Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: EU27/EU28 Perusjoukko: vuotta täyttänyttä eurooppalaista Tutkimusmenetelmä: Tietokoneavusteiset henkilöhaastattelut Tutkimusajankohta: kesäkuuta 2013, TNS opinion -tutkimuslaitoksen toteuttama tutkimus JOHDANTO... 2 A. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA B. EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI C. EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN TUNTEMUS D. EUROOPAN PARLAMENTIN TUNTEMUS E. EUROOPAN PARLAMENTTI TÄNÄÄN JA HUOMENNA: ARVOT JA POLITIIKAT Koska Kroatia liittyi EU:hun 1. heinäkuuta 2013 eli kahdeksan päivää tämän tutkimuksen toteuttamisajankohdan päättymisen jälkeen, joitakin mainitun valtion kansalaisille esitettyjä kysymyksiä muutettiin hieman, jotta tulokset olisi mahdollista sisällyttää tähän Eurobarometritutkimukseen. VASTUUVAPAUSLAUSEKE TNS opinion toteutti tutkimuksen haastattelemalla henkilökohtaisesti :ää kansalaista EU:n 28 jäsenvaltiossa. Tulokset on esitetty joko EU28:n laajuisesti uusien kysymyksien kohdalla tai EU27:een liittyvien suuntauksien muodossa. Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Jacques Nancy FI 1

2 Ikä Sukupuoli Ammatti Euroalue/euroalue en ulkopuolinen alue JOHDANTO Tarkasteltaessa tuloksia eurooppalaisten sukupuolen, iän ja ammatin sekä valtioiden ryhmän (euroalue/euroalueen ulkopuolinen alue) perusteella ilmenee tietynlaisia suuntauksia. Yleisesti ottaen voidaan miesten ja naisten välillä havaita huomattavia eroja tietoja ja tuntemusta koskevien kysymysten osalta. Miehet olivat naisia paremmin perillä Euroopan unionin toimielimistä ja Euroopan parlamentin toiminnasta. Naiset pitävät sosiaalisia ja yhteiskunnallisia aiheita tärkeämpinä. Myös ikään perustuva vaihtelu on huomattavaa: nuorilla (15 24-vuotiaat) on useimmin myönteinen mielikuva Euroopan parlamentista. He haluavat saada tietoa Euroopan investointisuunnitelmasta uusien työpaikkojen luomiseksi ja oikeuksistaan kansalaisina. Ilmaisunvapaus on heille erityisen tärkeää. Iäkkäimmillä (yli 55-vuotiaat) on kielteisempi mielikuva Euroopan parlamentista. Ammattiryhmä on erityisen määräävä muuttuja: kiinnostus eurooppalaista politiikkaa koskevia asioita kohtaan vaihtelee huomattavasti ryhmien kesken: toimihenkilöt tuntevat Euroopan parlamentin sekä seuraavien Euroopan parlamentin vaalien ajankohdan paremmin kuin kotona olevat henkilöt ja työttömät. Viimeksi mainituilla ja eläkeläisillä on useimmin kielteinen mielikuva Euroopan parlamentista. Euroalueen maiden ja muiden kuin euroalueen maiden vastaajien välillä on havaittavissa joitakin eroja: Euroopan parlamentin tuntemusta koskevien kysymysten osalta ilmeni yleisesti ottaen vain vähän eroja, vaikka esilläolo tiedotusvälineissä on hieman parempi euroalueen maissa. Merkittävin poikkeus koskee Euroopan parlamentin jäsenten valintatavan tuntemusta, joka on paljon parempi euroalueen maissa. Euroalueen maissa haastatellut henkilöt haluavat saada enemmän tietoa EU:n kriisintorjuntaratkaisuista. Yksityiskohtaista tarkastelua: Tiedot Euroopan parlamentista: Euroopan parlamentin esilläolo tiedotusvälineissä ja mielikuva Euroopan parlamentista vaihtelivat merkittävästi sukupuolen, iän ja erityisesti ammattiryhmän mukaan. Vastaukset vaihtelevat myös euroalueen maiden ja muiden kuin euroalueen maiden välillä. - Euroopan parlamentin esilläolo tiedotusvälineissä on tärkeämpää miesten (52 prosenttia), yli 40-vuotiaiden (49 prosenttia), eläkeläisten (49 prosenttia), toimihenkilöiden (54 prosenttia) ja itsenäisten ammatinharjoittajien (59 prosenttia) keskuudessa kuin naisten (43 prosenttia), nuorten (39 prosenttia), ja kotona olevien henkilöiden (39 prosenttia) keskuudessa. Esilläolo tiedotusvälineissä on hieman parempi euroalueen maissa (48 prosenttia ja 45 prosenttia muissa kuin euroalueen maissa). FI 2

3 - Kiinnostus EU:n politiikan aiheita kohtaan (kysymys julkaistiin jo EB/PE 79.5:n syyskuussa 2013 julkaistussa ensimmäisessä osassa) on selvästi suurempaa miesten (48 prosenttia) kuin naisten (37 prosenttia) keskuudessa. Euroalueen maiden ja muiden kuin euroalueen maiden välillä on vain vähän ikäryhmien välistä eroa, mutta ammattiryhmien väliset erot ovat huomattavia. Kiinnostus on selvästi suurempaa toimihenkilöiden (60 prosenttia) ja itsenäisten ammatinharjoittajien (51 prosenttia) keskuudessa kuin ruumiillisen työn tekijöiden (36 prosenttia), työttömien (34 prosenttia) ja kotona olevien henkilöiden (30 prosenttia) keskuudessa. - Aiheet, joista halutaan saada lisätietoja, vaihtelevat iän ja ammatin mukaan, vähemmän sukupuolen mukaan: nuoret ja opiskelijat haluavat ennen kaikkea saada enemmän tietoa Euroopan investointisuunnitelmasta uusien työpaikkojen luomiseksi (33 ja 36 prosenttia) ja oikeuksistaan Euroopan kansalaisina (33 prosenttia molemmissa ryhmissä). Itsenäiset ammatinharjoittajat (33 prosenttia) ja toimihenkilöt (34 prosenttia) haluavat saada enemmän tietoa kriisin torjumisratkaisuista, työttömät (33 prosenttia) taas oikeuksistaan Euroopan kansalaisina. Kriisin torjumisratkaisut kiinnostavat enemmän euroalueen maiden vastaajia (30 prosenttia, ensimmäisellä sijalla) kuin muiden kuin euroalueen maiden vastaajia (22 prosenttia, kolmannella sijalla). - Mielikuva Euroopan parlamentista on pääosin neutraali useimmissa ryhmissä. Mielikuva on selvästi myönteisempi nuorten (36 prosenttia kun taas 14 prosentilla nuorista on kielteinen mielikuva), opiskelijoiden (39 prosenttia vs. 13 prosenttia) ja työntekijöiden (35 prosenttia vs. 20 prosenttia) keskuudessa kuin yli 55-vuotiaiden (29 prosenttia vs. 30 prosenttia), eläkeläisten (29 prosenttia vs. 30 prosenttia) ja työttömien (25 prosenttia vs. 28 prosenttia) keskuudessa. Vähemmässä määrin miehillä (32 prosenttia vs. 25 prosenttia) ja muiden kuin euroalueen maiden vastaajilla (32 prosenttia vs. 23 prosenttia) on parempi mielikuva Euroopan parlamentista kuin naisilla (29 prosenttia vs. 23 prosenttia) ja euroalueen maiden vastaajilla (29 prosenttia vs. 25 prosenttia). Euroopan parlamentin asema: kaikissa analysoiduissa ryhmissä huomattava enemmistö vastaajista toivoo, että Euroopan parlamentilla olisi nykyistä tärkeämpi asema. Tämä toive on hieman voimakkaampi miesten (53 prosenttia), toimihenkilöiden (54 prosenttia) ja opiskelijoiden (53 prosenttia) keskuudessa. Sitä vastoin ikäryhmien välillä ei voitu havaita huomattavia eroja. Voidaan havaita, että halu nähdä Euroopan parlamentti nykyistä vähemmän tärkeässä asemassa, on hieman voimakkaampi muissa kuin euroalueen maissa (26 prosenttia ja 16 prosenttia euroalueen maissa). Euroopan unionin toimielinten tuntemus: Euroopan parlamentti on tunnetuin ja EU:ta parhaiten edustava toimielin kaikissa ryhmissä. - Euroopan parlamentti on tunnetuin toimielin. Sen mainitsivat oma-aloitteisesti erityisesti miehet (57 prosenttia), vuotiaat ja vuotiaat (55 prosenttia ja 56 prosenttia), toimihenkilöt (64 prosenttia), itsenäiset ammatinharjoittajat ja työntekijät (63 prosenttia) sekä euroalueen maiden vastaajat (56 prosenttia). Niiden vastaajien osuus, jotka eivät pystyneet mainitsemaan yhtäkään toimielintä oma-aloitteisesti (vastaus en osaa sanoa ) on suurempi naisten (36 prosenttia), vuotiaiden (36 prosenttia), kotona olevien henkilöiden (43 prosenttia), FI 3

4 työttömien (44 prosenttia) ja muissa kuin euroalueen maiden vastaajien (38 prosenttia) keskuudessa. - Euroopan parlamentti on myös EU:ta parhaiten edustava toimielin. Sen mainitsi noin joka toinen vastaaja kaikissa ryhmissä, mikä on huomattavasti muita Euroopan unionin toimielimiä useammin. Ryhmien välillä ei ollut havaittavissa huomattavia eroja. Euroopan parlamentin tuntemus: Yli kolmannes eurooppalaisista tietää, että seuraavat parlamentin vaalit pidetään vuonna Käsitykset hajaantuivat tavasta, jolla Euroopan parlamentin jäsenet ryhmittyvät, sekä päätöksenteosta. Miehillä tuntuisi olevan parempi käsitys näistä kysymyksistä. - Miehet (37 prosenttia) tietävät naisia (31 prosenttia) paremmin seuraavien Euroopan parlamentin vaalien ajankohdan. Ikäryhmien väliset erot eivät ole niin selkeitä. Suurimmat erot ovat ammattiryhmien välisiä: 43 prosenttia toimihenkilöistä, 42 prosenttia työntekijöistä ja 41 prosenttia itsenäisistä ammatinharjoittajista tietää, että vaalit pidetään vuonna 2014, kun taas ainoastaan 26 prosenttia työttömistä ja kotona olevista henkilöistä tietää ajankohdan. Euroalueen maiden (34 prosenttia) ja muiden kuin euroalueen maiden vastaajien (35 prosenttia) välillä ei ollut käytännöllisesti katsoen eroa. Naiset (50 prosenttia), ruumiillisen työn tekijät (50 prosenttia), kotona olevat henkilöt (56 prosenttia) ja työttömät (57 prosenttia) vastasivat useammin kuin miehet (41 prosenttia), toimihenkilöt (33 prosenttia) tai toimihenkilöt (35 %), etteivät he tienneet seuraavien Euroopan parlamentin vaalien ajankohtaa (vastaus en osaa sanoa ). Ikäryhmien väliset (44 prosenttia vuotiaista ja 48 prosenttia yli 55-vuotiaista vastasi ei osaa sanoa ) tai euroalueen maissa haastateltujen henkilöiden (45 prosenttia) ja muissa kuin euroalueen maissa haastateltujen henkilöiden (47 prosenttia) väliset erot ovat vähäisiä. - Miehet (47 prosenttia), yli 55-vuotiaat (45 prosenttia), itsenäiset ammatinharjoittajat, työttömät ja eläkeläiset (45 prosenttia kaikissa kolmessa ryhmässä) tiesivät useimmin, että Euroopan parlamentin jäsenet ryhmittyvät poliittisen suuntauksensa mukaisesti. Vastaavasti huomattava osa vastaajista, etenkin vuotiaat (42 prosenttia), toimihenkilöt ja työntekijät (44 prosenttia molemmissa tapauksissa), luulee virheellisesti, että he ryhmittyvät kansallisuutensa mukaan. - Vastaukset jakautuvat entistä enemmän Euroopan parlamentin päätöksentekotavasta: opiskelijat (42 prosenttia), vuotiaat (42 prosenttia), toimihenkilöt ja työntekijät (43 prosenttia molemmissa ryhmissä) sekä muiden kuin euroalueen maiden vastaajat (43 prosenttia) ovat useammin sitä mieltä, että päätökset tehdään jäsenten jäsenvaltioiden etujen mukaan. - Miehet ja toimihenkilöt (61 prosenttia ja 63 prosenttia) tietävät useammin, että kunkin jäsenvaltion kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin jäsenet suoraan ja että Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärä vaihtelee jäsenvaltioittain (63 prosenttia ja 72 prosenttia). Muissa kuin euroalueen maissa Euroopan parlamentin jäsenten valintatavan tuntemus on huomattavasti parempi (67 prosenttia ja 51 prosenttia euroalueen maissa). FI 4

5 Arvot ja ensisijaiset politiikat: Eurooppalaiset kaikissa ryhmissä asettavat etusijalle ennen kaikkea sosiaaliset näkökohdat ja työllisyyden. Ihmisoikeuksien suojelu on tärkein arvo, jota Euroopan parlamentin on puolustettava. - Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan on oltava Euroopan parlamentin ensisijaisina tavoitteina erityisesti naisten (53 prosenttia), vuotiaiden (54 prosenttia) ja työttömien (59 prosenttia) mielestä. Naiset pitävät yleisesti ottaen sosiaalisia ja yhteiskunnallisia näkökohtia tärkeämpinä, kun taas miehet mainitsevat useammin taloudelliset näkökohdat. Talous-, budjetti- ja veropolitiikkojen yhteensovittaminen mainittiin useammin euroalueen maissa (33 prosenttia ja 25 prosenttia muissa kuin euroalueen maissa). Muissa kuin euroalueen maissa (26 prosenttia ja 19 prosenttia euroalueen maissa) mainittiin taas useammin ympäristöä säästävä ja maailmanlaajuista ruokatasapainoa edistävä maatalouspolitiikka. - Kaikkien ryhmien ja etenkin työttömien (83 prosenttia) mielestä erityisesti kriisin yhteydessä EU:n ensisijaisena tavoitteena (käsiteltiin myös EB/PE 79.5:n lokakuussa 2013 julkaistussa toisessa osassa) on oltava työllisyys ja työttömyyden torjunta. Ei ole yllättävää, että yli 55-vuotiaat mainitsivat useammin eläkkeet (42 prosenttia ja 22 prosenttia vuotiaat). Viimeksi mainitut painottavat enemmän asumista (29 prosenttia ja 17 prosenttia yli 55-vuotiaista). Ostovoima ja julkisen velan vähentäminen mainittiin useammin euroalueen maissa (37 prosenttia ja 28 prosenttia muissa kuin euroalueen maissa), kun taas asuminen mainittiin useammin muissa kuin euroalueen maissa (26 prosenttia ja 18 prosenttia euroalueen maissa). - Ihmisoikeuksien suojelu on arvo, jota Euroopan parlamentin olisi ensisijaisesti puolustettava kaikkien ryhmien (54 prosenttia) ja erityisesti vuotiaiden, toimihenkilöiden, ruumiillisen työn tekijöiden ja opiskelijoiden (57 prosenttia kaikissa neljässä ryhmässä) mielestä. Toinen arvo vaihtelee ryhmittäin: miesten ja naisten välinen tasa-arvo on tärkeämpää naisille (38 prosenttia ja 27 prosenttia miehistä); ilmaisunvapaus on tärkeämpää nuorimmille (39 prosenttia), opiskelijoille (40 prosenttia) ja muiden kuin euroalueen maiden vastaajille (35 prosenttia); jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus on tärkeämpää yli 55-vuotiaille (34 prosenttia), toimihenkilöille (39 prosenttia), itsenäisille ammatinharjoittajille (39 prosenttia), työntekijöille (36 prosenttia) ja euroalueen maiden kansalaisille (35 prosenttia). Miehet asettavat ilmaisunvapauden ja EU:n jäsenvaltioiden välisen solidaarisuuden toiselle sijalle (35 prosenttia kummankin arvon osalta). FI 5

6 FI 6

7 1. Muistikuvat media-altistuksesta A. TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FI 7

8 Ikäryhmät TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q3 Oletteko viime aikoina lukenut lehdistä, nähnyt Internetissä tai televisiossa tai kuullut radiosta jotakin Euroopan parlamentista? FI 8

9 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 9

10 Vastaajan sukupuoli TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q3 Oletteko viime aikoina lukenut lehdistä, nähnyt Internetissä tai televisiossa tai kuullut radiosta jotakin Euroopan parlamentista? FI 10

11 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 11

12 Ammattiryhmät TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q3 Oletteko viime aikoina lukenut lehdistä, nähnyt Internetissä tai televisiossa tai kuullut radiosta jotakin Euroopan parlamentista? FI 12

13 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 13

14 Euroalue Ei-euroalue TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q3 Oletteko viime aikoina lukenut lehdistä, nähnyt Internetissä tai televisiossa tai kuullut radiosta jotakin Euroopan parlamentista? FI 14

15 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 15

16 FI 16

17 2. Yleinen kiinnostus Euroopan politiikkaa kohtaan Kysymys julkaistu jo osassa I instituutioita koskeva osa FI 17

18 Ikäryhmät TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q10 Sanoisitteko olevanne erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ette kovinkaan kiinnostunut vai ette lainkaan kiinnostunut Euroopan asioista? FI 18

19 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 19

20 Vastaajan sukupuoli TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q10 Sanoisitteko olevanne erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ette kovinkaan kiinnostunut vai ette lainkaan kiinnostunut Euroopan asioista? FI 20

21 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 21

22 Ammattiryhmät TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q10 Sanoisitteko olevanne erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ette kovinkaan kiinnostunut vai ette lainkaan kiinnostunut Euroopan asioista? FI 22

23 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 23

24 Euroalue Ei-euroalue TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q10 Sanoisitteko olevanne erittäin kiinnostunut, melko kiinnostunut, ette kovinkaan kiinnostunut vai ette lainkaan kiinnostunut Euroopan asioista? FI 24

25 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 25

26 FI 26

27 3. Tietoa koskevat toiveet FI 27

28 Ikäryhmät TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q11T Mistä Euroopan parlamentissa keskustellusta aiheesta tai politiikasta tai mistä muusta Euroopan unioniin liittyvästä aiheesta tahtoisitte ensisijaisesti lisätietoa? Entä seuraavaksi? (ENINTÄÄN 3 VASTAUSTA) FI 28

29 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 29

30 Vastaajan sukupuoli TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q11T Mistä Euroopan parlamentissa keskustellusta aiheesta tai politiikasta tai mistä muusta Euroopan unioniin liittyvästä aiheesta tahtoisitte ensisijaisesti lisätietoa? Entä seuraavaksi? (ENINTÄÄN 3 VASTAUSTA) FI 30

31 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 31

32 Ammattiryhmät TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q11T Mistä Euroopan parlamentissa keskustellusta aiheesta tai politiikasta tai mistä muusta Euroopan unioniin liittyvästä aiheesta tahtoisitte ensisijaisesti lisätietoa? Entä seuraavaksi? (ENINTÄÄN 3 VASTAUSTA) FI 32

33 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 33

34 Euroalue Ei-euroalue TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q11T Mistä Euroopan parlamentissa keskustellusta aiheesta tai politiikasta tai mistä muusta Euroopan unioniin liittyvästä aiheesta tahtoisitte ensisijaisesti lisätietoa? Entä seuraavaksi? (ENINTÄÄN 3 VASTAUSTA) FI 34

35 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 35

36 FI 36

37 4. Euroopan parlamentin imago maailmanlaajuisesti FI 37

38 Ikäryhmät TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q2 Yleisesti ottaen, tuoko Euroopan parlamentti Teille mieleen hyvin positiivisen, melko positiivisen, neutraalin, melko negatiivisen vai hyvin negatiivisen kuvan? FI 38

39 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 39

40 Vastaajan sukupuoli TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q2 Yleisesti ottaen, tuoko Euroopan parlamentti Teille mieleen hyvin positiivisen, melko positiivisen, neutraalin, melko negatiivisen vai hyvin negatiivisen kuvan? FI 40

41 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 41

42 Ammattiryhmät TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q2 Yleisesti ottaen, tuoko Euroopan parlamentti Teille mieleen hyvin positiivisen, melko positiivisen, neutraalin, melko negatiivisen vai hyvin negatiivisen kuvan? FI 42

43 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 43

44 Euroalue Ei-euroalue TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q2 Yleisesti ottaen, tuoko Euroopan parlamentti Teille mieleen hyvin positiivisen, melko positiivisen, neutraalin, melko negatiivisen vai hyvin negatiivisen kuvan? FI 44

45 TIEDOT EUROOPAN PARLAMENTISTA Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 45

46 FI 46

47 B. EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI FI 47

48 Ikäryhmät EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q14 Haluaisitteko henkilökohtaisesti nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä vai vähemmän tärkeässä roolissa kuin nykyään? FI 48

49 EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 49

50 Vastaajan sukupuoli EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q14 Haluaisitteko henkilökohtaisesti nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä vai vähemmän tärkeässä roolissa kuin nykyään? FI 50

51 EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 51

52 Ammattiryhmät EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q14 Haluaisitteko henkilökohtaisesti nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä vai vähemmän tärkeässä roolissa kuin nykyään? FI 52

53 EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 53

54 Euroalue Ei-euroalue EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q14 Haluaisitteko henkilökohtaisesti nähdä Euroopan parlamentin tärkeämmässä vai vähemmän tärkeässä roolissa kuin nykyään? FI 54

55 EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 55

56 FI 56

57 C. EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT 1. Nimeä kolme eurooppalaista instituutiota Avoin vastaus FI 57

58 Ikäryhmät EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q1 Voisitteko nimetä kolme tuntemaanne EU-instituutiota/toimielintä? (KORK. 3 VASTAUSTA) Avoin vastaus FI 58

59 EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset Avoin vastaus FI 59

60 Vastaajan sukupuoli EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q1 Voisitteko nimetä kolme tuntemaanne EU-instituutiota/toimielintä? (KORK. 3 VASTAUSTA) Avoin vastaus FI 60

61 EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset Avoin vastaus FI 61

62 Ammattiryhmät EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q1 Voisitteko nimetä kolme tuntemaanne EU-instituutiota/toimielintä? (KORK. 3 VASTAUSTA) Avoin vastaus FI 62

63 EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset Avoin vastaus FI 63

64 Euroalue Ei-euroalue EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q1 Voisitteko nimetä kolme tuntemaanne EU-instituutiota/toimielintä? (KORK. 3 VASTAUSTA) Avoin vastaus FI 64

65 EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset Avoin vastaus FI 65

66 FI 66

67 2. EU:ta parhaiten edustava instituutio FI 67

68 Ikäryhmät EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q9 Mikä seuraavista instituutioista edustaa mielestänne Euroopan unionia kokonaisuudessaan parhaiten? FI 68

69 EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 69

70 Vastaajan sukupuoli EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q9 Mikä seuraavista instituutioista edustaa mielestänne Euroopan unionia kokonaisuudessaan parhaiten? FI 70

71 EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 71

72 Ammattiryhmät EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q9 Mikä seuraavista instituutioista edustaa mielestänne Euroopan unionia kokonaisuudessaan parhaiten? FI 72

73 EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 73

74 Euroalue Ei-euroalue EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q9 Mikä seuraavista instituutioista edustaa mielestänne Euroopan unionia kokonaisuudessaan parhaiten? FI 74

75 EUROOPPALAISIA INSTITUUTIOITA KOSKEVAT TIEDOT Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 75

76 FI 76

77 D. EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT 1. Seuraavien eurovaalien päivämäärä Avoin vastaus FI 77

78 Ikäryhmät EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q6 Milloin mielestänne pidetään seuraavat EU-vaalit (MAASSAMME)? Avoin vastaus FI 78

79 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset Avoin vastaus FI 79

80 Vastaajan sukupuoli EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q6 Milloin mielestänne pidetään seuraavat EU-vaalit (MAASSAMME)? Avoin vastaus FI 80

81 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset Avoin vastaus FI 81

82 Ammattiryhmät EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q6 Milloin mielestänne pidetään seuraavat EU-vaalit (MAASSAMME)? Avoin vastaus FI 82

83 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset Avoin vastaus FI 83

84 Euroalue Ei-euroalue EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q6 Milloin mielestänne pidetään seuraavat EU-vaalit (MAASSAMME)? Avoin vastaus FI 84

85 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset Avoin vastaus FI 85

86 FI 86

87 2. Euroopan parlamentin toimintatapa FI 87

88 Ikäryhmät EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q4 Entä istuvatko europarlamentaarikot mielestänne Euroopan parlamentissa sen mukaan, mikä on...? FI 88

89 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 89

90 Vastaajan sukupuoli EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q4 Entä istuvatko europarlamentaarikot mielestänne Euroopan parlamentissa sen mukaan, mikä on...? FI 90

91 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 91

92 Ammattiryhmät EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q4 Entä istuvatko europarlamentaarikot mielestänne Euroopan parlamentissa sen mukaan, mikä on...? FI 92

93 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 93

94 Euroalue Ei-euroalue EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q4 Entä istuvatko europarlamentaarikot mielestänne Euroopan parlamentissa sen mukaan, mikä on...? FI 94

95 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 95

96 FI 96

97 3. Euroopan parlamentin päätösten hyväksymistapa FI 97

98 Ikäryhmät EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q5 Sanoisitteko Te, että Euroopan parlamentin päätökset hyväksytään ennen kaikkea? FI 98

99 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 99

100 Vastaajan sukupuoli EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q5 Sanoisitteko Te, että Euroopan parlamentin päätökset hyväksytään ennen kaikkea? FI 100

101 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 101

102 Ammattiryhmät EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q5 Sanoisitteko Te, että Euroopan parlamentin päätökset hyväksytään ennen kaikkea? FI 102

103 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 103

104 Euroalue Ei-euroalue EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q5 Sanoisitteko Te, että Euroopan parlamentin päätökset hyväksytään ennen kaikkea? FI 104

105 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 105

106 FI 106

107 4. Euroopan parlamenttia koskevat tiedot kokonaisuudessaan FI 107

108 Ikäryhmät EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q7 Kertokaa seuraavista Euroopan unionia koskevista väittämistä, pitävätkö ne mielestänne paikkansa vai eivät. Oikeiden vastausten prosenttiosuus Oikeat vastaukset näkyvät suluissa FI 108

109 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 109

110 Vastaajan sukupuoli EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q7 Kertokaa seuraavista Euroopan unionia koskevista väittämistä, pitävätkö ne mielestänne paikkansa vai eivät. Oikeiden vastausten prosenttiosuus Oikeat vastaukset näkyvät suluissa FI 110

111 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 111

112 Ammattiryhmät EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q7 Kertokaa seuraavista Euroopan unionia koskevista väittämistä, pitävätkö ne mielestänne paikkansa vai eivät. Oikeiden vastausten prosenttiosuus Oikeat vastaukset näkyvät suluissa FI 112

113 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 113

114 Euroalue Ei-euroalue EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q7 Kertokaa seuraavista Euroopan unionia koskevista väittämistä, pitävätkö ne mielestänne paikkansa vai eivät. Oikeiden vastausten prosenttiosuus Oikeat vastaukset näkyvät suluissa FI 114

115 EUROOPAN PARLAMENTTIA KOSKEVAT TIEDOT Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 115

116 FI 116

117 E. EUROOPAN PARLAMENTTI TÄNÄÄN JA HUOMENNA: ARVOT JA POLITIIKAT 1. Tärkeimmät politiikat FI 117

118 Ikäryhmät ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q15T Euroopan parlamentti edistää tiettyjen politiikkojen/menettelytapojen kehittämistä EU:n tasolla. Mikä seuraavista politiikoista pitäisi mielestänne asettaa etusijalle? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 3 VASTAUSTA) FI 118

119 ARVOT JA POLITIIKAT Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 119

120 Vastaajan sukupuoli ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q15T Euroopan parlamentti edistää tiettyjen politiikkojen/menettelytapojen kehittämistä EU:n tasolla. Mikä seuraavista politiikoista pitäisi mielestänne asettaa etusijalle? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 3 VASTAUSTA) FI 120

121 ARVOT JA POLITIIKAT Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 121

122 Ammattiryhmät ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q15T Euroopan parlamentti edistää tiettyjen politiikkojen/menettelytapojen kehittämistä EU:n tasolla. Mikä seuraavista politiikoista pitäisi mielestänne asettaa etusijalle? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 3 VASTAUSTA) FI 122

123 ARVOT JA POLITIIKAT Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 123

124 Euroalue Ei-euroalue ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q15T Euroopan parlamentti edistää tiettyjen politiikkojen/menettelytapojen kehittämistä EU:n tasolla. Mikä seuraavista politiikoista pitäisi mielestänne asettaa etusijalle? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 3 VASTAUSTA) FI 124

125 ARVOT JA POLITIIKAT Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 125

126 FI 126

127 2. Tärkeimmät politiikat kriisin aikana Kysymys julkaistu jo osassa II taloudellinen ja sosiaalinen osa FI 127

128 Ikäryhmät ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q16T Entä mikä seuraavista aihealueista pitäisi asettaa etusijalle, jos ajattelette kriisiä? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 2 VASTAUSTA) FI 128

129 ARVOT JA POLITIIKAT Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 129

130 Vastaajan sukupuoli ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q16T Entä mikä seuraavista aihealueista pitäisi asettaa etusijalle, jos ajattelette kriisiä? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 2 VASTAUSTA) FI 130

131 ARVOT JA POLITIIKAT Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 131

132 Ammattiryhmät ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q16T Entä mikä seuraavista aihealueista pitäisi asettaa etusijalle, jos ajattelette kriisiä? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 2 VASTAUSTA) FI 132

133 ARVOT JA POLITIIKAT Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 133

134 Euroalue Ei-euroalue ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q16T Entä mikä seuraavista aihealueista pitäisi asettaa etusijalle, jos ajattelette kriisiä? Ensiksi? Entä seuraavaksi? (KORK. 2 VASTAUSTA) FI 134

135 ARVOT JA POLITIIKAT Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 135

136 FI 136

137 3. Puolustettavat arvot FI 137

138 Ikäryhmät ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: IKÄ 1. Euroopan unionin tulokset Q18 Mitä seuraavista arvoista Euroopan parlamentin tulisi mielestänne ensisijaisesti puolustaa? (KORK. 3 VASTAUSTA) FI 138

139 ARVOT JA POLITIIKAT Ikäryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 139

140 Vastaajan sukupuoli ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: SUKUPUOLI 1. Euroopan unionin tulokset Q18 Mitä seuraavista arvoista Euroopan parlamentin tulisi mielestänne ensisijaisesti puolustaa? (KORK. 3 VASTAUSTA) FI 140

141 ARVOT JA POLITIIKAT Vastaajan sukupuoli 2. Kansalliset tulokset FI 141

142 Ammattiryhmät ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: AMMATTI 1. Euroopan unionin tulokset Q18 Mitä seuraavista arvoista Euroopan parlamentin tulisi mielestänne ensisijaisesti puolustaa? (KORK. 3 VASTAUSTA) FI 142

143 ARVOT JA POLITIIKAT Ammattiryhmät 2. Kansalliset tulokset FI 143

144 Euroalue Ei-euroalue ARVOT JA POLITIIKAT FOKUS: EURO-ALUE / EURON ULKOPUOLINEN ALUE 1. Euroopan unionin tulokset Q18 Mitä seuraavista arvoista Euroopan parlamentin tulisi mielestänne ensisijaisesti puolustaa? (KORK. 3 VASTAUSTA) FI 144

145 ARVOT JA POLITIIKAT Euroalue Ei-euroalue 2. Kansalliset tulokset FI 145

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Neljä viidestä suomalaisesta uskoo, että poliitikot ymmärtävät tarkoituksella väärin toisiaan

Neljä viidestä suomalaisesta uskoo, että poliitikot ymmärtävät tarkoituksella väärin toisiaan TUTKIMUSOSIO Neljä viidestä suomalaisesta uskoo, että poliitikot ymmärtävät tarkoituksella väärin toisiaan Neljä viidestä (0 %) suomalaisesta on vakuuttunut siitä, että poliitikot ymmärtävät tarkoituksella

Lisätiedot

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012

KANSALLINEN RAPORTTI SUOMI. Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 KANSALLINEN RAPORTTI Standard Eurobarometri 78 KANSALAISMIELIPIDE EUROOPAN UNIONISSA SYKSY 2012 SUOMI Euroopan komission Suomen-edustustolle Standard Eurobarometri 78 / Syksy 2012 TNS Opinion & Social

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi Eurobarometri 70) syksy 2008 Analyysi Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Strasbourg, 12. joulukuuta 2008 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standardi

Lisätiedot

Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää

Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää Tutkimusosio Julkaistavissa.. Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää Selvä enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että tiedotusvälineet viestivät

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

ASK QK3a IF "VOTED", CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b

ASK QK3a IF VOTED, CODE 1 IN QK1 OTHERS GO TO QK3b QK Europarlamenttivaalit pidettiin 7. kesäkuuta. Jotkut suomalaiset eivät syystä tai toisesta äänestäneet näissä vaaleissa. Äänestittekö Te itse äskeisissä? Äänesti Ei äänestänyt FL Q TREND MODIFIED ASK

Lisätiedot

EUROOPPALAISET JA KRIISI

EUROOPPALAISET JA KRIISI Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1)

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

Symposiumi 2. maaliskuuta "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Symposiumi 2. maaliskuuta Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin? Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 5.3.2010 Symposiumi 2. maaliskuuta 2010 "Näkymät vuoteen 2014: mikä on naisten yhteys Euroopan unioniin?"

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO EU:N KESKEINEN PÄÄTÖKSENTEKIJÄ Euroopan unionin neuvosto epävirallisesti myös EU:n neuvosto tai pelkkä neuvosto on EU:n keskeinen päätöksentekijä. Tässä toimielimessä kokoontuvat

Lisätiedot

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5882. Flash Eurobarometer 363 (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA88 Flash Eurobarometer (How Companies Influence Our Society: Citizens View) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - CSR - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS

Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN JÄLKEEN TOTEUTETTU TUTKIMUS Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014. Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen toteutettu tutkimus VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIEN

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL0 European Union CitizenshipFIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6286. Flash Eurobarometer 416 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA686 Flash Eurobarometer 6 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL6 Charter of Fundamental Rights of the EU - FIF D Minkä ikäinen olette?

Lisätiedot

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto

VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY. Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009 Analyyttinen yhteenveto Direction générale de la Communication Direction C - Relations avec les citoyens Bryssel 24. heinäkuuta 2009 VAALIEN JÄLKEINEN KYSELY Eurobarometri Euroopan parlamentti (EB Standard 71.3) - Kevät 2009

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5775. Flash Eurobarometer 340 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer 0 (The Charter of Fundamental Rights of the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 0 - The Europeans and the EU Charter of Fundamental Rights - FIF D

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2011: "Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa" Erikois-Eurobarometri (EB 75.1)

8. maaliskuuta 2011: Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa Erikois-Eurobarometri (EB 75.1) Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin Yleisen mielipiteen seurantayksikkö 8. maaliskuuta 2011: "Naisten päivä sata vuotta: sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjunta EU:ssa" Kattavuus: Perusjoukko:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4)

Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 77.4) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 6. helmikuuta 2013 Kaksi vuotta vuonna 2014 pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE

Lisätiedot

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4982. Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4982 Flash Eurobarometer 251 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area [KAIKILLE] C1. Yleisesti ottaen,

Lisätiedot

Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää

Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää Tutkimusosio Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää Selvä enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että tiedotusvälineet viestivät poliittisista

Lisätiedot

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta SUOMALAISET JA KENKIEN EETTISYYS Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta JOHDANTO Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA

PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA TUTKIMUS - Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Euroopan parlamentin teettämä eurobarometritutkimus Viestinnän pääosasto

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 269 Haluaisin kysyä muutaman kysymyksen, jotka liittyvät yhteiskuntamme muodostavien eri sukupolvien

Lisätiedot

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5783. Flash Eurobarometer 348 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA78 Flash Eurobarometer 8 (Energy for All: EU Support for Developing Countries) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 8 - Energy for All - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4979. Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland ZA4979 Flash Eurobarometer 216 (Public attitudes and perceptions in the euro area) Country Specific Questionnaire Finland Revised questionnaire for euro survey in euro area Q1. Yleisesti ottaen, onko Suomen

Lisätiedot

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5774. Flash Eurobarometer 339 (The European Emergency Number 112, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA577 Flash Eurobarometer 9 (The European Emergency Number, wave 5) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL9 - - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Women in the European Union - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI,

Lisätiedot

Tekijänoikeus Tekijänoikeusbarometri_ttu&ple

Tekijänoikeus Tekijänoikeusbarometri_ttu&ple Tekijänoikeus Suomalaiset pitävät tekijänoikeuksia tärkeänä asiana Vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä mieltä he ovat tekijänoikeuksista. Haastatelluille esitettiin kolme kuvailevaa sanaparia: tärkeä

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2011 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 76.3)

Parlametri marraskuu 2011 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 76.3) Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 11. tammikuuta 2012 Parlametri marraskuu 2011 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 76.3) ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Lisätiedot

Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä?

Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä? Kuinka tärkeää on, että päättäjät kuuntelevat nuorten mielipiteitä? Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa Ei kovin tärkeää 6% 1% 5% 38% Erittäin tärkeää Useampi kuin joka kolmas kokee erittäin tärkeäksi, että

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:N STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on se EU:n toimielin, joka määrittelee Euroopan unionin yleisen suunnan ja prioriteetit. Sen jäseninä ovat EU:n jäsenmaiden

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Huomisen kynnyksellä. Kommen&eja ja huomioita EETU ry:n tee&ämään kyselytutkimukseen

Huomisen kynnyksellä. Kommen&eja ja huomioita EETU ry:n tee&ämään kyselytutkimukseen Huomisen kynnyksellä Kommen&eja ja huomioita EETU ry:n tee&ämään kyselytutkimukseen Kyselyssä selvite+in 55 79- vuo4aiden käsitykset ikäihmisten ongelmista ja suhtautumisesta eläkeläisjärjestöihin sekä

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta

Suomalaiset ja kenkien eettisyys. Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Suomalaiset ja kenkien eettisyys Mielipidetutkimus suomalaisten tiedoista ja odotuksista koskien kenkien tuotannon eettisyyttä ja EU:ta Johdanto Suomalaiset ostavat 21 miljoonaa paria kenkiä vuosittain.

Lisätiedot

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL European Youth - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON

Lisätiedot

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5879. Flash Eurobarometer 361 (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA879 Flash Eurobarometer (Chemicals) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH - Chemicals - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99') D Vastaajan sukupuoli Mies

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus TNS Opinion & Social Avenue Herrmann Debroux, 40

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2012 COM(2012) 682 final 2012/0321 (NLE) C7-0421/12 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (ERIC) sovellettavasta yhteisön oikeudellisesta

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Finland FL-199 Audio Visual Policy D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [00] [KIELTÄYTYMINEN/EI VASTAUSTA] [END

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. kesäkuuta 2011 (24.06) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10535/11 SOC 422

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 1 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 MITKÄ ASIAT HUOLESTUTTAVAT,

Lisätiedot

Kuntaliiton asiakaskysely 2012

Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Kuntaliiton asiakaskysely 2012 Tuloksia vuoden 2012 kyselystä ja vertailutietoa vuoden 2011 kyselyn tuloksista Marraskuu 2011 tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom KUNTALIITON ASIAKASKYSELY 2012 KENELLE?

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5791. Flash Eurobarometer 356 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA79 Flash Eurobarometer 6 (Public Opinion in the European Union Regions) Country Questionnaire Finland (Finnish) EB FLASH 6 - Perceptions of Europeans about general issues at regional level - FIF D Minkä

Lisätiedot

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006

Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä. TNS Gallup 2006 Tutkimus yläkoululaisten ihmis- ja lapsenoikeuskäsityksistä TNS Gallup 2006 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimus toteutettiin kirjekyselynä lokakuussa 2006 TNS Gallup lähetti maakunnittain kiintiöitynä

Lisätiedot

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä.

Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. SÄÄTIÖTUTKIMUS 2012 Johdanto Tarkoituksena on ollut selvittää kansalaisten tietämystä ja arvioita apurahoja jakavista säätiöistä. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla, internetpaneelissa, 8.-14.6.2012

Lisätiedot

Vaalien tärkeysjärjestys: eduskunta-, kunnallis-, maakunta- ja eurovaalit

Vaalien tärkeysjärjestys: eduskunta-, kunnallis-, maakunta- ja eurovaalit TUTKIMUSOSIO Vaalien tärkeysjärjestys: eduskunta-, kunnallis-, maakunta- ja eurovaalit Yhdeksän kymmenestä ( %) suomalaisesta pitää eduskuntavaaleissa äänestämistä vähintään melko tärkeänä. Kuusi seitsemästä

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK VNEUS Korhonen Ville(VNK) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNK201700027 VNEUS Korhonen Ville(VNK) 05.04.2017 Asia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen Kokous U/E/UTPtunnus E 59/2016

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Syytettyjen kohtelu: Tuomioistuimet helläkätisiä somessa kivitetään, media siinä välissä

Syytettyjen kohtelu: Tuomioistuimet helläkätisiä somessa kivitetään, media siinä välissä TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. klo : Syytettyjen kohtelu: Tuomioistuimet helläkätisiä somessa kivitetään, media siinä välissä KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön Ilmapuntari-tutkimuksessa tiedusteltiin

Lisätiedot

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua?

Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? Minkälaisessa kunnassa sinä haluaisit asua? STTK:N TULEVAISUUSLUOTAIN Tavoitteena on hakea tuoreita näkemyksiä vuoden 2012 kunnallisvaalien ohjelmatyötä varten sekä omaan edunvalvontaan. Luotaus oli avoinna

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko 18 ja 19 / 2014 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaaliturvallisuus -tutkimus vko ja 9 / 4 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 9.5.4 JOHDANTO T7,T7 Tukes / Kemikaaliturvallisuus vko ja 9 Taloustutkimus Oy on

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Taloudellisen tilanteen kehittyminen

Taloudellisen tilanteen kehittyminen #EURoad2Sibiu Taloudellisen tilanteen kehittyminen Toukokuu 219 KOHTI YHTENÄISEMPÄÄ, VAHVEMPAA JA DEMOKRAATTISEMPAA UNIONIA EU:n kunnianhimoinen työllisyyttä, kasvua ja investointeja koskeva ohjelma ja

Lisätiedot

ZA5443. Flash Eurobarometer 294 (European Union Citizenship) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5443. Flash Eurobarometer 294 (European Union Citizenship) Country Specific Questionnaire Finland ZA5443 Flash Eurobarometer 294 (European Union Citizenship) Country Specific Questionnaire Finland FLASH EUROBAROMETER ON CITIZENSHIP OF THE EUROPEAN UNION Q1. Tämä tutkimus koskee Euroopan unionin kansalaisuutta.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin

Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO. EU:n strategiaelin Euroopan unionin neuvosto EUROOPPA-NEUVOSTO EU:n strategiaelin EUROOPPA-NEUVOSTO STRATEGIAELIN Eurooppa-neuvosto on Euroopan unionin liikkeellepaneva voima. Se määrittelee EU:n suunnan ja poliittiset prioriteetit.

Lisätiedot

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - FIF D Minkä ikäinen olette?

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

8. Miten EU toimii? III EU:n tavoitteet ja toiminta

8. Miten EU toimii? III EU:n tavoitteet ja toiminta 8. Miten EU toimii? EU:n toimielimet EU:n tärkeimmät toimielimet ovat: 1) Ministerineuvosto eli Euroopan unionin neuvosto 2) Eurooppa-neuvosto eli huippukokous 3) Euroopan parlamentti 4) Euroopan komissio.

Lisätiedot