Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot"

Transkriptio

1 Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot toukokuussa Niihin voi kuitenkin tulla vielä muutoksia, sillä yksikön yleiset siirtymäsäännöt hyväksytään johtokunnan kokouksessa kesäkuussa ja ne voivat vaikuttaa vastaavuustaulukoiden sisältöön. Tärkeää: 1) Jos iskelijalla on uuteen tutkinto-ohjelmaan siirryttäessä keskeneräisiä intokokonaisuuksia, käytetään uuden etussuunnitelman intokokonaisuuksien laajuuksien täydentämiseen (aine- ja syventävät innot) syventävien intojen vaihtoehtoisia intojaksoja. Perusinnot: epäselvissä tapauksissa ensisijaisesti tapauskohtainen harkinta! Tärkeää: 2) Uuden tutkinto-ohjelman etussuunnitelmassa entisille täydennysinnoille ei ole laadittu erityisiä vastaavuuksia (täydennysinnot kuuluneet aikaisemmin HuKtutkinnon muihin intoihin ). Jos iskelijalla on jo suoritettuja täydennysintoja, ne menevät edelleen tutkinnon valinnaisiin intoihin, mutta niitä ei jatkossa tarvitse suorittaa eikä niille myöskään esitetä varsinaisia vastaavuuksia. 1. OPISKELIJA JATKAA VANHASSA PÄÄAINEESSA (mahdollista asti) Kaikki iskelijat noudattavat uusia etussuunnitelmia ja uusia etusohjelmia. Kaikki etus järjestetään siirtymäaikana yksiköiden uusien etussuunnitelmien mukaisesti. Ennen slk 2012 aloittaneet iskelijat voivat siirtymäaikana suorittaa HuK- ja FM-tutkinnon into-oikeutensa mukaisesti lukuvuonna voimassa olleen tutkintorakenteen mukaan. Uuden etussuunnitelman mukaan tehdyt intosuoritukset sijoitetaan vanhaan tutkintorakenteeseen (koskee myös sivuaineintoja). Keskeneräiset intokokonaisuudet suoritetaan lpuun alla olevien vastaavuustaulukoiden mukaisesti. Epäselvistä kohdista kannattaa keskustella kokonaisuuden vastuuhenkilön kanssa. Huom! alkaen myös edellisen ( ) etussuunnitelman mukaan aloitettujen intokokonaisuuksien keskiarvo lasketaan uuden into-paan periaatteiden mukaisesti. Jos intokokonaisuutta ei ole vielä aloitettu, sen suorittaminen aloitetaan vuosien etussuunnitelman mukaisesti Täydennysinnot (GERF: 11 : Opiskelija EI suorita täydennysintoja! TRSA: 20 ) GERFT1 Ääntämisharjoitukset, 2 SAKP2 Suullinen viestintä, 5 GERFT2 Kielipiharjoitukset, 4 SAKP1 Kielipi- ja sanastoharjoitukset, 5 *

2 GERFT3 Puhevalmiusharjoitukset, 2 GERFT4 Kirjalliset harjoitukset, 3 SAKP2 Suullinen viestintä, 5 SAKP5 Kirjallinen viestintä I, 5 TRSAT1 Kulttuuripassi, 2 Ei varsinaista vastaavuutta, intojakson pisteet menevät tutkinnon valinnaisiin intoihin. TRSAT2 Kielipiharjoitukset, 4 SAKP1 Kielipi- ja sanastoharjoitukset, 5 (kielipiharjoitukset, 3 ) TRSAT3 Suulliset harjoitukset, 6 SAKP2 Suullinen viestintä, 5 TRSAT04 Kirjalliset harjoitukset, 4 SAKP5 Kirjallinen viestintä I, 5 TRSAT05 Teksti- ja sanastoharj., 4 SAKP1 Kielipi- ja sanastoharjoitukset, 5 (teksti- ja sanastoharjoitukset 2 ) Saksan kieli ja kulttuuri, perusinnot Saksan kielen, kulttuurin ja (25 ): kääntämisen perusinnot (30 ): GERFP1 Kielipiharjoitukset II, 3 SAKP1 Kielipi- ja sanastoharjoitukset, 5 GERFP2 Kirjalliset harjoitukset II, 3 SAKP5 Kirjallinen viestintä I, 5 GERFP3 Käännösharjoitukset saksasta SAKP3 Näkökulmia kääntämiseen, suomeen, 2 osasuoritus: Rakenne- ja GERFP4 Käännösharjoitukset suomesta saksaan I, 2 sanastoharjoitukset, 2 SAKP3 Näkökulmia kääntämiseen, osasuoritus: Kääntäminen viestinnällisenä asiantuntijatehtävänä, 3 GERFP5 Kielipi I, 4 GERFP6 Johdatus piaineen, 3 GERFP7 Saksalaisen kielialueen maantuntemus, 4 GERFP8 Saksankielisen kirjallisuuden tekstikurssit, 4 Vastaavuusehdotus: Jos suorittamatta sekä GERFP3 ja GERFP4, korvaavuus = SAKP3 Näkökulmia kääntämiseen, 5 SAKP4 Kielipi I, 5 Ei vastaavuutta; tapauskohtainen harkinta! SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri, 5 SAKA7 Saksankielinen kirjallisuus valistusajasta nykyaikaan (5 ) Vastaavuusehdotus (GERF): Jos iskelija on suorittanut intojaksot GERFT2 (4 ) + GERFP1 (3 ) + GERFP5 (4 ), vastaa uuden etussuunnitelman intojaksoja SAKP1 (5 ) + SAKP4 (5 ) Käännöstiede (saksa), perusinnot (28 ) Yhteiset teoriainnot (7-9 ) TRMUP1 Johdatus kääntäjän ammattiin ja käännösprosessiin/luennot, 2 TRMUP2 Johdatus kulttuurintuntemukseen ja A-työkielen kulttuuriin, 2-4 Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusinnot (30 ): LTLY03 Kääntämisen perusteet (5 ) Ei vastaavuutta; intisteet tutkinnon valinnaisiin intoihin

3 Y03 Käännöstieteen peruskurssi, 3 Kieliparisidonnaiset innot (19 ): TRSAP1 Johdatus kääntäjän ammattiin ja käännösprosessiin/harjoitukset, 4 TRSAPK2 Kulttuuritietous, 4 TRSAPK3 Funktionaalinen kielipi, 4 TRSAPK4A Puheviestintä I, 3 TRSAPK5 Kirjallinen viestintä I, 4 Vastaavuusehdotus (TRSA): Jos iskelija on suorittanut intojaksot TRSAT2 (4 ) + TRSAT05 (4 ) + TRSAPK3 (4 ) vastaa uuden etussuunnitelman intojaksoja SAKP1 (5 ) + SAKP4 (5 ) Saksan kieli ja kulttuuri, aineinnot (45 ): GERFA1 Sanastoharjoitukset, 2 GERFA2 Kirjalliset harjoitukset III, 3 GERFA3 Suulliset harjoitukset II, 2 GERFA4 Käännösharjoitukset su-sa II, 3 GERFA5 Kielitaitotesti, 0 GERFA6 Kielipi II, 4 GERFA7 Saksan kielen historia, 2 GERFA8 Semantiikka ja pragmatiikka, 3 GERFA9 Saksankielisen kielialueen kulttuuritietous, 3 GERFA10 Saksankielinen nykykirjallisuus, 5 GERFAV valinnaiset kurssit, 4 GERFA11 Kieliharjoittelu, 4 GERFA12A Tieteellisen työskentelyn metodit, 2 LTLY03 Kääntämisen perusteet, 5 SAKP3 Näkökulmia kääntämiseen, osasuoritus: Kääntäminen viestinnällisenä asiantuntijatehtävänä (3 ) SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria, 5 SAKP4 Kielipi I, 5 SAKP2 Suullinen viestintä, 5 SAKP5 Kirjallinen viestintä I, 5 Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineinnot (50 ) SAKA5 Kielitieto ja -taito: osasuoritus fraseologia, 3 SAKA1 Kirjallinen viestintä II, 5 Sovitaan tapauskohtaisesti! SAKA5 Kielitieto ja -taito: osasuoritus kontrastiiviset teksti- ja sanastoharjoitukset, 4 EI vastaavuutta (suoritusta ei vaadita lkv >) SAKA5 Kielitieto ja -taito: osasuoritus kielipi II, 3 Järjestetään vanhan intojakson kirjatenttimahdollisuus syksyllä SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka, 5 SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria, 5 Joko SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus, 5 tai SAKA7 Saksankielinen kirjallisuus valistusajasta nykyaikaan, 5 Jokin syventävien intojen vaihtoehtoisista intojaksoista, 5 SAKA2 Kieli- ja kulttuuriharjoittelu, 5 Jos metodiosuus suorittamatta, iskelija suorittaa koko SAK12 Seminaari I 10 -kokonaisuuden. Jo suoritettu GERFA12A

4 GERFA12B Seminaari II, 2 GERFA12C Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte, 6 Käännöstiede (saksa), aineinnot (52-68 ): Pakolliset intojaksot (22 ): TRMUA1 Johdatus tulkin ammattiin ja tulkkausprosessiin/luennot, 2 TRMUAK2 Monikielinen käännöstyöpaja, 6 TRMUAK10 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria, 4 TRMUAK3A Kandidaatintutkielmaseminaari, 4 TRMUAK3B Kandidaatintutkielma, 6 Vapaaehtoiset intojaksot TRMUA4 Käännöstieteelliset tekstit, 4 TRMUAK7 Kääntämisen filosofia, 2 TRMUAK9 Käännöstieteen klassikoita, 2-10 Pakolliset kieliparisidonnaiset innot (30 ) TRSAA1 Johdatus tulkin ammattiin ja tulkkausprosessiin/harjoitukset, 2 TRSAAK6 Dialogitulkkaus, 4 TRSAAK2 Kulttuuritietous II, 4 TRSAAK1 Kieli- ja kulttuuriharjoittelu, 4 TRSAAK3 Kirjallinen viestintä II, 4 TRSAA4B Puheviestintä II, 4 TRSAA4 Käännösviestintä sa-su, 4 TRSAA5 Käännösviestintä su-sa, 4 aineintojen kokonaisuuteen lisäpisteinä. SAKA12 Seminaari I,..., 10 (seminaariosuus) SAKA12 Seminaari I, 10 (kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte) Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineinnot (50 ) TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö -intojaksosta osasuoritus Tulkkausviestinnän perusteet (3 ) TRMU2 Monikielinen käännöstyöpaja, 5 TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö -intojaksosta osasuoritus käännösteoria, 4 SAKA12 Seminaari I,., 10 (seminaariosuus) SAKA12 Seminaari I,, 10 (kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte) Vastaavuus määritellään tapauskohtaisesti Vastaavuus määritellään tapauskohtaisesti (voi korvata esim. joitakin käännöstieteen teoriaintoja ) TRMU3 Käännöstieteen klassikoita, 5 SAKA10 Dialogitulkkaus, 5 SAKA10 Dialogitulkkaus, 5 SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri, 5 SAKA2 Kieli- ja kulttuuriharjoittelu, 5 SAKA1 Kirjallinen viestintä II, 5 Ei varsinaista vastaavuutta, tapauskohtainen harkinta. Jos intojakso suoritettu, tulee osaksi aineintojen kokonaismerkintää; SAKA8 Käännösviestintä sa-su, 5 SAKA9 Käännösviestintä su-sa, 5

5 GERFS8 Kulttuurintutkimuksen metodit, 4 GERFS10 Hollannin kielen peruskurssi, 3 GERFS9A Seminaari II, 5 GERFS9B Pro gradu -tutkielma, 35 (GERFS9C Sivuainetutkielma, 15 ) Valinnaiset kurssit (20 ) Talousviestintä Huom! Näitä intojaksoja voi olla enemmänkin ja ne voidaan myös sitoa alkuperäisillä koodeillaan ja nimillään syventävien intojen kokonaismerkintään. GERFW1 Taloussaksa, 3-9 GERFW2 Talousviestintä, 3-4 GERFW3 Kielineuvonta ja viestintäkoulutus, 3-4 GERFW4 Mainosviestintä, 3-4 GERFW5 Ammatti- ja erikoiskielet, 3-4 Saksan kieli ja kulttuuri, syventävät Saksan kielen ja kulttuurin syventävät innot (83 ) innot (80 ) GERFS1 Tieteellinen kirjoittaminen, 4 SAKS1 Tieteellinen kirjoittaminen, 5 GERFS2 Käännösharjoitukset su-sa III, 3 Jos iskelija on suorittanut intojakson GERFS1/SAKS1 Tieteellinen kirjoittaminen arvosanalla 3-5, ei vaadita suoritusta (tarvittaessa tapauskohtainen harkinta); jos arvosanalla 1-2, suorittaa aineinnoista SAKA5 osasuorituksen kontrastiiviset teksti- ja sanastoharjoitukset, 4 GERFS3 Suulliset harjoitukset III, 3 Jokin vaihtoehtoisten intojen D- intojakso GERFS4 Kielitaitotesti, 0 Ei vastaavuutta GERFS5 Tekstilingvistiikka, 3 SAKS2 Tekstilingvistiikka, 5 GERFS6 Keskustelun- ja SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi, diskurssianalyysi, 3 5 GERFS7 Kontrastiivinen lingvistiikka, 3 Puuttuva kielitieto -intojakso (SAKS2 tai SAKS3). Jos iskelija on suorittanut intojakson GERFS7, vastaava intistemäärä (3 ) SAKDvaihtoehtoisiin intoihin. SAKS4 Kirjallisuustiede ja kulttuurintutkimus, 5 tai LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat, 5 SAKD4 Sukulaiskielet: hollanti, 5 SAKS5 Seminaari II, 5 SAKS5 Pro gradu -tutkielma, 35 (SAKS7 Valinnaisten intojen tutkielma, 15 ) Syventävien intojen vaihtoehtoiset innot (20 ) Talousviestintä SAKW4 Jokin muu talousviestintään liittyvä intojakso, 5 SAKW1 Talousviestintä, 5 SAKW3 Talousviestintä ja viestintäkoulutus, 5 SAKW2 Mainosviestintä, 5 SAKW4 Jokin muu talousviestintään

6 GERFW6 Terminologia, 3-4 GERFW7 Markkinoinnin tekstikurssi, 3-4 GERFW8 Jokin muu talousviestintään liittyvä kurssi, 3-4 Vieraan kielen ettaminen GERFD1 Johdatus vieraan kielen ettajan työhön, 3-4 GERFD2 Kielen piminen, 3-4 GERFD3 Kulttuurien välinen piminen, 3-4 GERFD4 Kielipi saksa vieraana kielenä -etuksessa, 3-4 GERFD5A Kontrastiivinen verbiidiomatiikka GERFD5B Kontrastiivinen pragmatiikka, 3-4 GERFD5C Virheanalyysi, 3-4 GERFD6 Sosiolingvistiikka, 3-4 GERFD7 Kirjallisuus/kuvataide etuksessa, 3-4 GERFD8 Stilistiikka, 3-4 GERFD9 Jokin muu kielitieteen erityisaihe, 3-4 GERFD10 Jokin muu vieraan kielen ettamisen erityisaihe, 3-4 GERFD11 Harjoitustyö vapaaehtoistyön muodossa, 3-4 Kirjallisuus ja kulttuuri GERFK1 Arkielämä ja sivilisaatio, 3-4 GERFK2 Jokin ajankohtainen politiikan, yhteiskunnallinen tai kulttuuriaihe, 3-4 GERFK3 Jokin saksankielisten maiden historian, sosiaali- tai kulttuurihistorian aihe, 3-4 GERFK4 Kulttuurien välinen viestintä, 3-4 GERFK5A Saksankielinen vähemmistökirjallisuus, 3-4 liittyvä intojakso, 5 SAKW4 Jokin muu talousviestintään liittyvä intojakso, 5 SAKW4 Jokin muu talousviestintään liittyvä intojakso, 5 SAKW4 Jokin muu talousviestintään liittyvä intojakso, 5 Vieraan kielen ettaminen SAKD1 Johdatus vieraan kielen ettajan työhön, 5 SAKD2 Vieraan kielen piminen, 5 SAKD3 Kulttuurien välinen piminen, 5 ettamisen erityisaihe, 5 ettamisen erityisaihe, 5 ettamisen erityisaihe, 5 ettamisen erityisaihe, 5 ettamisen erityisaihe, 5 ettamisen erityisaihe, 5 ettamisen erityisaihe, 5 ettamisen erityisaihe, 5 ettamisen erityisaihe, 5 ettamisen erityisaihe, 5 Kirjallisuus ja kulttuuri SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 5 SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 5 tai SAKK2 Pulaarikulttuuri, 5 SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 5 tai SAKK2 Pulaarikulttuuri, 5 SAKK3 Kulttuurien välinen viestintä, 5 SAKK1 Monikulttuurinen kirjallisuus, 5

7 GERFK5B Jokin muu saksankielisen kirjallisuuden erityisaihe, 3-4 GERFK6 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 3-4 GERFK7 Harjoittelu, 3-4 SAKK5 Jokin saksankielisten maiden kirjallisuuden erityisaihe, 5 SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 5 tai SAKK2 Pulaarikulttuuri, 5 SAKK6 Harjoittelu, 5 2. OPISKELIJA SIIRTYY TUTKINTO-OHJELMAAN Opiskelija seuraa into-paan mukaista tutkintorakennetta ja etussuunnitelmaa (huom. myös yleiset valmiuden, kieli- ja viestintäinnot, yksikön yhteiset innot). Opinto-oikeus muutetaan vastaamaan vanhaa pääainepohjaista into-oikeutta uudessa tutkinto-ohjelmassa. Lpuun suoritetut intokokonaisuudet korvaavat vastaavat intokokonaisuudet uusissa tutkinto-ohjelmissa. Keskeneräiset intokokonaisuudet suoritetaan lpuun uusien vaatimusten mukaisesti alla olevia vastaavuustaulukoita noudattaen. Uudet intokokonaisuudet aloitetaan puhtaalta pöydältä = uusien etussuunnitelmien mukaan. On mahdollista tehdä kandidaatin tutkinto pääaineessa ja maisterin tutkinto tutkinto-ohjelmassa Saksan kielen, kulttuurin ja Perusinnot (25 ): kääntämisen perusinnot (30 ): SAKP1 Kielipi- ja sanastoharjoitukset, 5 (koostuu osasuorituksista kielipiharjoitukset 3, teksti- ja sanastoharjoitukset 2 ) SAKP2 Suullinen viestintä, 5 Joko GERFT2 Kielipiharjoitukset I (4 ) tai GERFP1 Kielipiharjoitukset II (3 ) Jos iskelija on suorittanut molemmat, perusintojen intojakso sidotaan myös normaalisti perusintojen kokonaismerkintään. TRSAT2 Kielipiharjoitukset (4 ) + TRSAT05 Teksti- ja sanastoharjoitukset (4 ) GERFT1 Ääntämisharjoitukset (2 ) + GERFT3 Puhevalmiusharjoitukset (2 ) TRSAT3 Suulliset harjoitukset (6 ) Jos iskelija on suorittanut perusinnoista TRSAPK4A Puheviestintä I (3 ), ko. intojakso sidotaan myös perusintojen kokonaismerkintään

8 SAKP3 Näkökulmia kääntämiseen, 5 SAKP4 Kielipi I, 5 SAKP5 Kirjallinen viestintä I, 5 SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus, 5 GERFP3 Käännösharjoitukset sa-su (2 ) + GERFP4 Käännösharjoitukset su-sa I (2 ) TRMUP1 Johdatus kääntäjän ammattiin luennot (2 ) + TRSAP1 Johdatus kääntäjän ammattiin harjoitukset (4 ) GERFP5 Kielipi I (4 ) TRSAPK3 Funktionaalinen kielipi (4 ) GERFT4 Kirjalliset harjoitukset I (3 ) + GERFP2 Kirjalliset harjoitukset II (3 ) TRSAPK5 Kirjallinen viestintä I (4 ) + TRSAT04 Kirjalliset harjoitukset (4 ); T04:n intisteet tutkinnon valinnaisiin intoihin kuten T-innot aikaisemminkin Joko GERFA10 Saksankielinen nykykirjallisuus (5 ) tai GERFP8 Saksankielisen kirjallisuuden tekstikurssi (4 ) Vastaavuusehdotus (GERF): Jos iskelija on suorittanut intojaksot GERFT2 (4 ) + GERFP1 (3 ) + GERFP5 (4 ), paketti vastaa uuden etussuunnitelman intojaksoja SAKP1 (5 ) + SAKP4 (5 ). Vastaavuusehdotus (TRSA): Jos iskelija on suorittanut intojaksot TRSAT2 (4 ) + TRSAT05 (4 ) + TRSAPK3 (4 ), paketti vastaa uuden etussuunnitelman intojaksoja SAKP1 (5 ) + SAKP4 (5 ). Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineinnot (50 ) yhteiset aineinnot (30 ): SAKA1 Kirjallinen viestintä II, 5 SAKA2 Kieli- ja kulttuuriharjoittelu, 5 SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria, 5 Aineinnot (45 ) GERFA2 Kirjalliset harjoitukset III (3 ) TRSAAK3 Kirjallinen viestintä II (4 ) GERFA11 Kieliharjoittelu (4 ) TRSAAK1 Kieli- ja kulttuuriharjoittelu (4 ) GERFA9 Saksalaisen kielialueen kulttuuritietous (3 ) TRSAAK2 Kulttuuritietous II (4 ) HUOM! Opintojakso korvaa joko SAKA3 tai SAKA4, 5.

9 SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri, 5 GERFP7 Saksalaisen kielialueen maantuntemus (4 ) TRSAAK2 Kulttuuritietous II (4 ) HUOM! Opintojakso korvaa joko SAKA3 tai SAKA4, 5. SAKA12 Seminaari I, kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte, 10 GERFA12A Tieteellisen työskentelyn metodit (2 ) + GERFA12B Seminaari I (2 ) + GERFA12C Kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte (6 ) TRMUAK3A Kandidaatintutkielmaseminaari (4 ) + TRMUAK3B Kandidaatintutkielma (6 ) Aineintojen moduulit (20 ): Kielen ja kulttuurin moduuli: SAKA5 Kielitieto ja -taito, 10 Kontrastiiviset : GERFA4 (kontrastiiviset teksti- ja Käännösharjoitukset su-sa II (3 ) sanastoharjoitukset, 4 ; kielipi II, 3 ; Kielipi II: GERFA6 Kielipi II (4 ) Fraseologia, 3 ) Fraseologia: GERFA1 Sanastoharjoitukset (2 ) SAKA6 Semantiikka ja pragmatiikka, 5 GERFA8 Semantiikka ja pragmatiikka (3 ) GERFP8 Saksankielisen kirjallisuuden tekstikurssi (4 ) SAKA7 Saksankielinen kirjallisuus valistusajasta nykyaikaan, 5 Kääntämisen ja tulkkauksen moduuli: SAKA8 Käännösviestintä saksa-suomi, 5 TRSAA4 Käännösviestintä saksa-suomi (4 ) SAKA9 Käännösviestintä suomi-saksa, 5 TRSAA5 Käännösviestintä suomi-saksa (4 ) SAKA10 Dialogitulkkaus, 5 TRSAAK6 Dialogitulkkaus (4 ) + TRSAA1 Johdatus tulkin ammattiin ja tulkkausprosessiin/harjoitukset, 2 SAKA11 Tekstianalyysi, 5 Ei varsinaista vastaavuutta; tapauskohtainen harkinta Saksan kielen ja kulttuurin syventävät innot (80 ): SAKS1 Tieteellinen kirjoittaminen, 5 SAKS2 Tekstilingvistiikka, 5 Saksan kielen ja kulttuurin syventävät innot (83 ) GERFS1 Tieteellinen kirjoittaminen (4 ) GERFS5 Tekstilingvistiikka (3 ) Jos iskelija on suorittanut GERFS7 Kontrastiivinen lingvistiikka (3 ), intojakson pisteet menevät

10 SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi, 5 SAKS4 Kirjallisuustiede ja kulttuurintutkimus, 5 vaihtoehtoisiin D-kursseihin (korvaavat sisällöllisesti 3 vaihtoehtoisia intoja, mutta sidotaan syventävien intojen kokonaismerkintään vanhalla koodilla) GERFS6 Keskustelun- ja diskurssianalyysi (3 ) Joko jokin GERFK -intojakso (3-4 ) tai GERFS8 Kulttuurintutkimuksen metodit (4 ) GERFS9A Seminaari II, 5 GERFS9B Pro gradu -tutkielma, 35 (GERFS9C Sivuainetutkielma, 15 ) SAKS5 Seminaari II, 5 SAKS6 Pro gradu -tutkielma, 35 (SAKS7 Valinnaisten intojen tutkielma, 15 ) Syventävien intojen vaihtoehtoiset Valinnaiset kurssit (20 ): innot (20 ): Talousviestintä Talousviestintä SAKW1 Talousviestintä, 5 GERFW2 Talousviestintä, 3-4 SAKW2 Mainosviestintä, 5 GERFW4 Mainosviestintä, 3-4 SAKW3 Kielineuvonta ja GERFW3 Kielineuvonta ja viestintäkoulutus, 5 viestintäkoulutus 3-4 SAKW4 Jokin muu talousviestintään GERFW8 Jokin muu talousviestintään liittyvä intojakso, 5 liittyvä kurssi, 3-4 Vieraan kielen ettaminen Vieraan kielen ettaminen SAKD1 Johdatus vieraan kielen ettajan GERFD1 Johdatus vieraan kielen työhön, 5 ettajan työhön, 3-4 SAKD2 Kielen piminen, 5 GERFD2 Kielen piminen 3-4 SAKD3 Kulttuurien välinen piminen, 5 GERFD3 Kulttuurien välinen piminen, 3-4 SAKD4 Sukulaiskielet: hollanti, 5 GERFS10 Hollannin kielen peruskurssi, 3 GERFD10 Jokin muu vieraan kielen ettamisen erikoisaihe, 5 ettamisen erityisaihe, 3-4 Kirjallisuus ja kulttuuri Kirjallisuus ja kulttuuri SAKK1 Monikulttuurinen kirjallisuus, 5 GERFK5A Saksankielinen vähemmistökirjallisuus, 3-4 SAKK2 Pulaarikulttuuri, 5 GERFK2 Jokin ajankohtainen, 3-4 ; GERFK6 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 3-4 SAKK3 Kulttuurien välinen viestintä, 5 GERFK4 Kulttuurien välinen viestintä, 3- SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 5 SAKK5 Jokin saksankielisten maiden kirjallisuuden erityisaihe, 5 SAKK6 Harjoittelu, 5 4 GERFK6 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe, 3-4 GERFK5B Jokin muu saksankielisen kirjallisuuden erityisaihe, 3-4 GERFK7 Harjoittelu, 3-4

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Perusopinnot Aineopinnot Ei muutoksia.

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman intojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma Perusinnot Opetussuunnitelma 2012-2015 Opetussuunnitelma 2015-2018 PERUSOPINNOT

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 päivitetty 24.6.2015 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Luokanettajakoulutuksessa seka luokanettajan ja

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Uusi etussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2014; käytännössä 1.9.2014

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 päivitetty 28.5.2014 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Uusi etussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2014;

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Miten germaanisen filologian kääntäjälinja integroidaan saksan kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineen kanssa?

Miten germaanisen filologian kääntäjälinja integroidaan saksan kääntämisen ja tulkkauksen oppiaineen kanssa? Kieli- ja teemakohtainen työryhmä: saksan kääntäminen ja tulkkaus + germaaninen filologia RAPORTTI 2.5.2008 Työryhmän raporttia koostettiin kokouksessa 28.4.2008. Läsnä olivat Uwe Dirksen, Irmeli Helin

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -piaineen tutkintovaatimukset Siirtymäsäännöt suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ja itämerensuomalaisten kielten piaineiden vanhoista tutkintovaatimuksista

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta uuteen intosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut innot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Perusinnot KAJO-tutkinnossa suoritettu intojakso intojakson Huomioitavaa

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman rakenne ja opintopolut Siirtymäsäännökset Korvaavuus- ja vastaavuustaulukot 9.5.2012 Politiikan tutkimuksen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU Nimi Opiskelijanumero KANDIDAATIN TUTKINTO (180 ) Terveystieteiden yhteiset innot 35 Yleiset valmiudet 10 TERY1 Orientoivat innot,

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Erityispedagogiikan intosuunta Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I etusperiodi 4.9. 22.10. Tentti- ja lukuviikko

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA 2013-14 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA JOENSUUN KAMPUS TUTKINTORAKENNE laajuus koodi Ajalla Joensuu PSYKOLOGIA 3 8013051 Skills for Students

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vuosien opetussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena vero-oikeus

Siirtymäsäännökset vuosien opetussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena vero-oikeus 1 Tampereen yliisto Johtamiskorkeakoulu Pekka Nykänen 17.4.2012 päivitetty 19.6.2012 Siirtymäsäännökset vuosien 2012 201etussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

SAKSAN KIELI JA KULTTUURI. Saksan kieli ja kulttuuri. A6 Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta. A9 Johdatus romaanisiin kieliin (2 op)

SAKSAN KIELI JA KULTTUURI. Saksan kieli ja kulttuuri. A6 Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta. A9 Johdatus romaanisiin kieliin (2 op) Saksan kieli ja kulttuuri 73 A6 Espanjan lähihistoria ja nyky-yhteiskunta (3 op) Sisältö: Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan sisällissodasta meidän päiviimme. Opiskelutapa: Luentokurssi,

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET

VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET 26.5.2015 VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET Vastaavuustaulukko on laadittu uuden opetussuunnitelman näkökulmasta eli katsotaan, mitkä vanhan opetussuunnitelman opintojaksoista

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MUKAISESTI UUDESSA OPETUSOHJELMASSA?

MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MUKAISESTI UUDESSA OPETUSOHJELMASSA? SUORITUSKAAVIOT VANHOILLE OPISKELIJOILLE päivitetty 28.8.13 (ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneet) MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN PERUSOPINNOT VANHAT VAATIMUKSET 2010 12 STYPP1A

Lisätiedot

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt 2017-20 Poliittinen historia & talous- ja sosiaalihistoria Ohjeet siitä, miten aiemmin aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkintoaan, jos

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 31.8.2017 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi 2017 2018 Tässä opetusohjelmassa on opetustiedot niistä opinnoista, jotka on merkitty alla

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207.

Kirjallisuus 2 op Suoritus: Tentti (luennot ja kirjallisuus) ke klo salissa HU207. Saamelainen kulttuuri 25.5.09 SYKSYN 2009 OHJELMA I periodi 24. 8. 16. 10. ja II periodi 26. 10. 18.12.2009 Viikolla 43 eli 19.- 23.10.2009 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683371P Johdatus saamelaiseen kulttuuriin

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Opintojen suositellut suoritusajankohdat JOURNALISTIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIDAATTIOHJELMA. 2. vuosi II per. 2. vuosi IV per. 1. vuosi I per.

Opintojen suositellut suoritusajankohdat JOURNALISTIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIDAATTIOHJELMA. 2. vuosi II per. 2. vuosi IV per. 1. vuosi I per. Opintojen suositellut suoritusajankohdat päivitetty 15.3.2016 Nimi JOURNALISTIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIDAATTIOHJELMA Tutkinto-ohjelman yhteiset innot JOVY1 Orientoivat innot ja HOPS, 2 JOVY2 Tiedonhankinnan

Lisätiedot

Saksan kieli ja kulttuuri

Saksan kieli ja kulttuuri Saksan kieli ja kulttuuri 91 Saksan kieli ja kulttuuri Saksan kielen ja kulttuurin opiskeluun kuuluvia osa-alueita ovat: nykykieli, uudempi kielitiede, uudempi kirjallisuustiede, saksan kielen historia,

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot