Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Otos: EU28 ( unionin kansalaista) Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Tutkimusmenetelmä: Tietokoneavusteiset henkilöhaastattelut Tutkimusajankohta: kesäkuuta 2013 (TNS Opinion) A. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Esilläolo tiedotusvälineissä Yleinen kiinnostus eurooppalaista politiikkaa kohtaan Tiedonhalu: Yleinen mielikuva Euroopan parlamentista B. EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI Tilannekatsaus Näkemys roolista (aikaisemmin) Toiveet roolista (tulevaisuudessa) C. EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN TUNTEMUS Kolmen Euroopan unionin toimielimen nimeäminen Euroopan unionin toimielinten toiminta EU:ta parhaiten edustava toimielin D. EUROOPAN PARLAMENTIN TUNTEMUS Seuraavien eurovaalien ajankohta Euroopan parlamentin toiminta Päätöksentekotapa Euroopan parlamentissa Euroopan parlamentin yleinen tuntemus E. EUROOPAN PARLAMENTTI TÄNÄÄN JA HUOMENNA: ARVOT JA POLITIIKAT Ensisijaiset politiikat Kriisin yhteydessä täytäntöön pantavat ensisijaiset politiikat Puolustettavat arvot FI 1

2 Suuntauksien analysointiin käytetyt Eurobarometri-tutkimukset: EB 78.2 EB 77.4 EB 76.3 EB 71.1 EB 68.1 EB 66.1 Parlametri Tutkimusajankohta: 17. marraskuuta 2. joulukuuta 2012 (TNS opinion) Otos: EU27 ( henkilökohtaisesti haastateltua kansalaista) Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Tutkimusajankohta: kesäkuuta 2012 (TNS opinion) Otos: henkilökohtaisesti haastateltua unionin kansalaista Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Parlametri Tutkimusajankohta: marraskuuta 2011 (TNS opinion) Otos: henkilökohtaisesti haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Parlametri Tutkimusajankohta: 16. tammikuuta 22. helmikuuta 2009 (TNS opinion) Otos: henkilökohtaisesti haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Parlametri Tutkimusajankohta: 22. syyskuuta 3. marraskuuta 2007 (TNS opinion) Otos: henkilökohtaisesti haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Standardi, EU Tutkimusajankohta: 6. syyskuuta 10. lokakuuta 2006 (TNS opinion) Otos: henkilökohtaisesti haastateltua henkilöä Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Lukijoiden on syytä muistaa, että mielipidetutkimuksen tulokset ovat arvioita, joiden täsmällisyys riippuu otoksen suuruudesta ja havaitusta prosenttiluvusta muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Kun otokset käsittävät noin tuhat haastattelua (jäsenvaltioiden mittakaavassa tavallisesti käytetyn otoksen koko), todelliset prosenttiosuudet toisin sanoen prosenttiosuudet, jotka saataisiin tilanteessa, jossa koko väestöä olisi haastateltu vaihtelevat seuraavien luotettavuusvälien puitteissa: Mitatut prosenttiosuudet Virhemarginaali 10 % tai 90 % 20 % tai 80 % 30 % tai 70 % 40 % tai 60 % 50 % +/ 1,9 prosentti yksikköä +/ 2,5 prosentti yksikköä +/ 2,7 prosentti yksikköä +/ 3,0 prosentti yksikköä +/ 3,1 prosentti yksikköä 2

3 JOHDANTO VASTUUVAPAUSLAUSEKE Koska Kroatia liittyi EU:hun 1. heinäkuuta 2013 eli kahdeksan päivää tämän Eurobarometritutkimuksen toteuttamisajankohdan jälkeen, joitakin Kroatian kansalaisille esitettyjä kysymyksiä on muotoiltu eri tavoin. Parlametri on Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus, jossa selvitetään eurooppalaisten näkemyksiä Euroopan parlamentista, parlamenttia koskevasta mielikuvasta, parlamentin roolista sekä kansalaisten tietämystä parlamentista. Julkaisu on kolmas osa Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimuksesta Vuosi ennen vuoden 2014 eurovaaleja (joka toteutettiin kesäkuussa 2013), jonka ensimmäinen osa (toimielinasioita käsittelevä osa) julkaistiin 5. syyskuuta 2013 ja toinen osa (taloudellinen ja sosiaalinen osa) 18. lokakuuta Sen tutkimusajankohta oli kesäkuuta TNS Opinion toteutti tutkimuksen haastattelemalla henkilökohtaisesti :ää kansalaista Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa. Uusien kysymyksien osalta annetaan EU:n 28 jäsenvaltion tulokset ja muissa tulokset esitetään EU:n 27 jäsenvaltion suuntauksina. EUROOPAN TILANNE Euroopan tilannetta ovat jo kuuden vuoden ajan leimanneet ennen kaikkea valuutta-, rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisin seuraukset, ja nämä Eurobarometri-tutkimukset ilmentävät myös tätä tilannetta. Tutkimusta edeltäneiden viikkojen tai sen aikana tapahtuneet tietyt tapahtumat ovat todennäköisesti vaikuttaneet vastaajien vastauksiin. Eurostat julkaisikin kesäkuussa EU:n ja jäsenvaltioiden työttömyyden ja BKT:n kehittymiseen liittyviä tilastoja, jotka eivät olleet myönteisiä. Maailmanpankki tarkisti samaan aikaan alaspäin yleisiä kasvuennusteitaan vuodelle Tämän jakson aikana useiden EU:n jäsenvaltioiden poliittista tilannetta ovat lisäksi leimanneet tietyt poliittiset myllerrykset ja muutokset: Italian presidentinvaalit ja hallituksen vaihtuminen, Kroatian ensimmäiset eurovaalit, alue- tai paikallisvaalit Itävallassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Latviassa ja Italiassa, mielenosoitukset, erityisesti Bulgariassa ja Kreikassa, pääministerin vaihtuminen Tšekissä ja niin edelleen. Lukijaa muistutetaan, että tutkimus toteutettiin ennen kuin ensimmäiset merkit tiettyjen EU:n valtioiden talouden elpymisestä olivat havaittavissa julkisessa mielipiteessä. Kuten kaikissa tämäntyyppisissä tutkimuksissa, on syytä muistaa, että unionin keskiarvo on painotettu ja että kuuden asukasluvultaan suurimman jäsenvaltion osuus keskiarvosta on noin 70 prosenttia. 3

4 On myös syytä korostaa, että Euroopan unionin kokonaiskeskiarvossa euroalueen osuus on 64 prosenttia ja muun kuin euroalueen 36 prosenttia. Huom.: Joidenkin kysymyksien kohdalla liitteessä esitetään yksityiskohtainen sosiodemografinen analyysi samoin kuin euroalueen ja muun kuin euroalueen väliset erot. 4

5 TÄRKEIMMÄT TULOKSET Euroopan parlamenttia koskevan yleisen mielikuvan osalta suuntaus on kääntynyt toisinpäin verrattuna marraskuuhun 2012: positiivisen ja negatiivisen mielikuvan suhde on muuttunut päinvastaiseksi ja myönteiseen suuntaan. Suhteellisella enemmistöllä vastaajista on parlamentista positiivinen mielikuva. Useiden muiden osa-alueiden osalta positiivisten mielipiteiden osuus on pienentynyt, mikä voi johtua muuttuneesta tilanteesta. On muistettava, että marraskuun puolivälin ja joulukuun alun välillä vuonna 2012 toteutetun edellisen Parlametri-tutkimuksen aikaan Euroopan parlamentti oli enemmän uutisten keskipisteessä, kun se kävi kiivaita keskusteluja EU:n budjetin suunnittelusta sekä esimerkiksi pankkivalvonnasta, kasvusopimuksesta, pankkiunionista ja pankkien pääomittamisesta. - Lisäksi puolet eurooppalaisista ilmoitti, ettei ole viime aikoina kuullut puhuttavan parlamentista. Esilläolo tiedotusvälineissä putosi heikoimmalle tasolle tammi helmikuun 2009 jälkeen, eli joitakin kuukausia ennen vuoden 2009 eurovaaleja. - Euroopan poliittisia kysymyksiä koskeva kiinnostus on vähentynyt huomattavasti marraskuun 2012 ja kesäkuun 2013 välillä. Nykyisen kriisin aikana parlamentissa keskusteltuja aiheita tai politiikanaloja, joista vastaajat toivoivat saavansa lisätietoa, ovat odotetusti sijoitussuunnitelma uusien työpaikkojen luomiseksi (mukaan lukien työpaikat nuorille), jonka mainitsee hiukan alle kolmannes vastaajista, ja oikeutenne Euroopan kansalaisena sekä EU:n keinot kriisin voittamiseksi (velan jakaminen, euro-obligaatiot, varainsiirtovero jne.). Näiden aiheiden jälkeen mainitaan useimmiten veropetosten ja veroparatiisien torjunta. Kolme neljäsosaa vastaajista katsoo Euroopan parlamentin nykyisen roolin olevan tärkeä, ja tämä näkemys on pysynyt suhteellisen muuttumattomana pitkällä aikavälillä. - Näkemykset parlamentin roolista kymmenen viime vuoden aikana kuitenkin jakautuvat: lähes kolmannes eurooppalaisista on sitä mieltä, että parlamentin rooli EU:ssa on vahvistunut, ja samansuuruinen osuus katsoo, että rooli on pysynyt samana. - Lähes joka toinen eurooppalainen toivoo, että parlamentilla olisi tulevaisuudessa tärkeämpi rooli. Vaikka näiden vastaajien osuus on pienentynyt edellisestä marraskuun 2012 tutkimuksesta, taso vastaa tammi helmikuun 2009 tuloksia, jotka mitattiin muutama kuukausi ennen edellisiä eurovaaleja. Kun vastaajia pyydettiin nimeämään spontaanisti kolme EU:n toimielintä, saatiin hyvin tasaisia tuloksia. Suurin osa eli yli puolet vastaajista nimeää Euroopan parlamentin. 5

6 Kun eurooppalaisilta tiedusteltiin heidän tietojaan toimielimistä, vastaajat nimesivät vastauksen oikeellisuudesta riippumatta Euroopan parlamentin seuraavien vaihtoehtojen kohdalla: Sen jäsenet valitaan kansanäänestyksellä, Ehdottaa eurooppalaisia lakeja ja Koostuu kunkin jäsenmaan ministereistä. Kesäkuun 2012 tavoin Euroopan parlamentti on edelleen se toimielin, joka edustaa joka toiselle eurooppalaiselle EU:ta parhaiten. Tähän kysymykseen annetut vastaukset ovat pysyneet varsin muuttumattomina. Yli kolmannes eurooppalaisista tietää, että seuraavat eurovaalit pidetään vuonna 2014 tai toukokuussa Tiedot Euroopan parlamentin toimivallasta eivät ole juurikaan muuttuneet: eurooppalaisten ehdoton enemmistö tietää, että Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on sovittava yhteisesti lainsäädännöstä, että parlamentti ja jäsenvaltiot päättävät Euroopan unionin budjetista yhdessä, että parlamentin jäsenet valitaan yleisillä välittömillä vaaleilla ja että kaikilla jäsenvaltioilla ei ole yhtä monta edustajaa parlamentissa. Odotusten mukaisesti köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta on aikaisempien tutkimusten tavoin vastaajien mielestä tärkein politiikanala. Tulokset ovat muuttuneet suhteellisen vähän, mutta ne paljastavat, että sosiaaliset kysymykset ovat saaneet vahvemman jalansijan. Kriisin aikana ensisijaisia aiheita ovat työpaikat ja työttömyyden torjunta sekä taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset. Parlamentin puolustamien arvojen tärkeysjärjestys on muuttunut marraskuun 2012 ja kesäkuun 2013 välillä: ihmisoikeuksien suojelu on edelleen ensimmäisellä sijalla, kun taas miesten ja naisten välinen tasa-arvo on siirtynyt kolmannelta sijalta (samalla sijalla kuin sananvapaus ) toiselle sijalle (samalla sijalla kuin EU:n jäsenmaiden välinen solidaarisuus ja sananvapaus ). 6

7 TÄRKEIMMÄT TULOKSET A. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA 1. Esilläolo tiedotusvälineissä Kuten edellä todettiin, näiden tulosten tarkastelussa on otettava huomioon erityinen tilanne. Marraskuussa 2012 Euroopan parlamentti oli enemmän näkyvillä eurooppalaisissa ja kansallisissa uutisissa. Vuoden aikana esilläolo tiedotusvälineissä on vähentynyt voimakkaasti (47 prosenttia, 17). Näin kävi vähemmissä määrin myös tammikuussa 2009 eli muutama kuukausi ennen vuoden 2009 eurovaaleja. Toisaalta puolet eurooppalaisista ilmoitti, ettei ole viime aikoina kuullut puhuttavan parlamentista (50 prosenttia, +16 prosenttiyksikköä marraskuuhun 2012 verrattuna). Esilläoloa tiedotusvälineissä ja mielikuvaa parlamentista koskevat tulokset vaihtelevat huomattavasti sukupuolen, iän ja erityisesti ammattiryhmän mukaan. Osuus on suurempi miesten (52 prosenttia), vähintään 40-vuotiaiden (49 prosenttia), eläkeläisten (49 prosenttia), ylempien toimihenkilöiden (54 prosenttia) ja itsenäisten ammatinharjoittajien (59 %) keskuudessa kuin naisten (43 prosenttia), alle 40-vuotiaiden (39 prosenttia) sekä kotona olevien henkilöiden (39 prosenttia) keskuudessa. Esilläolo tiedotusvälineissä on lisäksi hieman parempi euroalueella kuin muualla (48 prosenttia euroalueella, 45 prosenttia muulla kuin euroalueella). 2. Euroopan politiikkaa koskeva yleinen kiinnostus Eurooppa-asioita koskeva kiinnostus on vähentynyt huomattavasti marraskuun 2012 ja kesäkuun 2013 välillä: 43 prosenttia ( 8) vastaajista sanoi olevansa kiinnostunut, ja 56 prosenttia (+8) sanoi päinvastoin. Tässä yhteydessä voidaankin pohtia, missä määrin Euroopan poliittisia kysymyksiä koskevan kiinnostuksen heikkeneminen voisi liittyä parlamentin vähentyneeseen esilläoloon tiedotusvälineissä. Kiinnostus on heikentynyt lähes kaikissa jäsenvaltioissa: Romania on ainoa jäsenvaltio, jossa kansalaisten kiinnostus kasvoi (33 prosenttia, +3). Taso pysyi samana Tšekissä (25 prosenttia, =). Sitä vastoin 25 muussa jäsenvaltiossa EU:n poliittisia kysymyksiä kohtaan tunnettu kiinnostus väheni. Suurinta lasku oli Ruotsissa (kiinnostuneita 49 prosenttia, 16), Luxemburgissa (51 prosenttia, 16), Kyproksessa (38 prosenttia, 15) ja Ranskassa (36 prosenttia, 13). 7

8 3. Tiedonhalu Tutkimukseen osallistuneille henkilöille esitettiin seuraava kysymys: Mistä Euroopan parlamentissa keskustellusta aiheesta tai politiikasta tai mistä muusta Euroopan unioniin liittyvästä aiheesta tahtoisitte ensisijaisesti lisätietoa?. Vastaajat saivat valita neljä vaihtoehtoa. Koko Euroopan tasolla useimmiten mainittiin vaihtoehto sijoitussuunnitelma uusien työpaikkojen luomiseksi (mukaan lukien työpaikat nuorille) (29 prosenttia). Toiseksi eniten eli 28 prosenttia kannatusta saivat vaihtoehdot oikeutenne Euroopan kansalaisena ja EU:n keinot kriisin voittamiseksi (velan jakaminen, euro-obligaatiot, varainsiirtovero jne.). Näiden jälkeen (2 prosenttiyksikköä) useimmiten mainittu vaihtoehto oli veropetosten, veronkierron ja veroparatiisien torjunta, jonka valitsi 26 prosenttia vastaajista. Vaihtoehto sijoitussuunnitelma uusien työpaikkojen luomiseksi (mukaan lukien työpaikat nuorille) sai yhtä paljon kannatusta euroalueella kuin sen ulkopuolellakin (28 prosenttia ja 29 prosenttia). Sen sijaan vaihtoehto EU:n keinot kriisin voittamiseksi (28 prosenttia) mainittiin selvästi useammin euroalueella (30 prosenttia, ensimmäinen sija) kuin sen ulkopuolella (22 prosenttia, kolmas sija). 4. Yleinen mielikuva Euroopan parlamentista On mielenkiintoista, että vuodesta 2007 lähtien mielikuva on pääosin ollut neutraali eikä tulos ole juurikaan muuttunut pitkällä aikavälillä: 41 prosenttia vuonna 2007 ja 42 prosenttia vuonna Lisäksi viime vuoden aikana positiivisten ja negatiivisten mielikuvien osuus on kääntynyt päinvastoin: niiden vastaajien osuus, joilla on positiivinen mielikuva Euroopan parlamentista, on kasvussa ja saavuttanut suhteellisen enemmistön (30 prosenttia, +3 prosenttiyksikköä marraskuuhun 2012 verrattuna). Vastaavasti niiden vastaajien osuus on vähenemässä, joilla on kielteinen mielikuva (25 prosenttia, 3). Positiivinen mielikuva on vahvistunut enemmän muulla kuin euroalueella (32 prosenttia, +4) kuin itse euroalueella (29 prosenttia, +2). Yleinen mielikuva Euroopan parlamentista on parantunut useimmissa jäsenvaltioissa, myös useimmissa niissä maissa, jotka ovat kärsineet eniten kriisistä. Mielikuva on parantunut esimerkiksi 17 prosenttiyksikköä Irlannissa ja 10 prosenttiyksikköä Belgiassa. Sitä vastoin se on heikentynyt eniten Kyproksessa (- 7) ja Alankomaissa ( 4). 8

9 B. EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI Näkemykset Euroopan parlamentin roolista Vastaajilta tiedusteltiin näkemyksiä Euroopan parlamentin roolista EU:ssa aikaisemmin, tällä hetkellä ja tulevaisuudessa seuraavin tuloksin: 1. Nykytilanne: Vastaajista 76 prosenttia (+1 marraskuuhun 2012 verrattuna) katsoi Euroopan parlamentin nykyisen roolin olevan tärkeä. Tämä näkemys on pysynyt melko muuttumattomana ajan kuluessa. 2. Näkemys roolista aikaisemmin: Tämän kysymyksen osalta näkemykset jakautuvat: eurooppalaisista yhtä suuri osa katsoi, että parlamentin rooli EU:ssa on viime vuosikymmenen aikana vahvistunut (32 prosenttia, 3 prosenttiyksikköä marraskuuhun 2012 verrattuna) tai että rooli ei ole muuttunut (32 prosenttia, +3). Tämä näkemys on heikentynyt euroalueella (33 prosenttia, 4) ja pysynyt samana muulla kuin euroalueella (31 prosenttia, =). 3. Toiveet roolista tulevaisuudessa: Pitkällä aikavälillä voidaan todeta, että niiden vastaajien osuus, jotka toivoivat Euroopan parlamentin roolin vahvistuvan tulevaisuudessa nykytilanteeseen verrattuna (49 prosenttia), on vastaava kuin tammi helmikuussa 2009 (48 prosenttia) eli muutama kuukausi ennen edellisiä eurovaaleja. Sitä vastoin marraskuuhun 2012 verrattuna niiden eurooppalaisten osuus, jotka toivoivat parlamentin roolin vahvistuvan tulevaisuudessa, on vuoden aikana heikentynyt 5 prosenttiyksikköä. Toisin kuin edellisessä tutkimuksessa, kriisistä pahiten kärsineissä maissa niiden kansalaisten osuus, jotka toivoivat parlamentin roolin vahvistumista, on pienentynyt. Näin kävi esimerkiksi Espanjassa (56 prosenttia, 12), Kreikassa (61 prosenttia, 5) ja Italiassa (45 prosenttia, 4). Tämän kysymyksen osalta muutos on ollut voimakkainta suurissa jäsenvaltioissa kuten Saksassa (43 prosenttia, 11) ja Puolassa (50 prosenttia, -13). 9

10 C. TIETÄMYS EU:N TOIMIELIMISTÄ Tutkimukseen osallistuneille esitettiin useita kysymyksiä EU:n toimielimistä, niiden toiminnasta ja edustajista. 1. EU:n kolmen toimielimen nimeäminen Kun kyselyyn osallistuneita pyydettiin nimeämään spontaanisti kolme EU:n toimielintä, tulokset vastaavat edellisiä tutkimuksia: 53 prosenttia nimesi Euroopan parlamentin (= verrattuna kesäkuuhun 2012), 27 prosenttia Euroopan keskuspankin (=), 24 prosenttia Euroopan komission ( 1), 13 prosenttia Euroopan unionin tuomioistuimen (+3) ja 11 prosenttia Euroopan unionin neuvoston (+1). Tämä järjestys, joka perustuu EU:n 27 jäsenvaltion keskiarvoon, pätee euroalueeseen mutta ei euroalueeseen kuulumattomiin maihin. Muissa kuin euroalueen maissa komissio on paremmin tunnettu (24 prosenttia) kuin EKP (14 prosenttia). Jäsenvaltioiden tasolla myönteinen muutos on ollut voimakkainta Romaniassa (81 prosenttia, +12) ja Portugalissa (67 prosenttia, +11). Kielteisin muutos mitattiin Italiassa (63 prosenttia, 10). On kuitenkin syytä huomata, että yli kolmannes (31 prosenttia) vastaajista ei pystynyt nimeämään yhtäkään toimielintä. Prosenttiyksiköiden välinen ero kasvoi 57 ään. Ei osaa sanoa -vastausten osuus oli 4 prosenttia Itävallassa, 10 prosenttia Slovakiassa ja toisaalta 61 prosenttia Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 51 prosenttia Ranskassa. 2. EU:n toimielinten toiminta Vastaajille esitettiin kolme kysymystä, jotka koskivat EU:n toimielinten toimintaa ja rakennetta. - Sen jäsenet valitaan kansanäänestyksellä : 51 prosenttia Euroopan parlamentti (-4 prosenttiyksikköä kesäkuuhun 2012 verrattuna), 12 prosenttia Euroopan komissio (+3) ja 9 prosenttia Euroopan unionin neuvosto (+1). - Ehdottaa eurooppalaisia lakeja : 38 prosenttia parlamentti ( 2), 27 prosenttia komissio (+5) ja 14 prosenttia neuvosto (=). - Koostuu kunkin jäsenmaan ministereistä : 30 prosenttia parlamentti (+1), 19 prosenttia komissio (=) ja 28 prosenttia neuvosto (=). Näihin kysymyksiin annetut vastaukset eivät ole juurikaan muuttuneet edellisestä vuodesta (EB/PE 77.4, kesäkuu 2012). Muutoksista voidaan lähinnä todeta, että Euroopan parlamenttia koskevien oikeiden vastausten määrä on vähentynyt ja Euroopan komissiota koskevien oikeiden vastausten määrä puolestaan kasvanut. 10

11 Jäsenvaltioiden tasolla vastaajien tietämys vaihtelee merkittävästi eri maiden välillä. Ero saattaa olla jopa 45 prosenttiyksikköä. 3. Euroopan parlamentti EU:ta parhaiten edustava toimielin Edelliseen vuoteen verrattuna Euroopan parlamentti on edelleen EU:ta parhaiten edustava toimielin. Näin katsoi 50 prosenttia vastaajista ( 2 prosenttiyksikköä kesäkuuhun 2012 verrattuna). Euroopan komission (=) ja Euroopan unionin neuvoston (+1) valitsi yhä suuri osuus eli 15 prosenttia vastaajista. Tähän kysymykseen annetut vastaukset ovat pysyneet hyvin muuttumattomina. Jäsenvaltioiden tasolla parlamentti mainitaan useimmiten Bulgariassa (60 prosenttia), Italiassa, Slovakiassa, Liettuassa ja Romaniassa (kaikissa 59 prosenttia). Vähiten parlamentin mainitsevia vastaajia on Irlannissa (43 prosenttia), Belgiassa (41 prosenttia) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (39 prosenttia). D. TIETÄMYS EUROOPAN PARLAMENTISTA 1. Seuraavien eurovaalien ajankohta Yli kolmannes eurooppalaisista tietää, että seuraavat eurovaalit pidetään vuonna 2014 tai toukokuussa Vuosi ennen eurovaaleja 34 prosenttia eurooppalaisista tietää niiden ajankohdan (vuosi tai kuukausi ja vuosi), 20 prosenttia antaa väärän vastauksen ja 46 prosenttia ei osaa sanoa. Jäsenvaltioiden tasolla ero on jopa 55 prosenttiyksikköä Yhdistyneen kuningaskunnan (16 prosenttia), Ranskan (20 prosenttia), Espanjan (23 prosenttia) ja toisaalta Belgian (71 prosenttia), Maltan (62 prosenttia) ja Unkarin (60 prosenttia) välillä. 2. Euroopan Parlamentin toimintatapa Niiden eurooppalaisten osuus on pysynyt melko muuttumattomana, jotka tietävät, että parlamentin jäsenet istuvat parlamentissa poliittisen suuntauksensa mukaisesti (43 prosenttia, 1 prosenttiyksikköä marraskuuhun 2012 verrattuna). Ne vastaajat, joiden mielestä jäsenet istuvat parlamentissa kansallisuutensa mukaan, ovat edelleen vähemmistössä, mutta osuus on kasvanut hieman (39 prosenttia, +3). 3. Euroopan Parlamentin päätöksentekomenettely Euroopan parlamentin päätöksentekomenettelyä koskevien kysymysten osalta vastaukset jakautuvat selvästi: yli kolmannes vastasi, että päätökset hyväksytään jäsenten poliittisen suuntauksen mukaan (37 prosenttia, =) tai niiden jäsenvaltioiden etujen mukaan, joista parlamentin jäsenet tulevat (39 prosenttia, +2). 11

12 Ainoastaan 12 prosenttia ( 1) vastasi spontaanisti, että Euroopan parlamentin päätökset hyväksytään jäsenten poliittisen suuntauksen mukaan tai niiden jäsenvaltioiden etujen mukaan, joista jäsenet tulevat. 4. Euroopan parlamenttia koskeva yleinen tietämys Tutkimukseen osallistuneille esitettiin neljä kysymystä, joihin nämä vastasivat valitsemalla joko oikein tai väärin. Tulokset ovat seuraavat: Vastaajista 62 prosenttia (+1 prosenttiyksikköä kesäkuusta 2012) tietää, että Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden on sovittava yhteisesti lainsäädännöstä. Vastaajista 61 prosenttia (+2) tietää, että Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot päättävät Euroopan unionin budjetista yhdessä. Vastaajista 57 prosenttia ( 1) tietää, että kunkin jäsenvaltion kansalaiset valitsevat parlamentin jäsenet yleisillä välittömillä vaaleilla. Vastaajista 58 prosenttia (+2) tietää, että kaikilla jäsenvaltioilla ei ole yhtä monta edustajaa Euroopan parlamentissa. E. EUROOPAN PARLAMENTTI NYT JA AIKAISEMMIN: POLITIIKAT JA ARVOT Kriisin aikana kahden edellisen tutkimuksen välillä puhtaasti talous- ja rahoitusasioita painottavien vastaajien määrä on vähentynyt. Vaikka muutokset ovat pieniä, ne paljastavat, että eurooppalaiset ovat yhä enemmän huolissaan sosiaalisista kysymyksistä. Ensisijaisia politiikkoja koskevan perinteisen kysymyksen lisäksi eurooppalaisilta kysyttiin tarkemmin politiikanaloista, joille olisi annettava etusija kriisiä ajatellen. 1. Ensisijaiset politiikat Eurooppalaisilta on vuodesta 2010 lähtien kysytty joka vuosi, mitä poliittisia arvoja Euroopan parlamentin tulisi heidän mielestään ensisijaisesti puolustaa: Edellisten tutkimusten tapaan enemmistö vastaajista (51 prosenttia, 2 prosenttiyksikköä syyskuuhun 2012 verrattuna) valitsi vaihtoehdon köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta. Talous-, budjetti ja veropolitiikan koordinointi on menettänyt eniten kannatustaan (30 prosenttia, 5). Sitä vastoin toiselle sijalle yltää kuluttajansuoja ja kansanterveys, jonka valitsee 33 prosenttia vastaajista (+3). 2. Toimenpiteet, jotka olisi toteutettava kriisiä ajatellen 12

13 Vaihtoehto työpaikat ja työttömyyden torjunta sai selvästi enemmän kannatusta muihin aihealueisiin nähden (74 prosenttia, +2 prosenttiyksikköä kesäkuusta 2012). Seuraavaksi suosituin oli ostovoima ja inflaation torjunta (34 prosenttia, 1). Lisäksi mainittiin eläkkeet (31 prosenttia, +3) ja asuminen (21 prosenttia, +3). Jälleen voidaan todeta, että välittömästi kriisin torjuntaan liittyvät talous- ja rahoitusasiat ovat menettäneet kannatustaan, lukuun ottamatta vaihtoehtoa kasvun kiihdyttäminen (35 prosenttia, =): EU:n jäsenvaltioiden julkisen velan pienentäminen väheni 5 prosenttiyksikköä (32 prosenttia) ja rahoitusmarkkinoiden sääntely 4 prosenttiyksikköä (29 prosenttia). Tiettyjen maiden vastauksissa voidaan kuitenkin havaita erityispiirteitä: koko Euroopan tasolla mainitaan useimmiten työpaikat ja työttömyyden torjunta (74 prosenttia), jonka suosio on kasvanut voimakkaasti Alankomaissa (79 prosenttia, +12), Maltassa (67 prosenttia, +11) ja Belgiassa (69 prosenttia, +10). 3. Puolustettavat arvot Marraskuun 2011 ja marraskuun 2012 välillä arvojen tärkeysjärjestys on pysynyt lähes muuttumattomana ja vuoden 2012 ja kesäkuun 2013 välillä järjestys on muuttunut hyvin vähän: o Ihmisoikeuksien suojelu on edelleen ensimmäisellä sijalla (54 prosenttia, 2). Seuraavat kolme arvoa saavat yhtä paljon kannatusta (33 prosenttia): o Miesten ja naisten välinen tasa-arvo siirtyi kolmannelta sijalta toiseksi (33 prosenttia, +1). o Samalla sijalla on myös EU:n jäsenmaiden välinen solidaarisuus, joka pysyi toisella sijalla (33 prosenttia, 2). o Sananvapaus siirtyi myös toiselle sijalle (33 prosenttia, +1). Seuraavaksi suosituin vaihtoehto oli kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu (20 prosenttia, 1). Euroopan unionin ja maailman köyhien maiden välinen solidaarisuus väheni eniten eli neljä prosenttiyksikköä 20 prosenttiin. Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Jacques Nancy

14 A. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA 1. Esilläolo tiedotusvälineissä 1) Unionin keskiarvo 14

15 2) Tulokset jäsenvaltioittain 15

16 3) Kehitys jäsenvaltioittain 16

17 2. Yleinen kiinnostus eurooppalaista politiikkaa kohtaan 1) Unionin keskiarvo 17

18 2) Tulokset jäsenvaltioittain 18

19 3) Kehitys jäsenvaltioittain 19

20 3. Tiedonhalu: 1) Unionin keskiarvo 20

21 2) Tulokset jäsenvaltioittain 21

22 3) Kehitys jäsenvaltioittain Vähintään 15 prosenttia saaneet vaihtoehdot 22

23 4. Yleinen mielikuva Euroopan parlamentista 1) Unionin keskiarvo 23

24 2) Tulokset jäsenvaltioittain 24

25 3) Kehitys jäsenvaltioittain 25

26 B. EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI 1. Tilannekatsaus 1) Unionin keskiarvo 26

27 2) Tulokset jäsenvaltioittain 27

28 3) Kehitys jäsenvaltioittain 28

29 2. Näkemys roolista (aikaisemmin) 1) Unionin keskiarvo 29

30 2) Tulokset jäsenvaltioittain 30

31 3) Kehitys jäsenvaltioittain 31

32 3. Toiveet roolista (tulevaisuudessa) 1) Unionin keskiarvo 32

33 2) Tulokset jäsenvaltioittain 33

34 3) Kehitys jäsenvaltioittain 34

35 C. EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN TUNTEMUS 1. Kolmen Euroopan unionin toimielimen nimeäminen 1) Unionin keskiarvo Avoin kysymys 35

36 2) Tulokset jäsenvaltioittain Avoin kysymys 36

37 Avoin kysymys 37

38 3) Kehitys jäsenvaltioittain Avoin kysymys Vähintään 10 prosenttia saaneet vaihtoehdot 38

39 2. Euroopan unionin toimielinten toiminta 1) Unionin keskiarvo 39

40 2) Tulokset jäsenvaltioittain 40

41 41

42 42

43 3) Kehitys jäsenvaltioittain 43

44 3. EU:ta parhaiten edustava toimielin 1) Unionin keskiarvo 44

45 2) Tulokset jäsenvaltioittain 45

46 3) Kehitys jäsenvaltioittain 46

47 D. EUROOPAN PARLAMENTIN TUNTEMUS 1. Seuraavien eurovaalien ajankohta 1) Unionin keskiarvo Avoin kysymys 47

48 2) Tulokset jäsenvaltioittain Avoin kysymys 48

49 Avoin kysymys 49

50 2. Euroopan parlamentin toiminta 1) Unionin keskiarvo 50

51 2) Tulokset jäsenvaltioittain 51

52 3) Kehitys jäsenvaltioittain 52

53 3. Päätöksentekotapa Euroopan parlamentissa 1) Unionin keskiarvo 53

54 2) Tulokset jäsenvaltioittain 54

55 3) Kehitys jäsenvaltioittain 55

56 4. Euroopan parlamentin yleinen tuntemus 1) Unionin keskiarvo 56

57 2) Tulokset jäsenvaltioittain 57

58 58

59 59

60 60

61 3) Kehitys jäsenvaltioittain 61

62 E. EUROOPAN PARLAMENTTI TÄNÄÄN JA HUOMENNA: ARVOT JA POLITIIKAT 1. Ensisijaiset politiikat 1) Unionin keskiarvo 62

63 2) Tulokset jäsenvaltioittain 63

64 3) Kehitys jäsenvaltioittain Vähintään 25 prosenttia saaneet vaihtoehdot 64

65 2. Kriisin yhteydessä täytäntöön pantavat ensisijaiset politiikat 1) Unionin keskiarvo 65

66 2) Tulokset jäsenvaltioittain 66

67 3) Kehitys jäsenvaltioittain Vähintään 30 prosenttia saaneet vaihtoehdot 67

68 3. Puolustettavat arvot 1) Unionin keskiarvo 68

69 2) Tulokset jäsenvaltioittain 69

70 3) Kehitys jäsenvaltioittain Vähintään 20 prosenttia saaneet vaihtoehdot 70

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Strasbourg, 12. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

EUROOPPALAISET JA KRIISI

EUROOPPALAISET JA KRIISI Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1)

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus TNS Opinion & Social Avenue Herrmann Debroux, 40

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9771/15 CDR 45 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Europeans and the crisis

Europeans and the crisis EUROPEAN PARLIAMENT Europeans and the crisis Report Fieldwork: August September 2010 Publication: November 2010 Special Eurobarometer/Wave 74.1 TNS Opinion & Social FI Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus EUROOPAN PARLAMENTTI Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus Raportti Tutkimusajankohta: huhti-toukokuu 2011 Julkaisu: lokakuu 2011 Erityiseurobarometri 75.2 TNS Opinion & Social Tutkimus on

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO LYHYESTI EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n toiminnan suuntaviivat ja poliittiset painopisteet.

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 437 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EU:n kansalais- aloite

EU:n kansalais- aloite EU:n kansalaisaloite Miljoona EU-kansalaista voi pyytää komissiota tekemään lakialoitteen. Suomessa valtiolliseen kansalaisaloitteeseen tarvitaan 50 000 äänioikeutettua. 02 2012 2/8 EU:N KANSALAISALOITE

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

Symposiumi 2. maaliskuuta "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Symposiumi 2. maaliskuuta Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin? Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 5.3.2010 Symposiumi 2. maaliskuuta 2010 "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 2 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN INVESTOINTIPANKILLE Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta

YLE Uutiset. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 ( ) Toteutus. Tutkimus- ja otantamenetelmä. Tutkimuksen ajankohta PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, Maalis-huhtikuu 2017 (29.3.-4.4.2017) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden kuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut

EKP:n päätöksenteko. Lähde: EKP:n kotisivut EKP:n päätöksenteko Lähde: EKP:n kotisivut 1. Riippumattomuus Poliittinen riippumattomuus EKP:n riippumattomuus edistää hintavakauden säilymistä. Havainto perustuu laajaan teoreettiseen analyysiin sekä

Lisätiedot

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA,

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot