I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3"

Transkriptio

1 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset: Euroopan unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU:n 27 jäsenvaltiota ( unionin kansalaista) Tutkimusajankohta: tammikuun puolivälistä helmikuun puoliväliin 2009 I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 A. Tietoisuus vaalien ajankohdasta...3 B. Vaaleihin kohdistuva mielenkiinto... 4 C. Äänestämisen todennäköisyys... 6 D. Ehdokasvalintaan vaikuttavat perusteet... 8 E. Syyt äänestämättä jättämiseen... 9 III EUROOPAN PARLAMENTIN ESILLÄOLO TIEDOTUSVÄLINEISSÄ JA TIEDOT PÄÄTÖKSENTEOSTA EUROOPAN PARLAMENTISSA A. Esilläolo tiedotusvälineissä ja mielikuva B. Tiedot päätöksenteosta Euroopan parlamentissa IV. NÄKEMYS EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLISTA V. LUOTTAMUS EUROOPAN PARLAMENTTIIN JA UNIONIN MUIHIN TOIMIELIMIIN VI EUROOPAN PARLAMENTIN POLIITTISET PAINOPISTEALAT JA ARVOT... 16

2 I. VAALITEEMAT QC6 Mihin seuraavien EU-vaalikampanjoiden pitäisi mielestänne keskittyä? Ensisijaisesti? Entä muita? VAALITEEMAT EB 69 EB 70 EB71 Työttömyys 47 % 49 % 57 % Taloudellinen kasvu 45 % 51 % 52 % Inflaatio ja ostovoima 41 % 47 % 40 % Eläkkeiden tulevaisuus 32 % 33 % 32 % Rikollisuus 37 % 33 % 29 % Energialähteiden turvallisuus (U) % Ilmastonmuutoksen torjunta 33 % 29 % 26 % Maahanmuutto 32 % 29 % 24 % Terrorismi 35 % 28 % 24 % Elintarviketurvallisuus (U) % Maatalous 17 % 17 % 19 % Yhteisvaluutta, euro 17 % 17 % 13 % Euroopan sosiaalisen mallin säilyttäminen 12 % 13 % 11 % EU:n toimielinten toimivalta 12 % 13 % 10 % Eurooppalaiset arvot ja identiteetti 12 % 13 % 10 % EOS 5 % 6 % 3 % Muu 1 % 1 % 1 % *Vastausten yhteenlaskettu summa kaikkia vaihtoehtoja kohden *U = uusi teema, lisätty EB71-tutkimuksessa Kansalliset erot kolmen tärkeimmän vaaliteeman osalta: Työttömyys: - Vastaajat nimeävät useimmin: Irlannissa (84 %), Kreikassa (83 %) ja Portugalissa (80 %). - Vastaajat nimeävät harvimmin: Tanskassa (39 %), Alankomaissa (42 %) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (47 %). Talouskasvu - Vastaajat nimeävät useimmin: Kreikassa (77 %), Liettuassa (72 %) ja Kyproksella (70 %). - Vastaajat nimeävät harvimmin: Yhdistyneessä kuningaskunnassa (41 %), Suomessa (43 %) ja Itävallassa (44 %). Inflaatio ja ostovoima: - Vastaajat nimeävät useimmin: Ranskassa (66 %), Maltalla (61 %) ja Portugalissa (60 %). - Vastaajat nimeävät harvimmin: Puolassa (14 %), Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa ja Ruotsissa (16 %). 2/17

3 Väestöryhmien väliset erot: Työttömyys: - Naiset asettavat etusijalle useammin kuin miehet (59 % ja 52 %), - Valintatiheys laskee iän myötä, vuotiaista vastaajista 62 % nimesi työttömyyden ensisijaiseksi vaaliteemaksi, kun taas 55-vuotiaista ja sitä vanhemmista vastaajista työttömyyttä piti ensisijaisena 54 %, - Tärkeämpi teema poliittisen asteikon vasemmalle (61 %) kuin oikealle (52 %) sijoittuville vastaajille. Inflaatio ja ostovoima: - Ruumiillisen työn tekijät (45 %) valitsivat useammin ensisijaiseksi teemaksi ja eläkkeellä olevat harvimmin (37 %). - II. TIETOISUUS VAALEISTA A. Tietoisuus vaalien ajankohdasta QC1 Milloin mielestänne järjestetään seuraavat Euroopan parlamentin vaalit (omassa maassanne)? EB69 EB70 EB (yhteensä) 16 % 26 % 32 % Kesäkuu % 8 % 16 % Muu % 18 % 16 % Muu 9 % 7 % 6 % EOS 75 % 67 % 62 % *EB 69: kevät 2008; EB70: syksy Vastaajat tietävät parhaiten sen, että vaalit järjestetään vuonna 2009, Luxemburgissa (66 %), Maltalla (64 %), Kyproksella ja Slovakiassa (61 %). - "Ei osaa sanoa" -vastausten osuus oli suurin Suomessa (86 %), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (84 %) ja Espanjassa (75 %). Väestöryhmien väliset erot: - Miesten ja naisten välinen ero vaalien ajankohdan tietämisen osalta on säilynyt (57 % miehistä ja 66 % naisista ei tiedä ajankohtaa), mutta molemmissa ryhmissä ajankohdan tietävien osuus on kasvanut edellisen Eurobarometri-tutkimuksen jälkeen. - Nuorin vastaajaryhmä (15 24-vuotiaat) on edelleen vähiten tietoinen ajankohdasta (69 % vastasi "ei osaa sanoa"). 3/17

4 B. Vaaleihin kohdistuva mielenkiinto QC2 Seuraavat EU-vaalit pidetään kesäkuussa Kuinka kiinnostunut sanoisitte olevanne näistä vaaleista? EB69 EB70 EB71 Kiinnostunut 46 % 44 % 44 % Ei kiinnostunut 51 % 54 % 53 % EOS 3 % 2 % 3 % Kiinnostunut: vastausten "erittäin kiinnostunut" ja "jonkin verran kiinnostunut" yhteenlaskettu summa Ei kiinnostunut: vastausten "ei kovin kiinnostunut" ja "ei lainkaan kiinnostunut" yhteenlaskettu summa Väestöryhmien väliset erot: - Vastaajat ovat eniten kiinnostuneita vaaleista Kreikassa (62 %), Irlannissa (61 %) Maltalla (59 %). - Vastaajat ovat vähiten kiinnostuneita Latviassa (20 %), Tšekin tasavallassa (24 %) ja Puolassa (30 %). - Miehet ovat edelleen kiinnostuneempia (48 %) kuin naiset (41 %). - Mielenkiinto kasvaa iän ja koulutuksen päättämisiän kasvun myötä. - Mielenkiinto poliittisesti vasemmalle ja oikealle suuntautuneiden vastaajien parissa on yhtä suurta (52 %), kun taas poliittisesti keskustaan suuntautuneiden parissa vähäisempää (44 %). 4/17

5 - 5/17 QC2 Interest in the next European elections - by country EL 62% 38% IE 61% 35% MT NL 59% 58% 37% 42% RO 56% 37% LU 55% 41% SI 53% 46% CY 52% 45% AT BG ES HU SE DK DE BE FR FI EU27 IT LT 49% 48% 48% 47% 47% 46% 46% 45% 45% 45% 44% 44% 44% 48% 47% 51% 51% 52% 54% 53% 55% 53% 55% 53% 50% 53% PT EE SK UK PL CZ LV 30% 24% 20% 40% 39% 39% 38% 63% 74% 79% 56% 60% 60% 61% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Interested Not interested DK

6 C. Äänestämisen todennäköisyys QC3 Kertoisitteko asteikolla 1-10, kuinka todennäköisesti äänestäisitte seuraavissa EU-vaaleissa kesäkuussa 2009? Asteikon arvo 1 tarkoittaa, että varmasti ette äänestäisi ja arvo 10 tarkoittaa, että äänestäisitte varmasti, jäljelle jäävät numerot tarkoittavat näiden kahden mainitun mielipiteen väliin jääviä mielipiteitä. EB69 EB70 EB71 1. En varmasti äänestäisi 14 % 15 % 15 % 2. 3 % 4 % 4 % 3. 4 % 5 % 5 % 4. 3 % 4 % 4 % % 10 % 10 % 6. 6 % 6 % 6 % 7. 8 % 7 % 8 % % 9 % 9 % 9. 7 % 6 % 6 % 10. Äänestäisin varmasti 30 % 28 % 28 % EOS 5 % 6 % 5 % Keskiarvo 6,6 6,3 6,4 QC3 Äänestämisen todennäköisyyttä kuvaavan asteikon korkein ja matalin arvo* EB 69 EB70 EB71 En varmasti äänestäisi (1) 14 % 15 % 15 % Äänestäisin todennäköisesti 34 % 37 % 34 % (9-10) *Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka 10-numeroisella asteikolla arvioivat äänestämisen todennäköisyytensä olevan tasoa 9 tai 10, todella käyvät äänestämässä. - Niiden vastaajien osuus, jotka todennäköisesti äänestävät, on suurin Belgiassa (70 %), Luxemburgissa (62 %), Tanskassa ja Maltalla (56 %) - Niiden vastaajien osuus, jotka sanovat, että eivät varmasti aio äänestää, on suurin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (30 %), Puolassa (19 %), Latviassa, Espanjassa ja Unkarissa (18 %). Väestöryhmien väliset erot: - Ikäryhmä, johon kuuluvat vastaajat, jotka kaikkein todennäköisimmin eivät äänestä, on opiskelijat (27 % ei varmasti äänestä) ja yleisesti ottaen vuotiaat (25 %). - Todennäköisimmin äänestävät vastaajat, jotka ovat yli 20-vuotiaita ja ovat päättäneet koulutuksen (40 % äänestää varmasti), ovat johtavassa asemassa (38 %) ja eläkeläiset (36 %). 6/17

7 7/17 QC3 Probability of vote BE LU 62% 70% 17% 9% MT DK 56% 56% 13% 10% SE 49% 10% CY 48% 14% EL 48% 10% FR NL IE DE SI EE LT FI LV EU27 RO BG IT ES 47% 47% 45% 43% 42% 38% 38% 38% 34% 34% 34% 31% 30% 27% 15% 12% 8% 13% 12% 17% 15% 11% 18% 15% 8% 14% 8% 18% HU 27% 18% CZ 26% 15% SK PT UK AT PL 13% 25% 24% 22% 21% 19% 13% 12% 13% 30% 100% 0% Will probably vote Would definitely not vote

8 D. Ehdokasvalintaan vaikuttavat perusteet QC4 Mikä seuraavista valintaperusteista olisi tärkein valintaperusteenne kun ajattelette Euroopan parlamentin vaaleja? EB69 EB71 Ehdokkaiden kokemus EU-asioista 17 % 10 % Ehdokkaiden mielipiteet kansallisista asioista 30 % 30 % Ehdokkaiden mielipiteet EU-asioista 36 % 35 % Ehdokkaiden kokemus kansallisella tasolla 30 % 31 % Ehdokkaiden puolueiden mielipiteet EU-asioista 17 % 16 % Ehdokkaiden henkilökohtaiset ominaisuudet 1 % 1 % Ehdokkaiden maine 29 % 32 % Muu 37 % 35 % EOS 40 % 39 % *enintään kolme vastausta, % on kaikkien esitettyjen vastausten yhteenlaskettu summa Kansalliset erot kolmen pääasiallisen valintaperusteen osalta: Ehdokkaiden kokemus EU-asioista: - Vastaajat nimeävät useimmin: Sloveniassa (60 %), Ruotsissa (58 %) ja Luxemburgissa (57 %). - Vastaajat nimeävät harvimmin: Portugalissa (25 %), Romaniassa ja Italiassa (28 %). Ehdokkaiden mielipiteet kansallisista asioista: - Vastaajat nimeävät useimmin: Kyproksella (65 %), Bulgariassa (57 %) Slovakiassa ja Kreikassa (55 %). - Vastaajat nimeävät harvimmin: Tšekin tasavallassa (27 %), Italiassa ja Puolassa (28 %). Ehdokkaiden mielipiteet EU-asioista: - Vastaajat nimeävät useimmin: Ruotsissa (58 %), Alankomaissa (54 %) ja Tanskassa (50 %). - Vastaajat nimeävät harvimmin: Latviassa (20 %), Liettuassa (21 %) ja Bulgariassa (24 %). 8/17

9 E. Syyt äänestämättä jättämiseen QC5 Jos ette äänestä Euroopan parlamentin vaaleissa kesäkuussa 2009, johtuuko se seuraavista syistä? EB69 EB71 Ette tunne Euroopan parlamentin roolia riittävän hyvin (M) 60 % 64 % Ette usko että äänenne muuttaa mitään 68 % 62 % Ette ole mielestänne saanut riittävästi tietoa äänestääksenne 58 % 59 % Mielestänne Euroopan parlamentti ei käsittele riittävästi teitä koskevia asioita 57 % 55 % Vastustatte Eurooppaa, Euroopan unionia, Euroopan rakennetta 23 % 20 % *Kyllä/Ei/EOS jokaisen mahdollisen vastauksen osalta, % laskettu kyllä-vastauksista (M) muokattu kysymys Ette tunne Euroopan parlamentin roolia riittävän hyvin: - Vastaajat nimeävät useimmin: Ruotsissa (73 %), Virossa (72 %), Portugalissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (71 %). - Vastaajat nimeävät harvimmin: Maltalla (37 %), Romaniassa (41 %) ja Italiassa (46 %). Ette usko että äänenne muuttaa mitään: - Vastaajat nimeävät useimmin: Bulgariassa (79 %), Itävallassa (79 %) ja Latviassa (76 %). - Vastaajat nimeävät harvimmin: Maltalla (34 %), Tanskassa (39 %) ja Alankomaissa (41 %). Ette ole mielestänne saanut riittävästi tietoa äänestääksenne: - Vastaajat nimeävät useimmin: Ruotsissa (75 %), Portugalissa (72 %) ja Latviassa (69 %). - Vastaajat nimeävät harvimmin: Maltalla (34 %), Belgiassa (41 %), Suomessa ja Romaniassa (44 %). Mielestänne Euroopan parlamentti ei käsittele riittävästi teitä huolestuttavia asioita: - Vastaajat nimeävät useimmin: Kreikassa (75 %), Latviassa (73 %), Bulgariassa ja Saksassa (67 %). - Vastaajat nimeävät harvimmin: Alankomaissa (24 %), Tanskassa (30 %), Romaniassa (38 %). Vastustatte Eurooppaa, Euroopan unionia, Euroopan rakennetta: - Vastaajat nimeävät useimmin: Itävallassa (35 %), Kreikassa ja Ruotsissa (28 %). - Vastaajat nimeävät harvimmin: Luxemburgissa (5 %), Bulgariassa (7 %), Romaniassa (8 %). 9/17

10 Väestöryhmien väliset erot: Ette tunne Euroopan parlamentin roolia riittävän hyvin: - Naiset nimeävät useammin kuin miehet (67 % ja 60 %), - ruumiillisen työn tekijät nimeävät erityisen usein. Ette usko että äänenne muuttaa mitään: - tämä syy äänestämättä jättämiseen nimetään sitä harvemmin, mitä korkeampi vastaajien koulutuksen päättämisikä on. Ette ole mielestänne saanut riittävästi tietoa äänestääksenne: - huomattava ero miesten ja naisten välillä: 56 % ja 61 %. Mielestänne Euroopan parlamentti ei käsittele riittävästi teitä huolestuttavia asioita: - Vastaajat, jotka kuuluvat vuotiaiden ikäryhmään (62 %), nimeävät tämän syyn paljon useammin kuin muut (kun EU:n keskiarvo on 55 %). - Sama koskee myös itsenäisiä ammatinharjoittajia ja ruumiillisen työn tekijöitä (61 %). Vastustatte Eurooppaa, Euroopan unionia, Euroopan rakennetta: - miesten ja naisten välinen ero kolme prosenttiyksikköä (22 % ja 19 %), - nimetään sitä useammin, mitä vanhempia vastaajat ovat ja sitä harvemmin, mitä korkeampi vastaajien koulutuksen päättämisikä on, - vain 10 % opiskelijoista nimeää syyksi aikomukselleen jättää äänestämättä. 10/17

11 III EUROOPAN PARLAMENTIN ESILLÄOLO TIEDOTUSVÄLINEISSÄ JA TIEDOT PÄÄTÖKSENTEOSTA EUROOPAN PARLAMENTISSA A. Esilläolo tiedotusvälineissä ja mielikuva QB 1 Oletteko viime aikoina lukenut lehdistä, nähnyt Internetissä tai kuullut radiosta tai televisiosta jotakin Euroopan parlamentista? EB68 EB70 EB71 Kyllä 42 % 44 % 36 % Ei 54 % 53 % 60 % EOS 4 % 3 % 4 % Tulosten mukaan Euroopan parlamentti on eniten esillä tiedotusvälineissä Sloveniassa (69 %), Slovakiassa (63 %) ja Suomessa (59 %). Euroopan parlamentti on vähiten esillä tiedotusvälineissä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (22 %), Ranskassa (24 %) ja Italiassa (26 %). QB 2 Oletteko saanut lukemastanne tai kuulemastanne yleisesti ottaen myönteisen vai kielteisen kuvan Euroopan parlamentista? EB38 E71 * Yleisesti ottaen myönteisen 46 % 44 % En myönteistä enkä kielteistä (spontaani) 27 % 32 % Yleisesti ottaen kielteisen 21 % 21 % EOS 6 % 3 % *EB38 vuodelta 1992 Euroopan parlamentista tiedotusvälineiden kautta yleisesti ottaen myönteisen mielikuvan saaneiden osuus oli suurin Kyproksella (68 %), Romaniassa (64 %) ja Liettuassa (62 %). Yleisesti ottaen kielteisen mielikuvan saaneiden osuus oli ehdottomasti suurin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (49 %). Järjestyksessä seuraavien valtioiden, eli Belgian ja Ranskan, arvot ovat paljon lähempänä EU:n keskiarvoa (27 %). 11/17

12 B. Tiedot päätöksenteosta Euroopan parlamentissa QB3 Kertokaa jokaisesta seuraavasta Euroopan unionia koskevasta väittämästä, pitääkö se mielestänne paikkansa vai ei? Kunkin jäsenvaltion kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suoralla vaalilla (M) Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot sopivat Euroopan unionin budjetista yhdessä Lainsäädännölliset puitteet (lait ja direktiivit) päätetään Euroopan unionissa yhteisesti Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden välillä (U) Kullakin jäsenvaltiolla on yhtä monta edustajaa Euroopan parlamentissa (U) *U = uusi väite, lisätty EB71-tutkimukseen Pitää EB68 Ei pidä EB71 EOS Pitää Ei pidä EOS 48 % 31 % 21 % 53 % 23 % 24 % 60 % 10 % 30 % 54 % 12 % 34 % % 16 % 31 % % 48 % 32 % QB3 Kertokaa jokaisesta seuraavasta Euroopan unionia koskevasta väittämästä, pitääkö se mielestänne paikkansa vai ei? EB71 Oikeiden vastausten keskiarvo 52 % Väärien vastausten keskiarvo 18 % EOS 30 % Vastaajat tietävät useimmin sen, että Euroopan parlamentin jäsenet valitaan suoralla vaalilla, Kyproksella (84 %), Maltalla (84 %) ja Kreikassa (81 %). Oikein vastanneiden osuus on pienin Ranskassa (39 %), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (44 %) ja Latviassa (45 %). Se tosiasia, että Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot sopivat Euroopan unionin talousarviosta yhdessä, on parhaiten tiedossa Alankomaissa (72 %), Suomessa (70 %) ja Kreikassa (67 %). Ihmiset tietävät tämän harvimmin Italiassa (42 %), Romaniassa ja Bulgariassa (44 %). Niiden vastaajien osuus, joiden mielestä pitää paikkansa, että lainsäädännölliset puitteet (lait ja direktiivit) päätetään Euroopan unionissa yhteisesti Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden välillä, on suurin Suomessa (69 %), Alankomaissa (67 %), Tanskassa ja Unkarissa (66 %). Harvimmin tämän tiedettiin pitävän paikkansa Irlannissa (43 %), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (44 %) ja Romaniassa (45 %). Se, että kullakin jäsenvaltiolla ei ole yhtä monta edustajaa Euroopan parlamentissa, on parhaiten tiedossa Suomessa (79 %), Alankomaissa ja Ruotsissa (78 %). 12/17

13 Niiden vastaajien osuus, jotka tiesivät, että edustajia ei ole yhtä monta, oli pienin Romaniassa (23 %), Portugalissa (29 %) ja Espanjassa (32 %). Kaikkiin neljään väitteeseen oikein vastanneiden osuus on suurin Suomessa (72 %), Kyproksella (71 %), Kreikassa ja Alankomaissa (67 %). Tämä osuus on pienin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Romaniassa ja Italiassa (44 %). QB4 Entä istuvatko europarlamentaarikot mielestänne Euroopan parlamentissa sen mukaan, mikä on...? EB68 EB71 Heidän kansallisuutensa 44 % 36 % Heidän poliittinen 33 % 36 % suuntauksensa EOS 23 % 28 % Niiden vastaajien osuus, joiden mielestä Euroopan parlamentin jäsenet istuvat poliittisen suuntauksensa mukaisesti, on suurin Kyproksella (61 %), Sloveniassa (58 %) ja Belgiassa (55 %). Toisaalta 59 % vastaajista Tšekin tasavallassa, 54 % Kreikassa ja 49 % Slovakiassa uskovat, että parlamentin jäsenet istuvat kansallisuuden mukaisesti. Suurin osuus ei osaa sanoa" -vastauksia annettiin Bulgariassa (49 %), Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Romaniassa ja Maltalla (37 %). 13/17

14 IV. NÄKEMYS EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLISTA QB6 Role of the European Parliament over the last 10 years 18% Been strengthened 11% 42% Stayed the same Been w eakened DK 29% QB6 Sanoisitteko, että viimeisten kymmenen vuoden aikana Euroopan parlamentin rooli Euroopan unionissa on? EB68 EB71 Vahvistunut 45 % 42 % Pysynyt samana 26 % 29 % Heikentynyt 8 % 11 % EOS 21 % 18 % Käsitys siitä, että Euroopan parlamentin rooli on vahvistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana on yleisin Alankomaissa (64 %), Kyproksella (62 %) ja Tšekin tasavallassa (61 %). Niiden vastaajien osuus, jotka uskovat Euroopan parlamentin roolin heikentyneen, on suurin Itävallassa ja Kreikassa (19 %) ja Belgiassa (18 %), mutta tämä käsitys on näissäkin valtioissa vain vähemmistöllä. QB5 Haluaisitteko henkilökohtaisesti nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä vai vähemmän tärkeässä roolissa kuin nykyään? EB68 EB70 EB71 Tärkeämpi 48 % 44 % 48 % Vähemmän tärkeä 12 % 14 % 22 % Sama (SPONTAANI) 22 % 24 % 16 % EOS 18 % 18 % 14 % 14/17

15 Niiden vastaajien osuus, jotka uskovat, että Euroopan parlamentin roolin pitäisi olla tärkeämpi, on suurin Kreikassa ja Kyproksella (75 %) ja Maltalla (61 %). Toisaalta niiden vastaajien osuus, jotka vastasivat "vähemmän tärkeä", on suurin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (37 %), Ruotsissa (29 %) ja Tanskassa (27 %). V. LUOTTAMUS EUROOPAN PARLAMENTTIIN JA UNIONIN MUIHIN TOIMIELIMIIN QA11 Koetteko luottavanne seuraaviin Euroopan unionin toimielimiin? Euroopan parlamentti Euroopan komissio Euroopan keskuspankki EB EB EB EB71 EB EB71* Luotan 51 % 45 % 47 % 42 % 48 % 39 % En luota 31 % 37 % 30 % 36 % 30 % 40 % EOS 18 % 18 % 23 % 22 % 22 % 21 % Tämä kysymys kuuluu EB-standardikyselyn yleiseen osaan. Kansalliset erot Sellaisten vastaajien osuus, jotka luottavat Euroopan parlamenttiin, on suurin Belgiassa ja Slovakiassa (64 %) ja Kyproksella (63 %). Toisaalta niiden kansalaisten osuus, jotka eivät luota Euroopan parlamenttiin, on suurin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (59 %) ja Kreikassa ja Itävallassa (42 %). 15/17

16 VI EUROOPAN PARLAMENTIN POLIITTISET PAINOPISTEALAT JA ARVOT QB7 Euroopan parlamentti edistää tiettyjen politiikkojen kehittämistä Euroopan unionin tasolla. Mille seuraavista tulisi mielestänne antaa etusija? EU:N POLITIIKAN ALAT EB70 EB71 Kuluttajien ja kansanterveyden suojelun parantaminen 33 % 36 % Talous-, budjetti- ja veropolitiikan koordinointi 26 % 32 % Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, joka antaa Euroopan unionille mahdollisuuden käsitellä kansainvälisiä kriisejä 36 % 32 % Ilmastonmuutoksen tehokas torjunta (M) 31 % 30 % Yhteinen energiapolitiikka, jonka tarkoituksena on varmistaa Euroopan unionin energiariippumattomuus 30 % 30 % Ympäristöystävällinen ja maailman ruokatasapainoa edistävä maatalouspolitiikka 25 % 29 % Yksilön vapauksia kunnioittava terrorismin torjunta 29 % 29 % Lähtömaiden kanssa neuvotellun maahanmuuttopolitiikan toteuttaminen 19 % 24 % Ulkopolitiikka, joka mahdollistaa sen, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä kansainvälisesti 29 % 23 % Kilpailukyvyn ja innovaatiot takaava tieteellinen tutkimus- ja tuotekehityspolitiikka (T&K) 14 % 18 % Euroopan sosiaalisen mallin vakiinnuttaminen 11 % 14 % EOS 9 % 6 % *kohtaa on hieman muokattu edellisen kyselyn jälkeen Kansalliset erot kolmen useimmin ensisijaiseksi politiikan alaksi nimetyn osalta: Kuluttajan ja kansanterveyden suojelun parantaminen: - Tärkein Kreikassa (64 %), Kyproksella (63 %) ja Sloveniassa (48 %). - Vähiten tärkeä Ruotsissa (21 %), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (23 %), ja Suomessa (27 %). Talous-, budjetti- ja veropolitiikan koordinointi: - Tärkein Liettuassa (63 %), Latviassa (59 %) ja Unkarissa (56 %). - Vähiten tärkeä Tanskassa (10 %), Ruotsissa ja Maltalla (18 %). Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, joka antaa Euroopan unionille mahdollisuuden käsitellä kansainvälisiä kriisejä: - Tärkein Kyproksella (48 %), Slovakiassa (47 %) ja Romaniassa (45 %). - Vähiten tärkeä Maltalla (18 %), Sloveniassa (22 %), Portugalissa ja Irlannissa (23 %). 16/17

17 QB8 Mitä seuraavista arvoista Euroopan parlamentin tulisi mielestänne ensisijaisesti puolustaa? (enintään 3 vastausta) ARVOT EB71 Ihmisoikeuksien suojelu maailmassa 57 % Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskinäinen solidaarisuus 31 % Miesten ja naisten välinen tasa-arvo 31 % Sananvapaus 30 % Euroopan unionin ja maailman köyhien maiden välinen 27 % solidaarisuus Kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu 24 % Vähemmistöjen suojeleminen 20 % Kuolemanrangaistuksen poistaminen kaikkialla maailmassa 15 % EOS 5 % Ei mikään näistä (SPONTAANI) 2 % *enintään kolme vastausta, % on kaikkien esitettyjen vastausten yhteenlaskettu summa Kansalliset erot kolmen useimmin ensisijaiseksi arvoksi nimetyn osalta: Ihmisoikeuksien suojelu maailmassa: - Tärkein Kyproksella (80 %), Liettuassa (73 %) ja Kreikassa (71 %). - Vähiten tärkeä Maltalla (41 %), Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Suomessa (44 %). Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskinäinen solidaarisuus: - Tärkein Slovakiassa (63 %), Bulgariassa (58 %) ja Kreikassa (52 %). - Vähiten tärkeä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (16 %), Espanjassa ja Ruotsissa (21 %). Miesten ja naisten välinen tasa-arvo: - Tärkein Ruotsissa (50 %), Ranskassa (48 %) ja Espanjassa (42 %). - Vähiten tärkeä Latviassa (14 %), Kreikassa (16 %) ja Liettuassa (18 %). 17/17

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Strasbourg, 12. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 16.12.2009 EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit. Tärkeimmät tulokset

Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit. Tärkeimmät tulokset Flash Eurobarometri Euroopan komissio Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit Tutkimusajankohta: helmikuu 09 Julkaisu: maaliskuu 09 Flash Eurobarometri 6 The Gallup Organisation Tämä tutkimus on Euroopan

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen kysely 2009

Vaalien jälkeinen kysely 2009 Eurobarometrierityistutkimus EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan komissio 2009 Raportti Tutkimus tehty kesä-heinäkuussa 2009 Julkaistaan marraskuussa 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28)

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28) EUROOPAN UNIONIN KALASTUSALA LUKUINA Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2014 (taulukko

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: EUROOPAN YHTEISÖÄ, jäljempänä 'yhteisö', ja BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

EUROOPPALAISET JA KRIISI

EUROOPPALAISET JA KRIISI Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1)

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Europeans and the crisis

Europeans and the crisis EUROPEAN PARLIAMENT Europeans and the crisis Report Fieldwork: August September 2010 Publication: November 2010 Special Eurobarometer/Wave 74.1 TNS Opinion & Social FI Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus TNS Opinion & Social Avenue Herrmann Debroux, 40

Lisätiedot

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65 Tilastoliite osaan 1 65 A1.1 Työllisyys nykyisen EUn alueella, 1996 ja 2002 Työllisyysaste (% työikäisestä väestöstä) 1996 2002 EU15 59,9 64,2 Muut jäsenvaltiot 61,7 65,1 Koheesiomaat 51,5 60,2 Kreikka

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2150(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2150(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 18.7.2012 2012/2150(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano (2012/2150(INI))

Lisätiedot

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta

Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta IP/08/1397 Bryssel 25. syyskuuta 2008 Laajakaistayhteys kaikille eurooppalaisille: komissio käynnistää keskustelun yleispalvelun tulevaisuudesta Kuinka EU voisi taata laajakaistaisen internet-yhteyden

Lisätiedot