Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella. Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella. Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9."

Transkriptio

1 Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9.

2 Esityksen sisältö AHTI lyhyt oppimäärä Hallinnon sähköistäminen yritystoiminnan osa-alue Palveluiden kehittämisen ympäristö Haasteet Yhteenveto Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI Regionförvaltningens enhet för informationsförvaltningstjänst

3 Tämä on AHTí ORGANISAATIO PALVELUT ASIAKASKUNTA Valtakunnallinen aluehallinnolle keskitetysti tieto- ja viestintätekniikan palveluja tuottava yksikkö Perustettu entisten aluehallinnon virastojen tietohallintohenkilöstöstä; n. 165 henkilöä, 60 toimipaikassa, yht. 22 paikkakunnalla Omistajaohjaus TEM:stä ja VM:stä Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI Regionförvaltningens enhet för informationsförvaltningstjänst Tulos- ja palvelusopimuksiin perustuen; Sähköisten palvelujen ja järjestelmien tuotanto ja ylläpito sekä sovitun mukaisten perustietotekniikkapalvelujen järjestäminen Aluehallinnon sähköisten palvelujen ja tietojärjestelmien kehityshankkeisiin osallistuminen Perustietotekniikkakoulutukse n järjestäminen Kaikki käyttäjäpalvelut AHTi Palvelupisteen kautta mm. tuki- ja palvelupyynnöt, aluepalvelu/lähituki, tilaus-, asennus- ja käyttöönottopalvelut n aluehallinnon käyttäjää Aluehallintovirastot (6 kpl) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (15 kpl) Työ- ja elinkeinotoimistot (n. 80 kpl) Maistraatit (24 kpl) Valtiovarainministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Tekes Mikes Maa- ja metsätalousministeriö Suomen ympäristökeskus / YM Patentti- ja rekisterihallitus Väestörekisterikeskus Yhteispalvelupisteet ja seudulliset yrityspalvelupisteet ja keskukset 3 Åland / maakuntahallitus + aluehallintovirasto Salmia (ent. Työvoimaopisto) Haltik (aluehallinnon puhelinvaihde)

4 Hallinnon sähköistäminen 12.9.

5 TEM SADe palvelukokonaisuudet OM Kansalaisen hyvinvointipalvelusuunnittelu Osallistumisympäristön Oma terveys STM OKM Oppijan Sähköisen asioinnin palvelukokonaisuudet Rakennetun ympäristön ja asumisen YM Yrityksen perustajan Työnantajan

6 Yritystoiminnan palvelukokonaisuudet Yrityksen perustajan palvelukokonaisuus (TEM) Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka harkitsevat yrittäjyyttä tai jotka ovat perustamassa yritystä. Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on lisätä yrittäjiksi ryhtyvien osaamista sekä elinkelpoisten uusien yritysten määrää Erityistä huomiota kiinnitetään tuoreen yrityksen liiketoiminnan arviointi- ja kehittämispalveluihin. Työnantajan palvelukokonaisuus (TEM) Palvelu on tarkoitettu työnantajayrityksille ja -yhteisöille sekä työnantajina toimiville kotitalouksille. Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin työnantajapalveluihin ja -velvoitteisiin liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on työnantajien auttaminen työpaikkojen luomisessa ja uusien työsuhteiden solmimisessa. Palvelussa kerrotaan käytännönläheisesti työnantamisen eri vaiheisiin liittyvistä mahdollisuuksista, vastuista ja velvoitteista madaltaen siten kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Kansainvälistyvän yrityksen palvelukokonaisuus (TEM) Palvelukokonaisuus on tarkoitettu yrityksille, jotka harkitsevat tai suunnittelevat kansainvälistymistä. Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus sähköiseen asiointiin yrityksen kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Tavoitteena on lisätä Suomesta kansainvälistyvien yritysten määrää ja edistää liiketoiminnan kasvua uusille markkina-alueille

7 Esiselvitysvaiheen eteneminen Tavoitetila Asiakas- ja sidosryhmäanalyysi Palveluiden vaatimukset Tavoitetilan ero nykytilaan? Kustannushyötyanalyysi Mitä hyötyä saadaan nykytilaan? Arkkitehtuurikustannukset Päätösten haku Hankkeiden rahoituspäätökset Mitä hyötyä saadaan nykytilaan? Kehitystavoitteet ja -aihiot Nykytila ja toimintaympäristö Prosessit, pullonkaulat Arkkitehtuuri Palveluiden volyymit Sidoshankkeiden analysointi Hankkeiden priorisointi Valitaan n hankekokonaisuutta per palvelupolku tarkasteluun tavoitetilan perusteella Hanke-ehdotukset ja -suunnittelu Miten, missä ajassa ja millä kustannuksilla? Yhteinen suunnittelu organisaatioiden kanssa Hankkeiden aloitus ja toteutus

8 Yrityksen perustajan sähköinen palvelupolku Idea YRITYKSEN PERUSTAJAN PROSESSI Ideasta toimivaksi yritykseksi Yrittäjiksi haluavat, keksijät ja muut yrityksen perustajat Tutkijat ja yliopistoissa ja korkeakouluissa syntyvät yritykset Yrityksistä spinnaavat uudet yritykset Toimiva yritys Harkitseminen ja suunnittelu Perustaminen Käynnistäminen Minustako yrittäjä Yritysmuodon valinta Yrityksen liikeidea Liiketoimintasuunnitelma Rahoituksen suunnittelu (sis. Starttirahan hakeminen) Käytännön toimet Perusilmoituksen tekeminen Finnveran pienlaina ja takaushakeminen Neuvonta- ja tukipalvelut Sähköiset kanavat Puhelinpalvelu Kasvokkain tapahtuva palvelu Koulutus ja osaamisen kehittämisen palvelut Muut rahoituspalvelut Lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen Yrityksen ja yrittäjän talous Verotus Työnantajan vastuut ja velvoitteet Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI Regionförvaltningens enhet för informationsförvaltningstjänst

9 YritysSuomi.fi keskitetty palvelukanava Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI Regionförvaltningens enhet för informationsförvaltningstjänst

10 Yrityssuomi.fi SADe-ohjelmassa Yrityssuomi.fi muutetaan vuorovaikutteiseksi asiointiportaaliksi josta löytyy myös asioinnissa tarvittava tietosisältö Toimii asioinnin tukipalveluna Kokoaa yrityksille suunnatut palvelut yhteen osoitteeseen joista keskeiset on oltava sähköisesti asioitavissa v loppuun mennessä

11 Yritys-Suomi.fi verkkopalvelu Asiakkaan prosessit Yhteiset toimintamallit Yritys-Suomi-brändi Yritys-Suomi.fi verkkopalvelu Yritys-Suomipuhelinpalvelu Yritys-Suomipuhelinpalvelu Palvelupisteet Asiakas.. Palvelupisteet; Yleisja erityisneuvonta TOIMINNAN JA YHTEIS- TYÖN RAKENTAMINEN = YHTEINEN TAPA TOIMIA Yritysasiakkuusstrategia 2009 ja kehittämishankkeet Yhteistyö yli hallinnonalojen BRÄNDIRAKENNUS Brändistrategia Visuaalinen ilme Str. viestintä & operat. viestintäsuunnitelma Viestinnän toteutus yhteistyössä

12 Palveluiden kehittämisympäristö

13 Julkinen yrityspalvelujärjestelmä Palvelun tuottajia ja toimijoita paljon Verkosto laaja (valtio, kunnat, seutukunnat, yksityiset jne.) Asiointi monen toimijan kanssa Sähköistettäviä prosesseja ja palveluita samassa suhteessa Hallinnollisen takaan vähentämistavoite % Keskeisiä keinoja regulaation keventäminen ja asioinnin sähköistäminen Helpottaa erityisesti pk-yrityksiä (99% yrityskannasta <50) Tarvitaan useita palvelukanavia ja -malleja Verkkopalvelu, puhelin neuvonta ja tuki, etäopastus, Face-toface

14 Yrityspalvelujärjestelmän toimijat Ulkomaan toimipisteitä yli 60 (Finpro, Tekes, Innovaatiokeskukset FinChi ja FinNode) uiden hallinnonalojen yrityksille suunnatut palvelut UM MMM Invest in Finland Tulli MEK PRH Jämsek.. VTT Finpro ry Teollisuussijoitus Keksintösäätiö Ensimetri Leija Cursor Tekes ELY-keskukset Nihak TE-toimistot GTK Finnvera Oyj Seudulliset Yrityspalvelut.. Lykes... Kuluttajavirasto Verohallinto Jykes Potkuri.. TEM.. Kotimaassa noin 300 toimipistettä

15 Asiakkuussegmentit SEGMENTTI TYYPPIKUVAUS Yrityksen perustajat Paikalliset pienyritykset henkilöasiakkaina asioivia yritystoiminnan perustajia ja keksijöitä, yritystoimintaa harkitsevia aloittavia ja toimivia pieniä yrityksiä Kotimarkkinoille keskittyvät pkyritykset Suomessa toimivia keskisuuria yrityksiä, voivat harjoittaa pienimuotoista vientitoimintaa ja harkita kansainvälistymistä (esim. alihankintayritykset) Kansainvälistymällä kasvua hakevat pk-yritykset kansainvälisillä markkinoilla kasvuun pyrkiviä, kv. toimintaa laajentavia tai merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavia pk-yrityksiä Suuryritykset Yhteisöt EU:n pk-yritysmääritelmän ylittävät suuryrityksiksi luokiteltavat yritykset (yli 250 henkeä ja/tai tase yli 43 M ) toimivat kotimaassa, kansainvälisesti tai globaalisti julkista tutkimusta harjoittavia organisaatioita, kuten ammattikorkeakoulut, tiedekorkeakoulut ja yliopistot sekä tutkimuslaitokset julkinen ja kolmas sektori (julkiset ja valtiolliset toimijat)

16 Yrityssuomi.fi vuorovaikutuksen lisääminen

17 Tilannenäkymä kaikkeen asiointiin Asiakas YritysSuomi.fi Kirjautuminen Yrityksen työpöytä Käyttöoikeuksien hallinta Asiointitili Omat tiedot Yksittäinen asiointi Asiointipalvelut Ulkopuoliset palvelutuottajat Arkisto Viestintä Todo Kutsuttu Neuvoja- rooli Valtuutettu käsittelijä- rooli Neuvojan näkymä Käsittelijän näkymä Asiointipalvelusta vastaava viranomainen Kutsujono Käsittelyjono Tukipalvelut Neuvojaprofiili Neuvojan työpöytä Tietämyskanta Käsittelijän työpöytä

18

19 Haasteita

20 Kehittämisen haasteita? Sähköinen hallinto ei synny itsestään Tarvitaan eri tahojen ja verkostojen aktiivista yhteistyötä Tarvitaan tehokkaat välineet yhdessä tekemiseen yli organisaatiorajojen Palvelu- ja asiointitapahtumia tulee rikastaa helposti Asiakkaalle mielekäs ja käyttötilanteeseen sopiva kanava Semisähköistäminen vs. järjestelmäintegraatio Hallinnon toiminta perustuu yhä enemmän asiakaslähtöisyyteen Palveluiden sähköistäminen on strategia/toimintalähtöistä huomio kiinnittyy yhä enemmän ulkopuolisiin tahoihin ja niiden palvelemiseen Verkottunut ja läpinäkyvä hallinto mahdollistuu Osaamisen jakaminen, tuottavuuden parantuminen, palveluketjut

21 Yhteenveto

22 Yhteenveto Hallintoa sähköistetään vauhdilla SADe- ohjelman hankkeiden avulla 2013 loppuun mennessä Yritystoiminnan alueella sähköistäminen on keskeinen keino hallinnollisen taakan vähentämisessä Toimijat ovat aktiviisia ja erittäin innostuneita Yritystoiminnan julkiset keskeiset tieto ja asiointipalvelut kootaan Yrityssuomi palvelukanavaan Palveluiden tuottaminen hajautettu Palveluiden kokoaminen ns. yhden luukun periaatteela tukee monella tavoin hallinnon sähköistämistä ja rikastaa palvelutapahtumia

23 Kiitos & Kysymyksiä Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI Regionförvaltningens enhet för informationsförvaltningstjänst

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Kuntamarkkinat 16.9.2010 16.9.2010 Marjo Öhmann, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Yritys-Suomi puhelinpalvelu mikä? Yritys-Suomi puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

TEM-konsernin tulevaisuuden sähköiset yrityspalvelut -workshop 31.5.2011

TEM-konsernin tulevaisuuden sähköiset yrityspalvelut -workshop 31.5.2011 TEM-konsernin tulevaisuuden sähköiset yrityspalvelut -workshop 31.5.2011 Ryhmä 1: Uudet yrityksille rakennettavat palvelukokonaisuudet Ryhmän vetäjät: Sirpa Alitalo,TEM ja Päivi Tommila, TEM Ryhmälle esitetyt

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa 26.6.2012 Esityksen rakenne Tyypilliset rahoitustarpeet

Lisätiedot

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10. OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.2013 Oma Yritys-Suomen kehittäminen (1/2) Oma Yritys-Suomi on kirjautuneen

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

SADe-ohjelmasta palveluja kunnille ja kuntalaisille

SADe-ohjelmasta palveluja kunnille ja kuntalaisille SADe-ohjelmasta palveluja kunnille ja kuntalaisille Porin seudun tieto- ja asiakirjahallintotyöryhmän kokous, Ulvila Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 1.4.2014 JulkICT 2014 keskeiset tavoitteet 1. Kansallisen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA julkiset yrityspalvelut 2 Osaavat yritysneuvojat palveluksessanne Sosiaali- ja terveyspalvelualan (SOTE) yrityksessä tarvitaan monenlaista tietoa ja osaamista. Yritys

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot