Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia?"

Transkriptio

1 Lisätietoja germaanisen filologian opiskelusta: Lehtori Satu Selkälä puh. (08) satu.selkala(at)oulu.fi Lisätietoja opiskelijavalinnasta: Humanistisen tiedekunnan kanslia Puh. (08) (vaihde) Oulun yliopiston opintotoimisto Puh. (08) (vaihde) Minkälaisissa ammateissa germaanisesta filologiasta valmistunut voi toimia? Saksaa pääaineenaan opiskelleet ovat sijoittuneet hyvin monenlaisiin tehtäviin. Vaihtoehtoja on enemmän kuin ehkä osaat kuvitellakaan. Tässä muutamia esimerkkejä: kieltenopettaja kansainvälisen kaupan ammattilainen tiedottaja, toimittaja kääntäjä, tulkki kieli- ja kulttuurikonsultti EU-tehtävät Kuten huomaat, germaanisen filologian monipuoliset opinnot hyödyllisillä sivuaineilla täydennettynä antavat valmiudet toimia hyvin monenlaisissa tehtävissä. Liike-elämän palvelukseen suuntautuvilla opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus suunnata opintonsa kansainväliseen yritysviestintään. Siinä opiskellaan germaanisen filologian lisäksi muun muassa viestintää ja taloustieteitä (esim. kansainvälistä liiketoimintaa, johtamista, markkinointia, logistiikkaa). Mitä germaaninen filologia sinulle tarjoaa? Vastaus piilee sanassa filologia, joka tarkoittaa kielen ja kulttuurin tutkimusta. Tutkimuskohteena ovat erilaiset tekstit - eikä niillä tarkoiteta pelkästään painettua sanaa: teksteinä voidaan pitää yhtä hyvin myös elokuvia, musiikkia tai vaikkapa yrityksiä. Germaanisen filologian opinnoissa pääosassa ovat kuitenkin kirjoitetut tekstit. Sinun pitää

2 lukea paljon saksankielisiä kirjoja sekä kirjoittaa ja puhua niistä. Palkkioksi uurastuksestasi saat rautaisen saksan kielen taidon - mutta myös monia muita taitoja, joista on hyötyä työelämässä. Opit muun muassa työskentelemään itsenäisesti ja ajattelemaan analyyttisesti. Germaanisen filologian opiskelu kehittää myös tiedonhankintataitoja, ongelmanratkaisukykyä ja luovaa ajattelua. Lisäksi germaanisen filologian opiskelussa on seuraavia etuja: Kurssit ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia. Saksan opiskelu yliopistossa ei ole pelkkää kieliopin pänttäämistä. Laajasta yleissivistyksestä on sinulle varmasti hyötyä missä tahansa ammatissa. Germaanisen filologian opiskelijoilla on mahdollisuus valita monenlaisia sivuaineita. Niillä voit laajentaa koulutustasi ja kehittää itsestäsi saksankielentaitoisen moniosaajan. Opit aitoa kansainvälisyyttä. Ainoa ero Suomen ja saksankielisten maiden välillä ei ole kieli. Kuten tiedät, tapakulttuurit ovat erilaisia: suomalaiset sinuttelevat toisiaan, kun taas saksankielisissä maissa teitittely on yleisempää. Mutta eroja on myös ajattelutavoissa. Sillä on merkitystä esimerkiksi silloin, kun suomalaisia tuotteita markkinoidaan saksankielisessä maailmassa: suomalaisiin pureva mainoslause ei välttämättä tehoakaan siellä. Germaanista filologiaa opiskelemalla opit havaitsemaan ja ymmärtämään Suomen ja saksankielisten maiden välisiä kulttuurieroja. Tämäkin on taito, josta on hyötyä kansainvälistyvässä maailmassa. Opiskelu on käytännönläheistä. Yliopisto-opiskeluun kuuluu toki aina paljon teoriaa. Kieltä ja kulttuuria et kuitenkaan opi pelkästään luennoilla istumalla, ja niinpä germaanisen filologian opintoihin kuuluukin paljon muun muassa keskusteluja kääntämisharjoituksia. Opit viestintä- ja ryhmätyötaitoja. Germaanisen filologian opiskelu ei ole yksin puurtamista. Koska ryhmät ovat pieniä, kursseilla keskustellaan paljon. Se on tietenkin oivaa kielenkäytön harjoittelua, mutta samalla opit myös ilmaisemaan itseäsi ja toimimaan ryhmissä. Näistäkin taidoista on sinulle varmasti hyötyä elämässäsi. Meillä on viihtyisä ilmapiiri. Koska ryhmät ovat pieniä, opiskelukavereihin on helppo tutustua. Pienen laitoksen etu on sekin, että henkilökunnan kanssa on mutkatonta asioida. Toivotamme sinut tervetulleeksi mukavaan joukkoomme!

3 Mitä hyötyä on saksan osaamisesta? Osaamalla saksaa erotut eduksesi työmarkkinoilla. Saksan osaajia on yhä vähemmän, vaikka saksa on kolmanneksi kysytyin kieli työelämässä. Erityisen paljon saksaa käytetään tekniikan ja kaupan alalla. Koska saksan osaajia tarvitaan tulevaisuudessakin, töitä riittää myös saksanopettajille. Saksa on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita sekä vienti- että tuontimaana. Lisäksi esimerkiksi suurin osa Suomeen tuotavasta tavarasta kulkee Hampurin sataman kautta, ja suuret saksalaiset messut ovat suomalaisille yrityksille hyvä väylä saada tuotteensa paitsi Saksan myös koko maailman markkinoille. Kun käydään kauppaa saksalaisten kanssa, saksan osaaminen on ylivertainen etu. EU:ssa käytetään saksaa. Saksa on yksi EU:n kolmesta työkielestä. Sitä paitsi se on Euroopan puhutuin kieli: saksaa puhuu äidinkielenään noin 90 miljoonaa ihmistä. Esimerkiksi englantia puhuu Euroopassa äidinkielenään noin 60 miljoonaa ihmistä. Matkailualan valtti on saksa. Saksalaiset matkustavat paljon ja ovat Suomen suurin ulkomainen matkailijaryhmä. Saksan opiskelu laajentaa maailmankuvaa. Filosofi Ludwig Wittgenstein on sanonut: Die Grenzen deiner Sprache sind die Grenzen deiner Welt. Sinunkin kannattaa siirtää maailmasi rajoja: tutustumalla saksan kieleen ja kulttuuriin löydät asioita, joihin et todennäköisesti muuten tulisi koskaan tutustuneeksi. Samalla opit näkemään myös suomalaisen kulttuurin uusin silmin. Mitä germaanisen filologian opintoihin sisältyy? Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne on kaksiportainen. Germaanisen filologian opiskelijana suoritat ensin humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon, jonka jälkeet voit jatkaa suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa. Tutkinnon laajuus on yhteensä 300 opintopistettä. Yhdessä vuodessa opiskelijan on tarkoitus suorittaa 60 opintopistettä, mikä vastaa noin 1600 tunnin työtä. Tutkinnon rakenne Filosofian maisteri 120 op / 2 vuotta Humanististen tieteiden kandidaatti 180 op / 3 vuotta

4 Germaanisen filologian opinnot jakautuvat perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin. Perusopinnot johdattavat sinut kielen ja kulttuurin tutkimukseen, ja niihin sisältyy myös jonkin verran kielenkäytön harjoittelua ja kertausta. Kaikki perusopintojen kurssit ovat pakollisia. Aineopinnoissa ja syventävissä opinnoissa kieltä ja kulttuuria käsitellään syvällisemmin. Kaikki kurssit eivät ole pakollisia, vaan voit tässä vaiheessa valita, mihin aiheisiin haluat tutustua tarkemmin. Koulutukseen sisältyy muun muassa suullista ilmaisua ja kielenkäytön harjoittelua kirjallisuutta kääntämistä maan- ja kulttuurintuntemusta kirjoittamista kielitiedettä ja fonetiikkaa (äänneoppi) kieliharjoittelu saksankielisessä maassa (esim. Vaihto-opiskelu tai työharjoittelu) Yliopisto-opintojen perustana on tieteellinen tutkimus. Niinpä germaanisen filologian opinnoissa perehdytäänkin saksan kielen ja kulttuurin tieteelliseen tutkimukseen ja harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista - luonnollisesti saksaksi. Sitä ei kuitenkaan kannata pelätä. Tieteellisen kirjoittamiseen totutellaan opintojen aikana vähitellen: toisena opiskeluvuotena kirjoitettavasta noin 15 sivun kandidaatintutkielmasta edetään laajempaan seminaarityöhön ja lopulta opintojen huipentumaan, noin 70 sivun laajuiseen pro gradu -tutkielmaan. Tarkempia tietoja yliopisto-opiskelusta saat Oulun yliopiston opiskelijapalveluiden sivuilta. Opiskelemaan Oulun yliopistoon Oulun yliopiston opiskelijapalvelut Mitä sivuaineita voin opiskella Oulun yliopistossa? Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluu aina vähintään yksi sivuaine. Sivuaineista voi suorittaa 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot tai 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot. Germaanisen filologian opiskelijoille on tarjolla monenlaisia sivuaineita. Sivuainevalinnoissa kannattaa olla rohkea ja kekseliäs, sillä erityisesti liike-elämässä

5 moniosaajat ovat arvossaan. Voit valita sivuaineita muun muassa humanistisesta, taloustieteellisestä, kasvatustieteellisestä ja luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Sivuaineopintoja voi suorittaa myös toisissa yliopistoissa sekä etäopiskeluna suomalaisten yliopistojen muodostamissa verkostoissa. Opettajiksi suuntautuvien on suoritettava yhtenä sivuaineenaan aineenopettajan pedagogiset opinnot (60 op). Toiseksi sivuaineekseen tulevan opettajan kannattaa valita jokin toinen kieli, sillä opettajan virkoihin kuuluu yleensä vähintään kaksi opetettavaa kieltä. Oulun yliopistossa voit opiskella sivuaineena ruotsia, ranskaa ja englantia.

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi

Ohjeita uusille opiskelijoille. Venäjä äidinkielenä. Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Ohjeita uusille opiskelijoille Venäjä äidinkielenä Kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi Opettajaksi Kääntäjäksi Yhteiset perusopinnot www.helsinki.fi/yliopisto 15.9.2014 1 Venäjä äidinkielenä Venäjä äidinkielenä

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään.

Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. Mikä romanistista tuli isona? Entiseltä romaanisten kielten laitokselta vuosina 2004 2009 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään. FT Johanna Isosävi johanna.isosavi[at]helsinki.fi Nykykielten

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER

KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER 2009 2011 KORKEAKOULUOPINNOT HÖGSKOLESTUDIER korkeakouluopinnot högskolestudier 2009 2011 Tietoja korkeakouluopintoja suunnitteleville Uppgifter för dem som är intresserade av högskolestudier Julkaisija

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009

be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 1 be special! Ylemmät AMK-tutkinnot 2009 Sijoitus tulevaan Työelämän nopea kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista. Uuden omaksuminen tai aiemman osaamisen vahvistaminen on myös arkielämää rikastuttava

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

Sisällys. Päätoimittaja: Eemeli Mölsä. Kansikuva: Erika Forstén. Paino: Multiprint Oy. Taitto: Erika Forstén Katarina Sandberg. Painos: 15 000 kpl

Sisällys. Päätoimittaja: Eemeli Mölsä. Kansikuva: Erika Forstén. Paino: Multiprint Oy. Taitto: Erika Forstén Katarina Sandberg. Painos: 15 000 kpl Sisällys Pääkirjoitus 3 Alaesittelyt 4 Insinööri vai diplomi-insinööri? 8 Sähkötekniikan opiskelu Lapin AMKissa 9 Aurinkotaloutta Lappeenrannassa 11 Kansainväliseksi elektroniikan ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti 2008 OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti opetusministeriölle ESIPUHE Selvityshankkeen asiantuntijaryhmän tehtävä Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN?

KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN? 1 KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN? Selvitys Helsingin yliopiston klassillisen filologian laitoksella vuosina 1990-2002 opiskelleista ja laitokselta vuosina 1980-2002 valmistuneista henkilöistä. Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA

MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA MATEMATIIKAN KOULUTUSOHJELMA Matematiikan opettajan linja Matematiikan linja Sovelletun matematiikan linja Matemaattisen tilastotieteen linja Matematiikan koulutusohjelma antaa yleiskuvan matematiikasta

Lisätiedot

Histofriikki 2014. Histofriikki 2014. Pääkirjoitus. Suomen historia 20014 Turun yliopisto Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12. Opetushenkilökunta

Histofriikki 2014. Histofriikki 2014. Pääkirjoitus. Suomen historia 20014 Turun yliopisto Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12. Opetushenkilökunta Histofriikki 2014 Histofriikki 2014 Suomen historia 20014 Turun yliopisto Sirkkalan kasarmi, Kaivokatu 12 Toimitus ja taitto: Akseli Pekkarinen Kuvat: Kansi: Maija Huusko S. 13 Timo Korkkalainen S. 16

Lisätiedot

WWW.JOUTSENONOPISTO.FI

WWW.JOUTSENONOPISTO.FI WWW.JOUTSENONOPISTO.FI Joutsenon Opisto on sitoutumaton oppilaitos, jossa voit opiskella valitsemallasi linjalla ja suorittaa avoimen yliopiston perusopintokokonaisuuksia. Opintolinjamme ovat: kuvataiteen

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014

Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vastavalmistuneiden sijoittumistutkimus 2014 Vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2013 valmistuneiden oikeustieteen

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK

Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Vuonna VAMKissa toteutetun ja opiskelijoille suunnatun Opiskelijatutka kyselyn tuloksia ylempää amktutkintoa suorittavien osalta. Opiskelijatutkan tuloksia - YAMK Kyselyraportti Marttinen, Reetta Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN SELOSTEITA UNIVERSITY OF JOENSUU BULLETINS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 1 Ritva Kantelinen & Riitta Mertanen (toim.) OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen

Sisällys. Johdanto. Case: Tiina Piipponen. Case: Anu Ojaranta Tehtävä: Paikoillaan! Valmiina? Nyt! Tutkintojen tunnustaminen Suuntana maailma Sisällys Johdanto Valmiina lähtöön? Millä eväin maailmalle? Ilmari lähtee vapaaehtoistyöhön Sofia lähtee harjoitteluun Tehtävä: Kansainvälisyys ja minä Kaisla lähtee opiskelemaan Marko

Lisätiedot