Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritys-Suomi-puhelinpalvelu"

Transkriptio

1 Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Kuntamarkkinat Marjo Öhmann, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

2 Yritys-Suomi puhelinpalvelu mikä? Yritys-Suomi puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen Contact Center, joka on tarkoitettu palvelukanavaksi yrityksille ja yrittäjäksi aikoville. Puhelinpalvelusta asiakkaat saavat tietoa, neuvontaa ja opastusta yleisimmissä yritystoimintaa koskevissa kysymyksissä, TEMkonsernin yrityspalveluissa sekä sähköisessä asioinnissa. Tarpeen vaatiessa asiakas oikeaan julkiseen yrityspalveluun tai henkilökohtaiseen palveluun Yritys-Suomi brändilupaus Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi

3 Yritys-Suomi puhelinpalvelu miksi? Yritys-Suomi puhelinpalvelun (ex. Contact Center, ) perustamisen lähtökohtia Asiakasnäkökulma TEM asiakkuusstrategian mukaisesti PP on yksi palvelukanava verkkopalvelun ja henkilökohtaisen palvelun rinnalle (välissä). Asiakas itse valitsee kulloiseenkin tilanteeseen hänelle sopivimman palvelukanavan, kullakin kanavalla omat roolinsa Puhelinpalvelu on helposti tavoitettava ja nopea asiointikanava Tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulma Myös TEM hallinnonalalla joudutaan entistä pienemmillä resursseilla hoitamaan nykyiset ja tulevat tehtävät. PP:n tarkoituksena on tehokkaasti hoitaa suuri osa asiakaskontakteista, jolloin kentällä aikaresurssia vapautuu henkilökohtaiseen palveluun sekä muuhun asiantuntijatyöhön.

4 Yritys-Suomen palvelukanavat Asiointia Kontakteja Tietoa Henkilökohtainen palvelu, kasvokkain Puhelinpalvelu ( käynnistyi v 2010; palvellaan ensi vaiheessa yrityksen perustajia) yrityssuomi.fi Henkilökohtainen Henkilökohtainen palvelu, palvelu, kasvokkain kasvokkain : : Seudullisessa Seudullisessa yrityspalvelussa yrityspalvelussa Erikoistuneet Erikoistuneet Puhelinpalvelu, Puhelinpalvelu, Verkkopalvelua Verkkopalvelua ja ja henkilökohtaista henkilökohtaista palvelua palvelua ohjaava ohjaava ja ja tukeva tukeva kanava kanava Tietoa, Tietoa, kontakteja kontakteja ja ja sähköisiä sähköisiä asiointipalveluja asiointipalveluja tarjoava tarjoava verkkopalvelu verkkopalvelu Pieni Kontaktien määrä Suuri 4.

5 Yritys-Suomi puhelinpalvelu, tavoite Yritys-Suomi brändistrategiatyön mukaisesti: Puhelinpalvelu selvittää asiakkaan tilanteen ja tarpeen Yleisimpiin kysymyksiin pyritään vastaamaan välittömästi Puhelinpalvelu auttaa sähköisessä asioinnissa Tarvittaessa asiointi ohjataan oikeaan julkiseen yrityspalveluun, sähköiseen ja/tai henkilökohtaiseen palvelukanavaan

6

7 Yritys-Suomi-puhelinpalvelun tilannekatsaus Palvelutuotannon virallinen aloitus Ensimmäisenä toimintavuotena suunnattu erityisesti alkaville yrittäjille Palvelutuotannossa n. 11 htv:tä (24 hlöä tilanne ) 9:llä eri ELY-keskusalueelta + YS palvelupäällikkö EP:n ELY:stä Palvelutuotantovastuu: Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksissa Puhelinpalvelun strateginen kehittämis- ja ohjausvastuu TEM:n Konserniohjausyksikössä sekä Työllisyys- ja yrittäjyysosastolla

8 I vuosipuolisko keskittynyt osaamisen kehittämiseen, verkostomaiseen toimintatapaan tiimeittäin, työkalujen haltuunottoon ja yhteistyömuotojen hakemiseen eri organisaatioiden sekä näiden palveluiden kanssa. samalla selkiytetty omaa roolia verkkopalvelun ja henkilökohtaisen palvelun, ml. Seudullisten yrityspalveluiden välimaastossa markkinointitoimenpiteitä tähän mennessä TEM-konsernin sisällä (ELY:t, TE-toimistot, TEKES, PRH, Finnvera, Finpro) sekä tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kesken (VERO, Seudull. Kehittämisyhtiöt, Uusyrityskeskukset) tiedotteilla ja nettijulkaisuilla. Lisäksi toimitettu tiedotteita lehdistöön (tosin hyvin korkea uutiskynnys) ja puhelinvaiheisiin. Mainoskortit alueille vuoden 2010 alussa, uudelleen syys-lokakuussa 2010 Pienimuotoinen lehtikampanja kesällä 2010

9 Yritys-Suomi-puhelinpalvelun tilannekatsaus Palvelun laajentuminen toimiviin yrityksiin asteittain vuoden 2011 aikana Sähköisen asioinnin tuki korostuu: neuvonta ELY-keskusten yritystukien sähköisessä haussa, uudistettavan yrityssuomi-sivuston asiointituki mm. sähköinen LTS, sähköinen palvelupyyntömahdollisuus, valtakunnalliset erityistehtävät ym.?? Tyypillisimmät ELY-keskusten, TE-toimistojen, Finnveran, Finpron, PRH:n ja verohallinnon yrityspalvelut: ensiasteen neuvonta Yhteistyön tiivistäminen muiden Yritys-Suomi toimijoiden ja näiden -palveluiden kanssa

10

11 Tyypillisimpiä kysymyksiä YS PP:ssa Laaja-alaiset, yrityksen perustamiseen liittyvät monialakysymykset Olen perustamassa omaa yritystä, mitä kaikkia asioita täytyy huomioida, mistä apua liiketoimintasuunnitelmaan, miten yritysmuoto valitaan, miten eri yritysmuotoja verotetaan, mikä on yrittäjän sosiaaliturva, mistä voisi saada rahoitusta, millä kriteereillä, yritystoiminnan luvanvaraisuus, miten hoidetaan kirjanpito, tietoa alkavan yrittäjän koulutuksista, kenen kanssa voisi mennä keskustelemaan henkilökohtaisesti ym. Starttiraha Mitkä ovat starttirahan kriteerit, suuruus, prosessi, PRH:n kaupparekisteri Mitä lomakkeita vaaditaan eri yrityksille, mitä liitteitä, lomakkeiden täyttö, miten toimiala täytyy määritellä, miten muutetaan yritysmuotoa, mitä kriteereitä asetetaan yrityksen nimelle,,milloin tarvitaan tilintarkastajia, Y- tunnuksen pysyvyys, mitä vaatimuksia yhtiöjärjesteykselle/yhtiösopimukselle, Verotus Miten eri yhtiömuotoja verotetaan, miten arvonlisävero käyttäytyy, onko liityttävä alv-rekisteriin, alv-huojennus, mikä on verotili, miten oma auto käyttö, päivärahat ja kilometrikorvaukset, ennakkoverojen määräytyminen Eteenpäin ohjaus: Seudulliset yrityspalvelut, TE-toimistot, Uusyrityskeskukset, ELY-keskukset, Finnvera, () Vero (), + sähköiset palvelut verkossa Muita esim. sivutoimisesta yritystoiminnasta: onko sivutoiminen yritystoiminta mahdollista, mitä lupia/ilmoituksia se vaatii, miten vaikuttaa työttömyysturvaan, miten vaikuttaa osakkaiden omistaminen perheyrityksessä työttömyysturvaan Osakeyhtiöistä Perustamisprosessista, verotuksesta, osakassopimuksista, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan asemasta, apporttiomaisuudesta, omistajayrittäjän palkanmaksusta, miten eroaa normaalista työntekijästä, miten tilikausi aloittavalla Ulkomaalainen yrittäjänä, mitä lupia vaaditaan, kuka myöntää, mikä on prosessi, sivuliikkeen perustaminen

12 Yritys-Suomi-puhelinpalvelu ja seudulliset yrityspalvelut Puhelinpalvelussa korostettu 3 kanavan erilaista roolia suhteessa asiakkaisiin Puhelinpalvelu toimii verkkopalvelun ja henkilökohtaisen palvelun välimaastossa, näitä tukien Mm. alkavien yrittäjien osalta puhelinpalvelu tarjoaa asiakastarpeen kartoitusta, yleisneuvontaa yrityksen perustamiseen sekä tietoa julkisista yrityspalveluista, ohjausta eteenpäin syvällisempään keskusteluun (mm. puhelinpalvelussa ei tehdä laskelmia, ei täytetä liiketoimintasuunnitelmia ( teknistä neuvontaa kylläkin esim. Yrityssuomi.fi:n lts) tai arvioida liikeideoita, ei tehdä päätöksiä, äärimmäistä varovaisuutta tulkinnoissa, kannanotoissa) Käytössä koko Suomen kattava kuntataulukko Kunnittain yhteystiedot mm. ELY-keskuksista, TE-toimistoista, toimintaryhmistä, seudullisista yrityspalveluista (kehittämisyhtiöistä, uusyrityskeskuksista ym. alkavan yrittäjän neuvontaorganisaatioista) Taulukko yksi tärkeimmistä työkaluista puhelinpalvelussa Hieman yllättävä havainto; vain pienellä osalla soittajista ollut tieto alueellisista neuvontaorganisaatioista (90/30/3)

13 Yritys-Suomi-puhelinpalvelun yhteistyö Yritys-Suomi-puhelinpalvelun ja kumppaniverkoston toimintamallin kehittämis- ja suunnittelutyö käynnistyi loppuvuonna Tavoitteena saada aikaan yhteinen, selkeä toimintamalli -verkostossa asioinnista, jotta asiakas mahdollisimman pitkälle kokisi saavansa asiantuntevaa kokonaispalvelua yhdellä puhelinsoitolla. Yhteinen puhelinpalveluiden kehittämispäivä , Asiakkaat Asiakkaat Yrityssuomi.fi Yrityssuomi.fi ELY-keskuksiin ELY-keskuksiin ja ja TE-toimistohin TE-toimistohin hajautetut hajautetut YS YS vastauspaikat vastauspaikat YS järjestelmä YS järjestelmä Seudulliset Seudulliset Yrityspalvelut Yrityspalvelut Vero Vero PRH PRH ELY-keskus ELY-keskus Finpro Finpro Tekes Tekes TE-toimistot TE-toimistot Työlinja Työlinja Finnvera Finnvera

14

15

16

17

18

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 9/2012 Hallinnon kehittäminen Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9/2012 Hallinnon kehittäminen

Lisätiedot

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10. OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.2013 Oma Yritys-Suomen kehittäminen (1/2) Oma Yritys-Suomi on kirjautuneen

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen, Balentor Oy Toimeksianto Kevään kehitystyön tuotoksena syntyy yksinkertainen seuduittain sovellettavissa oleva seurantakokonaisuus,

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus

Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Seudullisten yrityspalveluiden prosessikuvausmallin ohjeistus Yritysvalmentaja Kert Kenner, Balentor Oy Gsm. 050 5488278 E-mail. kert.kenner@balentor.fi Miksi prosessien kehittäminen? Näin? Vai näin? Ydin-,

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan

2010 Tunnista Neuvo Ohjaa. Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan 2010 Tunnista Neuvo Ohjaa Opas omistajanvaihdoksen neuvontaan Sisällysluettelo 7 JOHDANTO Neuvojan tehtävistä Vaihdosprosessi ja sen kaksi neuvontavaihetta 12 TUNNISTA Asiakkaan asemoiminen prosessiin

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA julkiset yrityspalvelut 2 Osaavat yritysneuvojat palveluksessanne Sosiaali- ja terveyspalvelualan (SOTE) yrityksessä tarvitaan monenlaista tietoa ja osaamista. Yritys

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITTÄJÄINFO-tilaisuuden ohjelma Starttiraha Jarmo Lepistö, Tampereen te-toimisto Osuuskunta yritysmuotona Mirja Taipale, Tampereen seudun osuustoimintakeskus Ensimetri - yrittäjyysneuvonta

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning

YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning YRITTTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Effiina Jalonen Riku Lempinen Vilma Linna Laura Parviainen Teemu Peltola Pauliina Suojärvi Tomi Tönning 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 YRITYSIDEA... 4 2.1 Yritysidean syntyminen...

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma

Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma 1 Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus Case Nokian Bridge-ohjelma Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Arvioinnin

Lisätiedot

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen

Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen Monta polkua yhteiskunnalliseen yrittämiseen 1 Toimittaja: Sari Vilminko Kirjoittajat: Antti Honkarinta, Terhi Laine, Saila Lehto, Kimmo Nekkula, Sari Vilminko Visuaalinen suunnittelu ja taitto: FixUI

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot