Metropolia OPS Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metropolia OPS 2010-2011 Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset"

Transkriptio

1 Liite 2 Metropolia OPS Rakennustekniikka Korjausrakentamisen YAMK -tutkinto Opintojaksokuvaukset Opintojakson nimi: Orientaatio opinnäytetyöhön Opintojakson laajuus: 2 op Toteutusajankohta: syksy kevät 2011 Opinnäytetyö tutkimusprojektina Tiedonhaku Opinnäytetyön aiheen valitseminen Tutkimussuunnitelman kirjoittaminen Opinnäytetyön sisältö Oikeakielisyys ja tieteellinen kirjoittaminen -tuntevan tavallisimmat tiedonhankinta tavat -tietävän tieteellisen kirjoittamisen perusteet -osaavan laatia opinnäytetyönsä aiheesta tutkimussuunnitelman -osaavan hallita omaa opinnäyteprojektia tutkimusprojektina -osaavan esitellä omaa suunnitelmaansa muille opiskelijoille Opetusmonisteet Ei koetta, arvosana määräytyy tutkimussuunnitelman ja sen esityksen perusteella

2 Opintojakson nimi: Vanhojen rakenteiden eoj. Opintojakson laajuus: 3 op Toteutusajankohta: syksy 2010 Rakennustekniikan historia Historiallisten suomalaisten rakennusten rakenteet Historialliset laastit kivirakenteissa Vanhat rakennusmateriaalit lukujen suomalaisten asuinkerrostalojen rakenteet ja materiaalit -tuntevan rakennustekniikan historian merkittävimpiä rakennuksia ja niiden rakenteita -tietävän historiallisten eri aikakausien suomalaisten rakennusten rakenteita -tuntevan eri aikakausin käytetyt kivirakenteiden laastit -tuntevan vanhoja rakennusmateriaaleja ja niiden ominaisuuksia -tietävän suomalaisten asuinkerrostalojen rakenteita ja materiaaleja

3 Opintojakson nimi: Rakenteiden vauriot ja kuntotutkimukset Toteutusajankohta: syksy 2010 Betonirakenteiden terästen korroosiovauriot Betonirakenteiden kuntotutkimukset Rapattujen rakenteiden vauriot ja kuntotutkimukset Sisäilmaongelmat Sisäilman kuntotutkimukset Kuntotutkimusraportit -tuntevan betonirakenteiden korroosiovaurioihin vaikuttavat tekijät -tietävän betonirakenteiden kuntotutkimusmenetelmät -tuntevan rapattujen rakenteiden vaurioita -tietävän rapattujen rakenteiden kuntotutkimusmenetelmät -tietävän yleisimmät sisäilmaongelmat ja niiden tutkimusmenetelmät -osaavan laatia kuntotutkimussuunnitelmia betoni- ja rapattujen rakenteiden sekä sisäilmaongelmien tutkimiseksi -osaavan tutkia betonirakenteiden korroosiovaurioita eri menetelmillä -osaavan tutkia rapattujen rakenteiden vaurioita eri menetelmillä -osaavan suorittaa joitakin sisäilmatutkimuksia

4 Opintojakson nimi: Rakennusfysiikan erikoisopintojakso Toteutusajankohta: syksy 2010 Rakennusten vaipan osien lämpö-, kosteus- ja virtausteknisen käyttäytymisen perusteet Rakenteiden 2-ulotteinen lämpö- ja kosteustekninen laskennallinen analysointi stationääritilassa Rakennusakustiikan perusteet Sisäilman epäpuhtauksien siirtymisilmiöt Kosteus- ja homevaurioiden syyt Homeindeksit Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus -tietävän lämpö-, kosteus- ja virtaustekniikan perusteet -tuntevan sisäilmaongelmiin liittyvät siirtymisilmiötä sekä kosteus- ja homevaurioiden syitä -tietävän eri menetelmiä lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaamiseksi -osaavan tarkastella laskennallisesti rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä -osaavan suunnitella huonetilan akustiikan eräissä perustapauksissa -osaavan tarkastella erilaisten rakennusmateriaalien ja rakenteiden homehtumisriskejä -osaavan mitata mm. rakenteiden ja sisäilman suhteellista kosteutta sekä tehdä arvioita mittauksista

5 Opintojakson nimi: Korjausrakennustekniikka Toteutusajankohta: kevät 2010 Korjausrakentamisprosessi Vaativien rakenteiden purkutöiden suunnittelu ja toteutus Korjaussuunnitelmat Käyttöikäsuunnittelu Energiatehokkuuden parantaminen Betonirakenteiden vaurioiden korjaaminen Homevaurioiden korjaaminen -tuntevan korjausrakentamisprosessin vaiheet -tuntevan vaativien rakenteiden purkutöiden suunnittelun ja toteutuksen -tietävän korjausrakentamisen käyttöikäsuunnittelun perusteet -osaavan luetella menetelmiä, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta -tietävän betonirakenteiden ja homevaurioiden korjausmenetelmiä -osaavan suunnitella purkutöitä -osaavan tehdä korjaussuunnitelmia betonirakenteiden ja homevaurioiden korjaamiseen

6 Opintojakson nimi: Korjausrakentamisen projektinhallinta Toteutusajankohta: kevät 2010 Projekti ilmiönä Projektinhallinnan osa-alueet ja työkalut Projektinhallinta korjausrakentamisessa Projektinhallinta erityiskohteissa Opintojakson lopussa opiskelija tietää tyypillisen korjausprojektin vaiheet ja ominaispiirteet sekä projektinhallinnan osa-alueet. Opiskelija tuntee keskeiset projektinhallinnan työkalut ja menetelmät sekä niiden soveltuvuuden korjauskohteisiin. Opiskelija osaa laatia korjaushankkeen projektisuunnitelman, valvoa ja ohjata projektisuunnitelman toteutumista sekä päättää korjausprojektin hallitusti. Aktivoivat luennot, ongelmakeskeinen oppiminen (PBL), luento- ja suunnitteluharjoitukset, ryhmätyöt, projektioppiminen Tentti, harjoitukset

7 Opintojakson nimi: Opintojakson laajuus: Korjausrakentamisen tuotemallinnus 5 op Toteutusajankohta: kevät 2010 Johdanto tuote- ja tietomallinnukseen Tietomallipohjainen suunnittelu ja projektinhallinta korjaushankkeessa Tietomallintamisen pelisäännöt ja tiedonsiirto Tuotemallintamisen mahdollisuudet ja ominaisuudet korjausrakentamisessa Korjaushankkeen erityispiirteet, inventointimallit Tutkimus-, mittaus- ja inventointiedon integrointi suunnittelumalleihin Jakson lopussa opiskelijan odotetaan -osaavan selittää dokumenttipohjaisen ja mallipohjaisen tiedonhallinnan eroavaisuuksia korjaushankkeessa -osaavan selittää tietomallipohjaisen korjausrakennushankkeen menetelmiä -tuntevan tietomallipohjaisen rakennushankkeen välineitä -osaavan selittää tuotemallintamisen mahdollisuuksia korjaushankkeessa Jakson lopussa opiskelijan odotetaan osaavan -käyttää mallipohjaisia suunnittelu- ja projektointivälineitä -käyttää tietomallia hyödyksi korjaushankkeen suunnittelu- ja tuotantovaiheen eri tehtävissä Tuote- ja tietomallintamisen verkkomateriaali, Sovellusohjelmien käsikirjat, harjoitustehtävät, projektityö Tentti, hyväksytyt harjoitukset ja projektityö

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN

SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN SISÄILMAONGELMAISTEN KOULURAKENNUSTEN KORJAAMINEN OSA 1 Kiinteistön omistajan opas sisäilmaongelmaisten koulurakennusten kunnon tutkimiseen ja korjaushankkeisiin Vesa Asikainen (toim.) Opetushallitus ja

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tavoite: Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma

Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisterikoulutusohjelma Maisterikoulutusohjelma KEY antaa sinulle vahvat kielelliset ja kulttuuriset taidot, joita tarvitaan monikulttuurisessa työelämässä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Valmiuksia asiantuntijuuteen Opinnot tarjoavat käytännön

Lisätiedot

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö

ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE. Diplomityö ARTO KÖLIÖ BETONILÄHIÖIDEN JULKISIVUJEN TEKNINEN KORJAUSTARVE Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti, erikoistutkija Jukka Lahdensivu Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

YTIn opintojaksokuvaukset 2006-2007

YTIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 a YTIn opintojaksokuvaukset 2006-2007 Konstruktiivinen tutkimus ja toimintatutkimus...1 Toimintatutkimus...2 Konstruktiivinen tutkimus...3 Projektin hallinta ja johtaminen...6 Kehittämisen menetelmät...8

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012

SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 Sisäilmastoseminaari 2012 1 SISÄILMASTOSEMINAARI 2012 14.3.2012 Toimittajat Jorma Säteri Helka Backman 2 Sisäilmayhdistys raportti 30 Sisäilmayhdistys ry Puheenjohtaja dipl.ins. Risto Aurola Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje

Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen tutkiminen -ohje Rakennusten ja huoneistojen vesivuotovahinkojen Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 OHJEEN KÄYTTÖ... 1 3 MÄÄRITELMIÄ... 1 4 KOSTEUDEN SYYT JA LAAJUUS...

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014

SÄKYLÄN KUNTA. Sisäilmaopas. Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan. Tarmo Saarinen 2.1.2014 SÄKYLÄN KUNTA Sisäilmaopas Toimintaohje sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Tarmo Saarinen 2.1.2014 Sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat terveyteen. Toimintaohjeen avulla luodaan malli

Lisätiedot

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu Teppo Lehtinen, tekniikan lisensiaatti Ylitarkastaja, ympäristöministeriö teppo.lehtinen@ymparisto.fi 444 Kirjoituksen lähtökohtana on Teknologian kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA

KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA KORJAUSHANKKEEN RAKENNUTTAMINEN- SISÄILMAONGELMIEN HUOMIOON OTTAMINEN KOR- JAUSHANKKEESSA Raps 36 Tutkielma/raportti Leena Jormanainen Lappeenranta 13.10.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Kurssiesite. Syksy 2014

Kurssiesite. Syksy 2014 Kurssiesite 1 SISÄLTÖ MediMerc sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiskoulutus...4 Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen pätevyyden rakenne... 5 MediMerc johtamiskoulutus Kurssitarjonnan runko kahdelle

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet SUUNNITTELUASSISTENTIN AMMATTITUTKINTO 2008. ISBN 978 952 13 3608 9 (nid.) ISBN 978 952 13 3609 6 (pdf)

Näyttötutkinnon perusteet SUUNNITTELUASSISTENTIN AMMATTITUTKINTO 2008. ISBN 978 952 13 3608 9 (nid.) ISBN 978 952 13 3609 6 (pdf) Näyttötutkinnon perusteet SUUNNITTELUASSISTENTIN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 2/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3608 9 (nid.) ISBN 978 952 13 3609 6 (pdf) 1 Dno 2/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄ Martti Hekkanen. 1. painos ISBN 952-213-111-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Martti Hekkanen Kosteus- ja homeongelmien havaitseminen, korjaus ja ehkäisy kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-111-3 2006 TEKIJÄ Martti Hekkanen 1. painos ISBN 952-213-111-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.

Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2. Sisäilmaongelmien yleisimmät syyt ja niiden korjaaminen Ylivieskan seudun rakennusmestarit ja insinöörit AMK r.y. Jukka Huttunen, 12.2.2013 Sisäilmaongelmien tutkiminen mitkä tutkimukset ovat tarpeellisia?

Lisätiedot

Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus Betonijulkisivujen kuntotutkimukset Suomessa

Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus Betonijulkisivujen kuntotutkimukset Suomessa Tilaajan ohje betonijulkisivun ja -parvekkeiden kuntotutkimus Betonijulkisivujen kuntotutkimukset Suomessa Matti Herranen, TkK Asiantuntija, Vahanen Oy matti.herranen@vahanen.com Betonijulkisivujen ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Yrittäjyyspolku Lahden ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Koulutusohjelma johtaa

Lisätiedot