YRITYS-SUOMI. Brändistrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYS-SUOMI. Brändistrategia"

Transkriptio

1 YRITYS-SUOMI Brändistrategia

2 Brändistrategiasta Brändistrategiassa on kysymys asiakkaan uskollisuuden voittamisesta. Se on tiekartta, joka ohjaa kohti tulevaa menestystä: miten toimimalla ja minkälaisella suunnitelmalla saavutamme asiakkaiden uskollisuuden ja itsellemme asettamamme tavoitteet? Parhaimmillaan strategia toimii sisäisesti innostavana unelmana, joka ajaa organisaatiota kehittymään ja kohti tavoitettaan. Brändistrategiatyössä määritellään ensiksi nykytila-analyysin perusteella omat vahvuudet ja heikkoudet sekä asiakkaiden keskeisimmät tarpeet. Tämän perusteella määritellään tavoitteet sekä yhteinen tulevaisuuden tahtotila eli visio ja brändin tavoiteltu positio, jotka jalkautetaan käytäntöön muun muassa asiakaslupauksen, visuaalisen ilmeen sekä markkinoinnin ja viestinnän avulla. 2

3 Brändistrategiasta Kiteytetysti: Brändistrategia = suunnitelma asiakkaiden uskollisuuden voittamiseksi Kommunikaatiostrategia (markkinointi- ja viestintästrategia) = keinovalikoima tämän suunnitelman toteuttamiseksi 3

4 Mikä on Yritys-Suomi brändi? Brändissä kiteytyy se, mitä yritys lupaa asiakkailleen. Brändin tärkein tehtävä on rakentaa asiakasuskollisuutta lisätä luottamusta brändin tarjoamaan kokemukseen. Mitä teemme, mitä olemme? Mikä tekee meidät ainutlaatuiseksi? Minne tahdomme mennä? Kuinka voitamme asiakkaiden luottamuksen? Yritys-Suomi-brändin rakentamiseksi tarvitaan brändistrategia, jossa määritellään brändin peruselementit. 4

5 Nykytila-analyysin yhteenveto

6 Nykytila-analyysin yhteenveto Vahvuudet Mukana kaikki keskeiset toimijat Suurin työ tehty Ammattitaitoiset ihmiset työtä tekemässä Heikkoudet Heikko tunnettuus Sisäisten toimijoiden epäyhtenäisyys Verkkopalvelun selkeydessä puutteita 6 Mahdollisuudet Palvelun uniikin hyödyn löytyminen Palvelun perusainekset olemassa Palvelu tukee käynnissä olevaa yhteiskunnallista muutosta Uhat Ei palvele asiakkaita aidosti ja kävijämäärät jäävät alhaisiksi Lupausten lunastaminen ei onnistu Yrityssuomi.fi jää linkkiportaaliksi

7 Missio, visio ja positio: Miksi ja kenelle olemme olemassa?

8 Taustaa - missio Missiolla tarkoitetaan yrityksen tai organisaation toiminta-ajatusta, sen olemassaolon oikeutusta. Mihin pyrimme joka päivä työssämme? Mikä on roolimme ja tehtävämme yhteiskunnassa? Mikä on lisäarvo, jonka tuotamme asiakkaalle? Missio luo toiminnalle laajemman merkityksen. 8

9 Yritys-Suomen missio Innostamalla yrittäjyyteen, helpottamalla yritysten perustamista sekä tukemalla käytännön arkea ja kasvua luomme menestyksen edellytyksiä koko Suomelle. 9

10 Taustaa - visio Visiolla tarkoitetaan yrityksen tai organisaation itselleen määrittelemää tahtotilaa/tavoitetta tulevaisuudessa. Missä haluamme olla vuonna 2015? Mistä meidät tunnetaan? Visio innostaa, näyttää suuntaa ja vetoaa niin tunteisiin kuin ajatteluun. Visio sisältää usein toiveita ja rohkeita tavoitteita: mikä on unelmamme? Toteutuakseen vision on oltava yhteinen kaikille. 10

11 Taustaa - Yritys-Suomen visio 2015 Jo tällä hetkellä Yritys-Suomi tarjoaa yrityspalveluista tarvitsevalle maan kattavimman palveluverkoston. Palvelun laadun takana on erittäin vahvoja toimijoita niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Kun mukana on yrittäjän kannalta keskeiset toimijat kuten PRH ja Vero, voidaan sanoa, että nk. yhden luukun periaate voi tulevaisuudessa toteutua vain Yritys-Suomen kautta. Jatkossa etumatka yksityisiin palveluihin vielä kasvaa, kun Oma Yritys-Suomen toiminnallisuudet pystytään ottamaan täysimääräisesti käyttöön. Saadakseen ansaitsemansa huomion Yritys-Suomen on otettava itselleen se asema, joka sille kuuluu. 11

12 Yritys-Suomen visio 2015 Yritys-Suomi tunnetaan laadukkaana yrityspalvelujen verkostona, joka yhdistää yritysten tarvitseman tiedon sekä julkiset yrityspalvelut ja sähköisen asioinnin ainutlaatuiseksi, lisäarvoa tuottavaksi kokonaisuudeksi. 12 Yhteistyössä vahvojen julkishallinnon brändien kanssa luomme uutta kulttuuria sekä rakennamme pohjaa uusien yritysten syntymiselle, kasvamiselle ja koko Suomen menestykselle.

13 Taustaa - positio Jotta brändi pysyisi elinvoimaisena, se tarvitsee tavoiteposition, joka on kohderyhmille relevantti, brändille uskottava ja kilpailijoista differoiva. Position, eli asemoinnin suhteessa brändin kilpailijoihin, tulee perustua yrityksen visioon. Hyvä positio on helposti muistettava ja toimii niin sisäisessä kuin ulkoisessa käytössä. 13

14 Yritys-Suomi brändin tavoitepositio Innostava Asiakasorientoitunut TAVOITE Kapea-alainen Sirpaloitunut Monipuolinen Yhtenäinen 14 NYKYINEN Perinteinen Organisaatiolähtöinen

15 Sisäisen innostuksen ja yhteishengen luominen

16 Hissipuhe Jokaisella Yritys-Suomen parissa toimivalla pitäisi olla kristallinkirkas ajatus siitä, mitä tarkoitusta varten palvelu on olemassa, mihin suuntaan se kulkee, ja mikä on kunkin yksilön rooli tavoitteen saavuttamisessa. Tämän ajatuksen tulee olla kerrottavissa ulospäin ns. hissitarinan muodossa. Sisällön on oltava jokaisella pääpiirteittäin sama, mutta tarina kannattaa kertoa omin sanoin, kulloisenkin vastaanottajan näkökulmasta käsin. 16

17 Yritys-Suomen hissipuhe Yritys-Suomi yhdistää yrittäjän arjessaan tarvitseman tiedon, tärkeimmät julkiset palvelut ja sähköisen asioinnin saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi. Helpotamme uusien yritysten perustamista ja autamme olemassa olevia kasvamaan ja kansainvälistymään. 17 Työ- ja elinkeinoministeriön Yritys-Suomi-palvelun muodostavat vahvat julkisen sektorin tahot sekä yrityspalvelutoimijat noin 70 seudulla kaikkialla Suomessa. Ainutlaatuinen asiantuntijaverkostomme palvelee niin verkossa, puhelimitse kuin henkilökohtaisissa tapaamisissa tarjoten tietoa ja neuvontaa.

18 Ulkoisen lupauksen kehittäminen inspiroivammaksi ja muistettavammaksi

19 Asiakaslupauksesta Brändi tarvitsee innostavan ja selkeästi muistettavan asiakaslupauksen, joka osaltaan ajaa sitä kohti tulevaisuuden tahtotilaansa. Lupauksen tarkoitus on houkuttelevasti kertoa kohderyhmille, mistä brändissä on kyse ja miksi sille kannattaisi olla lojaali. 19

20 Yritys-Suomen entinen asiakaslupaus Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi 20

21 Yritys-Suomen uusi asiakaslupaus YRITYS-SUOMI Innosta menestykseen - julkiset yrityspalvelut yhdessä 21

22 Moderni, asiakasorientoitunut tapa tehdä töitä. Yrittäjyyteen innostaminen Sitoutuminen menestykseen myös sisäisesti Yrittäjien ja sellaisiksi aikovien tukeminen Innovaatioiden syntymisen ja toteutumisen tukeminen Innosta menestykseen - julkiset yrityspalvelut yhdessä Mukana valtakunnan vahvimmat toimijat. Koko Suomen tulevaisuus. Yhdessä tekeminen. Toimijat keskenään ja asiakas/yritys- Suomi. 22

23 Yritys-Suomen uusi asiakaslupaus Monimerkityksinen: Kuvaa TEM:in sisäistä asennetta ja missiota: innostamme Suomea ja suomalaisia yrittämään/menestymään Yritys-Suomen toimijat tekevät työtään innosta menestykseen Alkuperäisen yrittämisen innostuksen realisoiminen todelliseksi toiminnaksi Innovaation/idean kääntäminen menestykseksi (aloittavat vs. muuttuvat/kehittyvät yritykset) Lupaus painottuu uusiin sekä muutosvaiheessa oleviin yrittäjiin, muttei sulje muita pois Pidempi versio sisältää tarkemman selitteen palvelun sisällöstä 23

24 Keskeiset viestit

25 Yritys-Suomen keskeiset viestit kohderyhmilleen Yritys-Suomi -brändin asiakaslupauksen avaamiseksi ja todentamiseksi on syytä määritellä pääviestit. Kaikille palvelun kohderyhmille brändin ytimen tulisi pysyä samana, mutta näkökulmat sen viestimiseksi voivat vaihdella kohderyhmittäin. 25

26 Kohderyhmät Yrityksen perustamista harkitsevat henkilöt Kehittymishaluiset pk-yritykset Yritys-Suomen tiimi Yhteiskunta Media 26

27 Viestikartta Pääviesti Yritys-Suomen valtakunnallinen verkosto innostaa yrittäjyyteen antamalla tietoa ja helpottamalla yrityksen perustamista, kasvua ja käytännön arkea, mikä luo menestystä koko Suomelle. Alaviesti 1a Kaikki oleellinen tieto yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnan kehittämisestä sekä tarvittavat palvelut yrityksen arkeen. Alaviesti 1b Yritys-Suomi on alan toimijat yhdistävä laadukas yrityspalvelujen kokonaisuus. Alaviesti 1c Yrittäjyys luo menestystä koko Suomelle. Alaviesti 2a - Tieto ja palvelut kootusti yrityksen perustamisen ja kehittämisen kaikkiin vaiheisiin yhdestä osoitteesta. - Puhelinpalvelusta apua vaivattomasti erityisesti aloittaville yrityksille. - Oma Yritys-Suomi palvelun kautta yritystoimintaan liittyvä sähköinen asiointi yhdessä paikassa yhdellä kirjautumisella. Alaviesti 2b - Yritys-Suomen alla toimivat Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, PRH, Suomen Teollisuussijoitus, Tekes, ELY-keskukset, TE-toimistot, Verohallinto ja useat muut sekä yrityspalvelutoimijat noin 70 seudulla kaikkialla Suomessa. - Yhteinen toimintatapa tuottaa laadukasta palvelua. Alaviesti 2c - Yrittäjyyden edistäminen on keskeistä kilpailukyvyn, työllisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. - Yritys-Suomi tukee yhteiskunnan yrittäjämyönteisyyttä. 27

28 Tonaliteetti

29 Yritys-Suomen tonaliteetti Kohderyhmäkohtaisten viestien lisäksi on hyvä määritellä yleisesti viestinnän äänensävy, jota kaiken Yritys-Suomi brändin kommunikoinnin tulee noudattaa. Äänensävy eli tonaliteetti voidaan määritellä kätevästi esim. avainsana-listan avulla, jota vasten kaikkea kommunikointia voidaan peilata. Avainsanalistassa voidaan lisäksi painottaa tärkeimpiä kriteerejä suuremmalla pistekoolla, jolloin listasta saadaan visuaalinen työväline markkinointikommunikaation kirjoittamisen tueksi. 29

30 Yritys-Suomen tonaliteetti Avoin Avulias Ratkaisuhakuinen Uutta etsivä Helposti ymmärrettävä Innostava Luotettava Asiantunteva Moderni Energinen Yhdessä tekevä Käytännönläheinen Epämuodollinen 30

31 KIITOS!

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista 2. Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista Kommunikaatiostrategia,

Lisätiedot

Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy

Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy Brändikäsikirja 2009 Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy 2 Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan monimutkainen ja sirpaleinen.

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 Miten Yritys-Suomi on mukana yrittäjän arjessa? Miten perustan yrityksen? Mistä tiedän, onko ideani toimiva? Tarvitseeko

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus. viestinnän. työkaluna AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Ajatusjohtajuus viestinnän työkaluna MAALISKUU 2014 Johdanto... 3 Tämän oppaan kirjoittajat... 5 Mitä ajatusjohtajuudella tarkoitetaan?... 6 Ajatusjohtajuuden punainen lanka...

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Tilannekatsaus Mitä on jo tehty Yritys-Suomi-viestintään liittyen - Brändistrategia - Visuaalinen ilme - Strateginen viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille

Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Sitran selvityksiä 82 Palvelutori Ohjaus- ja neuvontapalvelu ikäihmisille Mari Patronen, Jarkko Hämäläinen, Johanna Sola, Johanna Leisio, Timo Koistinen ja Tuula Holja Kesäkuu 2015, 2. uudistettu laitos

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma

Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Monkey Business liiketoimintasuunnitelma Hugo Miskala Tatu Tuohimetsä Opinnäytetyö Huhtikuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 VASTAISKU RIISTOKAPITALISMILLE...5 2 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS...6 2.1 Validiteetti...6 2.2

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018

NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 NUKSUN STRATEGIA 2014-2018 Sisällys 1. Rallattelusta rullaamaan 3 2. Visio kohti unelmaa 4 3. Toiminta-ajatus 4 4. Arvot 5 5. Tavoitteet ja innostaminen 6 6. Strategiset valinnat 6 6.1 Toiminta-alue 6

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen

Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua. Minna-Mari Sivunen Boost Brothers Oy:n toimitilat osana palvelumuotoilua Minna-Mari Sivunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Minna-Mari Sivunen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

Vuoden. palkitut TIETOLIITE. Aalto ES & Antti Rainio. Julkisen tiedon avaaminen kannattaa. Opiskelijat innostuivat kasvuyrittämisestä

Vuoden. palkitut TIETOLIITE. Aalto ES & Antti Rainio. Julkisen tiedon avaaminen kannattaa. Opiskelijat innostuivat kasvuyrittämisestä TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 1/2012 Vuoden 2011 palkitut Aalto ES & Antti Rainio Julkisen tiedon avaaminen kannattaa Opiskelijat innostuivat kasvuyrittämisestä Vuoden 2011 tietotekniikkatuote

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy

Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011. 15.1.2009 Kreab Oy Etelä-Savon maakunnan viestintäsuunnitelma 2009 2011 15.1.2009 Kreab Oy Sisällys JOHDANTO... 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET MIKSI?... 4 Maakunnan lyhyt esittely ja tarina... 4 PÄÄTEEMAT MITÄ?... 5 1. Puhdas järviluonto...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot