Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko"

Transkriptio

1 Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään vain uuden etussuunnitelman mukaista etusta. Ennen syksyä 2012 intonsa aloittaneilla on kaksi vaihtoehtoa: he voivat joko jatkaa intojensa suorittamista vanhan etussuunnitelman rakenteen mukaisesti suorittaen uuden etussuunnitelman intojaksoja tai siirtyä suorittamaan intojaan uuden englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkintoohjelman rakenteen mukaisesti. Mikäli tarvitset lisätietoa siitä, kannattaako sinun siirtyä uuteen rakenteeseen vai jatkaa vanhan mukaisesti, tutustu yksikön koulutusuudistusta käsitteleviin verkkosivuihin tai ota yhteyttä tutkinto-ohjelman intosihteeri Aatu Lehtovaaraan. Koska kaikilla muilla paitsi syksyllä 2012 aloittavilla uusilla iskelijoilla on suoritettuna vanhan etussuunnitelman mukaisia intojaksoja ja monet vanhoista iskelijoista siirtyvät suorittamaan tutkintoaan uuden tutkintorakenteen mukaisesti, tarvitaan tietoa siitä, miten vanhan ja uuden etussuunnitelman mukaiset intojaksot vastaavat toisiaan. Tälle sivulle on koottu monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukot. Sivu sisältää tiedot siitä, miten intojaksot vastaavat toisiaan, kun siirrytään uuteen englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan eli etussuunnitelmasta etussuunnitelmaan Lisäksi tähän sivun alkuun on koottu joitakin erityisesti englannin tutkinto-ohjelmaa koskevia yleisiä siirtymäsääntöjä. Huom: Käännöstieteen (suomi) innoista maisterin tutkintoon ja niitä uudessa etussuunnitelmassa vastaavasta intokokonaisuudesta Kääntäjän suomen innot II on oma vastaavuustaulukkonsa. Huom: Opiskelija voi saada syventävien intojen kokonaismerkintään merkinnän vanhan etussuunnitelman mukaisesta erikoisalasta vain, jos hän suorittaa syventävät innot vanhan rakenteen mukaisesti eli ei siirry uuteen tutkinto-ohjelmaan. Tämä koskee niitä erikoisaloja, joita ei ole uudessa tutkinto-ohjelmassa eli lain ja hallinnon erikoisalaa ja tekniikan kääntämisen ja lokalisoinnin erikoisalaa. Sama pätee erikoisalojen käännöviestinnän erikoisalaan: sitä ei ole vanhassa koulutusohjelmassa eli iskelija voi saada siitä merkinnän vain jos siirtyy uuteen tutkinto-ohjelmaan. Huom: Opintojaksolla MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen (5 ) / TRENS5 Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen (6 ) voi englannin kääntämisen ja tulkkauksen erikoisalainnoissa korvata minkä tahansa englantiin päin kääntämisen intojakson poislukien auktorisoitu kääntäminen. (Eli minkä tahansa seuraavista intojaksoista: MVKS14E Tekniikan käännösviestinnän seminaari suomi-englanti, MVKS16E Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari suomi-englanti, MVKS18E Talouselämän käännösviestinnän seminaari suomi-englanti.) Vastaavuustaulukot Vastaavuustaulukot eivät ole kattava listaus etussuunnitelmien ja kurssien sisällöllisistä vastaavuuksista. Yksittäisiä intojaksoja painottavan teknisen

2 näkökulman sijaan taulukoissa pyritään avaamaan vastaavuuksia intokokonaisuuksia suorittavan iskelijan näkökulmasta. Tutkielma- ja metodiinnot [linkki] Opetussuunnitelman mukaiset erikoisalat: Lain ja hallinnon erikoisala [linkki] Tekniikan kääntämisen ja lokalisoinnin erikoisala lokalisoinnin innoilla [linkki] Tekniikan kääntämisen ja lokalisoinnin erikoisala tekniikan kääntämisen innoilla [linkki] Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisala [linkki] Tulkkausviestinnän erikoisala [linkki] Opetussuunnitelman mukaiset erikoisalat: Erikoisalojen käännösviestintä [linkki] Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisala [linkki] Tulkkausviestinnän erikoisala [linkki] Tutkielma- ja metodiinnot TRMUS1 Tutkielmaseminaari, 5 TRMUS2 Pro gradu -tutkielma, 35 MVKS02 Tutkielmaseminaari, 5 MVKS03 Pro gradu -tutkielma, 35 LTLY06 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit, 5 MVKS01 Käännöstieteellinen tutkimus ja metodit, 5 Tutkielma- ja metodiinnot ovat rakenteeltaan täysin samanlaiset etussuunnitelmissa ja Mikäli iskelijalta puuttuu jokin tutkielma- ja metodiintoihin kuuluva intojakso, hän suorittaa kyseisen intojakson uuden etussuunnitelman mukaisesti. Pro gradu -tutkielman uuden etussuunnitelman mukaisesta arvioinnista ja kypsyysnäytteen suorittamisesta katso yksikön siirtymässäännöt. Erikoisalattomat eli oman hsin mukaisesti suoritetut syventävät innot Oman hsin mukaisista syventävistä innoista sanotaan into-paissa seuraavaa: Opetussuunnitelma : Opiskelija voi myös henkilökohtaisessa intosuunnitelmassaan yhdistellä eri erikoisaloja siten, että niistä muodostuu mielekkäitä kokonaisuuksia. Tällöin on pidettävä huolta siitä, että teorian ja käytännön harjoitusten suhde pysyy samana kuin alkuperäisissä erikoisalapaketeissa. Opetussuunnitelma : [Opiskelija] voi myös henkilökohtaisessa intosuunnitelmassa yhdistellä eri erikoisaloja siten, että niistä muodostuu mielekäs kokonaisuus. Tällöin on pidettävä huolta siitä, että teorian ja käytännön harjoitusten suhde pysyy suurin piirtein samana kuin alkuperäisissä erikoisalapaketeissa: vähintään 15 teoriaintoja ja vähintään 5 harjoituksia kumpaankin työkieleen päin. Näiden löyhien määritelmien takia oman hsin mukaisesti syventäviä intoja suorittava iskelija ei tarvitse varsinaista vastaavuustaulukkoa vaan riittää, että hänen erikoisalainnoissaan (yhteensä 35, syventäviin kuuluu lisäksi gradu ja seminaari 40 sekä metodikurssi 5 ) on vähintään yksi käännös- tai tulkkausharjoituskurssi (5-6 ) kumpaankin päätyökieleen päin (yht ) sekä teoriaintoja vähintään 15. Oman hsin mukaisesti syventäviä intoja suorittavan tilanne ei syventävien intojen osalta siis muutu juuri mitenkään uuteen tutkintorakenteeseen siirtymisen myötä. Mikäli

3 et ole varma, miten sinun pitäisi toimia oman hsin mukaisten syventäviesi suhteen ota yhteyttä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriinnoista vastaavaan intosihteeri Aatu Lehtovaaraan. Lain ja hallinnon erikoisala Käytä tätä taulukkoa, mikäli haluat suorittaa erikoisalainnot etussuunnitelman mukaisesti ja saada syventävien intojen kokonaismerkintään merkinnän lain ja hallinnon erikoisalan suorittamisesta. Katso etussuunnitelman mukaan innoistasi puuttuva intojakso vasemmasta sarakkeesta ja sinulta sen korvaamiseksi vaadittava etussuunnitelman mukainen suoritus oikeasta sarakkeesta. TRMUS7 Institutionaaliset tekstilajit ja niiden kääntäminen, 4 TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa, 3 TRMUS9 Terminologia, 2 Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari B - A, 6 Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari A - B, 6 Valinnaiset intojaksot, 14 MVKS12 Institutionaaliset tekstilajit ja niiden kääntäminen, 5 MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen, 5 TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö - Terminologia, 3 Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari B - A, 5 Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari A - B, 5 Opiskelija suorittaa joitakin seuraavista uuden etussuunnitelman mukaisista intojaksoista, niin että (35 ) tulee täyteen: MVKS05 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet, 5 MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään, 5 MVKS19 Auktorisoitu kääntäminen I (ammattitietous), 2 MVKS20E Auktorisoitu kääntäminen II (englanti-suomi), 4 MVKS21E Auktorisoitu kääntäminen III (suomi-englanti), 4 MVKS26 Termityön harjoituskurssi, 5 MVKS27 Leksikografia ja sanakirjat, 5 Mikäli intokokonaisuus jää vajaaksi 1- saavuttaneen intokokonaisuuden teknisellä intisteiden täydennyksellä. Tekniikan kääntämisen ja lokalisoinnin erikoisala lokalisoinnin innoilla

4 Käytä tätä taulukkoa, mikäli haluat suorittaa erikoisalainnot etussuunnitelman mukaisesti ja saada syventävien intojen kokonaismerkintään merkinnän tekniikan ja lokalisoinnin erikoisalan suorittamisesta. Katso etussuunnitelman mukaan innoistasi puuttuva intojakso vasemmasta sarakkeesta ja sinulta sen korvaamiseksi vaadittava etussuunnitelman mukainen suoritus oikeasta sarakkeesta. TRMUS14 Johdatus tekniseen dokumentointiin, 2 TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa, 3 TRMUS15 Informaatiosuunnittelu, 3 TRMUS16 Lokalisoinnin peruskurssi, 3 TRMUSM7 Tietokone kielentutkimuksen apuvälineenä, 4 TRMUS17 Kuva, sana ja ääni - multimodaalisuuskurssi, 2 TRMUS18 Typografian perusteet kääntäjille, 3 TRMUS19 Lokalisoinnin työpaja, 6 TRMUS13 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet, 4 MVKS22 Tekninen dokumentointi, 5 MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen, 5 Sisällöllisesti vastaavaa intojaksoa ei ole. Opintojakson tilalle ei tarvitse suorittaa mitään tiettyä uuden etussuunnitelman mukaista intojaksoa. Riittää, että kokonaisuuden minimiintistemäärä tulee täyteen. MVKS23 Lokalisoinnin peruskurssi, 5 Sisällöllisesti vastaavaa intojaksoa ei ole. Opintojakson tilalle ei tarvitse suorittaa mitään tiettyä uuden etussuunnitelman mukaista intojaksoa. Riittää, että kokonaisuuden minimiintistemäärä tulee täyteen. audiovisuaaliseen kääntämiseen - Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi, 2 MVKS25 Typografian perusteet kääntäjille, 5 MVKS13E Tekniikan käännösviestinnän seminaari englanti-suomi, 5 MVKS05 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet, 5

5 Valinnaiset innot, 5 Opiskelija suorittaa joitakin seuraavista uuden etussuunnitelman mukaisista intojaksoista, niin että (35 ) tulee täyteen: MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään, 5 MVKS13 Tekniikan käännösviestinnän seminaari B - A, 5 MVKS14 Tekniikan käännösviestinnän seminaari A - B, 5 MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen, 5 MVKS26 Termityön harjoituskurssi, 5 MVKS34 Radiokääntäminen, 5 Mikäli intokokonaisuus jää vajaaksi 1- saavuttaneen intokokonaisuuden teknisellä intisteiden täydennyksellä. Tekniikan kääntämisen ja lokalisoinnin erikoisala tekniikan kääntämisen innoilla Käytä tätä taulukkoa, mikäli haluat suorittaa erikoisalainnot etussuunnitelman mukaisesti ja saada syventävien intojen kokonaismerkintään merkinnän tekniikan ja lokalisoinnin erikoisalan suorittamisesta. Katso etussuunnitelman mukaan innoistasi puuttuva intojakso vasemmasta sarakkeesta ja sinulta sen korvaamiseksi vaadittava etussuunnitelman mukainen suoritus oikeasta sarakkeesta. TRMUS14 Johdatus tekniseen dokumentointiin, 2 TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa, 3 TRMUS15 Informaatiosuunnittelu, 3 TRMUS16 Lokalisoinnin peruskurssi, 3 MVKS22 Tekninen dokumentointi, 5 MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen, 5 Sisällöllisesti vastaavaa intojaksoa ei ole. Opintojakson tilalle ei tarvitse suorittaa mitään tiettyä uuden etussuunnitelman mukaista intojaksoa. Riittää, että kokonaisuuden minimiintistemäärä tulee täyteen. MVKS23 Lokalisoinnin peruskurssi, 5

6 TRMUSM7 Tietokone kielentutkimuksen apuvälineenä, 4 TRMUS9 Terminologia, 2 TRMUS10 Termityön harjoituskurssi, 6 Tekniikan käännösviestinnän seminaari B - A, 6 Valinnaiset innot, 4 Sisällöllisesti vastaavaa intojaksoa ei ole. Opintojakson tilalle ei tarvitse suorittaa mitään tiettyä uuden etussuunnitelman mukaista intojaksoa. Riittää, että kokonaisuuden minimiintistemäärä tulee täyteen. TRMU1 Kääntämisen ja tulkkauksen teoria ja käytäntö - Terminologia, 3 MVKS26 Termityön harjoituskurssi, 5 MVKS13 Tekniikan käännösviestinnän seminaari B - A, 5 Opiskelija suorittaa joitakin seuraavista uuden etussuunnitelman mukaisista intojaksoista, niin että (35 ) tulee täyteen: MVKS05 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet, 5 MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään, 5 MVKS14 Tekniikan käännösviestinnän seminaari A - B, 5 MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen, 5 MVKS34 Radiokääntäminen, 5 Mikäli intokokonaisuus jää vajaaksi 1- saavuttaneen intokokonaisuuden teknisellä intisteiden täydennyksellä. Erikoisalojen käännösviestintä Käytä tätä taulukkoa, mikäli olet vanha iskelija ja siirryt suorittamaan intoja etussuunnitelman mukaisesti. Katso etussuunnitelman intojaksot vasemmasta sarakkeesta ja oikeasta sarakkeesta, oletko suorittanut vastaavan etussuunnitelman mukaisen intojakson. MVKS10 Johdatus erikoisalojen käännösviestintään, 5 MVKS11 Käyttäjäkeskeinen kääntäminen, 5 Opintojaksolla ei ole sisällöllistä vastaavuutta. Mikäli iskelija haluaa suorittaa uuden etussuunnitelman mukaisen erikoisalojen käännösviestinnän kokonaisuuden, hänen on suoritettava tämä intojakso. TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa, 3

7 MVKS12 Institutionaaliset tekstilajit ja niiden kääntäminen, 5 MVKS13-18 X käännösviestinnän seminaari B - A, 5 MVKS13-18 X käännösviestinnän seminaari A - B, 5 Muut vaihtoehtoiset innot, 10 TRMUS7 Institutionaaliset tekstilajit ja niiden kääntäminen, 4 Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari B - A, 6 TAI Tekniikan käännösviestinnän seminaari B - A, 6 Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari A - B, 6 TAI Tekniikan käännösviestinnän seminaari A - B, 6 Mikäli iskelija on suorittanut seuraavista intojaksoista: TRMUS9 Terminologia, 2 TRMUS11 EU ja monikieliset organisaatiot, 4 TRMUS12 Auktorisoitu kääntäminen I (ammattitietous), 2 Auktorisoitu kääntäminen II (B - A), 4 Auktorisoitu kääntäminen III (A - B), 4 TRMUS13 Sosiaalisen median ja vuorovaikutteisen median perusteet, 4 TRMUS10 Termityön harjoituskurssi, 6 TRENSM6 Leksikografia ja sanakirjat, 2 4 TRMUS14 Johdatus tekniseen dokumentointiin, 2 TRMUS15 Informaatiosuunnittelu, 3 TRMUS16 Lokalisoinnin peruskurssi, 3 TRMUSM7 Tietokone kielentutkimuksen apuvälineenä, 4 TRMUS18 Typografian perusteet kääntäjille, 3 10 tai niin monta intistettä, että (35 ) tulee täyteen hänen ei tarvitse suorittaa uuden etussuunnitelman mukaisia muita vaihtoehtoisia intoja. Mikäli intokokonaisuus jää vajaaksi 1- saavuttaneen intokokonaisuuden teknisellä intisteiden täydennyksellä. Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisala Käytä tätä taulukkoa, mikäli haluat suorittaa erikoisalainnot etussuunnitelman mukaisesti ja saada syventävien intojen kokonaismerkintään merkinnän kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisalan suorittamisesta. Katso etussuunnitelman mukaan innoistasi puuttuva intojakso vasemmasta

8 sarakkeesta ja sinulta sen korvaamiseksi vaadittava etussuunnitelman mukainen suoritus oikeasta sarakkeesta. TRMUS17 Kuva, sana ja ääni - multimodaalisuuskurssi, 2 TRMUS20 Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen, 4 TRMUS21 Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen, 4 TRMUSM4 Tekstittämisen peruskurssi, 4 TRMUS22 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi, 4 TRMUS23 Suomentamisseminaari, 6 TRMUS24 Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari, 6 TRMUS25 Suomenkielisen kaunokirjallisuuden kääntäminen, 6 TRENS5 Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen, 6 TRSAS8 Radiokääntämisen kurssi, 4 6 TRVES27 Radiokääntämisen kurssi, 4 6 audiovisuaaliseen kääntämiseen - Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi, 2 audiovisuaaliseen kääntämiseen - Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen, 4 audiovisuaaliseen kääntämiseen - Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen, 4 MVKS30 Ruututekstikääntämisen peruskurssi, 5 MVKS29 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi, 5 MVKS31 Suomentamisseminaari, 5 MVKS32 Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari, 5 MVKS33 Suomenkielisen kaunokirjallisuuden kääntäminen, 5 MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen, 5 MVKS34 Radiokääntäminen, 5 MVKS34 Radiokääntäminen, 5

9 Valinnaiset intojaksot, 17 Opiskelija suorittaa joitakin seuraavista uuden etussuunnitelman mukaisista intojaksoista, niin että (35 ) tulee täyteen: MVKS35 Suomennoskirjallisuuden historia, 5 MVKS36 Audiovisuaalisen tai kaunokirjallisen kääntämisen erityiskysymyksiä, 5 MVKS37 Audiovisuaalisen kääntämisen tutkimus, 5 MVKS25 Typografian perusteet kääntäjille, 5 Mikäli intokokonaisuus jää vajaaksi 1- saavuttaneen intokokonaisuuden teknisellä intisteiden täydennyksellä. Kaunokirjallisen ja audiovisuaalisen kääntämisen erikoisala Käytä tätä taulukkoa, mikäli olet vanha iskelija ja siirryt suorittamaan intoja etussuunnitelman mukaisesti. Katso etussuunnitelman intojaksot vasemmasta sarakkeesta ja oikeasta sarakkeesta, oletko suorittanut vastaavan etussuunnitelman mukaisen intojakson. audiovisuaaliseen kääntämiseen - Kuva, sana ja ääni -multimodaalisuuskurssi, 2 audiovisuaaliseen kääntämiseen - Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen, 4 audiovisuaaliseen kääntämiseen - Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen, 4 MVKS29 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi, 5 MVKS30 Ruututekstikääntämisen peruskurssi, 5 MVKS31 Suomentamisseminaari, 5 MVKS32 Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari, 5 TRMUS17 Kuva, sana ja ääni - multimodaalisuuskurssi, 2 TRMUS20 Johdatus audiovisuaaliseen kääntämiseen, 4 TRMUS21 Johdatus kaunokirjalliseen kääntämiseen, 4 TRMUS22 Kaunokirjallisen kääntämisen peruskurssi, 4 TRMUSM4 Tekstittämisen peruskurssi, 4 TRMUS23 Suomentamisseminaari, 6 TRMUS24 Audiovisuaalisen kääntämisen seminaari, 6

10 MVKS33 Suomenkielisen kaunokirjallisuuden kääntäminen, 5 MVKS34 Radiokääntäminen, 5 MVKS24E Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen, 5 Muut vaihtoehtoiset intojaksot, 5 TRMUS25 Suomenkielisen kaunokirjallisuuden kääntäminen, 6 TRSAS8 Radiokääntämisen kurssi, 4 6 TAI (päätyökieliparista riippuen) TRVES27 Radiokääntämisen kurssi, 4 6 TRENS5 Julkaisuun kääntäminen ja toimittaminen, 6 Mikäli iskelija on suorittanut seuraavista intojaksoista: TRMUS26 Audiovisuaalisen tai kaunokirjallisen kääntämisen erityiskysymyksiä, 4 6 TRMUS28 Suomennoskirjallisuuden historia, 6 TRMUS18 Typografian perusteet kääntäjille, 3 TRMUS8 Käyttäjälähtöinen viestintä monikielisessä kontekstissa, 3 TRMUS29 Itsenäinen projekti, tai niin monta intistettä, että (35 ) tulee täyteen hänen ei tarvitse suorittaa uuden etussuunnitelman mukaisia muita vaihtoehtoisia intoja. Mikäli intokokonaisuus jää vajaaksi 1- saavuttaneen intokokonaisuuden teknisellä intisteiden täydennyksellä. Tulkkausviestinnän erikoisala Käytä tätä taulukkoa, mikäli haluat suorittaa erikoisalainnot etussuunnitelman mukaisesti ja saada syventävien intojen kokonaismerkintään merkinnän tulkkausviestinnän erikoisalan suorittamisesta. Katso etussuunnitelman mukaan innoistasi puuttuva intojakso vasemmasta sarakkeesta ja sinulta sen korvaamiseksi vaadittava etussuunnitelman mukainen suoritus oikeasta sarakkeesta. TRMUSM2 Johdatus tulkkauksen teoriaan, 4 TRMUS30 Tulkin muisti ja muistiinpanotekniikka, 3 TRMUS31 Toimeksiantoon valmistautumisen tekniikka, 2 MVKS38 Tulkkauksen teoria, 5 MVKS41X Konsekutiivitulkkaus I B-A-B, 5 MVKS42X Simultaanitulkkaus I B-A-B, 5

11 TRMUS32 Prima vista -harjoitukset, 2 TRMUS33 Monikielinen asioimistulkkausseminaari, 4 TRMUS34 Monikielinen poliisi- ja oikeustulkkausseminaari, 6 TRMUS35 Monikielinen konferenssitulkkauksen kurssi, 4 MVKS39X Asioimistulkkaus B-A-B, 5 TAI MVKS40X Oikeustulkkaus B-A-B, 5 MVKS39X Asioimistulkkaus B-A-B, 5 MVKS40X Oikeustulkkaus B-A-B, 5 MVKS45 Simultaanitulkkaus II, 5 Konsekutiivitulkkaus B-A-B, 4 MVKS41X Konsekutiivitulkkaus I B-A-B, 5 Simultaanitulkkaus B-A-B, 4 MVKS42X Simultaanitulkkaus I B-A-B, 5 Valinnaiset intojaksot, 2 Mikäli intokokonaisuus jää vajaaksi 1- saavuttaneen intokokonaisuuden teknisellä intisteiden täydennyksellä. Tulkkausviestinnän erikoisala Käytä tätä taulukkoa, mikäli olet vanha iskelija ja siirryt suorittamaan intoja etussuunnitelman mukaisesti. Katso etussuunnitelman intojaksot vasemmasta sarakkeesta ja oikeasta sarakkeesta, oletko suorittanut vastaavan etussuunnitelman mukaisen intojakson. MVKS38 Tulkkauksen teoria, 5 MVKS39X Asioimistulkkaus B-A-B, 5 MVKS40X Oikeustulkkaus B-A-B, 5 MVKS41X Konsekutiivitulkkaus I B-A-B, 5 MVKS42X Simultaanitulkkaus I B-A-B, 5 TRMUSM2 Johdatus tulkkauksen teoriaan, 4 TRMUS33 Monikielinen asioimistulkkausseminaari, 4 TRMUS34 Monikielinen poliisi- ja oikeustulkkausseminaari, 6 Konsekutiivitulkkaus B-A-B, 4 Simultaanitulkkaus B-A-B, 4

12 Vaihtoehtoiset innot, 10 Mikäli iskelija on suorittanut seuraavista intojaksoista: TRMUS30 Tulkin muisti ja muistiinpanotekniikka, 3 TRMUS31 Toimeksiantoon valmistautumisen tekniikka, 2 TRMUS32 Prima vista -harjoitukset, 2 TRMUS35 Monikielinen konferenssitulkkauksen kurssi, 4 TRMUS36 Monikielinen liike-elämän tulkkauskurssi, 2 TRMUS37 Monikielinen teknisen alan tulkkauskurssi, 2 TRMUS38 Monikielinen konferenssitulkkausseminaari, 6 10 tai niin monta intistettä, että (35 ) tulee täyteen hänen ei tarvitse suorittaa uuden etussuunnitelman mukaisia vaihtoehtoisia intoja. Mikäli intokokonaisuus jää vajaaksi 1- saavuttaneen intokokonaisuuden teknisellä intisteiden täydennyksellä.

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot toukokuussa.2012. Niihin voi kuitenkin tulla

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman intojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma Perusinnot Opetussuunnitelma 2012-2015 Opetussuunnitelma 2015-2018 PERUSOPINNOT

Lisätiedot

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Perusopinnot Aineopinnot Ei muutoksia.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Perusopinnot (Cmo100) 25 op

Perusopinnot (Cmo100) 25 op Perusopinnot (Cmo100) 25 op Kääntäjän perustaidot Kääntäjän kompetenssit (Cmo111, 5 op) Johdantokurssi, jossa käsitellään kääntäjän ammatin toimenkuvia ja valmiuksia. Kääntäjän kompetensseihin kuuluvat

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Uusi etussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2014; käytännössä 1.9.2014

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 päivitetty 28.5.2014 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Uusi etussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2014;

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 päivitetty 24.6.2015 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Luokanettajakoulutuksessa seka luokanettajan ja

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -piaineen tutkintovaatimukset Siirtymäsäännöt suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ja itämerensuomalaisten kielten piaineiden vanhoista tutkintovaatimuksista

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 1 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja: Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op (alempi korkeakoulututkinto) Filosofian maisteri 120

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET

VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET 26.5.2015 VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET Vastaavuustaulukko on laadittu uuden opetussuunnitelman näkökulmasta eli katsotaan, mitkä vanhan opetussuunnitelman opintojaksoista

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta.

Vapaavalintaisiin opintoihin tai sivuaineisiin on löydettävissä opintoja etäsuoritusmahdollisuudella Avoimen yliopiston kautta. Teologian tutkinnon rakenne ja ohjeellinen suoritusjärjestys suuntautumisvaihtoehdoittain Avoimen yliopiston kautta tutkintotavoitteisesti opiskeleville Turkoosilla värillä merkityt opintojaksot on mahdollista

Lisätiedot

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt 2017-20 Poliittinen historia & talous- ja sosiaalihistoria Ohjeet siitä, miten aiemmin aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkintoaan, jos

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

Uusi maisteriohjelma Uusi kandiohjelma

Uusi maisteriohjelma Uusi kandiohjelma Vastaavuuksia uusiin koulutusohjelmiin siirtyville (polhis & talsoshist) [luonnos] Uusi maisteriohjelma Kandiksi valmistuneen tai juuri maisteriopinnot aloittaneen kannattaa siirtyä Gradu 30 op Työharjoittelusta

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta uuteen intosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut innot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Perusinnot KAJO-tutkinnossa suoritettu intojakso intojakson Huomioitavaa

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009)

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2007-2009) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 402087 Kielioppi (RRA101) 5 op 402088 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta Valmistumisklinikka 25.1.2017 Viestintätieteiden tiedekunta Ohjelma Uusi tiedekunta, mikä muuttuu? Voit hakea HuK-tutkintoa kun Gradun palautuksesta maisteriksi Kalmanrajat keväällä 2017 Todistushakemuksen

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tietotekniikan kandivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tietotekniikan pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Yli 7 vuotta vanhoilla

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs

Inarinsaamen kielen opetus Anarâškielâ máttááttâs Inarinsaamen kielen opetus 2017 2018 Anarâškielâ máttááttâs 2017 2018 Syksy 2017 / Čohčâ 2017 Perusopinnot / Vuáđu-uápuh 683659P Inarinsaamen peruskurssi I (5 op) 683660P Inarinsaamen suullinen käyttö

Lisätiedot

5, S Maisteriseminaari 5 op 1,0 1,0 1,0 2, S Syventävien aineiden loppukuulustelu 10 op 5,0 5,0

5, S Maisteriseminaari 5 op 1,0 1,0 1,0 2, S Syventävien aineiden loppukuulustelu 10 op 5,0 5,0 Oulun yliisto Opintojen rakennekaavio 2017 2018 Tutkinto-ohjelman nimi, Biologian tutkinto-ohjelma Tutkinnon nimi, Filosofian maisteri (2 vuotta, 120 ) Koodi Opintojakson nimi ja laajuus Suositeltu suoritusajankohta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA, FM-TUTKINTO. Nimi:

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA, FM-TUTKINTO. Nimi: HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA, FM-TUTKINTO Nimi: Opiskelijanumero: Päiväys: Opintojakson koodi Opintojakson nimi ja 1. lukuvuosi Kesäopinnot 1. 2. 3. 2. lukuvuosi opintopistemäärä 1. 2. 3. 4. 4. KANSATIETEEN

Lisätiedot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkintoja koskevat yleiset määräykset 2015-2018 Yliopistossa suoritettavista tutkinnoista säädetään valtioneuvoston asetuksella yliopistojen tutkinnoista

Lisätiedot

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT

Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Tutkinnonuudistus 2014 Kuvataidekasvatus KANDIT Helena Kurkela 14.4.2014 Siirtymäsäännökset Siirtymäkausi: kandidaatin tutkintoon johtavilla ohjelmilla 1.8.2014-31.10.2016 maisterin tutkintoon johtavilla

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus TFM:n kandivaiheen iskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteiden pääaineisiin Tärkeää huomioitavaa:

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012 2014 aloittaneille opiskelijoille. Tätä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman rakenne ja opintopolut Siirtymäsäännökset Korvaavuus- ja vastaavuustaulukot 9.5.2012 Politiikan tutkimuksen

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU Nimi Opiskelijanumero KANDIDAATIN TUTKINTO (180 ) Terveystieteiden yhteiset innot 35 Yleiset valmiudet 10 TERY1 Orientoivat innot,

Lisätiedot

MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MUKAISESTI UUDESSA OPETUSOHJELMASSA?

MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN TUTKINTOVAATIMUSTEN MUKAISESTI UUDESSA OPETUSOHJELMASSA? SUORITUSKAAVIOT VANHOILLE OPISKELIJOILLE päivitetty 28.8.13 (ennen vuotta 2012 opintonsa aloittaneet) MITEN SOSIAAALITYÖN PERUSOPINNOT SUORITETAAN VANHOJEN PERUSOPINNOT VANHAT VAATIMUKSET 2010 12 STYPP1A

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot