Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki"

Transkriptio

1 Mikä erottaa menestyvän yrityksen hyvästä? Mercuri International Oy Lauri Kurki

2 Sales Excellence 2012 Global Results Menestyvän myyntiorganisaation tunnuspiirteet Mercuri International ja St. Gallenin yliopisto, Sveitsi

3 Sales Excellence tutkimus haastattelua puhelimitse 72 väittämää myynnin käytännöistä 23 maata 15 eri toimialaa Toteutus syksyllä 2012

4 Myynnin suorituskyky 10 % - kriteerit Yrityksiä (Paras 10 %) verrattiin heikoimmin menestyneisiin yrityksiin (Heikoin 10 %) ja kaikkien vastaajien keskiarvoon. Arviointi suhteessa kilpailijoihin Markkinaosuusprosentti Liikevaihdon kasvu Parhaiten kannattavien tuotteiden myynti Lanseerausten tehokkuus Asiakassuhteiden pituus Tavoitteiden ylittäminen. Paras 10 % Keskiarvo Heikoin 10 %

5 Näitä kysyttiin Strategia Myyntiprosessit Myynnin organisoituminen Myynnin ohjaus seuranta Myynnin johtaminen Myyjien vahvimmat osaamisalueet Myyjien merkittävimmät kommunikointitaidot Edellytykset yritystasolla, myynnin merkitys Myynnin työvälineet

6 Strategia Keskustelette säännöllisesti strategiastanne henkilöstönne kanssa Paras 10 % Keskiarvo Heikoin 10 % 55% 65% 82% Myyntistrategianne on selkeästi määritelty (mitä myydään, kenelle myydään ja miten myydään sekä mistä muodostuu lisäarvo jne.) 48% 66% 80% 72% 74% Myyntistrategianne on kirjallisessa muodossa 59% 54% 36% Ero parhaan ja heikoimman 0% 20% 40% 60% kymmenyksen välillä 80% 100% on kasvanut 18 %:sta 38 %:iin.

7 Myyntiprosessit Tiimimyynti on merkittävässä roolissa käytännön myyntityössä Paras 10 % Keskiarvo Heikoin 10 % 38% 56% 74% Myyntiprosessien eri vaiheet on kuvattu ja ne ovat kirjallisessa muodossa 31% 56% 67% Myyntiprosessit on selkeästi määritelty uusasiakashankintaan / nykyisten asiakkaiden säilyttämiseksi 38% 58% 75% Tiimimyyntiä tukevat toimenpiteet ovat tärkeässä roolissa 31% 55% 71% Jokaiselle eri myyntiprosessin vaiheelle on määritelty työvälineet, ohjeistukset ja valmennusmoduulit 22% 48% 71% Suurimmat erot parhaiten ja heikoiten suoriutuvien myyntiorganisaatioiden välillä muodostuvat myyntiprosesseista. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

8 Myynnin organisoituminen Myynti on organisoitu tuotealueittain Paras 10 % Keskiarvo Heikoin 10 % 20% 24% 27% Avainasiakastyöskentely on yhä useammin tiimimyyntiä avain- / strategiset asiakkuudet on kuitenkin vastuutettu nimetyille henkilöille. Myynti on organisoitu toiminnoittain, kuten uusasiakashankinta,... 10% 9% 10% Myynti on organisoitu alueellisesti 50% 49% 48% Myynti on organisoitu asiakastoimialojen perusteella 14% 20% 18% Avainasiakkaita / strategisia asiakkuuksia hoitavat eri myyjät 50% 69% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

9 Myynnin ohjaus seuranta Myynnin aktiviteetteja seurataan (kuukausi vuosineljänneksittäin) säännöllisesti Määrä Suunta Laatu Myyntikäynnit / myyjä... Myyntikäynnit / asiakas... Kate / asiakas... Kontaktitaso / hierarkia ja laajuus... Tuotekohtainen kate / 1-3 kk tasolla... Myynnin tehokkuusluvut, kuten tarjouksesta kauppaan... Myyntimahdollisuuksien / tarjouskannan arvo... Myyntikäynnit myyntiprosesseittain... Menetettyjen asiakkaiden määrä... Uusien asiakkaiden määrä... Saatujen kauppojen keskikoko / 1-3 kk taso 46% 45% 41% 52% 49% 57% 53% 63% 61% 58% 63% 58% 60% 60% 63% 68% 65% 69% 64% 75% 68% 68% 75% 78% 73% 70% 74% 72% 66% 80% 81% 84% 84% Aktiivisuus korreloi edelleen parhaita myyntituloksia. 0% 20% 40% 60% 80% 100%

10 Entä jos myyntipanoksen osatekijöissä tapahtuu pieni pudotus Aktiviteetit -10% 0,9 Kaupan keskikoko -10% 0,9 Onnistumis% -10% 0,9

11 Irtiotto voi olla pienestä kiinni Aktiviteetit +5% 1,05 Kaupan keskikoko +5% 1,05 Onnistumis% +5% 1,05

12 Myynnin johtaminen Keskustelut myynnin suorituskyvystä Paras 10 % Keskiarvo Heikoin 10 % 4 / vuosi 6 / vuosi 10 / vuosi Kun myynnin kautta haetaan kilpailuetua, niin myös myyntijohdon rooli valmentajina korostuu. Myyntijohto tarvitsee faktatietoa sekä kykyä kohdata eri myyjät pystyäkseen ohjaamaan heidät huippusuorituksiin.

13 Myyjien merkittävimmät kommunikointitaidot...ovat vahvoja sisäisessä kommunikaatiossa...pitäessään esityksiä...kaupan päättämisessä ja seurannassa...ovat hyviä neuvottelutilanteissa...osaavat käsitellä vastustusta ja vastaväitteitä...osaavat luoda räätälöityjä ratkaisuja...luomaan mitattavaa lisäarvoa...ovat taitavia haastamaan asiakasta ja luomaan uusia tarpeita...kyselijöitä ja kuuntelijoita Neuvotteluosaaminen vastustuksen käsittely sekä asiakkaiden haastaminen ja tarpeiden luominen ovat menestyjien vahvuuksia. Paras 10 % Keskiarvo Heikoin 10 % 58% 53% 58% 55% 64% 67% 69% 76% 69% 69% 68% 70% 68% 69% 68% 72% 75% 76% 75% 73% 75% 78% 77% 76% 85% 84% 83% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

14 Myynnin työvälineet Menestyvä yritys mittaa niin sisäistä tehokkuutta kuin myyntiprosessin eri vaiheita. Sosiaalinen media on tullut menestyvien yritysten työvälineeksi. Toteutatte vuosittain virallisen asiakastyytyväisyysmittauksen Paras 10 % Keskiarvo Heikoin 10 % 40% 62% 76% Sosiaalinen media tulee olemaan tärkeä työväline tulevaisuuden asiakaskommunikaatiossa 30% 40% 53% Sosiaalinen media on jo nyt tärkeässä roolissa yrityksesi asiakaskommunikaatiossa 16% 25% 38% CRM työkaluna on hyväksytty myyjien keskuudessa ja he käyttävät sitä päivittäin 60% 64% 82% Yrityksesi CRM-työkalu toimii käytännössä (kyllä) 53% 69% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

15 Edellytykset yritystasolla Yrityksesi organisaatiorakenne tukee ristiinmyyntiä eri yksiköiden välillä Myynti on keskeisessä osassa yrityksesi strategiassa Yrityksesi käyttää monimuoto-oppimista (esim. verkko-oppimista, yhdistettyä virtuaali- ja luokkahuoneoppimista...) Myynnin imago yrityksessänne on erinomainen Ylin johto on omistautunut myyntityölle (osallistuvat myyntityöhön) Yrityksessäsi jokainen henkilö kokee tekevänsä myyntityötä Yrityksesi johtoryhmässä on vähintään yksi henkilö, joka vastaa myynnistä Paras 10 % Keskiarvo Heikoin 10 % 19% 29% 26% 36% 34% 39% 37% 50% 48% 54% 58% 54% 57% 67% 69% 68% 71% 82% Myynti on johdon agendalla 68% 80% keskeisessä asemassa 60% 0% myynti nähdään keskeisenä 10% 20% 30% 40% 50% yrityksen menestystekijänä. 60% 70% 80% 90% Kaikilla työntekijöillä on vastuu ja rooli asiakastyöskentelyssä myös johto myy.

16 Suurimmat erot -lukuohje Esimerkiksi: jokaiselle myyntiprosessin eri vaiheelle on määritelty työvälineet, ohjeistukset ja valmennusmoduulit. Top Top 10% 10% versus Bottom 10% 49% Bottom 10% Esimerkiksi: jokaiselle myyntiprosessin eri vaiheelle on määritelty työvälineet, ohjeistukset ja valmennusmoduulit. Top Top 10% 10% Average Bottom 10% 10% 22% 49% 71%

17 Tutkimuksen 10 merkittävintä eroa Jokaiselle eri myyntiprosessin vaiheelle on määritelty työvälineet, ohjeistukset ja valmennusmoduulit Yrityksesi organisaatiorakenne tukee rinstiinmyyntiä eri yksiköiden välillä Tiimimyynti korostuu asiakastyöskentelyssä ja siihen osallistuvat myös yrityksen muut toiminnot Myyntistrategia on kirjallisesti dokumentoitu Top 10 versus Bottom 10 = + 49% agreed 38% 40% 40% 49% Myyntiprosessit ovat selkeästi määritelty yrityksessä Yksityiskohtainen kuvaus myyntiprosessien eri vaiheista on kirjallisesti dokumentoitu Tiimimyynnillä on merkittävä rooli käytännön asiakastyöskentelyssä Yrityksessä toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyystutkimus Liiketoimintastrategiaan sisältyy selvä tavoite ja kannanotto myyntityöhön liittyen Myynnin kompetenssien kehittämisessä hyödynnetään monimuoto-oppimisen keinoja 37% 37% 36% 36% 35% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

18 Tutkimuksen 10 merkittävintä menestystekijää Punaisella seminaarissa olleiden vastaukset Jokaiselle eri myyntiprosessin vaiheelle on määritelty työvälineet, ohjeistukset ja valmennusmoduulit Yrityksesi organisaatiorakenne tukee rinstiinmyyntiä eri yksiköiden välillä Tiimimyynti korostuu asiakastyöskentelyssä ja siihen osallistuvat myös yrityksen muut toiminnot Myyntistrategia on kirjallisesti dokumentoitu Myyntiprosessit ovat selkeästi määritelty yrityksessä Yksityiskohtainen kuvaus myyntiprosessien eri vaiheista on kirjallisesti dokumentoitu Tiimimyynnillä on merkittävä rooli käytännön asiakastyöskentelyssä Yrityksessä toteutetaan vuosittain asiakastyytyväisyystutkimus Liiketoimintastrategiaan sisältyy selvä tavoite ja kannanotto myyntityöhön liittyen Myynnin kompetenssien kehittämisessä hyödynnetään monimuoto-oppimisen keinoja 71 % vs 11 % 69 % vs 56 % 71 % vs 30 % 74 % vs 19 % 75 % vs 33 % 67 % vs 22 % 74 % vs 22 % 76 % vs 33 % 80 % vs 44 % 54 % vs 41 %

19 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International Group Mercuri International is the world s largest sales performance consultancy. We have more than 50 years experience in helping companies implement strategies and achieve powerful sales resluts. Lauri Kurki

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

MIHIN SUUNTAAN B-T-B-MYYNTI ON MENOSSA?

MIHIN SUUNTAAN B-T-B-MYYNTI ON MENOSSA? MIHIN SUUNTAAN B-T-B-MYYNTI ON MENOSSA? Kokemuksia & ajatuksia myynnin muutoksesta syyskuussa 2014 Mercuri International White Paper Page 1 (6) Myynnin kustannukset suurennuslasin alla Viimeiset pari vuotta

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj

Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Tunneälyn merkitys henkilökohtaisen myyntityön myyntiprosessin eri myynnin vaiheissa -Case Sampo Pankki Oyj Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Kim Alen 2012 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Projektimyynnin tehostaminen

Projektimyynnin tehostaminen Projektimyynnin tehostaminen Tutkimustietoa huippumyyjistä ja konkretiaa menetelmistä Aamiaisseminaari 17.11.2011 Rasmus Nybergh rasmus.nybergh@creo.fi 040 512 5575 Creo Consulting Visio: Suomi maailman

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi. Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / Markkinointi Tiia Moilanen TUNNETTUUSTUTKIMUS TEKE OY:LLE Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005

Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Fazer-konsernin yritysvastuuraportti 2005 Yritysvastuuraportti 2005 Sisältö Konsernijohtajan katsaus...3 Yritysvastuuraportin sisällön ja raportointiprosessin kuvaus...4 Fazer-konserni tänään...4 Fazer-konsernin

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot