ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana"

Transkriptio

1 ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana 1

2 Osaaminen, kulttuuri ja työllisyys Innovaatiot ja yritysrahoitus Maaseutu ja energia Ohjaus Liikennejärjestelmä Kunnossapito Rakentaminen Liikenteen palvelut Alueiden käyttö ja luonnonsuojelu Ympäristönsuojelu Ympäristön hoito ja vesivarojen käyttö Ympäristön tila ja seuranta Pohjois-Savon ELY-keskuksen organisaatio (vastuualueet, yksiköt ja yhteiset toiminnot)* Ylijohtaja Kari Virranta Johtoryhmä Hallintoyksikkö Hallintojohtaja Tommi Huttunen Maksatusyksikkö Strategia- ja aluekehitys Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue Johtaja Kari Virranta Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue Johtaja Petri Keränen Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue Johtaja Jari Mutanen Asiakkuus Viestintä EU-asiat TE-toimistot *) lisäksi vastuualueilla voi olla yhden yksikön sisäisiä tai ao. vastuualueen yhteisiä ryhmiä

3 Julkisia rahoittajia Finnvera Oyj Lainat ja takaukset (investoinnit, käyttöpääoma, oma pääoma) ELY-keskukset Avustukset (investoinnit ja kehittäminen), pääosin EU-pohjaista rahoitusta Tekes Avustukset ja lainat (tutkimus, tuotekehitys ja muu kehittäminen) Julkiset pääomasijoittajat (Avera, Sitra ym.) Oman pääoman ehtoiset rahoitukset Kunnat Avustukset ja takaukset 3

4 ELY-keskuksen avustukset investointeihin Kohteena pääasiassa kone- ja kalustoinvestoinnit ja toimitilan rakentaminen Tukiprosentti vaihtelee yrityskoon mukaan % Pääasiassa EU-rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR:sta (yrityksen kehittämisavustus) tai Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (investointituki) yrityksen sijainti (Iisalmi, Kuopio, Varkaus keskusta) ja koko (alle vai yli 10 hlöä) määrää, mistä rahastosta tukea haetaan, hakumenettely rahaston mukaan Tukikelpoisia aloja esim. tuotannollinen toiminta (mm. metallialan yritykset, puunjalostus, elintarvikkeiden jalostus), matkailupalvelut, yrityspalvelut (kilpailutilanne) Tukea ei myönnetä kaupan alalle, palveluihin (pääsääntöisesti), urakointiin (rakennus, kone, sähkö, lvi- ym.), kuljetusalalle ja yleensäkin aloille, joilla on paljon tarjontaa ja kilpailua Tarkemmat ehdot vuotuisissa rahoituslinjauksissa - yritystoiminta - rahoitus 4

5 ELY-keskuksen avustukset muihin kehittämistoimenpiteisiin Kohteena esim. tuotekehitys, tuotantomenetelmien kehitys, kansainvälistyminen, kokonaisvaltainen kehittäminen yrityksessä Oltava aina merkittävä hanke yrityksen toimintaan suhteutettuna Tukiprosentti vaihtelee hankkeen mukaan % Tyypillisimmin tuen kohteena ulkopuolisten palveluiden hankinta, joskus myös ns. avainhenkilön palkkaaminen Hankesuunnitelma oltava aina hakemuksen liitteenä Pääasiassa EU-rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR:sta (yrityksen kehittämisavustus) tai Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (kehittämistuki) Toimialat laajemmin mahdollisia kuin investointeihin kohdistuvassa tuessa 5

6 Valmistelurahoitus Valmistelurahoitus tuotekehitys tai muun kehittämishankkeen valmisteluun (max tuki /70 % kustannuksista) lyhytkestoisiin selvityksiin, jotka edistävät pienten ja keskisuurten yritysten valmiuksia käynnistää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita, uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistymistä, kansainvälistymistä, kehittämiseen liittyvää teknologisen tai liiketoimintaosaamisen lisäämistä. Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvat menot tarjousten ja hakijan suunnitelman perusteella. Yrityksen palkkamenoja ja matkamenoja rajoituksin hankkeen ajalta niiden henkilöiden osalta, joiden työpanos on hankkeen toteuttamisessa oleellinen. 6

7 TUEN HAKEMINEN hakemus ennen hankkeen aloitusta, ei hakuaikoja Lomakkeet ja sähköinen asiointi yritystutkimus = hankkeen käsittely (kannattavan toiminnan edellytykset) päätös tuki maksetaan hankkeen toteuttamisen jälkeen max kahdessa osassa, toteutusaika noin 2 vuotta seuranta 7

8 Välineitä yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen yrityskohtaiset kehittämisohjelmat 8

9 YRITYSKOHTAISET KEHITTÄMISOHJELMAT valtakunnallisia merkkituotteita määrämuotoisia; tietty perusrakenne ( tuotekonsepti ) tehdään nykytila-analyysi kartoitetaan kehittämistarpeet priorisoidaan kehittämistarpeet laaditaan kehittämisohjelma toimenpiteet aikataulu vastuuhenkilöt panostustarve seurataan ohjelman toteutumista (seurantapäivät) sertifioidut, kilpailutetut tekijät, jotka saaneet koulutuksen ko. tuotteen tekemiseen asiantuntijat löytyvät nk. täsmätyökaluja asiakkaan tiettyyn tarpeeseen asiakas maksaa palvelusta % omarahoitusosuuden, kiinteä hinta perusohjelma 1-4 päivää, lisäpäivät 1-5 päivää Lisätietoa 9

10 Yritystoiminnan aloitusvaiheeseen ProStart TuoteStart Yritysideoiden arviointi- ja kehittämisohjelma TAVOITE: auttaa yrittäjäksi aikovaa arvioimaan yritysideansa elinkelpoisuus ja mahdollisuutensa ryhtyä yrittäjäksi, 100 Tuote- ja palveluideoiden kehittämisohjelma TAVOITE: tarkoitettu jatkojalostamaan uusia, alkavia tuote- tai palveluideoita, käynnistämään tuotekehityshankkeita sekä auttamaan ideoita tai keksintöjä kehittymään kaupallistettaviksi tuotteiksi ja kannattavaksi yritystoiminnaksi. Alkaen100 10

11 Yritystoiminnan yleiseen kehittämiseen Kunto Liiketoiminnan kehittämisohjelma TAVOITE: selvittää yrityksen liiketoiminnan nykytila ja kehittämisen painopisteet sekä laatia yritykselle kehittämisohjelma, jolla varmistetaan liiketoiminnan parempi hallinta ja autetaan yritystä kilpailukyvyn parantamisessa sekä tarvittaessa liiketoiminnan uudelleensuuntaamisessa, pieni yritys 450 PK-LTS Pk-yritysten liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelma TAVOITE: laatia yritykselle ajan tasalla oleva liiketoimintasuunnitelma ja antaa yritysjohdolle valmiudet laatia ja päivittää liiketoimintasuunnitelmaa pieni yritys 350 (2pv) tai 700 (4pv) 11

12 Yritystoiminnan tiettyihin osa-alueisiin Myyntiteho easkel Markkinoinnin ja myynnin kehittämisohjelma TAVOITE: yrityksen ja markkinoiden nykytilan arvioinnin sekä lähiajan kehityksen ennakoinnin pohjalta suunnitellaan yrityksen markkinoinnin ja myynnin strategiat sekä laaditaan toimenpideohjelma, jonka avulla yrityksen markkinointi- ja myyntiponnistelut suunnataan entistä osuvammin ja tehokkaammin. Pieni yritys 500 Sähköisen liiketoiminnan kehittämisohjelma TAVOITE: kartoittaa sähköisen liiketoiminnan tuomia mahdollisuuksia yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä sekä tunnistaa keskeiset sähköisen liiketoiminnan kehittämiskohteet yrityksessä. Yritys saa toimenpiteistetyn ja aikataulutetun sähköisen liiketoiminnan kehittämisohjelman. Pieni yritys

13 Yritystoiminnan tiettyihin osa-alueisiin Balanssi Talouden ja rahoituksen kehittämisohjelma TAVOITE: varmistaa yrityksen rahoituksellinen tasapaino sekä alentaa yrityksen rahoituskustannuksia, pieni yritys

14 Yritystoiminnan tiettyihin tilanteisiin Globaali Kansainvälistymisen kehittämisohjelma TAVOITE: selvittää ja arvioida yrityksen kansainvälistymisvalmiudet sekä laatia yritykselle kansainvälistymisen kehittämisohjelma, pieni yritys 760 ViestinVaihto Hallittuun sukupolvenvaihdokseen valmentava kehittämisohjelma TAVOITE: auttaa sukupolvenvaihdostilanteessa olevia pkyrityksiä valmistautumaan sukupolven- ja/tai omistajanvaihdosprosessiin sekä tekemään vaihdokseen liittyvät valinnat ja ratkaisut hallitusti

15 Yritystoiminnan kehittämiseen yrityksille yli 10 henkilöä Tuotto + Tuotannollisten yritysten tuottavuuden kehittämisohjelma TAVOITE: selvittää yrityksen tuottavuuden nykytila sekä kehittämismahdollisuudet ja laatia analyysin pohjalta yritykselle tuottavuuden kehittämisohjelma. Tavoitteena on tuottavuuden jatkuva, pitkäjänteinen parantaminen johdon ja henkilöstön yhteistyönä, alkaen

16 Yritys-Suomi-palvelut Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi

17 Mikä on Yritys-Suomi? Yritys-Suomi on palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille Yritys tai yrittäjäksi aikova löytää kaikki tarvitsemansa tiedot ja yrityspalvelut helposti ja nopeasti Yritys-Suomen kautta Yritys-Suomi kokoaa julkiset yrityspalvelut yhteen, yhden brändin taakse Palvelukokonaisuutta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 17.

18 Sinua palvelevat ELY-keskukset Finnvera Finpro Keksintösäätiö Patentti- ja rekisterihallitus seudulliset Yritys-Suomiyrityspalvelutoimijat - Kehittämisyhtiöt ja kunnat - Uusyrityskeskukset - teknologiakeskukset - ProAgria, leader-toimintaryhmät Suomen Teollisuussijoitus Tekes TE-toimistot Tulli Verohallinto 18.

19 Yritys-Suomi tarjoaa tietoa ja palveluita monikanavaisesti 1. Käy verkkopalvelussamme (www.yrityssuomi.fi) 2. Soita puhelinpalveluumme (Yritys-Suomi-puhelinpalvelu) 3. Tule henkilökohtaiseen tapaamiseen (mukana olevien organisaatioiden yritysneuvojat) 19.

20 Kiitoksia mielenkiinnosta! Jari Vitikainen Yrityspalvelupäällikkö Pohjois-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ELY-keskus, Jari Vitikainen

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.

yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri. yhteystiedot Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry Asematie 5, 60800 Ilmajoki t (06) 424 4005 t www.liiveri.net t toimisto@liiveri.net Mitkä Leader-ryhmät? Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä

Lisätiedot

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1

Kasvun avauksia Ylä-Pirkanmaalle! Rakennemuutosohjelma 2011-2012 Liite 1 Yrityskehittäminen * Pirkanmaan ELY-keskus Investointituki (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma) Maatiloille ja mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut

HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA. julkiset yrityspalvelut HOITO- JA HOIVAYRITTÄJYYDEN TUKENA julkiset yrityspalvelut 2 Osaavat yritysneuvojat palveluksessanne Sosiaali- ja terveyspalvelualan (SOTE) yrityksessä tarvitaan monenlaista tietoa ja osaamista. Yritys

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010

Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Pirkanmaan ELY-keskuksen Rahoituspalvelut Yrityksille 2010 Kehittämisavustus Pankit/rahoitusyhtiöt Finnvera -lainat, takaukset Maaseudun yritystuet Tekes Finnfund UM KTM/yhteisvienti Mikä yritys Koko,

Lisätiedot

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille?

Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Mitä Pohjois-Pohjanmaan TEkeskus tarjoaa yrityksille? Neuvonta ja koulutus Tuotteistetut asiantuntijapalvelut, yritysosasto Yrityksen kehittämisavustus, yritysosasto Maaseudun yritystoiminnan tuki, maaseutuosasto

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelut yrittäjälle Anne Pulkkinen Asiantuntija, yrityskehitys anne.pulkkinen@ely-keskus.fi p. 044 436 8008 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu

Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Työvoima- ja elinkeinokeskus Keski-Suomen TE-keskuksen esittely Valtion aluehallinto uudistuu Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 14.12.2009 1 Työ- ja elinkeinokeskukset (TE-keskukset) 15 kpl Suomessa Työ-

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Pohjois-Karjalan TE-keskuksen yritysrahoitus ja sen linjauksia Linjauksen tavoitteena on pyrkiä parantamaan yritysten kehittämisrahoituksen vaikuttavuutta ja eri rahoituslähteiden sovitusta. Tavoitteena

Lisätiedot

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa Ohjelmakausi 2007-2013 Tarkennettu 1.1.2014, koskee ajanjaksoa 1.1.-30.6.2014 Sisältö 1.

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET

LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET LÄNSI-SUOMEN YRITYSRAHOITUSLINJAUKSET Keski-Suomi Pirkanmaa Varsinais-Suomi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Voimassa toistaiseksi 16.3.2015 alkaen Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 2. RAHOITUKSEN

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014

Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus kasvun ja kansainvälistymisen tuet 26.8.2014 Itsenäisyydenaukio 2, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Team.Finland.fi

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskus palvelee

Forssan Seudun Kehittämiskeskus palvelee Forssan Seudun Kehittämiskeskus palvelee Koulukatu 13 (PL 54), 30100 Forssa puh. 03 4141 720 fax 03 4141 740 Sähköposti: etunimi.sukunimi@fskk.fi Sivu 1/14 Perusneuvonta: Yritysneuvoja Sirpa Hirvonen,

Lisätiedot

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla

Rucola Plus -rahoitusselvitys. Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Matkailuyrityksille ja matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla Rucola Plus -rahoitusselvitys Yrityksille Joilla Venäjäperusasiat kunnossa

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM

Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Yritystoiminnan rahoitus mikro- ja pk-yrityksille TEM, MMM Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Innovaatiot ja yritysrahoitus Kari Rintala 13.12.2012 1 Rahoitustuotteet yrityksille 1. Maaseuturahaston yritystuki

Lisätiedot

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31. Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8 1.9.2010 Finlandia-talo Neuvotteleva virkamies Anna-Liisa

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut. Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija

Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut. Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija Hämeen ELY-keskus Rahoituspalvelut Matti Nykänen Rahoitusasiantuntija 1 Esityksen aiheena Yrityksen kehittämisavustus ja rahoituslinjaukset Pikaisessa esittelyssä myös Yritysten kehittämispalvelut Kehittämisavustus

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Ratapihankatu 36, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Yritysten kasvun

Lisätiedot

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla

Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Julkista tukea ja rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistyvälle yritykselle Kasva ja menesty kansainvälisillä markkinoilla Kimmo Aura Aluepäällikkö, Uusimaa 26.6.2012 Esityksen rakenne Tyypilliset rahoitustarpeet

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot