Miten germaanisen filologian kääntäjälinja integroidaan saksan kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineen kanssa?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten germaanisen filologian kääntäjälinja integroidaan saksan kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineen kanssa?"

Transkriptio

1 Kieli- ja teemakohtainen työryhmä: saksan kääntäminen ja tulkkaus + germaaninen filologia RAPORTTI Työryhmän raporttia koostettiin kokouksessa Läsnä olivat Uwe Dirksen, Irmeli Helin (varapuheenjohtaja), Irma Hyvärinen (puheenjohtaja), Sohvi Lommi, Annikki Liimatainen, Aleksandra Meyer (poistui klo 10.45) ja Jouni Heikkinen (sihteeri). Alla on ensin lyhyt kannanotto jokaiseen kysymykseen erikseen ja sen jälkeen kunkin tason (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot) kohdalla tarpeen mukaan vielä yksityiskohtaisemmin. Opetussuunnitelmien suuntaviivat ja yhteinen opetus (esim. kielitieto, kielitaito, kulttuuritieto) - Liitteenä perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen opetussuunnitelmien suuntaviivat. Taulukkoon on merkitty erikseen yhteiset kurssit, oppiainekohtaisesti erilaiset mutta samankaltaiset kurssit, sekä täysin erilaiset kurssit. Miten germaanisen filologian kääntäjälinja integroidaan saksan kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineen kanssa? - Integrointia on tapahtunut kautta linjan (ks. liite). Valinnaisten opintojaksojen suorittaminen yli oppiainerajojen (kääntämisen opiskelija voisi suorittaa valinnaisia opintojaksoja vastaavan kieliaineen puolelta ja päinvastoin) - Taulukoihin (ks. liite) on merkitty, mitä opintojaksoja saksan kääntämisen ja tulkkauksen opiskelijat voivat suorittaa germaanisen filologian puolelta ja päinvastoin. Lisäksi esimerkiksi Erasmus-opettajavaihdon puitteissa pidetyistä intensiivikursseista ja muista vakituiseen opetusohjelmaan kuulumattomista kursseista ilmoitetaan erikseen, mihin oppiaineeseen ja millä opintojen tasolla se hyväksytään. Miten tulkkauksen opetus tulisi järjestää? - Saksan kääntämisen ja tulkkauksen perusopinnoissa on pakollinen tulkkauksen peruskurssi (3 op). Muita tulkkauksen kursseja voi suorittaa joko ao. sivuaineessa tai sisällyttää niitä tietyn määrän esim. saksan kääntämisen ja tulkkauksen aine-/syventävien opintojen valinnaisiin kursseihin. Tulkkauksen opetus koordinoidaan käännöstieteen kanssa, ja tarkempi suunnittelu tapahtuu lukuvuonna Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon huomioonottaminen opetussuunnitelmissa - Auktorisoidun kääntäjän opintoihin sisältyy 3 op yleistä opetusta (käännöstiede) ja vähintään 3 op kääntämistä, joka sijoittuu saksan kääntämisen ja tulkkauksen syventäviin opintoihin (asiakirjakääntäminen ollut tähänkin asti kussakin kielessä erikseen). Toistaiseksi on vielä epäselvää, voidaanko nämä kolmen opintopisteen laajuiset kääntämisen opinnot korvata aiemmilla opinnoilla (erityisesti siirryttäessä vanhamuotoisesta koulutuksesta uuteen).

2 Opintojen erilaisten kombinaatioiden tuottamat valmiudet (aineenopettaja, auktorisoitu kääntäjä) - Erilaiset kombinaatiot paisuttavat tutkintoa yleensä yli minimilaajuuden. Esimerkiksi aineenopettajiksi opiskelevien pedagogiset opinnot ovat yksistään laajuudeltaan 60 opintopistettä. Suunnittelussa (ks. alla) nimetään erikseen ne opinnot, jotka aineenopettajaksi opiskelevalla pitää olla filologian tai kääntämisen oppiaineesta. Pääaineen vaihtaminen laitoksen sisällä mahdollisimman vähin siltaopinnoin (miten ja missä vaiheessa?) - Opinto-oikeuden saaminen pääaineen vaihtamista varten laitoksen sisällä vaatii ensin haettavan oppiaineen pääsykokeen teoriakirjan osuuden ja käytännön kieli-/käännöstaitotehtävän suorittamisen, siis eräänlaisen tasokokeen, ja sen jälkeen pakolliset täydentävät siltaopinnot, vrt. alempana. - Pääaineen vaihtamisen ajankohtia voidaan myöhemmin tarvittaessa yhtenäistää muiden oppiaineiden kanssa. Suunnittelun tässä vaiheessa lähtökohtana voidaan pitää, että pääainetta olisi mahdollista vaihtaa laitoksen sisällä kahdessa kohdassa: joko heti perusopintojen jälkeen tai pääaineesta suoritetun HuK-tutkinnon jälkeen. Mikäli yhtenäisyyden vuoksi katsotaan tarpeelliseksi, voitaisiin pääaineen vaihtaminen sallia myös siinä vaiheessa, kun pääaineen aineopinnot ovat koossa mutta opiskelijalla ei ole vielä HuK-tutkintoa. - On muistettava, että opiskelijan vaihtaessa pääainettaan germaanisesta filologiasta saksan kääntämiseen ja tulkkaukseen hän joutuu suorittamaan lisäksi myös kaikki kääntäjille pakolliset sivuaineopinnot. Mikäli siirtyminen ei tapahdu heti perusopintojen jälkeen, näiden pisteet sijoittunevat käytännössä maisterintutkintoon. - Toisaalta taas, jos opiskelija on suorittanut kääntämisen ja tulkkauksen pakolliset sivuaineet ja sitten vaihtaa germaaniseen filologiaan, hän voi sisällyttää suoritetut sivuainekokonaisuudet joka tapauksessa tutkintoonsa. - Yleisesti tulisi selvittää, voiko saman HuK-tutkinnon pohjalta suorittaa monta maisterintutkintoa ja miten tämä tulisi huomioida suunnittelussa. Jos opiskelija on esimerkiksi suorittanut FM-tutkinnon pääaineenaan germaaninen filologia, onko hänen mahdollista suorittaa saman aiemman HuK-tutkinnon pohjalta toinen maisterintutkinto pääaineena saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus (edellyttäen, että ko. aineitten yhteisten kurssien tilalle tulisi toisia, vielä suorittamattomia vastaavan pistemäärän edestä)? Saksan suunnitteluryhmässä kaikki eivät pitäneet tätä tarkoituksenmukaisena. Vuoden 2009 valinta-asioita Opintoasiainpäällikkö Minna Kaartinen-Koutaniemi on pyytänyt laitoksia toimittamaan mennessä esityksensä uusien opiskelijoiden ainekohtaisista enimmäismääristä vuoden 2009 päävalinnassa. Työryhmä päätti ehdottaa johtoryhmille, että uusien opiskelijoiden kiintiöiksi vuonna 2009 esitettäisiin: germaaninen filologia: 36 saksan kääntäminen ja tulkkaus: 14. Suunnitteluryhmässä heräsi kysymys, olisiko tarkoituksenmukaista asettaa yläraja myös sivuaineopiskelijoille. Miten muut aineet menettelevät? Vuoden 2009 opiskelijavalinnoissa valitaan opiskelijoita saksan kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineeseen ensimmäistä kertaa Helsinkiin. Samaan aikaan kuitenkin tulee syksyllä 2009

3 germaanisen filologian (v tai aikaisemmin aloittaneilla) opiskelijoilla olla oikeusturvasyistä vielä viimeinen tilaisuus hakeutua germaanisen filologian omalle kääntäjälinjalle, koska heillä on opinto-oikeuden saadessaan ollut tällainen optio. Vanhan ja uuden opetuksen järjestäminen rinnakkain saattaa tuottaa resurssiongelmia, vaikka siinäkin synergiaetuja pyritään soveltamaan mahdollisimman pitkälle (samaan tapaan kuin Bologna-uudistuksen yhteydessä). Myöhemmin ns. käännöslinjalle ei enää voi hakea, vaan germaanisen filologian opiskelijat voivat suorittaa saksan kääntämisen ja tulkkauksen opintokokonaisuuksia vain pääainetta vaihtamalla. Nyt esitettyjen kiintiöiden (36+14) toimivuutta ja tasapainon säilymistä tulee seurata käytännössä Seuraavia pohdintoja on pidettävä vasta luonnoksena; siirtymissäännöistä tulee helposti hyvin monimutkaisia! Perusopinnot (ks. liite) - Tasapuolisuuden vuoksi teoriakoe + käytännön testi sekä siltaopintoina suoritettavat opinnot tulisi vaatia molempiin suuntiin. - Jos opiskelija siirtyy saksan kääntämisestä ja tulkkauksesta germaaniseen filologiaan, häneltä vaadittaisiin käytännön testinä aine kaunokirjallisuuden pohjalta; jos taas opiskelija siirtyy germaanisesta filologiasta saksan kääntämiseen ja tulkkaukseen, häneltä vaadittaisiin käännöstehtävän suoritus (ainakin saksa suomi, ehkä myös suomi saksa) Toinen vaihtoehto voisi olla, että germaanisesta filologiasta saksan kääntämiseen ja tulkkaukseen vaihtavalla opiskelijalla tulisi olla perusopintojen käännösharjoituksista vähintään arvosana kolme (hyvä). Tähän toivottaisiin yhdenmukaista linjaa muissa kieli- ja käännösaineissa. - Perusopintojen täysin erilaiset kurssit (tulkkauksen kurssi 3 op ja saksalaisen kielialueen kirjallisuuden peruskurssi 3 op) ovat perusopintojen pakollisia täydentäviä siltaopintoja pääaineen vaihtajille laitoksen sisällä. - Perusopintojen jälkeen pääainettaan vaihtavan opiskelijan tulisi siis läpäistä teoriakoe (ks. ed.) ja käytännön testi, ja näiden lisäksi täydentää puuttuva täysin erilainen osuus siltaopintoina (siltaopinnot tulisi suorittaa vuoden kuluessa). - Lisäksi suositellaan, että germaanisesta filologiasta saksan kääntämiseen ja tulkkaukseen siirtyvä opiskelija menisi vielä ammattikääntämisen kurssillekin, vaikka olisikin jo suorittanut germaanisen filologian käännökset (mutta ei saisi siitä enää uusia opintopisteitä). Aineopinnot - Saksan kääntämisen ja tulkkauksen opiskelija voi ottaa aineopintojen erikoistumisopintoihinsa (yhteensä 13 op) enintään 4 op germaanisen filologian kielitieteen erikoistumisopintoja. Muita erikoitumisopintoja olisivat tällöin pakollinen (saksankielinen) käännösteoria (4 op) ja kaksi erikoisalojen käännöskurssia (yhteensä vähintään 5 op). - Jos opiskelija vaihtaa aineopintojen jälkeen pääainettaan saksan kääntämisestä ja tulkkauksesta germaaniseen filologiaan, hänen tulee suorittaa siltaopintoina johdatus saksan kielen tutkimukseen (4 op) ja kirjallisuushistoria (5 op), yhteensä 9 op, ja lisäksi edellä mainittu koe/käytännön testi sekä 3 op perusopintojen täysin erilaisia kursseja, eli yhteensä 12 opintopistettä. - Jos opiskelija vaihtaa aineopintojen jälkeen pääainettaan germaanisesta filologiasta saksan kääntämiseen ja tulkkaukseen, hänen tulee suorittaa siltaopintoina 1 ja lisäksi edellä mainittu 1 Mikäli pääainettaan vaihtava opiskelija on jo suorittanut germaanisen filologian opiskelijana valinnaisen käännösteorian (4 op) sekä valinnaisen käyttötekstien käännöskurssin saksasta suomeen (3 op), hän saa ne sellaisenaan suoraan hyväksiluetuiksi ja suorittaa lisäksi vain jonkin käännöskurssin, vähintään? pistettä).

4 koe/käytännön testi sekä 3 op perusopintojen täysin erilaisia kursseja, eli yhteensä 12 opintopistettä. - Siltaopintojen määrä aineopintojen vaiheessa olisi siis 12 op. Mikäli yhtenäisyyden vuoksi siltaopintojen määrää tulee nostaa esim. 15 opintopisteeseen, 3 opintopistettä olisivat erikoistumiskursseja. - Jos opiskelija siirtyy saksan kääntämisen ja tulkkauksen pääaineopinnoista germaanisen filologian pääaineopiskelijaksi ja aineenopettajakoulutukseen, pedagogiset opinnot tulevat käytännössä kokonaisuudessaan maisterintutkintoon tai ne suoritetaan erillisinä opintoina vasta tutkinnon jälkeen. - Jos opiskelija haluaa yhdistää saksan kääntämisen ja tulkkauksen sekä aineenopettajan opinnot, tulee hänellä olla suoritettuna pakollisina edeltävinä opintoina opetusharjoittelun (perusharjoittelun) aloittamista varten aineopintojen kieliopista ehdottomasti vähintään toinen osa (morfologia tai syntaksi) ja täydentävinä aineopintoina germaanisen filologian teksti- ja keskusteluharjoitukset (3 op) sekä kirjallisuushistoria (5 op). - Tasapuolisuuden vuoksi myös germaanisen filologian opiskelijoilla tulisi olla kirjallisuushistoria (5 op) pakollisena edeltävänä opintona ennen aineenopettajankoulutukseen kuuluvan perusharjoittelun aloittamista. - Jos germaanisen filologian opiskelija vaihtaa kesken aineopintojen pääaineekseen saksan kääntämisen ja tulkkauksen (kesken aineopintojen pääainettaan vaihtava opiskelija ei ole siis suorittanut perusopintojenkaan saksan kääntämisen ja tulkkauksen puolen käännösharjoituksia!), hän täydentää aineopintojen käännösharjoituksia (mikäli ne on jo suoritettu) tekemällä 5 opintopisteen täydentävän paketin käännösharjoituksia äidinkieleen päin (joko saksa suomi tai suomi saksa). Laajuus on sama kuin kirjallisuushistorian (5 op) täydentävässä suorituksessa toiseen suuntaan. - Siltaopintoja vaaditaan HuK-tutkinnon suorittamisen jälkeen siis op. Mikäli siltaopintoja saa olla korkeintaan 30 op, ja opiskelijalla on sivuaineenaan toinen kieli, jossa hän samalla tavalla haluaa vaihtaa filologian puolelta kääntämisen ja tulkkauksen puolelle tai päinvastoin, siihenkin on suunnittelussa muistettava jättää pistevaraa. - Todettiin, että täydentävien opintojen ja siltaopintojen monimutkaisen kumulatiivisuuden takia pääaineen vaihto olisi selkeintä tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mielellään heti perusopintojen jälkeen. Syventävät opinnot - Auktorisoidun kääntäjän opinnoista osa (3 op) tulee siis kääntämisen ja tulkkauksen syventäviin opintoihin (asiakirjakääntäminen suuntaansa 3 op); vain maisterintutkinto antaa auktorisoidun kääntäjän pätevyyden. - Germaanisen filologian syventävien opintojen laajuus on 86 op. Tulisiko yleisesti määritellä, että minimitutkinnossa on oltava vähintään jokin tietty opintopistemäärä kääntämisen erikoistumisopintoja? LIITE: perusopintojen, aineopintojen ja syventävien opintojen opetussuunnitelmien suuntaviivat. Germaaninen filologia Perusopinnot (GGE100) 25 op Saksan kääntäminen ja tulkkaus Perusopinnot (ISA100) 25 op Jos hän on suorittanut vain käännösteorian (4 op), hän valitsee siltaopintoina lisäksi? op suoraan kääntämiseen liittyviä kursseja aineopintojen kääntämisen ja tulkkauksen erikoistumisopintojen sarakkeesta.

5 YHTEISET KURSSIT (ei oppiainekohtaisia rinnakkaisryhmiä): Saksankielisten maiden maantuntemus ja kulttuuritietous (= kulttuurin peruskurssi luentona tai verkkokurssina) 5 op Kielioppi 4 op Saksankielisten maiden maantuntemus ja kulttuuritietous (= kulttuurin peruskurssi luentona tai verkkokurssina) 5 op Kielioppi 4 op OPPIAINEKOHTAISESTI ERILAISET MUTTA SAMANKALTAISET KURSSIT: Rakenne- ja käännösharjoitukset (saksa suomi/ruotsi) (GGE112) 3 op Teksti- ja käännösharjoitukset (suomi/ruotsi saksa) (GGE113) 3 op 4 op Tutoriaali (GGE111) 6 op Ammattikääntäminen I saksa suomi (ISA101) 3 op Tekstin tuottaminen ja ammattikääntäminen I suomi saksa (ISA102) 5 op 4 op Kääntämisen tutoriaali (Puheviestintä ja tulkkaus I ISA104; Propedeuttinen opintojakso ISA106; Henkilökohtainen opintosuunnitelma ISA107) TÄYSIN ERILAISET KURSSIT: Saksalaisen kielialueen kirjallisuuden ja kulttuurin peruskurssi (GGE131) 5 op 3 op Tulkkaus I (3 op, suoritetaan kevätlukukaudella?) Germaaninen filologia Aineopinnot pääaineopisk. (GGE200P) 45 op Saksan kääntäminen ja tulkkaus Aineopinnot pääaineopisk. (ISA200P) 45 op YHTEISET KURSSIT (ei oppiainekohtaisia rinnakkaisryhmiä): Aineopintojen kielioppi 6 op Tieteelliset työskentelymenetelmät, ks. proseminaari Aineopintojen kielioppi 6 op Tieteelliset työskentelymenetelmät, ks. proseminaari OPPIAINEKOHTAISESTI ERILAISET MUTTA SAMANKALTAISET KURSSIT: Käännösharjoitukset (saksa äidinkieli) (GGE211) 3 op (erikseen ulkomaalaisille opiskelijoille) Ammattikääntäminen II saksa suomi (ISA201) 5 op (ml. Kääntäjän apuneuvot GSK243B)

6 Käännösharjoitukset (suomi/ruotsi saksa) (GGE212) 3 op Teksti- ja keskusteluharj. (GGE213) 3 op Henkilökoht. opintosuunnit. (GGE251) 1 op Työelämäorientaatio (GGE252) 2 op Proseminaari ml. tieteelliset työskentelymenetelmät (GGE261) 4 op Kandidaatintutkielma (GGE262) 6 op Tekstin tuottaminen ja ammattikäänt. II suomi saksa (ISA202) 5 op Puheviestintä ja tulkkaus II (ISA203) 3 op Henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 op Työelämäorientaatio, esim. projektityöskentelyn perusteet (ISA207T) 2 op Proseminaari ml. tieteelliset työskentelymenetelmät (ISA204) 4 op Kandidaatintutkielma (ISA205) 6 op TÄYSIN ERILAISET KURSSIT: Johdatus saksan kielen tutk. (GGE222) 4 op Kirjallisuushistoria (GGE231) 5 op Germaanisen filologian kielitieteen ja kirjallisuustieteen erikoistumisopinnot 8 op Kielitiede (kurssit voidaan sijoittaa joko ainetai syventäviin opintoihin), esim. seuraavat, myös kääntäjille tärkeät erikoisalat (à 3 5 op): -Leksikologia ja leksikografia -Sananmuodostus -Fraseologia, vrt. käänt. ja tulkk. erik.op. -Puhuttu kieli ja keskusteluanalyysi -Pragmalingvistiikka -Tyylioppi -Tekstilingvistiikka -Sosiolingvistiikka/dialektologia -Sana- ja lausesemantiikka -Kontrastiivinen tutkimus ja/tai virheanalyysi Kirjallisuustiede (kurssit voidaan sijoittaa joko aine- tai syventäviin opintoihin) Kääntämisen ja tulkkauksen erik.opinnot: - Käännösteoria (saksankielinen?) 4 op, germaanisen filologian opiskelijoille vapaavalintainen (joko aine- tai syventävissä opinnoissa) -Käännösharjoitukset sa su (käyttötekstit) (GSK243C) (myös germ. fil. opiskelijoille) Kääntämisen ja tulkk. erik.opinnot 13 op Pakollinen: käännösteoria (saksankielinen?) 4 op, germaanisen filologian opiskelijoille vapaavalintainen (joko aine- tai syventävissä opinnoissa) Valinnaisia (à 3 5 op, vain aineopintoihin): -Käännösharjoitukset sa su (käyttötekstit) (GSK243C) (myös germ. fil. opiskelijoille) -Tekstitys I (ISA232) sa su -Saksan fraseologia I (ISA234), vrt. germ. fil. Valinnaisia (à 3 5 op, kurssit voidaan sijoittaa joko aine- tai syventäviin opintoihin; ainakin puolet erikoisalojen käännöskursseista suoritetaan äidinkieleen päin?): - Johdatus erik.alojen tekstien kääntämiseen (GSK323A) (suoritetaan ennen er.aloja) - Erikoisaloja sa su ja/tai su sa: esim. kauppa, talous, laki, hallinto, tekniikka, teollisuus [-Asiakirjakääntäminen (ISA231) 6 op syventäviin opintoihin] -Erikseen sovittava erikoisala (ISA235), esim. saksankielisen kirjallisuuden historia (ISA233) 3 op = germ. fil. Saksalaisen kielialueen kirjallisuuden peruskurssi 3 op; muita kielitieteen ja kirjallisuustieteen erikoisaloja, ks. germ. fil. [Kieliharjoittelu (ISA206) 5 op

7 syventävien opintojen Kieli- tai työharjoittelu ] Germaaninen filologia Syventävät opinnot pääaineopiskelijalle (GSK300P) 86 op Saksan kääntäminen ja tulkkaus Syventävät opinnot pääaineopiskelijalle (ISA300P) 80 op OPPIAINEKOHTAISESTI ERILAISET MUTTA SAMANKALTAISET KURSSIT: Käännösharjoitukset (suomi/ruotsi saksa) (GGE312) 4 op Kääntäjälinjan pakolliset erikoistumisopinnot Käännösharjoitukset III sa su, yleistekstit (GSK323B) 4 op Ammattikääntäminen III suomi saksa (ISA302) 5 op Ammattikääntäminen III saksa suomi (ISA301) 5 op Teksti- ja sanastoharjoitukset (GGE311) 3 op Työharjoittelu (GGE313H) 5 op TAI Työelämään orientoivat opinnot (GGE313T) 5 op Seminaari (GGE330) 9 op HOPS (GGE331) 1 op Pakollinen: Saksan kielen kehitys (GGE340) 5 op Pro gradu -tutkielma (GSK800) 40 op Kääntäjälinjan pakolliset erikoistumisopinnot (GSK323) 19 op Johdatus erikoisalojen tekstien kääntämiseen (GSK323A) 4 op kääntämisen ja tulkkauksen aine- tai syventäviin opintoihin (pakollinen?) Käännösharjoitukset III su sa, erikoisalat (GSK323C) 5 op integroidaan Käännösharjoitukset III sa su, erikoisalat (GSK323D) 5 op integroidaan Kääntäjälinjan valinnaiset erikoistumisopinnot (GSK323E) Esim. Tulkkausharjoitukset (4 5 op) integroidaan Käyttötekstien kääntäminen su sa (4 5 op) Työharjoittelu (ISA331H) 5 op Seminaari (ISA303) 8 op 9 op HOPS (ISA305) 2 op 1 op Valinnainen: Saksan kielen kehitys 5 op Pro gradu -tutkielma (ISA800) 40 op Valinnaisia yht. 15 op Ks. aineopintojen valinnaiset kurssit, niiden lisäksi: Erikseen sovittava erikoisala (ISA325) à 3 5 op, esim.: - Erikoisalojen käännöskurssit, ks. aineopinnot - Kaunokirjallis. käänt. (ISA326) à 3 5 op - Tulkkauksen syventävä kurssi (ISA327) 8 op tai sivuaineeseen - Saksan fraseologia II (ISA328) 5 op - Syventävä maantuntemus (ISA329) 5 op - Projektityöskentely (ISA330) 10 op + ensin aineopintojen projektityöskentelyn perusteet - Asiakirjakääntäminen (siirtyi aineopinnoista) sa su ja/tai su sa (3 op), osa auktorisoi-

8 integroidaan Kaunokirjallisuuden kääntäminen (4 5 op) integroidaan Kollokvio (GGE320A) 3 5 op dun kääntäjän opinnoista

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot toukokuussa.2012. Niihin voi kuitenkin tulla

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Perusopinnot Aineopinnot Ei muutoksia.

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi 2017 2018 Tässä opetusohjelmassa on opetustiedot niistä opinnoista, jotka on merkitty alla

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia?

Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia? Lisätietoja germaanisen filologian opiskelusta: Lehtori Satu Selkälä puh. (08) 553 3430 satu.selkala(at)oulu.fi Lisätietoja opiskelijavalinnasta: Humanistisen tiedekunnan kanslia Puh. (08) 553 1011 (vaihde)

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset 208 SIVUAINEKOKONAISUUDET, YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset AKVAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAAN LIITTYVÄT SIVUAINEOPINTO- KOKONAISUUDET 86173 Kala- ja

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

ESPANJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 20.12.2012, suomen kielen rakenne)

ESPANJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 20.12.2012, suomen kielen rakenne) ESPANJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 20.12.2012, suomen kielen rakenne) Tarkemmat tiedot kursseista ja uudesta tutkintojärjestelmästä löytyvät vuoden 2012 2013 opintooppaasta ja opiskelijan yleisoppaasta.

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta

Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa. Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi nykykielten laitoksessa Helsingin yliopisto humanistinen tiedekunta Tätä kaikkea voit opiskella Nykykielten laitos tarjoaa opetusta kaikkiaan 23 kielessä sekä kieliteknologian

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset

Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset 2011-2012 Tutkintovaatimukset Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot (Skk0100), aineopinnot (Skk0200) ja syventävät opinnot (Skk0300) muodostuvat pienemmistä

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta

USKONTOTIETEEN HOPS. Humanistinen tiedekunta USKONTOTIETEEN HOPS Humanistinen tiedekunta ORIENTOIVIEN OPINTOJEN HOPS (2 op) Jakson aikana opiskelija hankkii valmiudet opintojensa aloittamiseen ja tutkintonsa suunnitteluun sekä tutustuu opiskeluympäristöönsä

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN LAITOS. Psykologian koulutus

PSYKOLOGIAN LAITOS. Psykologian koulutus PSYKOLOGIAN LAITOS Psykologian koulutus Psykologian koulutuksen opetussivut: http://www.helsinki.fi/psykologia/opiskelu/yleistietoa.htm 1.8.2005 voimaan tulevat tutkintovaatimukset Psykologian kandinaatin

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman intojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma Perusinnot Opetussuunnitelma 2012-2015 Opetussuunnitelma 2015-2018 PERUSOPINNOT

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Ranskalainen filologia

Ranskalainen filologia Ranskalainen filologia uusien opiskelijoiden informaatiotilaisuus 29.8.2007 Mikä on romaanisten kielten laitos? useamman oppiaineen muodostama yksikkö laitoksessa on neljä oppiainetta: ranskalainen filologia,

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa 1. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 26.8.2015 klo 13.00-16.45

Orientoivat opinnot, osa 1. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 26.8.2015 klo 13.00-16.45 Orientoivat opinnot, osa 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 26.8.2015 klo 13.00-16.45 2 Tilaisuuden ohjelma 13.00 Kati Toikkanen & Maija Ohvo: Opintojen rakenne ja opiskelusta Tampereen

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot