Sähkökäyttötekniikka, teollisuuden konetyypit. Suomessa teollisuus käyttää hieman yli puolet tuotetusta sähköstä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkökäyttötekniikka, teollisuuden konetyypit. Suomessa teollisuus käyttää hieman yli puolet tuotetusta sähköstä"

Transkriptio

1 Sähkökäyttötekniikka, teollisuuden konetyypit Suomessa teollisuus käyttää hieman yli puolet tuotetusta sähköstä noin 8 % tästä kulutetaan sähkömoottoreissa Teollisuus pyörii kolmen sähkökonetyypin varassa oikosulkumoottorit ylivoimaisesti suurin ryhmä tasavirtakoneet säätökäytöissä tahtikoneet suurissa vakionopeuskäytöissä tasavirtakoneet 3 % tahtikoneet.1 % tasavirtamoottorit 8 % tahtimoottorit 1 % epätahtikoneet 97 % epätahtimoottorit 91 % Stora Enson Kaukopään tehtaiden moottorijakauma lukumäärittäin vuonna Stora Enson Kaukopään tehtaiden sähkömoottorien installoitu tehojakauma vuonna Tasavirtakone Perinteinen säädettävä käyttö vaatii huoltoa, mutta on muuten äärimmäisen luotettava Vääntömomentti ristikenttäperiaatteella suoraan verrannollinen ankkurivirtaan Te = ψ i Te = kifia U ifω A Vastarinnankytketty tyristorisilta syöttää DC-konetta I D U D

2 Tahtikone Perinteisesti suurissa säätämättömissä käytöissä, kuten hiertämöissä. Tehoa jopa kymmeniä megawatteja vaatii vain vähän huoltoa, ja on muuten äärimmäisen luotettava Etuna teollisuuslaitoksen loistehon kompensointimahdollisuus Nykyään myös säätökäytöissä metalliteollisuudessa, kaivosteollisuudessa, laivoissa Myös kestomagneettikoneena ABB Oy Compact Azipod - First Deliveries 1 Compact Azipod Type 5 Rating: Power,3 MW Voltage 66 V (ACS 6 drive) Speed 195 rpm 3 Epätahtikone (lähes aina oikosulkumoottori) pyörimisnopeus n, [n] = 1/s f n = ( 1 s), missä f on taajuus, p napapariluku p ja s moottorin jättämä. tahtinopeus n s, [n s ] = 1/min f n = 6 s p jättämä ns n s = n s moottorin kehittämä mekaaninen teho P m P m 1 = πnt = ω 1 = p ( s) ΩT, missä T on vääntömomentti, ω verkon sähkökulmanopeus ja Ω roottorin mekaaninen kulmanopeus. 4

3 Epätahtikone: soveltuu vaatimattomiin käyttöihin suoraan verkosta syötettynä olemattomat säätömahdollisuudet Teoreettisesti erittäin vaativa säätökäyttöä silmällä pitäen aiemmin käytettiin paljon liukurengasepätahtikoneita häviöllinen säätötapa ei enää suosiossa jännitesäätöä ei voida yleensä käyttää invertterisäätö toimii tiettyyn tarkkuuteen saakka osuus säätökäytöissä on kuitenkin nousussa, sillä DTC-säätö mahdollistaa epätahtikoneiden käytön tehtävissä, joissa ennen käytettiin DC-koneita Koneiden rakenteet ja normit Sähkökoneiden rakenteita ja ominaisuuksia säädellään monin kansainvälisin ja kansallisin normein. tärkeimmät IEC:n ja CENELEC:n julkaisemia muita paljon käytettyjä ovat saksalainen VDE, englantilainen British Standard ja amerikkalainen NEMA Normeissa määritellään rakenne nimellistehot ja mitat kotelointiluokka jäähdytysmenetelmä 6

4 asennusasento moottorin päiden merkintätapa esim. IEC 34-7 normissa D-pää (Drive end) ja N-pää (Non drive end) positiivinen pyörimissuunta eristys ja eristysluokat toleranssit tehokerroin (mitataan nimellisteholla) jännite ja taajuus jättämä hyötysuhde pyörimisnopeus hetkellinen ylivirta 7 vääntömomentti lukitun roottorin vääntömomentti T l, satulavääntömomentti T u ja maksimivääntömomentti T b ilmoitetaan normaalin vääntömomentin koneille suhteellisarvona nimellisestä vääntömomentista lisävääntömomentin sietokyky ilman äkillistä pyörimisnopeuden muutosta käynnistysvirta jumissa olevalle moottorille määritellään joko sallittu maksiminäennäisteho tai maksimivirta Valmistajan ei tarvitse käyttää samaa normia kaikkien ominaisuuksien määrittämiseen esim. kotimaiset täysin suljetut oikosulkumoottorit noudattavat joissain ominaisuuksissa IEC:tä ja toisissa CENELEC:iä 8

5 3. Epätahtimoottoreiden sähkökäyttö ja häviöt epätahtikoneet ovat ylivoimaisesti suurin sähköenergian kuluttajaryhmä teollisuudessa ne kuluttavat 6-65 % teollisuuden käyttämästä sähköstä keskimäärin 6 % tästä kuluu koneiden häviöihin lähes kaikki epätahtikoneet ovat oikosulkumoottoreita ne soveltuvat erittäin hyvin tehdaskäyttöihin, koska ne ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja kestäviä sekä kuormitusominaisuuksiltaan hyviä P s 1 % P Fe 1,9% P Cus 6,9% P δ P l,5% P a 85 % P Cur P µ 1,% 4,7% 9 Häviöiden pienentäminen oikealla moottorivalinnalla moottorin valintakriteerit tärkeysjärjestyksessä ovat tekninen toimivuus ja taloudellisuus standardiepätahtimoottorien hyötysuhde paranee moottorin nimellistehon kasvaessa joillakin tehoalueilla hyötysuhdetta voidaan parantaa moottorin ylimitoittamisella hyötysuhde saavuttaa maksimiarvonsa yleensä noin 75 % kuormalla kone kannattaa mitoittaa noin 3/4 teholle käytännössä tämä merkitsee yhden tehoportaan ylimitoittamista 1

6 9 η [%] kw 7.5 kw 11 kw 15 kw P [kw] Nykyisten epätahtimoottoreiden hyötysuhdekäyriä teholuokille kw. 11 Moottorin koon valinta osa koneeseen syötetystä energiasta muuttuu aina lämmöksi tarvitaan jäähdytysjärjestelmä jäähdytysmenetelmät määritellään standardissa IEC 34-6 ja kotelointiluokat standardissa IEC 34-5 Sähkökoneen käyttötavat IEC 34-1 ja VDE 53 Teil 1/1.84 mukaisesti: S1: käyttö, jossa kone toimii vakiokuormituksella niin kauan, että loppulämpötila saavutetaan (ainoa, jossa loppulämpötila saavutetaan) S: kone toimii vakiokuormituksella määrätyn ajan, jäähtyy jaksojen välillä ympäristön lämpötilaan S3: jaksollinen ajoittaiskäyttö S4: jaksollinen käynnistyskäyttö, moottori pysähtyy luonnollisesti hidastuen 1

7 S5: jaksollinen käynnistys- ja jarrutuskäyttö S6: pysähtymätön ajoittaiskäyttö S7: keskeytymätön käynnistys- ja jarrutuskäyttö S8: pysähtymätön määräjaksollinen käyttö moottoria valittaessa täytyy tuntea käytön vääntömomenttiprofiili ja koneen oma lämpöaikavakio täysin suljetun oikosulkumoottorin lämpöaikavakiot vaihtelevat tyypillisesti kymmenistä minuuteista jopa tunteihin moottorin mitoituksessa on etsittävä tehon tehollisarvo P N P N = P E = 1 t j P ( t) d t t je, missä t je on ekvivalenttinen jäähdytysaika ja t j jaksonaika. 13 jatkuvat tai paloittain jatkuvat käyttötavat S1, S3 ja S6 sallivat mitoituksen edellisen yhtälön mukaisesti, mikäli jaksonaika on lyhyt verrattuna koneen lämpöaikavakioon S vaatii tarkempaa koneen tuntemusta S4, S5 ja S7 vaativat perusteellisen teknistaloudellisen mitoitustarkastelun moottorin mitoitus voidaan perustaa myös kuormitusta vastaavan nimellisvirran määrittämiseen I N = 1 t j I ( t) d t t je, missä t je on ekvivalenttinen jäähtymisaika. I N = 1 t j1 t j t j3 t jn I1 ( t)dt + I ( t)dt + I3 ( t)dt In ( t) dt t je t j1 t j t j( n 1 ) 14

8 laskennassa on otettava huomioon myös tehokerroin, sillä staattorivirta sisältää myös induktiivista virtaa seisovan itsetuuletteisen koneen jäähdytysteho on noin % nimellisestä jäähdytystehosta vierasjäähdytteisen koneen jäähdytysteho nollanopeudella on noin 6 % nimellisestä jäähdytystehosta 15 Invertterikäytöt Taajuudenmuuttajien avulla kaikkien nykyajan kiertokenttäkoneitten vääntömomenttia ja pyörimisnopeutta voidaan säätää portaattomasti. Taajuudenmuuttaja on vihreä tuote, jonka avulla voidaan säästää energiaa merkittäviä määriä. 16

9 Invertterikäytöt u control,u u control,v u control,w Sini-kolmio modulaatio U UN U VN m f = 15 m a =.8 U d U LL U LLν U d m f m f m f +1 3m f 3m f + ν 17 Invertterikäytöt Sini-kolmio modulaatio, vaihejännite u ω t 18

10 Invertterikäytöt: Häviöt: Lisääntyneet rautahäviöt, kuparihäviöt ja häviöt roottorin pinnalla päävuon värinä suuritaajuinen hajavuo 19 Invertterikäytöt: kytkentätaajuus.98 η invertteri moottori käyttö kytkentätaajuus [khz]

11 Invertterikäytöt oikosulkukoneiden taajuusmuuttajakäytöt yleistyvät jatkuvasti uusimmissa moottorinohjauslaitteistoissa (esim. ABB:n DTC) ei ole kiinteää modulointimenetelmää, joten taajuusspektri ei pysy vakiona virran muutosnopeutta invertterin kytkentätaajuudella rajoittaa lähinnä koneen transientti-induktanssi L s kuormaan pyritään synnyttämään mahdollisimman sinimuotoinen virta mitä suurempaa kytkentätaajuutta käytetään sitä pienemmiksi tulevat taajuudenmuuttajakäytön aiheuttamat lisähäviöt 1 häviöitä aiheutuu pääasiassa kolmella tavalla suuritaajuiset virtakomponentit aiheuttavat koneen käämityksissä virran ahtautumista suuritaajuiset virtakomponentit aiheuttavat myös koneen päävuohon pieniä suuritaajuisia komponentteja, jotka kasvattavat rautahäviöitä pieni osa nopeasta transientista pääsee koneen magnetointiinduktanssin läpi, jolloin syntyy nopeaa päävuon värinää häkkikäämitykseen indusoituvat pyörrevirrat pyrkivät vaimentamaan tätä värähtelyä häviöitä syntyy sekä roottorialumiiniin että roottorin uran suun alueen rautaan oikosulkumoottorin hyötysuhde putoaa taajuuden laskiessa jos kone on itsetuuletteinen, ei sitä voida kuormittaa jatkuvasti nimellisellä vääntömomentillaan, mikäli koneen nopeus on selvästi alle nimellisen

12 1. T/T n SAMI STAR ACS 4, f sw > 5 khz 1. T/T n ACS 51 ACS 4 SAMI STAR ACS 5... ACS 54.5 ACS 4 f sw = 3 khz.5 1 f/f n 1 f/f n Moottoreiden kuormitettavuudet eri käytöissä 3

Tämä luentomoniste käsittelee kahta yleisintä sähkömoottorityyppiä ja moottorisuojakytkintä.

Tämä luentomoniste käsittelee kahta yleisintä sähkömoottorityyppiä ja moottorisuojakytkintä. SÄHKÖMOOTTORIT Tämä luentomoniste käsittelee kahta yleisintä sähkömoottorityyppiä ja moottorisuojakytkintä. H. Honkanen YLEISTÄ: Käyttötavat Sähkökoneen nimelliskäyttötavat merkitään S1, S2, S3...S10 standardin

Lisätiedot

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT Heikki Tuusa Suomessa kulutetaan vuosittain noin 70 TWh sähköenergiaa. Teollisuuden käyttämä osuus tästä on yli puolet, josta taas yli 70% muunnetaan erilaisilla sähkömoottorikäytöillä

Lisätiedot

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Janne Ruohonen LASTUAVIEN TYÖSTÖKESKUSTEN ELEKTRONIIKKA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa EC + Optimaalista järjestelmän tehokkuutta vakiomoottoriteknologian ja tehokkaiden

Lisätiedot

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 1. YLEISTÄ Tämä käyttöönotto- ja huolto-ohje on pääsääntöisesti voimassa kaikille vakiorakenteisille Moves - oikosulkumoottoreille. Lue tämä ohjekirja

Lisätiedot

14. VOIMALAITOKSET. 14.1. Vesivoimalaitokset. 14.1.1. Vesivoimageneraattorit. 14.1.2. Pääkaavio

14. VOIMALAITOKSET. 14.1. Vesivoimalaitokset. 14.1.1. Vesivoimageneraattorit. 14.1.2. Pääkaavio 14. VOIMALAITOKSET Luku 14: Voimalaitokset Voimantuotanto on monipuolinen tekniikan laji, joten sen ratkaisujen ja laitteistojen osalta viittaamme esitteisiimme. Liitämme tähän vain jäljempänä olevat kuvaukset.

Lisätiedot

KOULU. Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite. N:o

KOULU. Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite. N:o KUNNOSSAPITO- KOULU KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite 7 98 N:o 48 Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2 Sisällysluettelo Osa 1. (Kunnossapitokoulu 47) 1. Sähkökunnossapidosta käynnissäpitoon 2. Kunnossapitostrategian

Lisätiedot

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA

Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA Ympäristöministeriö KOTIMAISTA POLTTOAINETTA KÄYTTÄVIEN 0,5 30 MW KATTILALAITOSTEN TEKNISET RATKAISUT SEKÄ PALAMISEN HALLINTA 1 (50) Tiivistelmä Raportissa arvioidaan kiinteitä kotimaisia polttoaineita

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Voimajohdot ympäristössämme

Voimajohdot ympäristössämme SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Voimajohdot ympäristössämme Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Voimajohdot ympäristössämme Voimajohtojen sähkö- ja

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13.1. Ulkokytkinlaitokset Sähkönjakelujärjestelmät Verkostorakenteet Verkostojen rakentamisessa käytetään kolmea perustyyppiä: säteittäinen, rengas- tai silmukoitu

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800

EB - Therm 800. DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka. FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB - Therm 800 DIN-asennuskiskoon asennettava digitaalinen termostaatti neljä käyttötapaa ja fuzzy-tekniikka FI KÄYTTÖOHJE EB-Therm 800 EB-Therm 800 Kiitos, että valitsit Ebecon EB-Therm 800 -termostaatin,

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas

vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas vacon 10 Taajuusmuuttajat pikaopas TURVALLISUUS Doc.: DPD01014F1, Julkaistu: Apr. 2014 vacon 1 Sw Pakettia: FW0135V010 Tämä pikaopas sisältää oleelliset vaiheet Vacon 10 -taajuusmuuttajan asennukseen

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA tammikuu 2008 sama pelikenttä kaikille. - EK:n Leif Fagernäs sivut 6-7 energiasektorin tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella.

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. 2 Kestävä kehitys Vihreää tekniikkaa kodinkoneiden sisäpuolella... ja vihreää tekniikkaa ulkopuolella. Korkeiden energiahintojen ja tärkeiden ilmastotavoitteiden

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut...

Lukijalle... 6. Lyhenteet ja sanasto... 7. 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8. 2 Bensiinin laatuvaatimukset... 10. 3 Bensiinilaadut... Bensiiniopas Sisällysluettelo Lukijalle... 6 Lyhenteet ja sanasto... 7 1 Bensiinimoottorin merkitys... 8 1.1 Bensiinimoottoreiden kehitys... 8 1.2 Bensiinin suoraruiskutus... 8 1.3 Bensiiniautojen osuus

Lisätiedot