YVI. Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YVI. Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen! 1.8.2010 31.7.2013"

Transkriptio

1 YVI Yri'äjyyskasvatus ope'ajankoulutukseen!

2 Koordinoiva organisaatio: Turun normaalikoulu Projektijohtaja Projektisuunnittelija, varajohtaja Jaana Seikkula-Leino, KT Anne Tiikkala, KM

3 Henkekumppanien logot Jonna hoitaa tämän!

4 Rahoittajat ESR, rahoittajaviranomainen: Opetushallitus muita rahoittajia Kerhokeskus koulutyön tuki ry. Turun Seudun Kehittämiskeskus Työ- ja elinkeinoministeriö

5 YVIn tavoitteet opettajankoulutuksessa: 1. Yk:n pedagogiset valmiudet, itsearviointimittariston kehittäminen 2. Verkostoyhteistyö vahvistuu 3. Oppimisympäristö kehittyy, 4. Opetussuunnitelmat ja strategiat kehittyvät 5. Monitieteinen tutkimusyhteistyö vahvistuu

6 Uusia oivalluksia ja rohkeutta yrittäjyyskasvatuksen kokeiluihin

7 Yhteistyön kehittäminen

8 Yri'äjyyskasva tuksen suunni'elu toteutus ja mahdollisuudet ja haasteet Yri'äjyys kasvatuksen osaamisen kehi'äminen Johtajien ja koulutus poliihsten pää'äjien yri'äjyyskasvatuksen osaamisen kehi'äminen Yri'äjyyskasvatuksen tavoi'eet tulokset toimintakul'uuri pedagogiset mallit/ toimintatavat yri'äjämäinen oppiminen verkostot oppimisympäristöt Hallinnolliset asiakirjat yri'äjyys kasvatuksesta, kuten strategiat ja opetussuunnitelmat Yri'äjyys Kasvatuksen taustalla olevat arvot Kansainvälinen tutkimus lii'yen maini'uihin teemoihin Yri'äjyys kasvatuksen arvioinnin kehi'äminen, mi'aaminen Yri'äjyys ilmiönä yri'äjyyden muodot ja esteet toimintatavat yri'äjyys oppilaitoksissa yri'äjyys yri'äjyys kasvatuksessa Yri'äjyyskasvatus ilmiön ymmärtäminen kasvatus ja käsi'eiden avulla Yri'äjyys kasvatus osana yritys vastuuta Yri'äjämäinen työyhteisö ja Tutkimuksessa mukana: Turun yliopisto Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Lappeenrannan Teknillinen yliopisto HAAGA-HELIA Aalto-yliopisto Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Lapin yliopisto Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Oulun seudun kuntakoulutusyhtymä: Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Oulun seudun ammattiopisto FINPEC Turun ammattikorkeakoulu

9 Korkeakoulujen opetussuunnitelmien kehittäminen 2012 yrittäjyyskasvatusta yhteisöllisesti oppimassa suomalaisessa opettajankoulutuksessa!

10 Taustaa OPSn ja strategioiden alkukartoitus YVI-hankkeessa osoitti: YS-opettajankoulutuksessa y-kasvatus on lähtökuopissaan valtakunnallisista strategioista huolimatta Ammatillisessa opettajankoulutuksessa y-kasvatusta ilmenee, mutta sitä ei edelleenkään mielletä riittävästi esim. kaikkia aloja koskevaksi kehittämisalueeksi Teema on ollut lähes 20 vuotta mukana esim. Valtakunnallisissa OPSn perusteissa tässä ollaan! Hannula, H., Seikkula-Leino, J. & Lepistö, J Yrittäjyyskasvatusta ohjaavat strategiat suomalaisessa opettajankoulutuksessa YKTT 5 6 October 2011, Lappeenranta, Finland. Seikkula-Leino, J., Hannula, H. Saarivirta, T. & Ruskovaara, E Miten yrittäjyyskasvatus näkyy suomalaisen opettajankoulutuksen Opetussuunnitelmissa? YKTT, 5 6 October, 2011, Lappeenranta, Finland.

11 Korkeakoulujen opetussuunnitelmien kehittäminen yrittäjyyskasvatusta oppimassa yhteisöllisesti! Toiminta- ja kehittämistutkimus 2012 Lähtökohtia Yrittäjyyskasvatus aidosti mukaan opseihin Osallistava, yhteisöllinen kehittäminen Yrittäjyyskasvattajan kehittyminen ops-työssä (ks. Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat OKM 2009, Annala & Mäkinen 2011, Shulman & Shulman 2004, YVIn alkukartoitukset)

12 TASOt voivat vaihdella: 1. Y-kasvatuksen osaamisen analysointi ja sen määrittely kehitettävän ops:n lähtökohtana 2. Oppilaitoksessa suunniteltava opetussuunnitelma esim. suunnitellaan jokin y-kasvatuksen kokonaisuus / moduuli / integroitu näkemys olemassa oleviin tai kehitettäviin opseihin 3. Yrittäjyyskasvattajien käytännön työssä kehitettävä ops ts. lähdetään viemään olemassa olevaa y.kasvatuksen opsia käytäntöön ja keksitään sen realisoitumiseen uusia ratkaisuja

13 4. Oppijoiden kokema opetussuunnitelma kehittämisessä esim. pureudutaan siihen, miten nykyinen y- kasvatuksen ops näkyy oppijoiden kokemana ja lähdetään tämän pohjalta kehittämään uusia käytänteitä (ks. esim. Atjonen 1993; Cuban 1992; Lahdes 1997, Clandinin, D. J. (in press). Teacher development in contexts of curriculum reform: A question of teacher knowledge or knowledge for teachers. Asian Journal of Educational Research and Synergy; Shulman & Shulman 2004)

14 OHJEITA: Mikä ops-työ tukee juuri TEIDÄN kehittymistä? Valitkaa työkohde tällä mielellä (ks. vaihtoehdot 1-4) Muodostakaa tähän työhön kehittäjien ryhmä / verkosto edustajia opettajista, yrittäjistä, järjestöistä, opiskelijoista, kotiväestä jne. Mihin haluatte tällä työllä päästä, ts. luokaa itsellenne VISIO (MISSÄ OLEMME NYT? JA MIHIN HALUAMME PÄÄSTÄ?) Käyttäkää tukimateriaalia avuksi: Tehkää työstä hauskaa! KEEP IT SIMPLE AND FUN!

15 AIKATAULU, aineiston keruu syksy/2011: ohjeistaminen työskentelyyn 1/2012: Oman vision laatiminen ja toimintasuunnitelman luominen valmis kaavakepohja, 1 A4, sisältää valitun ops-työskentelytason, vision, tavoitteet, sisällöt, aikataulun ja kehittäjäverkoston 2/2012: Toimintasuunnitelman palautus 1-4/2012: Ops-kokeilun toteuttaminen 4/2012: Lyhyt laadullinen kysely noin 1 A4, lähetetyt kysymykset liittyvät mm. yhteisölliseen kehittämisprosessiin, motivaatioon, y-kasvatuksen ymmärtämiseen ja käytännön ideoihin

16 AIKATAULU, artikkeli 4/2012: abstrakti tutkimuksesta 5-9/2012: aineiston analysointi ja artikkelin kirjoittaminen 9-12/2012: Kokeiluhankkeen esittelyä Kysymyksiä: Jaana Seikkula-Leino Heikki Hannula

17 YVI-Mittaristo opettajankouluttajille Y-kasvatuksen itsearviointityökalu Kehitämme parhaillaan tätä arviointivälinettä, käy vastaamassa: https://developmentcentre.lut.fi/muut/yvi/ Aktiivisimmin vastauksia tuottava opettajankoulutuslaitos saa lukukauden lopussa YVI-YLLÄTYKSEN!

18 YVIn aarteet, ope'ajankoulutus

19 HAAGA-HELIAn ja InnoOmnia-yhteistyö opettajankoulutuksessa väitöskirja (SN), vanhempi tutkija (HP) HAMKn ammattikorkeakoulupedagogiikka, yrittäjämäinen oppiminen ja opinto-ohjaajakoulutus väitöskirja (HH) JAMKn opettajankoulutuksen yrittäjyyskasvatuksen polku väitöskirja (SK), vanhempi tutkija (LS) OSAMKn FINPEC-yhteistyö väitöskirja (JV) TAMKn opetussuunnitelma -tutkimus

20 YVIn aarteet, yleissivistävä opettajankoulutus

21 Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja harjoittelukoulu aiemmin aloitettujen väitöskirjojen loppuun saattaminen (LH, AH) Turun normaalikoulu ja opettajankoulutuslaitos väitöskirjoja (JS, AT, M-LR, PA?) vanhempi tutkija Rauman opettajankoulutuslaitos vanhempia tutkijoita (JL, MR)

22 Opetussuunnitelmien kehittäminen toimintatutkimuksen avulla: Oulun normaalikoulu Rauman normaalikoulu ja OKL Turun OKL Joensuun normaalikoulu Tampereen kasvatustieteiden tiedekunta ja Tampereen normaalikoulu Lapin yliopisto: OKL ja harjoittelukoulu Jyväskylän OKL Åbo Akademia, Vaasa kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut

23 YVIn aarteet, muut yliopistot

24 Lappeenrannan teknillinen yliopisto väitöskirjat (ER, HT) graduntekijöitä aktiivisia vanhempia tutkijoita (IJ, TP, MI) Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti väitöskirja (PH) aktiivinen vanhempi tutkija (ET)

25 Kansainvälinen yhteistyö 1. mukana EU-komission selvityksessä: Mapping teachers preparation for entrepreneurship education 2. mukana EU-komission kartoituksessa: Teacher Education for Entrepreneurship: Towards a Development Agenda 3. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö 4. Turun norssin Manchester Academyn välinen yhteistyö 5. Eu-komission kutsumana Budabestissä huhtikuu Eu-komission kutusman Dublinissa toukokuu 2012

26 Muutos on elämän laki. Ja ne, jotka katsovat vain menneisyyteen tai nykyisyyteen, jäävät paitsi tulevaisuudesta. John F. Kennedy ( ), yhdysvaltain 35. presidentti

27

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat

Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat Opetusministeriön julkaisuja 2009:7 Opetusministeriö

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta

Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta 161 KM Anne Tiikkala & KT Jaana Seikkula-Leino Yrittäjyyskasvatuksen arviointi sen kehittämisen näkökulmasta Suomessa yrittäjyyskasvatuksen arvioinnista perus- ja toisella asteella on tehty muutama alustava

Lisätiedot

ja ja siihen vaiku tavattekijät

ja ja siihen vaiku tavattekijät Johtam isen isen laitos Opetajien yri täjyyskasvatusvalmiuksien kehi tyminen ja ja siihen vaiku tavattekijät Katarina(Kati)Peltonen DOCTORAL DISSERTATIONS Aalto University publication series DOCTORAL

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin

Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin Lenita Hietanen Tänään soitin vain kitaraa, koska innostuin Tapaustutkimus yrittäjämäisestä toiminnasta perusopetuksen 7. luokan musiikin oppimisympäristössä Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Anne Virtanen Tutkijatohtori, KT Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti)

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) VII VIERAAT KIELET JA MEDIAKASVATUS Pedagogiset mallit verkkoopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V.

Lisätiedot

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön!

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! P Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Sanna Herranen, Mari Manninen & Anneli Eteläpelto (toim.) Ammatillisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010

AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI ALUEKEHITTÄJÄKSI? Ammattikorkeakoulu-uudistus ja opettajan työn muutos vuosina 1992-2010 S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTON KASVATUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN EDUCATION N:o 100 Pekka Auvinen AMMATILLISEN KÄYTÄNNÖN TOISTAJASTA MONIPUOLISEKSI

Lisätiedot

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta

Homma niinku käy siltä. Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Homma niinku käy siltä Ammatillisten opettajaopiskelijoiden käsityksiä lahjakkaista ja lahjakkaiden opetuksesta Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Piritta

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Niina Manninen. Soveltuvuuden. Opiskelijavalinta ammatillisissa opettajaopinnoissa

Niina Manninen. Soveltuvuuden. Opiskelijavalinta ammatillisissa opettajaopinnoissa Niina Manninen Soveltuvuuden arvioinnin suuntia Opiskelijavalinta ammatillisissa opettajaopinnoissa HAAGA-HELIA KEHITTÄMIS- RAPORTTEJA 3/2010 Niina Manninen Soveltuvuuden arvioinnin suuntia Opiskelijavalinta

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Restonomit muuttuvien palvelualojen tienraivaajina

Restonomit muuttuvien palvelualojen tienraivaajina Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2013 Artikkeleita Restonomit muuttuvien palvelualojen tienraivaajina Annikki Mikkonen 1 Enni Mertanen 2 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan (Marataala) ammattikorkeakoulutuksen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II

Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Insinöörikoulutuksen uusi maailma II Foorumi 2010 hyvät käytännöt Juhani Keskitalo, Samuli Kolari, Janne Roslöf & Carina Savander-Ranne (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu INSSI-hankkeen oppimisprosessin

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä

Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Laurea Julkaisut I Laurea Publications Outi Ahonen, Aila Peippo, Annikki Päällysaho, Mirkka Pirilä & Kaarina Murtola (toim.) Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA

SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA Sarja B. Projektiraportit ja selvitykset 21, 2011 Riikka Jalonen LAPSEN oikeuksien SoPIMuKSEN ja SEN NÄKöKuLMIEN SISÄLTYMINEN KoRKEAKouLuoPINToIHIN SuoMESSA humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lapsen

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot