Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE"

Transkriptio

1 Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy , ja opiskelijalla on oikeus suorittaa siihen saakka opintojansa vanhojen tutkintovaatimusten mukaan. Opiskelija voi missä vaiheessa tahansa tätä kahden vuoden siirtymäaikaa siirtyä uusiin tutkintovaatimuksiin. Syksystä 2012 alkaen kaikki Suomen kielen ja kulttuurin opetus perustuu kuitenkin uusiin tutkintovaatimuksiin. Opiskelija voi siirtyä uusiin tutkintovaatimuksiin oppiaine kerrallaan: toisin sanoen opiskelija voi siirtyä suorittamaan pääaineen opintoja uusien tutkintovaatimusten mukaisesti, vaikka suorittaisikin sivuaineen opintoja vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti ja päinvastoin. Kun opiskelija tekee päätöksen siirtyä suorittamaan opintoja uusien tutkintovaatimusten mukaisesti, hän ei ilmoita siitä minnekään erikseen, vaan siirtymiseksi katsotaan tiedekunnan mukaan se, että opiskelijalla on oppiaineesta tehtynä yksikin uusien tutkintovaatimusten mukainen opintosuoritus. Perusohjeena voidaan pitää sitä, että opintokokonaisuus kannattaa suorittaa loppuun vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, jos siitä puuttuu enää muutama opintojakso. Vastaavasti uusiin tutkintovaatimuksiin kannattaa siirtyä silloin, jos on opintokokonaisuudesta ehtinyt suorittaa vasta muutaman opintojakson verran. Seuraavien sivujen taulukoissa on selitetty Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimusten siirtymäsäännöt. Tutkintovaatimukset ovat nähtävissä myös WebOodissa (opinto-oppaat -> Suomen kieli ja kulttuuri). Jos sinulla tulee tarve ottaa yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön, seuraavalla sivulla olevasta listasta näet kaikkien uusien tutkintovaatimusten opintojaksojen- ja kokonaisuuksien vastuuhenkilöt. Lisäksi amanuenssi Saija Pyhäniemi antaa tarvittaessa opintoneuvontaa (yhteystiedot ja vastaanottoajat: Huom! Mikäli opiskelijalla on tutkintovaatimuksia vanhempia opintosuorituksia tulee hänen ottaa yhteyttä opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöihin tai amanuenssiin opintojen korvaavuuksien selvittämiseksi. Näissä tapauksissa sovelletaan edellisiä siirtymäsääntöjä soveltuvin osin.

2 Opintojaksojen vastuuhenkilöt, uudet tutkintovaatimukset Skk100 Perusopinnot 25 op: Anna-Liisa Lepäsmaa Skk110 Kielitaito 10 op: Leila White Skk111 Kirjoittaminen 4 op: Leila White Skk112 Kielitaito 6 op: Leena Silfverberg Skk120 Suomen kirjallisuus 1 4 op: Sari Päivärinne Skk130 Suomen historia ja yhteiskunta 3 op: Leena Silfverberg Skk140 Suomen kulttuuri 3 op: Sari Päivärinne Sok1: Johdatusta kielentutkimukseen 5 op: Lari Kotilainen Skk200P Aineopinnot pääaineopiskelijalle 45 op: Lari Kotilainen Skk200S Aineopinnot sivuaineopiskelijalle 35 op: Lari Kotilainen Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen 4-5 op: Leena Silfverberg Skk220 Henkilökohtainen opintosuunnitelma, aineopinnot 1 op: hops-ohjaaja Skk230 Suomen kirjallisuus 2 4 op: Sari Päivärinne Sok3 Fonologia ja morfologia 5 op: Anna-Liisa Lepäsmaa Sok4 Syntaksi 5 op: Anna-Liisa Lepäsmaa Ssu204 Kielioppi käytössä 3 op: Markku Haakana Valinnaiset opintojaksot, valitse näistä toinen: Sok5 Johdatus suomalais-ugrilaisiin kieliin 5 op: Lari Kotilainen Sok2 Suomi kieliyhteisönä 5 op: Salli-Marja Bessonoff Suorita yhteensä vähintään 3 opintopistettä seuraavista opintojaksoista: Skk270T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 0-3 op: Salli-Marja Bessonoff Skk270H Työharjoittelu 0-3 op: Salli-Marja Bessonoff Sok6 Tutkimustaidot 5 op: Lari Kotilainen Skk250P Proseminaari 4 op: Rigina Turunen Skk250K Kandidaatintutkielma 6 op: Rigina Turunen Skk300P Syventävät opinnot pääaineopiskelijalle 80 op: Salla Kurhila Skk300S Syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle 60 op: Salla Kurhila Skk310 Kielitaito ja kääntäminen 8 op: Leila White Skk320 Henkilökohtainen opintosuunnitelma, syventävät opinnot 1 op: Salla Kurhila Suorita seuraavista opintojaksoista korkeintaan kaksi, yhteensä 14 op: Skk330-1 Suomen kielen rakenne, käyttö ja vaihtelu 3-11 op: Salla Kurhila Skk330-2 Suomen kirjallisuus 3-11 op: Salla Kurhila Skk330-3 Suomen kulttuuri 3-11 op: Salla Kurhila Skk330-4 Suomi toisena ja vieraana kielenä 3-11 op: Salla Kurhila Skk330-5 Kääntäminen ja tulkkaus 3-11 op: Salla Kurhila Suorita yhteensä vähintään 5 opintopistettä seuraavista opintojaksoista: Skk330T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 0-5 op: Salli-Marja Bessonoff Skk330H Työharjoittelu 0-5 op: Salli-Marja Bessonoff Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti 6 op: Salla Kurhila Skk360 Seminaari 7 op: Salla Kurhila Skk800 Pro gradu 40 op: Salla Kurhila Skk800ST Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma 20 op: Salla Kurhila

3 Skk100 Perusopinnot 25 op Vanhat tutkintovaatimukset ( ) Skk110 Kielitaito, 10 op Skk110 Kirjoituskurssi, 4 op Skk110 Tekstikurssi, 3 op Skk110 Rakenneharjoituksia, 3 op Skk110 Suullinen viestintä 1 3 op Skk120 Kielioppi ja fonetiikka, 5 op Skk120 Kielioppia, 3 op Skk120 Fonetiikka ja fonologia, 2 op Skk130 Suomen kirjallisuus 1, 4 op Skk140 Suomen historia ja yhteiskunta, 3 op Skk150 Suomen kulttuuri, 3 op Uudet tutkintovaatimukset ( ) Skk110 Kielitaito, 10 op Skk111 Kirjoittaminen, 4 op Skk112 Kielitaito, 6 op (korvaa 3 op) Skk112 Kielitaito, 6 op (korvaa 3 op) Skk112 Kielitaito, 6 op (korvaa 3 op) Sok1 Johdatus kielentutkimukseen, 5 op Sok1 Johdatus kielentutkimukseen, 5 op (korvaa 3 op) Sok1 Johdatus kielentutkimukseen, 5 op (korvaa 2 op) Skk120Suomen kirjallisuus 1, 4 op Skk130 Suomen historia ja yhteiskunta, 3 op Skk140 Suomen kulttuuri, 3 op Opintokokonaisuus Skk100 Perusopinnot 25 op korvaa uusien tutkintovaatimusten kokonaisuuden Skk100 Perusopinnot 25 op. Jos et ole suorittanut opintokokonaisuutta Skk100 Perusopinnot 25 op kokonaan, seuraavat siirtymäsäännöt pätevät: - Opintokokonaisuus Skk110 Kielitaito 10 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintokokonaisuuden Skk110 Kielitaito 10 op. Jos et ole suorittanut kokonaisuutta Skk110 Kielitaito 10 op kokonaan, seuraavat siirtymäsäännöt pätevät alakokonaisuuksiin: Skk110 Kirjoituskurssi 4 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Skk110 Kirjoittaminen 4 op. Skk110 Tekstikurssi 3 op korvaa 3 opintopistettä uusien tutkintovaatimusten opintojaksosta Skk112 Kielitaito 6 op. Skk110 Rakenneharjoituksia 3 op korvaa 3 opintopistettä uusien tutkintovaatimusten opintojaksosta Skk112 Kielitaito 6 op. Skk110 Suullinen viestintä 1, 3 op korvaa 3 opintopistettä uusien tutkintovaatimusten opintojaksosta Skk112 Kielitaito 6 op. Jos et saa korvattua aiemmilla opinnoilla kokonaan opintokokonaisuutta Skk112 Kielitaito 6 op ja et halua siirtyä uusiin tutkintovaatimuksiin, voit tehdä puuttuvat opintopisteet suorittamalla vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia kursseja tai kirjatenttejä, jotka sopivat osioon Skk110 Kielitaito 10 op (ei kuitenkaan opintojaksoa Skk110 Kirjoituskurssi 4 op). - Opintokokonaisuus Skk120 Kielioppi ja fonetiikka 5 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Sok1 Johdatus kielentutkimukseen 5 op. Jos et ole suorittanut kokonaisuutta Skk120 Kielioppi ja fonetiikka 5 op kokonaan, seuraavat siirtymäsäännöt pätevät alakokonaisuuksiin: Skk120 Kielioppia 3 op korvaa osin uusien tutkintovaatimusten opintojakson Sok1 Johdatus kielentutkimukseen 5 op. Suorita puuttuvat 2 op vanhojen tutkintovaatimusten mukaisella kirjatentillä (Fonetiikka: A. Lieko, Suomen kielen fonetiikka ja fonologiaa ulkomaalaisille tai K. Wiik, Fonetiikan perusteet; vastuuhenkilö Leena Silfverberg)

4 Skk120 Fonetiikka ja fonologia 2 op korvaa osin uusien tutkintovaatimusten opintojakson Sok1 Johdatus kielentutkimukseen 5 op. Suorita puuttuvat 3 op vanhojen tutkintovaatimusten mukaisella kirjatentillä [I.Alho & A. Kauppinen, Käyttökielioppi (pääaineopiskelijoille), L. White, Suomen kielioppia ulkomaalaisille (sivuaineopiskelijoille); vastuuhenkilö Leena Silfverberg] - Opintojakso Skk130 Suomen kirjallisuus 1, 4 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Skk120 Suomen kirjallisuus 1 4 op. - Opintojakso Skk140 Suomen historia ja yhteiskunta 3 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Skk130 Suomen historia ja yhteiskunta 3 op. - Opintojakso Skk150 Suomen kulttuuri 3 op korvaa uusien tutkintovaatimusten kohdan Skk140 Suomen kulttuuri 3 op. Skk200S Aineopinnot sivuaineopiskelijalle 35 op Vanhat tutkintovaatimukset ( ) Uudet tutkintovaatimukset ( >) Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen, 7 op Korvaa opintojaksot Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen 5 op ja Ssu204 Kielioppi käytössä 3 op, yht, 8 op Skk210 Kirjoitus- ja tekstikurssi, 4 op Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen, 5 op Ssu115 Kielioppi 4: Rakenteita ja ilmiöitä, 3 op Ssu204 Kielioppi käytössä, 3 op Skk220 Äänne- ja muoto-oppi, 5 op Sok3 Fonologia ja morfologia, 5 op Skk220 Äänne- ja muoto-oppi, 2 op Sok3 Fonologia ja morfologia, 5 op (korvaa 2 op) Skk220 Johto-oppi, 3 op Sok3 Fonologia ja morfologia, 5 op (korvaa 3 op) Skk230 Lauseoppi, 4 op Sok4 Syntaksi, 5 op (korvaa 4 op) Skk240 Suomen kielen variaatio, 4 op Sok2 Suomi kieliyhteisönä 5 op (korvaa 4 op) Skk250 Suomen kirjallisuus 2, 4 op Skk230 Suomen kirjallisuus 2, 4 op Skk260 Valinnaisia opintoja, 8 op Sok6 Tutkimustaidot, 5 op (korvaa 5 op) + Sok4 Syntaksi 5 op (korvaa 1 op) + Sok2 Suomi kieliyhteisönä 5 op (korvaa 1 op) + Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen 4 op (korvaa 1 op) Skk260A Suomen kieli 8 op Sama kuin yllä Skk260B Suomen kirjallisuus 8 op Sama kuin yllä Skk260C Suomen kulttuuri 8 op Sama kuin yllä Skk270T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot, 3 op Skk240 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot, 0-3 op / Skk240H Työharjoittelu, 0-3 op Skk270T Työelämään orientoivat opinnot, 0-3 op Skk240 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot, 0-3 op Skk270H Työharjoittelu, 0-3 op Skk240H Työharjoittelu, 0-3 op Opintokokonaisuus Skk200S Aineopinnot SIVUaineopiskelijalle 35 op korvaa uusien tutkintovaatimusten kokonaisuuden Skk200S Aineopinnot SIVUaineopiskelijalle 35 op. Jos et ole suorittanut opintokokonaisuutta Skk200S Aineopinnot 35 op kokonaan, seuraavat siirtymäsäännöt pätevät:

5 - Opintokokonaisuus Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen 7 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojaksot Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen 5 op ja Ssu204 Kielioppi käytössä 3 op, yhteensä 8 op. Jos et ole suorittanut kokonaisuutta Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen 7 op kokonaan, seuraavat siirtymäsäännöt pätevät alakokonaisuuksiin: Skk210 Kirjoitus- ja tekstikurssi 4 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen 5 op. Ssu115 Kielioppi 4: Rakenteita ja ilmiöitä 3 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Ssu204 Kielioppi käytössä 3 op. - Opintokokonaisuus Skk220 Äänne- ja muoto-oppi 5 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Sok3 Fonologia ja morfologia 5 op. Jos et ole suorittanut kokonaisuutta Skk220 Äänne- ja muoto-oppi 5 op kokonaan, seuraavat siirtymäsäännöt pätevät alakokonaisuuksiin: Skk220 Äänne- ja muoto-oppi 2 op korvaa osin uusien tutkintovaatimusten opintojakson Sok3 Fonologia ja morfologia 5 op. Suorita puuttuvat 3 op JOKO osallistumalla Sok3 Fonologia ja morfologia -kurssille (täydennys 3 op) TAI vanhojen tutkintovaatimusten mukaisella kirjatentillä (A.-L. Lepäsmaa, A.Lieko & L. Silfverberg, Miten sanoja johdetaan. Suomen kielen johto-oppia; tentaattori Anna-Liisa Lepäsmaa) Skk220 Johto-oppi 3 op korvaa osin uusien tutkintovaatimusten opintojakson Sok3 Fonologia ja morfologia 5 op. Suorita puuttuvat 2 op JOKO osallistumalla Sok3 Fonologia ja morfologia -kurssille (täydennys 2 op) TAI vanhojen tutkintovaatimusten mukaisella kirjatentillä (K. Laaksonen & A. Lieko, Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi; tentaattori Anna-Liisa Lepäsmaa) - Opintojakso Skk230 Lauseoppi 4 op korvaa osin opintojakson Sok4 Syntaksi 5 op. Puuttuvan opintopisteen voi korvata JOKO opintojakson Skk260 Valinnaisia opintoja suorituksella (1 op) TAI opintojakson Sok4 Syntaksi vastuuhenkilön kanssa sovittavalla täydennyksellä (1 op). - Opintojakso Skk240 Suomen kielen variaatio 4 op korvaa osin opintojakson Sok2 Suomi kieliyhteisönä 5 op. Puuttuvan opintopisteen voi korvata JOKO opintojakson Skk260 Valinnaisia opintoja suorituksella (1 op) TAI opintojakson Sok2 Suomi kieliyhteisönä vastuuhenkilön kanssa sovittavalla täydennyksellä (1 op). - Opintojakso Skk250 Suomen kirjallisuus 2, 4 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Skk230 Suomen kirjallisuus 2, 4 op. - Opintokokonaisuus Skk260 Valinnaiset opinnot 8 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Sok6 Tutkimustaidot 5 op ja lisäksi yhden opintopisteen molemmista seuraavista opintojaksoista: Sok4 Syntaksi ja Sok2 Suomi kieliyhteisönä. Jos et ole suorittanut opintojaksoa Skk210 Kirjoitus- ja tekstikurssi 4 op, niin opintokokonaisuus Skk260 Valinnaiset opinnot korvaa myös yhden opintopisteen kohdasta Skk210 Kielitaito ja kirjoittaminen. Jos et ole suorittanut opintokokonaisuutta Skk260 Valinnaiset opinnot 8 op kokonaan, seuraavat siirtymäsäännöt pätevät alakokonaisuuksiin: Jos olet suorittanut 7 opintopistettä opintokokonaisuudesta Skk260 Valinnaiset opinnot, voit korvata kokonaan uusien tutkintovaatimusten opintojakson Sok6 Tutkimustaidot 5 op ja lisäksi yhden opintopisteen molemmista seuraavista opintojaksoista: Sok4 Syntaksi ja Sok2 Suomi kieliyhteisönä. Jos olet suorittanut 6 opintopistettä opintokokonaisuudesta Skk260 Valinnaiset opinnot, voit korvata kokonaan uusien tutkintovaatimusten opintojakson Sok6 Tutkimustaidot 5 op ja lisäksi yhden opintopisteen JOKO opintojaksoista Sok4 Syntaksi TAI Sok2 Suomi kieliyhteisönä.

6 Jos olet suorittanut 5 op opintokokonaisuudesta Skk260 Valinnaiset opinnot, voit korvata sillä uusien tutkintovaatimusten opintojakson Sok6 Tutkimustaidot 5 op. Jos olet suorittanut alle 5 op opintokokonaisuudesta Skk260 Valinnaiset opinnot, ota yhteyttä opintojakson Sok6 vastuuhenkilöön Rigina Turuseen korvaavasta suoritustavasta. - Opintojakso Skk270T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 3 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Skk240 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 3 op. Seuraavat siirtymäsäännöt pätevät alakokonaisuuksiin: Opintojakso Skk270T Työelämään orientoivat opinnot 0-3 op korvaa tehtyjen opintopisteiden määrän (0-3- op) verran uusien tutkintovaatimusten opintojaksoista Skk240 T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 0-3 op. Opintojakso Skk270H Työharjoittelu korvaa tehtyjen opintopisteiden määrän (0-3 op) verran uusien tutkintovaatimusten opintojaksoista Skk240H Työharjoittelu 0-3 op. Skk300S Syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle 60 op Vanhat tutkintovaatimukset ( ) Uudet tutkintovaatimukset ( >) Skk310 Kielitaito ja kääntäminen, 8 op Skk310 Kielitaito ja kääntäminen, 8 op Skk320 Erikoisalojen opintoja, 10 op Korvaa yhteensä 10 opintopistettä seuraavista opintojaksoista: Skk330-1 Suomen kielen rakenne, käyttö ja vaihtelu, 3-11 op Skk330-2 Suomen kirjallisuus 3-11 op Skk330-3 Suomen kulttuuri, 3-11 op Skk330-4 Suomi toisena ja vieraana kielenä, 3-11 op Skk330-5 Kääntäminen ja tulkkaus, 3-11 op Skk330 Ammattiin ja työelämään orientoivat Skk340 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot, 5 op opinnot, 0-5 op / Skk340H Työharjoittelu 0-5 op Skk330T Työelämään orientoivat opinnot, Skk340T Ammattiin ja työelämään orientoivat 0-5 op opinnot, 0-5 op Skk330H Työharjoittelu, 0-5 op Skk340H Työharjoittelu, 0-5 op Skk340 Henkilökohtainen opintosuunnitelma Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti, 6 op HOPS, syventävät opinnot 1 op (korvaa 1 op) Skk340 Seminaari, 7 op Skk360 Seminaari, 7 op Skk350 Menetelmäkurssi, 5 op Skk , 14 op (korvaa 4 op) + Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti, 6 op (korvaa 1 op) Skk370 Syventävien opintojen kirjatentti, 4 op Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti, 6 op (korvaa 4 op) Skk800ST Sivuaineen syventävien opintojen Skk800ST Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma 20 op tutkielma 20 op Opintokokonaisuus Skk300S Syventävät opinnot pääaineopiskelijalle 60 op korvaa uusien tutkintovaatimusten kokonaisuuden Skk300S Syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle 60 op. Jos et ole suorittanut opintokokonaisuutta Skk300S Syventävät opinnot sivuaineopiskelijalle kokonaan, seuraavat siirtymäsäännöt pätevät:

7 - Opintojakso Skk310 Kielitaito ja kääntäminen 8 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Skk310 Kielitaito ja kääntäminen 8 op. Jos olet suorittanut opintojaksosta Skk310 Kielitaito ja kääntäminen alle 8 opintopisteen verran suorituksia (1-7 op), voit suorittaa loput opintopisteet käymällä sellaisia vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia kursseja tai tenttejä, jotka sopivat opintojaksoon Skk310 Kielitaito ja kirjoittaminen suoritukseksi. - Opintojakso Skk320 Erikoisalojen opintoja 10 op korvaa 10 op uusien tutkintovaatimusten opintojaksoista Skk330-1 Skk330-5, 14 op. Puuttuvat 4 op voit suorittaa JOKO tekemällä puuttuvat 4 op vanhojen tutkintovaatimusten opintojaksoon Skk320 Erikoisalojen opintoja 10 op kuuluvilla kursseilla tai kirjatenteillä TAI jos olet suorittanut vanhojen tutkintovaatimusten mukaisen opintojakson Skk350 Menetelmäkurssi 5 op, joka korvaa 4 opintopistettä opintojaksoista Skk330-1 Skk Jos et ole suorittanut opintojaksoa Skk320 Erikoisalojen opintoja 10 op kokonaan, voit suorittaa puuttuvat opintopisteet (19 op) suorittamalla vanhojen tutkintovaatimusten mukaisia kursseja tai kirjatenttejä, jotka sopivat vanhojen tutkintovaatimusten kohtaan Skk320 Erikoisalojen opintoja. - Opintojakso Skk330 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 5 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojaksot Skk340 Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 05 op ja/tai Skk330H Työharjoittelu 0-5 op. Skk330T Työelämään orientoivat opinnot 05 op korvaa suoritettujen opintopisteiden verran uusien tutkintovaatimusten opintojaksosta Skk340T Ammattiin ja työelämään orientoivat opinnot 05. Skk330H Työharjoittelu 0-5 op korvaa suoritettujen opintopisteiden verran uusien tutkintovaatimusten opintojaksosta Skk340H Työharjoittelu 0-5 op. - Opintojakso Skk340 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, syventävät opinnot 1 op korvaa yhden opintopisteen uusien tutkintovaatimusten opintojaksosta Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti 6 op. Loput 5 op opintojaksoon Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti voit suorittaa JOKO tenttimällä 5 op vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opintojaksoon Skk370 Syventävien opintojen kirjatentti TAI jos olet suorittanut vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opintojaksot Skk370 Syventävien opintojen kirjatentti 4 op (korvaa 4 op opintojaksosta Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti 6 op) sekä Skk350 Menetelmäkurssi 5 op (korvaa 1 op opintojaksosta Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti 6 op.) - Opintojakso Skk340 Seminaari 7 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Skk360 Seminaari 7 op. - Opintojakso Skk350 Menetelmäkurssi 5 op korvaa 4 opintopisteen verran opintojaksoista Skk , 14 op, ja 1 opintopisteen verran opintojaksosta Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti 6 op. - Opintojakso Skk370 Syventävien opintojen kirjatentti 4 op korvaa osin uusien tutkintovaatimusten opintojakson Skk350 Syventävien opintojen kirjatentti 6 op. Puuttuvat kaksi opintopistettä voi korvata JOKO sopimalla puuttuvien opintopisteiden suorituksesta opintojakson vastuuhenkilön Salla Kurhilan kanssa TAI vanhojen tutkintovaatimusten opintojaksoilla Skk340 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS 1 op sekä Skk350 Menetelmäkurssi 5 op, joka korvaa yhden 1 op:n opintojaksosta Skk370 Syventävien opintojen kirjatentti 6 op. Jos et ole suorittanut opintojaksoa Skk350 Menetelmäkurssi 5 op ja haluat suorittaa syventävät opinnot vanhojen tutkintovaatimusten mukaan, voit suorittaa opintojakson Sok6 Tutkimustaidot 5 op tähän tutkintovaatimusten kohtaan. - Opintojakso Skk800ST Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma 20 op korvaa uusien tutkintovaatimusten opintojakson Skk800ST Sivuaineen syventävien opintojen tutkielma 20 op.

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset

Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset 2011-2012 Tutkintovaatimukset Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot (Skk0100), aineopinnot (Skk0200) ja syventävät opinnot (Skk0300) muodostuvat pienemmistä

Lisätiedot

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -piaineen tutkintovaatimukset Siirtymäsäännöt suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ja itämerensuomalaisten kielten piaineiden vanhoista tutkintovaatimuksista

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET 1.8.2012 31.7.2014

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET 1.8.2012 31.7.2014 SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET 1.8.2012 31.7.2014 Sisällysluettelo TUTKINTOVAATIMUSTEN RAKENTEET Perusopinnot 2 Aineopinnot pääaineopiskelijoille 2 Aineopinnot sivuaineopiskelijoille 2 Syventävät

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma (180 op) Suomen kielen ja kulttuurin opintosuunta lukuvuosi 2017 2018 Tässä opetusohjelmassa on opetustiedot niistä opinnoista, jotka on merkitty alla

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Suomen kielen opetus (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma)

Suomen kielen opetus (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma) Suomen kielen opetus 2019-2020 (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma) KOK-S100 Suomen kieli, perusopinnot Opintojakson nimi Tunniste Kurssin nimi / ryhmän nimi Laajuus (op) Opetuskielet

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET

SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET SUOMEN KIELI JA KULTTUURI TUTKINTOVAATIMUKSET 1.8.2014 31.7.2016 Sisällysluettelo TUTKINTOVAATIMUSTEN RAKENTEET Perusopinnot 2 Aineopinnot pääaineopiskelijoille 2 Aineopinnot sivuaineopiskelijoille 2 Syventävät

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Perusopinnot Aineopinnot Ei muutoksia.

Lisätiedot

Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opetus (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma)

Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opetus (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma) Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opetus 2019-2020 (kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma) Perusopinnot Pakollinen kaikille Opintojakson Tunniste Kurssin Laajuus Opintojakson

Lisätiedot

Historian kandidaattiohjelma (180op) ( 2023) Yleinen linja (luonnos)

Historian kandidaattiohjelma (180op) ( 2023) Yleinen linja (luonnos) Historian kandidaattiohjelma (180op) 2019 2020 ( 2023) Yleinen linja (luonnos) Perusopinnot 25 op HISP05 Teemaseminaari 5 op Aineopinnot 55 op HISA03 Historiantutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja, 20

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

GEOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA (KANDI, Iso Pyörä -koulutusohjelmiin siirtyville)

GEOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA (KANDI, Iso Pyörä -koulutusohjelmiin siirtyville) 1 2 3 4 5 6 GEOTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA (KANDI, Iso Pyörä -koulutusohjelmiin siirtyville) Tutkintovaatimukset 2016-2017 ISOPYÖRÄ Opetussuunnitelma 2017-2020 Vastaava opettaja tai yksikkö Henkilö, jolta

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

6.5.2 Kognitiotieteen koulutus

6.5.2 Kognitiotieteen koulutus 6.5.2 Kognitiotieteen koulutus www.helsinki.fi/kognitiotiede/opiskelu/index.htm Kognitiotiede on monitieteinen tieteenala joka tutkii organismien ja artefaktien älykkään käyttäytymisen taustamekanismeja,

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

SIIRTYMÄAIKAINFO. Oikeustieteellinen tiedekunta. To Oikeustieteellinen tiedekunta

SIIRTYMÄAIKAINFO. Oikeustieteellinen tiedekunta. To Oikeustieteellinen tiedekunta SIIRTYMÄAIKAINFO To 22.8.2019 Siirtymäaikainfo 22.8.2019 / Porthanian opiskelijapalvelut 24/05/2019 1 SIIRTYMÄAIKA 1.8.2016 tai sitä ennen aloittaneilla opiskelijoilla on siirtymäaika 1.8.2017-31.7.2020.

Lisätiedot

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op

YK 61Orientoivan vaiheen HOPS, 1 op hyl/hyv YK 10 Filosofia ja etiikka, 7 op OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI Systemaattinen teologia 1(5) 2.11.2010 OPINTOSUORITUSTEN REKISTERÖINTI SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN OSASTOLLA Opintojaksot on suoritettava opinto-oppaassa ilmoitettujen opintopisteiden

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa?

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Uusi maisteriohjelma Maisteritutkielma 30 op, vanhassa ohjelmassa 40 op Antropologian kurssimuotoisten opintojen laajuus 50-75

Lisätiedot

Vanhojen opintojen vastaavuudet

Vanhojen opintojen vastaavuudet Vanhojen opintojen vastaavuudet Tampereen yliopiston opetussuunnitelmat päivitetään kolmen vuoden välein. Opetussuunnitelman vaihtuessa opintoihin ja niiden suorittamiseen tulee yleensä ainakin jonkinlaisia

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Yleisen kielitieteen opetus

Yleisen kielitieteen opetus Yleisen kielitieteen opetus 2011-2012 Kursseille ilmoittautuminen Kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. Perusopinnot Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110 402968) Ryhmä 1 P1, ma 12-14, ke 14-16,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman

Suoritus: Tentti (luennot + artikkelikansio) Tentaattori: Anni-Siiri Länsman Saamelainen kulttuuri 1.3.2011 KEVÄÄN 2011 OHJELMA III periodi 10. 1. 4.3. ja IV periodi 14. 3. 20.5.2011 Viikolla 10 eli 7. 11.3.2011 ei ole luentoja. PERUSOPINNOT 683377P Johdatus saamentutkimukseen

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset

III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset 208 SIVUAINEKOKONAISUUDET, YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS III Sivuaineopintokokonaisuuksien tutkintovaatimukset AKVAATTISTEN TIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAAN LIITTYVÄT SIVUAINEOPINTO- KOKONAISUUDET 86173 Kala- ja

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

SYKSY 2011 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit

SYKSY 2011 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit SYKSY 2011 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: 6.-8.9.2011 perusopinnot: 30.8.-1.9.2011 Perusopintojen kurssit Kirjoituskurssi, ryhmä A (Skk0110, 4 op) - 402905 I + II periodi ti ja to 12 14

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma Kandidatprogrammet för de inhemska språken 25.8.2016 Filosofinen tiedekunta Hanna Snellman Koulutusohjelman opinnot Amanuenssi Hanna Snellman (Fabriikki F3428B) puh.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KEVÄT Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit

KEVÄT Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: perusopinnot: Perusopintojen kurssit KEVÄT 2012 Ilmoittautumisajat aine- ja syventävät opinnot: 10. 13.1.2012 perusopinnot: 17. 19.1.2012 Perusopintojen kurssit Kirjoituskurssi, ryhmä C (Skk 0110, 4 op) - 402905 III + IV periodi, ti 12 14

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta 28.8.2012 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 2. Asiakirjahallinnan

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES.

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma Pääaineinfo 17.4.2018 Tervetuloa! Omaohjaaja Ulla Laakkonen

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman intojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma Perusinnot Opetussuunnitelma 2012-2015 Opetussuunnitelma 2015-2018 PERUSOPINNOT

Lisätiedot

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!!

TUTUSTU HOPS- LOMAKKEEN ERI LEHTIIN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÖÄ!!! Sosiaalityön HOPS-lomake 2014, ohjeet, sivu 1 TURUN YLIOPISTO Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö OHJEITA HOPS KESKUSTELUUN TULEVALLE Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tavoitteena on tukea pääaineopiskelijaa

Lisätiedot

OPISKELUKOKONAISUUSUUDISTUS

OPISKELUKOKONAISUUSUUDISTUS OPISKELUKOKONAISUUSUUDISTUS Mikä muuttuu historia-aineissa? OPISKELUKOKONAISUUSUUDISTUS Suomen ja Pohjoismaiden historia, yleinen historia ja historia (ruots.) muodostavat opiskelukokonaisuuden Uudistus

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2018 2019 Anarâškielâ máttááttâs 2018 2019 Syksy 2018 / Čohčâ 2018 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO OPINTOSUORITUSOTE EPÄVIRALLINEN (5) Söderman Markus Bengt ESPOO LÄSNÄOLOTIEDOT

HELSINGIN YLIOPISTO OPINTOSUORITUSOTE EPÄVIRALLINEN (5) Söderman Markus Bengt ESPOO LÄSNÄOLOTIEDOT ().07.07 Söderman Markus Bengt 0006 0.0.98 Bolåkersgården E6 Kirjoilletulopvm 0.08.0 0770 ESPOO LÄSNÄOLOTIEDOT Lukukausi Syksy 06 Kevät 07 Läsnä/Poissa Läsnäoleva Läsnäoleva Yo.kunn. jäsen Kyllä Kyllä

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin opetusohjelma

Suomen kielen ja kulttuurin opetusohjelma Suomen kielen ja kulttuurin opetusohjelma lukuvuosi 2012 2013 Aktiivinen läsnäolo kurssin kuvauksessa tarkoittaa osallistumista tunneille vähintään 85 prosenttisesti. Osalla kursseista osallistuminen voi

Lisätiedot

Perusopinnot - skk0100

Perusopinnot - skk0100 Suomen kielen ja kulttuurin kurssit lukuvuonna 2009 2010 Perusopinnot - skk0100 Syksy 2009 Kirjoituskurssi, ryhmä A (Skk0110, 4 op) I + II periodi - ti ja to 12 14 - aud XVII - alkaa 15.9., White Kurssilla

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt 2017-20 Poliittinen historia & talous- ja sosiaalihistoria Ohjeet siitä, miten aiemmin aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkintoaan, jos

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma ssa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta. Ohjelma yhdistää kolmen oppiaineen opintoja, ja se

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta. opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut

Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta. opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot