Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen osana Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta - lyhyt tilannekatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen osana Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta - lyhyt tilannekatsaus"

Transkriptio

1 Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen osana Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta - lyhyt tilannekatsaus Seudullisten yrityspalvelujen koordinaattoreiden työkokous Helsinki, Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

2 Miksi - valtakunnallisesti/ seuduilla Asiakkaiden odotukset Tuottavuus TEM-konserni yhteistyökumppaneineen palvelee asiakkaitaan tasapainottaen asiakaslähtöisyyden, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. 2

3 Asiointia Yritys-Suomen palvelukanavat Henkilökohtainen palvelu, kasvokkain Henkilökohtainen Henkilökohtainen palvelu, palvelu, kasvokkain: kasvokkain: n. n Seudullisessa Seudullisessa yrityspalvelussa yrityspalvelussa Erikoistuneet Erikoistuneet Kontakteja Tietoa Puhelinpalvelu ( käynnistyi v 2010; palvellaan ensi vaiheessa yrityksen perustajia) yrityssuomi.fi Yritys-Suomipuhelinpalvelu Yritys-Suomipuhelinpalvelu alkaville alkaville yrityksille yrityksille Tietoa, Tietoa, kontakteja kontakteja ja ja sähköisiä sähköisiä asiointipalveluja asiointipalveluja tarjoava tarjoava verkkopalvelu verkkopalvelu Pieni Kontaktien määrä Suuri 3.

4 Seudulliset yrityspalvelut muodostavat Yritys-Suomen tärkeimmän henkilökohtaisen palvelun kanavan SeutuYp hankkeen tavoitteet: SEUDULLISTEN YRITYSPALVELUJEN YHTEISTYÖ UUDELLE TASOLLE 1. Parantaa asiakaslähtöisyyttä yrityspalveluissa 2. Määritellä ja sopia yrityspalveluorganisaatioiden roolit ja vastuut yhteistyön tiivistäminen uudistetut palvelusopimukset 3. Lisätä palvelujen tunnettuutta ja löydettävyyttä osana Yritys- Suomi-palvelujärjestelmää 4. Vahvistaa TE-toimistojen roolia seudullisissa yrityspalveluissa. Tehdä TE-toimistojen palvelut näkyväksi yrityspalveluina. 4.

5 5. 5

6 SeutuYp kehitystyön tilanne Arviointi- ja kehittämiskeskusteluja yrityspalveluorganisaatioiden kesken on käyty n. 50 seudulla + Itä-Suomi 11 seutua mennessä on hyväksytty 32 Yritys-Suomen kriteerit täyttävää seudullista yhteispalvelusopimusta - Kotkan Haminan seutu, Koillismaan seutu, Ylä-Pirkanmaan seutu, Salon seutu, Kyrösjärven seutu, Nivala-Haapajärvi, Ylivieska, Espoo, Hämeenlinna, Forssa, Mikkeli, Witas, Päijät-Häme, Vantaa, Kainuu, Jyväskylän seutu, Saarijärvi, Karstula, Järviseutu, Tampereen kaupunkiseutu, Ylä-Savo, Kuusiokunnat, Kaakkois-Pirkanmaa, Pieksämäki, Turunmaa ja Savonlinna, Kaustinen, Haapavesi- Siikalatva, Tunturi-Lappi, Keuruu, Jämsä ja Koillis-Savo Tavoitteena on, että kesäkuun loppuun mennessä hyväksyttyjä yrityspalvelusopimuksia on vähintään 40 8 Yritys-Suomi ELYkeskusaluetta Häme, Pirkanmaa, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi sekä Kainuu, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo 6.

7 Hanke edistynyt hyvin Tavoitteet on täytetty Vuoden 2010 lopussa tehty kysely osoittaa, että hankkeen kohderyhmä on ollut tyytyväinen Tavoitteellinen yhteistyö on tiivistynyt - Viestintä, roolit, asiakasprosessit, seuranta, yhteiset työkalut, osaamisen kehittäminen On syntymässä uusia toimintatapoja - Eri asioita eri seuduilla Suunnitelmallisuus toimijoiden välillä on lisääntynyt Viestintä on kehittynyt TE-toimistot ovat selvästi aikaisempaa tiiviimmin mukana seudullisessa yrityspalveluyhteistyössä (ELY:jen SeutuYp -yhdyshenkilöille tehty kysely joulukuussa 2010) 7.

8 Toimenpiteet Toiminnan liikkeellelähd hdön n tukeminen seuduilla Seurantatietojen kerää ääminen ja jakaminen Arviointikyselyt vuosittain Ohjausryhmien itsearvioinnin kehittäminen Seudullisten tilaisuuksien järjestj rjestäminen Teemaryhmäty työskentelyn käynnistk ynnistäminen Hankkeen viestintä ja markkinointi - Nettisivut, hyvät t käytk ytännöt lehti, Yritys-Suomi tilaisuudet, hankkeen esite Hankkeen edistymisen arviointi - Vuosittainen väliarvio, v seudullisen yhteistyön n kehittymisen arviointi v. 2013, ulkopuolinen arviointi osana Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän n kokonaisarviointia 8.

9 SeutuYp hankkeen rajapinnat TEM:ssä 1. Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän kokonaiskehittäminen/ TEM konserniohjausyksikkö/ Sirpa Alitalo ja Jaana Lappi - Yrityssuomi.fi uudistustyö; valtakunnallisten ja seudullisten sivujen linkittäminen (seutunäkymät) Jarmo Kovero, Merja Heinonen/ AHTI - Yritys-Suomi-puhelinpalvelun kehittäminen osana TEM Contact Center kokonaisuutta TEM työllisyys- ja yrittäjyysosasto Tuija Groop ja Marjo Öhmann Etelä-Pohjanmaan ELY - Yritys-Suomen brändityö ja viestintä Hanna Heikkinen/ KOY TEM yritysasiakkuusstrategiatyön pilotointi käynnissä Kirsi Wendelin- Arponen/ Varsinais-Suomen ELY 2. TE-toimistouudistus - TE-toimistojen muutostukihanke TEM työllisyys- ja yrittäjyysosasto/ ylijohtaja Tuija Oivo 3. Yritysneuvojakoulutus - Tavoitteena, että vuoden 2011 loppuun mennessä koulutukseen osallistunut n. 700 yritysneuvojaa Riikka Vataja/ KOY 4. KOTTI/ Yritysharava toimintamallin kehittäminen ja tuloksien hyödyntäminen seuduilla Marja Taskinen, Jarmo Palm/ TYO 9.

10 10.

11 Yritys-Suomi-puhelinpalvelun palveluprosessi Puhelinpalvelu selvittää asiakkaan tilanteen ja tarpeen Yleisimpiin kysymyksiin pyritään vastaamaan välittömästi Puhelinpalvelu auttaa sähköisessä asioinnissa Tarvittaessa asiointi ohjataan oikeaan julkiseen yrityspalveluun, sähköiseen ja/tai henkilökohtaiseen palvelukanavaan Erikoisasiantuntemusta vaativat kysymykset ohjataan oikealle asiantuntijalle ja vastaus luvataan kahdessa päivässä Yllättäen vain pienellä osalla soittajista on ollut tietoa alueensa seudullisista yrityspalveluista - Esim. yhteenveto yksittäisen vastaajan caseista: 96 tullutta puhelua, näistä n. 30:ssa ohjattu ottamaan yhteyttä myös seudullisiin yrityspalveluihin. Näistä 30:stä ainoastaan 3:lla soittajalla oli entuudestaan tieto ko. seudun yrityspalveluista!!! 11.

12 Yritys-Suomi-puhelinpalvelun yhteistyö Yritys-Suomi-puhelinpalvelun ja kumppaniverkoston toimintamallin kehittämis- ja suunnittelutyö käynnistyi loppuvuonna Tavoitteena saada aikaan yhteinen, selkeä toimintamalli CC-verkostossa asioinnista, jotta asiakas mahdollisimman pitkälle kokisi saavansa asiantuntevaa kokonaispalvelua yhdellä puhelinsoitolla Asiakkaat Asiakkaat Yrityssuomi.fi Yrityssuomi.fi ELY-keskuksiin ELY-keskuksiin ja ja TE-toimistohin TE-toimistohin hajautetut hajautetut YS YS CC CC vastauspaikat vastauspaikat YS CC järjestelmä YS CC järjestelmä TE-toimistot TE-toimistot Työlinja Työlinja Tulli Tulli Vero Vero PRH PRH Finpro Finpro Tekes Tekes Finnvera Finnvera Seudulliset Seudulliset yrityspalvelut yrityspalvelut Keksintösäätiö Keksintösäätiö PKTsäätiö PKTsäätiö 12.

13 Yritys-Suomi-brändi ja viestintä Mitä tehty tähän mennessä - Yritys-Suomi-brändistrategia - Visuaalinen ilme ja graafinen ohjeisto - strateginen viestintäsuunnitelma Mitä meneillään - perustettu Yritys-Suomi viestintäryhmä, jonka ensimmäisenä tehtävänä on operatiivisen viestintäsuunnitelman laatiminen keväällä viestintätoimenpiteiden aloittaminen (sidotaan yrityssuomi.fi lanseeraukseen) valtakunnallinen viestintä tukee alueellista viestintää Seuduille teetettävän materiaalipaketin sisältö - Yritys-Suomi seututunnus, Verkkobanneripohja, Kirjekuoripohja, Käyntikorttipohja, Lomakepohja, PowerPoint-kalvopohjat, Word-lomake

14 Viestintätoimenpiteet huhtikuu 2011 Yritys-Suomiviestintäorganisaation rakentaminen Yritys-Suomi-tietopaketti (esite+ kalvot) toimijoiden käyttöön Oma Yritys- Messut Valtio EXPO Ys.fi:n launch Verkkopalvelun julkistustilaisuus, pienimuotoista viestintää (sosiaalinen media, sähköiset viestintäkanavat) kesäkuu EK:n Prima-lehti SY:n lehti jne Hyvien seutuesimerkkien haku ja niistä viestiminen Vastuuhenkilöiden koulutukset alueilla Seudulliset Yritys-Suomi-päivät Laajempi markkinointikampanja (radio, TV??) syys-lokakuu Kevät 2011 Kesä 2011 Syksy

15 Seudulliset Yritys-Suomi-päivät syksy 2011 Seuduille lisää näkyvyyttä ns. Yritys-Suomi avoimet ovet-päivien kautta Yhdenmukainen konsepti tilaisuuksille Tarkoituksena kutsua paikalle mm. paikallisia yrittäjiä, vaikuttajia, oppilaitosten edustajia sekä mediaa Ohjelmassa: - Avauspuheenvuoro (esim. ELYstä tai TEM:stä) - Video keskustelun avaukseksi (esim. kaksi nimekästä hlöä keskustelee yrittäjyydestä) - Paneelikeskustelu (seudun yrityselämästä) - Yritys-Suomi-puheenvuoro Valmis konsepti TEM:stä, video ja aiheet paneelikeskustelulle LISÄTIETOJA: puh

16 Valtakunnallinen yritysneuvojien valmennusohjelma Tavoitteena tasalaatuisten yritysneuvontapalvelujen takaaminen sekä yritysneuvontatyötä tekevien henkilöiden verkostoitumisen tukeminen Käytännön toteutus tehdään ELY-keskusalueilla, jotka ovat valinneet koulutuksen toimittajat puitejärjestelyn pohjalta tehdyn kevennetyn kilpailutuksen kautta Yhteensä 46 ohjelmaa päättynyt (Manner-Suomi 33, Itä-Suomi 13) 4 ohjelmaa käynnissä 1 aikataulutuksen alla Yhteensä n. 700 neuvojaa suorittanut koulutuksen Puitesopimukset voimassa 2011 loppuun 16.

17 Valtakunnallinen yritysneuvojien valmennusohjelma: jatkosuunnitelmat Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Talousosaaminen ,21% 2. Palveluiden tuotteistaminen 70 31,53% 3. Liiketoimintasuunnitelman suunnittelu ja ohjaus 61 27,48% 4. Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen 76 34,23% 5. Pienyritysten laatujärjestelmät 58 26,13% 6. Projektinhallinta 31 13,96% 7. Liiketoimintaosaaminen 86 38,74% Uudet yrittäjyyden muodot (esim osuuskuntayrittäjyys, sosiaalinen yrittäjyys) Tuote/palvelutietous ja toimijoiden palveluiden tuntemus 99 44,59% 51 22,97% 10. Jokin muu, mikä? 17 7,66% Yhteensä 17.

18 Yritys-Suomen brändilupaus ja lunastus Tietoa, rahoitusta ja kontakteja yrityksellesi Lupaus Lunastus Seudulliset toimijat 18.

19 Kiitos! Tuija Groop Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työvoima- ja yrityspalvelut puh

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous Helsinki 29.5.2013 Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Monikanavainen

Lisätiedot

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Yritys-Suomi-puhelinpalvelu Kuntamarkkinat 16.9.2010 16.9.2010 Marjo Öhmann, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Yritys-Suomi puhelinpalvelu mikä? Yritys-Suomi puhelinpalvelu on työ- ja elinkeinohallinnon valtakunnallinen

Lisätiedot

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM

Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä. 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Seudullinen Yritys-Suomi-brändi ja viestintä 11.1.2012 Hanna Heikkinen/TEM Tilannekatsaus Mitä on jo tehty Yritys-Suomi-viestintään liittyen - Brändistrategia - Visuaalinen ilme - Strateginen viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy

Brändikäsikirja. Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy Brändikäsikirja 2009 Mainostoimisto Ego Oy Konsulttitoimisto Ego Delta Oy HM&V Research Oy 2 Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten ja selvitysten mukaan monimutkainen ja sirpaleinen.

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kansalaisen yleisneuvontapalvelu

Valtiovarainministeriö Kansalaisen yleisneuvontapalvelu SADe-ohjelma Valtiovarainministeriö Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 7.12.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 KARTOITUS YLEISNEUVONTAPALVELUISTA... 2 2.1 Kokemuksia Suomen neuvontapalveluista...3

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 15.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN... 9 1.1

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen, Balentor Oy Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen, Balentor Oy Toimeksianto Kevään kehitystyön tuotoksena syntyy yksinkertainen seuduittain sovellettavissa oleva seurantakokonaisuus,

Lisätiedot

Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella. Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9.

Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella. Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9. Hallinnon palveluiden kehittäminen yritystoiminnan alueella Raimo Kangaskoski Aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö AHTI 12.9. Esityksen sisältö AHTI lyhyt oppimäärä Hallinnon sähköistäminen yritystoiminnan

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013

TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia. TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 TEM / Yritys-Suomi Kommunikaatiostrategia TEM, Touch Worldwide & Manifesto 16.9.2013 Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista 2. Kommunikaatiostrategiasta ja sen tavoitteista Kommunikaatiostrategia,

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry

SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry SEUDULLISET KEHITTÄMISYHTEISÖT SEKES ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLTÖ sivu Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma Talousarvio vuodelle 2014 7 Hallitus 2013 9 Jäsenorganisaatiot

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

yrityksen palvelut yhdestä osoitteesta

yrityksen palvelut yhdestä osoitteesta SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 2/2011 yrityksen palvelut yhdestä osoitteesta Keski-Suomen klusterityö on tehokasta Lahdessa edistetään verkostoitumista Etelä-Pohjanmaa on Ruokaprovinssi Living

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007 Loppuraportti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAVOITTEET, TOTEUTUMINEN, KESKEISET TOIMENPITEET JA TULOKSET 3 1.1. Tausta 3 1.2. Seutu

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana

ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana ELY-keskus yritystoiminnan rahoittajana 1 Osaaminen, kulttuuri ja työllisyys Innovaatiot ja yritysrahoitus Maaseutu ja energia Ohjaus Liikennejärjestelmä Kunnossapito Rakentaminen Liikenteen palvelut Alueiden

Lisätiedot

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31. Pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut ja Apake-hanke TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8 1.9.2010 Finlandia-talo Neuvotteleva virkamies Anna-Liisa

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! 4.10.2012 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Paikallista

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti

Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti Lokakuu 2013 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto:

Lisätiedot