EB EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT /07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Perusjoukko: 18 vuotta täyttäneet EU-kansalaiset (Itävallassa 16 vuotta täyttäneet) Otos: EU 27 ( unionin kansalaista) 2 Tutkimusajankohta: I. ÄÄNESTYSPROSENTTI JA POLIITTINEN SITOUTUMINEN... 2 A. Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa B. Äänestäminen kansallisissa vaaleissa... 4 C. Äänestäminen kotimaan ja/tai Euroopan parlamentin vaaleissa... 4 D. Poliittinen sitoutuminen... 5 II. EU-VAALIEN VAALIKAMPANJAN NÄKYVYYS... 6 III. ÄÄNESTÄJÄT - PROFIILI JA ÄÄNESTYSPÄÄTÖKSET... 8 A. Äänestyspäätöksen tekemisen ajankohta... 8 B. Äänestämisen syyt C. Äänestysperusteet IV. ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET - PROFIILI JA PERUSTELUT A. Äänestämättäjättämispäätöksen tekemisen ajankohta B. Äänestämättä jättämisen syyt V. MIELIPITEET EUROOPAN PARLAMENTISTA JA EUROOPAN UNIONISTA JA SUHTAUTUMINEN NIIHIN A. Euroopan parlamentti B. Euroopan unioni VI. VAALITULOSTEN SAAMISEN MERKITYS Yksityiskohtaisempi analyysi on saman tutkimuksen kohdassa "Analyyttinen yhteenveto". 2 Tämän vaalien jälkeisen analyysin tulokset on painotettu sosiaalisesti ja poliittisesti edustavuuden varmistamiseksi.

2 I. ÄÄNESTYSPROSENTTI JA POLIITTINEN SITOUTUMINEN A. Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 Q1. Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 EU27 ÄÄNESTI 43% EI ÄÄNESTÄNYT 57% SUKUPUOLI Miehet 44% Naiset 42% IKÄ vuotiaat 29% vuotiaat 36% vuotiaat 44% 55-vuotiaat tai vanhemmat 50% OPINTOJEN PÄÄTTÄMISAJANKOHTA 15-vuotiaana tai nuorempana 43% vuotiaana 40% 20-vuotiaana tai vanhempana 52% Opiskelee edelleen 34% TUNTEE YHTEENKUULUVUUTTA EUROOPAN UNIONIIN kyllä 49% ei 34% HAVAITSI VAALIKAMPANJAN kyllä 67% ei 30% Kaikilta kyselyyn vastanneilta kysyttiin tämä kysymys 2

3 3 Turnout - European elections ,8% 90,4% 78,8% 65,0% 59,5% 59,4% 58,6% 53,7% 52,6% 46,0% 45,5% 44,9% 43,9% 43,3% 43,0% 40,6% 40,3% 39,0% 36,8% 36,8% 36,3% 34,7% 28,3% 28,2% 27,7% 24,5% 21,0% 19,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% LU BE MT IT DK CY IE LV EL AT SE ES EE DE EU27 FR FI BG NL PT HU UK SI CZ RO PL LT SK

4 B. Äänestäminen kansallisissa vaaleissa Q9. Äänestäminen edellisissä kansallisissa vaaleissa EU27 ÄÄNESTI 72% EI ÄÄNESTÄNYT 25% SUKUPUOLI Miehet 72% Naiset 72% IKÄ vuotiaat 38% vuotiaat 64% vuotiaat 77% 55-vuotiaat tai vanhemmat 82% OPINTOJEN PÄÄTTÄMISAJANKOHTA 15-vuotiaana tai nuorempana 76% vuotiaana 70% 20-vuotiaana tai vanhempana 80% Opiskelee edelleen 40% TUNTEE YHTEENKUULUVUUTTA OMAAN MAAHANSA kyllä 72% ei 51% Kaikilta kyselyyn vastanneilta kysyttiin tämä kysymys C. Äänestäminen kotimaan ja/tai Euroopan parlamentin vaaleissa Äänesti edellisissä kotimaisissa parlamenttivaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 Äänesti edellisissä kotimaisissa parlamenttivaaleissa mutta ei Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 Ei äänestänyt edellisissä kotimaisissa parlamenttivaaleissa eikä Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 Ei äänestänyt edellisissä kotimaisissa parlamenttivaaleissa, mutta äänesti Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 EU27 39% 33% 22% 3% 4

5 D. Poliittinen sitoutuminen Q10. Tunnetteko jonkin poliittisen puolueen läheiseksi? EU27 Kyllä, hyvin läheiseksi 13% Kyllä, jokseenkin läheiseksi 30% Ei kovinkaan läheiseksi 28% Ei lainkaan läheiseksi 26% EOS 3% kyllä ei EU27 43% 54% SUKUPUOLI Miehet 45% 52% Naiset 41% 57% IKÄ vuotiaat 30% 68% vuotiaat 36% 61% vuotiaat 42% 55% 55-vuotiaat tai vanhempana 52% 46% OPINTOJEN PÄÄTTÄMISAJANKOHTA 15-vuotiaana tai nuorempana 45% 53% vuotiaana 40% 57% 20-vuotiaana tai vanhempana 50% 48% Opiskelee edelleen 36% 61% Kaikilta kyselyyn vastanneilta kysyttiin tämä kysymys Kansalliset erot: Sitoutuminen johonkin poliittisen puolueeseen oli yleisin maltalaisilla vastaajilla (78 prosenttia vastaajista sanoi tuntevansa poliittisen puolueen hyvin läheiseksi tai jokseenkin läheiseksi), Hollannissa (62%) ja Kyproksessa (60%). Vähiten läheisyyttä tunnettiin Britanniassa (22%), Romaniassa (26%) ja Puolassa (31%). 5

6 II. EU-VAALIEN VAALIKAMPANJAN NÄKYVYYS Q8. Muistatteko nähneenne televisiossa, internetissä tai julisteissa, lukeneenne lehdistä tai kuulleenne radiossa kampanjaa, jossa kehotettiin äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa? Kansalliset erot: kyllä ei en tiedä EU27 67% 30% 3% SUKUPUOLI Miehet 69% 28% 3% Naiset 64% 33% 3% IKÄ vuotiaat 66% 31% 3% vuotiaat 64% 32% 4% vuotiaat 69% 29% 2% 55-vuotiaat tai 67% 37% 3% vanhemmat OPINTOJEN PÄÄTTÄMISAJANKOHTA 15-vuotiaana tai 60% 37% 3% nuorempana vuotiaana 67% 30% 3% 20-vuotiaana tai 73% 25% 2% vanhempana Opiskelee edelleen 68% 30% 2% Kaikilta kyselyyn vastanneilta kysyttiin tämä kysymys Muistikuvat Euroopan parlamentin vaalien vaalikampanjasta olivat yleisimpiä Maltassa (89%), Ruotsissa (86%) ja Slovakiassa (82%). Alhaisimmat ne olivat Bulgariassa (45%), Belgiassa (53%) ja Britanniassa (54%). Sosiodemografiset erot: Kuten edellisessä taulukossa osoitetaan, naisten ja miesten välisessä vaalikampanjan havaitsemisessa on viiden prosentin ero (64% ja 69%). Ikä ei ole merkittävä tekijä tässä tapauksessa, mutta opintojen lopettamisikä aiheuttaa pieniä muutoksia (mitä pidempi koulutus sitä paremmin kampanja muistetaan). Internet-yhteys kotona on merkittävä tekijä: 70 prosenttia vastaajista, joilla se on, muistaa kampanjan, verrattuna 61 prosenttiin vastaajista, joilla ei ole internetyhteyttä kotonaan. Yhteenkuuluvuuden tunne Euroopan unioniin on yhteydessä kampanjan havaitsemiseen. 73 prosenttia vastaajista, jotka tuntevat yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin, muistaa kampanjan verrattuna 57 prosenttiin vastaajista, jotka eivät tunne yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin (samanlainen kuvio liittyy tunteeseen EU:n kansalaisuudesta). 73 prosenttia edellisissä Euroopan parlamentin vaaleissa äänestäneistä oli huomannut kampanjan, kun taas vain 61 prosentilla äänestämättä jättäneistä oli havaintoja siitä. 6

7 7 Campaign awarness 67% 89% 86% 82% 80% 79% 79% 78% 78% 76% 75% 75% 74% 72% 72% 72% 71% 69% 67% 66% 66% 66% 66% 62% 60% 54% 53% 45% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% EU27 MT SE SK EE DK HU CY NL ES CZ SI LU IE LT AT FI DE PT EL FR LV PL RO IT UK BE BG

8 III. ÄÄNESTÄJÄT - PROFIILI JA ÄÄNESTYSPÄÄTÖKSET Huom. Seuraavat kysymykset (Q3, Q4d ja Q5) esitettiin vain vastaajille, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 (43%). A. Äänestyspäätöksen tekemisen ajankohta Q3a. Milloin teitte päätöksen siitä, mitä puoluetta tai ehdokasta äänestätte äskettäisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? kysymys EU27 On aina äänestänyt samalla tavalla 50% Päätti muutama kuukausi sitten 21% Päätti muutama viikko sitten 13% Päätti muutamaa päivää ennen vaaleja 9% Päätti vaalipäivänä 6% Vastaajilta, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa, kysyttiin tämä Kansalliset erot: On aina äänestänyt samalla tavalla: Kansalaiset ilmoittivat äänestäneensä aina samalla tavalla useimmin: Kyproksessa (76%), Maltassa (66%) ja Kreikassa (63%). Kansalaiset ilmoittivat äänestäneensä aina samalla tavalla harvimmin: Latviassa (17%), Ruotsissa (26%) ja Suomessa (38%). Päätti muutama kuukausi sitten: Kansalaiset ilmoittivat päättäneensä muutama kuukausi sitten useimmin: Bulgariassa (32%), Latviassa (28%), Irlannissa ja Ruotsissa (molemmissa 26%). Kansalaiset ilmoittivat päättäneensä muutama kuukausi sitten harvimmin: Kreikassa, Sloveniassa, Liettuassa ja Ranskassa (kaikissa näissä maissa 15%). Päätti muutama viikko sitten: Kansalaiset ilmoittivat päättäneensä muutama viikko sitten useimmin: Latviassa (23%), Irlannissa ja Ruotsissa (molemmissa 20%). Kansalaiset ilmoittivat päättäneensä muutama viikko sitten harvimmin: Kyproksessa (4%), Maltassa (4%) ja Kreikassa (9%). Päätti muutamaa päivää ennen vaaleja: Kansalaiset ilmoittivat päättäneensä muutamaa päivää ennen vaaleja useimmin: Latviassa (19%), Ruotsissa ja Tanskassa (molemmissa 17%). 8

9 Kansalaiset ilmoittivat päättäneensä muutamaa päivää ennen vaaleja harvimmin Espanjassa (5%), Unkarissa ja Italiassa (molemmissa 4%). Päätti vaalipäivänä: Kansalaiset ilmoittivat päättäneensä vaalipäivänä useimmin: Latviassa (17%), Ranskassa, Alankomaissa ja Britanniassa (kaikki 11%). Kansalaiset ilmoittivat päättäneensä vaalipäivänä harvimmin: Unkarissa (1%), Italiassa, Portugalissa ja Bulgariassa (kaikki 2%). Sosiodemografiset erot: Sukupuoli ei vaikuta äänestyspäätöksen tekemisen ajankohtaan. On aina äänestänyt samalla tavalla: Aina saman puolueen äänestäminen lisääntyy iän myötä (30 prosenttia nuorimmassa ikäryhmässä, 58 prosenttia vanhimmassa). Mitä pidempään vastaaja on opiskellut, sitä epätodennäköisempää on, että hän äänestää aina samaa puoluetta. Aina samaa puoluetta äänestäneillä on kaksi kertaa todennäköisempää, että he äänestivät myös edellisissä kansallisissa vaaleissa (52 prosenttia verrattuna 36 prosenttiin, joka ei äänestänyt edellisissä kansallisissa vaaleissa). Päätti muutamaa päivää tai muutamaa viikkoa ennen vaaleja: vastaajista, jotka tekivät äänestyspäätöksensä muutama viikko tai jopa muutama päivä ennen vaaleja, ylittävät keskiarvon kaikkein selvimmin opiskelijat (38% verrattuna EU:n keskiarvoon 22%). sama pätee myös vastaajiin, jotka eivät äänestäneet edellisissä kansallisissa vaaleissa (37 prosenttia päätti, ketä äänestävät, muutamaa viikkoa tai päivää ennen vaaleja). Vaalipäivänä päätöksen tehneet: EU:n keskiarvo on 6 prosenttia, mutta työttömät vastaajat tekivät äänestyspäätöksensä kaksi kertaa useammin vaalipäivänä (on kuitenkin korostettava, että heidän äänestysprosenttinsa on keskiarvoa alempi). 9

10 B. Äänestämisen syyt Q4d. Mitkä olivat tärkeimmät perusteet päätökseenne äänestää äskeisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? Reasons to vote This is your duty as citizen 47% You alw ays vote To support the political party you feel close to You can make things change in voting on the European elections You are in favour of the EU 19% 16% 24% 40% You feel European/ citizen of the EU To express your disagreement To support your Government The EU plays an important role in your everyday life 6% 13% 11% 9% To impose sanctions to your Government You are very interested in European affairs The information you received during the campaign convinced you to go to vote To impose sanctions to the EU 2% 5% 5% 5% Because voting is compulsory Other (SPONTANEOUS) DK 2% 1% 1% Kansalliset erot kolmessa tärkeimmässä perusteessa: Se on kansalaisvelvollisuus: Tämä peruste mainittiin useimmin tärkeimpänä: Kyproksessa (78%), Maltassa (74%) ja Romaniassa (73%). Tämä peruste mainittiin harvimmin tärkeimpänä: Tšekin tasavallassa (29%), Unkarissa (30%), Itävallassa ja Italiassa (35%). Äänestää aina: Tämä peruste mainittiin useimmin tärkeimpänä: Tanskassa (59%), Suomessa (54%) ja Kyproksessa (53%). Tämä peruste mainittiin harvimmin tärkeimpänä: Luxemburgissa (19%), Espanjassa (27%) ja Kreikassa (29%). Tuki läheiseksi koetulle puolueelle: Tämä peruste mainittiin useimmin tärkeimpänä: Bulgaria (45%), Kypros (42%) ja Slovakia (41%). Tämä peruste mainittiin harvimmin tärkeimpänä: Portugalissa (10%), Puolassa (14%), Luxemburgissa ja Espanjassa (molemmissa 17%). Sosiodemografiset erot kolmessa tärkeimmässä perusteessa: Se on kansalaisvelvollisuus: 10

11 Osuus vastaajista, jotka äänestivät EP:n vaaleissa 2009 ja esittivät kansalaisvelvollisuuden perusteeksi, on matalin niiden kansalaisten joukossa, jotka tuntevat vähäistä yhteenkuuluvuutta omaan maahansa (27%) ja niiden, jotka eivät äänestäneet edellisissä kansallisissa vaaleissa (38%). Äänestää aina: Ikänsä vuoksi näiden vastaajien osuus on paljon keskiarvon alapuolella opiskelijoiden ryhmässä (27%). Se on erittäin alhainen niiden vastaajien joukossa, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä edellisissä kansallisissa vaaleissa (22%), ja keskiarvon alle myös työttömien keskuudessa (30%). Tuki läheiseksi koetulle puolueelle: Äänestäminen tuen osoituksena äänestäjän läheiseksi tuntemalle puolueelle ilmoitettiin perusteeksi kaikkein harvimmin vastaajaryhmässä, joka ei tuntenut yhteenkuuluvuutta omaan maahansa (18 prosenttia verrattuna EU:n 24 prosentin keskiarvoon). 11

12 C. Äänestysperusteet QK5. Minkä asian perusteella päätit äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa? Ennen EP:n vaaleja maaliskuu EP:n vaalien jälkeen 2009 Talouskasvu 52% 41% Työttömyys 57% 37% Eläkkeiden tulevaisuus 32% 22% EU:n asema kansainvälisissä yhteyksissä 17% 22% EU:n toimielinten valta ja toimivaltuudet 12% 19% Rikollisuus 39% 18% Inflaatio ja ostovoima 28% 18% Maahanmuutto 20% 16% Ilmastonmuutoksen torjunta 23% 16% Eurooppalaiset arvot ja identiteetti 10% 16% Energia - 13% Yhtenäisvaluutta euro 15% 12% Terrorismi 23% 11% Maatalous 19% 11% Elintarviketurvallisuus - 9% Muu syy (spontaani) 3% 4% Ei mikään(spontaani) - 12% EOS 2% 3% - vastausten summa, enintään kolme valintaa. - kahta tutkimusta verrattaessa on otettava huomioon metodologiset erot, koska ennen vaaleja tehty tutkimus tehtiin puhelimitse ja EB71.3 henkilökohtaisina haastatteluina. - vastaajilta, jotka ilmoittivat äänestäneensä Euroopan parlamentin vaaleissa, kysyttiin tämä kysymys. Key issues Economic growth Unemployment The future of pensions The role of the EU in the international scene The power and competences of the European institutions Crime Inflation and purchasing power Immigration The fight against climate change European values and identity The energy The single currency, the Euro None (SPONTANEOUS) Terrorism Agriculture The food security Other (SPONTANEOUS) DK 4% 3% 9% 13% 12% 12% 11% 11% 16% 16% 16% 19% 18% 18% 22% 22% 37% 41% 12

13 Kansalliset erot neljässä tärkeimmässä perusteessa: Talouskasvu Tämä oli voimakkain äänestysperuste Bulgariassa (63%), Irlannissa (62%) ja Unkarissa (59%). Se vaikutti vähiten äänestyspäätökseen Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 Britanniassa (23%), Ranskassa (29%), Suomessa ja Alankomaissa (molemmissa 31%). Työttömyys Se esitettiin äänestyspäätöksen perusteena useimmin Espanjassa (65%), Irlannissa (64%) ja Kreikassa. Työttömyyttä piti tärkeimpänä vaalien aiheena kaikkein pienin osuus vastaajista Alankomaissa (11%), Suomessa (22%) ja Britanniassa ja Tanskassa (molemmissa 25%). Eläkkeiden tulevaisuus Vaalien tärkeimpänä aiheena tätä pitäviä vastaajia oli eniten Unkarissa (49%), Romaniassa (48%) ja Bulgariassa (43%). Eläkkeiden tulevaisuus ei ollut merkittävä asia Euroopan parlamentin vaaleissa 2009, jos uskotaan vastaajia Alankomaissa (6%), Tanskassa ja Ruotsissa (molemmissa 8%). EU:n asema kansainvälisissä yhteyksissä Vastaajat Saksassa (33%), Itävallassa (29%), Tanskassa ja Alankomaissa (molemmissa 27%) mainitsivat useimmin EU:n aseman kansainvälisissä yhteyksissä tärkeimmäksi äänestysperusteekseen Euroopan parlamentin vaaleissa Pienin osa äänestäjistä mainitsi tämän asian äänestysperusteekseen Espanjassa, Latviassa (molemmissa 10%) ja Britanniassa ja Irlannissa (molemmissa 11%). Sosiodemografiset erot neljässä tärkeimmässä asiassa: Talouskasvu Miehet mainitsivat tämän naisia useammin tärkeimmäksi aiheeksi Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 (44% ja 38%). Se oli huomattavasti merkityksettömämpi yli 55-vuotiaille vastaajille (36%). Sen esittivät perusteeksi useammin ne, joilla oli muistikuva EUvaalien vaalikampanjasta (43%) verrattuna niihin, jotka eivät sitä muistaneet (35%). Työttömyys Se oli myös huomattavasti merkityksettömämpi yli 55-vuotiaille vastaajille (32% verrattuna EU:n keskiarvoon 41%). Se oli merkityksettömämpi johtajille (27%) kuin muiden ammattiryhmien edustajille ja erityisesti työttömille (62%). Se oli erittäin tärkeä asia ihmisille, joilla on useimmiten vaikeuksia selviytyä laskuista kuun lopussa (57%). 13

14 Eläkkeiden tulevaisuus Tämä kiinnostaa erittäin vähän nuorinta vastaajaryhmää vuotiaat, joista vain 11 prosenttia nimesi tämän merkittäväksi vaalien aiheeksi (EU:n keskiarvo on kaksinkertainen 22%). Aihetta piti merkittävänä aiheena tietenkin suuri osa jo eläkkeellä olevista (29%). EU:n asema kansainvälisissä yhteyksissä Vastaajat, jotka päättivät opintonsa 15-vuotiaina tai nuorempina eivät pitäneet EU:n asemaa kansainvälisissä yhteyksissä kovinkaan tärkeänä (14%). Se muuttuu koulutuksen pituuden kasvaessa (30 prosenttia vähintään 20 vuoden ikäiseksi opiskelleiden keskuudessa) ja on korkein opiskelijoiden keskuudessa (32%). 14

15 IV. ÄÄNESTÄMÄTTÄ JÄTTÄNEET - PROFIILI JA PERUSTELUT Huom. Seuraavat kysymykset (Q3b, ja Q4b) esitettiin vain vastaajille, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa 2009 (57%). A. Äänestämättäjättämispäätöksen tekemisen ajankohta Q3b. Milloin päätitte olla äänestämättä äskettäisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? Kansalliset erot: EU27 Ei äänestä koskaan 22% Päätti muutama kuukausi sitten 18% Päätti muutama viikko sitten 15% Päätti muutamaa päivää ennen vaaleja 16% Päätti vaalipäivänä 16% Vastaajilta, jotka ilmoittivat jättäneensä äänestämättä Euroopan parlamentin vaaleissa, kysyttiin tämä kysymys Ei äänestä koskaan: Tämä vastaus oli yleisin: Luxemburgissa (57%), Belgiassa 3 (50%) ja Britanniassa (39%). Tämä vastaus oli harvinaisin: Romaniassa (6%), Kreikassa (8%), Slovakiassa ja Kyproksessa (molemmissa 11%). Päätti muutama kuukausi sitten: Tämä vastaus oli yleisin: Kyproksessa (39%), Maltassa (38%) ja Kreikassa (35%). Tämä vastaus oli harvinaisin: Luxemburgissa (8%), Britanniassa (9%), Alankomaissa, Irlannissa ja Belgiassa (kaikissa 12%). Päätti muutama viikko sitten: Tämä vastaus oli yleisin: Kreikassa (24%), Itävallassa (23%) ja Italiassa (21%). Tämä vastaus oli harvinaisin: Luxemburgissa (4%), Ranskassa ja Kyproksessa (molemmissa 10%). Päätti muutamaa päivää ennen vaaleja: Tämä vastaus oli yleisin: Slovakiassa (27%), Romaniassa ja Sloveniassa (molemmissa 23%). Tämä vastaus oli harvinaisin: Luxemburgissa (4%), Maltassa (5%) ja Belgiassa (6%). 3 Äänestäminen on pakollista Luxemburgissa ja Belgiassa, joten äänestysprosentti on paljon keskimääräistä korkeampi. Äänestämättä jättäneiden joukossa on kuitenkin suuri ryhmä (pieni verrattuna rekisteröityjen äänestäjien kokonaismäärään), joka ei äänestä koskaan periaatteen vuoksi. 15

16 Päätti vaalipäivänä: Tämä vastaus oli yleisin: Alankomaissa (29 %), Ruotsissa ja Tanskassa (molemmissa 26%). Tämä vastaus oli harvinaisin: Belgiassa (3%), Luxemburgissa (6%) ja Maltassa (8%). Sosiodemografiset erot: Ei äänestä koskaan: Suurempi osa nuorimmista vastaajista (18 24-vuotiaat) ei äänestä koskaan (33%) verrattuna vuotiaiden 28 prosenttiin, vuotiaiden 18 prosenttiin ja 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien 16 prosenttiin. Ammattiryhmistä työttömät jättävät muita useammin äänestämättä (38%). Vastaajat, jotka eivät tunne yhteenkuuluvuutta omaan maahansa, jättävät usein äänestämättä (39 prosenttia vastaajista, jotka ilmoittivat, että eivät tunne yhteenkuuluvuutta omaan maahansa, sanoi ettei koskaan äänestä, verrattuna vain 20 prosenttiin niistä, jotka ilmoittivat tuntevansa yhteenkuuluvuutta omaan maahansa), ja sama ilmiö on havaittavissa vastaajilla, jotka eivät tunne yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin (27 prosenttia verrattuna 18 prosenttiin). Päätti vaalipäivänä: Päätöksen äänestämättä jättämisestä tekivät viime hetkellä erityisen monet niistä vastaajista, jotka olivat päättäneet opintonsa 20-vuotiaina tai sitä vanhempina (22 prosenttia EU:n 16 prosentin keskiarvoon verrattuna). Yhtä paljon oli niitä vastaajia, jotka äänestivät edellisissä kansallisissa vaaleissa, mutta päättivät Euroopan parlamentin vaalien äänestyspäivänä jättää osallistumatta niihin. B. Äänestämättä jättämisen syyt Q4b. Mitkä olivat tärkeimmät syyt päätöksellenne olla äänestämättä äskeisissä Euroopan parlamentin vaaleissa? 16

17 Reasons for abstaining Lack of trust in/ dissatisfaction w ith politics generally Not interested in politics as such Vote has no consequences/ vote does not change anything On holiday/ aw ay from home Too busy/ no time/ w ork Do not know much about the EU/ EP or the EP elections Rarely or never vote Not interested in European matters Not really satisfied w ith the European Parliament as an institution Sick/ health problem at the time Lack of public debate/ lack of electoral campaign Other (SPONTANEOUS) Involved in a family/ leisure activity Opposed to the EU Registration or voting card problems DK Did not know there w ere elections 10% 10% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 2% 17% 17% 28% Kansalliset erot kolmessa tärkeimmässä syyssä: Luottamuksen puute/tyytymättömyys politiikkaan yleensä: Luottamuksen puute/tyytymättömyys politiikkaan yleensä mainittiin syynä useimmin: Kreikassa (51%), Bulgariassa (45%), Kyproksessa ja Romaniassa (molemmissa 44%). Luottamuksen puute/tyytymättömyys politiikkaan yleensä mainittiin syynä harvimmin: Tanskassa (8%), Luxemburgissa (11%), Suomessa ja Belgiassa (molemmissa 18%). Ei ole kiinnostunut politiikasta: Kiinnostuksen puute politiikkaan oli syynä useimmin: Unkarissa, Maltassa (molemmissa 29%) ja Espanjassa (26%). Kiinnostuksen puute politiikkaan oli syynä harvimmin: Alankomaissa (6%), Ruotsissa (8%) ja Ranskassa (10%). Äänestäminen ei vaikuta mihinkään/äänestäminen ei muuta mitään: Äänestämistä pidettiin turhana useimmin: Latviassa (38%), Itävallassa (35%) ja Bulgariassa (31%). Äänestämistä pidettiin turhana harvimmin: Luxemburgissa (5%), Tanskassa ja Irlannissa (molemmissa 7%). Kansalliset erot kolmessa tärkeimmässä syyssä: Luottamuksen puute/tyytymättömyys politiikkaan yleensä: Tämä ei ole kovinkaan merkittävä syy nuorimmille vastaajille (vain 19 prosenttia mainitsee sen syyksi olla äänestämättä), mutta vanhemmille ikäryhmille kyllä (32 prosenttia vuotiaista ja 31 prosenttia 55-vuotiaista tai sitä vanhemmista). Se on merkittävin niille vastaajille, jotka eivät tunne yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin (33%), kuin niille jotka 17

18 tuntevat yhteenkuuluvuutta (25%). Sitä vastoin yhteenkuuluvuuden tunne omaan maahan ei aiheuta eroja. Ei ole kiinnostunut politiikasta: Kiinnostuksen puute politiikkaan mainittiin useimmiten äänestämättä jättämisen syynä nuorimpien vastaajien ( vuotiaat) keskuudessa (20%). Erittäin suuri osa työttömistä (25%) mainitsi tämän syyksi olla äänestämättä, samoin kuin vastaajista, jotka olivat päättäneet opintonsa 15-vuotiaina tai nuorempina (21%). Tämä syy mainittiin keskimääräistä useammin myös niiden keskuudessa, jotka eivät äänestäneet edellisissä kansallisissa vaaleissa. Äänestäminen ei vaikuta mihinkään/äänestäminen ei muuta mitään: Tämän perusteen mainitsivat erityisen usein vastaajat, joilla on useimmiten vaikeuksia selviytyä laskuista kuun lopussa (25%) sekä työttömät (24%). V. MIELIPITEET EUROOPAN PARLAMENTISTA JA EUROOPAN UNIONISTA JA SUHTAUTUMINEN NIIHIN A. Euroopan parlamentti Q7. Mitkä seuraavista väittämistä vastaavat tai eivät vastaa omaa suhtautumistanne tai mielipidettänne. Vastaaja oli saanut kaiken tarvitsemansa tiedon valitakseen ehdokkaansa äskettäisissä Euroopan parlamentin vaaleissa Euroopan parlamentti ottaa huomioon Euroopan kansalaisten huolenaiheet Kaikilta kyselyyn vastanneilta kysyttiin tämä kysymys Kyllä, jonkin verran Ei oikeastaan EOS 53% 42% 5% 46% 41% 13% Kansalliset erot: Vastaaja oli saanut kaiken tarvitsemansa tiedon valitakseen ehdokkaansa äskettäisissä Euroopan parlamentin vaaleissa: Tätä mieltä oltiin useimmin: Maltassa (90%), Kyproksessa (79%) ja Luxemburgissa (75%). Tätä mieltä oltiin harvimmin: Britanniassa, Puolassa (molemmissa 42%) ja Portugalissa (44%). Euroopan parlamentti ottaa huomioon Euroopan kansalaisten huolenaiheet: Tätä mieltä oltiin useimmin: Ruotsissa (72%), Alankomaissa (65%), Belgiassa ja Virossa (molemmissa 61%). Tätä mieltä oltiin harvimmin: Ranskassa (31%), Bulgariassa (35%) ja Latviassa (37%). 18

19 Sosiodemografiset erot: B. Euroopan unioni Vastaaja oli saanut kaiken tarvitsemansa tiedon valitakseen ehdokkaansa äskettäisissä Euroopan parlamentin vaaleissa: Miehet useammin kuin naiset (57 ja 50%). Pitää vähiten paikkansa vuotiaiden ryhmässä (50%). Lisääntyy opintojen päättämisiän kasvaessa (47 prosentista 61 prosenttiin). Ero Euroopan unioniin yhteenkuuluvuutta tuntevien (62%) ja niiden, jotka eivät sitä tunne (38%) välillä. Hyvin erilaiset määrät edellisissä Euroopan parlamentin vaaleissa äänestäneistä ja äänestämättä jättäneistä vastaajista tunsi saaneensa riittävästi tietoa. Euroopan parlamentti ottaa huomioon Euroopan kansalaisten huolenaiheet: Miehistä samaa mieltä oli 48% ja naisista 44%. 60 prosenttia opiskelijoista ajattelee niin, mutta vain 38 prosenttia opintonsa 15-vuotiaana tai aikaisemmin päättäneistä oli samaa mieltä. Vain 37 prosenttia työttömistä katsoi, että se on jokseenkin totta. Q7. Mitkä seuraavista väittämistä vastaavat tai eivät vastaa omaa suhtautumistanne tai mielipidettänne. Kyllä, jonkin verran Ei oikeastaan Luottaa EU:n toimielimiin 50% 40% 10% (OMAN MAAN) jäsenyys Euroopan unionissa on hyvä asia 69% 22% 9% Tuntee olevansa EU:n kansalainen 64% 32% 4% Tuntee yhteenkuuluvuutta (OMAAN MAAHANSA) 91% 7% 2% Tuntee yhteenkuuluvuutta Eurooppaan 64% 32% 4% On erittäin kiinnostunut politiikasta 39% 58% 3% Kaikilta kyselyyn vastanneilta kysyttiin tämä kysymys EOS Kansalliset erot: Luottaa EU:n toimielimiin: EU:n toimielimiin luotettiin useimmin: Suomessa (67%), Belgiassa, Virossa ja Kyproksessa (kaikissa 66%). EU:n toimielimiin luotettiin harvimmin: Britanniassa (29%), Latviassa (41%), Ranskassa ja Tšekin tasavallassa (molemmissa 46%). (Oman maan) jäsenyys Euroopan unionissa on hyvä asia: Tätä mieltä oltiin useimmin: Luxemburgissa (85%), Alankomaissa (84%) ja Belgiassa (83%). Tätä mieltä oltiin harvimmin: Latviassa (49%), Britanniassa (45%) ja Unkarissa (36%). 19

20 Tuntee olevansa EU:n kansalainen: Tätä mieltä oltiin useimmin: Luxemburgissa (86%), Espanjassa (82%) ja Slovakiassa (78%). Tätä mieltä oltiin harvimmin: Britanniassa (37%), Bulgariassa (47%) ja Latviassa (51%). Tuntee yhteenkuuluvuutta (OMAAN MAAHANSA): Tätä mieltä oltiin useimmin: Suomessa (99%), Kyproksessa ja Maltassa (molemmat 98%). Tätä mieltä oltiin harvimmin: Romaniassa (82%), Britanniassa ja Italiassa (molemmat 86%). Tuntee yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin: Tätä mieltä oltiin useimmin: Luxemburgissa (84%), Unkarissa (81%) ja Tanskassa (80%). Tätä mieltä oltiin harvimmin: Britanniassa (34%), Liettuassa (48%) ja Kreikassa (53%). On erittäin kiinnostunut politiikasta: Tätä mieltä oltiin useimmin: Latviassa (66%), Saksassa (62%) ja Itävallassa (55%). Tätä mieltä oltiin harvimmin: Romaniassa (20%), Bulgariassa (22%) ja Slovakiassa (23%). Sosiodemografiset erot: Luottaa EU:n toimielimiin: Miehet ovat samaa mieltä tästä useammin kuin naiset (53 ja 48%). Suurin määrä samaa mieltä olevia on opiskelijoiden keskuudessa (54%) ja ryhmässä, joka päätti opintonsa 20-vuotiaana tai vanhempana (60%). Osuus kasvaa yhteiskunnallisen aseman kohotessa (40 prosenttia alimmissa luokissa ja 62 prosenttia korkeimmassa). (Oman maan) jäsenyys Euroopan unionissa on hyvä asia: Sukupuolieroja löytyy (71 prosenttia miehistä verrattuna 67 prosenttiin naisista). Opiskelijat ovat taas vakuuttuneimpia lauseen todenperäisyydestä (82%). Tuntee olevansa EU:n kansalainen: Miehet (66%) tuntevat naisia (61%) useammin olevansa Euroopan kansalaisia. Väittämän hyväksyminen lisääntyy opintojen päättämisiän kasvaessa ja käsityksen omasta yhteiskunnallisesta asemasta noustessa. Tuntee yhteenkuuluvuutta (OMAAN MAAHANSA): Vahva yhteenkuuluvuuden tunne ei ole riippuvainen mistään sosiodemografisesta muuttujasta. 20

21 Mielenkiintoinen ero vallitsee Euroopan unioniin yhteenkuuluvuutta tuntevien (96%) ja niiden, jotka eivät sitä tunne (86%) välillä. Tuntee yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin: Miesten ja naisten ero on kuusi prosenttiyksikköä (67 ja 61%). 76 prosenttia opiskelijoista ja vähintään 20 vuoden ikäiseksi opiskelleista on samaa mieltä väittämän kanssa, mutta ainoastaan 56 prosenttia työttömistä yhtyy siihen. Vain 48 prosenttia ihmisistä, joilla on useimmiten vaikeuksia selviytyä laskuista kuun lopussa, tuntee yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin. 67 prosenttia vastaajista, jotka tuntevat yhteenkuuluvuutta omaan maahansa tuntevat sitä myös Euroopan unioniin. Sitä vastoin 32 prosenttia vastaajista, jotka eivät tunne yhteenkuuluvuutta omaan maahansa, tuntevat yhteenkuuluvuutta Euroopan unioniin. On erittäin kiinnostunut politiikasta: Sukupuolten välillä on suuri ero (miehet 46% ja naiset 33%). Mitä vanhempia vastaajat ovat, sitä kiinnostuneempia he ovat. Vähiten kiinnostusta politiikkaan on ryhmässä, joka päätti opintonsa 15-vuotiaana tai nuorempana, eniten ryhmässä, joka päätti opintonsa 20-vuotiaana tai vanhempana. Keskimääräistä enemmän kiinnostusta oli opiskelijoilla (42 prosenttia verrattuna EU:n keskiarvoon 39%) Vähiten kiinnostuneita olivat kotiäidit ja -isät (26%). Se on voimakas indikaattori yhteenkuuluvuudesta Euroopan unioniin ja vaaleihin osallistumisesta. VI. VAALITULOSTEN SAAMISEN MERKITYS Q7. Mitkä seuraavista väittämistä vastaavat tai eivät vastaa omaa suhtautumistanne tai mielipidettänne. On erittäin tärkeää tietää, ketkä ehdokkaat on valittu parlamentin jäseniksi Euroopan parlamentin vaaleissa (OMASSA MAASSA) On erittäin tärkeää tietää, mikä poliittinen puolue on saanut eniten paikkoja Euroopan parlamenttiin (OMASSA MAASSA) Kaikilta kyselyyn vastanneilta kysyttiin tämä kysymys Kyllä, jonkin verran Ei oikeastaan En tiedä 49% 44% 7% 50% 43% 7% Kansalliset erot: On erittäin tärkeää tietää, ketkä ehdokkaat on valittu parlamentin jäseniksi Euroopan parlamentin vaaleissa (OMASSA MAASSA): Tätä mieltä oltiin useimmin: Maltassa (78%), Luxemburgissa (74%), Virossa ja Kyproksessa (molemmissa (64%). Tätä mieltä oltiin harvimmin: Sloveniassa (34%), Britanniassa ja Slovakiassa (molemmat 38%). 21

22 On erittäin tärkeää tietää, mikä poliittinen puolue on saanut eniten paikkoja Euroopan parlamenttiin (OMASSA MAASSA): Tätä mieltä oltiin useimmin: Luxemburgissa (76%), Maltassa (72%) ja Italiassa (61%). Tätä mieltä oltiin harvimmin: Sloveniassa (30%), Romaniassa (33%) ja Britanniassa (34%). Sosiodemografiset erot: On erittäin tärkeää tietää, ketkä ehdokkaat on valittu parlamentin jäseniksi Euroopan parlamentin vaaleissa (OMASSA MAASSA): Tämä mielipide oli 52 prosentilla miehistä ja 46 prosentilla naisista. Asia on tärkeä 42 prosentille vuotiaista ja 52 prosentille 55-vuotiaista tai vanhemmista vastaajista. 68 prosenttia edellisissä Euroopan parlamentin vaaleissa äänestäneistä on samaa mieltä, kun taas vain 29 prosenttia äänestämättä jättäneistä pitää sitä tärkeänä. Mitä myöhemmässä iässä opinnot on päätetty, sitä tärkeämpää on saada tietää, ketkä ehdokkaat pääsivät läpi. On erittäin tärkeää tietää, mikä poliittinen puolue on saanut eniten paikkoja Euroopan parlamenttiin (OMASSA MAASSA): Tätä tietoa pidettiin yleensä jonkin verran tärkeämpänä kuin tietoa valituista ehdokkaista kaikissa alaryhmissä. Erot noudattavat samaa kaavaa kuin edellisessä kohdassa. yleisen mielipiteen seurantayksikkö Lisätietoja: Jacques Nancy ( ) Nives Žun Elise Defourny Jonas Trifot ( ) 22

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin

EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen ikäryhmittäin Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 16.12.2009 EB71.3 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT VUONNA 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: äänestäminen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009

Lisätiedot

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.

Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim. Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995 2015 Susan Kuivalainen, Juha Rantala, Kati Ahonen, Kati Kuitto ja Liisa-Maria Palomäki (toim.) Eläkeläisten toimeentulo on parantunut useimmilla keskeisillä toimeentulomittareilla

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014. Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen kysely 2009

Vaalien jälkeinen kysely 2009 Eurobarometrierityistutkimus EUROOPAN PARLAMENTTI Euroopan komissio 2009 Raportti Tutkimus tehty kesä-heinäkuussa 2009 Julkaistaan marraskuussa 2009 Special Eurobarometer 320/ Wave 71.3 TNS opinion & social

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee

Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee IP/08/1831 Bryssel, 28. marraskuuta 2008 Laajakaista: Ero suurimpien ja pienimpien käyttäjämaiden välillä Euroopassa kapenee Laajakaistaliittymät Euroopassa yleistyvät edelleen. Euroopan komissio julkaisi

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta

Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta Erasmus+ eurooppalainen korkeakoululiikkuvuus Suomesta 2014-2017 Erasmus+ lähtevän liikkuvuuden kehitys 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 4239 4580 4772 1360 1322 1442 1052 1027 985 925 977 970 Opiskelijaliikkuvuus

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan ROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.11.201 COM(201) 906 final ANNEXES 1 to LIITTEET asiakirjaan LUONNOS KOMISSION JA NVOSTON YHTEISEKSI TYÖLLISYYSRAPORTIKSI - oheisasiakirja komission tiedonantoon vuotuisesta kasvuselvityksestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2007/ / / / / / / / / 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE - Belgia 88 102 109

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2016 2 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 305 2402 BE -

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Eurobarometri 74.3 EUROOPAN UNIONI JA ENERGIA. Toteuttanut TNS Opinion & Social -verkosto Euroopan parlamentin puolesta

Eurobarometri 74.3 EUROOPAN UNIONI JA ENERGIA. Toteuttanut TNS Opinion & Social -verkosto Euroopan parlamentin puolesta 1 Eurobarometri 74.3 EUROOPAN UNIONI JA ENERGIA Toteuttanut TNS Opinion & Social -verkosto Euroopan parlamentin puolesta Tiedotuksen pääosaston koordinoima tutkimus TNS Opinion & Social 40 Hermann Debroux

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit. Tärkeimmät tulokset

Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit. Tärkeimmät tulokset Flash Eurobarometri Euroopan komissio Naiset ja Euroopan parlamentin vaalit Tutkimusajankohta: helmikuu 09 Julkaisu: maaliskuu 09 Flash Eurobarometri 6 The Gallup Organisation Tämä tutkimus on Euroopan

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi)

Nuorisotyöttömyys Euroopassa. Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) Nuorisotyöttömyys Euroopassa Eurooppafoorumi: Työläisten Eurooppa, Tampere, 6.9.2013 Liisa Larja (liisa.larja@stat.fi) 2 Talouskriisin vaikutus nuorisotyöttömyyteen (15-24 v.) 25,0 20,0 15,0 23,3 20,1

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA

KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA KUULEMISMENETTELY TYÖPAIKAN MONIARVOISUUDESTA JA SYRJINNÄN TORJUNNASTA 14.06.2005-15.07.2005 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 803/803. Yrityksen toimiala D - Teollisuus 225 28,0% K - Kiinteistöalan toiminta,

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 29-1 2.2.211 Anni Kallio Erasmus-liikkuvuus 7/8-9/1 Outgoing from Finland 7/8 to 9/1 27-8 28-9 29-1 3265 34363529 687 975 12 112177139 435 656 656 SMS SMP STA STT Opiskelijavaihto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan

Lisätiedot

Ikääntymisen vaikutukset EU-maiden lakisääteisiin eläkejärjestelmiin

Ikääntymisen vaikutukset EU-maiden lakisääteisiin eläkejärjestelmiin ELÄKETURVAKESKUS MUISTIO 1 (7) Ikääntymisen vaikutukset EU-maiden lakisääteisiin eläkejärjestelmiin EU:n talouspoliittisen komitean (Economic Policy Committee, EPC) työryhmä, ns. AWG-työryhmä (the Ageing

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö 7.2.2012 Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

Lisätiedot

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65

Tilastoliite osaan 1 KOLMAS TALOUDELLISTA JA SOSIAALISTA YHTEENKUULUVUUTTA KOSKEVA KERTOMUS 65 Tilastoliite osaan 1 65 A1.1 Työllisyys nykyisen EUn alueella, 1996 ja 2002 Työllisyysaste (% työikäisestä väestöstä) 1996 2002 EU15 59,9 64,2 Muut jäsenvaltiot 61,7 65,1 Koheesiomaat 51,5 60,2 Kreikka

Lisätiedot

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä

I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ. joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä PYYTÄVÄN VIRANOMAISEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTU (VAPAAEHTOINEN) LOMAKE I. TIEDONSAANTIPYYNTÖ joka koskee valtiosta toiseen tapahtuvaa työntekijöiden käyttöön asettamista palvelujen tarjoamisen yhteydessä Palvelujen

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: EUROOPAN YHTEISÖÄ, jäljempänä 'yhteisö', ja BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Kevään 2010 Eurobarometrin mukaan EU-kansalaiset haluavat tiukempaa talouspolitiikan ohjausta

Kevään 2010 Eurobarometrin mukaan EU-kansalaiset haluavat tiukempaa talouspolitiikan ohjausta IP/10/1071 Bryssel 26. elokuuta 2010 Kevään 2010 Eurobarometrin mukaan EU-kansalaiset haluavat tiukempaa talouspolitiikan ohjausta Eurooppalaisista 75 % on sitä mieltä, että talous- ja rahoituspolitiikan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA

Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 404 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Anhänge Finnisch (Normativer Teil) 1 von 89 LIITE A Sopimuksen 3 kohdassa tarkoitettu luettelo I OSA 16 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2003 HYVÄKSYTYLLÄ LIITTYMISASIAKIRJALLA

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

EUROOPPALAISET JA KRIISI

EUROOPPALAISET JA KRIISI Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1)

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1

SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA. Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi. 22.4.2010 (c) Juho Saari 2009 1 SOSIAALISEN ONNELLISUUDEN POLITIIKKA Juho Saari (VTT, MA Econ.) Professori, Kuopion Yliopisto Juho.saari@uku.fi 1 Onnellisuus ja hyvinvointipolitiikka Pohjoismaisessa tutkimusperinteessä hyvinvointi on

Lisätiedot

EUROBAROMETRI. Haastattelujen määrä: Haastattelujen määrä: Tutkimusmenetelmä: Kasvokkain MAAYHTEENVETO

EUROBAROMETRI. Haastattelujen määrä: Haastattelujen määrä: Tutkimusmenetelmä: Kasvokkain MAAYHTEENVETO MAAYHTEENVETO Useampi kuin kahdeksan kymmenestä (85 %) vastaajasta Suomessa on sitä mieltä, että kehitysmaiden ihmisten auttaminen on tärkeää. Tästä mielipiteestä huolimatta, ja verrattaessa vuoteen 2013,

Lisätiedot