Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen 3.11.2014."

Transkriptio

1 TÄMÄ ASIAKIRJA ON TÄRKEÄ, JA SE ON LUETTAVA VÄLITTÖMÄSTI. Jos sijoittaja on epävarma tarvittavista toimenpiteistä, sijoittajaa kehotetaan ottamaan yhteyttä pörssivälittäjään, pankkiin, asiakassuhdejohtajaan, asianajajaan, kirjanpitäjään tai muuhun ammattimaiseen neuvonantajaan. Tämä ilmoitus on saatavilla useilla eri kielillä osoitteesta tai numerosta (Yhdistynyt kuningaskunta) (kansainväliset numerot on ilmoitettu yllä mainitulla sivustolla). 13. elokuuta 2014 ishares $ TIPS UCITS ETF -rahaston osuudenomistajille Hyvä osuudenomistaja ishares II plc:n ( Yhtiö ) hallitus ( Hallitus ) tiedottaa tällä ilmoituksella ehdotuksesta sulauttaa ishares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF -rahasto (Irlannissa rekisteröidyn ishares VII plc -yhtiön alarahasto, Sulautuva Rahasto ) ishares $ TIPS UCITS ETF -rahastoon (Yhtiön alarahasto, Vastaanottava Rahasto ) ( Sulautuminen ). Ehdotettu Sulautuminen edellyttää Sulautuvan Rahaston osuudenomistajien hyväksyntää ylimääräisessä rahasto-osuudenomistajien kokouksessa ( Kokous ). Jos Sulautuminen hyväksytään Kokouksessa (tai mahdollisessa siirretyssä Kokouksessa), kaikki tässä ilmoituksessa ehdotetut muutokset tulevat voimaan ( Voimaantulopäivä ), ellei nimenomaisesti muuta ilmoiteta, ja tämä ilmoitus muodostaa asiaa koskevan muodollisen ilmoituksen osuudenomistajille. Siinä tapauksessa, että Sulautuvan Rahaston Kokous siirretään myöhempään ajankohtaan, Sulautumisen Voimaantulopäivä on edelleen Sulautumisen syyt Taustaa BlackRockin hankittua Credit Suissen pörssilistattujen rahastojen liiketoiminnan katsottiin tarkoituksenmukaiseksi harkita näiden rahastojen järkeistämistä siten, että ne yhdistetään osaksi ishares-rahastojen valikoimaa. Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston salkunhoitaja BlackRock Advisors (UK) Limited ( Salkunhoitaja ) on tutkinut laajennetun ishares-rahastovalikoiman ominaisuuksia, kuten rahastojen kokoa, niiden mahdollisia päällekkäisiä strategioita ja operatiivista tehokkuutta. Tämän arvion ja Salkunhoitajan suositusten perusteella Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston hallitukset ovat ehdottaneet Sulautumista osana isharesrahastovalikoiman järkeistämistä. Vaikka Sulautuvan ja Vastaanottavan Rahaston jäljittelemät vertailuindeksit eivät ole identtiset (lisätietoja on esitetty liitteessä), rahastojen riskipositiot ovat samankaltaiset, ja hallitusten näkemyksen mukaan rahastojen yhdistäminen lisää operatiivista tehokkuutta, mikä hyödyttää osuudenomistajia. Tämän lisäksi Vastaanottavan Rahaston koko kasvaa Sulautumisen seurauksena, minkä odotetaan lisäävän sen likviditeettiä jälkimarkkinoilla. Vastaanottavan Rahaston kokonaiskulusuhde (TER-luku) ei kasva. Hallitus katsoo, että Sulautuvan Rahaston sulauttaminen Vastaanottavaan Rahastoon Voimaantulopäivänä on osuudenomistajien etujen mukaista.

2 Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston pääpiirteet Tämän ilmoituksen liitteessä vertaillaan tarkemmin Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston tärkeimpiä ominaisuuksia. Sekä Sulautuva Rahasto että Vastaanottava Rahasto ovat pörssilistattuja rahastoja, joiden kotipaikka on Irlanti ja jotka on perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 13. heinäkuuta 2009 antaman direktiivin 2009/65/EY (muutoksineen) ( UCITS-direktiivi ) mukaisesti. Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston sijoitusstrategiat ovat samankaltaiset, koska molemmat rahastot ovat fyysisiä, ei-replikoivia rahastoja, jotka käyttävät optimointitekniikoita ja sijoittavat Yhdysvaltain valtion inflaatiosidonnaisten velkakirjojen markkinoille. Sulautuva Rahasto jäljittelee kuitenkin Markit iboxx TIPS Inflation-Linked -indeksiä, kun taas Vastaanottava Rahasto jäljittelee Barclays US Government Inflation- Linked Bond -indeksiä. Nämä kaksi indeksiä sisältävät tällä hetkellä samat osatekijät, mutta niiden painotukset eroavat hieman toisistaan. Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston riskiprofiilit ovat samankaltaiset, ja rahastoihin liittyy samankaltaisia riskejä, kuten niiden rahastoesitteissä on kuvattu kummankin rahaston synteettinen riski-tuottoindikaattori ( SRRI ; yleistä riskitasoa osoittava indikaattori, jonka arvo vaihtelee välillä 1 7) on 4 rahastojen avaintietoesitteiden ( Avaintietoesite ) mukaisesti. Sulautuvassa Rahastossa ja Vastaanottavassa Rahastossa ei kummassakaan käytetä vivutusta. Kokonaiskulusuhde (total expense ratio, TER-luku) Sulautuvan Rahaston kokonaiskulusuhde on 0,28 %. Vastaanottavan Rahaston kokonaiskulusuhde on 0,25 %. Vastaanottavan Rahaston operatiiviset kulut ovat näin ollen pienemmät. Vastaanottavan Rahaston TER-luku pysyy sulautumisen jälkeen ennallaan. Vaikutukset Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajiin Sulautuminen Lukuun ottamatta hallinnoitavien varojen määrän kasvua, joka voi laskea sijoitussalkun kaupankäyntikustannuksia marginaalisesti, vähentää poikkeamaa vertailuindeksin kehityksestä ja lisätä likviditeettiä jälkimarkkinoilla, Sulautumisen ei odoteta vaikuttavan muutoin Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajiin. Voimaantulopäivänä Sulautuvan Rahaston nettovarat yhdistetään Vastaanottavan Rahaston varoihin ja Sulautuvan Rahaston osuudenomistajat saavat Vastaanottavan Rahaston osuuksia (ja mahdollisen rahavastikkeen). Näiden Vastaanottavan Rahaston osuuksien kokonaisarvo vastaa osuudenomistajien Sulautuvan Rahaston osuuksien arvoa, joka määritetään kertomalla Sulautuvan Rahaston osuuksien lukumäärä vaihtosuhteella. Vaihtosuhde lasketaan jakamalla Sulautuvan Rahaston osuuskohtainen nettoarvo Vastaanottavan Rahaston osuuskohtaisella nettoarvolla Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston (liitteessä mainitulla) arvostushetkellä Vastaanottavan Rahaston muutokset, jotka koskevat Frankfurtin pörssissä kauppaa käyviä sijoittajia Sulautuva Rahasto on listattu Frankfurtin pörssiin irlantilaisella ISIN-tunnuksella IE00B3VTPS97, kun taas Vastaanottava Rahasto on listattu Frankfurtin pörssiin saksalaisten globaalien haltijavelkakirjojen välityksellä velkakirjojen saksalaisella ISIN-tunnuksella DE000A0LGQF7, ei rahaston irlantilaisella ISIN-tunnuksella IE00B1FZSC47. Jos Sulautuvan Rahaston osuudenomistajat hyväksyvät Sulautumisen, hallitus aikoo listata Vastaanottavan Rahaston Frankfurtin pörssiin sen irlantilaisella ISIN-tunnuksella, ja sijoittajien hallussa olevat saksalaiset globaalit haltijavelkakirjat (joilla on saksalainen ISIN-tunnus) vaihdetaan Clearstream Banking AG:n Frankfurt am Mainin toimipisteen välityksellä Vastaanottavan

3 Rahaston osuuksiin (joilla on irlantilainen ISIN-tunnus). Tämä Vastaanottavan Rahaston muutos tulee voimaan ennen Voimaantulopäivää, (jos Kokous hyväksyy Sulautumisen). Voimaantulopäivänä kaikki Sulautuvan Rahaston osuudet vaihdetaan Vastaanottavan Rahaston osuuksiin. Osuudenomistajat, mukaan lukien Frankfurtin pörssissä kauppaa käyvät osuudenomistajat, saavat näin ollen Vastaanottavan Rahaston osuuksia, joilla on irlantilainen ISIN-tunnus. Kulut Sulautumisen valmistelusta ja toteuttamisesta Vastaanottavalle Rahastolle aiheutuvia kuluja ei veloiteta Vastaanottavasta Rahastosta eikä sen osuudenomistajilta. Sulautumisen ei odoteta kasvattavan Vastaanottavan Rahaston ja/tai sen osuudenomistajien maksettaviksi tulevia palkkioita ja kuluja. BlackRock Asset Management Ireland Limited vastaa kuluista, joita Vastaanottavalle Rahastolle aiheutuu Sulautumisesta ja Frankfurtin pörssin listauksen muuttamisesta, mukaan lukien mahdolliset oikeudelliset kulut, hallintokulut ja neuvonantajien kulut sekä Sulautuvalle Rahastolle aiheutuneet varainsiirtoverot. Jos Sulautuvan Rahaston tai Vastaanottavan Rahaston sijoitussalkkua on tarpeen tarkistaa, jotta sen rakenne olisi Sulautumiselle edullinen, BlackRock Asset Management Ireland Limited vastaa lisäksi myös Sulautuvalle Rahastolle tai Vastaanottavalle Rahastolle tästä aiheutuvista mahdollisista sijoituksiin liittyvistä transaktiokustannuksista (kuten välityspalkkioista) ja varainsiirtoverosta. Osuudenomistajien oikeudet Osuuksien lunastaminen Mikäli Sulautuvan Rahaston osuudenomistajat hyväksyvät Sulautumisen eikä osuudenomistaja halua jatkaa Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajana Sulautumisen Voimaantulopäivän jälkeen, osuudenomistajalla on oikeus vaatia osuuksiensa lunastamista koska tahansa kaupankäynnin päiväkatkoon saakka (Yhtiön rahastoesitteessä kuvatulla tavalla) ja hankkia lunastustuotoilla muita ishares-osuuksia tai toisen BlackRockrahaston osuuksia (asianomaisen rahastoesitteen ehtojen mukaisesti). Lunastustoimeksianto toteutetaan Yhtiön rahastoesitteen mukaisesti. Lunastuksesta ei peritä lunastuspalkkiota (lukuun ottamatta maksuja, joita Vastaanottava Rahasto saattaa pidättää sijoitusten myynnistä syntyvien kulujen kattamiseksi). Lunastukseen on käytettävä sitä arvopaperinvälittäjää, arvopaperikeskusta tai muuta välittäjää, joka säilyttää osuuksia osuudenomistajan lukuun (välittäjä saattaa periä toimeksiannosta välitysmaksun tai muita lisämaksuja suoraan sijoittajalta). Lisätietoja saa tarvittaessa BlackRockilta (yhteystiedot on esitetty jäljempänä). Osuudenomistajien on pyydettävä omilta neuvonantajiltaan neuvoa muista sijoituskohteista ja niiden soveltuvuudesta. Jos osuudenomistaja lunastaa osuutensa, lunastustuotot maksetaan Yhtiön rahastoesitteen määräysten ja osuudenomistajan välittäjän tai säilyttäjän kanssa sovittujen järjestelyjen mukaisesti. Jos osuudenomistaja päättää hankkia toisen BlackRock-rahaston osuuksia, lunastustuotot käytetään osuudenomistajan määräämän rahaston osuuksien ostoon rahaston osuushintaan ja rahaston rahastoesitteen määräysten mukaisesti. Sijoittajien, jotka ovat hankkineet osuuksia sellaisesta tunnustetusta pörssistä, jossa osuudet ovat kaupankäynnin kohteena, on annettava toimeksianto välittäjälleen, jos he haluavat myydä osuutensa. Oikeus saada lisätietoja Lähetämme oheisena Sulautumisen yleiset ehdot, jotka ovat saatavilla eri kielillä osoitteesta Myös Sulautumista koskeva tilintarkastajan lausunto on saatavissa

4 maksutta pyynnöstä. Lausunto on saatavilla Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai paikalliselta edustajalta tai sitä voi pyytää osoitteesta taikka numerosta (Yhdistynyt kuningaskunta) (kansainväliset numerot on ilmoitettu edellä mainitulla sivustolla). Lisätietoja Sulautumisesta on esitetty Vastaanottavan Rahaston tuotesivulla osoitteessa Verotus Osuuksien vaihto tai lunastus voi vaikuttaa sijoittajan verotukselliseen asemaan. Sijoittajan tulisi näin ollen kääntyä ammattimaisen neuvonantajan puoleen ja pyytää neuvoa verolainsäädännöstä siinä maassa, jonka kansalainen hän on, jossa hänellä on kotipaikka tai jossa hän oleskelee. Suositus Hallitus katsoo, että Sulautuminen on Vastaanottavan Rahaston osuudenomistajien etujen mukaista. Hallituksen jäsenet vastaavat tämän ilmoituksen sisällöstä ja ilmoitukseen sisältyvistä tiedoista. Hallituksen jäsenten parhaan tiedon ja käsityksen mukaan tässä ilmoituksessa olevat tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä niistä ole jätetty pois mitään asiaan vaikuttavaa, ja Hallituksen jäsenet ovat varmistuneet tästä kohtuullista huolellisuutta noudattaen. Ystävällisin terveisin Hallituksen jäsen ishares II plc

5 Liite Sulautuvan Rahaston ja Vastaanottavan Rahaston pääpiirteiden vertailu ishares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF (ishares VII plc:n alarahasto; Sulautuva Rahasto ) ishares $ TIPS UCITS ETF (ishares II plc:n alarahasto; Vastaanottava Rahasto ) Rahastolaji UCITS ETF UCITS ETF Rahaston Julkinen osakeyhtiö Julkinen osakeyhtiö muoto Kotipaikka Irlanti Irlanti Valvova viranomainen Sijoitusstrategia Sijoitustoiminnan tavoite ja sijoituspolitiikka Irlannin keskuspankki Fyysinen, ei replikoiva Sulautuvan Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on jäljitellä vertailuindeksin (Markit iboxx TIPS Inflation-Linked Index) kehitystä vähennettynä rahaston palkkioilla ja kuluilla. Tämän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi Sulautuva Rahasto sijoittaa kiinteätuottoisista arvopapereista koostuvaan salkkuun, joka muodostuu mahdollisimman suurelta osin rahaston vertailuindeksiin (Markit iboxx TIPS Inflation-Linked Index) sisältyvistä arvopapereista. Sulautuva Rahasto pyrkii käyttämään optimointitekniikoita saavuttaakseen vertailuindeksiä vastaavan tuoton, eikä siksi ole odotettavissa, että Sulautuvassa Rahastossa olisi aina vertailuindeksin kaikkia osatekijöitä tai niitä olisi samassa suhteessa kuin niitä painotetaan vertailuindeksissä. Sulautuvassa Rahastossa voi olla myös arvopapereita, jotka eivät kuulu vertailuindeksiin, jos nämä arvopaperit tarjoavat tiettyjä vertailuindeksiin kuuluvia arvopapereita vastaavan tuoton (vastaavalla riskiprofiililla). Sulautuvassa Rahastossa voi kuitenkin ajoittain olla kaikkia vertailuindeksin osatekijöitä. Irlannin keskuspankki Fyysinen, ei replikoiva Vastaanottavan Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on tarjota sijoittajille Barclays US Government Inflation-Linked Bond -indeksin tuottoa heijastava kokonaistuotto, kun otetaan huomioon sekä pääoman kasvu että tuotto. Tämän sijoitustavoitteen saavuttamiseksi Vastaanottava Rahasto sijoittaa inflaatiosidonnaisista Yhdysvaltain valtion velkakirjoista koostuvaan salkkuun, joka muodostuu mahdollisimman suurelta osin rahaston vertailuindeksiin (Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index) sisältyvistä arvopapereista. Vastaanottava Rahasto pyrkii käyttämään optimointitekniikoita saavuttaakseen vertailuindeksiä vastaavan tuoton, eikä siksi ole odotettavissa, että rahastossa olisi aina vertailuindeksin kaikkia osatekijöitä tai että niitä olisi samassa suhteessa kuin niitä painotetaan vertailuindeksissä. Vastaanottavassa Rahastossa voi myös olla arvopapereita, jotka eivät ole vertailuindeksin osatekijöitä, jos nämä arvopaperit tarjoavat tiettyjä vertailuindeksiin kuuluvia arvopapereita vastaavan tuoton (vastaavalla riskiprofiililla). Vastaanottavassa Rahastossa voi kuitenkin aika ajoin olla kaikkia vertailuindeksin osatekijöitä. Vastaanottavan Rahaston

6 Vertailuindeksi Vertailuindeksin kuvaus (asianomaisen rahastoesitteen julkaisupäivänä) ishares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF (ishares VII plc:n alarahasto; Sulautuva Rahasto ) Markit iboxx TIPS Inflation-Linked Index Markit iboxx TIPS Inflation-Linked - indeksi heijastaa sellaisten inflaatiosidonnaisten Yhdysvaltain valtion velkakirjojen kehitystä, joiden takaisin maksamaton pääoma on vähintään 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vertailuindeksi kuvaa inflaatiosidonnaisia joukkovelkakirjoja, jotka ovat sijoittajien saatavilla kaikkialla maailmassa, ja siihen sisältyi 31 osatekijää. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen joka kuukausi. Lisätietoja vertailuindeksistä (ja sen osatekijöistä) on indeksinhoitajan verkkosivustolla osoitteessa lications/etf.asp. ishares $ TIPS UCITS ETF (ishares II plc:n alarahasto; Vastaanottava Rahasto ) perusvaluutta on Yhdysvaltain dollari (USD), eikä Vastaanottava Rahasto altistu muihin valuuttoihin liittyville riskeille paitsi rahaston vertailuindeksin muutoksiin liittyvän tehokkaan salkunhoidon yhteydessä sekä mahdollisten tulevien osuuslajien salkunhoidossa, jos osuuslajit eivät ole Yhdysvaltain dollarin määräisiä. Barclays US Government Inflation- Linked Bond Index Barclays US Government Inflation- Linked Bond -indeksi mittaa inflaatiosidonnaisten Yhdysvaltain valtion velkakirjojen (US TIPS) arvonkehitystä. Vertailuindeksi sisältää vain pääomaindeksoituja velkakirjoja, joiden jäljellä oleva juoksuaika on vähintään yksi vuosi ja joiden takaisin maksamaton pääoma on vähintään 500 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Vertailuindeksi sisältää vain Yhdysvaltain dollarin määräisiä Yhdysvaltain valtion kotimaisia velkakirjoja. Velkakirjojen on oltava Yhdysvaltain dollarin määräisiä, ja niiden korko ja pääoma on maksettava Yhdysvaltain dollareissa. Vertailuindeksi painotetaan uudelleen joka kuukausi. Lisätietoja vertailuindeksistä (ja sen osatekijöistä) on indeksinhoitajan verkkosivustolla osoitteessa geid=4377. Perusvaluutta USD USD Johdannaisten Vain tehokkaaseen salkunhoitoon Vain tehokkaaseen salkunhoitoon käyttö Johdannaisriskien Sijoitusasteen mittaus Value-at-Risk-menetelmä hallinta- menetelmä Arvioitu Enintään 1,20 % Enintään 0,05 % indeksipoikkeama Riski-tuottoprofiili 4 4 (SRRI) Tuotonjako Kasvu Kasvu

7 ishares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF (ishares VII plc:n alarahasto; Sulautuva Rahasto ) TER-luku 0,28 % 0,25 % ishares $ TIPS UCITS ETF (ishares II plc:n alarahasto; Vastaanottava Rahasto ) Hinnoittelu Arvostushetki Listaukset Päätöskursseista lasketut markkinoiden keskikurssit klo (Dublinin aikaa) kaupankäyntipäivänä Saksa - Frankfurtin pörssi Italia - Borsa Italiana Alankomaat - NYSE Euronext Amsterdam Sveitsi - SIX Swiss Exchange Yhdistynyt kuningaskunta - Ei listattu mutta otettu kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssissä Päätöskursseista lasketut markkinoiden keskikurssit klo (Dublinin aikaa) kaupankäyntipäivänä Ranska - NYSE Euronext Paris Saksa - Frankfurtin pörssi Italia - Borsa Italiana Alankomaat - NYSE Euronext Amsterdam Sveitsi - SIX Swiss Exchange Yhdistynyt kuningaskunta - Lontoon pörssin päämarkkinat Tilikauden päätös Rahaston arvioitu koko joka vuosi joka vuosi 44,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 817,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ Seuraava kappale tulee lukea yhteenvedon johdantona jos asianomainen jäsenvaltio ei ole implementoinut 2010 Esitedirektiivin Täydennysdirektiivin Tiivistelmä vaatimuksien muutoksia

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

LISTAUTUMISANNIN EHDOT

LISTAUTUMISANNIN EHDOT LISTAUTUMISANNIN EHDOT Jäljempänä termillä merkintä tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO

TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO TIETOA ESTLANDER & PARTNERS -KONSERNISTA JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Estlander & Partners Oy... 1 2. Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy...

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319

Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 YLI 2 SIJOITUSTUOTETTA VUODESTA 24 ALKAEN! Autocall Global Plus/Miinus nro 2319 MERKITTÄVISSÄ 22. KESÄKUUTA 215 SAAKKA RAJATASOON PERUSTUVA SUOJA/RISKI TARJOUS ON VOLYYMIRAJOITETTU! Ostositoumuksia otetaan

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot