Tämä luentomoniste käsittelee kahta yleisintä sähkömoottorityyppiä ja moottorisuojakytkintä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä luentomoniste käsittelee kahta yleisintä sähkömoottorityyppiä ja moottorisuojakytkintä."

Transkriptio

1 SÄHKÖMOOTTORIT Tämä luentomoniste käsittelee kahta yleisintä sähkömoottorityyppiä ja moottorisuojakytkintä. H. Honkanen YLEISTÄ: Käyttötavat Sähkökoneen nimelliskäyttötavat merkitään S1, S2, S3...S10 standardin IEC mukaan. S1 Jatkuva käyttö Kone toimii vakiokuormituksella niin pitkän ajan, että loppulämpötila saavutetaan. Leimaus: S1 S2 Lyhytaikainen käyttö Kone toimii vakiokuormituksella määrätyn, niin lyhyen ajan, että loppulämpötilaa ei saavuteta. Jokaista toiminta-aikaa edeltää niin pitkä tauko, että kone saavuttaa ympäröivän ilman tai muun jäähdytysaineen lämpötilan. Suositellaan käyttöaikoja 10, 30, 60 ja 90 min. Leimaus esim. S2 60 min. S3 Jaksollinen ajoittaiskäyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja, joista jokaiseen kuuluu toiminta-aika vakiokuormituksella sekä seisonta-aika. Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. Käynnistykset eivät sanottavasti vaikuta lämpenemiseen. Ajoittaiskäyttökerroin on 15, 25, 40 tai 60 %. Jakson pituus on 10 min. Leimaus esim. S3 25 %. S4 Jaksollinen käynnistyskäyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja, joista jokaiseen kuuluu käynnistysaika, toiminta-aika vakiokuormituksella sekä seisonta-aika. Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. Tässä käytössä moottori pysähtyy luonnollisella tavalla hidastuen tai mekaanisella jarrulla jarruttaen, jolloin moottori ei rasitu termisesti. S5 Jaksollinen käynnistys- ja jarrutuskäyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja, joista jokaiseen kuuluu käynnistysaika, toiminta-aika vakiokuormituksella, jarrutusaika ja seisonta-aika. Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. Tässä käytössä käytetään sähköistä jarrutusta, esim. vastavirtajarrutusta.

2 S6 Pysähtymätön ajoittaiskäyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja, joista jokaiseen kuuluu toiminta-aika vakiokuormituksella sekä tyhjäkäyntiaika. Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. Ajoittaiskäyttökerroin on 15, 25, 40 tai 60 %. Jakson pituus on 10 min. Leimaus esim. S6 40 %. S7 Keskeytymätön käynnistys- ja jarrutuskäyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja, joista jokaiseen kuuluu käynnistysaika, toiminta-aika vakiokuormituksella sekä jarrutusaika. Jarrutus tapahtuu sähköisesti ( esim. vastavirtajarrutus ). Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. S8 Pysähtymätön määräjaksollinen käyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja. Jokaiseen jaksoon kuuluu toiminta-aika vakiokuormituksella määrätyllä nopeudella, jota välittömästi seuraa toiminta-aika toisella nopeudella ja toisella vakiokuormituksella. Pyörimisnopeuksia voi olla kaksi tai useampia. Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. Tällainen käyttö tulee kysymykseen esim. napavaihtokoneilla. S9 Käyttö vaihtelevalla kuormalla ja nopeudella Käyttö muodostuu sallitulla käyttöalueella tapahtuvista kuorman ja nopeuden vaihteluista, jotka yleensä eivät ole jaksollisia. Tämä käyttö sisältää usein tapahtuvia ylikuormituksia, jotka voivat merkittävästi ylittää nimelliskuorman. Ylikuormituksen suuruus on huomioitava moottorin nimellistehon valinnassa. S10 Käyttö vaihtelevalla vakiokuormalla Käyttöjakso muodostuu enintään neljästä osajaksosta erisuurella vakiokuormalla. Käyttöaika kullakin vakiokuormalla on niin pitkä, että loppulämpötila saavutetaan. Eristysluokat:

3 SÄÄTÖPIIRIEN PERIAATTEET PWM säätö ( Pulse Width Modulation ) PWM säädössä säädetään tehollista jännitettä kytkemällä jännitettä päälle ja pois Skalaarisäätö Moottorin käyttöjännitteen jännitettä ja taajuutta säädetään tarvittavan pyörimisnopeuden saavuttamiseksi vaihevirtaa käytetään takaisinkytkentätietona (yleensä) Vektorisäätö Vektorisäädöllä tarkoitetaan kaikkia vaihtosuuntaajien ohjaukseen käytettyjä menetelmiä, jotka perustuvat virtavektoreiden jakamiseen vuon suuntaiseen ( magnetointi ) ja tätä vastaan kohtisuoraan ( 90, momentti ) komponenttiin, ts. erotetaan magnetointiin ja työhön osallistuvat virtakomponentit, joista muodostetaan kyseiselle moottorimallille ohjaussuureet. Suora vääntömomentin säätö ( DTC, Direct Torque Control ) Suorassa vääntömomentin säädössä säädetään suoraan sähkökoneen käämivuota ja sitä kautta vääntömomenttia. Suora vääntömomentin säätö koostuu kahdesta osasta, nopeuden säätösilmukasta ja vääntömomentin säätösilmukasta. DTC:n periaate eroaa vektorisäädöstä siten, että moottorin vääntömomenttia pyritään muuttamaan säätämällä staattorikäämivuota, kun vektorisäädössä säädetään staattorivirtaa.

4 YLEISVIRTAMOOTTORI Yleisvirtamoottorin ominaisuudet Käyttöjännitteenä 1~ AC tai DC + Suuri ominaisteho kokoon ja massaan nähden + Tarvittaessa suuri pyörimisnopeus ( jopa rpm ) + Pyörimisnopeuden säätö helppoa, jännitteellä + Halpa rakenne - Jatkuva huollontarve, hiilet ja myös kommutaattori kuluvat Yleisvirtamoottori toimii, nimensä mukaisesti, sekä tasa- että vaihtovirralla. Yleisvirtamoottori löytyy lähes jokaisesta kädessä pidettävästä sähkötyökalusta ja lisääntyvässä määrin myös kiinteäasenteisista sähkökojeista, kuten pesukoneista. Myös auton starttimoottori on yleisvirtamoottori. kuva 1, yleisvirtamoottori Yleisvirtamoottorin toiminta perustuu aasi ja porkkana periaatteeseen, jossa kommutaattorin avulla roottori pyörähtää ja samalla kommutaattori siirtää roottorin magneettikenttää. Kuva 2, porakone

5 TASAVIRTAMOOTTORI Tasavirtamoottorin ominaisuudet Käyttöjännitteenä DC + Helppo hallittavuus, vääntömomentti ja pyörimisnopeus säädettävissä virralla + Hyvä käynnistysmomentti - Huollon tarve Kommutaattorirakenne kuluu käytössä - Kommutaattorirakenne rajoittaa maksiminopeutta Käyttö o Helppo hallittavuus, tasavirta ja PWM säätö KENTTÄKÄÄMITTY DC-MOOTTORI Kenttäkäämityn DC moottorin mekaaninen rakenne on hyvin lähellä aiemmin esiteltyä yleisvirtamoottoria Moottorin ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa käämien kytkentämallin avulla: Vierasmagnetoitu: Sarjakäämitty: Pyörimisnopeus on suoraan verrannollinen roottoripiirin jännitteeseen Vääntömomentti on suoraan verrannollinen staattoripiirin virtaan Sarjakytketyn moottorin pyörimisnopeus riippuu vääntömomentista ( eli kuormituksesta ) Rinnankäämitty: Rinnanakytkennällä saadaan aikaan suurinopeuksinen ja pienimomenttinen moottori, pyömisnopeus lähes vakio Kompoudikäämitys: Kompoundikäämityksellä saadaan kierrosnopeudelle ja vääntömomentille maksimiarvot Kuvissa R kuvaa roottorikäämitystä ja S staattorikäämitystä

6 Tasavirtamoottori oli ennen puolijohdetekniikan kehitystä ainoa vaihtoehto suuritehoisen ja säädettävän moottorin toteuttamiseksi. Niitä onkin teollisuudessa käytössä vielä runsaasti KESTOMAGNETOITU DC-MOOTTORI Kestomagnetoitua staattorikäämitystä käytetään yleisesti pienitehoisissa DC moottoreissa ( alle 100W ). Kyseinen moottorityyppi on käytössä mm- CD ja DVD soittimien levynpyöritysmoottorina ja auton lämmityslaitteen ja lasinpyyhkijän moottorina. Kuva: Kestomagnetoidulla staattorikäämityksellä toteutettu DC moottori

7 HARJATON DC-MOOTTORI, KESTOMAGNEETTITAHTIMOOTTORI Harjaton DC-moottori on kestomagneettimoottori, mutta edellisestä poiketen, kestomagneetit ovat roottorissa ( = pyörijässä ). Täten tässä moottorityypissä ei tarvita kommotaattorirakennetta. Harjaton DC moottori tarvitsee ympärilleen ohjauselektroniikan, pyörivä kenttä on nyt toteutettava puolijohdekytkimin ja ohjauselektroniikan on tiedettävä moottorin asento muutaman asteen tarkkuudella. Lisäksi kestomagneetilla on rajallinen magneettikentän kesto ( Jos tämä ylitetään, kestomagneetti demagnetoituu pysyvästi ). Tämän vuoksi myös virta ( = vääntömomentti ) on rajoitettava aktiivikytkennällä Perusrakenteeltaan harjaton DC moottori on hyvin lähellä seuraavaksi esiteltävää oikosulkumoottoria, erona roottorin rakenne, joka harjattomassa DC-moottorissa on kestomagnetoitu. Lisäksi asennontunnitus on välttämätön Rakenne: Kestomagneettimoottorin staattorin rakenne on samanlainen, kuin oikosulkumoottorin Roottorissa on kestomagneetit, jotka voivat olla sijoitetut tähtimäisesti ( kuvassa ) tai asetettu roottorin pinnalle ( ei kuvassa ) Käyttö Staattoriin synnytetään pyörivä magneettikenttä monivaiheisella ( 3~ ) vaihtosähköllä Roottorin rajallisen magneettikentän siedon vuoksi taajuusmuuttajien säätöalgoritmin oltava vektori- tai DTC tyyppinen.

8 OIKOSULKUMOOTTORI Oikosulkumoottorin ominaisuudet Käyttöjännitteenä AC + Yksinkertainen ja toimintavarma rakenne + Ei kuluvia osia, muuta kuin laakerit - Maksimi kierrosnopeus vain kentän pyörimisnopeus - Jättämä ( kuormitus vaikuttaa pyörimisnopeuteen ) - Hankala nopeudensäätö - Pieni käynnistysmomentti - Suuri käynnistysvirta Oikosulkumoottorin nimitys tulee siitä, että roottorikäämitys on tehty oikosulkuun, hyvin pieniresistiiviseksi häkkikäämitykseksi ( Kuva 3 ) Kuva 3, roottorin rakenne Staattoriosaan on käämitty käämitys, jolla saadaan aikaan pyörivä magneettikenttä ( kuva 4 ). Pyörivän kentän nopeutta voidaan pienentää lisäämällä napaparien määrää ( Kuva 4 ), Kuva 4, staattorin rakenne

9 Kuva 5, Oikosulkumoottorin halkaisukuva Virta roottorikäämitykseen saadaan pyörivästä magneettikentästä ( Kuva 6 ) Magneettivuon on leikattava roottori, joten roottori pyörii aina hiukan hitaammin, kuin magneettikenttä. Kuormitettaessa jättämä lisääntyy. Jättämän määrään vaikuttaa myös roottorikäämityksen kulma. Roottorikäämityksen kulmaa lisäämällä jättämä lisääntyy, mutta käynnistysominaisuudet paranevat. Oikosulkumoottori vaatii pyörivän magneettikentän. Täten se soveltuu luonnostaan vain monivaihemoottoriksi. Kuva 6, oikosulkumoottorin toiminta

10 3~ oikosulkumoottorin käämitys voidaan kytkeä tähti- tai kolmiokytkentään, kuva 7 Kuva 7, oikosulkumoottorin kytkentärasia Yksivaiheisena syntyy vain kääntyvä magneettikenttä. Oikosulkumoottori pyörii siinäkin, kunhan sen saa ensin pyörimään. Pyörivä kenttä ( ei täysin symmetrinen ) toteutetaan apukäämin ja sen kanssa sarjassa olevan kondensaattorin avulla ( Kuvat 8 ja 9 ) Kuva 8, 1~ oikosulkumoottorin kytkentöjä Kuva 9, 1~ oikosulkumoottorin toiminta

11 MOOTTORISUOJAKYTKIN eli lämpörele Sähkömoottori ei itsessään rajoita siitä saatavaa tehoa, vaan ylikuormitettuna se ylilämpenee ja sähköinen eristys ( = käämilakka ) vioittuu. Sähkömoottori on täten suojattava ylikuormitusta vastaan. Ylikuormitussuojaksi soveltuu lämpörele, moottorisuojakytkin. Moottorisuojakytkin pyrkii mukailemaan moottorin lämpötilaa ja ylikuormitettaessa katkaisee syöttöjännitteen. Toiminta perustuu virran lämmittämän bimetalliosion vääntymään lämpötilan funktiona. Kuva 10, Lämpörele Moottorisuojakytkimen laukaisuarvo on aseteltavissa. Alla, kuvassa 11, kuvattuna 3~ moottorisuojakytkimen kytkentä Kuva 11, moottorisuojakytkimen kytkentä ja toimintakuvaaja

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

Raportti 2.12.2008. Tasavirtakone. xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi Raportti 2.12.2008 Tasavirtakone xxxxxxx nimi nimi 0278116 Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi SISÄLLYSLUETTELO MERKINNÄT JA LYHENTEET... 2 1. JOHDANTO... 3 2. TASAVIRTAKONE... 4 2.1 Tasavirtakoneiden ominaisuuksia...

Lisätiedot

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Janne Ruohonen LASTUAVIEN TYÖSTÖKESKUSTEN ELEKTRONIIKKA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Sähkökäyttötekniikka, teollisuuden konetyypit. Suomessa teollisuus käyttää hieman yli puolet tuotetusta sähköstä

Sähkökäyttötekniikka, teollisuuden konetyypit. Suomessa teollisuus käyttää hieman yli puolet tuotetusta sähköstä Sähkökäyttötekniikka, teollisuuden konetyypit Suomessa teollisuus käyttää hieman yli puolet tuotetusta sähköstä noin 8 % tästä kulutetaan sähkömoottoreissa Teollisuus pyörii kolmen sähkökonetyypin varassa

Lisätiedot

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT

11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT 11 SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖT Heikki Tuusa Suomessa kulutetaan vuosittain noin 70 TWh sähköenergiaa. Teollisuuden käyttämä osuus tästä on yli puolet, josta taas yli 70% muunnetaan erilaisilla sähkömoottorikäytöillä

Lisätiedot

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta

EC + Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa. www.danfoss.fi. Optimaalista järjestelmän tehokkuutta MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Johdonmukaista energiansäästöä EC + on fiksu trendi HVAC Drive -taajuusmuuttajatekniikassa EC + Optimaalista järjestelmän tehokkuutta vakiomoottoriteknologian ja tehokkaiden

Lisätiedot

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET MOVES OIKOSULKUMOOTTOREIDEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 1. YLEISTÄ Tämä käyttöönotto- ja huolto-ohje on pääsääntöisesti voimassa kaikille vakiorakenteisille Moves - oikosulkumoottoreille. Lue tämä ohjekirja

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

14. VOIMALAITOKSET. 14.1. Vesivoimalaitokset. 14.1.1. Vesivoimageneraattorit. 14.1.2. Pääkaavio

14. VOIMALAITOKSET. 14.1. Vesivoimalaitokset. 14.1.1. Vesivoimageneraattorit. 14.1.2. Pääkaavio 14. VOIMALAITOKSET Luku 14: Voimalaitokset Voimantuotanto on monipuolinen tekniikan laji, joten sen ratkaisujen ja laitteistojen osalta viittaamme esitteisiimme. Liitämme tähän vain jäljempänä olevat kuvaukset.

Lisätiedot

KOULU. Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite. N:o

KOULU. Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2. KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite. N:o KUNNOSSAPITO- KOULU KUNNOSSAPITO -lehden erikoisliite 7 98 N:o 48 Prosessisähköistyksen kunnossapito, osa 2 Sisällysluettelo Osa 1. (Kunnossapitokoulu 47) 1. Sähkökunnossapidosta käynnissäpitoon 2. Kunnossapitostrategian

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA

KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA INVERTTERI 12 VDC / 230 VAC 12 VDC - 230 VAC KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA KÄYTTÖKOHTEET PC-tietokoneet, TV-vastaanottimet, videolaitteet, DVD-soittimet, lamput, tuulettimet

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja

taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja vacon 10 taajuusmuuttajat käyttäjän käsikirja Document code: DPD00095A Last edited: 10.10.2008 1. Turvallisuus...3 1.1 Varoitukset...3 1.2 Turvallisuusohjeet...5 1.3 Maadoitukset ja maasulkusuojaus...5

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje

ED 100, ED 250 VARIO, ESR. Asennusohje VARIO, ESR Asennusohje Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuuteen liittyvää tietoa 3 2. Asennuksen valmistelu 4 3. Tekniset tiedot 4-5 4. Rakenne 6 5. Tarvikkeet 7 6. Asennus liukuvarrella, lyhyt akseli

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje

Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Täydentävä asennus, käyttö- ja huolto-ohje Räjähdyssuojatut pienjännitteiset 3-vaiheasynkronimoottorit oikosulkuroottorilla Räjähdyssuojausrakenne Varmennettu rakenne e Räjähdyssuojausrakenne Kipinöimätön

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö

NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI. Kandidaatintyö NIKO LANNETTA KINNERIN GEOMETRIAN SUUNNITTELU SEKÄ MATEMAATTI- SEN MALLIN LUONTI Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Risto Alanko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Konetekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT

13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13. SÄHKÖASEMAT, KOJEISTOT JA MUUNTAMOT 13.1. Ulkokytkinlaitokset Sähkönjakelujärjestelmät Verkostorakenteet Verkostojen rakentamisessa käytetään kolmea perustyyppiä: säteittäinen, rengas- tai silmukoitu

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

ULMA NT Asennusohjeet

ULMA NT Asennusohjeet ULMA NT Vianilmaisinjärjestelmä Asennusohjeet ABB Industry Oy ABB Industry Oy ULMA NT Asennusohjeet HUOMAUTUS Tässä dokumentissa esitetyt tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, eivätkä ne sido

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy Systems Säädin 20A 12/24V 1. 2. 3. Näyttö Näytön valitsin Alhaisen lataustilan kuittauspainike ja virran syötön katkaisin 1 2 3 Asennus- ja käyttöohje 1706-20020 Woima NaturEnergy

Lisätiedot

JAGUAR 980 970 960 950 940 930. Silpulla on väliä.

JAGUAR 980 970 960 950 940 930. Silpulla on väliä. JAGUAR 980 970 960 950 940 930 Silpulla on väliä. Silpulla on väliä. CLAAS JAGUAR. Myös huipputehoa voidaan yhä optimoida. Alusta alkaen JAGUAR-mallisarja on vakuuttanut erinomaisella tehollaan ja pienellä

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot