Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy"

Transkriptio

1 Brändikäsikirja 2009 Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy

2 2 Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan monimutkainen ja sirpaleinen. Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän uudistamisen (valtioneuvoston periaatepäätös ) tavoitteena on koota julkisia yrityspalveluita asiakaslähtöisemmin tarjottaviksi kokonaisuuksiksi. Työja elinkeinoministeriön hallinnonalalla laaditaan kevään 2009 aikana asiakkuusstrategia, jonka tavoitteena on laatia visio asiakkuuksien hallinnasta, joka optimoi hallinnonalan tuloksellisuuden. Asiakkuusstrategiassa täsmennetään muun muassa hallinnonalan segmentointia, palvelutarjoomaa sekä palvelutapaa. Ennen kaikkea tavoitteena on luoda toimintamalli hallinnonalan palveluiden kehittämiseksi yhdessä jatkuvalta pohjalta myös muiden kuin hallinnonalan toimijoiden kanssa. Tämä brändikäsikirja on julkaistu Yritys-Suomen brändistrategiatyön yhteydessä helmikuussa Brändikäsikirjassa määritellään keskeiset periaatteet ja ohjeet Yritys-Suomi-brändin käytölle. Yritys-Suomi brändityötä on tehty erityisesti verkkopalvelun näkökulmasta. Yritys-Suomi on yrityksille tai yrittäjäksi aikoville suunnattu monikanavainen tapa löytää tietoa ja asioida julkisissa yrityspalveluissa. Yritys-Suomella tarkoitetaan usein sopimuksellista yhteistyötä julkisten yrityspalveluiden tuottamiseksi ja kehittämiseksi - asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Yritys-Suomen toiminnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö hallinnonalan organisaatioineen ja sidosryhmineen. Yritys-Suomen ydintoimijat ovat Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, TE-keskukset ja -toimistot sekä Verohallinto. Maanlaajuisen yritysten palveluverkoston muodostavat puolestaan 53 Seudullista yrityspalvelua, joissa on yhteistyösopimuksiin perustuen mukana TE-keskusten lisäksi TE-toimistot, kuntien omistamat seudulliset kehittämisyhteisöt, TEkeskukset, uusyrityskeskukset, ProAgria maaseutukeskukset, verohallinnon alueelliset toimipisteet, teknologiakeskukset ja yrityshautomot. Seudullisissa yrityspalveluissa voivat toimia lisäksi mm. Finnvera, Tekes, Keksintösäätiö, Finpro, yrityspalveluyritykset, yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, oppilaitokset, maistraatit, Leader-toimintaryhmät ja erilaiset yrityspalveluhankkeet. Lisäksi keskeisessä roolissa on PKT-säätiö, joka on vastannut yrityssuomi.fi:n ylläpidosta ja kehittämisestä vuodesta Yritys-Suomen brändikäsikirja on ollut brändistrategiatyön yksi keskeinen tavoite. Brändistrategian kokonaistavoitteet ovat olleet: Varmistaa Yritys-Suomen yrityspalvelujen tunnettuus, löydettävyys ja tasainen laatu. Koota julkisia yrityspalveluita asiakaslähtöisemmin tarjottaviksi palvelukokonaisuuksiksi ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Kytkeä yhteen sekä valtakunnalliset että paikalliset yrityspalvelutoimijat sekä näiden palveluja tarvitsevat asiakkaat. Eri sidosryhmissä (asiakkaat, yrityspalvelutoimijat ja TEM:n johto) tehdyt haastattelut vahvistivat tavoitteiden ajankohtaisuuden ja tärkeyden. Yritys-Suomi toimii kolmen palvelukanavan kautta: ydintoimijoiden ja tulevaisuudessa myös eri seudullisten toimijoiden tuottamat henkilökohtaiset, useimmiten face-to face kanavan kautta tarjotut, yrityspalvelut, rakenteilla oleva Yritys-Suomen puhelinpalvelu ja jo toiminnassa oleva yrityssuomi.fiverkkopalvelu. Face-to-face- tapaamisten ja puhelinpalvelun henkilöresursseina

3 3 toimivat Yritys-Suomen neuvojat. Tulevaisuudessa on keskeistä varmistaa yritysneuvojien osaamisen ylläpito ja kehittäminen. Yritys-Suomen toimijoiden toimintaa ohjaava missio on Rakennamme yhdessä kilpailukykyistä Suomea. Brändikäsikirja toimii koulutus- ja ohjausvälineenä määrittelemällä brändin keskeiset elementit, brändilupauksen ja brändilupauksen lunastamiseen liittyvät periaatteet. Lisäksi käsikirjassa otetaan kantaa brändin omistajuuteen ja käyttöoikeuteen. Yritys-Suomi brändin käyttöönotto edellyttää jatkossa brändin käyttöönottoon liittyvien kriteereiden määrittämistä erityisesti seudullisten palveluiden osalta. Brändikäsikirja sisältää myös vuosittain päivitettävän markkinointisuunnitelman. Brändikäsikirja on syntynyt osana työ- ja elinkeinoministeriön Yritys-Suomen brändistrategiaprojektia. Työ- ja elinkeinoministeriön asettamien asiantuntijatyöryhmien lisäksi, työssä ovat olleet ulkopuolisina asiantuntijoina Mainostoimisto Ego Oy, Konsulttitoimisto Ego Delta Oy ja HM&V Research Oy.

4 4 SISÄLLYSLUETTELO: 1 YRITYS-SUOMI-BRÄNDIN ASEMOINTI MARKKINOINTIVIESTINNÄN ASEMAN JA TEHTÄVIEN MÄÄRITTELY TÄSMENNETYT PALVELULUPAUKSET JA YHTEINEN YDINSANOMA Yritys-Suomen brändilupaus Yritys-Suomen määritelmiä Yritys-Suomen brändilupaus ja -lunastus STRATEGINEN TOIMENPIDESUUNNITELMA Yritys-Suomen brändistrategian peruselementit TEM hallinnonalan yritysasiakassegmentit Palvelukokonaisuudet Yritys-Suomen palvelumalli KOHDERYHMÄKOHTAISET MARKKINOINTITOIMENTPITEET ML. KANAVANVALINNAT (ASIAKKAAT, OMISTAJAT YHTEISKUNTA, MEDIA, HENKILÖKUNTA YRITYS-SUOMI.FI:N RAJAPINTA MUIHIN JULKISIIN VERKKOPALVELUIHIN BRÄNDIN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MÄÄRITTELY BRÄNDIN SEURANTAA VARTEN TARVITTAVA YHTEINEN MITTARISTO ASIAKASPROSESSIT ERI KANAVISSA Henkilökohtainen palveluprosessi Contact Centerin palveluprosessi Yrityssuomi.fi:n palveluprosessi BRÄNDI-IDENTITEETTI JA VISUAALINEN ILME Brändi-identiteetti Logo Logo ja kirjoitusasu Logon käyttö ja tilaaminen...21

5 5 1 YRITYS-SUOMI-BRÄNDIN ASEMOINTI Suomalaiset yrityspalvelutoimijat on asemoitu brändin ja mielikuvan näkökulmasta allaolevaan kuvaan. Yksityiset toimijat on esitetty kuvassa esimerkinomaisesti. Pystyakselina asemoinnissa on käytetty palvelun paikallisuutta ja/tai valtakunnallisuutta. Vaaka-akselina on palvelun yleisluonteinen sisältö ja asiointi ja/tai erikoistunut sisältö ja asiointi. Yritys-Suomi asemoituu tällä hetkellä brändinä valtakunnalliseksi toimijaksi, koska mielikuva syntyy yrityssuomi.fi-portaalin kautta. Portaalissa on runsaasti ja monipuolisesti sisältöä eri yrityspalveluiden osa-alueilta, jolloin verkkopalvelua voidaan tällä hetkellä perustellusti asemoida mielikuvaltaan yleiseksi. Brändin kehittämisen tavoitteena on Yritys-Suomi-brändin asemoituminen tulevaisuudessa enemmän paikalliseksi. Tämä tapahtuu siten, että Yritys-Suomibrändi jalkautuu myöhemmin kuvatulla tavalla Yritys-Suomen toimijoiden henkilökohtaiseen palveluun. Samanaikaisesti yrityssuomi.fi:n ja rakennettavan puhelinpalvelun tulee ohjata asiakkaita tehokkaasti Yritys-Suomen eri toimijoiden palveluihin, erityisesti Seudullisiin yrityspalveluihin. Paikalliseksi asemoitumisen keinona on mm. seudullisten näkymien lisääminen yrityssuomi.fi:hin. Asemoinnin siirtyminen erikoistuneen sisällön ja asioinnin suuntaan tarkoittaa erityisesti sitä, että Yritys-Suomeen tulee lisää omia asiointipalveluita (esimerkki tällaisesta voisi olla verkkopalvelussa sijaitseva yritysten asiointitili) ja sen yhteistyö eri Yritys- Suomen toimijoiden kanssa on tiiviimpää. Kunta Paikallinen Kaverit Yrittäjäjärjestöt Teknologiakeskukset Seudulliset Korkeakoulut yrityspalvelut TE-toimistot Tilitoimistot Oppilaitokset Juridiset palvelut Keksintöasiamies Yleinen sisältö ja asiointi mol.fi Pääomasijoittajat Rekrytointipalvelut Erikoistunut sisältö ja asiointi Pankki Valtakunnallinen Yritys-Suomi-brändin nykyinen ja tavoiteltu asemointi

6 6 Yritys-Suomi toimii valtakunnallisena julkisten yrityspalveluiden toimijana. Palveluita tarjotaan kolmen palvelukanavan kautta: henkilökohtainen palvelu (face-to-face), rakenteilla oleva puhelinpalvelu ja verkkopalvelu yrityssuomi.fi. Henkilökohtainen asiointi toteutetaan ydintoimijoiden toimipisteiden lisäksi myös Seudullisten yrityspalvelujen toimesta. Näin turvataan yrityksille kattavat, monipuoliset, helposti saavutettavat ja valtakunnallisesti tasalaatuiset yrityspalvelut. Puhelinpalvelu tarjoaa yhdestä valtakunnallisesta palvelunumerosta vastauksen tyypillisimpiin kysymyksiin, ohjaa asiakkaan tarpeen mukaiseen henkilökohtaiseen palveluun tai auttaa sähköisessä asioinnissa. Yrityssuomi.fi-verkkopalvelu toimii kontaktien ohjauspalveluna, informaatiopalveluna sekä sähköisenä asiointipalveluna. Yritys-Suomen tulee olla kaikissa kontaktipisteissä (internet, puhelinpalvelu tai yritysneuvoja) helpoin tapa löytää parhaiten tilanteeseen sopiva kokonaisuus julkisten yrityspalveluiden tarjoomasta. Brändin asemoituminen tulevaisuudessa enemmän paikalliseksi ja erikoistuneeksi edellyttää brändin tunnettuuden lisäämistä sekä brändin jalkauttamista tunnuksien ja viestinnän avulla valtakunnallisesti tasalaatuisia palveluja tuottaviin Yritys-Suomen toimijoihin.

7 7 2 MARKKINOINTIVIESTINNÄN ASEMAN JA TEHTÄVIEN MÄÄRITTELY Markkinointiviestinnän tehtävä on saada Yritys-Suomen palveluille uusia käyttäjiä, lisätä brändin tunnettuutta sekä antaa asiakkaille brändilupaus. Palveluiden tarjoajien rooli on lunastaa annetut brändilupaukset ja saada käyttäjät sitoutumaan Yritys-Suomen palveluihin. Markkinointiviestinnän painopisteitä Yritys-Suomessa ovat: Sisäinen viestintä Yritys-Suomi toimijoille Sisältöyhteistyö muiden yrityspalveluiden kanssa o linkit eri verkkopalveluiden välillä o yhtenäinen tapa kuvata tuotteita (tuotekortit). Mainonta, erityisesti hakusanamainonta o yrityssuomi.fi:n kävijämäärien lisääminen hakusanamainonnan avulla o puhelinpalvelun lanseeraus o Yritys-Suomi-brändin markkinointi. Promootiot eri tilaisuuksissa o työ- ja elinkeinoministeriön tilaisuudet o Yritys-Suomen toimijoiden tilaisuudet. Viestintä ja PR o julkistaminen yrityksille suunnatuissa medioissa.

8 8 3 TÄSMENNETYT PALVELULUPAUKSET JA YHTEINEN YDINSANOMA 3.1 Yritys-Suomen brändilupaus Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi. Asiakkaat pitävät kokemuksiaan julkisista yrityspalveluista hyvinä (henkilökohtaiset palvelut). Omaan tilanteeseen ja tarpeeseen sopivia yrityspalveluita on kuitenkin erittäin vaikea löytää ja oikeaa toimintatapaa ei tiedetä. Heikko tunnettuus ja kiinnostavuus ovat puolestaan Yritys-Suomi-brändin ja yrityssuomi.fi:n (sekä käynnistettävän Yritys-Suomen puhelinpalvelun) suurimmat haasteet. Yritys-Suomi palveluiden ydin on kiteytetty laadittuun brändilupaukseen. Ensimmäisessä vaiheessa Yritys-Suomen brändilupauksen on herätettävä huomiota (tunnettuus) ja kohdistuttava yrityksen keskeisiin tarpeisiin (kiinnostavuus). Brändilupausta voi haluttaessa käyttää markkinointiviestinnässä sloganina, mutta myös pelkän logon käyttäminen on mahdollista. 3.2 Yritys-Suomen määritelmiä Yritys-Suomen toimintaa ohjaamaan on laadittu määritelmiä eri näkökulmista. Missio tarkoittaa Yritys-Suomen toimijoille määriteltyä perustehtävää, joka ohjaa toimijoiden jokapäiväistä toimintaa kohti yhteistä päämäärää. Sisäinen lupaus yritysneuvojille tarkoittaa sisäistä brändilupausta, jolla on määritelty Yritys- Suomen hyödyt yritysneuvojien työlle. Yritys-Suomen kehittäminen toimii tavoitetilana palveluiden kehittämiselle. Sisäinen missio Yritys-Suomen toimijoille: Rakennamme yhdessä kilpailukykyistä Suomea. Sisäinen lupaus yritysneuvojille: Yritys-Suomi helpottaa työtäsi ja lisää asiakastyytyväisyyttä. Yritys-Suomen kehittämistä ohjaava tavoite: Yritys-Suomen tulee olla kaikissa palvelukanavissa (henkilökohtainen palvelu, puhelinpalvelu tai internet) helpoin tapa asioida ja saada yrityksen tilanteeseen sopivimmat yrityspalvelut. 3.3 Yritys-Suomen brändilupaus ja lunastus Haasteena brändilupauksen osalta on se, että Yritys-Suomi antaa brändilupauksen, jonka lunastavat useat toimijat, kuten Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, TE-keskukset ja toimistot, Verohallinto sekä Seudulliset yrityspalvelutoimijat. Brändilupauksen lunastaminen tarkoittaa:

9 9 Asiakkaan tarpeet pystytään kartoittamaan koko julkisten yrityspalveluiden alueelta. Yritys-Suomen tulee olla kaikissa kontaktipisteissä (internet, puhelinpalvelu tai yritysneuvoja) helpoin tapa asioida ja saada yrityksen tilanteeseen sopivimmat yrityspalvelut. Brändilupauksen lunastaminen edellyttää: Yritys-Suomi toimijat tuntevat Yritys-Suomi-kokonaisuuden Brändilupaus on realistinen ja innostava. Yritys-Suomen brändin alla toimivien Yritys-Suomen neuvojien on osattava kartoittaa asiakkaiden tarpeet riittävän kokonaisvaltaisesti. Yritys-Suomen neuvojien on tunnettava julkiset yrityspalvelut riittävän hyvin. TEM:n asiakkuusstrategia jalkautetaan sekä TEM:n hallinnonalan henkilöstölle että Yritys-Suomen toimijoiden keskuuteen. Asiakkuusstrategiassa määritetään segmenttikohtaiset palvelut, jakelukanavat ja toimintamallit. Viestintä on asiakaskeskeistä ja se perustuu asiakkaan tarpeisiin ja prosesseihin. Lupaus Lunastus Seudulliset yrityspalvelutoimijat Brändilupaus ja -lunastus

10 10 4 STRATEGINEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 4.1 Yritys-Suomen brändistrategian peruselementit Yritys-Suomen brändistrategian lähtökohtana ovat työ- ja elinkeinoministeriön konsernille yhteisiksi vahvistettujen yrityssegmenttien asiakkaiden tarpeet ja tilanteet. Yritysasiakassegmentit on kuvattu alla olevassa kuvassa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla laaditaan kevään 2009 aikana asiakkuusstrategia, jonka tavoitteena on laatia visio asiakkuuksien hallinnasta, joka optimoi hallinnonalan tuloksellisuuden. Asiakkuusstrategiassa täsmennetään muun muassa hallinnonalan segmentointia, palvelutarjoomaa sekä palvelutapaa. Ennen kaikkea tavoitteena on luoda toimintamalli hallinnonalan palveluiden kehittämiseksi yhdessä jatkuvalta pohjalta myös muiden kuin hallinnonalan toimijoiden kanssa. Yritys-Suomen tuotteet ja palvelut tarjotaan asiakkaille monikanavaisen palvelumallin kautta, eli henkilökohtaisen palvelun, puhelinpalvelun tai verkkopalvelun kautta Asiakassegmentit Kenelle Yrityksen perustajat ja keksintöasiakkaat Tuotteet ja palvelut Mitä Palvelumallit Miten Paikallisesti toimivat yritykset Henkilökohtainen palvelu Kotimarkkinoille keskittyvät yritykset Kansainvälistymällä kasvua hakevat Yritys-Suomen toimijoiden asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut Contact Center (v 2009) Suuryritykset yrityssuomi.fi Yhteisöt Yritys-Suomi-brändistrategian peruselementit Brändistrategian kannalta keskeiset toimenpiteet ovat: Yritys-Suomi-brändin jalkauttaminen Seudullisiin yrityspalveluihin ja Yritys- Suomen toimijoiden henkilöstölle. Puhelinpalvelun käynnistäminen. Yrityssuomi.fi:n käytettävyyden parantaminen.

11 TEM hallinnonalan yritysasiakassegmentit Alla on esitetty työ- ja elinkeinoministeriön yritysasiakassegmentit. Yritys-Suomen brändistrategia on määritelty vastaamaan yritysasiakkaiden yrityspalveluiden käyttötilanteita ja tarpeita. Asiakkaat 4.3 Palvelukokonaisuudet Yritys-Suomella on erittäin laaja tuote- ja palveluvalikoima. Asiakassegmenttien tarpeet liittyvät tyypillisesti: Yritystoiminnan aloittamiseen tai sen harkintaan liittyvä tiedonhankinta. Tuotteiden kehittämiseen ja patentointiin liittyvät tarpeet. Yritystoiminnan rahoitukseen liittyvät tarpeet. Yritystoiminnan muutostilanteisiin liittyvä tiedonhankinta ja tuki. Yritystoiminnan kansanvälistymiseen liittyvä tuki. Yritystoiminnan resursseihin (toimitilat, henkilöstö) liittyvät tarpeet. Koulutukseen ja henkilöstön kehittämiseen liittyvät tarpeet. Eri viranomaisasiointiin liittyvät tarpeet. Tuotteet ja palvelut perustuvat asiakassegmenttien tarpeisiin ja samat tuotteet ja palvelut voivat soveltua useamman eri segmentin asiakkaille.

12 Yritys-Suomen palvelumalli Yritys-Suomi toimii monikanavaisen palvelumallin avulla. Henkilökohtaisen palvelun ja verkkopalvelun rinnalle avataan puhelinpalvelu syksyllä Palvelukanavien roolit ja rajapinnat ovat: Yrityssuomi.fi löytyvä verkkopalvelu Tavoitteena olla yritykselle ensimmäinen kontakti Yritys-Suomeen. Yrityssuomi.fi:stä haetaan tietoja ja kontakteja sekä hoidetaan sähköistä asiointia. Yrityssuomi.fi-verkkopalvelun rakennetta kehitetään, jotta yritys löytää itselleen sopivan ratkaisun oman tilanteensa ja tarpeensa avulla (palvelupolut). Yrityssuomi.fi tarjoaa Yritys-Suomen yritysneuvojille tietoa kaikista yrityspalveluista. Yrityssuomi.fi:n ytimen muodostavat tuotekortit. Puhelinpalvelu Yhdestä valtakunnallisesta palvelunumerosta tarjottava palvelu Vastaa suoraan yleisimpiin kysymyksiin. Tarjoaa vaihtoehtoisen/täydentävän kanavan verkolle. Auttaa löytämään oikean henkilökohtaisen kontaktin. Auttaa sähköisessä asioinnissa. Henkilökohtainen palvelu Yritys-Suomi toimijoiden toimipisteissä tarjottava henkilökohtainen (faceto-face) palvelu Kartoittaa laajasti asiakkaan yrityspalvelutarpeet. Antaa asiakkaan tarvetta vastaavan palvelun. Ohjaa tarvittaessa muihin henkilökohtaisiin tai sähköisiin palveluihin.

13 13 Erikoistunut Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtainen palvelu, jossa mukana myös Seudulliset yrityspalvelut Sisältö Laaja Pieni Palvelumalli Yritys-Suomi Contact Center (v 2009) Kontaktien määrä yrityssuomi.fi Suuri Syksyllä 2009 avautuva puhelinpalvelu Tietoa, kontakteja ja sähköisiä asiointipalveluja tarjoava verkkopalvelu 5 KOHDERYHMÄKOHTAISET MARKKINOINTITOIMENPITEET ML. KANAVANVALINNAT (ASIAKKAAT, OMISTAJAT, YHTEISKUNTA, MEDIA, HENKILÖKUNTA) Voimassaoleva markkinointisuunnitelma liitteenä.

14 14 6 YRITYSSUOMI.FI:N RAJAPINTA MUIHIN JULKISIIN VERKKOPALVELUIHIN Määriteltäessä Yritys-Suomen ja muiden julkisten verkkopalveluiden välistä rajapintaa, käytetään esimerkkinä mol.fi-verkkopalvelua. Lyhyellä aikajänteellä mol.fi toimii yhtenä Yritys-Suomen julkisten yrityspalveluiden tuottajana. Tämä on mahdollista samojen sisältöjen näyttämisenä yrityssuomi.fi:ssä ja mol.fi:ssä. Kun asiakas tulee yrityssuomi.fi:hin ja hänen tarpeisiinsa on ratkaisu mol.fi:ssä, hän ohjautuu hakuvalikosta mol.fi:n tuotteisiin ja palveluihin. Vastaavasti mol.fi:stä löytyy linkki yrityssuomi.fi:n sivuille. Myös muiden palveluiden rajapinnat järjestetään vastaavalla tavalla yrityssuomi.fi-verkkopalveluun. Yhteisenä perustana ovat myöhemmin esiteltävät tuotekortit, joiden avulla saadaan asiakkaalle rakennettua toimivat palvelupolut. Tuotekortit päivitetään ensimmäisessä vaiheessä PKT-säätiön johdolla. Palveluiden omistajat vastaavat tuotekorttien sisällön tuottamisesta ja tiedon ajan tasalla pitämisestä. Pidemmällä aikajänteellä toimitaan valtiovarainministeriön asettaman sähköinen asiointi ja demokratia-hankkeen linjausten mukaisesti. Hankkeen tehtävänä oli laatia ehdotus julkisen hallinnon ja julkisten palveluiden sähköisen asioinnin kehittämislinjauksiksi sekä toimenpidesuunnitelmaksi vuosille Hankkeen linjausten mukaan hallitus käynnistää välittömästi hankkeen muuttaa yrityssuomi.fi ja suomi.fi vuorovaikutteisiksi asiointiportaaleiksi. Yrityssuomi.fiverkkopalvelu on yrityksille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville suunnattu sähköinen asiointiportaali. Suomi.fi on yhteinen osoite julkisen hallinnon palveluihin ja se tulee palvelemaan kansalaisia ja hallintoa kokoamalla keskeiset tiedot ja asiointipalvelut käyttäjäystävällisesti, luotettavasti ja turvallisesti.

15 15 7 BRÄNDIN KÄYTTÖOIKEUKSIEN MÄÄRITTELY Yritys-Suomi-brändi ja siihen kuuluvat tunnukset on tarkoitettu käytettäväksi vain Yritys-Suomen palveluiden yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriön linjausten mukaan. Brändin käyttöoikeudet lyhyellä tähtäimellä (vuoteen 2010 mennessä): Henkilökohtainen palvelu: Seudullisissa yrityspalveluissa brändin käytön edellytyksenä on uudistettu Seudullisten yrityspalvelujen sopimus, jossa määritellään Yritys-Suomen toimijoiden kriteerit, kuten esimerkiksi riittävä osaaminen julkisista yrityspalveluista. Verkkopalvelu: Yritys-Suomen ydintoimijat ja edellä mainitun sopimuksen tehneet Seudulliset yrityspalvelut voivat käyttää Yritys-Suomen logoa ja linkkejä omien verkkopalveluidensa yhteydessä. Puhelinpalvelu tulee käynnistyttyään käyttämään viestinnässään ja esittelyssään Yritys-Suomen nimeä ja brändiä. Yritys-Suomi-brändiä voidaan käyttää rinnakkaisena brändinä sopimuksen tehneiden Seudullisten yrityspalvelujen oman brändin kanssa. Lisäksi domain osoitteena voidaan ottaa nimi yrityssuomi.fi/seutu käyttöön, esimerkiksi Brändin käyttö keskipitkällä tähtäimellä (vuoteen 2011 mennessä): Kaikki Yritys-Suomen ydintoimijat sekä valtion ja kuntien tuottamat Seudulliset yrityspalvelut pystyvät toimimaan Yritys-Suomen brändin alla. Seudullisille yrityspalveluille (kaikki palvelukanavat) on määritelty Yritys- Suomen toimijoiden vaatimustasot. Aiemmin brändätyt Seudulliset yrityspalvelut (Luotsi, Potkuri, Yritys- Helsinki, Josek jne) voivat säilyttää olemassaolevan brändinsä Yritys- Suomi-brändin ja yrityssuomi-alkuisen domain nimen rinnalla, esimerkiksi Yritys-Suomi Potkuri, Brändin käyttö pitkällä tähtäimellä (vuoteen 2015 mennessä): Yritys-Suomi-brändi toimii kattobrändinä kaikille julkisille yrityspalveluille. Muiden kuin valtion ja kuntien tuottamien ja rahoittamien yrityspalveluiden ei ole lupa käyttää Yritys-Suomi-brändiä. Brändin omistaa sekä sen käyttöä auditoi ja valvoo työ- ja elinkeinoministeriön konserniohjausyksikkö, jolle työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen mukaan kuuluu Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän johtaminen.

16 16 8 BRÄNDIN SEURANTAA VARTEN TARVITTAVA YHTEINEN MITTARISTO Mittaristolla seurataan tällä hetkellä pääasiassa yrityssuomi.fi:n tunnettuutta, kävijämäärien ja käytön kehittymistä sekä käyttäjien tyytyväisyyttä. Yritys-Suomi-brändin tunnettuuden kehittymistä kokonaisuutena on tärkeä seurata jatkossa. Lähtötilannemittaus on hyvä tehdä kun Yritys-Suomen palvelut on laajemmin lanseerattu julkisuuteen. Puhelinpalvelun keskeiset seurattavat mittarit (esimerkiksi puhelumäärät, jonotusajat, puheluiden kesto jne) on hyvä määrittää puhelinpalvelun käynnistymisvaiheessa, kun käytettävissä oleva teknologia on tiedossa. Yritys-Suomi-portaali Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 Mittausmenetelmä kävijät (hlöä) käynnit (kpl) Google Analytics Google Analytics näyttökerrat (kpl) Google Analytics palvelun hyödyllisyys: yritykset (1-5) 1,5 3,6 3,9 palvelun hyödyllisyys: verkkotoimitus (1-5) palvelun tunnettuus: yritykset (%) 19,7 % 23,6 % 28,3 % palvelun tunnettuus: potentiaaliset käyttäjät (%) palvelun tunnettuus: yritysneuvojat (%) TE-keskus & TE-toimistot - laatututkimus, YS-portaalin yrityssparrausrinki 1,5 3,8 4,2 YS-portaalin verkkotoimitus 19,0 % 22,8 % 26,3 % 17,0 % 20,4 % 24,5 % asiakastyytyväisyys (1-5) N/A 3,9 4,2 Yritys-Suomi brändin tunnettuus Digium-kyselyt, TE-keskus & TEtoimistot laatututkimus Digium-kyselyt, TE-keskus & TEtoimistot laatututkimus Digium-kyselyt, TE-keskus & TEtoimistot laatututkimus Digium-kyselyt, TE-keskus & TEtoimistot laatututkimus Brändin mittaristo

17 17 9 ASIAKASPROSESSIT ERI KANAVISSA 9.1 Henkilökohtainen palveluprosessi Yritys-Suomen toimipisteessä yritysneuvojat kartoittavat asiakkaan tilanteen ja hänelle tarjotaan tarpeen mukaisia julkisia tai yksityisiä yrityspalveluita sekä siihen liittyvää neuvontaa. Yritysneuvojina toimivat Yritys-Suomen ydintoimijoiden ja/tai sopimuksen tehneiden Seudullisten yrityspalvelutoimijoiden henkilöstö. 1) Yritys-Suomen neuvoja selvittää asiakkaan tilanteen ja tarpeen. 2) Asiakkaalle tarjotaan tilanteen ja tarpeen mukainen kokonaisvaltainen neuvonta ja asiointi tasalaatuisesti koko maassa. 3) Tarvittaessa asiointi ohjataan asiakkaan tarpeiden mukaisiin muihin julkisiin yrityspalveluihin, sähköiseen ja/tai henkilökohtaiseen palvelukanavaan. 9.2 Contact Centerin palveluprosessi Contact Centerin kautta asiakas saa oikeat kontaktit julkisiin yrityspalveluihin. 1) Contact Center selvittää asiakkaan tilanteen ja tarpeen. 2) Yleisimpiin kysymyksiin pyritään vastaamaan välittömästi. 3) Contact Center auttaa sähköisessä asioinnissa. 4) Mahdollinen muu asiointi ohjataan oikeaan julkiseen yrityspalveluun, sähköiseen ja/tai henkilökohtaiseen palvelukanavaan. 5) Tarvittaessa Contact Center selvittää oikean yrityspalvelutoimijan, ellei tarve ole yksiselitteinen. 6) Erikoisasiantuntemusta vaativat kysymykset ohjataan oikealle asiantuntijalle ja vastaus asiakkaalle luvataan kahden työpäivän sisällä. Tavoitteena Contact Centerillä on se, että ellei asiakasta pystytä välittömästi palvelemaan, asiakaalle pyritään varaamaan aika tai sitten yritysneuvoja ottaa yhteyttä asiakkaaseen puhelimitse. 9.3 Yrityssuomi.fi:n palveluprosessi Yrityssuomi.fi verkkopalvelua kehitetään jatkossa valtakunnallisesta verkkopalvelusta aiempaa paikallisempaan suuntaan lisäämällä palveluun seudullisia näkymiä, joiden kautta alueelliset verkkopalvelut kytketään osaksi yrityssuomi.fi-palvelua. Yrityssuomi.fi:n ohjausvalikoiden kautta asiakas löytää omaan tarpeeseensa ja tilanteeseensa sopivaa tietoa, rahoitusratkaisuja tai kontakteja. 1) Yrityssuomi.fi:n etusivulta ohjataan asiakas oman tarpeensa ja tilanteensa avulla eteenpäin palvelupolulla.

18 18 2) Palvelupolku ohjaa oikeaan tietoon, rahoitusratkaisuun tai kontakteihin, joista on tehty tuotekortit. Lopputuloksena asiakkaalle on muutama vaihtoehtoinen palvelu. 3) Yrityssuomi.fi tarjoaa yleistietoa yritystoiminnan eri tilanteisiin. 4) Yrityssuomi.fi antaa mahdollisuuden sähköiseen asiointiin. 5) Yrityssuomi.fi:stä ohjataan tarvittaessa puhelinpalveluun tai henkilökohtaiseen palveluun. Allaolevaan kuvaan on kiteytetty yrityssuomi.fi:n toimintamalli ja rajapinnat muiden Yritys-Suomen toimijoiden verkkopalveluihin. Tavoitteena on ollut mahdollisimman selkeä palvelupolku. Palvelupolku lähtee liikkeelle siitä, että asiakas määrittelee oman tilanteensa ja tarpeensa (oheisessa esimerkissä on käytetty alasvetovalikoita). Tarpeen avulla asiakas ohjataan muutamaan vaihtoehtoiseen ratkaisuun (tuotekortit), hänelle tarjotaan aiheeseen liittyvää informaatiota (linkkilistat) tai hänelle tarjotaan oikealla maantieteellisellä alueella olevien kontaktihenkilöiden yhteystietoja. Tietoa Rahoitusta Kontakteja Yrityksen tila V Yrityksen tila V Yrityksen tila V Kotipaikka V Kotipaikka V Kotipaikka V Tarve V Käyttötarkoitus V Tarve V Linkkilista+tuotekortteja Tuotekortteja Kontaktitiedot Suositus yrityssuomi.fi:n toimintaperiaatteeksi

19 19 Tuotekortti tarjoaa Yritys-Suomen toimijoille yhtenäisen tavan viestiä asiakkaille tuotteista ja palveluista. Se toimii myös yhteisenä rajapintana yrityssuomi.fi:n ja Yritys-Suomen toimijoiden verkkopalveluiden välillä. Tuotekorttien tarkoitus on siis yhdistää valtakunnallinen ja alueellinen tieto eri tuotteista ja palveluista yhteen vakiomuotoiseen esitystapaan, jota voidaan hyödyntää kaikissa palvelukanavissa. Lisäksi tuotekortit toimivat yritysneuvojien ja puhelinpalvelussa toimivien neuvojien työkaluina, joista he löytävät samassa muodossa Yritys-Suomen kaikki palvelut. Tuotekortit sisältävät valtakunnallisen osion, jossa on kuvattu tuotteen tai palvelun valtakunnalliset piirteet, kuten nimi ja tuotekuvaus, sekä aluekohtaisen osion, jossa on kuvattu selkeästi toimintaohjeet tuotteen tai palvelun saamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa yrityssuomi.fi tuottaa vakiotuotekuvauksilla olevat tuotekortit yhteistyössä toimijoiden kanssa. Yritys-Suomen toimijat ovat vastuussa tuotekorttien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Toisessa vaiheessa Seudulliset yrityspalvelut päivittävät niihin mahdolliset seutukuntaan kuuluvat erityispiirteet vuoteen 2010 mennessä, esimerkiksi seutukunnittain vaihtelevat rahoituksen ehdot. Tuotteen nimi: Tuotekuvaus: Yritys-Suomi päivittää valtakunnallisesti tuotekortin Toimintaohjeet: 1 Tee näin: 2 Tee näin: Palvelun tuottajat päivittävät paikallisesti aluekohtaiset toimintaohjeet. 3 Tee näin: 4 Tee näin: 5 Tee näin: Tuotekortti

20 20 10 BRÄNDI-IDENTITEETTI Brändi-identiteetti Brändin ydin: Helpoin tapa asioida ja saada tilanteeseesi sopivimmat yrityspalvelut Brändin perusta: Luotettavuus ja varmuus. Brändi tuotteena: Monikanavaratkaisut julkisiin yrityspalveluihin. Brändi persoonana: Yrityksen paras kaveri. Brändi symbolina: Yritys-Suomen logo Visuaalinen ilme Yhtenäinen visuaalinen ilme vahvistaa brändin tunnettuutta ja auttaa asiakasta löytämään palvelun. Yritys-Suomelle tullaan laatimaan graafinen ohjeisto, joka logon lisäksi ensivaiheessa sisältää mallipohjat kalvoille, esitteille, ilmoituksille ja kirjelomakkeille. Muun esittelymateriaalin (esim. roll-upit ja kansiot) tarvetta harkitaan myöhemmin. Brändin käyttöoikeuden saaneet voivat käyttää Yritys- Suomen graafisen ohjeistuksen mukaista viestintämateriaalia joko sellaisenaan tai vaihtoehtoisesti ne voivat ottaa käyttöönsä vain Yritys-Suomi-logon omiin viestintämateriaaleihinsa sijoitettuna Logo Alla on esitetty Yritys-Suomen logo ja sen kieliversiot. Logoa käytetään kaikissa Yritys-Suomen palvelukanavissa.

21 Logo ja kirjoitusasu Yritys-Suomen graafinen tunnus eli logo on sini-puna-keltainen kuvio, jonka oikealla puolella on teksti muodossa YritysSuomi. Logon oikeassa yläkulmassa käytetään -merkkiä, koska Yritys-Suomi on rekisteröity tavaramerkki. Tavaramerkin omistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Leipätekstissä Yritys-Suomi kirjoitetaan tavuviivalla ja nimen eri osat isoilla alkukirjaimilla. Yhdyssanat kirjoitetaan väliviivalla yhteen esimerkiksi Yritys-Suomi-brändi tai Yritys-Suomi-palvelut. Kieliversioilla ruotsi ja englanti on rinnakkaisnimet FöretagsFinland ja EnterpriseFinland. Myös ne ovat TEM:in rekisteröimiä tavaramerkkejä. Niiden rinnakkaisdomainit ovat ForetagsFinland.fi ja EnterpriseFinland.fi. Yritys-Suomen toimijoiden verkkopalveluissa logon suositeltu sijoituspaikka on vasemman puoleisen päänavigointikentän alapuolella. Yritys-Suomen logon välittömässä yhteydessä ei käytetä brändilupausta (slogan) tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi Logon käyttö ja tilaaminen Logoa käytetään Yritys-Suomesta kertovissa asiallisissa yhteyksissä, esimerkiksi internetissä tai painetussa muodossa olevissa artikkeleissa, joissa kuvataan julkisia yrityspalveluja. Logon saa kopioitua osoitteesta Esim. Firefox-selaimessa napsauttamalla logon päällä hiiren oikeaa nappia ja kohtaa Kopioi kuva tai Näytä kuva. Painokelpoisten logon saa PKT-säätiöstä, puhelin (09) tai sähköpostilla Samalla on ilmoitettava logon käyttötarkoitus.

22 Yritys-Suomi brändistrategiatyö on Euroopan sosiaalirahaston ja työ- ja elinkeinoministeriön osarahoittama hanke. 22

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Tilannekatsaus Mitä on jo tehty Yritys-Suomi-viestintään liittyen - Brändistrategia - Visuaalinen ilme - Strateginen viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007

YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittäminen 15.11.2007 Jaana Lappi KTM, Elinkeino-osasto, TE-keskusryhmä 11/19/2007 1 YritysSuomi verkko- ja puhelinpalvelun kehittämisen lähtökohtana YritysSuomi

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 Miten Yritys-Suomi on mukana yrittäjän arjessa? Miten perustan yrityksen? Mistä tiedän, onko ideani toimiva? Tarvitseeko

Lisätiedot

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Kuntamarkkinat 16.9.2010 16.9.2010 Marjo Öhmann, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Yritys-Suomi puhelinpalvelu mikä? Yritys-Suomi puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen

Lisätiedot

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia!

Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Menestyksen tukeminen vaatii jatkuvaa kehittymistä tulevaisuuden odotuksia! Yritysten odotukset Yritys-Suomi-yhteistyö seudullisissa yrityspalveluissa 6.5.2010 Innovaatiojohtaja Hannele Pohjola Yrityspalvelujärjestelmä

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Yritys-Suomi-palveluiden kehittäminen 06.05.2010. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö

Asiakaslähtöinen Yritys-Suomi-palveluiden kehittäminen 06.05.2010. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakaslähtöinen Yritys-Suomi-palveluiden kehittäminen 06.05.2010 Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö Sisältö Miksi Yritys-Suomi? - Miksi on tärkeää, että meillä on hyvät julkiset yrityspalvelut?

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI. Brändistrategia

YRITYS-SUOMI. Brändistrategia YRITYS-SUOMI Brändistrategia Brändistrategiasta Brändistrategiassa on kysymys asiakkaan uskollisuuden voittamisesta. Se on tiekartta, joka ohjaa kohti tulevaa menestystä: miten toimimalla ja minkälaisella

Lisätiedot

TEM-HALLINNONALAN PALVELUT Yritys-Suomen kehittäminen. Kalle J. Korhonen 9.6.2010

TEM-HALLINNONALAN PALVELUT Yritys-Suomen kehittäminen. Kalle J. Korhonen 9.6.2010 EM-HALLINNONALAN PALVELU Yritys-uomen kehittäminen Kalle. Korhonen 9.6.200 Miksi EM-konserni kehittää asiakkuudenhallintaa? Asiakkuudenhallinnan kehittäminen on kriittistä kolmen muutosvoiman vuoksi Asiakkaiden

Lisätiedot

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA

YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA YRITYS-SUOMEN BRÄNDIKIRJA Luomme Suomelle parempaa tulevaisuutta Toimeliaisuus ja rohkea yrittäjyys luovat hyvinvointia Suomelle. Kilpajuoksussa menestykseen julkisten yrityspalveluiden tehtävänä on toimia

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen osana Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta - lyhyt tilannekatsaus

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen osana Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta - lyhyt tilannekatsaus Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen osana Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta - lyhyt tilannekatsaus Seudullisten yrityspalvelujen koordinaattoreiden työkokous Helsinki, 26.5.2011 Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Yritys-Suomi Yritysneuvonnan vuosipäivät 31.5. 1.6.2012. Sirpa Alitalo Teollisuusneuvos Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto

Yritys-Suomi Yritysneuvonnan vuosipäivät 31.5. 1.6.2012. Sirpa Alitalo Teollisuusneuvos Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto Yritys-Suomi Yritysneuvonnan vuosipäivät 31.5. 1.6.2012 Sirpa Alitalo Teollisuusneuvos Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto Hallitusohjelma linjaa yrityspalvelujen kehitystyötä Kootaan julkiset ja

Lisätiedot

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI

VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI TE-palvelut aina saatavilla VIRANOMAISYHTEISTYÖ RIKOSSEURAAMUSASIAKKAIDEN PROSESSEISSA LAPISSA SEMINAARI 29.3.2017 Eija Sokero Palvelujohtaja Te-palvelut Lappi TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista

Lisätiedot

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015 Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-seminaari 5.5.2015 Marjo Öhmann, Yritys-Suomi-puhelinpalvelu, TE aspa Olen perustamassa yritystä. Mistä pitäisi lähteä liikkeelle, mitä kaikkia asioita täytyy huomioida

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Yritys-Suomi sähköinen oppimisympäristö tukee yhteistä asiakaspalveluprosessia

Yritys-Suomi sähköinen oppimisympäristö tukee yhteistä asiakaspalveluprosessia Yritys-Suomi sähköinen oppimisympäristö tukee yhteistä asiakaspalveluprosessia 10.9.2014 Yritys-Suomi Innosta menestykseen seminaari, Kongressikeskus Paasitorni, Helsinki Hankepäällikkö Tarinka Ringvall,

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut - tilannekatsaus. SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 18.10.2011, Leija yrityspalvelukeskus Tuija Groop

Seudulliset yrityspalvelut - tilannekatsaus. SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 18.10.2011, Leija yrityspalvelukeskus Tuija Groop Seudulliset yrityspalvelut - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 18.10.2011, Leija yrityspalvelukeskus Tuija Groop 1 Monikanavainen Yritys-Suomi Yrityssuomi.fi -sivusto kokoaa yrityspalvelut

Lisätiedot

Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella. Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9.

Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella. Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9. Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9. Esityksen sisältö AHTI lyhyt oppimäärä Hallinnon sähköistäminen yritystoiminnan

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5.

YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. AVAUSFILMI Yritys-Suomi intro filmi YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. AVAUSPUHEENVUORO Työministeri Lauri Ihalainen YRITYS-SUOMI-SEMINAARI 30.5. YRITYS-SUOMI-SEMINAARI

Lisätiedot

Miksi Potkuri tehtiin ja miten siinä on onnistuttu?

Miksi Potkuri tehtiin ja miten siinä on onnistuttu? Miksi Potkuri tehtiin ja miten siinä on onnistuttu? Kalle Euro Turun seudun kehittämiskeskus Timo Metsä Tokila Turun seudun yrityspalvelukeskus Potkuri Potkurin speksit Valmistelu alkoi 1/2004 Kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta Kaupunginhallitus 48 13.02.2012 Kaupunginhallitus 82 11.02.2013 Keski-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Keski-Suomen TE-toimiston toimistoverkkoratkaisun seuraavasta vaiheesta 63/000400/2012 KH 48 Keski-Suomen

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana

ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana 1 Osaaminen, kulttuuri ja työllisyys Innovaatiot ja yritysrahoitus Maaseutu ja energia Ohjaus Liikennejärjestelmä Kunnossapito Rakentaminen Liikenteen palvelut Alueiden

Lisätiedot

Liite 2 Luonnos 12.2.2010

Liite 2 Luonnos 12.2.2010 OSA-ALUEET KUVAUS/TAVOITE TOIMENPITEET 2010 MITTARIT 1. OHJELMA- - - JOHTAMINEN TEM Yritysasiakkuusstrategian tahtotilan mukaisten - TEM-yritysasiakkuuksien Yritysasiakkuuksien asiakkuustoimintojen rakentaminen

Lisätiedot

Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä

Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä Kokemuksia seudullisten yrityspalvelujen yhteistyöstä Yritys-Suomi yhteistyö Pirkanmaalla Jukka Ojala, Pirkanmaan ELY-keskus 29.10.2013 silloin ennen Ruovesi HÄMEENKYRÖN YRITYSPALVELUT OY KAAKKOIS-PIRKANMAAN

Lisätiedot

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN

AVA MET SEUDULLISEN MENESTYKSEN YRITYSPALVELUN SEUDULLISEN YRITYSPALVELUN MENESTYKSEN AVA MET TASAVERTAINEN VERKOSTO KUMPPANIEN TUNTEMUS SITOUTTAVA SOPIMUS LUOTTAMUS TOISEN OSAAMISEEN YHTEINEN VIESTINTÄ 1 HAASTE Seudulliset yrityspalvelut -konseptin

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Marja Rantakaulio TEM

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Marja Rantakaulio TEM TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TOIMINTASUUNNITELMA Marja Rantakaulio TEM Lähtökohta Työmarkkinoiden muutoksiin vastaaminen TE-hallinnolle kaksoishaaste: talouden taantuma ja työvoiman saatavuus pidemmällä

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013

Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 Muutos 22! -koulutus 7.3.2013 TE-palvelujen uudistus - TE-palvelu-uudistuksen lähtökohdat, tavoitteet ja mahdollisuudet Kehittämispäällikkö Seija Sädemaa, Satakunnan ELY-keskus, TYO 1 Esityksen rakenne

Lisätiedot

Rahoitusaamut. Iisalmi 23.9.2015 Kuopio 24.9.2015

Rahoitusaamut. Iisalmi 23.9.2015 Kuopio 24.9.2015 Rahoitusaamut Iisalmi 23.9.2015 Kuopio 24.9.2015 Pohjois-Savon ELY-keskus, Jari Vitikainen 23.9.2015 1 Esityksen sisältö 1. Rahoitusvaihtoehdot 2. Yrityksen kehittämispalvelut 3. Yritys-Suomi ja Team Finland

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen johtaminen ja organisointi - Case Varsinais-Suomen KomPAssi 1 13.10.2017 Johanna Ritvanen Laatusuositus: Asiakas ja palveluohjaus keskiöön SUOSITUS 1 Asiakas- ja

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015

Kotikäyttökokeilut. Etäpalveluhanke, kevät 2015. Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Kotikäyttökokeilut Etäpalveluhanke, kevät 2015 Etäpalvelun koulutus- ja tiedotuspäivä 26.3.2015 Hankkeen tavoite Paikkariippumaton, asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannustehokas asiointikanava koko julkiseen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 31.3.2017 Digi arkeen neuvottelukunta Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Julkisen sektorin palvelukehityksen lähtökohdaksi

Lisätiedot

Ulkomaankaupan tiedonhaun kuva -tarjonnan ja tarpeen kohtaaminen

Ulkomaankaupan tiedonhaun kuva -tarjonnan ja tarpeen kohtaaminen Ulkomaankaupan tiedonhaun kuva -tarjonnan ja tarpeen kohtaaminen Tullitilastotieto: 8000 tuojaa ja 3500 viejää, joiden kaupankäynnin volyymi ylittää 100 000 euron rajan vuodessa Kuka koordinoi? Koordinointi

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10. OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.2013 Oma Yritys-Suomen kehittäminen (1/2) Oma Yritys-Suomi on kirjautuneen

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013

TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus TEM 19.8.2013 TE-palvelu-uudistus tikun nokassa Ison palvelu- ja toimintatapamuutoksen johtaminen on edelleen vaiheessa suunta on selvillä, vaikutukset näkyvät viiveellä Mediamielikuvana

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut

Seudulliset yrityspalvelut Seudulliset yrityspalvelut -missä mennään ja miten eteenpäin Seudulliset yrityspalvelut - Yhteistyöseminaari Helsinki, Finlandia-talo 29.10.2013 TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Mitä ihmiset saavat digipalveluista? Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Mitä ihmiset saavat digipalveluista? Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Mitä ihmiset saavat digipalveluista? Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 30.5.2017 Digitaaliset palvelut ensisijaisiksi -työseminaari Neuvotteleva virkamies Marjukka

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Kansainvälistyville yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden kehittäminen Yrityssuomi.fiverkkopalveluun. 30.5.2013 Hanna Heikkinen, TEM

Kansainvälistyville yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden kehittäminen Yrityssuomi.fiverkkopalveluun. 30.5.2013 Hanna Heikkinen, TEM Kansainvälistyville yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden kehittäminen Yrityssuomi.fiverkkopalveluun 30.5.2013 Hanna Heikkinen, TEM Kansainvälistyvän yrityksen palvelukokonaisuus Esiselvitys toteutettu

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous Helsinki 25.09.2012 Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Monikanavainen

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY

PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY PIRKANMAAN YHTEISEN VIESTINTÄSTRATEGIAN JA BRÄNDIN RAKENTAMINEN PROJEKTIN TYÖPAKETIT VIESTINTÄTOIMISTO TAMMISTO KNUUTILA TAMMISTO OY D I F F E R O O Y 28.6.2010 Työpaketti 1 SUUNNITTELU, ORGANISOINTI JA

Lisätiedot

Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010

Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010 Kotimaisesta palvelusta kansainväliseen menestykseen Kehittämiskeskus Häme Oy, InFAcTo/ Pauliina Airaksinen-Aminoff 1.12.2010 Footer 1 Työjärjestys 1. Osallistujien esittelyt ja tavoitteet 2. Identiteettianalyysin

Lisätiedot

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet

Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Asiakirjatyyppi 1 (7) Liite 1: Team Finland Markkinoiden mahdollisuudet Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Markkinoiden mahdollisuudet -palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 2 Asiakirjatyyppi

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 4.4.2017 JUHTA Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Julkisen sektorin palvelukehityksen lähtökohdaksi ihmisten ja yritysten

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Perustamistuki Varsinais-Suomen ELY-keskus Sivu 1 Perustamistuki (Komission asetus (EU) N:o 702/2014 maa- ja metsätalousalan ryhmäpoikkeusasetus ) tarkoitettu

Lisätiedot

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous Helsinki 29.5.2013 Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Monikanavainen

Lisätiedot

Julkaisun jälkeen maailma valmiina?

Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Julkaisun jälkeen maailma valmiina? Ylläpitoon siirtymisen ABC Kela-seminaari 22.1.2014 Päivi Bergman Kehittämispäällikkö, Viestinnän verkkotiimi Saitin jatkuvan kehittämisen periaate Määrittele strategia,

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com

RakentajaNuuskija. Tuotekuvaus. Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat. melbamail@melbagroup.com RakentajaNuuskija Tuotekuvaus Aikaisin tapa tunnistaa omakotirakentajat melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo RakentajaNuuskija...1 Kaksi näkökulmaa...1 Rakentaja-asiakkaalle tärkeät kokonaiskustannukset...1

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari VRK palvelualustana Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä 28.9.2017 Lea Krohns ja Janne Viskari VRK strategia 2016-2020 Väestörekisterikeskuksen visio Digitalisoimme yhteiskuntaa yhdessä onnistumme.

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Team Finland -esittely

Team Finland -esittely Team Finland -esittely Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena 16.11.2016 Kirsi Kosunen Etelä-Savon Team Finland koordinaattori 14/11/2016 Team Finland -viestintä, syyskuu 2016 2 Team Finland pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

Team Finland pähkinänkuoressa

Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland -verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita neuvonnasta rahoitukseen ja yhteiskuntasuhteiden

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot