Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi"

Transkriptio

1 Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot

2 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä -opiskelukokonaisuus on tarkoitettu niille, joiden äidinkieli on venäjä tai joiden venäjän kielen taito vastaa syntyperäisen puhujan taitoa. Koska opetus-kielet ovat suomi ja venäjä, perustutkinto-opiskelijoilta vaaditaan myös riittävä suomen kielen taito. Opinto-oikeuden voi saada vain valinta- tai sivuainekokeen kautta. Opiskelukokonaisuudessa on kolme linjaa, jotka eroavat toisistaan keskeisiltä tavoitteiltaan, sisällöiltään ja pakollisilta sivuaineiltaan: yleinen linja, aineenopettajalinja ja kääntäjälinja. Kaikkien venäjä äidinkielenä -hakukohteeseen valittujen pääaine on aluksi Venäjän kieli ja kirjallisuus, ja kaikki suorittavat yhteiset perusopinnot. Ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä opiskelija voi pyrkiä kääntäjälinjalle. Kääntäjälinjalle hyväksyttyjen pääaineeksi vaihdetaan venäjän kääntäminen, ja he suorittavat aine- ja syventävät opinnot venäjän kääntämisen oppiaineessa (syventävät opinnot kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmassa). Muiden pääaineena säilyy Venäjän kieli ja kirjallisuus. Tutkintovaatimukset

3 Venäjän perusopinnot, venäjä äidinkielenä A. Yleinen linja B. Aineenopettajalinja C. Kääntäjälinja Aine- ja syventävät opinnot Venäjän kielen ja kirjallisuuden oppiaineessa Yhtenä pakollisena sivuaineena yksi seuraavista valinnan mukaan: TAI: Kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen metodiopinnot (NYK100, ) TAI: Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian perusopinnot (CYK100/CLT100, ) TAI: Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot (TYY100E, ) Aine- ja syventävät opinnot Venäjän kielen ja kirjallisuuden oppiaineessa Yhtenä pakollisena sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot: Opettajan pedagogisten opintojen perusopinnot () JA: Opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot (35 op) Aine- ja syventävät opinnot venäjän kääntämisen oppiaineessa (syventävät opinnot kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmassa) Kaksi pakollista sivuainetta: Käännöstieteen perusopinnot (CKT100, ) JA: Suomen kielen perusopinnot kääntäjille (SSU100K, ) Venäjä-asiantuntija Venäjän opettaja Venäjän kääntäjä

4 A. Yleinen linja Tavoite ja uranäkymät Yleisen linjan opinnot antavat valmiudet toimia monipuolista Venäjä-osaamista edellyttävissä tehtävissä. Venäjää äidinkielenä opiskelevat kehittävät suullista ja kirjallista esitystaitoaan ja perehtyvät venäjän kielen rakenteeseen ja kehitykseen, venäläiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen. Opiskelijat voivat kiinnostuksensa mukaan erikoistua kielitieteeseen, kirjallisuudentutkimukseen tai kulttuuriin. Yleiseltä linjalta valmistuneilla on erinomaiset mahdollisuudet toimia sellaisissa liike-elämän, teollisuuden, kulttuurielämän ja julkishallinnon tehtävissä, joissa vaaditaan venäjän kielen ja venäläisen kulttuurin tuntemusta. Yritysten ohella venäjän osaajat työllistyvät muun muassa ministeriöiden, median, kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten, erilaisten järjestöjen ja kansainvälisten organisaatioiden palvelukseen, matkailualan ammattilaisiksi, kääntäjiksi ja tutkijoiksi

5 A. Yleinen linja Pakollisena sivuaineena metodiopintoja Yleiseen linjaan kuuluu intopistettä pakollisia metodiopintoja, joiden suorittamiseksi kandidaatintutkintoon on sisällytettävä vähintään yksi seuraavista sivuainekokonaisuuksista, joista ensiksi mainittu on tarkoitettu ensisijaiseksi vaihtoehdoksi yleisen linjan opiskelijoille: Kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen metodiopinnot (NYK100) Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian perusopinnot (CYK100/CLT100) Yleisen kirjallisuustieteen perusopinnot (TYY100E) Suositeltavia vaihtoehtoja toiseksi sivuaineeksi ovat esimerkiksi Ukrainaopintokokonaisuus, Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus, Itäisen Keski- Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (IKEBB), länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit, balttilaiset kielet ja kulttuurit ja muut kieliaineet. Opiskelijat voivat laajentaa osaamispohjaansa ottamalla sivuaineen myös jostain muusta kuin humanistisesta tiedekunnasta. Muualla kuin Suomessa korkeakoulukelpoisuuden saaneille suositeltava sivuaine on Suomen kieli ja kulttuuri

6 A. Yleinen linja Venäjän kieli ja kirjallisuus, HuK-tutkinto (180 op) Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon vaaditaan vähintään kaksi :n laajuista sivuainekokonaisuutta, esim. kahden aineen perusopinnot (25 + ) tai yhden aineen perus- ja aineopinnot ( op). *) Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110, 3 op) ja Yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi (NYK102, 2 op) on suoritettava osana tiedekunnan yhteisiä opintoja, mikäli ne eivät sisälly sivuaineopintoihin. Lisäksi osana tiedekunnan yhteisiä opintoja on suoritettava yksi seuraavista työelämään liittyvistä opintojaksoista, mikäli se ei sisälly sivuaineopintoihin: "Minustako opettaja? -orientaatiokurssi (3 op), "Filologi kieli- ja kulttuuriasiantuntijana (NYK103, 3 op)", "Kääntäjän kompetenssit (CKT111, 3 op)", "Kääntäjän toimenkuvat (CKT229, 3 op)". Venäjän kieli ja kirjallisuus, aineopinnot pääaineopiskelijalle 45 op Aineopinnot 35 op Venäjän perusopinnot Pakolliset metodiopinnot (ks. sivu 5) Perusopinnot Äidinkieli (5 op), 2. kotimainen (5 op), 1. vieras kieli (0 op), 2, vieras kieli (3 op), tvt (5 op), orientoivat opinnot ja hops (2 op) 20 op Voit halutessasi suorittaa muita yliopistollisia opintoja, esimerkiksi yksittäisiä opintojaksoja tai ylimääräisiä opintokokonaisuuksia. Muiden opintojen suorittaminen on välttämätöntä vain jos et muuten saavuttaisi tutkinnon vähimmäislaajuutta, joka on 180 opintopistettä. Pääaine, väh. 70 op Sivuaineopinnot, väh. 50 op Tiedekunnan yhteiset opinnot, väh. 20 op* Muut opinnot (tarvittaessa)

7 A. Yleinen linja Venäjän kieli ja kirjallisuus, FM-tutkinto (120 op) Venäjän kieli ja kirjallisuus, syventävät opinnot pääaineopiskelijalle 80 op Voit halutessasi suorittaa muita yliopistollisia opintoja, esimerkiksi yksittäisiä opintojaksoja tai ylimääräisiä opintokokonaisuuksia. Muiden opintojen suorittaminen on välttämätöntä vain jos et muuten saavuttaisi tutkinnon vähimmäislaajuutta, joka on 120 opintopistettä. Pääaine, väh. 80 op Sivuaine Muut opinnot (tarvittaessa)

8 B. Aineenopettajalinja Tavoite ja uranäkymät Aineenopettajalinjan opiskelija suorittaa opettajan pedagogiset opinnot (60 op) osana tutkintoaan ja saa siten laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden perusopetuksen ja lukion sekä aikuiskoulutuksen tehtäviin. Aineenopettajan kelpoisuuden voi saada sekä Venäjän kielen ja kirjallisuuden että venäjän kääntämisen oppiaineilla (ks. sivu 17)

9 B. Aineenopettajalinja Pakollisena sivuaineena pedagogiset opinnot (60 op) Aineenopettajaksi valmistuvalla tulee olla tutkinnoissaan pääaineena opetettava aine [pääaineen perus-, aine- ja syventävät opinnot, mukaan luettuna pro gradu -tutkielma] sekä sivuaineena käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opettajan pedagogiset opinnot on suunniteltu suoritettavaksi niin, että perusopinnot () sijoitetaan kandidaatintutkintoon ja aineopinnot (35 op) maisterintutkintoon. Tutkinnon toisena sivuaineena on opettajan pedagogisten opintojen lisäksi yleensä toinen koulussa opetettava kieli- tai muu aine. Tällaisia sivuaineita voivat olla humanistisen tiedekunnan tai muiden tiedekuntien kouluaineita vastaavat oppiaineet. Tutkinnon voi myös suorittaa siten, että siihen sisältyy vain yksi opetettava aine, mutta tutkinnossa kannattaa useimmiten olla myös toinen opetettava aine. Hakeminen: Aineenopettajakoulutukseen haetaan kevätlukukaudella. Määräaikaan mennessä ilmoittautuneet ja hakuedellytykset täyttävät hakijat kutsutaan valintakokeeseen

10 B. Aineenopettajalinja Venäjän kieli ja kirjallisuus, HuK-tutkinto (180 op) Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon vaaditaan vähintään kaksi :n laajuista sivuainekokonaisuutta, esim. kahden aineen perusopinnot (25 + ) tai yhden aineen perus- ja aineopinnot ( op). *) Yleisen kielitieteen peruskurssi (CYK110, 3 op) ja Yleisen kirjallisuustieteen johdantokurssi (NYK102, 2 op) on suoritettava osana tiedekunnan yhteisiä opintoja, mikäli ne eivät sisälly sivuaineopintoihin. Lisäksi osana tiedekunnan yhteisiä opintoja on suoritettava yksi seuraavista työelämään liittyvistä opintojaksoista, mikäli se ei sisälly sivuaineopintoihin: "Minustako opettaja? -orientaatiokurssi (3 op), "Filologi kieli- ja kulttuuriasiantuntijana (NYK103, 3 op)", "Kääntäjän kompetenssit (CKT111, 3 op)", "Kääntäjän toimenkuvat (CKT229, 3 op)". Venäjän kieli ja kirjallisuus, aineopinnot pääaineopiskelijalle 45 op Aineopinnot 35 op Venäjän perusopinnot Opettajan pedagogisten opintojen perusopinnot Perusopinnot Äidinkieli (5 op), 2. kotimainen (5 op), 1. vieras kieli (0 op), 2, vieras kieli (3 op), tvt (5 op), orientoivat opinnot ja hops (2 op) 20 op Voit halutessasi suorittaa muita yliopistollisia opintoja, esimerkiksi yksittäisiä opintojaksoja tai ylimääräisiä opintokokonaisuuksia. Muiden opintojen suorittaminen on välttämätöntä vain jos et muuten saavuttaisi tutkinnon vähimmäislaajuutta, joka on 180 opintopistettä. Pääaine, väh. 70 op Sivuaineopinnot, väh. 50 op Tiedekunnan yhteiset opinnot, väh. 20 op* Muut opinnot (tarvittaessa)

11 B. Aineenopettajalinja Venäjän kieli ja kirjallisuus, FM-tutkinto (120 op) Venäjän kieli ja kirjallisuus, syventävät opinnot pääaineopiskelijalle 80 op Pääaine, väh. 80 op Opettajan pedagogisten opintojen aineopinnot 35 op Sivuaine Voit halutessasi suorittaa muita yliopistollisia opintoja, esimerkiksi yksittäisiä opintojaksoja tai ylimääräisiä opintokokonaisuuksia. Muiden opintojen suorittaminen on välttämätöntä vain jos et muuten saavuttaisi tutkinnon vähimmäislaajuutta, joka on 120 opintopistettä. Muut opinnot (tarvittaessa)

12 C. Kääntäjälinja Tavoite ja uranäkymät Kääntäjälinjan opiskelijat saavuttavat monipuolisen käytännön kielitaidon, venäläisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemuksen sekä kääntämis- ja tulkkaustaidon. Opetus on suunnattu ennen muuta tuleville asiatekstien kääntäjille, mutta se antaa perustan myös kaunokirjallisuuden kääntämiseen. Opiskelija oppii tuottamaan luontevia käännöksiä tiettyyn tarkoitukseen ja tietylle kohderyhmälle sekä suomesta venäjään että venäjästä suomeen. Työelämävalmiuksia kehittävillä erikoiskielten kursseilla tutustutaan mm. juridiikan, kaupan ja audiovisuaalisen erikoisalan teksteihin, käsitteistöön ja termistöön ja niiden kääntämiseen. Kulttuurin opetus laajasti ymmärrettynä on integroitu kaikkeen opetukseen, sillä kulttuurierojen tunteminen on kääntämisen ja tulkkauksen onnistumisen ehto. Opiskelija voi valmistuttuaan toimia kääntäjänä ja tulkkina sekä erilaisissa kansainvälisen viestinnän asiantuntijatehtävissä kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän alalla

13 C. Kääntäjälinja Pakollisina sivuaineina käännöstiedettä ja suomea Kääntäjälinjalla on kaksi pakollista sivuainetta: käännöstieteen perusopinnot (CKT100, ) ja suomen kielen perusopinnot kääntäjille (SSU100K, ). Lisäksi sivuaineeksi voi ottaa esimerkiksi toisen kääntämisaineen tai filologiaaineen (ei kuitenkaan Venäjän kieltä ja kirjallisuutta). Kääntäjä voi myös erikoistua tietylle alalle ja ottaa sivuaineeksi jonkin muun oppiaineen humanistisesta tiedekunnasta, muusta tiedekunnasta tai muusta korkeakoulusta. Hakeminen: Kääntäjälinjalle venäjän kääntämisen oppiaineeseen pyrkivien on suoritettava hyväksyttävästi syyslukukauden I periodilla järjestettävä Kääntäjän kompetenssit -kurssi (CKT111, 3 op). Sen loppukoe toimii samalla suomen kielen kokeena niille, joiden ylioppilaskirjoitusten äidinkielen kokeesta saama arvosana on huonompi kuin magna cum laude approbatur tai finskan tai suomi vieraana kielenä -kokeesta saama arvosana on huonompi kuin eximia cum laude approbatur. Hakijalta edellytetään kykyä tuottaa rakenteeltaan johdonmukaista sekä sisällöltään ja kieleltään loogista ja korrektia suomenkielistä tekstiä. Kääntäjälinjalle voi tietyin edellytyksin hakea myös kandidaatintutkinnon suorittamisen jälkeen (ks. linja B sivulla 16)

14 C. Kääntäjälinja Venäjän kääntäminen, HuK-tutkinto (180 op) Venäjän kieli ja kirjallisuus, aineopinnot pääaineopiskelijalle 45 op Venäjän perusopinnot Käännöstieteen perusopinnot Suomen kielen perusopinnot kääntäjille Äidinkieli (5 op), 2. kotimainen (5 op), 1. vieras kieli (0 op), 2, vieras kieli (3 op), tvt (5 op), orientoivat opinnot ja hops (2 op), yleinen kielitiede (3 op), yleinen kirjallisuustiede (2 op) Voit halutessasi suorittaa muita yliopistollisia opintoja, esimerkiksi yksittäisiä opintojaksoja tai ylimääräisiä opintokokonaisuuksia. Muiden opintojen suorittaminen on välttämätöntä vain jos et muuten saavuttaisi tutkinnon vähimmäislaajuutta, joka on 180 opintopistettä. Pääaine, väh. 70 op Sivuaineopinnot, väh. 50 op Tiedekunnan yhteiset opinnot, väh. * Muut opinnot (tarvittaessa)

15 C. Kääntäjälinja Linja A Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma, venäjä, FM-tutkinto (120 op) Venäjän kääntäminen, syventävät opinnot pääaineopiskelijalle 120 op FM-tutkinto pääaineena venäjän kääntäminen suoritetaan kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmassa, jossa on kaksi linjaa: A ja B. Linja A on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet HuKtutkinnon kääntämisen oppiaineessa (englannin, saksan, venäjän kääntäminen tai ranskan kääntäjälinja). Voit halutessasi suorittaa muita yliopistollisia opintoja, esimerkiksi yksittäisiä opintojaksoja tai ylimääräisiä opintokokonaisuuksia. Muiden opintojen suorittaminen ei ole välttämätöntä. Pääaine, väh. 120 op Muut opinnot

16 C. Kääntäjälinja Linja B Kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelma, venäjä, FM-tutkinto (120 op) FM-tutkinto pääaineena venäjän kääntäminen suoritetaan kääntämisen ja monikielisen viestinnän koulutusohjelmassa, jossa on kaksi linjaa: A ja B. Venäjän kääntäminen, syventävät opinnot pääaineopiskelijalle 95 op Linja B on tarkoitettu opiskelijoille, joiden HuK-tutkinnon pääaine on jokin muu kuin kääntämisen oppiaine. B-linjalla edellytyksenä on englannin, ranskan, saksan ja venäjän kielessä 60 op; käännöstieteen pääaineopiskelijoilta vaaditaan yhteensä 60 op opintoja kotimaisissa tai vieraissa kielissä, yleisessä kielitieteessä, tietotekniikassa tai kieliteknologiassa, mielellään opintoja vähintään kahdessa kielessä tai monikielinen tausta. Lisäksi edellytyksenä kaikille B-linjalle hakeville on HuK-tutkinnon kypsyysnäytteen suorittaminen suomen kielellä tai suomen erinomainen taito muuten osoitettuna. Hakeminen: B-linjalle tuleminen edellyttää pääaineen vaihtamista tiedekunnassa, ja sille on haettava. Haku on huhtikuun lopussa. Karsinta tapahtuu aineopintojen kokonaisarvosanan mukaan. Muiden tiedekuntien ja yliopistojen opiskelijat hakevat maisterivalinnan kautta. Uusia opiskelijoita otetaan B-linjalle yhteensä kaikkiin koulutusohjelman pääaineisiin 16 lukuvuodessa (venäjän kääntämiseen 3 opiskelijaa tai mahdollisesti enemmän, jos kokonaiskiintiö ei täyty). Pääaine, väh. 95 op Suomen kielen perusopinnot kääntäjille Sivuaine, väh. Voit halutessasi suorittaa muita yliopistollisia opintoja, esimerkiksi yksittäisiä opintojaksoja tai ylimääräisiä opintokokonaisuuksia. Muiden opintojen suorittaminen ei ole välttämätöntä. Muut opinnot

17 Lisähuomautuksia Aineenopettajan kelpoisuuden voi saada myös venäjän kääntämisen oppiaineella. Huom! Aineenopettajaksi opiskelevalla kääntäjällä opinnot eivät mahdu minitutkintoon. Aineenopettajakoulututukseen siirtyvien venäjän kääntämisen opiskelijoiden on suoritettava Venäjän kielen ja kirjallisuuden oppiaineessa täydentävinä opintoina opintojaksot VVE150 ja VVY158, mikäli he eivät ole suorittaneet niitä perusopinnoissa, sekä opintojaksot VVE231 ja VVY256: Venäläinen kirjallisuus I (VVE150), 4 op Venäjän kulttuurihistoria (VVY158), 3 op Venäjän kielioppi II (VVE231), 5 op Venäläisen kirjallisuuden tutkimus (VVY256), 3 op Opintojaksoa VVE150 ei kuitenkaan tarvitse suorittaa, jos opiskelija on suorittanut venäjän perusopinnoissa (venäjä äidinkielenä) seuraavat opintojaksot: Venäläisen kirjallisuuden historia: Kansanrunous ja muinaisvenäläinen kirjallisuus (VVY151:1), 3 op, ja Venäläisen kirjallisuuden historia: 1700-luvun kirjallisuus (VVY151:2), 3 op

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009-2010

OPINTO-OPAS 2009-2010 OPINTO-OPAS 2009-2010 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan opettajan linja Matematiikan linja Sovelletun matematiikan linja Matemaattisen tilastotieteen linja Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot