Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä: EU 27 ( unionin kansalaista) 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Kasvotusten tehty haastattelu (tietokoneavusteinen henkilöhaastattelu) Tutkimusajankohta: 17. marraskuuta 2. joulukuuta, tekijä TNS opinion JOHDANTO... 3 A. KIINNOSTUS EUROOPAN UNIONIA JA EUROOPAN PARLAMENTTIA KOHTAAN B. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA EUROOPAN PARLAMENTIN ESILLÄOLO TIEDOTUSVÄLINEISSÄ SUOSITUT TIETOLÄHTEET AIHEET TAI POLITIIKAN ALAT, JOISTA EUROOPPALAISET HALUAVAT SAADA LISÄTIETOJA C. MIELIKUVA EUROOPAN PARLAMENTISTA YLEINEN MIELIKUVA EUROOPAN PARLAMENTISTA EUROOPAN PARLAMENTTIIN LIITTYVÄN MIELIKUVAN TARKEMMAT OMINAISUUDET D. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTIN TOIMINNASTA TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYSTÄ E. EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI NYKYINEN TILANNE NÄKEMYKSET (MENNYT AIKA) TOIVEET (TULEVAISUUS) F. EUROOPAN PARLAMENTTI TÄNÄÄN JA HUOMENNA: ENSISIJAISET POLITIIKAT JA ARVOT ENSISIJAISET POLITIIKAT PUOLUSTETTAVAT ARVOT... 48

2 Suuntauksien analysointiin käytetyt Eurobarometri-tutkimukset: EB77.4 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Tutkimusajankohta: kesäkuuta (TNS opinion) Otos: kasvotusten haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset EB 76.3 Parlametri Tutkimusajankohta: marraskuuta (TNS Opinion) Otos: kasvotusten haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset EB 71.1 Parlametri Tutkimusajankohta: 16. tammikuuta 22. helmikuuta 2009 (TNS Opinion) Otos: kasvotusten haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset EB 68.1 Parlametri Tutkimusajankohta: 22. syyskuuta 3. marraskuuta 2007 (TNS Opinion) Otos: kasvotusten haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset EB 66.1 Euroopan komission eurobarometri Tutkimusajankohta: 6. syyskuuta 10. lokakuuta 2006 (TNS Opinion) Otos: kasvotusten haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Lukijoille muistutetaan, että tutkimuksen tulokset ovat arvioita, joiden tarkkuus muiden asioiden pysyessä muuttumattomina riippuu otoksen koosta ja noudatetusta prosenttiosuudesta. Kun otokset käsittävät noin tuhat haastattelua (jäsenvaltioiden mittakaavassa tavallisesti käytetyn otoksen koko), todelliset prosenttiosuudet toisin sanoen prosenttiosuudet, jotka saataisiin tilanteessa, jossa koko väestöä olisi haastateltu vaihtelevat seuraavien luotettavuusvälien puitteissa: Noudatetut prosenttiosuudet Virhemarginaali 10 % tai 90 % 20 % tai 80 % 30 % tai 70 % 40 % tai 60 % 50 % ± 1,9 yksikköä ± 2,5 yksikköä ± 2,7 yksikköä ± 3,0 yksikköä ± 3,1 yksikköä 2

3 JOHDANTO Tämän seitsemännen parlametri-mielipidetutkimuksen toteutti TNS Opinion & Social 17. marraskuuta ja 2. joulukuuta välisenä aikana. Siihen osallistui Euroopan kansalaista EU:n 27 jäsenvaltiosta. Lukijoille huomautetaan, että tulosten kehittymistä ajan kuluessa analysoidaan vertaamalla nyt saatuja tuloksia marraskuussa tehdyn edellisen parlametrin tuloksiin. Joidenkin kysymysten kohdalla suuntauksia analysoidaan kuitenkin jo syksystä 2007 alkaen. Näissä tapauksissa tavoitteena on verrata nyt puolitoista vuotta ennen vuonna 2014 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja saatuja tuloksia niihin tuloksiin, jotka saatiin samoista kysymyksistä puolitoista vuotta ennen vuonna 2009 pidettyjä Euroopan parlamentin vaaleja. Kaikkien tämäntyyppisten tutkimusten yhteydessä on syytä muistaa, että EU:n keskiarvo on painotettu ja että kuuden asukasluvultaan suurimman jäsenvaltion osuus EU:n keskiarvosta on noin 70 prosenttia. Lopuksi lukijoille muistutetaan, että kaikki mielipidetutkimukset ovat arvioita, joiden tarkkuus riippuu otoksen koosta. Arvioitu virhemarginaali osoittaa tulosten luotettavuuden1. Euroopan tilanne Kaikissa mielipidetutkimuksissa tutkimusajankohtana vallitseva tilanne vaikuttaa haastatteluissa annettaviin vastauksiin. Talouden alalla Euroopan unionin toimielimissä (Ecofin-neuvostossa, Eurooppaneuvostossa) pidettiin tai valmisteltiin useita kokouksia. Tärkeitä tuloksia odotettiin esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä: pankkivalvonta, kasvusopimus, pankkiunioni ja pankkien pääomittaminen. Sekä näihin kysymyksiin että pitkän aikavälin rahoitusennusteiden tarkistamista koskevien keskustelujen tuloksiin liittyi hyvin paljon epävarmuutta. Politiikan alalla monessa jäsenvaltiossa pidettiin vaalit joko ennen tutkimusta, sen aikana tai sen jälkeen: presidentinvaalit Sloveniassa, parlamenttivaalit Romaniassa, sekä lokakuussa alue- ja paikallisvaalit Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Tšekin tasavallassa ja Suomessa. Kaikkien näiden vaalien yhteydessä käytiin hyvin vilkasta keskustelua. Kun analysoidaan tulosten kehittymistä ajan kuluessa, on otettava huomioon kahden mielipidetutkimuksen (marraskuussa sekä marras-joulukuussa ) välisen ajan tapahtumat, etenkin monet kriisihuippukokoukset, Ranskassa ja Suomessa pidetyt presidentinvaalit sekä muut monissa jäsenvaltioissa pidetyt vaalit. Lopuksi on myös muistettava, millainen tilanne vallitsi nyt saatujen tulosten vertailukohteena olevan vuonna tehdyn parlametrin aikana: Kreikassa ehdotettiin euroa koskevaa kansanäänestystä ja nimitettiin uusi pääministeri, Italiassa nimitettiin uusi pääministeri ja monissa euroalueen maissa valtionvelan korot nousivat. 1 Ks. tekniset eritelmät sivulla 2.

4 Tärkeimmät tulokset Tutkimuksen keskeiset tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: Yleinen kiinnostus Eurooppa-asioita kohtaan on kasvanut vuoden 2006 jälkeen. Talouskriisi on huolestuttanut eurooppalaisia eniten vuodesta 2008 alkaen. Tämä on seurausta tuoreimpien kansallisten vaalien yhteydessä käydyn poliittisen keskustelun "eurooppalaistumisesta". Vuoden 2007 syksyn jälkeen eli noin puolitoista vuotta ennen vuonna 2009 pidettyjä Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan parlamentin esilläolo tiedotusvälineissä oli noussut 22 prosenttia. Vuoden jälkeen se on kuitenkin hieman vähentynyt. Eurooppalaisten mielikuva Euroopan parlamentista on pysynyt jotakuinkin vakaana viime vuonna. Suhteellisella enemmistöllä vastaajista on parlamentista neutraali käsitys, kun taas positiivisen tai negatiivisen mielikuvan mainitsi vähän yli neljännes. Kolme kysymystä keskittyi siihen, millaisen merkityksen eurooppalaiset antavat parlamentin roolille EU:n toiminnassa: - kolme neljäsosaa eurooppalaisista on sitä mieltä, että parlamentilla on nykyään tärkeä rooli - absoluuttinen enemmistö heistä haluaisi nähdä parlamentin tärkeämmässä roolissa tulevaisuudessa - yli kolmannes eurooppalaisista on sitä mieltä, että parlamentin rooli on vahvistunut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana; tämä osuus on kuitenkin laskenut merkittävästi vuoden 2007 jälkeen. Eurooppalaisten käyttämissä tietolähteissä on havaittavissa selvä muutos. Internet on toiseksi useimmin mainittu lähde, kun puhutaan lähteistä, joita vastaajat käyttäisivät hakeakseen tietoa Euroopan parlamentista. Näin tapahtui nyt ensimmäistä kertaa. Internet jää kuitenkin edelleen merkittävästi jälkeen televisiosta, joka on pääasiallisin tietolähde. Internet on kuitenkin nyt 10 prosenttiyksikköä edellä lehdistöä. Kuten aiemminkin, eurooppalaisten absoluuttinen enemmistö on sitä mieltä, että köyhyyden torjunnan olisi oltava edelleen etusijalla Euroopan parlamentin toiminnassa. Toisella sijalla on talouspolitiikan koordinointi. Sen mainitsi yli kolmannes vastaajista. Seuraavalla sijalla on kuluttajan ja kansanterveyden suojan parantaminen, jotka mainitsi kolmannes vastaajista. Ihmisoikeuksien suojelu on eurooppalaisten silmissä edelleen tärkein arvo. Toisella sijalla on EU:n jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus, jonka mainitsi yli kolmannes vastaajista ja joka ohitti miesten ja naisten välisen tasa-arvon, joka on nyt kolmannella sijalla yhdessä sananvapauden kanssa. *** 4

5 Painopistealueet Tämän analyyttisen yhteenvedon lisäksi on laadittu neljä erityistä analyysiä tai "painopistealuetta". Kullakin painopistealueella analysoidaan perusteellisesti tämän parlametrin tuloksia erityisestä näkökulmasta ja täydennetään tällä tavoin tärkeimpiä tuloksia. Kyseiset neljä painopistealuetta ovat 1) 2) 3) 4) euroalueen maista ja euroalueeseen kuulumattomista maista saatujen tulosten väliset erot miesten ja naisten väliset erot eri ikäluokkien väliset erot eri ammattiluokkien väliset erot. 5

6 A. Kiinnostus Eurooppa-asioita kohtaan Eurooppalaisten kiinnostus Eurooppa-asioita kohtaan on kasvanut merkittävästi verrattuna vuoteen 2006, jolloin tämä kysymys esitettiin edellisen kerran. Vuonna 51 prosenttia () eurooppalaisista totesi olevansa kiinnostunut Eurooppaasioista, kun taas 48 prosenttia ( prosenttia) totesi, ettei ole kiinnostunut niistä. Tulos johtuu todennäköisesti siitä, että Eurooppa-asioita on käsitelty kansallisissa poliittisissa keskusteluissa enemmän kuin koskaan, etenkin vuoden 2006 jälkeen pidettyjen parlamentti- ja presidentinvaalien aikana. Kasvu oli suurinta Ruotsissa (65 prosenttia, 6), Alankomaissa (73 prosenttia, 1) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (50 prosenttia, 8). Kiinnostus väheni eniten Tšekin tasavallassa (25 prosenttia, 9), Puolassa (57 prosenttia, 4), Slovakiassa (40 prosenttia, 2) ja Kreikassa (50 prosenttia, 2). Kun tulokset esitetään kartalla, kehityksessä voidaan havaita olevan hyvin selvästi idän ja lännen välillä jakautunut kehityssuuntaus: lännessä kiinnostus kasvaa ja idässä kiinnostus vähenee. Tätä jälkimmäistä suuntausta tarkasteltaessa olisi otettava huomioon vuoden 2006 tilanne, joka on voinut tuolloin vaikuttaa nykyistä suurempaan kiinnostukseen Eurooppa-asioita kohtaan silloisissa uusissa jäsenvaltioissa, jotka liittyivät unioniin vuonna 2004, ja kahdessa ehdokasvaltiossa. Tuolloiseen tilanteeseen vaikuttivat seuraavat tekijät: - uudet jäsenvaltiot olivat äskettäin liittyneet unioniin Euroopan parlamentti oli tammikuussa 2006 vastaanottanut 53 tarkkailijaa Bulgariasta ja Romaniasta EU:n 25 jäsenvaltiota olivat päässeet sopimukseen palveludirektiivistä (29. toukokuuta 2006). B. Tiedot Euroopan parlamentista 1) Euroopan parlamentin esilläolo tiedotusvälineissä Lähes kaksi kolmasosaa eurooppalaisista toteaa kuulleensa viime aikoina Euroopan parlamentista tiedotusvälineissä (64 prosenttia, prosenttiyksikköä marraskuun jälkeen). On muistettava, että vuosi sitten kriisi oli pahimmillaan, ja se sai huomattavasti näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Tuloksen vertaaminen samana ajankohtana ennen vuonna 2009 pidettyjä Eurooppavaaleja saatuihin tuloksiin paljastaa kuitenkin selvän kasvun: nyt esilläolo tiedotusvälineissä on 22 prosenttiyksikköä suurempi (64 prosenttia) kuin syksyllä 2007 (42 prosenttia). 2) Suositut tietolähteet Internet on tällä hetkellä toiseksi suosituin lähde (43 prosenttia, 0 marraskuun jälkeen), josta vastaajat hakisivat tietoa Euroopan parlamentista. 6

7 Ensimmäisellä sijalla on televisio (64 %, ) ja kolmannella lehdistö (33 prosenttia, ). Neljännellä sijalla on radio, jonka mainitsi 15 prosenttia () vastaajista. Erityisesti vastaus Euroopan parlamentin verkkosivustot on saanut enemmän jalansijaa ja noussut 12 prosentista 17 prosenttiin vain yhdessä vuodessa (). Sosiodemografiset luokat, joihin kuuluvat vastaajat todennäköisimmin mainitsevat internetin, ovat alle 35-vuotiaat, eniten koulutetut ja opiskelijat. 3) Aiheet tai politiikan alat, joista eurooppalaiset haluavat saada lisätietoja Odotetusti EU:n keinot kriisin voittamiseksi on unionin tasolla useimmin mainittu vastaus (34 prosenttia), ja heti sen jälkeen seuraavana on eurooppalainen sijoitussuunnitelma työpaikkojen luomiseksi (mukaan lukien työpaikat nuorille) (33 prosenttia). Lisäksi 28 prosenttia eurooppalaisista haluaisi ensisijaisesti tietoa oikeuksistaan Euroopan kansalaisina, kun taas 20 prosenttia haluaisi tietoa kuluttajansuojasta ja 19 prosenttia energian tulevaisuudesta EU:ssa. Euroalueeseen kuulumattomissa maissa kärkisijalla on eurooppalainen sijoitussuunnitelma työpaikkojen luomiseksi (mukaan lukien työpaikat nuorille (35 prosenttia), toisella sijalla on oikeutenne Euroopan kansalaisena (28 prosenttia) ja kolmannella EU:n keinot kriisin voittamiseksi (27 prosenttia). Euroalueella EU:n keinot kriisin voittamiseksi on kärkisijalla (37 prosenttia). Tämä on enemmistön vastaus 13:ssa EU:n 17 jäsenvaltiosta. Tässä kohtaa on kiinnostavaa palauttaa mieliin 6. syyskuuta julkaistussa aiemmassa tutkimuksessamme Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin2 esitettyyn kysymykseen saadut vastaukset. Vastaajilta kysyttiin, mitkä aihealueet pitäisi asettaa etusijalle, jos ajatellaan talouskriisiä. Kärkisijalla oli työpaikat ja työttömyyden torjunta (72 prosenttia) ja toisena EU:n jäsenvaltioiden julkisen velan pienentäminen (37 prosenttia). Jaetulla kolmannella sijalla oli ostovoima ja inflaation torjunta sekä kasvun kiihdyttäminen (35 prosenttia). C. Mielikuva Euroopan parlamentista 1) Yleinen mielikuva Euroopan parlamentista Mielikuva Euroopan parlamentista on pysynyt pitkälti muuttumattomana marraskuussa tehdyn tutkimuksen jälkeen. Tutkimuksen mukaan 43 prosentilla () eurooppalaisista on edelleen neutraali mielikuva toimielimestä. Niiden eurooppalaisten osuus, joilla on positiivinen mielikuva Euroopan parlamentista, on viime vuonna hieman kasvanut: 26 prosentista 27 prosenttiin. Myös niiden vastaajien osuus, joilla on parlamentista negatiivinen mielikuva, on hieman kasvanut: 26 prosentista 28 prosenttiin. Syksyn 2007 (eli reilu puolitoista vuotta ennen vuonna 2009 pidettyjä Euroopan parlamentin vaaleja) jälkeen positiivinen mielikuva Euroopan parlamentista on 2 EB/EP 77.4, Tutkimusajankohta: kesäkuuta. 7

8 kuitenkin heikentynyt: tuolloin 39 prosentilla eurooppalaisista oli myönteinen mielikuva Euroopan parlamentista (2 prosenttiyksikköä vuoteen mennessä). Vuonna kansallisella tasolla vastaajien enemmistöllä oli neljässä maassa (Bulgariassa, Maltalla, Romaniassa ja Italiassa) positiivinen mielikuva Euroopan parlamentista, kun taas kolmessa maassa (Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Kreikassa ja Portugalissa) vastaajien enemmistöllä oli negatiivinen mielikuva Euroopan parlamentista. Muissa 20 maassa vastaajien enemmistöllä on neutraali mielikuva Euroopan parlamentista. Sosiodemografisesti tarkasteltuna positiivinen mielikuva Euroopan parlamentista on todennäköisimmin nuorilla, ja tämä on mielipidetutkimuksissa vakiintunut kehityssuuntaus. Ammatin mukaan tarkasteltuna johtajilla ja esimiehillä, toimihenkilöillä ja opiskelijoilla on myös todennäköisemmin positiivinen kuin negatiivinen mielikuva toimielimestä, samoin kuin vastaajilla, jotka haluaisivat nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä roolissa. Iän mukaan tarkasteltuna 40 vuotta täyttäneillä vastaajilla on negatiivisin mielikuva Euroopan parlamentista, samoin työttömillä, itsenäisillä ammatinharjoittajilla ja eläkkeellä olevilla vastaajilla sekä niillä vastaajilla, jotka haluaisivat nähdä Euroopan parlamentin vähemmän tärkeässä roolissa. D. Tiedot Euroopan parlamentista Mitä eurooppalaiset tietävät Euroopan parlamentin toiminnasta ja sen päätöksentekomenettelystä? On selvää, että vuonna 2014 pidettävien Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä käytävä keskustelu on yhä vahvemmin politisoitua, mikä johtuu hyvin pitkälti siitä, että Euroopan kansalaiset valitsevat välillisellä vaalilla Euroopan komission puheenjohtajan. Vastaukset osoittavat, kuinka hyvin tiedetään yleisillä välittömillä vaaleilla valitun parlamentin ainutlaatuiset ominaisuudet niin kansallisesta kuin poliittisesta näkökulmasta. 1) Tiedot Euroopan parlamentin toiminnasta Kun vastaajilta kysyttiin, minkä mukaan europarlamentaarikot istuvat parlamentissa, 44 prosenttia heistä vastasi "heidän poliittisen suuntauksensa mukaisesti" (1 syksyn 2007 jälkeen). Kuitenkin 36 prosenttia (-8) vastaajista on edelleen sitä mieltä, että europarlamentaarikot istuvat "heidän kansallisuutensa mukaisesti". 2) Tiedot päätöksentekomenettelystä Vastaukset jakautuvat tasaisesti kahden ehdotetun päätöksentekomenettelyn välillä. Vastaajista 37 prosenttia (2 syksyn 2007 jälkeen) on sitä mieltä, että päätökset tehdään europarlamentaarikkojen "poliittisen suuntauksen mukaan", kun taas toiset 37 prosenttia () vastasi, että päätökset tehdään niiden "jäsenvaltioiden etujen mukaan", joista europarlamentaarikot tulevat. Vastaajista 13 prosenttia () vastasi spontaanisti "molempien" ja 13 prosenttia vastasi "ei osaa sanoa" (). 8

9 E. Euroopan parlamentin rooli Vastaajilta kysyttiin kolme kysymystä, jotka koskivat heidän näkemyksiään Euroopan parlamentin roolista. Seuraavassa asiaa käsitellään tarkemmin. On kiinnostavaa pohtia syitä vastauksiin, joita annettiin talouskriisin ankarimmin koettelemissa euroalueen maissa. Näissä jäsenvaltioissa vastaajilla on taipumusta ajatella, että Euroopan parlamentin rooli on heikentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana, vaikka joissakin tapauksissa huomattava osa myös haluaisi nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä roolissa kuin nykyään. 1) Nykyinen tilanne Eurooppalaisista 75 prosenttia ( marraskuun jälkeen) on edelleen sitä mieltä, että Euroopan parlamentilla on nykyisin tärkeä rooli EU:n toiminnan ylläpitämisessä. Tämä on saman verran kuin syksyllä ) Näkemykset (mennyt aika) Kysymys: Sanoisitteko, että viimeisten kymmenen vuoden aikana Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionissa on vahvistunut, heikentynyt vai pysynyt samana? Tulokset osoittavat, että tammikuun 2009 jälkeen, kun tämä kysymys esitettiin edellisen kerran, eurooppalaisten enemmistö on edelleen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin rooli EU:ssa on vahvistunut (35 prosenttia, -7). Nyt kuitenkin useampi vastaaja on sitä mieltä, että Euroopan parlamentin rooli on heikentynyt: heidän osuutensa on noussut 11 prosentista tammikuussa prosenttiin marraskuussa (3). Kuten aiemmin todetaan, tämä vaikutelma on levinnyt erityisen laajalle niissä jäsenvaltioissa, joita talouskriisi on koetellut ankarimmin: Espanjassa 47 prosenttia vastaajista (5) on sitä mieltä, että Euroopan parlamentin rooli on heikentynyt. Portugalissa vastaava osuus on 42 prosenttia (9), Kreikassa 44 prosenttia (5) ja Irlannissa 31 prosenttia (1). 3) Toiveet (tulevaisuus) Nykyisin 54 prosenttia eurooppalaisista haluaisi nähdä Euroopan parlamentin tulevaisuudessa tärkeämmässä roolissa kuin nykyään: tämä on 9 prosenttiyksikköä enemmän kuin marraskuussa. Vastaavana ajankohtana syksyllä 2007 tämä osuus oli vain 48 prosenttia. Kaikissa kriisin ankarimmin koettelemissa euroalueen maissa vastaajat toivovat, että Euroopan parlamentti olisi tulevaisuudessa tärkeämmässä roolissa: Kyproksessa (79 prosenttia, ), Espanjassa (68 prosenttia, ), Kreikassa (66 prosenttia, +9), Irlannissa (51 prosenttia, 1) ja Italiassa (49 prosenttia, ). Kehitys on ollut merkittävintä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (44 prosenttia, 0), Bulgariassa (61 prosenttia, 7) ja Puolassa (63 prosenttia, 5). Vaikka Yhdistyneessä 9

10 kuningaskunnassa kasvu oli 20 prosenttiyksikköä, maan tästä kysymyksestä saatu tulos on edelleen yksi alhaisimmista. Vain kolmessa jäsenvaltiossa niiden vastaajien määrä väheni, jotka haluavat nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä roolissa: Alankomaissa (47 prosenttia, ), Itävallassa (35 prosenttia, ) ja Slovakiassa (56 prosenttia, ). F. Euroopan parlamentti tänään ja huomenna: arvot ja ensisijaiset politiikat Kriisin alusta lähtien merkille pantu ilmiö kiihtyy edelleen. Eurooppalaiset haluavat ennen kaikkea, että parlamentti edistää sellaisten politiikan alojen kehittämistä, jotka vastaavat heidän päivittäisiin huolenaiheisiinsa. 1) Ensisijaiset politiikat: Köyhyyden torjunta on edelleen se politiikan ala, jota eurooppalaiset haluavat Euroopan parlamentin ensisijaisesti kehittävän. Vastaajista 53 prosenttia mainitsi tämän ( marraskuun jälkeen). Euroalueella tämä on useimmin mainittu ensisijainen politiikan ala 15 jäsenvaltiossa (54 prosenttia). Ainoat poikkeukset ovat Malta ja Italia. Myös kaikissa euroalueeseen kuulumattomissa maissa tämä politiikan ala mainittiin ensimmäiseksi (52 prosenttia), Liettuaa lukuun ottamatta. Talous-, budjetti- ja veropolitiikan koordinointi mainitaan toisena ensisijaisena politiikan alana. Sen mainitsi 35 prosenttia vastaajista (). Tässä tapauksessa euroalueen maiden (39 prosenttia) ja kuulumattomien maiden (28 prosenttia) välillä on merkittävä ero. euroalueeseen 2) Puolustettavat arvot: Kuten aiemmissa mielipidetutkimuksissa, ihmisoikeuksien suojelu (56 prosenttia, ei muutosta) on selvästi tärkein arvo, jota eurooppalaiset haluavat Euroopan parlamentin puolustavan. Toisella sijalla on EU:n jäsenmaiden välinen solidaarisuus (35 prosenttia, ). Sananvapaus on edelleen kolmannella sijalla (32 prosenttia), ja samalla sijalla on myös miesten ja naisten välinen tasa-arvo (32 prosenttia, ). Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Jacques Nancy

11 A. KIINNOSTUS EUROOPAN UNIONIA JA EUROOPAN PARLAMENTTIA KOHTAAN a) EU:n keskiarvo 11

12 b) Kansalliset tulokset: 12

13 c) Kansalliset tulokset: kehitys QP13a Sanoisitteko olevanne erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ette kovinkaan kiinnostunut vai ette lainkaan kiinnostunut Euroopan asioista? Yhteensä 'Kiinnostunut' Yhteensä 'Ette kiinnostunut' Ei osaa sanoa EB66.1* Syys.-Lok Ero 2006 EU27 (EU25*) EUROALUE EI-EUROALUE SE NL UK BE LV IT CY DK DE FR EE ES LT HU IE PT 6 5 LU 6 6 MT AT FI BG SI RO EL SK PL CZ EB66.1* Ero Syys.-Lok EB66.1* Ero Syys.-Lok

14 B. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA 1. EUROOPAN PARLAMENTIN ESILLÄOLO TIEDOTUSVÄLINEISSÄ a) EU:n keskiarvo QP1 Oletteko viime aikoina lukenut lehdistä, nähnyt Internetissä tai televisiossa tai kuullut radiosta jotakin Euroopan parlamentista? Kyllä EB68.1 Syksy 2007 EB70.1 Syksy 2008 EB71.1 Tam.-Hel Ei 6 Ei osaa sanoa EB73.1 Tam.-Hel EB74.3 Marr.-Joul Joul. Marr.-Joul. 14

15 b) Kansalliset tulokset: 15

16 c) Kansalliset tulokset: kehitys QP1 Oletteko viime aikoina lukenut lehdistä, nähnyt Internetissä tai televisiossa tai kuullut radiosta jotakin Euroopan parlamentista? Kyllä Ei Ero Ei osaa sanoa Ero Ero EU EUROALUE 7 6 EI-EUROALUE MT CY LV 7 7 RO DK 6 6 HU 6 6 ES 7 7 BE 7 7 SI 8 8 PT LT PL EE LU 7 7 BG 6 6 SE DE NL FI 8 8 CZ UK EL IT SK FR AT IE

17 2. SUOSITUT TIETOLÄHTEET a) Euroopan keskiarvo

18 b) Kansalliset tulokset 18

19 c) Kansalliset tulokset: kehitys QP12 Jos tahtoisitte saada tietoa Euroopan parlamentista, mitä seuraavista lähteistä käyttäisitte? Yhteensä 'Televisio' Yhteensä 'Internet' Yhteensä 'Lehdistö' Radio Ero Ero Ero Ero EU EUROALUE EI-EUROALUE IE CY ES UK DE 7 7 BE MT EE IT LU PT FR PL EL LT DK CZ BG LV HU AT FI NL SE SI SK RO

20 QP12 Vastausten Yhteensä 'Internet' erittely: QP12 Jos tahtoisitte saada tietoa Euroopan parlamentista, mitä seuraavista lähteistä käyttäisitte? Euroopan parlamentin verkkosivustot Uutissivustot Sosiaalinen media Blogit Ero Ero Ero Ero EU IT IE PT 1 DE 2 1 ES UK LU BE CZ 2 2 FI EE +9 1 BG 2 1 DK EL CY PL 1 MT 1 +9 HU 2 2 FR 1 SI SE LT 1 2 AT 1 1 RO 1 1 SK LV NL

21 3. AIHEET TAI POLITIIKAN ALAT, JOISTA EUROOPPALAISET HALUAVAT SAADA LISÄTIETOJA a) EU:n keskiarvo 21

22 Kansalliset tulokset: 22

23 b) Kansalliset tulokset: kaikki vastaukset QP11T Mistä Euroopan parlamentissa keskustellusta aiheesta tai politiikasta tai mistä muusta Euroopan unioniin liittyvästä aiheesta tahtoisitte ensisijaisesti lisätietoa? Entä seuraavaksi? (Useampi vastaus mahdollinen) EU:n keinot kriisin voittamiseksi (velan jakaminen, euro-obligaatiot, varainsiirtovero jne.) Eurooppalainen sijoitussuunnitelma uusien työpaikkojen luomiseksi (mukaan lukien työpaikat nuorille) Oikeutenne Euroopan kansalaisena EU27 EUROALUE 3 EI-EUROALUE NL 5 CY 4 5 BG 4 5 SI 4 LU 4 4 SK DK 4 IT CZ EL ES AT 3 FI RO FR 2 BE 3 DE 3 IE SE 3 5 LT HU PL EE PT 2 2 LV 2 3 MT 1 UK 1 Maakohtainen kärki koko Euroopan kolmen tärkeimmän joukosta 23

24 C. MIELIKUVA EUROOPAN PARLAMENTISTA 1. YLEINEN MIELIKUVA EUROOPAN PARLAMENTISTA a) EU:n keskiarvo QP3 Yleisesti ottaen, tuoko Euroopan parlamentti Teille mieleen hyvin positiivisen, melko positiivisen, neutraalin, melko negatiivisen vai hyvin negatiivisen kuvan? Yhteensä 'Positiivisen' 4 Neutraalin Yhteensä 'Negatiivisen' 4 1 Ei osaa sanoa EB68.1 Syksy 2007 EB70.1 Syksy 2008 b) Mielikuva Euroopan parlamentista kiinnostuksen mukaan jaoteltuna. Joul. Marr.-Joul. Eurooppa-asioita kohtaan tunnetun QP3 Yleisesti ottaen, tuoko Euroopan parlamentti Teille mieleen hyvin positiivisen, melko positiivisen, neutraalin, melko negatiivisen vai hyvin negatiivisen kuvan? EU27 Yhteensä 'Positiivisen' Neutraalin Yhteensä 'Negatiivisen' Ei osaa sanoa Kiinnostus Euroopan asioita kohtaan Kiinnostunut 2 Ette kiinnostunut

25 c) Kansalliset tulokset: 25

26 d) Kansalliset tulokset: kehitys QP3 Yleisesti ottaen, tuoko Euroopan parlamentti Teille mieleen hyvin positiivisen, melko positiivisen, neutraalin, melko negatiivisen vai hyvin negatiivisen kuvan? Yhteensä 'Positiivisen' Neutraalin Yhteensä 'Negatiivisen' Ei osaa sanoa Ero Ero Ero Ero EU27 4 EUROALUE 4 EI-EUROALUE 4 4 MT DE AT UK LV BE IE 3 3 FR NL 4 SK DK HU 4 4 EE LU IT 3 2 PT 2 BG LT PL SE SI FI RO 4 1 EL 2 4 CZ CY 4 1 ES

27 2. EUROOPAN PARLAMENTTIIN LIITTYVÄN MIELIKUVAN TARKEMMAT OMINAISUUDET a) EU:n keskiarvo QP2 Kertoisitteko seuraavien sanojen/ilmaisujen osalta, kuvaako se erittäin hyvin, jokseenkin hyvin, jokseenkin huonosti vai erittäin huonosti käsitystänne Euroopan parlamentista. - Kuvaa hyvin Aikaansaava 6 Demokraattinen 6 Euroopan kansalaisia kuunteleva 6 6 Huonosti tunnettu 6 Tehoton EB68.1 Syksy EB70.1 Syksy 2008 EB73.1 Tam.-Hel EB74.3 Marr.-Joul Joul. Marr.-Joul. 27

28 b) Kansalliset tulokset: kehitys QP2 Kertoisitteko seuraavien sanojen/ilmaisujen osalta, kuvaako se erittäin hyvin, jokseenkin hyvin, jokseenkin huonosti vai erittäin huonosti käsitystänne Euroopan parlamentista. Aikaansaava Demokraattinen Euroopan kansalaisia kuunteleva Yhteensä 'Kuvaa hyvin' Yhteensä 'Kuvaa hyvin' Yhteensä 'Kuvaa hyvin' Ero Ero Ero EU EUROALUE EI-EUROALUE AT NL BE EE LV MT UK DE IT DK IE PL LT HU SE 7 7 LU SK FI RO SI BG PT FR CY CZ EL ES

29 QP2 Kertoisitteko seuraavien sanojen/ilmaisujen osalta, kuvaako se erittäin hyvin, jokseenkin hyvin, jokseenkin huonosti vai erittäin huonosti käsitystänne Euroopan parlamentista. Huonosti tunnettu Tehoton Yhteensä 'Kuvaa hyvin' Yhteensä 'Kuvaa hyvin' Ero Ero EU EUROALUE EI-EUROALUE 4 ES EL PT CY 2 1 MT RO 2 SI 4 5 BG 4 1 SK 4 LU 3 4 SE IE FR 5 5 DK IT FI HU PL 4 3 UK CZ 4 LT 2 5 BE NL AT LV DE EE 29

30 D. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA 1. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTIN TOIMINNASTA a) EU:n keskiarvo QP4 Entä istuvatko europarlamentaarikot mielestänne Euroopan parlamentissa sen mukaan, mikä on...? Heidän kansallisuutensa Heidän poliittinen suuntauksensa Ei osaa sanoa EB68.1 Syksy 2007 EB71.1 Tam.-Hel EB73.1 Tam.-Hel EB74.3 Marr.-Joul Joul. Marr.-Joul. b) Tiedot Euroopan parlamentin toiminnasta Eurooppa-asioita kohtaan tunnetun kiinnostuksen mukaan jaoteltuna. QP4 Entä istuvatko europarlamentaarikot mielestänne Euroopan parlamentissa sen mukaan, mikä on...? Heidän poliittinen suuntauksensa Heidän kansallisuutensa Ei osaa sanoa 3 2 Kiinnostunut Ette kiinnostunut EU27 Kiinnostus Euroopan asioita kohtaan 30

31 c) Kansalliset tulokset: 31

32 d) Kansalliset tulokset: kehitys QP4 Entä istuvatko europarlamentaarikot mielestänne Euroopan parlamentissa sen mukaan, mikä on...? Heidän kansallisuutensa Ero Heidän poliittinen suuntauksensa Ero Ei osaa sanoa Ero EU EUROALUE EI-EUROALUE PT MT 4 5 IE CY LV RO IT UK 3 EL BG 3 AT LU DE 3 3 CZ ES NL 6 5 SK FR PL SI DK HU SE EE FI BE 6 5 LT

33 2. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYSTÄ a) EU:n keskiarvo QP5 Sanoisitteko Te, että Euroopan parlamentin päätökset hyväksytään ennen kaikkea? Niiden jäsenvaltioiden etujen mukaan, joista europarlamentaarikot tulevat Europarlamentaarikkojen poliittisen suuntauksen mukaan Molempien (SPONTAANI) Ei osaa sanoa Joul. Marr.-Joul. EB68.1 Syksy 2007 EB70.1 Syksy

34 b) Kansalliset tulokset: 34

35 c) Kansalliset tulokset: kehitys QP5 Sanoisitteko Te, että Euroopan parlamentin päätökset hyväksytään ennen kaikkea? Niiden jäsenvaltioiden etujen mukaan, joista europarlamentaarikot tulevat Europarlamentaarikkojen poliittisen suuntauksen mukaan Molempien (SPONTAANI) Ei osaa sanoa Ero Ero Ero Ero EU EUROALUE EI-EUROALUE BG LU RO MT 3 PT 1 1 FI 1 ES EL 5 1 SK CY 1 DE IE IT PL LT FR 1 1 EE HU CZ 5 5 AT SI LV UK SE 4 4 DK 1 1 NL 4 1 BE

36 E. EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI 1. NYKYINEN TILANNE a) EU:n keskiarvo QP6 Onko mielestänne Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionin toiminnan ylläpitämisessä? Yhteensä 'Tärkeä' 7 Yhteensä 'Ei tärkeää' EB68.1 Syksy 2007 EB70.1 Syksy 2008 Ei osaa sanoa 7 2 Joul. EB77.4 Kesä. 7 2 Marr.-Joul. 36

37 b) Kansalliset tulokset: 37

38 c) Kansalliset tulokset: kehitys QP6 Onko mielestänne Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionin toiminnan ylläpitämisessä? Yhteensä 'Tärkeä' Yhteensä 'Ei tärkeä' Ero Ei osaa sanoa Ero Ero EU EUROALUE EI-EUROALUE AT PT LT UK BE EE DE IE IT MT 8 8 RO NL FI BG CZ 8 7 DK PL FR SK HU LU SI SE ES CY 8 8 LV EL

39 2. NÄKEMYKSET (MENNYT AIKA) a) EU:n keskiarvo QP7 Sanoisitteko, että viimeisten kymmenen vuoden aikana Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionissa on? Vahvistunut 4 Heikentynyt Pysynyt samana Ei osaa sanoa 4 2 EB68.1 Syksy EB71.1 Tam.-Hel Marr.-Joul. 39

40 b) Kansalliset tulokset: 40

41 c) Kansalliset tulokset: kehitys QP7 Sanoisitteko, että viimeisten kymmenen vuoden aikana Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionissa on? Vahvistunut Heikentynyt Ei osaa sanoa Ero 2009 EB71.1 Tam.-Hel EU EUROALUE EI-EUROALUE BG PL LV DE FR IT BE 4 +9 HU IE EB71.1 Ero Tam.-Hel Pysynyt samana EB71.1 Ero Tam.-Hel EB71.1 Ero Tam.-Hel NL RO EE MT FI AT DK LT EL UK PT LU SK SE ES SI CY CZ

42 3. TOIVEET (TULEVAISUUS) a) EU:n keskiarvo QP8 Haluaisitteko henkilökohtaisesti nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä vai vähemmän tärkeässä roolissa kuin nykyään? Tärkeämpi Sama (SPONTAANI) Vähemmän tärkeä EB68.1 Syksy EB70.1 Syksy EB71.1 Tam.-Hel Ei osaa sanoa EB74.3 Marr.-Joul Nov. EB73.1 Tam.-Hel Nov.-Dec. 42

43 b) Kansalliset tulokset: 43

44 c) Kansalliset tulokset: kehitys QP8 Haluaisitteko henkilökohtaisesti nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä vai vähemmän tärkeässä roolissa kuin nykyään? Tärkeämpi Sama (SPONTAANI) Ero EU Vähemmän tärkeä Ero +9 1 Ei osaa sanoa Ero Ero EUROALUE EI-EUROALUE IE UK BG PL DE LU MT BE EL IT SI ES FR CY PT DK 2 2 HU RO FI LT CZ 4 LV SE EE SK AT NL

45 F. EUROOPAN PARLAMENTTI POLITIIKAT JA ARVOT TÄNÄÄN JA HUOMENNA: ENSISIJAISET 1. ENSISIJAISET POLITIIKAT a) EU:n keskiarvo Vastaukset, joiden osuus oli vähintään 20 prosenttia 45

46 b) Kansalliset tulokset: 46

47 c) Kansalliset tulokset: kehitys QP9T Euroopan parlamentti edistää tiettyjen politiikkojen/menettelytapojen kehittämistä EU:n tasolla. Mille seuraavista politiikoista pitäisi mielestänne antaa etusija? Entä seuraavaksi? (Useampi vastaus mahdollinen) Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta EB77.4 Kesäkuu Ero Kesäkuu Talous-, budjetti- ja veropolitiikan koordinointi EB77.4 Kesäkuu Ero Kesäkuu Parantaa kuluttajan ja kansanterveyden suojaa EB77.4 Kesäkuu Ero Kesäkuu Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, joka antaa EU:lle mahdollisuuden käsitellä kansainvälisiä kriisejä EB77.4 Kesäkuu Ero Kesäkuu EU EUROALUE EI-EUROALUE 4 5 CY UK 0 2 BE FR IE EL SK 4 4 FI RO SI SE EE ES AT 5 5 CZ DE MT NL BG DK 4 4 LV LT IT 3 PT PL LU HU Neljän kärki 47

48 2. PUOLUSTETTAVAT ARVOT a) EU:n keskiarvo 48

49 b) Kansalliset tulokset: 49

50 c) Kansalliset tulokset: kehitys QP10 Mitä seuraavista arvoista Euroopan parlamentin tulisi mielestänne ensisijaisesti puolustaa? (ENINTÄÄN 3 VASTAUSTA) Ihmisoikeuksien suojelu EU:n jäsenmaiden välinen solidaarisuus Miesten ja naisten välinen tasaarvo Sananvapaus Ero Ero Ero Ero EU EUROALUE EI-EUROALUE ES PL RO AT 5 5 SI UK FR DE MT PT 4 FI BG EE CY CZ 6 6 DK LV LU LT IT NL SK BE 5 4 IE SE HU EL Neljän kärki 50

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPPALAISET JA KRIISI

EUROOPPALAISET JA KRIISI Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1)

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2011 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 76.3)

Parlametri marraskuu 2011 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 76.3) Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 11. tammikuuta 2012 Parlametri marraskuu 2011 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 76.3) ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V

KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V Viestinnän pääosasto Osasto C Kansalaissuhteet YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Brysselissä 21. toukokuuta 2012 KRIISI JA TALOUDEN OHJAUS JA HALLINTA V Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB 77.2) Tiivistelmä

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Strasbourg, 12. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot

MAAKOHTAINEN TIETOSIVU: SUOMI

MAAKOHTAINEN TIETOSIVU: SUOMI Euroopan investointiohjelma Tilannekatsaus Toukokuu 2018 MAAKOHTAINEN TIETOSIVU: SUOMI JUNCKERIN EUROOPAN INVESTOINTIOHJELMA SUOMESSA FI Suomessa Junckerin komission Euroopan investointiohjelmaan kuuluvan

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28)

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28) EUROOPAN UNIONIN KALASTUSALA LUKUINA Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2014 (taulukko

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65 Tilastoliite osaan 1 65 A1.1 Työllisyys nykyisen EUn alueella, 1996 ja 2002 Työllisyysaste (% työikäisestä väestöstä) 1996 2002 EU15 59,9 64,2 Muut jäsenvaltiot 61,7 65,1 Koheesiomaat 51,5 60,2 Kreikka

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus EUROOPAN PARLAMENTTI Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus Raportti Tutkimusajankohta: huhti-toukokuu 2011 Julkaisu: lokakuu 2011 Erityiseurobarometri 75.2 TNS Opinion & Social Tutkimus on

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 16.12.2009 EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen kysely 2009

Vaalien jälkeinen kysely 2009 Eurobarometrierityistutkimus EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan komissio 2009 Raportti Tutkimus tehty kesä-heinäkuussa 2009 Julkaistaan marraskuussa 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 116 final LIITTEET 1 4.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 116 final LIITTEET 1 4. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7114/17 ADD 1 TRANS 105 SAE Lähettäjä: Saapunut: 7. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU,

Lisätiedot

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin IP/07/1919 Bryssel 13. joulukuuta 2007 Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän ja kohdentavat sen paremmin Euroopan komission viimeisin valtiontukien tulostaulu osoittaa

Lisätiedot

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla

Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla Sidosryhmien kuuleminen pienyrityksiä koskevan politiikan muotoilussa kansallisella ja alueellisella tasolla 01/06/2004-30/09/2004 Osa I. Taustatiedot Valtio AT - Itävalta 9 (4.5) BE - Belgia 13 (6.5)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 TIIVISTELMÄ Eurooppalaiset ja energiansäästö Henkilökohtaiset toimintatavat... 7

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 TIIVISTELMÄ Eurooppalaiset ja energiansäästö Henkilökohtaiset toimintatavat... 7 Eurobaromètre Spécial SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 TIIVISTELMÄ... 5 1. Eurooppalaiset ja energiansäästö... 7 1.1 Henkilökohtaiset toimintatavat... 7 1.2 Energialaskujen pienentämiseksi toteutettavia

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus

NURMISEMINAARI. Maidon markkinakatsaus NURMISEMINAARI Pudasjärvi 11.-12.1.2011 Maidon markkinakatsaus Eeva Brofeldt, Valio Oy Nyt on alkanut vasikoiden vuosi Maitotuotteiden kotimaan myynnin nousijat ja laskijat Kevyttuotteiden osuus maitotuotteiden

Lisätiedot

Ruokamenot kuluttajan arjessa

Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot kuluttajan arjessa Tieteiden yö Rahamuseossa 13.1.2011 Jarkko Kivistö Ekonomisti Ruokamenot kuluttajan arjessa Ruokamenot Kuinka suuren osan tuloistaan kuluttajat käyttävät elintarvikkeisiin?

Lisätiedot

PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA

PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA TUTKIMUS - Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Euroopan parlamentin teettämä eurobarometritutkimus Viestinnän pääosasto

Lisätiedot

Euroopan komissio pyrkii pienentämään huomattavasti sukupuolten välistä palkkakuilua

Euroopan komissio pyrkii pienentämään huomattavasti sukupuolten välistä palkkakuilua IP/10/236 Bryssel 5. maaliskuuta 2010 Euroopan komissio pyrkii pienentämään huomattavasti sukupuolten välistä palkkakuilua Euroopan komissio aikoo toteuttaa useita toimenpiteitä miesten ja naisten välisen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin erityisbarometri 75.2. Vapaaehtoistyö

Euroopan parlamentin erityisbarometri 75.2. Vapaaehtoistyö Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteista vastaava osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin erityisbarometri Vapaaehtoistyö Bryssel 27. kesäkuuta 2011 YHTEENVETO Kattavuus: EU27 (26

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus TNS Opinion & Social Avenue Herrmann Debroux, 40

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 20. elokuuta 2012 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus

Lisätiedot

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus

Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Kuolleiden lukumaara 7.5.2010 H1N1 pandemic 2009 Pandemia, -vaste ja jälkiviisaus Pasi Penttinen, European Centre for Disease Prevention and Control 22 April 2010, Helsinki, Suomi Virallisesti ilmoitetut

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 404 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 404 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. elokuuta 2017 (OR. en) 11585/17 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 28. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: SOC 546 EMPL 416 FSTR 55 CADREFIN 86 REGIO 80 Euroopan komission

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot