Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori"

Transkriptio

1 Kotitori avain palveluihin Kannusteet sopimusohjauksessa case Tampereen Kotitori Jarkko Hämäläinen vs. suunnittelupäällikkö Tampereen kaupunki

2 Kotitori-mallin osat Kotihoidon tukipalvelut (koko kaupunki) ALIHANKKII, KILPAILUTTAA TOTEUTTAA Asiakasneuvonta Asiakasohjaus Palvelutarpeen arviointi KEHITTÄÄ Kehittäen (kotihoidon palvelut ja prosessit) Kotihoidon palvelut väestövastuuperiaatteella (Tammelan alue, 400 asiakasta) ALIHANKKII, KILPAILUTTAA VÄLITTÄÄ Yksityisesti rahoitettavat palvelut

3 KOTITORI -palveluintegraattorimalli tiivistetysti Kotitorin loppukäyttäjä Kotona asuva tamperelainen ikäihen, jolla on alentunut toitakyky (tai sen riski), sekä hänen läheisensä Palveluintegraattori Kolmen yksityisen yrityksen muodostama konsrotio (asiantuntijatoimisto, IT, ehealth palvelut). Lähtökohtana on ennakoivampi, sujuvampi ja nopeampi palveluiden saaen Palveluintegraattori ylläpitää tehokasta ja helppokäyttöistä kanavaa erilaisten palveluiden hankkimiseksi yhdestä pisteestä Asiakkaan ulottuville tuodaan kaikki palvelut yhdessä palvelupisteessä Sekä julkisesti että yksityisesti tuotetut ja rahoitetun palvelut yhdestä pisteestä Palveluintegraattorin tehtäväkenttä Vastaa (alihankkii) säännöllisen kotihoidon palveluista väestövastuuperiaatteella noin 400 asiakkaan alueella Vastaa (alihankkii) kotihoidon tukipalveluiden organisoinnista ja laadunhallinnasta koko kaupungin osalta (~2600 asiakasta). Tukipalveluita ovat mm. turva-, kauppa- ja siivouspalvelut sekä tilapäinen kotihoito Toteuttaa ikäihmisten palveluiden asiakasneuvontaa ja -ohjausta sekä palvelutarpeen arviointia yhteistyössä kaupungin omien palveluyksiköiden kanssa Kehittää kotihoidon palveluita ja prosesseja yhteistyössä kaupungin ja yksityisten palveluntuottajiensa kanssa Välittää asiakkaille yksityisesti rahoitettavia palveluita kaupungin järjestämisvastuulla olevien kotihoidon palveluiden lisäksi Integraattori ei itse tuota kotihoidon palveluita vaan hankkii ne tuottajaverkostoltaan

4 Kotitori: Palvelut, asiakkaat ja rahoitus Integraattoripalvelut Kenelle? Rahoittaja Tuottaja Neuvonta ja palvelutarpeen arviointi Palvelu- ja hoitosuunnitelman laatien ikäihmisille Kotihoidon palvelu ja kotihoidon tukipalvelut esim. siivous, kauppapalvelu, turvapalvelu, harrastukset, ateriapalvelu jne. Kunnalliset kotihoidon palvelut Kunnan järjestämisvastuulle kuuluva kotihoito Kotihoidon tukipalvelut: turvapalvelu, siivouspalvelu, tilapäinen kotihoito, kauppapalvelu Kaikki tamperelaiset ikäihmiset ja heidän läheisensä Kaikki tamperelaiset ikäihmiset ja heidän läheisensä Kaikki tamperelaiset ikäihmiset ja heidän läheisensä Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki Asiakas itse Kenelle? Rahoittaja Tuottaja Kotitorin väestövastuualueella asuvat ikäihmiset joilla oikeus kunnan järjestämään kotihoidon palveluun Tamperelaiset ikäihmiset joilla oikeus kunnan järjestämään tai maksamaan kotihoidon tukipalveluun Tampereen kaupunki sekä asiakasmaksut Tampereen kaupunki sekä asiakasmaksut Kotitorin asiakasohjaaja Kotitorin asiakasohjaaja Kotitorin tuottajaverkoston yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat Kotitorin sopimustuottajat Mediverkko & Palvelutähti Kotitorin sopimustuottajat Tynkkynen, Miettinen, Lehto The Kotitori Integrator of Home Care Services in Finland. OECD.

5 Toimijat ja roolit integraattorimallissa Palvelu- ja hoitosuunnitelma Kunta Määrittelee tavoitteet Kunnan järjestämisvastuu Sopimus & SLA Kotitori-integraattori Tuottajaverkoston kokoaen, ohjaus, seuranta ja kehittäen Asiakaspalvelu Palvelutarpeen arviointi Loppuasiakas Käyttäjä ja hankkija Sopimus & SLA Vuosittainen auditointi SLA = Service Level Agreement; palvelutasosopimus Tuottajaverkosto Palveluiden tuottaen sovitulla laatutasolla Kaupungin oma tuotanto osana verkostoa Kunnan oma kotihoito Ulkoiset tuottajat

6 SLA-mallin osa-alueet SLA = service level agreement, palvelutasosopimus Asiakastyytyväisyys Palvelun tehokkuus Palvelun saavutettavuus Palvelun vaikuttavuus Yhteensä 14 mittaria SLA-taulukossa määritelty mittareittain: mittarin nimi tiedon tuottamistapa painoarvo maksimi euromäärä (+/-) asteikko 5 porrasta seurantajakso

7 Mittarit Kotitori-mallissa SLA-malli palveluiden perustoitojen laatutason seurantaa varten Integraattoripalvelut (asiakastyytyväisyys, saavutettavuus, tehokkuus) Kotihoidon palvelut (asiakastyytyväisyys, vaikuttavuus, tehokkuus) SLA-malli sisältää sekä laatupalkkio että -sakko ulottuvuuden (max. 5% vuotuisesta ostosta) Bonus-/sanktiomalli muutamia olennaisimpia ja vaikuttavuudeltaan suurimpia integraattorin tehtäviä varten Bonus1: Integraattoripalvelut: kaupungin oman kotihoidon välitön asiakastyöaika-% Bonus2: Asiakkaiden hoitoisuus väestövastuualueen kotihoidossa (Sanktio1: Väestövastuualueen kotihoidon kokonaispalvelu: sairaalasta kotiutumisen viivästyen) ei käytössä Bonusten ja sanktion suuruudet määritelty mittarikohtaisesti

8 Toitaperiaatteet Palkkioiden ja sakkojen maksatus kerran vuodessa, ennen maksatusta hyväksytään sopimuksen johtoryhmässä Mitattavia asioita seurataan jatkuvasti (kuukausitasolla) SLA-malli sisältää sekä laatupalkkio- että -sakkoulottuvuuden (max. 5% vuotuisesta ostosta)

9 Esimerkki: Turvapalvelu Kotikäyntiä vaativissa tapauksissa ollaan asiakkaan luona sovitussa ajassa (kiireellisyysluokat A-C)

10 raportointi kuukausittain TAMPEREEN KOTITORI PALVELUINTEGRAATTORITOIMINNAN KUUKAUSIRAPORTTI 2013 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Pyrkineet puhelut (Kotitorin yhteinen numero) Vastatut puhelut Vastaus-% 88,0 % 87,7 % 86,6 % 86,8 % 90,0 % 93,0 % 94,7 % 92,2 % 92,7 % Keskimääräinen vastausaika (vastatut puhelut, sekuntia) Sähköiset yhteydenotot (asiakkaat) Sähköiset yhteydenotot (www.tampereenkotitori.fi) (asiakkaat) Internet -palvelun vastausaika (%-osuus vastattu seuraavan arkipäivän kuluessa) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Neuvontapisteessä tapahtuneet palvelutapahtumat Yleisen neuvonnan "ratkaistu heti" osuus 99,40 % 98,4 % 98,1 % 98,8 % 99,0 % 99,0 % 99,3 % 97,5 % 98,3 % Sovittu kartoituskäynti toteutettu 5 arkipäivän sisällä (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

11 Kokemukset ja vaikutukset Kotihoidon tukipalvelut (koko kaupunki) ALIHANKKII, KILPAILUTTAA TOTEUTTAA Asiakasneuvonta Asiakasohjaus Palvelutarpeen arviointi KEHITTÄÄ Kehittäen (kotihoidon palvelut ja prosessit) Kotihoidon palvelut väestövastuuperiaatteella (Tammelan alue, 400 asiakasta) ALIHANKKII, KILPAILUTTAA VÄLITTÄÄ Yksityisesti rahoitettavat palvelut

12 Kotitorin asiakasvirrat Kontaktit (elokuu 2013) Kontaktien määrä % kaikista kontakteista puhelin palvelupiste kotikäynti 72 5 yhteensä Services provided via Kotitori (elokuu 2012) Julkisesti rahoitettu kotihoito tai kotihoidon tukipalvelu Yksityisesti rahoitettu kotihoito tai kotihoidon tukipalvelu Yksityisen ja julkisen yhdistelmä Uusien asiakkaiden määrä Yhteensä % uusista asiakkaista

13 Laatu- ja vaikuttavuustulokset Kotitorimallissa v lähtien Kotitori-palvelupisteen tulokset Palveluun pääsy koetaan nopeaksi ja puhelunkeskustelut ystävällisiksi Palvelupisteen koetaan korvaavan yhteydenottoja muihin palveluihin Vuosittain mitattava asiakastyytyväisyys korkealla tasolla: 4.8 (1=huonoin; 5=paras) Vuosittaisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (1=huonoin; 5=paras) 5 4,5 Laatu- ja vaikuttavuustulokset kotihoidon väestövastuualueella* Palveluasumiseen siirtymiä 17% vähemmän Erikoissairaanhoidon kustannukset 16% alhaisemmat Lyhytaikaista vuodeosastokäyttöä 3,5% enemmän Hoitoisuus (RAI MAPLe) hieman kaupungin keskiarvoa raskaampaa Asiakastyytyväisyys hieman parempi * verrattuna Tampereen muihin alueisiin keskimäärin Laatu-, vaikuttavuus- sekä tyytyväisyystulokset vaikuttavat integraattorin ansaintaan (SLA, bonus / sanktio) 4 3, Kotitori-palvelupisteen asiakkaat Tukipalveluasiakkaat Väestövastuualueen kotihoidon asiakkaat Sidosryhmät

14 Kehittämisen tulokset Kehittäen tuonut uusia käytäntöjä, tietoa ja verkostoja Julkinen, yksityinen ja kolmas sektori yhdessä Toitamalli on lisännyt tietoa, mm. data-analyysi Useita onnistuneita tuottavuutta lisääviä yhteiskehittämisprojekteja, mm. Kotihoiton henkilöstön palkkiomalli v Kotitori auditoi ja kehittää myös tuottajaverkoston toitaa Oman kotihoidon tuottavuus noussut vv Välitön asiakastyöaika noussut n. 7-8 %-yksikköä, 45% 52% Oman kotihoidon henkilöstön ja Kotitori-kehittämisen ansiosta Mahdollistanut asiakkuuksien lisäämisen

15 Yksityisen markkinan toteutuen, tammi-elokuu 2012 Väestövastuualueella yht. 537 kotikäynnistä ja hoitoneuvottelusta 8% Ei (lisä-) palvelutarvetta, 151 (28%) 30% 34% 28% Yksityisesti rahoitettu palvelu, 181 (34%) Kaupungin rahoittamama palvelu, 160 (30%) Yhdistelmä: yksit. + kaup., 45 (8%) Väestövastuualueen ulkopuolella 190 yksityisesti rahoitettua palvelua (kotihoito tai tukipalvelu)

16 Tampereen kaupunki Kotitori Mawell Oy Mawell Care Oy Nordic Healthcare Group Oy

Tampereen Kotitori. Tampere 8.-9.6.2011 DEMO & MAL toimijoiden koulutustapaaminen

Tampereen Kotitori. Tampere 8.-9.6.2011 DEMO & MAL toimijoiden koulutustapaaminen Tampereen Kotitori Tampere 8.-9.6.2011 DEMO & MAL toimijoiden koulutustapaaminen Asumisen strateginen suunnittelu Asumiseen kytkeytyvät uudet palvelutarpeet 1 2 Kotitori-integraattorimallin yhteenveto

Lisätiedot

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN TYYTYVÄISYYS IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN Kotitori / Ikäpisteen asiakastyytyväisyys Sidosryhmien tyytyväisyys integraattoritoimintaan Kotihoidon asiakastyytyväisyys Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi

Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi Ikäihminen keskiössä palvelurakenteet käyttäjälähtöisemmiksi Tulevaisuuden hyvinvointi käyttäjälähtöisyyttä ja vaikuttavuutta palveluihin Aalto-yliopisto 16.6.2014 Mari Patronen Palvelutori uusi toimintamalli

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Palveluntuottajaverkoston ja palveluseteleiden sähköinen hallinta KOKO Hyvinvointifoorumi Lohja 12.4.2012. LUOTTAMUKSELLINEN Copyright Nexamed Oy.

Palveluntuottajaverkoston ja palveluseteleiden sähköinen hallinta KOKO Hyvinvointifoorumi Lohja 12.4.2012. LUOTTAMUKSELLINEN Copyright Nexamed Oy. Palveluntuottajaverkoston ja palveluseteleiden sähköinen hallinta KOKO Hyvinvointifoorumi Lohja 12.4.2012 Agenda Esittelyt SoTe palveluiden tuotteistaminen Nexamed epalvelutori -ohjelmistoratkaisu palveluverkoston

Lisätiedot

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa TAVOITE Vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämissalkku SPS Painopiste: tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi 26.1.2015 KEINOT Lisätään omaishoidon

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44

VALTIMON KUNTA. Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 VALTIMON KUNTA Kotihoidon palvelut ja niiden myöntämisen perusteet 2014 - Hyväksytty: Perusturvalautakunta 23.10.2013 44 1 SISÄLTÖ Visio 3 Toiminta-ajatus ja tavoitteet 3 Arvot ja eettiset periaatteet

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET

KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Kyh 15.6.2010 72 Kyh liite 2 1 KOTIHOIDON TOIMINTAOHJEET Ikäihmisten linja / Geriatriakeskus 2 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TOIMINTARAKENNE 1.1 Kotihoidon järjestäminen ja toiminta-ajatus 1.2. Palvelutarpeen

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

SERVICE DESK MITTARIT. Versio 1.0. www.hdin.fi 010 387 8280 HDI Nordic Oy

SERVICE DESK MITTARIT. Versio 1.0. www.hdin.fi 010 387 8280 HDI Nordic Oy SERVICE DESK MITTARIT Versio 1.0 www.hdin.fi 010 387 8280 HDI Nordic Oy Sisältö ALKUSANAT... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTAA MÄÄRITTELYILLE... 44 3 SLA- MITTARIT... 6 3.1 Reaaliaikaisten palvelukanavien mittarit...

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja tehtävät

Kotihoidon sisältö ja tehtävät Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Kotihoidon sisältö ja tehtävät Kotihoidon palvelukokonaisuuden muodostavat kotipalvelu, kotisairaanhoito, kotisairaala ja kotihoidon tukipalvelut.

Lisätiedot

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 109 (kesäkuu 2008) KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011

Tampereen kaupungin vanhustenhuollon kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi LOPPURAPORTTI 16.03.2011 Tampereen kaupungin vanhustenhuollon LOPPURAPORTTI 6.0.0 Juha Palmunen, johtava konsultti SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ERILLISENÄ TIEDOSTONA TAUSTA JA ARVIOINNIN TAVOITTEET ASETELMA MENETELMÄ 5 TULOKSET

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA

VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA 5.2.2015 VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA Asumisen palvelut, mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden kaupunki Sosiaali-

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta

HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA. Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Pirjo Hartikainen (toim.) HYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN HYVINVOINTIPALVELUISSA Tuloksia HYVOPA-hankkeesta Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 61 MIKKELIN

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET

ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON KOTIHOIDON ASIAKKUUDEN PERIAATTEET KOTIHOITO Tavoitteet ja toimintaperiaatteet Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään ja ehkäistä

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen

Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Kotihoidon palvelusisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2015 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2014 95 2 Sisällysluettelo 1. Kotihoidon palvelujen myöntäminen...3 2. Toimintaperiaatteet...5 3. Kotihoidon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot