ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari 19.5.2014"

Transkriptio

1 ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN OSANA LIIKETOIMINNAN UUDISTUMISKYKYÄ webinaari

2 TERVETULOA WEBINAARIIN! o Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen) o Webinaarin kesto n. 60 min. klo o Webinaari nauhoitetaan o Luennoitsija : Riitta Forsten-Astikainen p

3 Käsitteestä 1. Asiakkuuksien johtamisella (customer relationship management CRM) tarkoitetaan yrityksen toiminta-, johtamis ja asiakaskeskeistä ajattelutapaa, jossa keskeisinä tehtävinä ovat seuraavat: Tunnistaa ja valita strategisesti tärkeät asiakkuudet. Asettaa tavoitteita ja laatia toimintastrategioita ko. asiakkuuksien kehittämiseksi. Toteuttaa suunnitellut toimenpiteet. Kehittää toimintaa edelleen siitä saatujen tulosten ja palautteen perusteella.

4 Uusi liiketoiminnan logiikka Tekes (2010) arvioi, että edelläkävijäyritysten hallussa on salaisuus, joka liittyy palvelujen uudenlaiseen ymmärtämiseen ja niiden tarjoamiseen asiakkaille -> uudenlainen tapa ajatella asiakkaita, heidän etsimäänsä arvoa, ja sellaista arvoa, jota voidaan tuottaa vain yhteistyössä Arvo ei tämän uuden logiikan mukaan synny ainoastaan enää myytäessä, vaihdettaessa, luovutettaessa jotain -> uutta kasvua hakevat yritykset ymmärtävät, että arvoa on tarkasteltava eri näkökulmasta kuin ennen -> tällaiset uudet tavat tuottaa arvoa voivat saada aikaan täysin uudenlaista kasvua

5 Onnistunut asiakkuudenhallinta Onnistumisen tekijät: ihmiset, prosessit ja teknologia. Yrityksen kaikkien asiakkaiden kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden tulee tukea CRM-ajattelua toimitusjohtajasta jokaiseen asiakasneuvojaan ja huoltohenkilöön. Yrityksen liiketoimintaprosessit tulee käydä läpi ja tarvittaessa rakentaa vaikka alusta asti uudelleen sen pohjalta, miten kunkin prosessin tulisi hyödyttää yrityksen asiakkaita. Yritys tarvitsee näihin liiketoimintaprosesseihin sopivan asiakkuudenhallintajärjestelmän

6 Hyötyjä kohdentamaan markkinointia paremmin tarkentamaan asiakkaiden profilointia ja segmentointia löytämään lisämyyntimahdollisuuksia nostamaan kauppojen syntymisen todennäköisyyttä lisäämään osuutta asiakkaiden hankinnoista (share of wallet) parantamaan markkinoinnin ja myynnin yhteistyötä kehittämään asiakaspalvelua parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja vähentämään asiakaspoistumaa

7 Millä arvoa mitataan? 1. Palvelu 2. Laatu

8

9 Palvelu voi tarkoittaa eri asioita: Palvelutoimialat (service industries) Palveluyritykset/organisaatiot (service companies) Palvelut myytävinä tuotteina (services as products) Tavaroihin liittyvät palvelut (value adding services) Asiakaspalvelu (customer service)

10 Karu totuus Valtaosa suomalaisten pk-yritysten toiminnasta EI perustu asiakkuuksien johtamiseen ja hallintaan eikä asiakaskokemuksen arvon ymmärtämiseen, vaan edelleen oman navan tuijotukseen!

11 Onko pakko myydä jos ei halua?. Silmäasema on ollut aina askeleen edellä ja rakentanut jatkuvasti kirkkaampaa tulevaisuutta optikkojen ja silmälääkäreiden yhteisenä työnä asiakkaan parhaaksi.

12

13 Asiakkaan kokemus = laatu Laatu on mitä tahansa, mitä asiakkaat kokevat sen olevan Asiakas määrittää yrityksen laatutason Totuuden hetket Odotettu laatu mm. Markkinointiviestintä: mainonta, suoramarkkinointi, myynninedistäminen, www-sivut, someviestintä yms. Suusanallinen viestintä Yrityksen tai sen osan imago Asiakkaan tarpeet

14 Kuiluanalalyysi

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Opi ymmärtämään asiakkaan odotuksia 1. Sumeat odotukset: asiakas odottaa palveluntarjoajan ratkaisevan jonkin ongelman. Asiakkaalla itsellään ei kuitenkaan ole tarkkaa käsitystä siitä, mitä pitäisi tehdä. 2. Julkilausutut odotukset: ovat asiakkaan mielessä selviä jo ennen palveluprosessia (realistiset, epärealistiset odotukset) 3. Hiljaiset odotukset: viittaavat palvelun elementteihin, jotka ovat asiakkaalle niin ilmeisiä, että hän ei tietoisesti edes ajattele niitä, vaan pitää niitä selviönä.

25 Tunteetkin pelissä!

26

27 Tukitoiminnot (Porter 1998) Yrityksen Infrastruktuuri - yleisimmät hallintatoimet, yrityksen toiminnan suunnittelu, talous- ja lakiasiat, kirjanpito, laadunvalvonta. Lisäksi yritysrakenne, yrityskulttuuri sekä hallintajärjestelmä. Henkilöstöhallinto - kaikkien työntekijöiden sekä yrityksen johtajien rekrytoinnit, palkkaamiset, koulutuksen, työntekijöiden kehittämisen sekä heidän pitämisen että korvaamisen. Teknologinen kehitystyö - arvoketjun toiminnot, tutkimus- ja kehitystyö, prosessien automaatiot, suunnittelut ja teknologiseen kehitystyöhön liittyvä uudelleen suunnittelu. Hankinnat - toiminnot, jotka liittyvät raaka-aineiden, palveluiden ja varaosien, rakennusten ja muiden tuotantopanosten hankintaan.

28 Ilmapiiri Tilan käyttö ja toimivuus Merkit ja symbolit Fyysinen ympäristö

29 Lähteet - Aarnikoivu H Onnistu asiakaspalvelussa. Helsinki: WSOY. - Grönroos, C Palvelujen johtaminen ja markkinointi. 3. uudistettu painos. Juva: WS Bookwell. - Isotalo, H Palvelun laatu asiakkaiden arvioimana. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto. - Kotler, P. Bowen, J. Makens, J.C. & Bowen, J. T Marketing for Hospitality and Tourism, 4th edition: Prentice Hall. - Mattinen, H Asiakkuusosaaminen. Helsinki: Talentum. - Porter, M Competivite Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. NY. - Ylikoski, T Unohtuiko asiakas? 2., uudistettu painos. Keuruu: Otavan Kirjapaino. - Zeithaml, V., Bitner, M. & Gremler, D Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm. International Edition. Fifth Edition.

30 KIITOS! Eivät ihmiset pidä lukua siitä, mitä saavat, vaan siitä, mitä eivät saa! - Afrikkalainen viisaus

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä

Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Myyntiprosessi ohjelmistoyrityksissä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro Gradu Ari-Pekka Kervinen 16.05.2014 2 Tiivistelmä Tässä tutkielmassa esitetään myyntiprosessimalli business-to-business

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN MERKITYS JA KOOSTUMUS MAINOSTOIMISTOSSA Jenna Hristov Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Syksy 2014 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Tiedekunta Faculty Humanistinen

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla. Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen

Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla. Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen Finnchat Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla Finnchat on jyväskyläläinen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyydellä rakentamisessa

Asiakastyytyväisyydellä rakentamisessa Sami Kärnä, hallintotieteiden maisteri Tutkija, Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden laboratorio sami.karna@hut.fi Juha-Matti Junnonen, tekniikan lisensiaatti Teknillinen korkeakoulu, rakentamistalouden

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger

Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen. Sari Fiessinger Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu- ja palvelukonseptin kehittäminen Sari Fiessinger Laurea Leppävaara 2009 Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Henkilöstöravintola Apollon kokoustarjoilu-ja

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa

Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa Keskustelua vähittäiskaupan strategisista valinnoista ja käytännöistä osaamisperustaisen kilpailun teorian valossa Matti Kautto Helsinki School of Economics Arto Lindblom Helsinki School of Economics Lasse

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden.

UUDEN TYÖN ABC. Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC Uusi työ on liikkuvaa, verkostoitunutta ja sujuvaa. Se ei tunne aikaa tai paikkaa se tuntee tuloksellisuuden. UUDEN TYÖN ABC UUDEN TYÖN ABC DNA Business muodosti Kansallisena Etätyöpäivänä

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALVELUN MERKITYS YRITYSKUVAN LUOJANA Case: Sampo Pankki Oyj Jane Ora Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2008 Työn ohjaaja: Liisa Heinonen

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS

CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Aku Korhonen CITY-HOTELLI JÄMSÄNUKON ASIAKASTYYTYVÄISYYS Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.10.2007 Tekijä(t) Aku Korhonen Nimeke City-Hotelli JämsänUkon asiakastyytyväisyys

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011

ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Riitta Hanni & Tuula Tuikka ONNISTUNEEN TAPAHTUMAN TOTEUTUS JA MARKKINOINTI Case: KyläKelpaa! Maaseutuasumisen valtakunnalliset messut Kannuksessa 2011 Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI

COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI COPYRIGHT 2015 SOLINOR OY TEOLLISUUSKATU 21, 00510 HELSINKI HTTP://WWW.SOLINOR.FI OMISTETTU KAIKILLE NIILLE, JOTKA HALUAVAT TUOTTAA ASIAKKAILLEEN LISÄÄ ARVOA. A PALVELUMUOTOILU 6 KUUNTELE KÄYTTÄJÄÄ 12

Lisätiedot