijärvi sekä Kouvolan kaupungin kotisivuilta osoitteesta: Kouvola Innovation Oy:n hallinnoima Kouvolan TILTU-hanke on asti mukana tukipalvelusetelin kehittämisessä, käyttöönoton valmistelussa sekä toiminnan tukemisessa. 2. Päätös tukipalveluseteleiden myöntämisestä Kotiin annettavien palvelujen myöntämisestä päättää palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Myönteisen palvelusetelipäätöksen saanut asiakas saa päätösasiakirjan liitteenä palvelusetelit, luettelon hyväksytyistä palveluntuottajista, palautelomakkeen ja kuoren sekä kirjallisen ohjeen palveluseteleiden käytöstä. 3. Asiakkaan asema palvelusetelin käyttäjänä Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun antamisesta. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Kunnan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus. Asiakkaalla ei ole ehdotonta oikeutta vaatia palvelujen järjestämistä palvelusetelin avulla. Palvelusetelilainsäädäntö ei synnytä asiakkaalle myöskään uusia oikeuksia palveluihin. Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee palveluntuottajan kunnan hyväksymien tuottajien joukosta ja tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa. Asiakas voi käyttää palveluseteleitä vain palvelusetelin voimassaolon aikana. Palvelusetelit ovat talouskohtaisia, eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle. 4. Tiedottaminen, palvelusetelituottajien luettelo Kouvolan kaupungin kotihoito ja vanhuspalvelut pitää rekisteriä hyväksytyistä palveluntuottajista. Rekisterin yhteyshenkilönä toimii: Toimistosihteeri Erja Seppälä Puh Sähköposti: Palveluntuottajien yhteystiedot ja hinnat sekä yleistietoa palvelusetelijärjestelmästä on nähtävänä (tulostettavissa) Kouvolan kaupungin verkkosivulla osoitteessa: 4(8)

5 Palvelusetelin käyttöön liittyvissä asioissa lisätietoja antaa palveluohjaaja, puh tai sosiaalityöntekijä, puh Vanhuspalvelujen henkilöstö neuvoo asiakkaita tarvittaessa asiakkaalle sopivan palveluseteliyrittäjän valinnassa. Henkilöstön tehtävä on tiedottaa asiakasta olemassa olevista palvelun tuottajista. Asiakkaalle tulee jättää täysi valinnanvapaus ja henkilöstö ei saa puoltaa/suosia kenenkään palveluntuottajan käyttöä. 5. Seuranta- ja palautejärjestelmä Kaupunki seuraa annetun palvelun laatua palautelomakkeella, jonka asiakas täyttää ja lähettää palautuskuoressa tai osoitteella: Kouvolan kaupunki Ikäihmisten varhaisen tuen palveluohjaaja Kymenlaaksonkatu 3 D KUUSANKOSKI Palautelomakkeen ja palautuskuoren asiakas saa palvelusetelipäätöksen mukana. Palveluntuottaja lähettää erikseen oman palautteensa kaupungille. Palautelomakkeita voi tulostaa kaupungin kotisivuilta osoitteesta: Palautteet toimitetaan, kun palvelu on kokonaisuudessaan suoritettu. Yksittäiset palautteet ovat luottamuksellisia, niitä ei julkisteta tai luovuteta kenellekään vaan ne jäävät kotihoidon ja vanhuspalvelujen käyttöön. 6. Palveluntuottajaksi hakeminen / ilmoittautuminen Kaupungin kotihoito ja vanhuspalvelut hyväksyy ne palveluntuottajat, joiden palvelujen ostamiseen kunnan antamaa tukipalveluseteliä voidaan käyttää. Palveluntuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit täyttävät palveluntuottajat ilman kilpailutusta. Palveluntuottajaksi voi ilmoittautua/hakea alkaen. Hakulomakkeita on saatavissa kotihoidon ja vanhuspalvelujen toimistosta, Tapiola-talo, Kauppalankatu 14, Kouvola tai kaupungin kotisivuilta osoitteesta: Hakemukset palveluntuottajaksi sekä tarvittavat liitteet on toimitettava Kouvolan kaupungin vanhuspalvelujen tilaajapäällikölle osoitteella: Kouvolan kaupunki Puh Vanhuspalvelut Vs. tilaajapäällikkö Arja Kumpu Käyntiosoite: PL 95 Marjoniementie 6 a KOUVOLA KOUVOLA 5(8)

6 7. Hyväksymiskriteerit palveluntuottajaksi Tukipalvelua tuottavalta palveluntuottajalta edellytetään: Palveluntuottajan yrityksellä on Y-tunnus Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärän voidaan palvelutoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen arvioida riittävän toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien henkilövahinkojen korvaamiseen ja joka muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä Palveluntuottajan tiedot (yhteys- ja hintatiedot) saa julkistaa palveluntuottajarekisterissä, joka jaetaan asiakkaille ja on nähtävissä kaupungin www-sivuilla Palveluntuottaja ja tämän koko henkilöstö sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen asiakasasioissa Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen Kaupunki voi tehdä asiakkaiden keskuudessa tyytyväisyyskyselyjä Palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan aina asiakkaan palvelusetelipäätöksen ja noudattaa sen sisältöä Palveluntuottaja sitoutuu yhteistyöhön Kouvolan kaupungin kanssa laskutuskäytännöissä Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan mahdolliset muutokset palveluntuottajarekisterin yhteyshenkilölle Palveluntuottaja toimittaa hakemuksensa liitteinä kaupparekisteriotteen, verovelkatodistuksen (selvitys maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista), kuvauksen palveluista sekä palveluhinnaston. Lisäksi: mikäli palveluntuottaja haluaa tulla merkityksi ilmoitustenvaraisten sosiaalipalvelujen tuottajarekisteriin, tulee hänellä olla ajantasainen omavalvontasuunnitelma, jolloin palvelu on mahdollista tuottaa 0 % arvonlisäverolla. Kaupungilla on oikeus peruuttaa hyväksyminen ja poistaa palveluntuottaja hyväksyttyjen palveluntuottajien listalta irtisanomisaikaa noudattamatta, mikäli palveluntuottaja ei täytä edellä mainittuja ehtoja, kriteereitä ja ohjeita. 8. Laskutus Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta palvelusetelin suuruisen summan. Palveluntuottaja laskuttaa Kouvolan kaupunkia kuukausittain seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä palveluseteleiden arvon mukaisesti ja toimittaa asiakkaalta saamansa palvelusetelit kotihoidon ja vanhuspalvelujen toimistoon tilastointia / palveluseteleiden käytön seurantaa varten. Tämän palvelusetelikokeilun osalta laskutus tulee hoitaa viimeistään mennessä. Huom! Mikäli palveluyrittäjän hinta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, kunta on velvollinen suorittamaan palvelun tuottajalle enintään todelliset kustannukset. Palveluntuottajan erillisiä matkakustannuksia kaupunki ei korvaa. 6(8)

7 Tukipalvelusetelin arvo on asiakkaalle 23 /tunti riippumatta siitä sisältääkö yrityksen asiakkaalta perimä veloitus arvonlisäveroa. Ylimenevän osan asiakas maksaa itse. Laskutusosoite: Kouvolan kaupunki Kotihoito ja vanhuspalvelut PL MYLLYKOSKI Laskusta, liitteestä tai lähetteestä on käytävä ilmi asiakkaan nimi sekä maininta tukipalveluseteli. Kaupungille osoitettaviin laskuihin tulee sisällyttää kaikkien samaa palvelusetelipalvelua saaneiden asiakkaiden suoritteet kuukausittain. Mikäli yrittäjä myy kaupungille muuta palvelua, ei niitä tule sisällyttää samalla laskulle tukipalvelusetelipalveluiden kanssa. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaan omavastuuosuuden ja mahdollisista lisäpalveluista perittävän maksun suoraan asiakkaalta. Maksutapa tulee sopia asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Mikäli asiakas ei pysty suoriutumaan omavastuuosuudestaan, tuottaja ilmoittaa tilanteesta päätöksen tehneelle viranhaltijalle. 9. Kuluttajansuoja Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttaja- ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palvelujen tuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa. Myös muut kuluttajaviranomaiset, kuten kuluttajavirasto, kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta, ovat tältä osin toimivaltaisia. Sovellettavia säännöksiä kuluttajansuojan kannalta ovat kuluttajansuojalain 2 luvun 1 :n markkinointia koskevat säännökset, kuluttajansuojalain 3 ja 4 luvun sopimuksia koskevat säännökset sekä mahdollisesti myös kuluttajansuojalain 5 luvun kuluttajakauppaa koskevat säännökset. 10. Lisätiedot Tukipalveluseteleiden hakemisesta ja käytöstä lisätietoja antaa: Palveluohjaaja tai Sosiaalityöntekijä Puh Puh Palvelusetelituottajarekisterin yhteyshenkilö: Toimistosihteeri Erja Seppälä Puh Sähköposti: 7(8)

8 11. Palveluseteliprosessi Ennen palvelua Asiakas hakee palvelua Asiakas saa: - palvelupäätöksen - palvelusetelin - listan palveluntuottajista - palautelomakkeen ja kuoren - palvelusetelijärjestelmän kuvauksen Asiakas valitsee palveluntuottajan Yhteydenotto yritykseen Asiakkaan luona Yrittäjä tarkistaa asiakkaan AAsiakk kanssa: - palvelupäätöksen - sovitut palvelut Asiakas ja yrittäjä tekevät kirjallisen sopimuksen palvelun tuottamisesta Yritys tuottaa sovitun palvelun Asiakas maksaa palvelusetelillä Yritys laskuttaa asiakkaalta omavastuuosuuden Palvelun jälkeen Yritys laskuttaa kaupunkia setelin arvon mukaisesti Yritys palauttaa käytetyt setelit kotihoidon ja vanhuspalvelujen toimistoon Asiakas ja yritys lähettävät omat palautteensa ikäihmisten varhaisen tuen palveluohjaajalle 8(8)

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten.

4) asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolle myönnetään palveluseteli yleislääkärikäyntiä varten. Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN TILAPÄISEEN KOTIPALVELUUN JA SIIVOUSPALVELUIHIN Hakemus saapunut 15 HAEN PALVELUNTUOTTAJAKSI TILAPÄISEEN KOTIHOITOON SIIVOUSPALVELUUN Palveluntuottajaa

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan yritys voi hakeutua Vaasan, Mustasaaren Vöyrin, Korsnäsin

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä

Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Sähköinen palvelusetelijärjestelmä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Inka Piippo 20.12.2012 2 Tiivistelmä Laki sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden palveluseteleistä

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI 14.2.2012 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Annikki Thodén, palvelusetelipilotin ohjausryhmä Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun Perusturvalautakunta 3 09.12.2014 Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja setelien arvon määrääminen tilapäiseen kotihoitoon ja siivouspalveluun 548/05.01.03/2014 Perla 3 Valmistelija: Vs. vanhustyön

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000

Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 Lainaehdot: Pikavipit 50-1000 1. Yleistä Näissä ehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Risicum Oyj (myöhemmin luotonantaja) myöntää lainan (50-1000 ) asiakkailleen. 2. myöntämisen yleiset edellytykset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot