Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana"

Transkriptio

1 Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana /Kasvatustieteen päivät, Vaasa Marja Leena Rönkkö KL, käsityötieteen lehtori marja RAUMAN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS

2 Sisältö Aihekokonaisuudet POPS:ssa (2004) Kulttuurikasvatus perusopetuksessa Kulttuurikasvatus opettajankoulutuksessa Nypläyskerholainen työssään (kuva: Sampsa Kullas). Käsityö kulttuurissa osahanke Kulttuurikasvatuksen merkitys käsityön opetuksessa 2

3 Aihekokonaisuudet POPS:ssa (2004) Ihmisenä kasvaminen Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys Viestintä ja mediataito Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä Kuparinpakotuksen opiskelua (kuva: Sampsa Kullas). Turvallisuus ja liikenne Ihminen ja teknologia (POPS 2004) 3

4 Kulttuurikasvatus perusopetuksessa (1) Perusopetuksen tehtävänä on antaa oppilaille perussivistys ja auttaa kulttuurisen identiteetin löytämisessä (ks. kuvio 1). Tavoitteena oppia tuntemaan oman asuinkunnan keskeiset kulttuuripiirteet tutustua monipuolisesti kulttuuripalveluihin ja taide ja kulttuurilaitosten toimintaan kokeilla erilaisia taiteellisen ilmaisun muotoja tunnistaa oma ainutlaatuisuutensa ja omat voimavaransa. KUVIO 1. Koulu ja kulttuuri (Lindström 2003, 8). (Koulu on kulttuurin kantaja, 20, 25; Lindström 2003, 5 6.) 4

5 Kulttuurikasvatus perusopetuksessa (2) Opetuksen tulee sisältää erilaisten kulttuuri ja elinkeinoelämän edustajien kohtaamista osana koulun arkea ja juhlaa. Myös erilaisista kulttuuritaustoista oleville lapsille ja nuorille kulttuurikasvatus tarjoaa mahdollisuuden kokea oman ilmaisun merkityksen, jolla voidaan auttaa oppimista lisätä maahanmuuttajien kotoutumista, motivaatiota ja viihtymistä. Merenkulun välineistöä museossa (kuva: Sampsa Kullas). (Grönholm 2003, 16; Koulu on kulttuurin kantaja, 10, 27 29; Kangasvieri 2003, 9.) 5

6 Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuus /POPS 2004 (1) Keskeisimmät sisällöt ovat: oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaisuus ja eurooppalaisuus muut kulttuurit ja monikulttuurisuus ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen, keskinäisen arvostuksen ja onnistuneen yhteistyön edellytyksiä kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa Pitsinnypläystä (kuva: Sampsa Kullas). tapakulttuurien merkitys 6 (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 37.)

7 Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuus /POPS 2004 (2) Suomen Tammi Museoviraston, Opetushallituksen ja ympäristöministeriön yhteinen kulttuuriperintöopetuksen kehittämisverkosto vuosille Tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoutta omasta kulttuuriperinnöstään ja vahvistaa kulttuuriperinnön asemaa opetuksessa Lähde projekti Tavoitteena on lisätä yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten, koulutuksen järjestäjien ja eri alojen kulttuuritoimijoiden sekä muiden rinnakkaisten hankkeiden kanssa. path=498,24009,24538,

8 Kulttuurikasvatus opettajankoulutuksessa Kulttuurikasvatuksen yleissivistävä tehtävä: Opiskelu monipuolisesti Laaja yleissivistys Läpäisyperiaate: kaikkien eri opiskeltavien aineiden yhteydessä koko monivuotisen koulutuksen ajan. Kansallinen perinnekulttuuri Neulonnan opiskelua (kuva Marja Leena Pelkonen). Globaali kulttuuriperinne sekä siihen liittyvän tiedon ja käsitteistön syventämiseen (Korhonen 2007) 8

9 Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuus Lok:n monialaisissa /ROKL MO0 Monialaisten opintojen yhteisjakso 3 op Aihekokonaisuuksien huomioon ottaminen vuosisuunnitelmatehtävässä Opintopassi 1 op syventävä aihekokonaisuus yhdessä aineessa MO1 MO11 läpäisyperiaatteella Näyttelyn rakentamista (kuva Marja Leena Pelkonen). 9

10 Käsityö kulttuurissa osahanke Kulttuuriperintöosaamisen ja kasvatuksen kehittämishanke Käsityö kulttuurissa osahanke Selvitys kulttuurikasvatuksen ja kulttuuriperintökasvatuksen käsitteistä sekä niiden ilmenemistä opetussuunnitelmissa Pilottikurssin suunnittelu ja toteutus Kysely aihekokonaisuuden toteuttamisesta ja koulutustarpeesta Satakunnan alueella Normaalikoulun arkea ts luokasta (kuva: Marja Leena Pelkonen) 10

11 Käsityö kulttuurissa osahanke /VAIHE 1. Tuloksena julkaisu: Pelkonen, M. L. & Kullas, S. (2007.) Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttaminen käsityön opetuksessa. Turun yliopisto, Rauman Muotinäytös yhteistyössä RNK:n kanssa (kuva Marja Leena Pelkonen). 11

12 Käsityö kulttuurissa osahanke /VAIHE 2. Vapaavalintaisen kurssin tavoitteena oli, että opiskelijat tutustuvat kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuteen pohtivat kulttuuriperinnön ja identiteetin sekä kulttuurien välisen vuorovaikutuksen merkitystä perusopetuksessa, erityisesti käsityössä. suunnittelevat kurssilla erilaisia käsityön opetussuunnitelman mukaisia aihepiirejä, joissa korostetaan käsityö oppiaineen mahdollisuuksia aihekokonaisuuden toteutukseen tulevassa työssään. Kurssiexcursio Luostarinmäen käsityöläismuseoon (kuva: Sampsa Kullas). 12

13 Käsityö kulttuurissa osahanke /VAIHE 3. Toteutuksen esteenä opettajan epävarmuus omasta taito ja tietotasostaan aihekokonaisuuden toteutuksessa. Opettajat eivät hahmota kulttuurikasvatuksen muotoja omasta opetuksestaan. Ei laaja alaista näkemystä kulttuurikasvatuksen pedagogiikasta eikä sen tarjoamista mahdollisuuksista. Integrointi käsityön ja muiden oppiaineiden välillä vähäistä. Monikulttuurisuus teeman käsittely vähäistä Ompelutyö leikkuuvaiheessa (kuva Marja Leena Pelkonen). (Pelkonen & Kullas 2007) 13

14 Kulttuurikasvatuksen merkitys käsityön opetuksessa Kulttuuri identiteetti Kulttuuriperinne Itse tekeminen Elämyksellisyys Esteettisyys Kulttuurin uudistaminen Pojat punomassa (kuva: Marja Tervaselkä Jalonen). 14

15 Kulttuurikasvatuksen merkitys käsityön opetuksessa Monikulttuurisuus Yhteiskuntaan perehdyttäminen Kieliopinnot, vuorovaikutuksen syntyminen Käsityötaito kulttuuria rikastuttavana elementtinä Seulapainantaa (kuva: Marja Leena Pelkonen). 15

16 Lähteet Grönholm, I Lasten ja nuorten taide ja kulttuurikasvatus kunnassa. Teoksessa Grönholm, I. (toim.) Koulun pieni kulttuurikirja. Koulun ja kulttuurin yhteistyöohjelma Opetushallitus, Kangasvieri, A Koulu evästää elämää varten. Teoksessa Grönholm, I. (toim.) Koulun pieni kulttuurikirja. Koulun ja kulttuurin yhteistyöohjelma Opetushallitus, Koulu on kulttuurin kantaja. Hämeenlinnan opetustoimen kulttuuriohjelma Viherluoto, P. (toim.) Hämeenlinna. Korhonen, R Kulttuurikasvatus ja opettajankoulutus. Teoksessa Pelkonen, M. L. & Kullas, S Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttaminen käsityön opetuksessa. Turun yliopisto, Rauman Lindström, A Teoksessa Grönholm, I. (toim.) Koulun pieni kulttuurikirja. Koulun ja kulttuurin yhteistyöohjelma Opetushallitus, 5 8. Lindström, A Aihekokonaisuudet yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmista. Teoksessa Loukola, M. L. (toim.) Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Jyväskylä: Gummerus, Pelkonen, M. L. & Kullas, S Kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttaminen käsityön opetuksessa. Turun yliopisto, Rauman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

Kuhmoisten perusopetuksen OPS

Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1 Kuhmoisten perusopetuksen OPS 1. luku Opetussuunnitelma... 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 3 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 4 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005

Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa. Oikoluettu 10.6.2005 Suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Sipoossa Oikoluettu 10.6.2005 Hyväksytty Sipoon suomenkielisessä koulujaostossa 4.3.2005 2 1. 3HUXVWHHW 4 1.1. Arvot ja toiminta-ajatus 1.2. Yleiset kasvatuksen

Lisätiedot

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi

SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9. Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi SeutuOPS 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Kannonkoski Karstula Kivijärvi Kyyjärvi Pylkönmäki Saarijärvi 1. painos ISBN 951-96218-4-9 Toimittanut Elise Tarvainen Gummerus Kirjapaino

Lisätiedot

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN

OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN OHJEITA OPETTAJILLE PAIKALLISEEN OPETUSSUUNNITELMATYÖHÖN TAO-portaalin etusivulla on painike >>Aineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Aineistossa on mukana TAO:n ja TOL:n keväällä 2014 laatima

Lisätiedot

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6

1. OPETUSSUUNNITELMA...6. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6. 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1. OPETUSSUUNNITELMA...6 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...6 1.2 Opetussuunnitelmaan sisältyvät seikat...6 1.3 Opetussuunnitelman seuranta ja arviointi...7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...7

Lisätiedot

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt Osa 2 7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet O petus voi olla ainejakoista tai eheytettyä, jolloin tavoitteena on ohjata oppilaita tarkastelemaan ilmiöitä

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

tasavertaisesti tutustumaan kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja taiteeseen sekä osallistumaan itse kulttuurin tuottamiseen.

tasavertaisesti tutustumaan kulttuuriin, kulttuuriperintöön ja taiteeseen sekä osallistumaan itse kulttuurin tuottamiseen. * Kymmenesosa Suomen kunnista on ottanut käyttöön perusopetuksen kulttuurikasvatuksen suunnitelman. Näissä kunnissa lapset ja nuoret pääsevät tasavertaisesti tutustumaan kulttuuriin, kulttuuriperintöön

Lisätiedot

HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot

HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU Peruskoulun opetussuunnitelma Oppiaineosiot 1 Sisällysluettelo 10. OPETUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ...4 10.1 AIHEKOKONAISUUDET JA OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN...4 10.1.1. Ihmisenä kasvaminen...5

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset

ASIKKALAN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset ASIKKALAN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset 2 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 4 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Arvot ja toiminta-ajatus 4 2.2 Perusopetuksen tehtävä 5 2.3. Perusopetuksen rakenne

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1 HAUSJÄRVEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma. 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat.. 5 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS

Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS Korjattu 9.6.2005 HELSINGIN KRISTILLISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA -OPPIAINEOSUUS 2 Sisällys 7 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt... 3 7.1 Aihekokonaisuudet ja opetuksen eheyttäminen... 3 7.1.1 Opetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPETUSHALLITUS 16.1.2004 HÄMEENLINNAN KUNTAKOHTAINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 JOHDANTO...4 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...5 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9. Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus

Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9. Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus Lappeenrannan kristillinen koulu OPETUSSUUNNITELMA LUOKAT 1-9 Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry hallitus Hyväksytty 17.7.2009 Päivitetty 26.7.2010 Päivitetty 1.2.2011 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaali ja OPS2016

Yks, kaks toimimaan! -materiaali ja OPS2016 Yks, kaks toimimaan! -materiaali ja OPS2016 Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistot

Lisätiedot

ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS

ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS Arvot ja toiminta-ajatus Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.

Lisätiedot

Kokemäen lukion opetussuunnitelma

Kokemäen lukion opetussuunnitelma Kokemäen lukion opetussuunnitelma Käyttöön 1.8. 2005 Sisällys 1. Arvoperusta ja tehtävät 1.1 Kokemäen lukion arvot 1.2 Lukiokoulutuksen tehtävät 1.3 Kokemäen lukion erityistehtävät, painopistealueet ja

Lisätiedot

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Ekologinen kestävyys Taloudellinen kestävyys Sosiaalinen kestävyys Erkka Laininen, Laura Manninen & Risto Tenhunen OKKA-säätiö 2006 Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA

PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA PERUSOPETUKSEN 1. 9. VUOSILUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA TAIPALSAAREN KUNTA Sivistyslautakunta 14.4.2008 29 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. luku Opetussuunnitelma 1 Opetussuunnitelman laatiminen 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

AIHEKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA-ARVIOINTI 2010

AIHEKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA-ARVIOINTI 2010 Eero K. Niemi (toim.) AIHEKOKONAISUUKSIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA-ARVIOINTI 2010 Koulutuksen seurantaraportit 2012:1 Koulutuksen seurantaraportit 2012:1 Eero K. Niemi (toim.) AIHEKOKONAISUUKSIEN

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

SEINÄJOEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

SEINÄJOEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA SEINÄJOEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA opetussuunnitelma 1 Sisällysluettelo Seinäjoen lukion arvoperusta ja toiminta-ajatus 3 Koulun toimintakulttuuri 5 Arviointi 7 Opiskelijan ohjaus ja tukeminen 9 Aihekokonaisuudet

Lisätiedot

Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006

Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006 1 Kansainvälisyyskasvatuksen tila opettajankoulutuksessa 2006 Selvitys opettajaksi opiskelevien kokemuksista ja näkemyksistä kansainvälisyyskasvatuksen toteutumisesta opettajankoulutuksessa. Suomen Opettajaksi

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo

MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä. Anna Romo MEDIAKASVATUKSEN TOTEUTUS ALAKOULUN KUVATAIDEOPETUKSESSA Tutkimusalueena Jyväskylä Anna Romo Toukokuu 2009 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 2 MEDIAKASVATUKSEN HAASTEET... 7 2.1 Media ja mediakasvatus...7 2.2

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot