Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen ja haluat jatkaa opintojasi?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?"

Transkriptio

1 Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan Lue, miten jatkat opintojasi. Tutkintovaatimukset määrittelevät opintokokonaisuuksien rakenteen kuten opintojaksojen opintopisteet sekä tavoitteet ja kirjallisuuden. Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos on päättänyt uusista kasvatustieteiden tutkintovaatimuksista, jotka tulevat voimaan Merkittävimmät muutokset ovat kirjallisuudessa ja aineopinnoissa myös opintojaksojen laajuuksissa. Opinto-ohjelmista löydät tietoa muun muassa jaksojen kirjallisuudesta. Kasvatustieteiden opintoja tarjotaan lähtien vain uusien tutkintovaatimusten mukaisesti. Perusopinnot 25 op rakenne ennallaan Perusopintojen vastaavuustaulukko Muutoksia aineopintojen 35 op/55 op rakenteessa 35 op aineopintojen jatkaminen jälkeen 55 op aineopintojen jatkaminen jälkeen Aineopintojen 35 ja 55 op vastaavuustaulukko Opintojaksojen vanheneminen ja opintokokonaisuuksien koonti Perusopinnot 25 op rakenne ennallaan Opintojaksojen kirjallisuudessa ja jaksojen nimissä on muutoksia, mutta perusopintojen rakenne on ennallaan: P 1. Johdatus kasvatustieteisiin 3 op P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 4 op P 3. Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 op P 4. Oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 4 op P 5. Kohti tutkivaa työtapaa 5 op P 6. Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op Perusopintojen vastaavuustaulukko Vanha opintojakso (tutkintovaatimukset lkv ) Vastaa jälkeen opintojaksoa:

2 P1 Johdatus kasvatustieteisiin 3 op P2 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 4 op P3 Opetus ja oppiminen 4 op P4 Oppiminen työelämässä 4 op P5 Kohti tutkivaa työtapaa 5 op P6 Kasvatus elämänkulussa 5 op P1 Johdatus kasvatustieteisiin 3 op P2 Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 4 op P3 Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 op P4 Oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 4 op P5 Kohti tutkivaa työtapaa 5 op P6 Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op Muutoksia aineopintojen 35 op/55 op rakenteessa 35 op aineopintojen jatkaminen jälkeen Jos olet aloittanut aineopinnot ennen , voit suorittaa aineopinnot oman valintasi mukaan joko vanhan lukuvuoden ( ) tutkintovaatimuksien rakenteella tai uuden rakenteen mukaisesti (alla). Vanhan rakenteen mukaisesti aineopintojaan suorittavilla aineopintokokonaisuuden opintopisteet voi tällöin vaihdella 35 ja 38 opintopisteen välillä. A 1. Yhteiset sisältöopinnot 12 op (ennen 9 op) Rakenne: Opiskelija valitsee 3 opintojaksoa seuraavista: A 1.1. Kasvatusfilosofia 4 op (ennen 3 op) A 1.2. Kasvatussosiologia 4 op (ennen 3 op) A 1.3. Oppimisen teoreettiset perusteet 4 op (ennen 3 op) A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä 4 op (ennen 3 op) Yhteisten sisältöopintojen laajuus on muuttunut 9 opintopisteestä 12 Opintojaksojen laajuudet ovat muuttuneet 3 opintopisteestä 4 Jos sinulta puuttuu yhteisiä sisältöopintoja, teet opintojaksot nyt 4 op:n laajuisina. Mahdolliset ylijäävät opintopisteesi voit käyttää korvaamaan A 2. Valinnaisia sisältöopintoja. Jos näistä opinnoista ei puutu opintopisteitä, kasvattavat ylimenevät opintopisteet aineopintokokonaisuuden laajuutta 1-3 opintopisteen verran.

3 A 2. Valinnaiset sisältöopinnot 12 op (ennen 15 op) Rakenne: Opiskelija valitsee 3 opintojaksoa seuraavista: Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri A 2.1. Koulutuksen suunnittelu, hallinto ja talous 4 op (ennen 5 op) A 2.2. Kasvatus, koulutus ja erot: kulttuurintutkimuksen näkökulmia 4 op (ennen 5 op) A 2.3. Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntahistoria 4 op (ennen 5 op) Oppiminen ja opetus A 2.4. Opetuksen teoria ja käytäntö 4 op (ennen 5 op) A 2.5. Oppiminen yliopistossa 4 op (ennen 5 op) A 2.6. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 4 op (ennen 5 op) Oppiminen työelämässä A 2.7. Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus 4 op (ennen 5 op) A 2.8. Developmental work research 4 op (ennen 5 op) A 2.9. Koulutus, työelämä ja tasa-arvo 4 op (ennen 5 op) Valinnaisten sisältöopintojen laajuus on muuttunut 15 opintopisteestä 12 Opintojaksojen laajuudet ovat muuttuneet 5 opintopisteestä 4 Jos haluat suorittaa aineopinnot vanhan ( tutkintovaatimusten mukaisen) rakenteen mukaisesti, menee A 2. Valinnaisten sisältöopintojen opintopisteet yli vaaditun 15 opintopisteen. Käytä ylimenevät opintopisteet korvaamaan mahdollisia puuttuvia opintopisteitä A 1. Yhteisistä sisältöopinnoista (joihin tulee kuitenkin suorittaa kolme A 1. opintoihin kuuluvaa opintojaksoa). Jos A 1. Yhteisistä sisältöopinnoista ei puutu opintopisteitä, kasvattavat ylimenevät opintopisteet aineopintokokonaisuuden 35 opintopistettä 1-3 opintopisteellä. Ei muutoksia: A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot 6 op: Opiskelija valitsee toisen: A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I 6 op A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I 6 op A 5. Sivuaineopiskelijoiden seminaarityö ja sen tekemistä tukeva seminaari 5 op 55 op aineopintojen jatkaminen jälkeen Jos olet aloittanut aineopinnot ennen , voit suorittaa aineopinnot joko vanhan lukuvuoden ( ) tutkintovaatimusten mukaisesti tai uuden rakenteen mukaisesti (alla). Vanhan rakenteen mukaisesti aineopintojaan suorittavilla aineopintokokonaisuuden opintopisteet voi tällöin vaihdella 55 ja 58 opintopisteen välillä. A 1. Yhteiset sisältöopinnot 16 op (ennen 12 op)

4 Rakenne: A 1.1. Kasvatusfilosofia 4 op (ennen 3 op) A 1.2. Kasvatussosiologia 4 op (ennen 3 op) A 1.3. Oppimisen teoreettiset perusteet 4 op (ennen 3 op) A 1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä 4 op (ennen 3 op) Yhteisten sisältöopintojen laajuus on muuttunut 12 opintopisteestä 16 Opintojaksojen A 1.1.-A 1.4. laajuudet ovat muuttuneet 3 opintopisteestä 4 Jos sinulta puuttuu näitä opintojaksoja, teet jaksot nyt 4 op:n laajuisina. Käytä mahdolliset ylijäävät opintopisteet korvaamaan A 2. Valinnaisia sisältöopintoja. Jos sinulta ei puutu näistä opinnoista opintopisteitä, kasvattavat ylimenevät opintopisteet aineopintokokonaisuuden laajuutta 1-3 opintopisteellä. A 2. Valinnaiset sisältöopinnot 12 op (ennen 15 op) Rakenne: Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri A 2.1. Koulutuksen suunnittelu, hallinto ja talous 4 op (ennen 3-5 op) A 2.2. Kasvatus, koulutus ja erot: kulttuurintutkimuksen näkökulmia 4 op (ennen 5 op) A 2.3. Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntahistoria 4 op Oppiminen ja opetus A 2.4. Opetuksen teoria ja käytäntö 4 op (ennen 5 op) A 2.5. Oppiminen yliopistossa 4 op (ennen 5 op) A 2.6. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 4 op (ennen 3-5 op) Oppiminen työelämässä A 2.7. Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus 4 op (ennen 5 op) A 2.8. Developmental work research 4 op (ennen 5 op) A 2.9. Koulutus, työelämä ja tasa-arvo 4 op (ennen 3-5 op) Valinnaisten sisältöopintojen laajuus on muuttunut 15 opintopisteestä 12 Valinnaisten sisältöopintojen opintojaksoja on tarjottu ennen 3 tai 5 opintopisteen laajuisena, jatkossa niitä tarjotaan 4 opintopisteen laajuisina. Jos suoritat aineopinnot 55 op vanhan ( tutkintovaatimusten mukaisen) rakenteen mukaisesti ja A 2. Valinnaisten sisältöopintojen opintopisteesi menevät yli vaaditun 15 opintopisteen, käytä ylimenevät opintopisteet korvaamaan mahdollisia puuttuvia opintopisteitä A 1. Yhteisistä sisältöopinnoista (joihin tulee kuitenkin suorittaa kaikki A 1.1.-A 1.4. opintojaksot). Jos A 1. Yhteisistä sisältöopinnoista ei puutu opintopisteitä,

5 kasvattavat ylimenevät opintopisteet aineopintokokonaisuuden laajuutta 1-3 opintopisteellä. Ei muutoksia: A 3. Tutkimusmenetelmäopinnot 15 op: A 3.1. Tieteenfilosofia I 3 op A 3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I 6 op A 3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I 6 op A 4. Kandidaatin tutkielma ja sen tekemistä tukeva seminaari 10 op Aineopinnot 35 ja 55 op vastaavuustaulukko Vanha opintojakso (tutkintovaatimukset ) A1.1. Kasvatusfilosofia 3 op A1.2. Kasvatussosiologia 3 op A1.3.Oppimisen ja opetuksen teoreettiset perusteet 3 op A1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä 3 op A2.0 Koulutuksen talous 3 op A2.2. Koulutuksen hallinto ja suunnittelu 3/5 op A2.1. Kasvatus, koulutus ja erot: kulttuurintutkimuksen näkökulmia kasvatukseen ja koulutukseen 5 op S.2.2. Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntahistoria 5 op A2.3. Opetuksen teoria ja käytäntö 5 op A2.4. Opetus ja oppiminen yliopistossa 5 op A2.6. Kasvatuspsykologia 3/5 op A2.7. Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus 5 op Vastaa jälkeen opintojaksoa: A1.1. Kasvatusfilosofia 4 op A1.2. Kasvatussosiologia 4 op A1.3. Oppimisen teoreettiset perusteet 4 op A1.4. Osaamisen kehittäminen työelämässä 4 op A2.1. Koulutuksen hallinto, talous ja suunnittelu 4 op A2.2. Kasvatus, koulutus ja erot: kulttuurintutkimuksen näkökulmia 4 op A2.3. Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntahistoria 4 op A2.4. Opetuksen teoria ja käytäntö 4 op A2.5. Oppiminen yliopistossa 4 op A2.6. Oppimis- ja motivaatiopsykologia 4 op A2.7. Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus 4 op

6 A2.8. Kehittävä työntutkimus 5 op A2.9. Koulutus, työelämä ja tasa-arvo 3/5 op A3.1. Tieteenfilosofia I 3 op A3.2. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 6 op A3.3. Kvantitatiivisen aineiston keruu ja analyysi 6 op A4/5. Proseminaari 5/10 op A2.8. Developmental work research 4 op A2.9. Koulutus, työelämä ja tasa-arvo 4 op A3.1. Tieteenfilosofia I 3 op A3.2. Kvalitatiivinen tutkimusote I 6 op A3.3. Kvantitatiivinen tutkimusote I 6 op A4/5. Proseminaari 5/10 op Opintojaksojen vanheneminen ja opintokokonaisuuksien koonti Jos olet opiskellut kasvatustieteitä , voidaan perus- ja aineopintokokonaisuudet koota asti. Jos olet opiskellut kasvatustieteitä ennen , suosittelemme että teet opintokokonaisuutesi loppuun mennessä, koska tämän jälkeen opintokokonaisuuksia ei voi enää koota. Huom. Jos olet aloittanut 55 opintopisteen aineopintokokonaisuuden, suosittelemme että teet sen loppuun mennessä. Tämän jälkeen Avoimen yliopiston opiskelija voi saada aineopintokokonaisuusmerkinnän vain sivuaineopiskelijoiden 35 opintopisteen aineopintokokonaisuudesta (käyttäytymistieteellisen tiedekunnan päätös).

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015

OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 OPINNOT 2014-2015 STUDIER 2014 2015 STUDIES 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

KESÄ 2015. yliopiston opinnot. Helsingin yliopisto

KESÄ 2015. yliopiston opinnot. Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto AVOIN YLIOPISTO avoimen yliopiston opinnot KESÄ 2015 Opintojen ajat, paikat, maksut ja ilmoittautumisohjeet opinto-ohjelmissa www.helsinki.fi/avoin/opintotarjonta 1 Vietä opiskelukesä!

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS

Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Sosiaalityön käytäntö I OPISKELIJAN JA OHJAAJAN OPAS Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos Lukuvuosi 2014 2015 1 SOSIAALITYÖN KOULUTUS ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

Koulutusohjelmat vertailussa:

Koulutusohjelmat vertailussa: Tampereen yliopisto Informaatiotutkimuksen laitos Raija Aaltonen 2003 Koulutusohjelmat vertailussa: selvitys informaatio- ja kirjastoalan koulutusohjelmien tutkintorakenteista sekä aine- ja ammattiopintojen

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA

OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA JOENSUUN YLIOPISTO 21.10.2002 OIKEUSTIETEELLISTEN TUTKINTOJEN KEHITTÄMINEN JOENSUUN YLIOPIS- TOSSA Tämä muistio on tiivistelmä Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksen tutkintojen kehittämistä koskevasta

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Meiltä löydät kaiken kodin kunnostamiseen - maalit - keraamiset laatat - tapetit - lattianpäällysteet - pienrauta Salo: Myllyojankatu

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta

opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta opinto-opas 2013-2014 Oulun yliopisto taloustieteiden tiedekunta Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17 vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2014 alkaen. On mahdollista, että

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen

Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Oikeustieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opintoja koskevat pysyväismääräykset 1.8.2014 alkaen Nämä pysyväismääräykset koskevat tiedekunnassa oikeusnotaarin

Lisätiedot

MARKKINOINTI Marketing

MARKKINOINTI Marketing Markkinointi 173 MARKKINOINTI Marketing Markkinointi on avainasemassa yritysten ja julkisyhteisöjen toiminnassa sekä liiketaloustieteen opetuksessa. Markkinointi käsittelee asiakas- ja muiden sidosryhmäsuhteiden

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta

Opinto-opas 2010-2011. Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Opinto-opas 2010-2011 Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Otavan kirjapaino Keuruu 2010 Opinto-opas

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.

Sosiaalitieteiden opintoinfo. Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11. Sosiaalitieteiden opintoinfo Marja Andersson, Antti Kouvo, Tuukka Kaidesoja, Päivi Naumanen, Milla Salin & Outi Sarpila 27.11.2014 VTK- ja VTM-tutkinnon rakenne KAIKKI suorittavat ensin VTK-tutkinnon (180

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot