SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ"

Transkriptio

1 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan katsomaan myös aikaisemmat siirtymäsäännökset ja ottamaan epäselvissä tapauksissa yhteyttä opintokoordinaattori Heli-Maija Tonttiin tai opintoasiainpäällikkö Kirsti Järviseen. Uutta opintokokonaisuutta (esim. perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot) aloittaessaan pääaineopiskelija noudattaa uutta opetussuunnitelmaa. Vanhan opetussuunnitelman mukaisesti jo valmiiksi suoritettuja opintokokonaisuuksia (kokonaismerkintä rekisteröity) ei tarvitse päivittää. Keskeneräinen opintokokonaisuus tulee pääsääntöisesti suorittaa uuden opetussuunnitelman mukaisesti. HUOM. Kaikki opiskelijat suorittavat syyslukukaudesta 2012 lähtien uuden opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja. Ennen syyslukukautta 2012 aikaisempien opetussuunnitelmien kursseille hyväksytyt opiskelijat voivat suorittaa kurssien tentin mennessä. Pro gradu -tutkielma ja -seminaari Syyslukukaudesta 2012 lähtien kaikkien maisteriohjelman opintosuuntien pro gradu - seminaarin ja -tutkielman laajuus on yhteensä 40 op. Mikäli pro gradu -seminaari ja - tutkielma on aloitettu ennen lukuvuotta , seminaari on suoritettu hyväksytysti mennessä ja opiskelija palauttaa valmiin pro gradu -tutkielmansa mennessä, seminaari ja tutkielma kirjataan aikaisemman opetussuunnitelman mukaisesti. Huom. Harjoitusaineen suorittamista ei enää edellytetä syksyllä 2012 alkavissa seminaareissa. Ennen lukuvuotta aloittaneet T&A-maisteriohjelman opiskelijat 1) voivat jatkaa vanhassa tutkintorakenteessa (oikeus opiskella vanhan tutkintorakenteen mukainen tutkinto mennessä) 2) voivat siirtyä uuteen tutkintorakenteeseen.

2 2 / 8 KAUPPATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 1) Vanhassa tutkintorakenteessa jatkavat PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Vanhassa tutkintorakenteessa jatkavat opiskelijat suorittavat maisterin tutkinnossaan laskentatoimen syventäviä opintoja vähintään 75 opintopistettä. Yrityksen laskentatoimen pääaineopiskelijoilla pitää olla suoritettuina seuraavat pakolliset opintojaksot: Ohjelman pakolliset syventävät opinnot LASKS015 Laskentatoimen teoria ja IFRS 8 op = KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I 5 op LASKS095 Konsernitilinpäätös 8 op = KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op LASKS010 Tuloslaskennan ja tilintarkastuksen empiirinen tutkimus 8 op = ei vastaavaa uutta kurssia LASKS140 Tilinpäätösanalyysi 8 op = KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 5 op FILAS3 Tarkastusteoriat 6 op = HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö 5 op FILAS5 Arvioinnin tutkimus 4 op = HALTJS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 5 op JOIKS5 Euroopan = HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 5 op LASKS210 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet 6 op = KATLAS14 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet 5 op Pro gradu -tutkielma ja tutkimusseminaari 40 op (aihealue liittyy laskentatoimeen sekä tilintarkastukseen ja arviointiin) = KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op HOPSin mukaiset opinnot Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja sivuaineopintoina, mikäli KHT-tutkintoon vaadittavia yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintoja ei sisälly riittävästi aikaisempiin opintoihin. Lisäksi opiskelija suorittaa täydentävinä opintoina puuttuvia laskentatoimen ja tilintarkastuksen opintoja. Yritysjuridiikka Yritysjuridiikan pääaineopiskelijoilla pitää olla suoritettuina seuraavat pakolliset opintojaksot: Ohjelman pakolliset syventävät opinnot LASKS015 Laskentatoimen teoria ja IFRS 8 op = KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I 5 op

3 3 / 8 LASKS095 Konsernitilinpäätös 8 op = KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op LASKS010 Tuloslaskennan ja tilintarkastuksen empiirinen tutkimus 8 op = ei vastaavaa uutta kurssia LASKS140 Tilinpäätösanalyysi 8 op = KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 5 op FILAS3 Tarkastusteoriat 6 op = HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö 5 op FILAS5 Arvioinnin tutkimus 4 op = HALTJS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 5 op JOIKS5 Euroopan = HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 5 op Lisäksi vähintään yksi seuraavista: YJURS021 Työoikeus 10 op = KATYVS23 Työoikeus 5 op YJURS022 Yhtiöoikeus 10 op = KATYVS21 Yhtiöoikeus 10 op YJURS023 Sopimusoikeus 10 op = KATYVS22 Sopimusoikeus 5 op Pro gradu -tutkielma ja tutkimusseminaari 40 op (aihealue liittyy yritysjuridiikkaan sekä tilintarkastukseen ja arviointiin) = KATYVS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op HOPSin mukaiset opinnot Yrityksen taloustiede, laskentatoimen ja vero-oikeuden opintoja sivuaineopintoina, mikäli KHT-tutkintoon vaadittavia yrityksen taloustiede, laskentatoimen ja vero-oikeuden opintoja ei sisälly riittävästi aikaisempiin opintoihin. Lisäksi opiskelija suorittaa täydentävinä opintoina puuttuvia yritysjuridiikan opintoja. Vero-oikeus Vero-oikeuden pääaineopiskelijoilla pitää olla suoritettuina seuraavat pakolliset opintojaksot: Ohjelman pakolliset syventävät opinnot LASKS015 Laskentatoimen teoria ja IFRS 8 op = KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I 5 op LASKS095 Konsernitilinpäätös 8 op = KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op LASKS010 Tuloslaskennan ja tilintarkastuksen empiirinen tutkimus 8 op = ei vastaavaa uutta kurssia LASKS140 Tilinpäätösanalyysi 8 op = KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 5 op FILAS3 Tarkastusteoriat 6 op = HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö 5 op FILAS5 Arvioinnin tutkimus 4 op = HALTJS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 5 op JOIKS5 Euroopan = HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 5 op VOIKS2 Eurooppalainen vero-oikeus 6 op = KATYVS44 Eurooppa-vero-oikeus 5 op VOIKS4 Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset 8 op = KATYVS45 Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset 5 op Pro gradu -tutkielma ja tutkimusseminaari 40 op

4 4 / 8 (aihealue liittyy vero-oikeuteen sekä tilintarkastukseen ja arviointiin) = KATYVS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op HOPSin mukaiset opinnot Yrityksen taloustiede, laskentatoimen ja yritysjuridiikan opintoja sivuaineopintoina, mikäli KHT-tutkintoon vaadittavia yrityksen taloustiede, laskentatoimen ja yritysjuridiikan opintoja ei sisälly riittävästi aikaisempiin opintoihin. Lisäksi opiskelija suorittaa täydentävinä opintoina puuttuvia vero-oikeuden opintoja. 2) Uuteen tutkintorakenteeseen siirtyvät YRITYKSEN LASKENTATOIMEN OPINTOSUUNTA Ohjelman pakolliset opinnot 40 op + 40 op = 80 op KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I 5 op TAI LASKS015 Laskentatoimen teoria ja IFRS 8 op KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op TAI mikäli LASKA152 Tilintarkastus II 6 op on suoritettu, jokin valinnainen syventävä opintojakso esim. KHT-vaatimusten mukaisista suositeltavista opinnoista KATLAS14 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet 5 op TAI LASKS210 Yrityksen taloustieteellisen tutkimuksen perusteet 6 op KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op TAI LASKS095 Konsernitilinpäätös 8 op KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 5 op TAI LASKS140 Tilinpäätösanalyysi 8 op HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö 5 op TAI FILAS3 Tarkastusteoriat 6 op HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 5 op TAI FILAS5 HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 5 op TAI JOIKS5 Euroopan KATLAS90 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op TAI LASKS050 Tutkimusprojekti 40 op Valinnaiset opinnot 40 op Opinnot liittyvät maisteriohjelman KHT-suuntauksen oikeustieteen opintoihin tai muihin opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista. YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA, SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTONA YRITYSJURIDIIKKA Ohjelman pakolliset opinnot 45 op + 40 op = 85 op KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I 5 op TAI LASKS015 Laskentatoimen teoria ja IFRS 8 op KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op TAI mikäli LASKA152 Tilintarkastus II 6 op on suoritettu, jokin valinnainen syventävä opintojakso esim. JHTT-vaatimusten mukaisista suositeltavista opinnoista KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op TAI LASKS095 Konsernitilinpäätös 8 op KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 5 op TAI LASKS140 Tilinpäätösanalyysi 8 op HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 5 op TAI JOIKS5 Euroopan

5 5 / 8 KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10 op TAI YJURS022 Yhtiöoikeus 10 op HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö TAI FILAS3 Tarkastusteoriat 6 op TAI HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 5 op TAI FILAS5 KATYVS11 Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat TAI HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op TAI JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6 op KATYVS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op TAI YJURS030 Tutkimusseminaari 6 op ja YJURS035 Pro gradu -tutkielma 34 op. Valinnaiset opinnot 35 op Opinnot liittyvät maisteriohjelman KHT-suuntauksen laskentatoimen tai vero-oikeuden opintoihin tai muihin opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista. Suositeltavat opinnot KATYVS22 Sopimusoikeuden syventävä opintojakso 5 op TAI YJURS023 Sopimusoikeus 10 op KATYVS23 Työoikeuden syventävä opintojakso 5 op TAI YJURS021 Työoikeus 10 op YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA, SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTONA VERO-OIKEUS Ohjelman pakolliset opinnot op + 40 op = op KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I 5 op TAI LASKS015 Laskentatoimen teoria ja IFRS 8 op KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op TAI mikäli LASKA152 Tilintarkastus II 6 op on suoritettu, jokin valinnainen syventävä opintojakso esim. JHTT-vaatimusten mukaisista suositeltavista opinnoista KATLAS17 Konsernitilinpäätös I 5 op TAI LASKS095 Konsernitilinpäätös 8 op KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi 5 op TAI LASKS140 Tilinpäätösanalyysi 8 op HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 5 op TAI JOIKS5 Euroopan HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö TAI FILAS3 Tarkastusteoriat 6 op TAI HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 5 op TAI FILAS5 KATYVS42 Arvonlisäverotuksen syventävä opintojakso 5 op TAI VOIKS1 Arvonlisäverotuksen syventävä jakso 6 op TAI KATYVS41 Yritysverotuksen syventävä jakso 10 op KATYVS45 Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset TAI VOIKS4 Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset 8 op TAI HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op TAI JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6 op KATYVS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op TAI VOIKS5 Tutkimusseminaari 6 op ja VOIKS6 Pro gradu -tutkielma 34 op Valinnaiset opinnot op Opinnot liittyvät maisteriohjelman KHT-suuntauksen laskentatoimen tai yritysjuridiikan opintoihin tai muihin opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista.

6 6 / 8 HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO 1) Vanhassa tutkintorakenteessa jatkavat Hallintotieteiden maisterin tutkintoon vaaditaan vähintään 80 opintopisteen laajuiset pääaineen opinnot. PÄÄAINEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT Finanssihallinnon ja julkisyhteisöjen laskentatoimen, kunnallistalouden ja julkisoikeuden pääaineopiskelijoilla pitää olla suoritettuina seuraavat pakolliset opintojaksot: Ohjelman pakolliset syventävät opinnot FILAS3 Tarkastusteoriat 6 op = HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö 5 op KUTAS1 Kunnan talousanalyysit 6 op = HALTJS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa taloudessa 5 op KUTAS2 Julkisen sektorin laskentatoimen teoria 6 op = ei vastaavaa uutta kurssia, suositellaan HALTJS07 Julkisen talousjohtamisen tutkimusotteet 5 op KUTAS15 Yhteiskunnallinen laskentatoimi 4 op = HALJTS04 Julkinen talousjohtaminen ja muuttuvat hallintorakenteet 5 op FILAS5 Arvioinnin tutkimus 4 op = HALTJS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 5 op FILAS6 Henkilöstövoimavarojen laskenta julkisella sektorilla 4 op = ei vastaavaa uutta kurssia JOIKS5 Euroopan = HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 5 op VOIKS2 Eurooppalainen vero-oikeus 6 op = KATYVS44 Eurooppa-vero-oikeus 5 op Pro gradu -tutkielma 40 op ja tutkimusseminaari op (aihealue liittyy omaan pääaineeseen sekä tilintarkastukseen ja arviointiin) = Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op HOPSin mukaiset opinnot Loput maisterin tutkinnon opinnoista koostuvat pakollisista täydentävistä tai vapaasti valittavista opinnoista riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista. Opinnot liittyvät maisteriohjelman JHTT-suuntauksen laskentatoimen tai oikeustieteen opintoihin. Pakollisia täydentäviä aineopintoja KUTAA12 Kuntien tilintarkastus ja tuloksellisuusarviointi 6 op = HALJTA04 Valvonta ja tarkastus julkisessa taloudessa 5 op FILAA5 Valtion kirjanpidon jatkokurssi 4 op = HALJTA11 Valtion kirjanpito 5op tai KUTAA1 Kunnallistalouden kirjanpito 6op = HALJTA12 Kunnallistalouden kirjanpito 5 op

7 7 / 8 2) Uuteen tutkintorakenteeseen siirtyvät JULKISEN TALOUSJOHTAMISEN OPINTOSUUNTA Ohjelman pakolliset opinnot 40 op + 40 op = 80 op HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa 5 op TAI KUTAS1 Kunnan talousanalyysit 6 op HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö 5 op TAI FILAS3 Tarkastusteoriat 6 op HALJTS03 Julkisen sektorin rahoitusjärjestelmät 5 op TAI FILAA3A Julkiset rahoitusjärjestelmät 6 op (kokonaisopintopisteet voivat jäädä alle 80op.) HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 5 op TAI FILAS5 HALJTS07 Julkisen talousjohtamisen tutkimusotteet 5 op TAI FILAS1 Julkisen finanssihallinnon edistynyt teoriaosa 6 op TAI KUTAS16 Kunnallistalouden tutkimusotteet 6 op KATLAS13 Tilintarkastus II 5 op TAI mikäli LASKA152 Tilintarkastus II 6 op on suoritettu, jokin valinnainen syventävä opintojakso esim. JHTT-vaatimusten mukaisista suositeltavista opinnoista HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 5 op TAI JOIKS5 Euroopan KATYVS42 Arvonlisäverotuksen syventävä opintojakso 5 op TAI VOIKS1 Arvonlisäverotuksen syventävä jakso 6 op HALJTS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op TAI FILAS8 Pro gradu - seminaari ja harjoitusaine 12 op, FILAS10 Kypsyysnäyte 2 op ja FILAS9 Pro gradu -tutkielma 40 op TAI KUTAS8 Pro gradu -seminaari 10 op ja KUTAS9 Pro gradu - tutkielma 40 op. Valinnaiset opinnot 40 op Opinnot liittyvät maisteriohjelman JHTT-suuntauksen laskentatoimen tai oikeustieteen opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista. JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA Ohjelman pakolliset opinnot 45 op + 40 op = 85 op HALJTS01 Tilinpäätösinformaation tulkinta julkisessa hallinnossa 5 op TAI KUTAS1 Kunnan talousanalyysit 6 op HALJTS02 Tarkastusmenetelmien teoria ja käytäntö 5 op TAI FILAS3 Tarkastusteoriat 6 op HALJTS03 Julkisen sektorin rahoitusjärjestelmät 5 op TAI FILAA3A Julkiset rahoitusjärjestelmät 6 op (kokonaisopintopisteet voivat jäädä alle 85op.) HALJTS06 Tuloksellisuuden arvioinnin teoria ja tutkimus 5 op TAI FILAS5 HALJUS14 Euroopan unionin finanssihallinto-oikeus 5 op TAI JOIKS5 Euroopan HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5 op TAI KUOIS6 Kunnallisoikeudellinen tutkimus 5 op TAI JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6 op

8 KATYVS42 Arvonlisäverotuksen syventävä opintojakso 5 op TAI VOIKS1 Arvonlisäverotuksen syventävä jakso 6 op HALJUS11 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 10 op TAI JOIKS3 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 6 op TAI HALJUS12 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 10 op TAI JOIKS4 Valtiosääntöoikeuden syventävä jakso 6 op TAI HALJUS13 Kunnallisoikeuden syventävä jakso 10 op TAI KUOIS1 Itsehallinto oikeuskysymyksenä 7 op ja KUOIS3 Alueiden kehittämisen oikeudelliset periaatteet 6 op HALTUS99 Pro gradu -seminaari ja -tutkielma 40 op TAI JOIKS7 Tutkimusseminaari 12 op ja JOIKS8 Pro gradu -tutkielma 40 op. Valinnaiset opinnot 35 op Opinnot liittyvät maisteriohjelman JHTT-suuntauksen laskentatoimen tai oikeustieteen opintoihin riippuen opiskelijan suorittamista aikaisemmista opinnoista. 8 / 8

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2015 SISÄLLYS TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA... 2 TAUSTA... 2 MAISTERIOHJELMAN TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vuosien opetussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena vero-oikeus

Siirtymäsäännökset vuosien opetussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena vero-oikeus 1 Tampereen yliisto Johtamiskorkeakoulu Pekka Nykänen 17.4.2012 päivitetty 19.6.2012 Siirtymäsäännökset vuosien 2012 201etussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Opintosuuntainfo JOHTAMISKORKEAKOULU. Opintopäällikkö Heli Tontti

Opintosuuntainfo JOHTAMISKORKEAKOULU. Opintopäällikkö Heli Tontti Opintosuuntainfo JOHTAMISKORKEAKOULU Opintopäällikkö Heli Tontti Koska pitää hakeutua? Lähtökohtaisesti toisen lukuvuoden lopussa Huom! Opintosuunta pitää olla täsmennetty ennen kandiseminaariin ilmoittautumista

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012 2014 aloittaneille opiskelijoille. Tätä

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012 2016 aloittaneille opiskelijoille. Tätä

Lisätiedot

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna 2019-2020 KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO (Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

HT- ja KHT-vaatimukset

HT- ja KHT-vaatimukset HT- ja KHT-vaatimukset Tilintarkastajatutkintojärjestelmä uudistui 1.1.2016. Tällä hetkellä tilintarkastajat voivat perustutkinnon (HT-tutkinto) suorittamisen jälkeen erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2012 KAUPPA- JA HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kanslerinrinne 1 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 2 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tilintarkastuksen ja arvioinnin

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa?

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Uusi maisteriohjelma Maisteritutkielma 30 op, vanhassa ohjelmassa 40 op Antropologian kurssimuotoisten opintojen laajuus 50-75

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

Historian kandidaattiohjelma (180op) ( 2023) Yleinen linja (luonnos)

Historian kandidaattiohjelma (180op) ( 2023) Yleinen linja (luonnos) Historian kandidaattiohjelma (180op) 2019 2020 ( 2023) Yleinen linja (luonnos) Perusopinnot 25 op HISP05 Teemaseminaari 5 op Aineopinnot 55 op HISA03 Historiantutkimuksen ajankohtaisia keskusteluja, 20

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

Opintosuuntainfo. Opintokoordinaattorit Aino Nordling (HAL & POL) ja Aino Sipari (KAT)

Opintosuuntainfo. Opintokoordinaattorit Aino Nordling (HAL & POL) ja Aino Sipari (KAT) Opintosuuntainfo Opintokoordinaattorit Aino Nordling (HAL & POL) ja Aino Sipari (KAT) Kuka voi hakeutua? Lähtökohtaisesti toisen lukuvuoden lopussa Huom! Opintosuunta pitää olla täsmennetty ennen kandiseminaariin

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille 1. Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus sl 2012 Pauli Rautiainen julkisoikeuden yliopisto-opettaja pauli.rautiainen@uta.fi JULKISOIKEUDEN OPINNOISSA

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset JOHTAMISKORKEAKOULU Nämä määräykset tulevat voimaan 1.8.2015 Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset 2015 2018 1 Johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmat Johtamiskorkeakoulussa on kaksi koulutusalaa,

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintojen suunnittelu ja HOPS Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 17.2.2015 klo 15-16.30, Väinö Linna-sali Iltapäivän ohjelma Ohjausvastaava

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET

VERO-OIKEUS Tax Law HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Vero-oikeus 123 VERO-OIKEUS Tax Law HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 208 Oikeudelliset aineet sivuaineena 10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 10.1 Oikeudelliset aineet sivuaineena Sivuaineopinnot voidaan suorittaa hallinto-oikeudessa, valtiosääntöoikeudessa, vero-oikeudessa,

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET

KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET KAUPPATIETEELLISEN ALAN TUTKINTOMÄÄRÄYKSET 1.10.2010 Sivu 1 / 7 Kauppatieteellisessä ja teknillisessä tiedekunnassa suoritettavista kauppatieteellisen alan tutkinnoista ja opinnoista sekä opetuksesta ja

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tilastotiede HOPS - Tilastotiede HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma LuK -tutkintoon Nimi: Syntymäaika: Ammatti ja urasuunnitelmat: Muuta:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Uusi maisteriohjelma Uusi kandiohjelma

Uusi maisteriohjelma Uusi kandiohjelma Vastaavuuksia uusiin koulutusohjelmiin siirtyville (polhis & talsoshist) [luonnos] Uusi maisteriohjelma Kandiksi valmistuneen tai juuri maisteriopinnot aloittaneen kannattaa siirtyä Gradu 30 op Työharjoittelusta

Lisätiedot

Aino Nordling. Opintokoordinaattori

Aino Nordling. Opintokoordinaattori 26.1.2017 Aino Nordling Opintokoordinaattori OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Mukana keskustelemassa hallintotieteiden alumneja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Mikä HOPS on ja mitä sen teossa tulee ottaa huomioon? Vaihto,

Lisätiedot

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info www.helsinki.fi/yliopisto 8.11.2018 1 Tilaisuuden sisältö Miksi valinnaisia pitäisi / voi suorittaa ja minkä verran? Eli tietoa tutkintorakenteista ja

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN TUTKINTOJA JA OPINTOJA KOSKEVAT PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston 14.6.2005 vahvistama. Näitä pysyväismääräyksiä sovelletaan

Lisätiedot

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op):

Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Sivuainekokonaisuudet hallintotieteiden pääaineopiskelijoille (vähintään 25 op): Aluetieteen sivuainekokonaisuus (väh. 25) op julkisjohtamisen, julkisoikeuden sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineopiskelijoille:

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op)

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LTO-OK) on Johtamistieteiden laitoksen tarjoama 25 opintopisteen opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Internet- ja pelitutkimuksen opintosuunta 28.8.2012 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 2. Asiakirjahallinnan

Lisätiedot

Juha Tervala Materiaali:

Juha Tervala Materiaali: Juha Tervala 13.6.2017 Materiaali: http://blogs.helsinki.fi/jtervala/taloustieteen-kandiohjelma/ Iso pyörä on Helsingin yliopiston koulutusohjelmauudistus, jonka tavoitteena on aito kolmiportaisuus: ensin

Lisätiedot

FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle)

FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle) FM-opiskelijan opintopolku, fysiologia ja neurotiede, neurobiologian erikoistumislinja (vastuuopettajat Juha Voipio & Mikael Segerstråle) 1. SYVENTÄVÄT OPINNOT (522065), 70-100 op 1.1. Pakolliset opinnot,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman rakenne ja opintopolut Siirtymäsäännökset Korvaavuus- ja vastaavuustaulukot 9.5.2012 Politiikan tutkimuksen

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteet ja filosofia (YFIKA) Opas uudelle opiskelijalle 2019

Yhteiskuntatieteet ja filosofia (YFIKA) Opas uudelle opiskelijalle 2019 Yhteiskuntatieteet ja filosofia (YFIKA) Opas uudelle opiskelijalle 2019 SISÄLLYS SANASTO... 2 YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN KANDIDAATTIOHJELMA... 2 OPINTOJEN SUUNNITTELU... 3 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15 / Opintojaksot oppiaineittain ok 16.4.14 HTK 180 op / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 73 op: ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op ALUE2017 Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op ALUE2018 Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES.

LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. LEADERSHIP IS NOT ABOUT COMPETITION. FOR US IT MEANS BEING OPEN AND SEIZING OPPORTUNITIES. Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma Pääaineinfo 17.4.2018 Tervetuloa! Omaohjaaja Ulla Laakkonen

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 26.8.2014 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot,

Lisätiedot