Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus Vantaalla. Sivistystoimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus Vantaalla. Sivistystoimi"

Transkriptio

1 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatus Vantaalla Sivistystoimi

2 Avoin päiväkoti Avoimet päiväkodit on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille tai hoitajille. Avoimeen päiväkotiin voi mennä lasten kanssa oman aikataulun mukaan osallistumaan järjestettyyn toimintaan tai tutustumaan asuinalueen muihin lapsiperheisiin. Toiminta on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Asukaspuisto Asukaspuistot on tarkoitettu kaikenikäisille lapsille ja heidän huoltajilleen. Pienet lapset voivat osallistua toimintaan oman huoltajan tai hoitajan seurassa. Toiminta on maksutonta. Varhaiskasvatuksen kerhot Päivähoidon toimintayksiköt järjestävät monipuolista kerhotoimintaa kotona oleville pääsääntöisesti 2,5 5 vuotiaille lapsille 2 3 h/ pv, 2 3 pv/vko. Kerhot ovat maksullisia. Lasten hoitoapupalvelu Vanhemmat voivat varata alle kouluikäisille lapsille hoitopaikan lasten hoitoapupalvelupisteestä muun muassa asioiden hoitamisen ajaksi. Niissä annetaan hoitoa osa- tai kokopäiväisesti lapselle, joka ei ole kunnallisessa tai ostopalvelupäivähoidossa eikä saa yksityisen hoidon tukea. Toiminta on maksullista. Kotihoidon tuki Kotihoidon tukea maksetaan alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta, kun lapsi ei ole kunnan järjestämässä hoidossa. Kela maksaa tuen. Kotihoidon tuen kuntalisä Vantaan kaupunki maksaa lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi kuntalisää (ns. Vantaalisä) perheen nuorimmalle, alle 2-vuotiaalle, jos perheen lapset eivät ole kunnan järjestämässä tai tukemassa päivähoidossa. Yksityisen hoidon tuki Lakisääteistä yksityisen hoidon tukea maksetaan lapsen hoidosta suoraan yksityiseen, kunnan hyväksymään hoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä haetaan Kelasta. Kuntalisä yksityiseen päivähoitoon Vantaan kaupunki maksaa lakisääteisen tuen lisäksi kuntalisää alle kouluikäisen lapsen hoidosta (ns. Vantaa-lisä) yksityisessä hoitopaikassa. Osapäivähoito päiväkodissa Osapäivähoito on enintään 5 h / päivässä. Lisätietoja ja 2

3 Lasten päivähoito ja varhaiskasvatuspalvelut Vantaalla Varhaiset vuodet ovat merkittävä kehitysjakso lapsen elämässä. Perheessä luodaan perusta lapsen tulevalle kehitykselle. Vantaalla lapselle on mahdollista valita erilaisia varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluita perheen tarpeiden mukaisesti. Valinnat vaikuttavat kotihoidontukeen ja siihen liittyvään Vantaa-lisään. Alle 3-vuotiaan lapsen perheessä päivähoidon sijaan voidaan valita kotihoidontuki. Kotihoidontukeen liittyvää Vantaa-lisää lapsi voi saada 2-vuotiaaksi asti, jos perheen muutkaan lapset eivät ole päivähoidossa. Esiopetusikäisen osallistuminen esiopetukseen ei vaikuta kunnallisen tuen saamiseen. Kotona hoidettaville lapsille on tarjolla toimintaa avoimissa päiväkodeissa, varhaiskasvatuksen kerhoissa sekä hoitoapupalvelupisteitä tilapäisen hoidon tarpeeseen. Viimeksi mainittujen palveluiden käyttäminen ei myöskään vaikuta kotihoidontukiin. Perhevapaiden jälkeisiin päivähoitopalveluihin on mahdollista tutustua etukäteen ja esittää toive tulevasta hoitopaikasta. Päivähoidossa vaihtoehtoina ovat päiväkoti-, ryhmäperhepäivähoito tai perhepäivähoito, joko kunnallisena tai yksityisenä vaihtoehtona. Päivähoitopalvelut ovat vaihtoehtoisia kotihoidontuelle. Lapsen päivähoidon aloituksen sujumisen sekä perheen odotusten ja palveluiden tarjonnan kohtaamisen näkökulmasta päivähoito kannattaa aloittaa syksyllä, jos se on mahdollista. Vantaalla halutaan tukea erityisesti aivan pienimpien lasten hoitamista kotona. Perhe voi käyttää kotihoitoa tukevia järjestelmiä myöhentämään nuorimpien lasten hoidon aloittamisajankohtaa. Tukia voi myös hyödyntää päivähoidon aloittamisen siirtämisessä syksyyn. Päivähoidon aloittaminen onnistuu parhaiten vanhempien ja päivähoidon henkilöstön yhteistyöllä. Kasvatuskumppanuus perheiden kanssa tukee lasta kasvamaan ja kehittymään. Tervetuloa yhteistyöhön kanssamme! 3

4 Lapsen hoitaminen kotona ja kotihoidontuki, kun perheessä on alle 3-vuotias lapsi Vanhemmilla on oikeus olla poissa työstään hoitovapaalla, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Hoitovapaat on anottava enintään kahdessa jaksossa, ja siksi niiden ajoitus on hyvä miettiä etukäteen. Näin myös päivähoidon aloittaminen aikanaan onnistuu mahdollisimman hyvin. Lakisääteinen kotihoidontuki ja siihen liittyvä kuntalisä voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Tuki myönnetään erikseen kullekin lapselle. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista, muualla asuva sukulainen tai muu hoitaja, mutta ei aupair. Perhe, jossa on alle 3-vuotias lapsi, voi valita kunnan järjestämän päivähoidon vaihtoehtona lakisääteisen kotihoidontuen ja kuntalisän, ns.vantaa-lisän. Lisäksi perheen nuorimmalle, alle 2-vuotiaalle, maksetaan Vantaa-lisää. Tällöin muiden alle kouluikäisten sisarusten hoitamisesta maksetaan hoitorahaa. Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan perheelle, jossa perheen lapset eivät ole kunnallisessa päivähoidossa tai heistä ei makseta yksityisen hoidon tukea. Perhe voi hakea erityisperustein maksettavaa Vantaa-lisää perheen nuorimmalle lapselle, jonka sisarus tarvitsee päivähoitoa erityisin perustein. Kotihoidontuen valinneet perheet voivat käyttää avoimien päiväkotien ja asukaspuistojen palveluja tai kerhoja ilman, että sillä on vaikutusta tuen määrään. Varhaiskasvatuksellisten kerhojen, hoitoapupalvelun ja avointen palvelujen käyttö eivät vaikuta tukiin. 4

5 Adoptiolapsi Adoptiolapsen hoitamiseen on mahdollisuus saada kotihoidontukea. Lisäksi alle 2-vuotiaalle lapselle maksetaan kotihoidontuen kuntalisä sillä edellytyksellä, etteivät perheen muut lapset ole kunnallisessa päivähoidossa eikä heistä makseta yksityisen hoidon tukea. Lisätietoja Kelan sivuilta Monikkotuki Monikkotukea maksetaan pidennetyltä vanhempainrahakaudelta, kun perheeseen on samanaikaisesti syntynyt tai otettu ottolapseksi useampi kuin yksi lapsi. Vanhempainraha-aikaa pidennetään 60 arkipäivällä lasta kohti toisesta lapsesta alkaen. Tuki maksetaan kertasuorituksena jälkikäteen pidennyspäivien toteuduttua. Monikkotukihakemus löytyy osoitteesta Kotihoidon tukea haetaan Kansaneläkelaitokselta (jäljempänä KELA). Vantaa-lisä maksetaan ilman eri hakemusta, mikäli hakija on siihen oikeutettu. Lisätietoja Kelan sivuilta ja Vantaan kaupungin sivuilta 5

6 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut: varhaiskasvatuksen kerhot avoimet päiväkodit asukaspuistot lasten hoitoapupalvelut Kotihoidontuen valinneet perheet voivat käyttää avoimien päiväkotien palveluita ja kerhoja ilman, että sillä on vaikutusta tuen määrään. Avoimissa päiväkodeissa ja asukaspuistoissa on mahdollisuus tutustua toisiin pienten lasten vanhempiin. Avoimet päiväkodit ja asukaspuistot Päivähoitoikäisten lasten perheet, joilla ei ole päivähoidon tarvetta, voivat osallistua avoimen päiväkodin ja asukaspuiston toimintaan. Toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa vanhemmat huolehtivat itse lapsistaan. Tämä sisältää vapaata yhdessäoloa ja leikkiä sekä taito- ja taidepainotteisia tuokioita. Toteuttamisessa otetaan huomioon alueelliset ja paikalliset tarpeet. Toiminta on pääsääntöisesti maksutonta eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Asukaspuistoja voivat käyttää myös koululaiset ja muut alueen asukkaat. Asukaspuistot ja kerhot löytyvät osoitteesta Varhaiskasvatuksen kerhot Kerhojen toiminnassa toteutuu kotikasvatuksen ja ryhmämuotoisen kasvatuksen hyödyt. Toiminnan tavoitteena on tukea kotona olevien lasten kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, edistää myönteisten kokemusten saamista ryhmässä toimimisesta ja antaa mahdollisuus osallistua ohjattuun ryhmätoimintaan. Kerhoille laaditaan toimintasuunnitelma, joka perustuu varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelmaan. Kerhotoiminta on suunnattu pääsääntöisesti 2,5 5 -vuotiaille lapsille. Toiminta-aika on 2 3 tuntia päivässä, 2 3 päivänä viikossa koulujen työaikoina. Kerhoissa on kiinteä kuukausimaksu. 6

7 Kerhotoimintaan osallistuminen ei estä osallistujan eikä sisarusten kotihoidon tuen saamista. Kerhoihin haetaan päivähoitohakemuslomakkeella. Tarkempia tietoja oman asuinalueen kerhotoiminnasta saa lasten päivähoitopaikoista Kerhot löytyvät osoitteesta Lasten hoitoapupalvelu Lapsen satunnaisen hoidon järjestämiseksi Vantaalla on tarjolla hoitoapupalvelua. Hoitoapu on tarkoitettu kotihoidossa oleville päivähoitoikäisille lapsille muun muassa asioiden hoitamisen ajaksi. Hoitoapupalvelua annetaan osatai kokopäiväisesti lapselle, joka ei ole kunnallisessa tai ostopalvelupäivähoidossa eikä saa yksityisen hoidon tukea. Lasten hoitoapupalvelun käyttö ei estä huoltajaa saamasta kotihoidon tukea. Lasten hoitoapupalvelupisteet toimivat koulujen työaikoina. Hoitopaikka varataan etukäteen lasten hoitoapupalvelupisteestä. Suomenkieliset lasten hoitoapupalvelupisteet on sijoitettu viidelle varhaiskasvatuksen palvelualueelle. Tarkemmat tiedot niistä löytyvät internetistä osoitteesta Ruotsinkielisellä tulosalueella päivähoidon toimintayksiköt vastaavat tilapäishoidon tarjoamisesta. Avoimen päivähoitotoiminnan ja kerhojen lisäksi on hyvä muistaa moninainen lasten kulttuurin tarjonta, seurakuntien kerhot, liikuntaseurojen toiminta ja yksityisesti ylläpidetyt taidekasvatukseen liittyvät leikkikoulut. Osapäivätoiminta Eräissä päiväkodeissa Vantaalla on viisi kertaa viikossa kokoontuvia osapäiväryhmiä yli 3-vuotiaille. Näiden tavoitteena on, että osa-aikaisesti päivähoitoa käyttävät lapset voisivat toimia heidän kannaltaan mielekkäissä ryhmissä. Muutamissa ryhmissä on myös 2-vuotiaita. Osapäiväryhmissä mukana olevat lapset eivät voi saada kotihoidon tuen vanhemmille sisaruksille tarkoitettua osaa ja kotona hoidettu alle 2-vuotias sisarus menettää Vantaa-lisän. Osapäiväryhmien toiminnasta päätetään vuosittain ja niiden sijaintipaikat saattavat vaihdella. Ryhmistä saa lisätietoa toimintayksiköitten esimiehiltä. 7

8 Esiopetus Lapsella on oikeus osallistua maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty vamman tai sairauden vuoksi päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Vantaalla esiopetusta järjestetään sekä kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa sekä kouluilla. Esiopetus kestää neljä tuntia päivässä ja sitä järjestetään koulupäivinä. Esiopetuksen sisältö perustuu opetushallituksen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus osallistua maksulliseen päivähoitoon. Mikäli lapsella on esiopetuksen lisäksi päivähoidon tarve, jätetään erillinen päivähoitohakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan. Esiopetukseen hakeminen Esiopetukseen haetaan helmikuussa samaan aikaan, jolloin tulevat ensiluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun. Esiopetuspaikkaa haetaan, vaikka lapsi olisi jo valmiiksi päivähoitopalvelujen piirissä. Esiopetukseen voi hakea myös muuna ajankohtana, esimerkiksi jos perhe muuttaa Vantaalle kesken lukuvuoden. Esiopetushakemuksia saa päiväkodeista, alakouluista, yhteispalvelupisteistä sekä > päivähoito ja esiopetus Opetussuunnitelma löytyy osoitteista ja 8

9 Päivähoidon palvelumuodot Kunnallinen päivähoito Kokopäivähoito on suunniteltu kokopäiväistä hoitoa tarvitseville. Perheen aikuisten työssäkäynti tai opiskelu edellyttää useimmiten, että lapsilla on kokopäiväinen hoitopaikka. Päivähoidon lapsiryhmien toimintavuosi alkaa elokuussa ja kestää seuraavaan kesään. Lapsen mahdollisimman sujuvaan päivähoidon aloittamiseen on hyvä kiinnittää huomiota, joten tämän vuoksi suosittelemme hoitosuhteen aloittamista elokuussa. Elo-syyskuussa päivähoidossa on eniten tilaa uusien lapsien vastaanottamiseen, koska 6-vuotiaiden ikäluokka siirtyy kouluun. Silloin on myös helpointa huomioida perheiden hoitopaikkojen sijaintitoiveet. Useimmat päiväkodit ovat kiinni heinäkuussa ja siksi päivähoito kannattaa aloittaa elokuun alkupäivien jälkeen, jolloin perheellä ja lapsella on riittävästi aikaa tutustumista ja pehmeää aloitusta varten. Pienten lasten kaksien päiväunien tarvetta ja päivärytmiä ei ole helppoa päivähoitoryhmissä huomioida. Tavallisesti lapsi on luontaisesti saavuttanut yksien päiväunien vaiheen noin vuoden ja kahden kuukauden tai vuoden ja neljän kuukauden ikäisenä. Perhe voi käyttää kotihoitoa tukevia järjestelmiä siirtääkseen päivähoidon aloittamisen syksyyn ja näin myös myöhentämään aivan nuorimpien lasten hoidon aloittamisajankohtaa. Lapsen hoitomuodon valintaan ja päivähoidon aloittamiseen liittyviin yksityiskohtiin on saatavissa lisätietoja päivähoitoyksiköiden esimiehiltä ja päivähoidon henkilöstöltä. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta Päivähoitoon hakeminen Päivähoitohakemus tehdään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisaikaa. Jos päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, päivähoitopaikkaa haetaan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Päivähoitohakemuksia saa päiväkodeista, päivähoitotoimistoista sekä yhteispalvelupisteistä. Lisäksi päivähoitohakemuksen voi täyttää ja tulostaa Vantaan kaupungin internetsivuilta osoitteesta > päivähoito ja esiopetus tai sen 9

10 voi täyttää, allekirjoittaa ja lähettää sähköisesti joko pankkien verkkotunnisteella tai HST-kortilla. Lisätietoja päivähoidosta sekä oppimis- ja opetussuunnitelma löytyy päivähoidon sivuilta osoitteesta Päivähoitomaksu Päivähoitomaksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, lapsen päivittäisen hoitoajan pituus ja mahdolliset säännölliset poissaolopäivät. Ajantasaiset päivähoitomaksut löytyvät osoitteesta paivahoito Päiväkodit Kunnallisten päiväkotien päivittäinen aukioloaika on klo Klo 6 7 ja välisinä aikoina tapahtuva hoidon tarve sovitaan erikseen perheen kanssa. Vantaalla on myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin toimivia päiväkoteja. Nämä on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat poikkeavalla ajalla toimivaa hoitoa vanhempiensa työn tai opiskelun vuoksi. Varhaiserityistuki päivähoidossa Erityistä tukea tarvitsevien lasten tukitoimet järjestetään yhteistyössä vanhempien, alueen kiertävän erityislastentarhanopettajan sekä lasta tutkivan ja hoitavan tahon kanssa. Päivähoitopaikkatakuu Kun perheeseen syntyy uusi perheenjäsen, tulee usein ajankohtaiseksi miettiä vanhempien sisarusten päivähoidon tarvetta. Vantaalla on käytössä päivähoitopaikkatakuu, jolla päivähoidossa olevalle lapselle luvataan hoitopaikka entisestä päiväkodista ja mahdollisuuksien mukaan myös perhepäivähoidosta seuraavan toimintavuoden (1.8) alusta. Päivähoitopaikkatakuu toteutuu, kun lapsi tulee päivähoitoon elokuun aikana ja lapsen hoito on keskeytynyt vähintään neljän kalenterikuukauden ajaksi. Perhepäivähoidossa päivähoitopaikkatakuun toteutuminen riippuu siitä, onko hoitajalla vapaata hoitopaikkaa elokuussa. Iltahoitopäiväkodit ovat pääsääntöisesti avoinna klo alueellisen tarpeen mukaan. Suomenkieliset vuorohoitopäiväkodit ovat auki vuoden jokaisena päivänä 24 tuntia alueellisen tarpeen mukaan. 10

11 Perhepäivähoito Perhepäivähoito järjestetään hoitajan kotona. Perhepäivähoitaja hoitaa enintään neljää alle kouluikäistä lasta mukaan lukien omat alle kouluikäiset lapsensa. Hän voi lisäksi hoitaa yhtä koululaista tai esiopetuksessa käyvää lasta. Perhepäivähoitajan työaika muodostuu hoidossa olevien lasten hoidontarpeen mukaan. Hoitoajoista sovitaan erikseen kunkin lapsen osalta. Ryhmäperhepäivähoito Ryhmäperhepäiväkodissa kaksi tai kolme perhepäivähoitajaa hoitaa lapsia muualla kuin hoitajien kotona. Lasten määrä voi olla tilasta ja hoitajien määrästä riippuen. Ryhmäperhepäiväkodin toiminta-aika on pääsääntöisesti klo Niissä ei järjestetä esiopetusta. Ruotsinkielinen päivähoito Ruotsinkielistä päivähoitoa järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Englanninkielinen päivähoito Englanninkielinen päiväkoti Y.E.S. toimii Pakkalassa. Venäjänkielinen päivähoito Yksityistä päivähoitoa järjestetään venäjänkielisenä Hakunilassa ja Martinlaaksossa. 11

12 Yksityinen päivähoito Perheellä, joka valitsee kunnallisen päivähoidon sijasta yksityisen päivähoitopaikan tai palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan hoitamaan lapsia, on mahdollisuus saada yksityisen hoidon tukea. Vantaan kaupungissa toimii useita yksityisiä päiväkoteja, perhepäivähoitajia ja yksi ryhmäperhepäiväkoti. Yksityisen hoidon tuki koostuu lakisääteisestä hoitorahasta ja tulosidonnaisesta hoitolisästä. Vantaa maksaa yksityiseen päivähoitoon lisäksi kuntalisää, ns. Vantaa-lisää. Yksityisen hoidon tuki on lapsikohtainen ja se maksetaan päivähoitopalvelun tuottajalle. Yksityisen hoidon tukea on mahdollisuus saada myös esiopetusta täydentävään yksityiseen päivähoitoon. Yksityinen päivähoitopalvelun tuottaja määrittelee hoitomaksun suuruuden. Perhe maksaa palvelun tuottajalle kokonaismaksusta yksityisen hoidon tuen ylittävän osuuden. Perheellä on mahdollisuus saada yksityisen hoidon tukea myös toisessa kunnassa olevaan hoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä haetaan Kelan lomakkeella WH2. Hakemuspalautetaan Kelaan. Lisätietoja päivähoidon sivuilta ja Kelan sivuilta Ostopalvelupäiväkodit Kaupunki ostaa muutamista vantaalaisista yksityisistä päiväkodeista päivähoitopaikkoja. Lapsen hoito ostopalvelupäiväkodissa rinnastetaan kunnalliseen päivähoitoon, jolloin lapsen ja perheen asema on sama kuin kunnallisessa päivähoidossa. Yksityinen perhepäivähoito Yksityisiä perhepäivähoitopaikkoja voi tiedustella oman alueen yksityisen perhepäivähoidon valvojalta. Kolmiperhepäivähoito Kolmiperhepäivähoito on 1 4 perheen muodostama hoitorengas, jolloin perhepäivähoitaja hoitaa lapset vuoroviikoin heidän omissa kodeissaan. Hoitajalla tulee olla hoitoalan koulutus. Kotien tulee täyttää päivähoidolle asetetut turvallisuus- ja terveysvaatimukset. 12

13 Osaviikkoisen kokopäivähoidon kuntalisän hakeminen Kun lapsen kokopäivähoidon tarve on osan viikkoa (viikoittainen hoitoaika alle 25 tuntia päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa, perhepäivähoidossa, hoitaja kotona), kunnallinen lisä haetaan Vantaan kaupungilta lomakkeella KUNTALISÄHAKEMUS / PÄÄTÖS. Hakemus palautetaan varhaiskasvatuksen toimistoon, Karsikkokuja 17 C, tai Iskoskuja 3 A 16, Vantaa. Kotitalousvähennys verotuksessa Hoiva- ja hoitotyö Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verosta. Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on lasten, sairaiden ja vammaisten hoitaminen hoidettavan kotona. Lisätietoja Verohallinnon sivuilta osoitteesta ja Kelan sivuilta 13

14 Vantaan päivähoitopalvelujen yhteystiedot Itä-Vantaan päivähoito Karsikkokuja 17 C, Vantaa Hakunila Toimisto p. (09) ja (09) Alueen päiväkodit Korso - Koivukylä Toimisto p. (09) , (09) ja (09) Alueen päiväkodit Tikkurila Toimisto p. (09) ja (09) Alueen päiväkodit Länsi-Vantaan päivähoito Iskoskuja 3 A 16, Vantaa Kivistö - Aviapolis Toimisto p. (09) ja (09) Alueen päiväkodit Myyrmäki Toimisto p. (09) ja (09) Alueen päiväkodit Internet Tämä esite löytyy myös Internetistä > Esitteet ja oppaat 14

15 Julkaisija Teksti Ulkoasu ja taitto Kuvat Vantaan kaupunki, sivistystoimi Lounassalo Jarmo, Unhola Terhi ja Wikström Aila Kujala Tiina Kujala Tiina

16 Vantaan kaupunki, sivistystoimi Asematie 6 A Vantaa

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle. Yksityisen päivähoidon monet muodot

Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle. Yksityisen päivähoidon monet muodot Vaihtoehtoja kunnalliselle päivähoidolle Yksityisen päivähoidon monet muodot Vantaalla on tarjolla yksityistä päivähoitoa päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitona. Yksityinen päivähoito

Lisätiedot

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE

TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1 Iitin kunta Sivistyspalvelus Varhaiskasvatus TIEDOTE VARHAISKASVTUKSEN ASIAKKAILLE 1.8.2017 31.7.2018 Perusteet Varhaiskasvatuslaki ja Asetus lasten päivähoidosta Laki lasten kotihoidon ja yksityisen

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE

ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN PERUSKOULUN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan - vuonna 2008 syntyneet lapset sekä - vuonna 2007 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 307 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Leena Heikkinen, puh. 050 331 6638 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN SIVL 13.12.2017 LIITE: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt (SVL 13.12.2017) varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu lakisääteinen kotihoidon tuki ja kunnan itsensä päättämä kuntalisä (Espoo-lisä).

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu lakisääteinen kotihoidon tuki ja kunnan itsensä päättämä kuntalisä (Espoo-lisä). Suomenkielinen varhaiskasvatus KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Varhaiskasvatuspalvelut Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota, mahdollistaa ja kehittää perheiden tarpeiden mukaisia, monimuotoisia

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu?

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu? LAUKAAN KUNTA Sivistysosasto Päivähoitopalvelut PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien

Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksut Liedossa 1.1.2015 lukien Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoidon kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina tulorajan ylittävistä perheen kuukausittaisista bruttotuloista.

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5.

Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut. Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja 17.5. Sivistystoimen innovaatiostrategiat - varhaiskasvatuksen uudet palvelut Sole Askola-Vehviläinen varhaiskasvatuksen johtaja Tilanne keväällä 2009 Päivähoidossa ja kotihoidon tuella olevien lasten määrän

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta

PÄLKÄNEEN KUNTA Päivämäärä Perusturvalautakunta PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 01.08.2012-31.07.2013 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. KOKOPÄIVÄHOITO Lasten

Lisätiedot

TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015

TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015 TIEDOTE PÄIVÄHOITOON JA ESIOPETUKSEEN 2014-2015 PUOLANGAN PÄIVÄHOITO / ESIOPETUS TAVOITTEET turvallisuus selkeät rajat lapsen yksilöllisten taitojen vahvistaminen itsetunnon vahvistaminen tarjoamalla haasteita

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Pirkkalan kunta Sivistysosasto Varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN 1. KOKOPÄIVÄHOITO... 2 2. HOITOMAKSU USEASTA LAPSESTA... 3 3.

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HE 80/2015 vp Asiantuntijalausunto sivistysvaliokunnalle Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen

Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa alkaen Asiakasmaksut Paraisten kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyspalvelut Laukaan kunta 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.3.2017 ALKAEN Mihin varhaiskasvatusmaksu perustuu? Varhaiskasvatusmaksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettuun lakiin.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 19.4.2016 1 (5) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisätiedot

CHILDCARE / VARHAISKASVATUSKYSELY 2016 ( )

CHILDCARE / VARHAISKASVATUSKYSELY 2016 ( ) CHILDCARE / VARHAISKASVATUSKYSELY 2016 (16.12.2016) Ulvila on mukana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa CHILDCAREhankkeessa yhdeksän muun kunnan kanssa. Hanke toteutti

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1.

Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys. Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki. Esitys lautakunnalle 25.1. Porvoon varhaiskasvatuksen kotihoidontuen kuntalisäselvitys Vertikal Oy Hanne Koskiniemi Simo Pokki Esitys lautakunnalle 25.1.2018 Varhaiskasvatuksen kustannusrakenne 2017 Vaka-palvelut yhteensä 33 564

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelut

Varhaiskasvatuksen palvelut Varhaiskasvatuksen palvelut Tietoa varhaiskasvatuksesta lapsiperheille Järvenpään kaupunki Kaija Pulkkinen Varhaiskasvatuksen palveluohjaus Kaija Pulkkinen, palveluohjaaja yli 30 vuotta varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä

Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus. Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2. kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea IVALO Ei Kyllä INARIN KUNTA VARHAISKASVATUSHAKEMUS Sivistysosasto Tilapäinen hoito (15 / pv) Varhaiskasvatus Onko lapselle haettu myös lasten Piiskuntie 2 kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea 99800 IVALO Ei Kyllä Saapumispv.

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ 1072/31/2016 SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400 295708 Kotihoidontuen

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 Kaupunginhallitus 307 3.11.2014 Valtuusto 152 17.11.2014 171 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Pöydälle 17.11.2014) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote voimassa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote voimassa Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedote voimassa 1.3.2017 - Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu? Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut perustuvat Varhaiskasvatuksesta annettuun asiakasmaksulakiin,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Kokopäivähoito Alle 3-v. lapsi 3 6-v. lapsi. Päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoitopaikka /kk 420 /kk /kk 428 /kk

Kokopäivähoito Alle 3-v. lapsi 3 6-v. lapsi. Päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoitopaikka /kk 420 /kk /kk 428 /kk Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Varhaiskasvatuspalvelut Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota, mahdollistaa ja kehittää perheiden tarpeiden mukaisia,

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

1.1 Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

1.1 Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 1. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on lapsiperheille suunnattujen palveluiden avulla tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvamista, kehittymistä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen 1 (6) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.3.2017 alkaen Palveluseteli Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013

Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Aloittaneiden kyselyn ja kaikille vanhemmille suunnatun asiakastyytyväisyyskyselyn raportit 2013 Asiakastyytyväisyyskysely päivähoidossa tai kerhossa aloittaneiden lasten vanhemmille 2013 Keskiarvotaulukko

Lisätiedot

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk:

Kuntalisien määrät eri kunnissa /kk: Sosiaalilautakunta 66 22.08.2006 Sosiaalilautakunta 1 17.01.2007 Sosiaalilautakunta 79 14.11.2007 YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSAMINEN 49/03.15/2007 52/03.15/2006 144/00.25/2005 SOSLTK 66 Valmistelija

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi

Päätös: Valtuusto lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Varavaltuutettu Antti Ahosen ja kahden muun valtuutetun allekirjoittama valtuustoaloite: Lapsiperheissä on tulevaisuus lasten kotihoidontuen Hämeenlinna-lisään on löydyttävä kestävä, pysyvä ratkaisu KV

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011)

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 10 (2011) Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN

KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN KAUHAJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄHOITOMAKSUA KOSKEVAT OHJEET 1.8.2014 LUKIEN Hyväksytty Kauhajoen kaupungin varhaiskasvatusjohtokunnassa 30.1.2014, 2 1. PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMINEN Lasten päivähoidosta

Lisätiedot

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN Vahvistettu koulutuslautakunnassa 28.2.2017 15 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Liite opetustoimen ltk 152 /1,1.12.2014 Kärsämäen kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Lasten päivähoidosta perittävät maksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota ja kehittää varhaiskasvatusikäisten (10 kk - 6 v) lasten ja heidän perheidensä

Lisätiedot

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1

Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Käytä isyysvapaasi! Esitteitä 2008:1 Paras uutinen perheellesi! Vauvaperheen arki on yhteinen juttu. Työn ja perheen yhteensovittaminen helpottuu, jos isä ja äiti jakavat hoitovastuuta joustavasti. Isän

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet:

Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Lastenhoidon tuen internetlaskurin ohjeet: Yleisohje Laskennalla voit laskea arvion kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen määristä. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista lastenhoidon tuen määrä omasta asuinkunnastasi,

Lisätiedot

Alla olevassa taulukossa on vertailtu nykyisen ja uuden asiakasmaksulain tulorajoja:

Alla olevassa taulukossa on vertailtu nykyisen ja uuden asiakasmaksulain tulorajoja: VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 3/ 25.1.2017 Liite 3e Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

VANTAALLA VEKARA VIIHTYY JA VAIKUTTAA VARHAISKASVATUSPALVELUT

VANTAALLA VEKARA VIIHTYY JA VAIKUTTAA VARHAISKASVATUSPALVELUT VANTAALLA VEKARA VIIHTYY JA VAIKUTTAA VARHAISKASVATUSPALVELUT Vantaan varhaiskasvatuspalvelut VARHAISKASVATUS = HOITO + KASVATUS + OPETUS Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus vantaalaisten

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220

Espoon kaupunki Pöytäkirja 220 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5193/2015 02.05.00 220 Varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan maksut Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa alkaen

Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 327/12.06.00/2016 14 Varhaiskasvatuslakiin tulevien muutosten toteuttaminen Raisiossa 1.8.2016 alkaen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen 1.3.2016: Eduskunta on

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen

VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE alkaen 1 VARHAISKASVATUSPALVELUT ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.3.2017 alkaen Mikä asiakasmaksu on? Asiakasmaksulla tarkoitetaan tässä ohjeessa päivähoitomaksua. Se perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

Lisätiedot

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja

Perheen koko Tuloraja Maksuprosentti Korkeimman maksun vähimmäistuloraja LIITE PÄIVÄHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN PÄIVÄHOITOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Kokopäivähoidon tulojen mukainen lapsikohtainen maksu on 26 /kk - 283 /kk. Mikäli tulojen ja perhekoon mukainen kokopäivähoidon maksu alittaa

Lisätiedot