Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ"

Transkriptio

1 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Otos: EU28 ( unionin kansalaista) Perusjoukko: 15 vuotta täyttäneet eurooppalaiset Tutkimusmenetelmä: Tietokoneavusteiset henkilöhaastattelut Tutkimusajankohta: kesäkuuta 2013 (TNS Opinion) JOHDANTO... 2 A. KRIISIIN REAGOIMINEN B. MIKÄ TOIMIJA ON PARHAASSA ASEMASSA TORJUMAAN TEHOKKAASTI KRIISIN VAIKUTUKSIA? C. KRIISIN YHTEYDESSÄ TÄYTÄNTÖÖN PANTAVAT ENSISIJAISET POLITIIKAT D. EURON MERKITYS E. MILLAINEN EUROALUE VUONNA 2025? F. EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVIO G. EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVION PAINOPISTEALAT H. PANKKIJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS I. KOLME ALOITETTA, JOILLA PARANNETAAN UNIONIN TALOUDEN SUORITUSKYKYÄ J. EUROOPPALAISET JA MAAILMANLAAJUISTUMINEN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ

2 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Koska Kroatia liittyi EU:hun 1. heinäkuuta 2013 eli kahdeksan päivää tämän tutkimuksen toteuttamisajankohdan päättymisen jälkeen, joitakin mainitun valtion kansalaisille esitettyjä kysymyksiä muutettiin hieman, jotta tulokset olisi mahdollista sisällyttää tähän Eurobarometri-tutkimukseen. JOHDANTO Tämän vuosi ennen vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaaleja tehdyn Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimuksen tavoitteena on mitata, minkälainen käsitys eurooppalaisilla on taloudellisesta ja sosiaalisesta tilanteesta sekä talousarvio- ja pankkialalla toteutettavista uudistuksista. Julkaisu on toinen osa Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimuksesta Vuosi ennen vuoden 2014 eurovaaleja, jonka ensimmäinen osa (toimielinasioita käsittelevä osa) julkaistiin 5. syyskuuta Sen tutkimusajankohta oli kesäkuuta TNS Opinion toteutti tutkimuksen haastattelemalla henkilökohtaisesti :ää kansalaista Euroopan unionin 28 jäsenvaltiossa. Uusien kysymyksien osalta annetaan EU:n 28 jäsenvaltion tulokset ja muissa tulokset esitetään EU:n 27 jäsenvaltion suuntauksina. Marraskuun puolessavälissä julkaistavassa kolmannessa osassa tarkastellaan aiempien vuosien tavoin näkemystä, joka eurooppalaisilla on Euroopan parlamentista (Parlametri). Tätä Euroopan parlamentin tutkimusta täydennetään kysymyksillä, jotka on julkaistu Standard-tutkimuksen (EB79.3) yhteydessä Euroopan komission teettämän tutkimuksen johdosta. Lukijan huomio kiinnitetään siihen, että kuten kaikissa tämäntyyppisissä tutkimuksissa, on syytä muistaa, että unionin keskiarvo on painotettu ja että kuuden asukasluvultaan suurimman jäsenvaltion osuus keskiarvosta on noin 70 prosenttia. On myös syytä korostaa, että Euroopan unionin kokonaiskeskiarvossa euroalueen osuus on 64 prosenttia ja muun kuin euroalueen 36 prosenttia. Tutkimuksen eurooppalainen taustayhteys Euroopan tilannetta ovat jo kuuden vuoden ajan leimanneet ennen kaikkea valuutta-, rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisin seuraukset, ja tämä Eurobarometri ilmentää myös tätä tilannetta. Tutkimusta edeltäneiden viikkojen tai sen aikana tapahtuneet tietyt tapahtumat ovat todennäköisesti vaikuttaneet vastaajien vastauksiin. Eurostat julkaisikin kesäkuussa jäsenvaltioiden työttömyyden ja BKT:n kehittymiseen liittyviä tilastoja, jotka eivät olleet myönteisiä. Maailmanpankki tarkisti samaan aikaan alaspäin yleisiä kasvuennusteitaan vuodelle Tämän jakson aikana useiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden poliittista tilannetta ovat lisäksi leimanneet tietyt poliittiset myllerrykset ja muutokset: Italian presidentinvaalit ja 2

3 hallituksen vaihtuminen, Kroatian ensimmäiset eurovaalit, alue- tai paikallisvaalit Itävallassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Latviassa ja Italiassa, mielenosoitukset, erityisesti Bulgariassa ja Kreikassa, pääministerin vaihtuminen Tšekin tasavallassa ja niin edelleen. Lukijaa muistutetaan, että tutkimus toteutettiin ennen kuin ensimmäiset merkit tiettyjen Euroopan unionin valtioiden talouden elpymisestä olivat havaittavissa julkisessa mielipiteessä. Suuntaukset samalla ajanjaksolla Eri tutkimuksissa on havaittavissa ajan myötä tiettyjä vahvistuvia perussuuntauksia. Ensinnäkin euroalueen ja muun kuin euroalueen tutkimustuloksien tarkastelu osoittaa, että Euroopan unionissa on olemassa tiettyihin aiheisiin liittyviä todellisia eroja. Esimerkiksi kysyttäessä, onko kriisin torjumiseksi toteutettava jäsenvaltioiden välillä yhteisesti sovittuja toimia, vastaajien välinen ero oli suuruudeltaan 14 prosenttiyksikköä: euroalue 55 prosenttia, muu kuin euroalue 41 prosenttia, kun taas jäsenvaltioiden yksin toteuttamia toimenpiteitä kannatti euroalueella 36 prosenttia ja muulla kuin euroalueella 49 prosenttia. Tutkimuksessa tulee esiin myös tiettyjä sosiodemografisia vakioita. Nuorimmat, johtavassa asemassa olevat ja opiskelijat asettavat useimmin etusijalle jäsenvaltioiden yhteisesti sovitun toiminnan kriisin torjumiseksi. Tunne siitä, että euro on lieventänyt kokonaisvaltaisesti kriisin kielteisiä vaikutuksia, on voimakkaampi miesten kuin naisten keskuudessa. Erityisesti naiset painottavat kriisin yhteydessä arkielämään ja sosiaalisiin kysymyksiin liittyviä aiheita. Epäsuotuisimmassa asemassa olevat ryhmät katsovat harvemmin, että Euroopan unioni on parhaassa asemassa takaamaan, että he voivat hyötyä tehokkaimmin maailmanlaajuistumisen myönteisistä vaikutuksista, tai suojaamaan heitä sen kielteisiltä vaikutuksilta. Lopuksi, viiden vuoden kuluttua Lehman Brothers -pankin romahtamisesta, on edelleen havaittavissa hyvin merkittäviä eroja niiden valtioiden, joihin kriisi vaikutti voimakkaimmin, ja muiden valtioiden kansalaisten vastauksien välillä. Huom. Joidenkin kysymyksien kohdalla liitteessä esitetään yksityiskohtainen sosiodemografinen analyysi samoin kuin euroalueen ja muun kuin euroalueen väliset erot. 3

4 Tärkeimmät tulokset Eurooppalaisten suuri enemmistö katsoo edelleen, että kriisin torjumiseksi on parempi, että toimenpiteitä toteutetaan sovitusti jäsenvaltioiden välillä sen sijaan, että ne toteuttaisivat yksin toimenpiteitä, joskin viimeksi mainittua kantaa puoltavien vastauksien määrä kasvaa. Yksi eurooppalainen viidestä katsoo, että Euroopan unioni on parhaassa asemassa torjumaan tehokkaasti talous- ja rahoituskriisin seurauksia. Lähes yhtä suuri joukko katsoo, että kansallinen hallitus on siihen nähden parhaassa asemassa. Kolme eurooppalaista neljästä on sitä mieltä, että työllisyys ja työttömyyden torjunta on asetettava ehdottomalle etusijalle. Talous- ja sosiaalikriisistä huolimatta tunne siitä, että euro on lieventänyt kriisin vaikutuksia, on yleistymässä, joskin edelleen laajalti vähemmistössä. Kaksi eurooppalaista viidestä on sitä mieltä, että Euroopan unionin talousarvio, joka on suuruudeltaan noin 1 prosentti kaikkien jäsenvaltioiden bruttokansantuotteesta (BKT) (eli noin 145 miljardia euroa) on asianmukainen, yksi viidestä pitää sitä liian vähäisenä ja yksi kymmenestä liian suurena. Todettakoon Euroopan unionin talousarvion painopistealoista, että eurooppalaiset sijoittavat ensimmäiseksi työllisyyden ja sosiaaliasiat, minkä jälkeen seuraavat talouskasvu sekä opetus ja koulutus. Keskellä pankkiunionista käytävää keskustelua vastaajien enemmistö asettaa etusijalle unionissa toteutetut toimenpiteet kansallisiin toimenpiteisiin nähden. Lähes joka toinen eurooppalainen katsoo, että Euroopan unioni on parhaassa asemassa vuoteen 2025 mennessä varmistamaan maailmanlaajuistumisen myönteisten vaikutuksien hyödyntämisen. Lisäksi vastaajien joukko jakautuu täysin kahtia kysyttäessä, mikä heitä suojaa tehokkaimmin mainitun maailmanlaajuistumisen kielteisiltä vaikutuksilta, Euroopan unioni vai kansallinen hallitus. Vastaajien mukaan kolme aloitetta, joilla olisi mahdollista optimoida eniten unionin talouden suorituskykyä, ovat ammatillisen koulutuksen ja opetuksen parantaminen, julkistalouden alijäämän ja valtionvelan vähentäminen sekä yrityksien perustamisen helpottaminen. Lähes kolme eurooppalaista neljästä katsoo, että Kiina on maailman suurin talousmahti vuonna 2025, selvästi ennen Yhdysvaltoja ja Euroopan unionia. 4

5 Tulokset 1. Kriisiin reagoiminen Toimenpiteiden toteuttaminen yhdessä vai erillään? Maaliskuuhun 2012 verrattuna eurooppalaiset joskin vähäisemmissä määrin - asettavat edelleen etusijalle jäsenvaltioiden keskenään sopimien toimenpiteiden toteuttamisen sen sijaan, että jäsenvaltiot toteuttavat yksin toimenpiteitä kriisin torjumiseksi. Niinpä joka toinen eurooppalainen (50 prosenttia, -5) katsoo olevansa paremmin suojassa tämänhetkisen kriisin vaikutuksilta, mikäli heidän kotivaltionsa toteuttaisi toimenpiteitä yhteisesti sovitulla tavalla muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa. Vastaajista 41 prosenttia (+3) katsoo, että he olisivat paremmin suojassa, mikäli heidän kotivaltionsa ottaisi käyttöön toimenpiteitä, joita se toteuttaisi yksin. o Todettakoon toimien toteuttamisesta jäsenvaltioiden välillä yhteisesti sovitulla tavalla, että euroalueen (55 prosenttia) ja muun kuin euroalueen (41 prosenttia) välillä on havaittavissa 14 prosenttiyksikön ero. o Kansallisesti vastaajat Virossa (71 prosenttia, +9), Saksassa (66 prosenttia, -1), Maltassa (66 prosenttia, -1) ja Suomessa (66 prosenttia, -3) ovat taipuvaisempia asettamaan yhteisesti sovitut toimet etusijalle. Sitä vastoin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (61 prosenttia, -1), Kyproksessa (53 prosenttia, +4), Unkarissa (48 prosenttia, +6) ja Tšekin tasavallassa (48 prosenttia, -4) unionin kansalaiset ovat taipuvaisempia kannattamaan jäsenvaltioiden yksin toteuttamia toimia kriisin torjumiseksi. o Sosiodemografisesti on havaittavissa, että miehet (52 prosenttia) asettavat yhteisesti sovitut toimet etusijalle hieman useammin kuin naiset (49 prosenttia) johtavassa asemassa olevat (61 prosenttia) ja opiskelijat (58 prosenttia) kannattavat eniten jäsenvaltioiden välillä yhteisesti sovittuja toimia, kun taas työttömät (46 prosenttia) ja työntekijät (44 prosenttia) asettavat useammin etusijalle jäsenvaltioiden yksin toteuttamat toimet. 2. Mikä toimija on parhaassa asemassa torjumaan tehokkaasti kriisin vaikutuksia? Eurooppalaiset katsovat, että Euroopan unioni (22 prosenttia) ja kansallinen hallitus (21 prosenttia) ovat parhaassa asemassa torjumaan tehokkaimmin talous- ja rahoituskriisin seurauksia. Sosiodemografisesti on havaittavissa, että nuoret ovat useimmin (25 prosenttia) sitä mieltä, että Euroopan unioni on paras toimija torjumaan kriisiä. 5

6 3. Kriisin yhteydessä täytäntöön pantavat ensisijaiset politiikat Kun eurooppalaisilta kysytään lähemmin, mitä politiikkoja olisi pantava ensisijaisesti täytäntöön kriisin yhteydessä, he ilmoittavat laajamittaisesti työllisyyden ja työttömyyden torjunnan (74 prosenttia, +2) verrattuna kesäkuuhun 2012, minkä jälkeen seuraavat selvästi jäljempänä uuden kasvun luominen (35 prosenttia, =) ja ostovoima ja inflaation torjunta (34 prosenttia, -1). Edelleen viime vuoteen verrattuna on havaittavissa, että niiden vastaajien, jotka mainitsivat jäsenvaltioiden julkisen velan vähentämisen (32 prosenttia, -5), osuus on vähentynyt selvästi. Muiden arkielämän huolenaiheiden kohdalla vastaajien määrä on sitä vastoin kasvanut: niitä ovat eläkkeet (31 prosenttia, +3) ja asuminen (21 prosenttia, +3). 4. Euron merkitys Vaikka tunne siitä, että euro ei ole yleisesti lieventänyt kriisin kielteisiä vaikutuksia, on vähenemässä, enemmistö on kuitenkin edelleen sillä kannalla (51 prosenttia, -3), kun taas tunne siitä, että euro on lieventänyt kriisin kielteisiä vaikutuksia, on kasvamassa (38 prosenttia, +4). o Kansallisesti tarkasteltuna niiden maiden keskuudessa, joissa vastaajat katsovat, että euro on lieventänyt kriisin vaikutuksia, nousu on ollut voimakkainta Puolassa (42 prosenttia, +15), Saksassa (41 prosenttia, +13) ja Virossa (40 prosenttia, +12). Lasku on sitä vastoin ollut voimakkainta Alankomaissa (26 prosenttia, -7), Espanjassa (27 prosenttia, -5) ja Kreikassa (37 prosenttia, -3). o Sosiodemografisesti tarkasteltuna: Miehet (41 prosenttia) katsovat hieman naisia (35 prosenttia) useammin, että euro on yleisesti lieventänyt kriisin vaikutuksia. Sama koskee johtavassa asemassa olevia (43 prosenttia), työntekijöitä (41 prosenttia) ja opiskelijoita (41 prosenttia). Sitä vastoin työttömät (55 prosenttia) ja kotona olevat henkilöt (53 prosenttia) ovat useimmin sitä mieltä, että euro ei ole yleisesti lieventänyt kriisin vaikutuksia. On syytä panna merkille, että maaseudulla asuvat vastaajat (55 prosenttia) ovat useimmiten tällä kannalla kuin pienien tai keskikokoisten kaupunkien (50 prosenttia) tai suurkaupunkien (48 prosenttia) asukkaat. 5. Millainen euroalue vuonna 2025? Onko eurolla tulevaisuutta euroalueen ulkopuolella? Muiden kuin euroalueen kansalaisten näkemyksien arvioimiseksi heiltä kysyttiin, ovatko he sitä mieltä, että heidän kotivaltiossaan on otettu euro käyttöön vuonna

7 Vastaajien enemmistö katsoi, että heidän kotivaltiossaan on otettu euro käyttöön vuonna Tilanne on tämä seitsemässä euroalueen ulkopuolisessa valtiossa eli Latviassa 90 prosenttia, Kroatiassa 79 prosenttia, Liettuassa 75 prosenttia, Romaniassa 67 prosenttia, Puolassa 60 prosenttia, Unkarissa 55 prosenttia ja Bulgariassa 52 prosenttia. Tilanne on sitä vastoin eri kahdessa muussa valtiossa eli Yhdistyneessä kuningaskunnassa 71 prosenttia ja Ruotsissa 62 prosenttia. Tanskassa ja Tšekin tasavallassa kannat ovat puolestaan jakautuneet täysin tasan: Tanskassa 49 prosenttia vastaa kyllä ja 49 prosenttia ei ja Tšekin tasavallassa 47 prosenttia vastaa kyllä ja 47 prosenttia ei. 6. Euroopan unionin talousarvio Tutkimus toteutettiin juuri ennen kuin kolme unionin toimielintä tekivät poliittisen sopimuksen talousarviosta vuosiksi Sopimukseen päästiin 27. kesäkuuta 2013, kun toimielimien välillä ja niiden sisällä oli käyty kuukausien ajan vaikeita neuvotteluja ja lukuisia keskusteluja. Tutkimukseen osallistuneille henkilöille selvitettiin aluksi, että Euroopan unionin talousarvio on suuruudeltaan noin prosentti kaikkien jäsenvaltioiden bruttokansantuotteesta (BKT) (eli noin 145 miljardia euroa). Unionin kansalaisille esitettiin kysymyksiä tästä suhteellisesta osuudesta: Lähes kaksi eurooppalaista viidestä (39 prosenttia) katsoi, että Euroopan unionin talousarvion suhteellinen osuus on aivan oikea. o Tanskan (59 prosenttia), Tšekin tasavallan (56 prosenttia) ja Itävallan (56 prosenttia) kansallisessa julkisessa mielipiteessä katsotaan useimmin, että BKT:n yhden prosentin suuruinen osuus on asianmukainen. Näiden vastauksien prosentuaalinen osuus jää sitä vastoin pienimmäksi Espanjassa (23 prosenttia), Ranskassa (26 prosenttia) ja Kyproksessa (28 prosenttia). o Euroalueen (36 prosenttia) ja muun kuin euroalueen (45 prosenttia) välinen ero on 9 prosenttiyksikköä. o Sosiodemografisesti tarkasteltuna miehet (42 prosenttia) katsovat hieman naisia (37 prosenttia) useammin, että unionin talousarvio on asianmukainen. Samalla kannalla ovat työntekijät (49 prosenttia) ja johtavassa asemassa olevat (47 prosenttia) verrattuna kotona oleviin henkilöihin (29 prosenttia) ja työttömiin (32 prosenttia). Vastaajista 22 prosenttia katsoo, että Euroopan unionin talousarvion suhteellinen osuus on liian pieni. o Kansallisesti tarkasteltuna näiden vastauksien prosentuaalinen osuus on suurin Ranskassa (39 prosenttia), Luxemburgissa (37 prosenttia) ja Kyproksessa (31 prosenttia). Vastauksien prosentuaalinen osuus jää vähäisimmäksi Bulgariassa 7

8 (13 prosenttia) sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Alankomaissa (kaikissa 14 prosenttia). o Euroalueen (25 prosenttia) ja muun kuin euroalueen (17 prosenttia) välinen ero on 8 prosenttiyksikköä. o Sosiodemografisesti tarkasteltuna miehet (25 prosenttia) katsovat hieman naisia (19 prosenttia) useammin, että unionin talousarvio on liian pieni. Samalla kannalla ovat opiskelijat (26 prosenttia) ja johtavassa asemassa olevat (25 prosenttia) verrattuna eläkeläisiin ja kotona oleviin henkilöihin (molemmat ryhmät 19 prosenttia) ja työntekijöihin (21 prosenttia). Vastaajista 13 prosenttia katsoo, että Euroopan unionin talousarvion suhteellinen osuus on liian suuri. o Kansallisesti tarkasteltuna tällä kannalla ovat useimmin vastaajat, jotka ovat kotoisin Yhdistyneestä kuningaskunnasta (22 prosenttia), Belgiasta (19 prosenttia) ja Alankomaista (19 prosenttia). Näiden vastauksien prosentuaalinen osuus jää sitä vastoin pienimmäksi neljässä valtiossa eli Virossa (4 prosenttia), Liettuassa (5 prosenttia) sekä Maltassa ja Latviassa (molemmissa 6 prosenttia). o Euroalueen (12 prosenttia) ja muun kuin euroalueen (14 prosenttia) välinen ero on 2 prosenttiyksikköä. Näitä lukuja vertaillessa havaitaan, että talousarviota pidetään liian pienenä kaikissa jäsenvaltioissa lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa, Itävaltaa ja Alankomaita. Eurooppalaisista 26 prosenttia vastaa, etteivät he osaa sanoa. o Kansallisesti tarkasteltuna tällä kannalla on eniten vastaajia Maltassa (47 prosenttia), Bulgariassa (47 prosenttia) ja Espanjassa (39 prosenttia) ja vähiten Belgiassa (9 prosenttia), Tanskassa (12 prosenttia) ja Ruotsissa (14 prosenttia). o Euroalueen (27 prosenttia) ja muun kuin euroalueen (24 prosenttia) välinen ero on 3 prosenttiyksikköä. 7. Euroopan unionin talousarvion painopistealat Sen jälkeen, kun eurooppalaisilta oli kysytty unionin talousarvion suuruudesta kansalliseen BKT:hen nähden, heitä pyydettiin ottamaan kantaa siihen, millaisia painopistealoja talousarviolle olisi heidän mielestään asetettava. Ei ollut varsinaisesti yllättävää, että he painottivat taloudellisen ja sosiaalisen kriisin vallitessa sosiaaliasioita ja työllisyyttä (50 prosenttia) talouskasvua (48 prosenttia) opetusta ja koulutusta (43 prosenttia) 8

9 kansanterveyttä (41 prosenttia). Sosiaaliasiat ja työllisyyden mainitsee 75 prosenttia kansalaisista Espanjassa, 73 prosenttia Portugalissa, 71 prosenttia Slovakiassa ja 70 prosenttia Suomessa. o Euroalueen (53 prosenttia) ja muun kuin euroalueen (43 prosenttia) välinen ero on 10 prosenttiyksikköä. Talouskasvu mainitaan useimmin Kyproksessa (78 prosenttia), Kreikassa (69 prosenttia) sekä Bulgariassa ja Unkarissa (molemmissa 64 prosenttia). o On syytä panna merkille, että euroalueen (49 prosenttia) ja muun kuin euroalueen (47 prosenttia) välinen ero on vain 2 prosenttiyksikköä. Todettakoon vielä, että opetus ja koulutus mainitaan useimmin Saksassa (59 prosenttia), Espanjassa (57 prosenttia) sekä Kyproksessa, Luxemburgissa ja Alankomaissa (kaikissa 56 prosenttia). o Tällä kertaa euroalueen (48 prosenttia) ja muun kuin euroalueen (36 prosenttia) välinen ero on jopa 12 prosenttiyksikköä. 8. Pankkijärjestelmän kokonaisuudistus Euroopan parlamentti on jo yli vuoden ajan ilmaissut toistuvasti kannattavansa pankkiunionin nopeaa perustamista Euroopan unionin yhteyteen. Ecofin-neuvostossa, joka järjestettiin 26. ja 27. kesäkuuta 2013 (muutamia päiviä tämän tutkimuksen päättymisen jälkeen), päädyttiin tähän aiheeseen nähden noudatettavaan yleiseen lähestymistapaan. Euroopan parlamentti esittikin 12. syyskuuta 2013 lopullisen suostumuksensa unionin pankkivalvontavälineen luomiselle, jonka tarkoituksena on estää pankkikriisien syntyminen Euroopan unionissa ja joka on tärkeä vaihe edetessä kohti eurooppalaista pankkiunionia. Ehdotetusta asiakohdasta riippumatta eurooppalaisten enemmistö asettaa etusijalle unionissa toteutetut toimenpiteet kansallisiin toimenpiteisiin nähden. Euroalueen ja muun kuin euroalueen välillä on kuitenkin havaittavissa merkittäviä eroja, jotka ovat jopa prosenttiyksikön suuruisia ehdotetusta asiakohdasta riippuen. Pankkivalvonta: 54 prosenttia toteaa sen olevan tehokkaampaa unionissa toteutettuna Valtiot, joissa vastaajat kannattavat eniten unionissa toteutettuja toimenpiteitä, ovat Alankomaat (72 prosenttia), Saksa (70 prosenttia), Latvia (65 prosenttia) ja Slovenia (65 prosenttia). Näiden vastauksien osuus oli pienin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (32 prosenttia), Romaniassa (35 prosenttia) ja Maltassa (44 prosenttia). 9

10 Pankkien maksamien bonuksien sääntely ja rajoittaminen: 54 prosenttia toteaa sen olevan tehokkaampaa unionissa toteutettuna Samojen valtioiden kansalaiset ovat jälleen eniten ja vähiten sitä mieltä, että sääntely olisi tehokkaampaa unionissa toteutettuna: yhtäältä Alankomaat (69 prosenttia), Saksa (68 prosenttia) ja Latvia (64 prosenttia), ja toisaalta Yhdistynyt kuningaskunta (34 prosenttia), Malta (39 prosenttia) ja Romania (46 prosenttia). Kansalaisten talletussuoja: 47 prosenttia toteaa sen olevan tehokkaampaa unionissa toteutettuna (kun taas 45 prosenttia katsoo sen olevan tehokkaampaa kansallisesti toteutettuna) Unionin kansalaiset, jotka kannattavat voimakkaimmin talletussuojan toteuttamista unionissa, ovat kotoisin Latviasta (65 prosenttia), Liettuasta (61 prosenttia) ja Sloveniasta (57 prosenttia). Kannatus on vähäisintä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (29 prosenttia), Suomessa (31 prosenttia) ja Maltassa (36 prosenttia). Vaikeuksissa olevien pankkien tukeminen: 57 prosenttia toteaa sen olevan tehokkaampaa unionissa toteutettuna Unionissa toteutettujen toimien kannatus on suurinta kolmessa Baltian maassa (Latviassa (72 prosenttia), Virossa (70 prosenttia) ja Liettuassa (69 prosenttia)) sekä Sloveniassa (69 prosenttia). Näiden vastauksien osuus oli vähäisin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (36 prosenttia), Romaniassa (49 prosenttia) ja Itävallassa (51 prosenttia). Euroalueen ja muun kuin euroalueen vastaajien välillä on suuria eroja: ensiksi mainitut katsovat useimmin, että näiden toimien toteuttaminen olisi tehokkaampaa unionissa. Sitä vastoin euroalueen ulkopuolella katsotaan, että kansalliset toimet olisivat tehokkaampia kolmessa toimenpiteessä neljästä. 9. Kolme aloitetta, joilla parannetaan unionin talouden suorituskykyä Eurooppalaisilta kysyttiin myös, mitä he pitivät kolmena tavoitteena, joilla olisi mahdollista parantaa eniten unionin talouden suorituskykyä. Näin he vastasivat: Ammatillisen koulutuksen ja opetuksen parantaminen (47 prosenttia) o Kansallisesti tarkasteltuna tämä aloite mainitaan useimmin Kyproksessa (66 prosenttia), Saksassa (64 prosenttia) ja Luxemburgissa (59 prosenttia). Se mainitaan vähiten Liettuassa (34 prosenttia) sekä Italiassa ja Sloveniassa (molemmissa 35 prosenttia). o Euroalueen (49 prosenttia) ja muun kuin euroalueen (43 prosenttia) välinen ero on 6 prosenttiyksikköä. Julkistalouden alijäämän ja valtionvelan vähentäminen (32 prosenttia) 10

11 o Kansallisesti tarkasteltuna tämä aloite mainitaan useimmin Kyproksessa (53 prosenttia), Kreikassa (44 prosenttia) sekä Maltassa, Ranskassa, Tšekin tasavallassa ja Suomessa (kaikissa 41 prosenttia). Se mainitaan vähiten Bulgariassa (16 prosenttia), Virossa (17 prosenttia) sekä Puolassa ja Romaniassa (molemmissa 20 prosenttia). o Euroalueen (33 prosenttia) ja muun kuin euroalueen (30 prosenttia) välinen ero on 3 prosenttiyksikköä. Yrityksien perustamisen helpottaminen (32 prosenttia) o Kansallisesti tarkasteltuna yrityksien perustaminen mainitaan useimmin Liettuassa (47 prosenttia), Espanjassa (45 prosenttia) sekä Bulgariassa ja Ranskassa (molemmissa 44 prosenttia). Valtiot, joissa se mainitaan vähiten, ovat Slovenia (15 prosenttia), Alankomaat (18 prosenttia) ja Slovakia (20 prosenttia). o Euroalueen (34 prosenttia) ja muun kuin euroalueen (29 prosenttia) välinen ero on 5 prosenttiyksikköä. 10. Eurooppalaiset ja maailmanlaajuistuminen vuoteen 2025 mennessä Tämän laajan tutkimuksen yhteydessä esitettiin useita kysymyksiä siitä, millaisena eurooppalaiset näkevät oman tulevaisuutensa ja Euroopan unionin tulevaisuuden. Osa kysymyksistä sisällytettiin ensimmäiseen toimielinasioita koskevaan osaan, joka julkaistiin 5. syyskuuta Tässä toisessa taloudellisessa ja sosiaalisessa osassa eurooppalaisia pyydettiin ottamaan kantaa maailmanlaajuistumiseen. Mikä toimija on parhaassa asemassa edistääkseen eurooppalaisten hyötymistä maailmanlaajuistumisen myönteisistä vaikutuksista vuoteen 2025 mennessä? Lähes joka toinen eurooppalainen (49 prosenttia) vastaa Euroopan unioni ennen kansallista hallitusta (43 prosenttia) ja yksityisyrityksiä (30 prosenttia). o Kansallisesti tarkasteltuna Euroopan unionin mainitsevat useimmin vastaajat, jotka ovat kotoisin Romaniasta (68 prosenttia), Belgiasta (66 prosenttia) ja Maltasta (65 prosenttia). Näiden vastauksien osuus oli vähäisin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (33 prosenttia), Latviassa (40 prosenttia) ja Sloveniassa (40 prosenttia). o Sosiodemografisesti tarkasteltuna vastaajia, jotka katsovat, että Euroopan unioni on parhaassa asemassa varmistamaan maailmanlaajuistumisen myönteisten vaikutuksien hyödyntämisen, ovat miehet (52 prosenttia) useammin kuin naiset (46 prosenttia) opiskelijat (57 prosenttia) ja johtavassa asemassa olevat (55 prosenttia) useammin kuin eläkeläiset (46 prosenttia), työttömät (43 prosenttia) ja kotona olevat naiset (43 prosenttia). 11

12 Mikä toimija pystyy suojaamaan tehokkaimmin eurooppalaisia maailmanlaajuistumisen kielteisiltä vaikutuksilta, edelleen vuoteen 2025 mennessä? Tällä kertaa eurooppalaiset ilmoittavat vastaukseksi tasavertaisesti Euroopan unionin (49 prosenttia) ja kansallisen hallituksen (49 prosenttia). Seuraavina ovat kansalaisjärjestöt (19 prosenttia) ja yksityisyritykset (18 prosenttia). Analysoitaessa Euroopan unioni -vastausta on havaittavissa seuraavaa vaihtelua: o Kansallisesti tarkasteltuna vastaus mainitaan useimmin Belgiassa (67 prosenttia), Maltassa (64 prosenttia) sekä Luxemburgissa, Tanskassa ja Romaniassa (kaikissa 62 prosenttia). Prosentuaalinen osuus oli vähäisin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (34 prosenttia), Liettuassa (37 prosenttia) ja Espanjassa (38 prosenttia). Euroalueen ulkopuolella kansallinen hallitus on toimija, joka pystyy parhaiten suojaamaan kansalaisia maailmanlaajuistumisen kielteisiltä vaikutuksilta vuonna 2025 (53 prosenttia, kun 47 prosenttia vastasi Euroopan unioni ). Tilanne on päinvastainen euroalueella (46 prosenttia ja 49 prosenttia). o Sosiodemografisesti on havaittavissa tavanomaisia eroja: Miehet (52 prosenttia) mainitsevat Euroopan unionin useammin kuin naiset (46 prosenttia). Sama koskee johtavassa asemassa olevia (56 prosenttia), työntekijöitä (54 prosenttia) ja opiskelijoita (54 prosenttia) verrattuna työttömiin (42 prosenttia) ja kotona oleviin henkilöihin (43 prosenttia). Mikä on suurin talousmahti vuoteen 2025 mennessä? Tutkimuksessa tarkasteltiin myös eurooppalaisten näkemystä taloudellisesta valta-asemasta vuonna Lähes kolme eurooppalaista neljästä (73 prosenttia) katsoo, että Kiina on maailman suurin talousmahti vuonna 2025, ennen Yhdysvaltoja (51 prosenttia) ja Euroopan unionia (24 prosenttia). Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Jacques Nancy

13 A. KRIISIIN REAGOIMINEN 1) Unionin keskiarvo 13

14 2) Tulokset jäsenvaltioittain 14

15 3) Kehitys jäsenvaltioittain 15

16 B. MIKÄ TOIMIJA ON PARHAASSA ASEMASSA TORJUMAAN TEHOKKAASTI KRIISIN VAIKUTUKSIA? 1) Unionin keskiarvo Tämä kysymys on otettu toukokuussa 2013 tehdystä Standard EB79 -tutkimuksesta. 16

17 2) Tulokset jäsenvaltioittain Tämä kysymys on otettu toukokuussa 2013 tehdystä Standard EB79 -tutkimuksesta. 17

18 3) Kehitys jäsenvaltioittain Tämä kysymys on otettu toukokuussa 2013 tehdystä Standard EB79 -tutkimuksesta. 18

19 C. KRIISIN YHTEYDESSÄ TÄYTÄNTÖÖN PANTAVAT ENSISIJAISET POLITIIKAT 1) Unionin keskiarvo 19

20 2) Tulokset jäsenvaltioittain 20

21 3) Kehitys jäsenvaltioittain 21

22 D. EURON MERKITYS 1) Unionin keskiarvo 22

23 2) Tulokset jäsenvaltioittain 23

24 3) Kehitys jäsenvaltioittain 24

25 E. MILLAINEN EUROALUE VUONNA 2025? *Kysymys esitettiin ainoastaan MUISSA KUIN EUROALUEEN valtioissa. 25

26 1) Tulokset jäsenvaltioittain *Kysymys esitettiin ainoastaan MUISSA KUIN EUROALUEEN valtioissa. 26

27 2) Kehitys jäsenvaltioittain *Kysymys esitettiin ainoastaan MUISSA KUIN EUROALUEEN valtioissa. 27

28 F. EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVIO 1) Unionin keskiarvo 28

29 2) Tulokset jäsenvaltioittain 29

30 3) Kehitys jäsenvaltioittain 30

31 G. EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVION PAINOPISTEALAT 1) Unionin keskiarvo 31

32 2) Tulokset jäsenvaltioittain 32

33 3) Kehitys jäsenvaltioittain 33

34 H. PANKKIJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1) Unionin keskiarvo 34

35 2) Tulokset jäsenvaltioittain 35

36 3) Kehitys jäsenvaltioittain 36

37 I. KOLME ALOITETTA, JOILLA PARANNETAAN UNIONIN TALOUDEN SUORITUSKYKYÄ 1) Unionin keskiarvo 37

38 2) Tulokset jäsenvaltioittain 38

39 3) Kehitys jäsenvaltioittain 39

40 J. EUROOPPALAISET JA MAAILMANLAAJUISTUMINEN VUOTEEN 2025 MENNESSÄ 1. Toimijat, jotka ovat parhaassa asemassa edistääkseen eurooppalaisten hyötymistä maailmanlaajuistumisen myönteisistä vaikutuksista 1) Unionin keskiarvo 40

41 2) Tulokset jäsenvaltioittain 41

42 3) Kehitys jäsenvaltioittain 42

43 2. Toimijat, jotka ovat parhaassa asemassa suojatakseen maailmanlaajuistumisen kielteisiltä vaikutuksilta 1) Unionin keskiarvo 43

44 2) Tulokset jäsenvaltioittain 44

45 3) Kehitys jäsenvaltioittain 45

46 3. Maailman suurin talousmahti vuonna ) Unionin keskiarvo 46

47 2) Tulokset jäsenvaltioittain 47

48 3) Kehitys jäsenvaltioittain 48

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB 79.5) Bryssel, marraskuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA Parlametrin osuus

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2150(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2150(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 18.7.2012 2012/2150(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano (2012/2150(INI))

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012

Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 13. marraskuuta 2012 AINEISTOTUTKIMUS EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISTA 2009 Äänestämättä jättäminen ja äänestyskäyttäytyminen vuonna 2009

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: EUROOPAN YHTEISÖÄ, jäljempänä 'yhteisö', ja BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA

EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA EUROBAROMETRI 75.2 KRIISI JA ELINTARVIKETURVA Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus TNS Opinion & Social Avenue Herrmann Debroux, 40

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 SÄÄDÖKSET Asia: LUONNOS EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin IP/07/1919 Bryssel 13. joulukuuta 2007 Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän ja kohdentavat sen paremmin Euroopan komission viimeisin valtiontukien tulostaulu osoittaa

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Taloudellisen tilanteen kehittyminen

Taloudellisen tilanteen kehittyminen #EURoad2Sibiu Taloudellisen tilanteen kehittyminen Toukokuu 219 KOHTI YHTENÄISEMPÄÄ, VAHVEMPAA JA DEMOKRAATTISEMPAA UNIONIA EU:n kunnianhimoinen työllisyyttä, kasvua ja investointeja koskeva ohjelma ja

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. tammikuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ILMOITUS Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o.../20.., annettu...,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Lisätiedot

Europeans and the crisis

Europeans and the crisis EUROPEAN PARLIAMENT Europeans and the crisis Report Fieldwork: August September 2010 Publication: November 2010 Special Eurobarometer/Wave 74.1 TNS Opinion & Social FI Eurobaromètre spécial / Vague 74.1

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

EUROBAROMETRI. Haastattelujen määrä: Haastattelujen määrä: Tutkimusmenetelmä: Kasvokkain MAAYHTEENVETO

EUROBAROMETRI. Haastattelujen määrä: Haastattelujen määrä: Tutkimusmenetelmä: Kasvokkain MAAYHTEENVETO MAAYHTEENVETO Useampi kuin kahdeksan kymmenestä (85 %) vastaajasta Suomessa on sitä mieltä, että kehitysmaiden ihmisten auttaminen on tärkeää. Tästä mielipiteestä huolimatta, ja verrattaessa vuoteen 2013,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto

TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Parlametri 2016 Analyyttinen yhteenveto Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija: Jacques Nancy, Yleisen mielipiteen seurantayksikkö

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

EUROOPPALAISET JA KRIISI

EUROOPPALAISET JA KRIISI Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 21. lokakuuta 2011 EUROOPPALAISET JA KRIISI Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB-parlametri 76.1)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0042 (NLE) 6964/16 COEST 63 ELARG 19 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12) (OR. fr,es) 17196/09 POLGEN 232 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus EUROOPAN PARLAMENTTI Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus Raportti Tutkimusajankohta: huhti-toukokuu 2011 Julkaisu: lokakuu 2011 Erityiseurobarometri 75.2 TNS Opinion & Social Tutkimus on

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

SUOMI MAAKOHTAISEN ANALYYSIN TIIVISTELMÄ

SUOMI MAAKOHTAISEN ANALYYSIN TIIVISTELMÄ Tutkimusmenetelmä: Kasvokkain SUOMI Marraskuu - Joulukuu 2015 MAAKOHTAISEN ANALYYSIN TIIVISTELMÄ Suomessa useampi kuin yhdeksän vastaajaa kymmenestä (91 %) sanoo, että kehitysmaiden ihmisten auttaminen

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2011 (OR. en) 5538/11 Toimielinten välinen asia: 2010/0384 (NLE) PI 3 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa

Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Euroopan alueiden komitea (AK): Paikallis- ja aluehallintoa edustava neuvoa-antava elin Euroopan unionissa Miksi alueiden komitea? Annetaan alue- ja paikallishallinnolle mahdollisuus vaikuttaa EU:n lainsäädännön

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot